kompaktní kolová rypadla

Komentáře

Transkript

kompaktní kolová rypadla
PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ
Centrála společnosti:
Kohlschein spol. s r.o.
Vídeňská 120
619 00 Brno
tel.: 547 212 505–7
fax: 547 212 271
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Centrální sklad
náhradních dílů:
mobil: 724 255 991
606 778 965
602 555 516
fax:
547 214 214
e-mail: [email protected]
Praha
Kutnohorská 309
109 00 Praha 10
tel./fax: 272 702 126
mobil: 724 187 917
mobil: 606 778 952
e-mail: [email protected]
Sokolov
RAIF s.r.o.
Chebská 53
356 01 Sokolov
tel./fax: 352 467 528
mobil: 602 496 576
e-mail: [email protected]
Centrální dispečink
servisu strojů:
mobil: 602 121 514
fax: 547 212 272
e-mail: [email protected]
Brno
Vídeňská 120
619 00 Brno
mobil: 724 075 076
fax: 547 212 271
e-mail: [email protected]
České Budějovice
Vráto 86
370 01 České Budějovice
tel./fax: 387 315 557
mobil: 602 404 119
e-mail: [email protected]
Hradec Králové
STROJCENTRUM
Pouchov 433
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 214 227
mobil: 777 332 266
fax: 495 214 016
e-mail: [email protected]
Ostrava
areál Technických služeb
Čs. Armády 20
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
tel./fax: 596 241 240
mobil: 606 778 954
e-mail: [email protected]
w w w.ko hl s ch e i n.c z
w w w. k o h l s c h e i n . c z
MINIRYPADLA
VIBRAČNÍ TECHNIKA
Minirypadla TEREX-SCHAEFF mají oválnou záď, která
u nových modelů nepřesahuje okraj pásů. Díky konstrukci
stroje je však zachována vynikajicí stabilita. Velkou výhodou
je umístění hydraulického pístu za výložníkem, což umožňuje
stroji sevřít břemena a přitom píst nepoškodit. Výrazně se
tím zvyšuje efektivita využití stroje.
typ
stroje
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
1.5*
1.6*
2 .0 *
3.7 *
14
16
18
23*
32*
provozní
hmotnost
1 500 kg
1 650 kg
1 900 kg
3 700 kg
2 850 kg
3 000 kg
4 680 kg
6 000 kg
7 500 kg
v ýkon
EEC 80/1269
13.3 kW/18 hp
13.3 kW/18 hp
13.3 kW/18 hp
23.7 kW/32 hp
20.5 kW/28 hp
26.5 kW/36 hp
34.5 kW/47 hp
44 kW/60 hp
53 kW/72 hp
-
Vibrační
Vibrační
Vibrační
Vibrační
pěchy
desky jednosměrné
desky dvousměrné
válce
hlo ubkov ý
dosah
2.20 m
2.20 m
2.30 m
3.18 m
2.76 m
3.40 m
3.90 m
3.53 m
3.87 m
67 kW/91 hp
4.31 m
H R 42*
12 500 kg
*M od ely strojů bez pře s ahu z ád ě př i ot áčení
KOMPAKTNÍ KOLOVÁ RYPADLA
typ
stroje
provozní
v ýkon
hlo ubkov ý
hmotnost
EEC 80/1269
dosah
H M L 23
6 800 kg
44 kW/60 hp
3.53 m
H M L 32
9 000 kg
53 kW/72 hp
3.87 m
H M L 42
11 000 kg
67 kW/91 hp
4.31 m
Stroje jsou bez pře s ahu z ád ě př i ot áčení.
Kolová rypadla TEREX-SCHAEFF patří ke
strojům nové generace - kompaktních rypadel. Jejich výhodou jsou nejen vynikající
technické parametry, ale zejména jejich
kompaktnost, která je předurčuje k použití ve složitých prostorových podmínkách.
Můžete si vybrat stroj s monovýložníkem
nebo s výložníkem třídílným. Můžete mít
stroj jen s opěrným štítem, nebo i s opěrnými patkami. Také si můžete dovybavit stroj
„rychlou převodovou skříní“ a nebo zvolit
řízení stroje jednou nebo dvěma nápravami.
Široká paleta dalšího volitelného vybavení
a příslušenství dále rozšiřuje možnosti
využití těchto kompaktních rypadel.
Nabídkový katalog si vyžádejte u našich regionálních prodejců.
ATLAS-KOHLSCHEIN
DIAMANTOVÉ NÁŘADÍ
Diamantové řezací kotouče
