674 Nizozemsko _SOŠ Dalovice

Komentáře

Transkript

674 Nizozemsko _SOŠ Dalovice
RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, tel. 739 356 390, fax 235 310 114
www.toulkyevropou.cz [email protected]
Toulky Holandskem se zastávkou v Antverpách / Bruselu
Termín: středa 23. – neděle 27. září
Program:
1. den: odjezd z Karlových Varů v 17 hodin, noční transfer přes Německo do Holandska,
- půlnoční zastávka na mezinárodním letišti Frankfurt / M:
- krátká exkurze, jízda visutým vláčkem, noční toalety …
- nebo klasická zastávka u dálničního motorestu
2. den: zápas člověka s mořem – sever POLDRY:
Lelystad, správní středisko nových poldrů (vysušených území) v již. části jezera
Ijsselmeer, nese jméno Ing. Cornelia Lelyho (1854–1929), autora projektu Zuidersee.
Moderní město plně respektuje potřeby člověka, jeho životního stylu s množstvím zeleně,
mimoúrovňového křížení různých druhů dopravy. V okolí tři poldry, oddělené od pevniny
vodními plochami a překlenuté mosty a hrázemi.
- přejezd přes 26 km dlouhou hrází Houtribdijk do Enkhuizenu
Zuiderzee, dříve velký mořský záliv zasahující od sz. hluboko do nitra země v místech
velkých poldrů a současného jezera Ijsselmeer. V rámci stejnojmenného projektu bylo r.
1932 přehrazeno hrází Afsluitdijk a během času se změnilo ve sladkovodní jezero.
Postupným odvodněním části zdejších území bylo získáno cca 2250 km2 nové půdy na
pěti poldrech. Z posledně uvažovaného poldru Markerwaard byla realizována pouze hráz
Houtribdijk (viz Lelystad), od dalšího vysoušení se zatím ustoupilo.
Amsterdam, prohlídka města na kanálech, jehož největší půvab spočívá v jeho
atmosféře - genius loci: náměstí Dam, kostely (Oude- Zuider- a Westerkerkl), stará
synagoga, dům Anny Franckové, obytné domy s charakteristickými bohatě zdobenými
štíty (s jeřáby) v uličkách a při kanálech,… UNESCO, 10-19 hod.
- Rijksmuzeum s nejbohatší sbírkou holandského umění od 15. stol. do začátku 19. století
(Rembrandt, Vermeer, De Hooch, van Goyen ad.) a Goghovo muzeum s více než 200
mistrovými obrazy, 500 kresbami akvarely, stovkami dopisů aj.
- obě muzea pro mládež zdarma
- jízda lodí po kanálech (grachtech), cena od 6-8€
- event. volno (pokud vyjde) odjezd na ubytování v širším centru města: Meininger Hotel
Amsterdam City West: vícelůžkové pokoje se sprchou/WC s povlečením v ceně
3.den: tradice, řemesla, květiny, příroda
Zaanse Schanse historická vesnice, dnes skanzen obytných a hospodářských staveb
z oblasti severního Holandska: expozice větrných mlýnů, sýrů, dřeváků a dalších
tradičních řemesel… s ukázkami výroby - zdarma
Kennemerduinen, národní park z r. 1950 na ploše 2 500 ha leží nedaleko Haarlemu.
Typická je květena písečných dun, bažin, lesíků a vřesovišť. Nedaleko Amsterdam se
Waterleidingduinen, oblast písečných dun - nejstarší zdroj pitné vody pro Amsterdam.
- turistika v národním parku
Haarlem, malebné město při mořském pobřeží, už v 17. stol. proslulé pěstováním tulipánů
- místo konání slavného Květinového korza. Nejnápadnější památkou je pozdně gotický
kostel sv. Bavona s 80metrovou věží a s bohatým vybavením. Radnice postavená na
přelomu pozdní gotiky a renesance, stejně jako pomník zvonaře L.J. Costera (místní
rodák, soupeří s Guttenbergem o prvenství ve vynálezu knihtisku) vévodí Velkému
náměstí, sloužícímu dosud jako tržiště – prohlídka města
Jv. od města Haarlemský polder, již v 19. stol. vysušené jezero, 5 m pod úrovní moře se
zachovalým čerpadlem s největším válcem na světě - možná exkurze.
4.den: zápas člověka s vodou – jih, projekt DELTA PLAN:
