Český katalog 2000 - 2012

Komentáře

Transkript

Český katalog 2000 - 2012
Alena Kupčíková
Narozená: 22.10.1976 v Šumperk, Českolsovensku
www.alenakupcikova.cz, [email protected]
20042010 Ph.D.doktorandské studium na Akademie výtvarných
umění v Praze, prof.M.Knižák, projekt “Slabikář a Hra/Testy pro
prevenci a možné odhalení počátečních problému se psaním a
čtením pro děti od 4.let ( dyslexie, dysgrafie..) ”
www.dys.cz
1997 – 2003 Akademie výtvarných umění v Praze - AVU ateliér monumentální tvorby, prof. Aleš Veselý
2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Pariž, Francie
2000 Technikon Natal, Durban, Jihoafrické Republika -JAR
1995 – 1997 VŠVH Výtvarná škola Václava Hollara v Praze
1993 – 1995 SPŠK Střední keramická škola v Bechyni
Vystavuje od roku 1993, vystavovala jak v soukromích galeriích tak v
muzeích a v mnoha zemích např. České Republice, Polsku, Německu,
Španělsku, Mexiku, Maroku, Izraeli, Austrálii, Francii, USA, Filipínách,
Maďarsku, Kypru.
Díla zastoupena ve sbírce Národní galerii v Praze, v soukromých
sbírkách České republice, Německu, Holandsku, Japonsku a v USA.
V roce 2003 získala, v Paříži mezinárodní cenu – LVMH – Louis Vuitton
– Moët Hennessey.
Je členkou výtvarné skupiny FEMLINK, 1 žena, 1 video, 1 země /
založena v Paříži v roce 2006.
Založila neziskovou organizaci Umění a věda na podporu
dyslektickým dětem, vyhlásila Den dyslexie poprvé na světě
9. 9. 2010, který se každoročně uskutečni v Národní galerii ve
Veletržní palací v Praze.
Dokumentární film,režie: J.Černý
Česká Televize, 2010, 30 minut
V rytmu Aleny Kupčíkové
Kliknete video online:
Alena Kupčíková, je absolventkou pražské Akademie magisterského
a doktorandského studia, studovala rovněž v Jihoafrické republice na
Technikon Natal v Durbanu a na Pařížské Ecole Nationale Supérieure
des Beaux Arts. Je autorkou řady instalací a projektů s výraznými
konceptuálními rysy a mezioborovými přesahy.
Jejím nejznámějším dílem je vytvoření ojedinělé techniky „chlupatý
reliéf “. Někdo by to mohl nazvat koláží chloupků z ženského
intimního ohanbí, otevřela tímto tématem velké tabu mezi širokou
veřejnosti nejen na území České republiky. Poprvé toto dílo ukázala
na výstavě Mladý maso v roce 2002.
Ženské akty s erotickým nádechem doplnila o video s komentáři
„dárkyň“ i komentářem vlastním. Projekt se nadále rozvíjel, prvotním
zájmem již nebyl o dárkyni ochlupení, ale stala se jím prezentace
ženského těla v intimních momentech. Projekt předkládá další jejich
interpretace, zdokonaluje techniku. Chlupatice jak jim autorka říká,
jsou nerozlišitelné od kresby tužkou.
Často se setkává s úžasem diváků, kteří nevěří, že je možné takto
vytvářet obrazy z chloupků z ženského ohanbí. Jsou to “Chlupaté
reliéfy” . Od roku 2009 autorka začala v dílech používat i jiné
chloupky, chlupy, např. mužské, i zvířecí. Alena i nadále pokračuje ve
své provokativní tvorbě, kterou inovovala o techniku malby na plátno
jediným ženským chloupkem, který je pak jako relikvie instalován u
každého obrazu. Chloupky z ohanbí dále rozvíjí- ozlacené a ostříbřené
galvanikou, také studuje pozlacování a chloupky stříbří a zlatí ručně,
celé pak dílo osází brilianty. Jinou její novinkou jsou obrazy ženských
těl sestavené z broušených křišťálových kamenů zn. Preciosa®
GENUINE CZECH CRYSTAL spolu s používáním krajek, brokátu, jež
jsou zalité ručně do Aralditu (epoxidové pryskyřice).
Pro autorku s dyslexií má velký význam samotné ilustrování slov.