- Výroba diamantových kotoučů dle požadavku
- Prodej všech druhů kotoučů
Vrtací korunky pro jádrové vrtání
- Výroba nových korunek do 12 hodin
- Opravy korunek do 12 hodin
Nabídkový katalog si vyžádejte u našich regionálních prodejců.
DEMOLIČNÍ KLEŠTĚ
ČELNÍ KLOUBOVÉ NAKLADAČE
GLOBRAM
Vývoj a výroba produktů GLOBRAM je ovlivněna 25-letými
praktickými zkušenostmi, odbornými znalostmi a know-how
námi vybraných dodavatelů komponentů. Díky tomu jsou produkty GLOBRAM stále optimalizovány a inovovány. EuroramRockmaster BV úzce spolupracuje celosvětově s dodavateli
a stavebními firmami, které používají v praxi produkty GLOBRAM. Výsledkem této spolupráce jsou plnohodnotné kvalitní
produkty, které jsou odzkoušeny za reálných podmínek.
Data
Hmotnost
Max. otevření
Max. drtící síla
Hmotnost nosiče
DEMOLIČNÍ DRAPÁK
RM 416
RM 424
RM 432
1325 kg
2100 kg
2820 kg
2921 Ibs
4630 Ibs
6217 Ibs
680 mm
880 mm
1020 mm
26.8 in.
34.6 in.
40.2 in.
1228 kN
1486 kN
1548 kN
138 tons
167 tons
174 tons
13-20 t
20-28 t
28-36 t
14-22 tons
22-31 tons
31-40 tons
Hmotnost
Šířka rozevření
GLOBRAM
Objem
Hmotnost nosiče
RM 705F RM 708F RM 712F RM 714F RM 716F RM 723F
155 kg
320 kg
660 kg
770 kg
830 kg
1240 kg
342 Ibs
705 Ibs
1455 Ibs
1698 Ibs
1830 Ibs
2734 Ibs
370 mm
450 mm
600 mm
850 mm 1000 mm 1000 mm
15 in.
18 in.
24 in.
40
dm3
100
dm3
220
dm3
33 in.
500
dm3
39 in.
600
39 in.
dm3
800 dm3
11 gal
26 gal
58 gal
132 gal
158 gal
211 gal
3-6 t
6-10 t
9-15 t
12-16 t
14-18 t
18-28 t
3-7 tons
typ
stroje
provozní
v ýkon
objem
hmotnost
EEC 80/1269
lopat y
SK S 634*
5 200 kg
44 kW/60 hp
700/1 000
37 kW/50 hp
650/1 000
SK L 824
3 900 kg
SK L 834
4 900 kg
44 kW/60 hp
800/1 200
SK L 84 4
5 400 kg
52 kW/70 hp
950/1 350
SK L 854
6 300 kg
59 kW/80 hp 1 100/1 550
SK L 863
8 100 kg
74 kW/100 hp 1 400/2 400
SK L 160
9 200 kg
74.5 kW/102 hp 1 500/3 000
SK L 20 0
12 500 kg
106 kW/144 hp 2 000/3 500
SK L 230
11 300 kg
100 kW/136 hp 1 800/3 000
SK L 260
14 400 kg
129 kW/175 hp 2 500/4 500
* – rameno nakladače stranově oto čné v roz sahu 180°
Tato nová řada kloubových nakladačů TEREX-SCHAEFF odráží vývojové
trendy v této oblasti a navíc doplňuje osvědčenou řadu strojů o nové
modely. Samozřejmostí jsou spalovací motory s řízeným vstřikem paliva,
automatické uzávěrky diferenciálů
obou náprav, moderní hydraulický
systém využívající veškerý hydraulický výkon pro potřeby práce s nakladačem. Moderní, pohodlná kabina
umožňuje dokonalý výhled ze stroje.
Provedeni heavy duty „F“
Data
Čelní kloubové nakladače TEREX-SCHAEFF jsou na stavbách
nepostradatelnými pomocníky. Díky rychloupínači nářadí
máme mnoho možností použití - bočně výklopné lžíce,
zametacího zařízení, víceúčelové lžíce atd. Stroje mají
pohon všech čtyř kol, uzávěrku diferenciálu a jsou
řízeny kloubově.
7-11 tons 10-17 tons 13-18 tons 15-20 tons 20-31 tons
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
RYPADLONAKLADAČE
Nejmodernější řada rypadlonakladačů TEREX-FERMEC dnes
nabízí širokou škálu modelů. Každý uživatel si proto může
vybrat přesně takový stroj, který odpovídá jeho potřebám. VOLBA BEZ KOMPROMISŮ. Konstrukce strojů využívá nejnovějších poznatků v oblasti hydraulických systémů
a využívá též moderní technologii a komponenty od
renomovaných světových výrobců. Nové motory splňují platné evropské normy EURO 2. Zvýšil se nejen