Den Haag, sídelní elegantní město, domov královské rodiny - sightseeing tour:
Mauritshuis s královskou sbírkou obrazů, k vidění např. Vermeerova Dívka s perlou,
Rembrandtova Anatomie Dr.Tulpa a další skvosty holandského zlatého věku i sbírky
holandského a vlámského umění 15.-18,. stol. - alternativně
Scheveningen, mořské lázně s písečnými plážemi
Rotterdam, největší přístav Evropy a moderní architektura okouzlujících tvarů,
avantgardní budovy - průjezd městem, dále cesta na jih provincií Zeeland,
Delta velkých řek, ústí řek Rýna, Másy, Šeldy a rýnských ramen Waal, Ijssel a Lek
označované jako Nederland. Jediná oblast země, kterou nechrání přirozený pás
písečných dun, ale po r. 1953 (katastrofální záplavy) postavený technicky velmi náročný
několikastupňový systém hrází (tzv. Deltaplan). Pobřežní linie byla hrázemi zkrácena o
700 km, na ostrově Neeltje Jans Delta Expo Muzeum
- průjezd do Belgie na 9hodinovou zastávku v Antverpách nebo Bruselu
Antverpy, největší přístav Belgie, druhé největší město země, rozlohou údajně o 1/3 větší
než Paříž), kulturní středisko belgických Vlámů, strategický přístav NATO
Prohlídka města zahrne:
* na nábřeží stojí zbytky hradu Steen, založeného v 9. stol (nyní Muzeum mořeplavby),
* pod řekou Šeldou tři tunely (jeden tramvajový),
* zajímavá radnice a masné krámy
* Velké tržiště s cechovními domy, sedmilodní katedrála P.Marie z l. 1352–1521, patřící k
nejkrásnějším v zemích Beneluxu.
* Torengebouw, první mrakodrap v Evropě (téměř 100 m výšky) z r. 1932.
* barokní kostel sv. Bartoloměje s bohatými sbírkami, pozdně gotická Burgundská kaple a
kostel sv. Jakuba s Rubensovým náhrobkem.
* Rubensův dům a několik dalších muzeí (muzeum Světového diamantového centra,
Královské muzeum výtvarného umění a Muzeum Meyer van der Berghovo s díly
vlámských mistrů ad. ).
* historicky cenná stará knihtiskárna Plantina Moreta, činná od 16. (UNESCO).
Brusel, historická metropole Brabantska a hlavní město Belgického království (1,2 mil.
obyvatel); od sklonku 20. stol. zároveň sídlo nejvýznamnějších institucí Evropské unie. Z
prvotního osídlení na břehu říčky Senne se v raném středověku vyvinulo sídelní město
brabantských vévodů, opevněné mohutnými hradbami (r. 1383), které pak císař Karel V.
učinil (r. 1531) centrem svých (španělských) držav v Nizozemí. Odpor Vlámů proti
španělské nadvládě, opakovaná povstání i krutá perzekuce, stejně jako francouzské
dobyvatelské války, pak poznamenaly osudy města v následujících staletích, až do vzniku
samostatného státu v r. 1830.
Prohlídka města zahrne:
*památky okolo Velkého náměstí (Grand Place, UNESCO), výstavná pozdně gotická
radnice, Královský dům, palác brabantských vévodů, cechovní i patricijské domy,
„Manneken-Pis“, bronzová soška čurajícího chlapečka s jeho 800 oblečky a jeho protějšek
- čůrající holčička „Jaenneke Pis“ (a čůrající pes „Zinneke Pis“:-), Svatohubertská galerie
* cesta metrem do Bruparku k Atomiu* (součást Expo 58, výjezd výtahem na vyhlídku)
* čtvrť EU s administrativními budovami (Evropská komise, Rada Evropské unie)
odjezd do ČR pozdě večer – cca 22. hodina, noční transfer přes Německo
5. den: návrat do Karlových Varů v ranních hodinách
Cena 4.990 Kč (při 42 platících) zahrnuje:
* dopravu zájezdovým autobusem,
* 2x ubytování v hotelu Meiringer Amsterdam City West, ve vícelůžkových pokojích se
snídaní, http://www.meininger-hotels.com/en/hotels/amsterdam/
* průvodce, infomateriál, sladké pokušení
* komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku,
* nezahrnuje vstupné.

Podobné dokumenty