Celý článek naleznete zde

Komentáře

Transkript

Celý článek naleznete zde
44
tajemství mého úspěchu
&
Nataša RaNdlová
Randl partners
Znám život
na druhé straně řeky
Marie lucová
Randl PaRtneRs
Zaměřuje se
na právní poradenství
v oblasti pracovního
a obchodního práva.
Působí v ní ve dvou
týmech celkem sedm
advokátů, devět
advokátních koncipientů
a čtyři právní asistenti.
Od svého vzniku před
čtyřmi roky pravidelně
zvyšuje roční obrat
zhruba o 20 %.
Získala prvenství
v soutěži Právnická
firma roku v kategorii
Pracovní právo
v letech 2009, 2010
a 2012.
Kancelář je výhradním
českým členem Ius
Laboris, mezinárodní
asociace pro pracovní
právo a personalistiku.
Randlova Natasa.indd 44
A
dvokátka Nataša Randlová byla publikací Chambers Europe 2012, považovanou za nejprestižnější
žebříček právníků, ohodnocena jako „Star Individual“, což je speciální ocenění vyhrazené osobnostem
s výjimečnou reputací ve svém oboru. Věnuje se přitom
oblasti práva, která je mezi elitními právními kancelářemi,
soustředěnými na velké korporátní transakce, poněkud
podceňována, a mezi právníky panuje obava, že je jenom
běžná personalistická agenda neuživí. Úspěch Nataši Randlové ale dokazuje pravý opak.
„K pracovnímu právu mě přivedl pobyt na druhé straně
řeky,“ říká Nataša Randlová. V hantýrce některých právníků
se tak říká práci ve firmě klienta. Před čtrnácti lety mladá
právnička na rok opustila advokacii, aby dělala personální
ředitelku velkého hotelu. „Díky této práci jsem poznala, jak
jsou personalistika a pracovní právo zajímavé, do dneška
na to vzpomínám, byla to neuvěřitelná zkušenost,“ konstatuje advokátka. „Dokážu pochopit personalisty, v jakém jsou
každodenním tlaku jak ze strany managementu, tak ze strany
zaměstnanců, vím přesně, co ode mne potřebují: rychlost,
přijatelnou cenu, a hlavně praktickou a přitom právní radu.“
Ředitel hotelu se na personální ředitelku s právnickým
vzděláním a znalostí jazyků obracel také s prosbami o pomoc
při korespondenci s právníky. „Když jsem pročítala nekonečně dlouhé teoretické rozbory, které často jen říkaly, co
dělat nesmíme, slíbila jsem si, že to takto nikdy dělat nebudu,
nikdy nebudu psát něco, co někdo druhý není schopen pochopit, něco, co mu nepomůže věc vyřešit,“ přemítá Nataša
Randlová o dalším kousku tajemství svého úspěchu.
Od úrazu po šikanu
Zájem o pracovní právo ve firemních kruzích rozpoutal
až vstup do Evropské unie v roce 2004. Zatímco předtím
bylo celkem snadné se zorientovat v zákoníku práce, najednou na stolech personalistů ležely nepřehledné evropské
směrnice a nařízení, které vyvolaly poptávku po specialistech na pracovní právo. „Odborníků zaměřených výhradně
na tuto oblast není mnoho, přitom poptávka je velká,
někdy nevíme, co dřív,“ říká Nataša Randlová. Líbí se jí, že
se v její praxi odrážejí starosti běžného firemního provozu
od A do Z, kam patří i pracovní úrazy, propouštění, běžné
pracovní problémy nebo v poslední době stále častější stížnosti na mobbing a šikanu, které je nutné prošetřit.
„Netěšilo by mě jen sepisovat manažerské smlouvy
v nadnárodních korporacích,“ tvrdí advokátka. Pracovní
právo bere jako životní cyklus, kromě praxe se angažuje
při přípravě legislativy, učí na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK, píše články, vede
kurzy pro externisty, sama i studuje doktorandské studium
na Právnické fakultě UK. I to je část tajemství úspěchu
advokátky Randlové. Nadšení pro důkladný ponor do zákrutů práva sdílí se svým týmem. „Vedu k tomu i své lidi,
22.5.2013 18:14:06
edice fenomén
45
Foto: Jan Rasch
Randlova Natasa.indd 45
22.5.2013 18:14:37
46
tajemství mého úspěchu
musejí psát, přednášet, studovat judikaturu, prostě být výborní právníci a rovněž praktici.. Je to spousta hodin práce,
které klientovi nelze naúčtovat,“ říká Nataša Randlová.
Bylo to jako rozvod
Největší profesní a manažerská výzva, se kterou se musela Nataša Randlová vypořádat, přišla před čtyřmi lety.