výkon strojů. Také na komfort a pohodlnou obsluhu je kladen velký důraz. Rypadlonakladače
TEREX-FERMEC vynikají nenáročným provozem a jednoduchostí obsluhy. U modelů
970 a 980 mohou jejich uživatelé, díky
stejně velkým kolům, aktivně pracovat
i v nejtěžších terénech. Konstrukce
strojů umožňuje využít tyto rypadlonakladače také jako jeřáb, rypadlo,
nakladač a vysokozdvižný vozík. Tato
všestrannost Vás vždy osloví.
typ
stroje
provozní
v ýkon
hlo ubkov ý
objem
hmotnost
EEC 80/1269
dosah
lopat y
820SX
7 165 kg
68.5 kW/93 hp
4.47 m/6.39 m* 80–400 l
860SX
7 370 kg
74.5 kW/101 hp
4.44 m/6.39 m* 80–400 l
860 Elite
7 370 kg
74.5 kW/101 hp
4.44 m/6.39 m* 80–400 l
880Ser vo
7 370 kg
74.5 kW/101 hp
4.44 m/6.39 m* 80–400 l
970 Elite
7 537 kg
74.5 kW/101 hp
4.43 m/6.39 m* 80–400 l
980S er vo
7 537 kg
74.5 kW/101 hp
4.43 m/6.39 m* 80–400 l
* – s teleskopickým v ýložníkem, r ychloupínačem a hloubkovou lžicí
Elite – stroj je v ybaven automatickou převodovou skř íní
Ser vo – záďové r ypadlo ovládáno ser vovladači
HYDRAULICKÁ KLADIVA
GLOBRAM
Holandská společnost Euroram-Rockmaster B.V. je specialista
na hydraulické recyklační a demoliční příslušenství. Výrobní řada GLOBRAM obsahuje jedinečnou kombinaci produktů
a to: hydraulických kladiv, demoličních kleští, drtičů, nůžek,
třídících drapáků a vibračních desek. Dlouholeté zkušenosti
a znalosti z praxe garantují kvalitní produkty, které udávají
směr v oblasti kvality, inovace, bezpečnosti, jednoduché údržby
a servisu.
Specifikace
RM 130
RM 140
RM 145
RM 150
kg
1535
1765
2255
2475
Hmotnost kaldiva bez nástroje
kg
1200
1450
1750
2075
Průměr nástroje (sekáč)
mm
130
140
145
150
Průtok oleje (v provozu)
l/min
130 - 160 150 - 180 165 - 200 175 - 220
125 - 138 130 - 143 135 - 158 140 - 158
Hmotnost kaldiva s nástrojem
Provozní tlak
bar
Sací tlak (max.)
bar
5
5
5
5
Práce jednoho rázu
J
3110
3850
4700
5600
J
2150
2600
3150
3550
Pracovní síla
Počet rázů
1/min 425 - 875 430 - 850 400 - 800 380 - 800
Max. zátěž na kladivo
t
17 - 28
20 - 32
25 - 40
26 - 42
Výška s nástrojem
mm
2335
2570
2700
2685
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ A MALÁ MECHANIZACE
HYDRAULICKÁ KLADIVA
VISTARINI
Tento renomovaný výrobce demoličních hydraulických kladiv
ve své nové výrobní řadě produktů použil mnoho progresivních řešení, které posouvají tato kladiva do popředí zájmu
uživatelů. Využívají princip permanentního obnovování užité
energie pro zvýšení výkonu kladiva. Také nový typ řídícího
ventilu umožnil, aby nabídka kladiv byla určena pro nosiče
s hmotností od 500 kg do 10 000 kg. Tento řídící ventil umožňuje jeho bezproblémové nasazení na všechny nosiče odpovídající kategorie, bez ohledu na výkon jejich čerpadel. Ventil totiž sám sníží vstupní tlak, takže kladivo pracuje vždy
s odpovídajícím hydraulickým tlakem a patřičným množstvím
litrů hydraulického oleje.
typ
stroje
h m ot n o st
n o si če
průměr
nástroje
fre k ve n ce
úderů
síla
úderu
VH 60
0.5–1.2 t
36 mm
900–1.200/min
150kg/Joule
VHP 90
1.2–2.0 t
45 mm
750–1.000/min
265kg/Joule
V H P 120
2.0–3.0 t
48 mm
700–900/min
324kg/Joule
V H P 20 0
3.0–4.5 t
57 mm
900–950/min
442kg/Joule
V H P 331
4.5–8.0 t
65 mm
700–900/min
770kg/Joule
V H P 38 0
7.0–9.0 t
70 mm
700–850/min
810kg/Joule
VHP 440
8.0–10.0 t
75 mm
650–750/min
890kg/Joule
KOLOVÁ RYPADLA