Práce se slovy souvisí i s jejím doktorandským projektem, interaktivní
multimediální Hry a Slabikáře pro možné odhalení a prevenci
počátečních problémů se čtením a psaním pro děti od 4let. Řadu let
se zabývá také záznamy partitur různých zvuků a pocitů. Vytvořila
hudbu pohybu slunce, zobrazila zvuk celého lesa i jednotlivých
stromů, hudba očí, do partitury zaznamenala pohyb lidí s použitím
GPS technologie atd. Nový projekt, zabývající se opět transformací
jevu do obrazu a zvuku nazvala Orchestrální pohled na bytí lidských
stop. Cesty, silnice z asfaltu či kamenů, jsou místa, díky kterým se
můžeme přemístit kamkoliv, kde nás něco čeká.
Zaujaly ji cesty v různých místech zeměkoule, systematicky
zaznamenala jejich povrchy se stopami lidské činnosti. Zvolenými
výtvarnými technikami zprostředkovává tyto záznamy stop lidské
činnosti, snaží se o jejich zviditelnění a převod jejich komunikace
do našeho jazyka. Pomocí kódu, obrazu a zvuku je transformuje do
vizuálních a akustických obrazů.
projekt 2011- 2012
orchestrální cesty
Orchestrální cesty
Cesty jsou mnohdy plny děr nebo naopak opakovaně opravované,
každá tato změna je záznam, který ukazuje průběh a příběh z
daného místa.
Cesta jako vizuální i akustický obraz
Místa na cestách, které mě zaujaly, zaznamenám na fotografii a
převádím do“ hudební i obrazové partitury“. Obrazová partitura
jsou reliéfy 100 x 70 cm, které zde předkládám.
Jsou vytvořeny z českého křišťálu (český křišťál Preciosa® GENUINE
CZECH CRYSTAL), kdy každý kamen vyskládáním zachycuje přesný
obraz z daného místa, vše co se zde odehrává. Mnohdy tyto místa
existují bez povšimnutí. Estetizace míst, jejich nová podoba je
znovu pojmenovává, oživuje a je předkládána zraku. Dokáže
v odlišných časových rovinách propojit stopu v její původním
naturelu a její obraz, vizuální podobu. K dvou rovinám – otisky
v čase a prostoru- přidávám jejich propojení v hudební skladbě.
Cesty, které jsou transformovány do vizuální podoby ve formě
reliéfu jsou vlastní strukturou předurčeny k další dekonstrukci.
Dané místo i z něj vytvořený reliéf má vlastní ukrytou syntaxi,
zvuky, melodie, které jsou zčásti odkryty ve svém vizuálním obrazu
- reliéfu a do odhaleny právě hudbou – akustickém obrazu. Hrací
reliéf je vlastně notovým záznam z daného místa. Ten získám
pomocí matematické struktury (čísla jsou noty), kdy vypočítám
obsah celé vyfotografované plochy objektu (cesty), obsah velikosti
změn (stopy) odečítám od obsahu původní velikosti plochy.
Výsledkem je ukrytý hudební motiv- akustický obraz.
Obrazová partitura je fotografie
Poprosila jsem i své přátele aby mi zaznamenávali místa cest, které
je zaujmou, mám již
fotografie z Evropy (foto:A. Kupčíková), Austrálie (foto:J. Černý),
Afriky
(foto:A. Kupčíková, W. M. Bauer)...a dále hledám místa a cesty z celé
naší zeměkoule, ale jsou možné i vesmírné planety
Australie
Cesta I. - III. - relief, 2011- 2012, český křišťal Preciosa®
genuine czegenuine czech crystal, , ručně zalité Aralditem, 100 x 70cm
pohled do expozice v Národni galerie v Praze 2012
Skica. Reliéf cesty zavěšen na zdech a určen k poslechu.
Cesta I., 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech crystal, ručně zalité Aralditem, 100 x 70cm
Popis techniky - video - hudba :
kliknete
Alena Kupčíková working on Relief 2012
Cesta II., 2012, Cesta I., 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech crystal, ručně zalité Aralditem, 100 x 70cm
Cesta III., 2012, Cesta I., 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech crystal, ručně zalité Aralditem, 100 x 70cm
JIžní Afrika JAR
Česká Republika
Australie
Česká Republika
projekt 2003/2012
chlupatice
Baletka, 2009, chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm,
zalaminováno, UV filtr
Naivní, 2010, rzrzavé chloupky z ženského ohanbí,
papíru, 70 x 100 cm, zalaminováno, UV filtr
„..chlupatice...“
Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je
individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…
Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy.
