Prospekt Calypso - Bayer CropScience

Komentáře

Transkript

Prospekt Calypso - Bayer CropScience
Špičková insekticidní
ochrana
•
proti širokému spektru škůdců:
jádrovin: pilatka, obaleči, květopas, mšice,
zobonoska, podkopníčci
peckovin: vrtule, pilatky, obaleči, mšice
okrasných rostlin: housenky, brouci, mšice
•
•
•
obzvláště vynikající účinnost na pilatku jablečnou
Špičková
insekticidní
ochrana
jádrovin
a peckovin
flexibilní aplikační okno, lze použít i během kvetení
neškodné pro včely, čmeláky a ostatní
užitečné organismy
Partner Vašeho úspěchu
Bayer s.r.o.
Bayer CropScience
Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9-Prosek
tel.: 266 101 111, 846, fax: 266 101 494
www.bayercropscience.cz
www.bayercropscience.cz
Účinná látka: thiacloprid 480 g/l
Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění
vodou k ochraně jabloní, třešní, višní, slivoní a okrasných rostlin proti žravým
a savým škůdcům.
působení
dávka
(l/ha)
ochranná
lhůta (dny)
plodina
škodlivý organismus
jabloň
květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea)
obaleč jablečný (Cydia pomonella)
zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus)
podkopníčci (Leucoptera m., Lyonetia c.)
0,2
0,2–0,25
0,2–0,25
0,25
0,25
14
mšice (Aphidoidea)
0,15–0,2
14
jádroviny
poznámka
působení
plodina
škodlivý organismus
třešeň, višeň
vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi)
slivoň
pilatka švestková (Hoplocampa minuta)
pilatka žlutá (Hoplocampa flava)
obaleč švestkový (Cydia funebrana)
peckoviny
mšice (Aphidoidea)
dle signalizace
dle signalizace
dávka
(l/ha)
ochranná
lhůta (dny)
poznámka
0,2
14
dle signalizace
0,2–0,25
14
dle signalizace
0,1–0,2
14
dle signalizace
Calypso ® 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace. Aplikace přípravku se provádí běžnými pozemními
postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití.
Doporučené množství postřikové kapaliny: ovocné plodiny 300–1000 l/ha
doporučení
pro aplikaci
Květopas jabloňový: aplikace proti dospělcům se provádí podle signalizace,obvykle ve stadiu myšího ouška
jabloně.
Pilatka jablečná: aplikace se provádí podle signalizace,
při objevení se prvního centrálního květu až do jeho otevírání, později těsně po odkvětu při počátku líhnutí larev.
Obaleč jablečný: aplikace se provádí podle signalizace.
Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením
začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče
(obvykle začátek až polovina června), nejpozději je třeba
ošetřovat jestliže se nakladená vajíčka nacházejí ve stadiu „černé hlavičky“. Použití dávky 0,25 l/ha umožňuje
dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodné
především proti 2. generaci škůdce (konec července
až začátek srpna.
Mšice: aplikace se provádí při objevení se prvních
kolonií mšic. Při silném tlaku je vhodné použít vyšší
dávku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti
a delší reziduální působení.
doporučení
pro aplikaci
Vrtule třešňová: aplikace se provádí podle signalizace.
Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima
vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd (Kordia,
atp.) nebo při rozvleklých náletech je třeba ošetření po
12 až 14 dnech zopakovat.
Pilatka švestková, pilatka žlutá: aplikace se provádí
podle signalizace, obvykle na konci kvetení slivoní,
tj. v době opadu korunních plátků.
Obaleč švestkový: aplikaci provádět na základě signalizace, obdobně jako v případě obaleče jablečného,
pouze nejčastější doba ošetřování obaleče švestkového
je posunuta do poloviny až konce července.
Mšice: pro aplikaci platí stějné zásady jako v případě
mšice na jádrovinách.
peckoviny
jádroviny
Calypso ® 480 SC obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní
a požerový jed, má vynikající systémové vlastnosti. Způsob účinku spočívá v inhibici enzymu acetylcholinesteráza, který tak nemůže inaktivovat acetylcholin. Jeho hromaděním dochází k trvalému dráždění cholinergních receptorů. Tím nastává celková disfunkce nervového systému a následuje usmrcení zasaženého hmyzu.
Thiacloprid vykazuje ovicidní i larvicidní účinnost.

Podobné dokumenty

Specialista na mšice

Specialista na mšice 3 hodiny po aplikaci již nemají vliv na účinnost přípravku.

Více