Po 16 letech se totiž rozhodla opustit zázemí jedné z největších a nejúspěšnějších českých advokátních kanceláří.
„Byli jsme prostě ve správném věku a na správném místě,“
suše komentuje vznik advokátní kancelář PRK (dříve Procházka Randl Kubr), na jejímž založení se v roce 1994 spolupodílela s Markem Procházkou.
Z dobře rozjetého vozu vystoupila v roce 2009. Chtěla
mít kancelář, která bude mít pracovní právo jako jeden
z hlavních oborů, a to v právnické firmě poskytující „full
servis“ nebylo možné. „Kdyby se mnou neodešel můj
muž, asi bych zůstala,“ přemítá advokátka. „Práci bez něho
si prostě představit neumím.“ Nikdy svého rozhodnutí nelitovala, i když zavřít dveře nebylo jednoduché. Opouštěla
kolegy a přátele, zvažovala, komu ze svého týmu nabídne
práci a jestli bude mít dost prostředků a práce, aby mu zajistila odpovídající příjem. „Bylo to jako rozvod, bolestné,
už bych to neopakovala,“ říká advokátka.
Inspiraci pro to, jak může fungovat malá specializovaná
„butiková“ advokátní kancelář při oslovování potenciálních
klientů hledala v zahraničí, kde je oněch „butiků“ spousta
Užívám si každého dne, tak
abych byla schopna se kdykoli
podívat nazpátek, aniž bych
musela dělat tlustou čáru
za minulostí.
a chovají se jako velké moderní kanceláře, i když počtem
právníků jsou malé. Rozjezdu nové kanceláře pomohl
kromě budovatelského nadšení i kredit, který si Nataša Randlová i její manžel vybudovali. „Mandáty nám dokonce posílaly velké kanceláře, s nimiž jsme dříve byli v konkurenčním
boji, protože butiky pro ně nejsou nebezpečné,“ vzpomíná
Nataša Randlová.
Začínali s osmi lidmi, dnes jich zaměstnávají dvacet. „Je
to pro tuto chvíli asi maximum, musíme se hodně otáčet a už
nám moc času nezbývá na soukromý život,“ konstatuje advokátka, když vysvětluje, jak těžké manažerské rozhodnutí je
přijetí nového člověka. „Potřebujeme ho kvůli náporu práce.
Když je přijat, máme strach, že ho neuživíme, tak nabereme
další zakázky, abychom pak zjistili, že zase nestíháme a potřebujeme dalšího,“ směje se Nataša Randlová. Takže jde
o rozhodnutí, kde se při zvětšování firmy zastavit. Přirozenému růstu se nebrání, ale budovat velkou firmu rozhodně
už nechce. Za další zásadní manažerské rozhodnutí považuje vstup firmy do mezinárodní aliance Ius Laboris, která
NATAŠA
RANDLOVÁ
Šestačtyřicetiletá
advokátka vystudovala
Právnickou fakultu UK.
Vyučuje pracovní
právo na katedře
andragogiky
a personálního řízení
Filozofické fakulty UK
v Praze.
V roce 2007 získala
ocenění Právník roku
v oboru pracovní
právo a v roce 2011
byla ministrem
spravedlnosti ČR
jmenována členkou
pracovní komise
Legislativní rady
vlády – Pracovní
právo a sociální
zabezpečení.
Je vdaná, má tři syny,
ráda sportuje, třikrát
v týdnu si najde čas
na hodiny jógy.
Randlova Natasa.indd 46
22.5.2013 18:14:54
47
edice fenomén
spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo ve 39 zemích světa. Součástí aliance je přes 2500
právníků. „Stali jsme se partnerem pro zahraniční kanceláře,
výborné také je, že aliance zabezpečuje odborné knihy, pořádá kurzy a dělá reklamu v zahraničí,“ vysvětluje advokátka.
„Pro naše mladé právníky je to úžasná příležitost, jak vyjíždět
do zahraničí a studovat i evropské pracovní právo.“
Hledám fanatiky jako jsem já
Občas se jí lidé ptají, jaké to je pracovat v jedné firmě
s manželem. Rodinná spolupráce prý funguje skvěle, protože každý má svůj tým, zaměřený na jinou oblast. „Oddělili jsme rodinný a pracovní život, žádnou hádku jsme
ještě neměli, většinu rozhodnutí děláme v autě při cestě
na víkend, důvěřujeme si,“ tvrdí advokátka. Pavel Randl
je respektovaným odborníkem pro všeobecné obchodní
a korporátní právo. „Je to oproti pracovnímu právu nesmírně široká oblast, v praxi to znamená vše od založení
společnosti, přípravu nájemních smluv, ochranu duševního vlastnictví, přes finanční právo až třeba zase k likvidaci společnosti ,“ vysvětluje Nataša Randlová. Zatímco
manžel má na starosti rozpočet, prostory a techniku, advokátka se stará o marketing, web, personalistiku či akce