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval.…
nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet.
Video, 2003, 5 minuts
Houpačka, 2009, chloupky z ženského ohanbí, papíru,
70 x 100 cm, zalaminováno, UV filtr r
Popis k technice - video- ukázka :
Kliknete
Ojedinělá technika, kterou Alena Kupčíková vytváří svá díla,
je ve světě jedinečná. Technika spočívá v práci s chloupky z
ženského ohanbí (od roku 2009 používá i mužské a zvířecí
chlupy), které se přikládají a zároveň lepí na ruční papír.
Celý obraz se následně zalaminuje pod průhlednou fólii s UV.
Struktura díla je tak chráněna před poškozením. Chloupky
vypadají jako kresba tužkou, ale je to spíše technika, která
vytváří znatelný reliéf, „reliéf na papíru“.
Autoportrét, 2010, chloupky z ženského ohanbí, ruční papíru,
42 x 59 cm, zalaminováno, UV filtr
Oblékající, 2009, zrzavé chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm,
zalaminováno, UV filtr
Naivní, 2009, chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm,
zalaminováno, UV filtr
Golfoví Anděl, 2010, zrzavé chloupky z ženského ohanbí, papíru, 70 x 100 cm,
zalaminováno, UV filtr
Autoportrét, 2008, chloupky z ženského ohanbí, ruční papíru,
42 x 59 cm, zalaminováno, UV filtr
UKÁZKA: Chlupatice pro knihu úsměv – J. Černý/ Chloupky z ženského 2009 – mužského ohanbí, psí chlupy, kočičí chlupy, králičí chlupy, papír,
formát 21 x 29 cm, laminováno. (originál je jen z chloupků barva je přidána jen v tištěné podobě pro knihu)
Nevím, 2011, chloupky z ženského ohanbí, ruční papíru, 30 x 42 cm
zalaminováno UV filtr
Možná, 2011, chloupky z ženského ohanbí, ruční papíru, 30 x 42 cm
zalaminováno UV filtr
Žena s kočkou, 2012, chloupky z ženského ohanbí, kočičí chlupy, ryzí zlato,
ruční papíru, 15 x 20 cm zalaminováno UV filtr
Źena a psy, 2012, chloupky z ženského ohanbí, psy chlupy, ruční papíru,
15 x 20cm zalaminováno UV filtr
projekt 2011-2012
zlato-stříbrné chlupatice
Zlato ve dlaních, 2012, chloupky z ohanbí, ozlacené a ostříbřené
galvanikou, osazeny ze spodní části křišťál Preciosa® GENUINE CZECH
CRYSTAL, vrchní část – intimní místa osazeny brilianty, zalité ručně
do Aralditu, 34 cm x 34 cm
Andělská křídla, 2012, chloupky z ohanbí, ozlacené a ostříbřené galvanikou,
osazeny ze spodní části křišťál Preciosa® GENUINE CZECH CRYSTAL, vrchní
část – intimní místa osazeny brilianty, zalité ručně do Aralditu, 28 cm x 32 cm
projekt 2011-2012
malba chloupkem
Olej na plátně, malované jediným
chloupkem ze ženského ohanbí,
který je pak jako relikvie instalován u
každého obrazu.
Relikvie chloupků ze ženského ohanbí,
instalován u každého obrazu.
Sama doma a tančící s květinou I., 2011, Olej na plátně, malované
jediným chloupkem ze ženského ohanbí, který je pak jako
relikvie instalován u každého obrazu, 30 x 40 cm
Sama doma a tančící s květinou II., 2011, Olej na plátně,
malované jediným chloupkem ze ženského ohanbí,
který je pak jako relikvie instalován u každého obrazu, 30 x 40 cm
Sama doma a tančící s květinou III., 2011, Olej na plátně,
malované jediným chloupkem ze ženského ohanbí, který je pak
jako relikvie instalován u každého obrazu, 30 x 40 cm
Sama doma a tančící s květinou IV., 2011, Olej na plátně,
malované jediným chloupkem ze ženského ohanbí, který je pak
jako relikvie instalován u každého obrazu, 30 x 40 cm
Ptačí sen I., olej na plátně, 2012, Olej na plátně, malované
jediným chloupkem ze ženského ohanbí, který je pak jako
relikvie instalován u každého obrazu, 100 x 100 cm
projekt 2011-2012
křišťalové ženy
Žena je jako briliantový - křišťalový šperk. Ženské reliéfní
postavy, jež vytvářím, připomínají ženu jak tvarem těla, tak
jejím celkovým vzhledem. Ladné figury se třpytí a mění barvu
podle různých pohledů, tedy přesně tak, jak si ženy vždy přejí.