TEREX–ATLAS nabízí mimořádně široký sortiment kolových rypadel nejen pro běžné
nasazení. Nabízí také speciální stroje,
které je možno nasadit při složitých
podmínkách výstavby v městských
aglomeracích. Jako jeden z mála
výrobců na světě nabízí i tato
kompaktní kolová rypadla, která
mají zkrácenou záď. Jedná se
o stroje označené v tabulce „MK“.
Rypadla TEREX - ATLAS jsou synonymem síly.
KO LOVÁ RY PA D L A
t y p stroje
705 M*
905 M*
1105 M*
1305 M
1404 MK
1505 M
1604 MK
1605 M
1705 M
1905 M
2205 M
* - rypadla se
hm otn o st
v ý ko n motoru
6 800 kg
44 kW/60 hp
9 000 kg
53 kW/71 hp
11 000 kg
67 kW/91 hp
14 200 kg
67 kW/91 hp
16 000 kg
69 kW/93 hp
15 400 kg
80 kW/109 hp
19 000 kg
93 kW/126 hp
16 200 kg
105 kW/143 hp
17 200 kg
105 kW/143 hp
20 000 kg
114 kW/156 hp
24 000 kg
127 kW/173 hp
stranovým natáčením výložníku
* – S p ř íd av ný m p ro t iz áva ž í m
HYDRAULICKÁ KLADIVA
DVOUCESTNÁ RYPADLA
GLOBRAM
Specifikace
RM 90
DVOUCESTNÁ RYPADLA
RM 110
RM 115
RM 120
Hmotnost kaldiva s nástrojem
kg
650
800
1000
1245
Hmotnost kaldiva bez nástroje
kg
450
600
750
1000
Průměr nástroje (sekáč)
mm
90
110
115
120
Průtok oleje (v provozu)
l/min
68 - 103
80 - 125
85 - 128
115 - 150
Provozní tlak
bar
Sací tlak (max.)
bar
5
8
7
5
Práce jednoho rázu
J
1450
1710
1710
2450
Pracovní síla
J
920
1210
1465
1860
Počet rázů
110 - 122 120 - 133 115 - 133 120 - 133
1/min 450 - 950 400 - 980 450 - 1050 450 - 950
Max. zátěž na kladivo
t
7 - 15
10 - 19
13 - 22
15 - 25
Výška s nástrojem
mm
1750
1860
2065
2215
t y p stroje
provozní hmotnost
1404 ZW
1604 ZW
20 000 Kg
22 000 Kg
v ý ko n motoru
69 kW/93 hp
93 kW/126 hp
Tato speciální rypadla byla vyvinuta pouze pro
výstavbu železnic a práce ze železničního tělesa.
Jedná se o jediný takto speciálně konstruovaný
stroj v Evropě. Stroj má počítačově řízený přítlak
každého železničního nákolku. Můžeme proto mít
ideální stabilitu při jízdě po nerovné koleji nebo
při průjezdu obloukem. V případě, že je stroj
používán jako zdvihadlo, stačí pomocí tlačítka
zablokovat železniční nápravy. V tom případě máte
k dispozici 100% jeřáb s vysokou manévrovatelností. Jako jediný výrobce Vám TEREX - ATLAS nabízí
i několik variant délky zádě stroje. Rypadla jsou
navíc vyráběny ve dvou váhových a výkonnostních
kategoriích, což umožňuje rozšířit Váš park strojů
o právě takové rypadlo, které potřebujete.
PŘEKLÁDKOVÁ RYPADLA
SPECIÁLNÍ STROJE
Překládková rypadla TEREX-ATLAS jsou ideálními pomocníky při
manipulaci s materiálem. Nejčastěji jsou užívány v recyklaci kovových odpadů a při manipulaci s dřevní hmotou. TEREX-ATLAS patří
k několika z mála výrobců na světě, který se dokázal v této produktové řadě dostatečně prosadit. Dnes nabízí jednu z nejširších palet
strojů. Díky mnohaleté tradici s výrobou kolových rypadel jsou tyto
stroje nejen konstrukčně propracovány, ale prosazují se zejména díky vysoké kvalitě použitých materiálů a velké spolehlivosti strojů. Nadstandardní životnost těchto strojů je
předurčuje i pro nejtvrdší nasazení.
PŘEKLÁDKOVÁ RYPADLA
typ
provozní
v ý ko n
stroje
h m otn o st
EEC 80/1269
1505 MI
17 200 kg
88 kW/ 120 hp
1604 MI
20 500 kg
121 kW/165 hp
1704 MI
26 000 kg
125 kW/170 hp
1705 MI
18 100 kg
110 kW/150 hp
1804 MI
35 000 kg
161 kW/219 hp
1804 LCI
35 500 kg
161 kW/219 hp
1905 MI
23 300 kg
134 kW/182 hp
5205 MI