pro klienty. Randl Partners se starají o zhruba 150 firem,
většinou nadnárodních společností. Tým Nataši Randlové,
který čítá osm právníků plně specializovaných na pracovní
právo, v průměru denně vyřídí deset až patnáct požadavků.
„Pracovní právo je rychlé a dynamické. Když vyjde nový
předpis či rozhodnutí soudu, ozvou se najednou všichni.
Říkáme: tsunami je tady,“ říká advokátka. Součástí úspěchu
kanceláře je i dobře fungující tým. Kritérium je jasné: „Pro
mě je důležité, aby naši lidé byli stejní fanatici do pracovního práva, jako jsem já,“ konstatuje Nataša Randlová.
Zaměstnávají studenty, které si vychovávají v budoucí
právníky. Poslední slovo při výběru mají vždy budoucí
kolegové, s nimiž bude nováček spolupracovat. „Hlásí se
desítky studentů, o seniornější pozice se zajímají i mladí
advokáti z velkých firem,“ říká advokátka, která za přednost
kanceláře považuje také vybalancovanost rodinného a pracovního života. „Většinou končíme v šest večer, což velké
kanceláře, které jedou na objemy práce, nikdy nemohou,“
konstatuje Nataša Randlová.
Kolegové ani klienti jí zklamání nikdy nepřipravili, každého zákazníka ale nebere. „Potřebuji, aby mi klient důvěřoval, proto se vždycky se zájemcem o právní služby sejdu
osobně. Jakmile intuitivně cítím, že je v opozici, nemá
ve mně důvěru, včas se rozejdeme,“ vysvětluje Nataša Randlová. Těší ji, že si může vybrat, s kým bude spolupracovat.
„Zejména při zastupování fyzických osob je to důležité,
rok či dva jsme v každodenním kontaktu, žiju s nimi jejich
životy, vím hodně o rodině a problémech, protože se lidé
potřebují vypovídat. Když případ skončí a oni už nevolají,
chybí mi,“ říká advokátka.
Lásku a úctu k právu zdědila po rodičích, oba jsou právníci, otec přednášel na pražské Právnické fakultě. „Umí jazyky, je čestný, elegantní. Vždycky mi záleží na jeho názoru,“
říká Nataša Randlová o muži, kterého považuje za svůj vzor.
Stejný respekt k právu vštěpuje i svým kolegům. Advokátka
je přesvědčena, že i když člověk soud prohraje, je důležité,
aby si zachoval rovnou páteř a prohrál se ctí.
Svůj volný čas dělí mezi rodinu a aktivní odpočinek.
Televizi nesleduje, z filmů se jí líbí Železná lady, Králova
řeč nebo Královna. Nejvzácnějším akustickým požitkem je pro ni ticho, kterého si v domě s mužem a třemi
syny moc neužije. Manžel ji přivedl ke golfu, synové vyprovokovali, aby se ve čtyřiceti naučila jezdit na snowboardu. Nejraději ale relaxuje s jógou. „Třikrát týdně soutěžím jenom s vlastním tělem, ne s ostatními,“ směje se. n
Foto: Jan Rasch
Moje manažerské zásady
Randlova Natasa.indd 47
1.
na prvním místě lidskost,
paragrafy až za ní.
5. Pro klienta a zaměstnance mám
vždycky čas.
2.
Advokacie je poctivé řemeslo.
3.
i právní problém lze vysvětlit
srozumitelně.
6. Jsem velké ucho, mám čas
i na soukromé problémy klientů
a zaměstnanců.
4.
Úsměv a pochvala nic nestojí.
7. nedělám lidem to, co nechci,
aby dělali mně.
22.5.2013 18:15:11

Podobné dokumenty

zde - IC – Bavorsko Cechy

zde - IC – Bavorsko Cechy 228 pokojů v kategoriích Comfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Premier Suite, apartmá. V přízemí hotelu jsou situovány restauranty, kavárna, bary, butiková zóna a kadeřnický salón. K veče...

Více

Roztroušená skleróza a únava? Cítíte ji jen proto, že prostě jste

Roztroušená skleróza a únava? Cítíte ji jen proto, že prostě jste Je ale škoda, že pacienti, kteří mají nemoc už delší dobu, kritéria stále retrospektivně neplní, a tak na léčbu nedosáhnou. Těmto lidem není pomoci, skupina je přitom dost velká. Unie proto musí je...

Více

Šlechtitel - ČERVEN 2008

Šlechtitel - ČERVEN 2008 Ukázky z předvádění koz a ovcí

Více

Petra Štarková: Senioři a stereotypy

Petra Štarková: Senioři a stereotypy sociálních vrstev, tedy ti, kteří do  státní kasy přispěli spíše méně a také častěji čerpají sociální dávky. Jejich přístup počítá se seniorem pouze jako s pasivním příjemcem důchodu, přičemž ignor...

Více