HORA ŘÍP Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu

Komentáře

Transkript

HORA ŘÍP Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu
HORA ŘÍP
Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí
- přestane srdce chvíli tlouci.
Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.
V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,
aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;
a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.
Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,
zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!
OTÁZKY
1) UVEDENÝ ÚRYVEK JE:
A) ROMÁNEM
B) BÁSNÍ
C) BAJKOU
2) KOLIK VERŠŮ JE V TOMTO DÍLE?
3) JAKÝ DRUH RÝMU JE V TEXTU UŽIT?
4) JSOU V TEXTU NĚJAKÁ PŘIROVNÁNÍ? POKUD ANO, TAK JE UVEĎTĚ.
5) UVEĎTE SYNONYMA K TĚMTO SLOVŮM: OBLAK, CHŘTÁN.
6) CO JE RMEN?
7) NAJDĚTE V TEXTU ZDROBNĚLINU.
8) NAJDĚTE V TEXTU OSLOVENÍ.
9) V BÁSNI JE ZMÍNĚN SVATÝ JIŘÍ. POKUSTE SE NAJÍT NĚJAKOU
PRANOSTIKU, KTERÁ SE POJÍ S JEHO JMÉNEM.
10) AUTOREM JE JAROSLAV SEIFERT. VYJMENUJTE ALESPOŇ DVĚ DALŠÍ
JEHO DÍLA.
ODPOVĚDI
1) B
2) 22
3) SDRUŽENÝ
4) ANO.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu
5) OBLAK-MRAK
CHŘTÁN- HRDLO, JÍCEN, TLAMA
6) JE ROSTLINA S LÉČIVÝMI ÚČINKY
7) KVÍTKA, MAMINKO, MRÁČEK
8) MAMINKO MÁ
9) V den svatého Jiří vylézají hadi a štíři, ale nejsou toho dne ještě jedovatí.
Je-li na svatého Jiří už zelená píce, přijde zima již o Martině.
Svatý Jiří zvítězil nad saní, zvítězí i nad zimou.
Kolik dní před Jiřím kvetou třešně, tolik dní před svatým Jakubem žnec vstoupí na
pole.
Co do svatého Jiří vyroste, to po něm pomrzne.
10) MĚSTO V SLZÁCH
NA VLNÁCH TSF
SLAVÍK ZPÍVÁ ŠPATNĚ
JABLKO Z KLÍNA
RUCE VENUŠINY
JARO, SBOHEM
VĚJÍŘ BOŽENY NĚMCOVÉ
PŘÍLBA HLÍNY
…
Daný pracovní materiál se týká osobnosti a tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých autorů 20.
století- Jaroslava Seiferta. V pracovním listu jsou zařazeny otázky zaměřené na oblast versologie, na
básnické výrazové prostředky a také na další díla Jaroslava Seiferta.
SEIFERT, Jaroslav. Hora Říp. [cit. 12. 12. 2013]. Dostupné na: http://basne.falconis.cz/seifert-horarip.php

Podobné dokumenty

11. Periodický zákon, periodická soustava prvků

11. Periodický zákon, periodická soustava prvků v té době neznámých. Ponechal proto ve své tabulce pro tyto prvky mnoho volných míst, jejichž atomovou hmotnost i jiné vlastnosti předpověděl. K těmto předpovědím byli vědci velmi podezřívaní. Když...

Více

6x kapitálové ŽP - Produktové listy.cz

6x kapitálové ŽP - Produktové listy.cz důvodu úrazu. Nemoc (resp. úraz) musí vzniknout (resp. nastat) v době trvání pojištění. Zproštění se přiznává na dobu jednoho roku a prodlužuje se vždy o další rok na základě skutečnosti, že invali...

Více

Semestrální práce z Obecné zootechniky

Semestrální práce z Obecné zootechniky 4 MATERIÁL A METODIKA K dosažení stanovených cílů diplomové práce a k získání dostatečného množství relevantních dat jsem zvolila dotazníkovou metodu. Rozeslala jsem emaily s dotazníkem ve Word čes...

Více

KOVY 5.A (P5)

KOVY 5.A (P5) Cínovec, Horní Krupka, Horní Slavkov. Světová ložiska jsou především v Barmě, Indonésii, Malajsii, Bolívii, Brazílii, Rusku (Jakutsko a Čukotka), Nigérii a Austrálii.

Více

Poezie š anšonu

Poezie š anšonu Noční song (Ferdinand Havlík, Jiří Suchý) Kolena (Jiří Šlitr, Jiří Suchý) Evergreen (Barbra Streisand) La Bambola  Přestavka 

Více

Popis delších horských tras

Popis delších horských tras Do Nových Hradů se vydáme nejbližší cestou po silnici, tj. přes obce Sloupnice, Netřeby, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Bučina, Suchá Lhota a Příluka (tedy v souladu se silničními trasami – úse...

Více