52 000 kg
183 kW/249 hp
1804 LCI - speciální pásové rypadlo
HYDRAULICKÉ FRÉZY
Firma TEREX–SCHAEFF nabízí široký sortiment hydraulických
fréz vhodných k rozmělňování, frézování, profilování nebo dělení pevných materiálů. Výrobce má bohaté zkušenosti z oblasti
těžby v podzemí, které uplatnil při vývoji nové řady fréz typu
WS. Frézy se uplatní nejen při profilování terénu, ale také se
dobře osvědčily při demoličních činnostech, kde umožňují efektivní nasazení v městské aglomeraci. Stále oblíbenějšími jsou
též u firem, které se zabývají pouze výstavbou inženýrských
sítí. Nahrazují hydrulická kladiva všude tam, kde jsou nepřípustné otřesy nebo vysoký hluk. Při práci je totiž fréza nejen
málo hlučná, ale hlavně při jejím nasazení nevznikají rázy. Proto skvělým způsobem nahrazují doposud výhradně používaná
bourací hydraulická kladiva.
typ
stroje
W S 15
W S 30
WS 60
W S 90
W S 120
hmotnost
nosiče
2–5 t
5–20 t
20–30 t
25–35 t
30–45 t
ší ře
tr žný
záběru
moment
2450 Nm
533 mm
3.200-4.750* Nm
678 mm
7.900-12.000* Nm
868 mm
868 mm 14.500-18.000* Nm
1110 mm 24.200-32.300* Nm
* – v proved ení HD - v ýko nn ějš í mod el
v ýkon
čer padla
40–55* l/min
80–105* l/min
130–190* l/min
290–360* l/min
380–450* l/min
Firma HITACHI produkuje širokou škálu speciálních rypadel. Rozsah
produktové nabídky je tak značný, že ji v tomto prospektu nemůžeme
detailně představit. Podrobnější informace Vám sdělí naši obchodní
zástupci.
Typ
stroje
Rypadlo do málo únosného
terénu
Typ
stroje
Demoliční rypadlo ZX K–série
Super demoliční ZX 350SLF
provozní
hmotnost
výkon
motoru
provozní
hmotnost
20—85 t
40.1 t
výkon
motoru
110—482 kW
180 kW
Typ
stroje
provozní
hmotnost
výkon
motoru
Long Reach ZX 210LC–H15
Long Reach ZX 250LC–H18
Long Reach ZX 280LC–H18
Long Reach ZX 350LC–H18
Long Reach ZX 350LC–H22
Typ
stroje
Překládkové ZX 210W
Typ
stroje
Plovoucí rypadlo
Plovoucí jeřáb
Teleskopický jeřáb
21.7 t
25.5 t
28.5 t
33.2 t
35.1 t
provozní
hmotnost
25.3 t
provozní
hmotnost
30—331 t
41—518 t
15.4 t
101 kW
116 kW
123 kW
173 kW
180 kW
výkon
motoru
106 kW
výkon
motoru
235—971 kW
235—971 kW
81 kW
20 t
objem
lžíce
70—99 kW
—
výškový
dosah
13—33.0 m
22.10 m
dálkový/
hloubkový
dosah
15.3/10.0 m
18.3/13.9 m
18.3/14.1 m
18.3/14.0 m
22.0/17.2 m
výškový
dosah
10.7 m
výškový
dosah
—
—
15.4 m
DUMPERY
V oblasti pevných dumperů HITACHI-EUCLID Vám proto představujeme nejširší nabídku vysoce výkonných strojů, které
Vám zajistí efektivní a velkoobjemovou přepravu materiálu
bez omezení přepravované kapacity.
typ
stroje
provozní
hmotnost
v ýkon
EEC 80/1269
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
33 100 kg
37 300 kg
39 300 kg
59 900 kg
65 600 kg
89 700 kg
98 400 kg
156 900 kg
193 300 kg
254 100 kg
317 700 kg
298 kW
391 kW
391 kW
522 kW
567 kW
783 kW
895 kW
1 343 kW
1 492 kW
2 014 kW
2 013 kW
60 0
70 0 –2
750 –2
10 0 0
110 0
160 0
170 0
30 0 0
350 0
450 0 –2
50 0 0
ma x imální
objem
nákladu
21.0 m3
24.0 m3
27.7 m3
36.0 m3
38.7 m3
57.1 m3
60.3 m3
101.9 m3
115.1 m3
147.6 m3
159.2 m3
KLOUBOVÉ NAKLADAČE
SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE
Moderní kloubové nakladače HITACHI uspokojí všechny náročné zákazníky. Zejména ty, kteří hledají kvalitu ve spojení
s moderními technologiemi výroby, vysokou kvalitu materiálu a maximální užitné vlastnosti. Tyto stroje právem patří
