Rozmanité Katalánsko a Monako

Komentáře

Transkript

Rozmanité Katalánsko a Monako
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD
číslo programu
školní rok
9215c
2014/2015
termín
4. - 10. 9. 2015
ROZMANITÉ
KATALÁNSKO
S NÁVŠTĚVOU MONACA
BARCELONA – NOU CAMP
– COSTA BRAVA – MONTSERRAT
– GIRONA – MONACO
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den odjezd od školy, noční přejezd do Monaca
2. den po příjezdu celodenní prohlídka Monaca – prohlídka
Monte Carla, návštěva Oceánografického muzea
(alternativně: návštěva Knížecího paláce), střídání
stráží u paláce, katedrála s hrobem Grace Kelly
(dle možností návštěva interiérů), přístavní čtvrť
La Condamine (trasa závodů Formule 1), exteriéry
Casina, japonské zahrady, přejezd na ubytování do
hotelu F1, nocleh
3. den po snídani odjezd do Španělska, příjezd do některého
z letovisek na pobřeží Costa Brava, po cestě krátká
zastávka v Gironě, historickém centru Katalánska, kde
stále dýchá středověk – Staré město s kamenným
mostem Pont De Pedra přes řeku Onyar, gotická
katedrála s údajně nejširší chrámovou lodí v Evropě,
ubytování, dle časových možností koupání, osobní volno,
večeře
4. den po snídani výlet do poutního místa Montserrat –
klášter v horách s bazilikou se známou černou
Madonou a hrobkami aragonských králů, poté přejezd
do Barcelony, návštěva fotbalového stadionu Camp
Nou – třetí největší na světě s kapacitou 110 000 míst
návrat na ubytování, večeře, nocleh
5. den po snídani celodenní výlet do Barcelony (modernistická Barcelona) – prohlídka nedokončené stavby
Antonia Gaudího – Sagrada Familia (chrám Svaté
rodiny), pohádkový Park Guell, třída Passeig de
Gracia se secesními domy Gaudího a dalších architektů,
návštěva domu La Pedrera (výstava o díle Gaudího),
nemocnice de Sant Pau (stavba zapsána na seznamu
světového dědictví UNESCO), procházka starou gotickou
čtvrtí Barrio Gotico, návštěva katedrály sv. Eulalie,
procházka po známé evropské třídě La Rambla,
návštěva nejzajímavější ze čtyřiceti barcelonských tržnic
– secesní „La Boqueria“ – volno na nákupy, náměstí
Placa Catalunya, dle časových možností prohlídka
přístavu se sochou Kryštofa Kolumba (60 m vysoká),
návrat na ubytování, večeře
6. den po snídani celodenní koupání v Lloretu, příp. plavba
lodí do nejkrásnějšího letoviska na Costa Brava Tossa
de Mar s majestátním středověkým hradem na skále,
prohlídka rybářského města, návrat lodí do Lloretu,
odjezd do ČR
7. den návrat ke škole
CENA ZÁJEZDU KČ 8 190,- ZAHRNUJE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 x ubytování v **hotelu (vícelůžkové pokoje s koupelnou +
balkonem, bazén v hotelu)
3 x polopenzi v hotelové restauraci (formou bufetu)
1 x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje, TV a
umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži)
dopravu autokarem (WC, video/DVD/USB, bufet)
pojištění léčebných výloh v rozsahu Pojišťovny VZP, a.s. (do
výše 3 mil. Kč)
pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu
informační materiály
na 14 studentů 1 místo zdarma pro pedagogický dozor
přistavení autobusu k Vaší škole (platí pro skupiny
minimálně 14 studentů)
Součástí programu je orientační ceník vstupného do jednotlivých
památek (nejsou zahrnuty v ceně zájezdu).

Podobné dokumenty

francouzský jih a rozmanité katalánsko monako

francouzský jih a rozmanité katalánsko monako CENA ZÁJEZDU KČ 9 350,- ZAHRNUJE:

Více