ke špičce světové produkce čelních nakladačů pro středně
těžké a velmi těžké nasazení v lomech a při přemisťování
materiálu ve velmi těžkých podmínkách.
typ
stroje
L X 145E–2
L X 170 E–2
provozní
hmotnost
12 950 kg
13 630 kg
v ýkon
motoru
108 kW/146 hp
123 kW/167 hp
objem
lopat y
2.2 m3
2.5—2.7 m3
Z W 220
Z W 250
Z W 310
17 860 kg
20 260 kg
22 700 kg
164 kW/215 hp
179 kW/243 hp
220 kW/295 hp
2.4—3.5 m3
2.8—3.8 m3
3.2—4.5 m3
TĚŽEBNÍ RYPADLA
Pásová rypadla HITACHI jsou vysoce uznávaným pojmem
v oblasti hydraulických rypadel. Tato značka vždy představovala nejvyšší úroveň výkonu a kvality. Široká nabídka strojů
uspokojí každého uživatele, takže není nutno volit kompromisy. HITACHI znamená rypadla bez kompromisů.
typ
stroje
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
110
130
160
180
210
24 0
250
280
350
460
50 0 LC
50 0 LCH
60 0 H
650 H
80 0 H
850 H
120 0
190 0
250 0
360 0
550 0
provozní
hmotnost
10 300 kg
12 400 kg
15 700 kg
17 600 kg
21 700 kg
23 100 kg
24 300 kg
28 800 kg
32 600 kg
45 800 kg
50 000 kg
50 000 kg
56 000 kg
56 000 kg
73 900 kg
73 900 kg
110 000 kg
186 500 kg
239 000 kg
348 000 kg
518 000 kg
v ýkon
EEC 80/1269
61 kW/83 hp
66 kW/90 hp
82.2 kW/112 hp
90.2 kW/123 hp
100 kW/147 hp
110 kW/150 hp
132 kW/180 hp
140 kW/190 hp
202 kW/275 hp
231 kW/314 hp
235 kW/320 hp
235 kW/320 hp
295 kW/400 hp
295 kW/400 hp
340 kW/462 hp
340 kW/462 hp
478 kW/650 hp
720 kW/979 hp
971 kW/1320 hp
1400 kW/1900hp
971 kW/1320 hp
objem
l ž íce
0.19—0.59 m3
0.19—0.55 m3
0.52—0.82 m3
0.51—1.20 m3
0.51—1.20 m3
0.51—1.20 m3
0.76—1.39 m3
0.91—1.38 m3
1.03—1.84 m3
1.15—2.50 m3
1.15—2.50 m3
1.15—2.50 m3
1.50—3.50 m3
1.50—3.50 m3
1.50—4.30 m3
1.50—4.30 m3
5.00 m3
12.00 m3
15.00 m3
22.00 m3
29.00 m3
Pokud se chcete dozvědět něco o historii výroby amerických smykem řízených nakladačů MUSTANG, musíte se hodně
ohlédnout. Čtyřicet let výroby a vývoje nakladačů MUSTANG
je dobou, která dokazuje, že tento výrobce byl jedním
z prvních výrobců těchto strojů na světě. Osvědčená konstrukce strojů a dlouhodobé zkušenosti výrobce se dnes spojuje s nejmodernější technologií výroby. Vznikla tak nová
řada strojů s mimořádnými užitnými vlastnostmi. Výrobce
se vždy zaměřoval na vysokou kvalitu použitých materiálů
a dílenského zpracování, díky němuž se mu vždy podařilo
vyrábět smykem řízené nakladače, pro které jméno MUSTANG
(ušlechtilý) bylo na místě.
typ
stroje
provozní
v ýkon
hmotnost
motoru
2012
1 229 kg
16kW/21hp
2022
1 996 kg
27kW/36.3hp
2032
2 087 kg
27kW/37.3hp
20 4 4
2 540 kg
37kW/49hp
2054
2 744 kg
37kW/49hp
2076
3 393 kg
60kW/80hp
2086
3 565 kg
60kW/80hp
2107
4 654 kg
64.1kW/86hp
* – S př íd av ným protiz áva ž ím
nosnost
375 kg
476/522*kg
567/614*kg
658/703*kg
748/794*kg
998/1134*kg
1179/1356*kg
1805 kg
GEHLMAX IHI
MINIRYPADLA
rozšiřovací podvozek
IHI 35 NX
IHI 45 - 55 N
Díky úzké spolupráci firmy GEHL s japonským výrobcem minirypadel IHI vznikla značka GEHLMAX IHI, která dnes nabízí
patnáct typů minirypadel. Nejmenší minirypadlo váží 1000
kg a největší 8200 kg. Zcela výjimečná je však skutečnost, že
tento výrobce nabízí obě konstrukční řady minirypadel.
V nabídce jsou minirypadla „klasické konstrukce“, tedy
s dlouhou zádí, stejně tak však i kompletní řada moderních minirypadel „kompaktní konstrukce“. U těchto rypadel záď stroje při otáčení nepřesahuje přes obrys pásů
podvozku. Budoucí uživatel, který se rozhoduje pořídit minirypadlo si může sám vybrat, která konstrukce stroje odpovídá
jeho potřebám. Takovouto možnost výběru nabízí jen stroje GEHLMAX IHI. Tato japonská minirypadla potěší též svou
robustností konstrukce, která je ladně propojena s moderním designem. Vysoká výkonnost strojů a prakticky nulová
poruchovost odpovídá tomu, že výrobce strojů firma IHI patří
k největším výrobcům minirypadel na světě.
typ
hmotnost
výkon
rypná síla
9NX
20NX
985 kg
2200 kg
6,8 kW
14,2 kW
2900
3460
3517
4690
6391
8130
1590
1800
1810
2645
3300
4550
5345
15,7 kW
17,8 kW
19,9 kW
30,2 kW
41 kW
40,8 kW
14,2 kW
14,2 kW
14,2 kW
13,8 kW
18,3 kW
30 kW
40,8 kW
25NX
30NX-2
35NX
45NX
65NX
80NX
14N-XT
16N-XT
18N-XT
28N
35N
45N
55N
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10,6 kN
19,6 kN
otočný
rádius
720 mm
750 mm
max. hl.
dosah
1770 mm
2550 mm
19,6 kN
26,5 kN
26,5 kN
30,4 kN
43 kN
55 kN
15,8 kN
15,8 kN
16,4 kN
19,6 kN
26,5 kN
34,2 kN
36,3 kN
775 mm
855 mm
845 mm
975 mm
1050 mm
1240 mm
960 mm
960 mm
960 mm
1280 mm
1400 mm
1530 mm
1560 mm
2820 mm
3200 mm
3450 mm
3650 mm
4215 mm
4500 mm
2010 mm
2360 mm
2460 mm
2820 mm
3450 mm
3900 mm
4100 mm
Varianty NX jsou stroje s krátkou zádí
motor
MINIRYPADLA
Minirypadla HITACHI si podmaňují stále více zákazníků. Jsou
kompaktní, výkonné a mají jednoduchou obsluhu. Jejich
užitné vlastnosti ve spojení s vysokou precizností továrního
zpracování činí z těchto minirypadel ideální pomocníky pro
zákazníky s vysokými nároky.
typ
stroje
E X8 –2B
Z A X I S 16
Z A X I S 18
Z A X I S 25
Z A X I S 30
Z A X I S 30 U
Z A X I S 35
Z A X I S 35U
ZA XIS 40
ZA XIS 40U
Z A X I S 50
Z A X I S 50 U
provozní
hmotnost
810 kg
1 660 kg
1 780 kg
2 520 kg
2 960 kg
3 410 kg
3 190 kg
3 860 kg
4 210 kg
4 180 kg
4 650 kg
4 650 kg
v ýkon
EEC 80/1269
6.4 kW/8.7 hp
8.8 kW/11.8 hp
8.8 kW/11.8 hp
13.7 kW/18.4 hp
19.9 kW/27.1 hp
22.3 kW/29.9 hp
19.9 kW/27.1 hp
22.3 kW/29.9 hp
26.5 kW/36.0 hp
30.9 kW/41.4 hp
26.5 kW/36.0 hp
30.9 kW/41.4 hp
objem
l ž íce
0.016—0.022
0.020—0.050
0.020—0.050
0.040—0.085
0.055—0.110
0.055—0.110
0.055—0.130
0.055—0.130
0.100—0.170
0.100—0.170
0.100—0.170
0.100—0.170
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
KOMPAKTNÍ RYPADLA
typ
stroje
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
70
80SB
85US
135US
225US
225USR
provozní
hmotnost
7 570 kg
8 120 kg
7 100—7 600 kg
13 200—14 200 kg
23 000—23 500 kg
22 000—23 400 kg
v ýkon
EEC 80/1269
39 kW/52 hp
39 kW/52 hp
40.5 kW/55 hp
66 kW/90 hp
110 kW/150 hp
110 kW/150 hp
objem
l ž íce
0.13—0.33 m3
0.13—0.33 m3
0.13—0.33 m3
0.19—0.96 m3
0.51—1.20 m3
0.51—1.20 m3
Kdekoli budou tyto stroje nasazeny, budou bezkonkurenční. Při otáčení nástavby, tato vůbec a nebo jen
minimálně přesahuje vnější okraje pásů podvozku.
Kinematika výložníku a násad umožňuje, že přední otočný
rádius je minimální. Díky tomu lze tyto stroje velmi účelně nasadit ve stísněných prostorových podmínkách.
Přičemž se nám zachovává nosnost a stabilita
strojů. Ta odpovídá parametrům rypadel
s dlouhou zádí. Je to až neuvěřitelné,
ale například u 24-tunového rypadla se můžete otáčet se strojem
s naloženou lžicí pouze na průo
měru 3.5 metru v rozsahu 180 .
Právě tyto vlastnosti odůvodňují
rostoucí zájem uživatelů hydraulických rypadel.

Podobné dokumenty

pásové smykem řízené nakladače

pásové smykem řízené nakladače taková pásová rypadla firma ATLAS vyrábí.

Více

NEW HOLLAND T7 NEW HOLLAND T8

NEW HOLLAND T7 NEW HOLLAND T8 Užívejte si vynikající výhled. Nechte ruku bez námahy prozkoumat ovládací prvky loketní opěrky SideWinder™ II. Vychutnejte si hladký, tichý chod. Užijte si, jak sedačka řidiče, kabina a odpružení n...

Více

19_Index 0,4 MB

19_Index 0,4 MB Č. výrobce R95A R95J R96 R97 R98 R99 R100 R101 R102 R104 R105 R106F R106M R110 R113 R120 R121 R122F R123 R124 R126 R127 R143 R144 R150J R157A R160A R160J R210 R211 R212J R213

Více

Posudek vedoucího diplomové práce

Posudek vedoucího diplomové práce snaha o hluboký vhled do dané problematiky, což je vidět ve veimi detailním a široko záběrovém prostudovárrí tcorctickóho pozadí nijak jcdrroduclrólro studovarréhcl problérrru. Násleclné napojení t...

Více

Katalog oškrtů

Katalog oškrtů Krátké dodací lhůty

Více

Rypadlonakladače nové generace když chcete víc

Rypadlonakladače nové generace když chcete víc KONSTRUKCE STROJE U těchto nových strojů lze nalézt zcela nové materiály a výrobní technologie. Ty zajišťují vyšší pevnost a současně nižší hmotnost, např. blatníky a kapota. Díky stejně velkým kol...

Více

minirypadlo KUBOTA U48-4

minirypadlo KUBOTA U48-4 Když se rozhodnete koupit si minirypadlo Kubota, dostanete světovou jedničku. Nejlépe se prodávající minirypadlo na světě.

Více