Ty touží vypadat stále jinak a přesto pořád nádherně, stejně
jako na nás působí briliantový šperk.
Briliantové ženy jsou vytvořené z broušených křišťálových
kamenů české značky Preciosa® GENUINE CZECH CRYSTAL a
ručně zalité do Aralditu.
Žena je jako briliantový - křišťalový šperk. Ženské reliéfní
postavy, jež vytvářím, připomínají ženu jak tvarem těla, tak
jejím celkovým vzhledem. Ladné figury se třpytí a mění barvu
podle různých pohledů, tedy přesně tak, jak si ženy vždy přejí.
Ty touží vypadat stále jinak a přesto pořád nádherně, stejně
jako na nás působí briliantový šperk.
Briliantové ženy jsou vytvořené z broušených křišťálových
kamenů české značky Preciosa® GENUINE CZECH CRYSTAL a
ručně zalité do Aralditu.
Anděl na koni 2012, český křišťal Preciosa® genuine czech crystal,
ručně zalité Aralditem, 71 x 76,5 cm
Černý anděl, 2012, český křišťal Preciosa® genuine czech crystal,
ručně zalité Aralditem, 58 cm x 82 cm
Já jsem anděl a jsem žena, 2011, český křišťal Preciosa® genuine
czech crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Tančím, 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech
crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Koupaní, 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech
crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Sfinga, 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech
crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Žena a květina III.,2011, český křišťal Preciosa® genuine
czech crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Nevěsta, 2011, český křišťal Preciosa® genuine czech
crystal, ručně zalité Aralditem, 61 x 46cm
Můj Anděl, 2012, český křišťal Preciosa® genuine czech
crystal, ručně zalité Aralditem, , 61 x 46cm
Žena a květina I., 2011, český křišťal Preciosa® genuine
czech crystal, ručně zalité Aralditem, , 61 x 46cm
projekt 2004/2010
testy a slabikář
Slabikář (multimediální interaktivní) pro
tzv. děti s rizikem dyslexie ve věku od 4 – 6 let,
pochopení a nalezení jejich specifického
vnímání, jeho využití k možnosti správně číst
a psát.
Testy /Hra (multimediální interaktivní) pro
tzv. děti s rizikem dyslexie ve věku od 4 – 6 let,
k možnému odhalení a prevenci počátečních
problémů ve čtení a psaní.
V některých pramenech se uvádí, že až 15 %
populace trpí dyslexií či jinou specifickou
poruchou učení. Projekt spočívá v pomoci těm,
kteří tímto handicapem trpí, a snaze učinit
prevenci k možné nápravě – na základě mé
osobní zkušenosti s dyslexii a dysortografie.
Čtení a psaní sloužilo od nepaměti k rozšíření
vědomostí komunikaci se světem. Jedinci
s dyslexií jsou jiní jen v tom, že využívají jiných
míst v mozku. Většina ostatních, která nemá
problém se čtením a psaním, je někdy považuje
za hloupé, líné atd. Přitom tito lidé jsou mnohdy
nadprůměrně inteligentní. Jsou však jiní a jiní jsou
ne vždy pro svět přijatelní. Týká se to především
dyslexie (porucha čtení) a dysgrafie (porucha
psaní), dysortografie (pravopis) a mnoha dalších
specifických obtíží.
Slabikář
Slabikář využívá faktu, že dítě po narození vidí
první tvar a nezná jeho název. Zde pak, přirozeně
svému vnímaní, přechází z tvaru hraček na
písmenka. A právě na tomto principu je projekt
založen. Děti, jež by měly v budoucnu problém se
psaním a čtením využívají převážně pravou část
hemisféry mozku. Ta zpracovává obraz a právě dítě
v předškolním věku, které by mohlo být dítětem
s rizikem dyslexie, dysgrafie, může tuto funkci
pravé hemisféry využít k lepšímu chápání písmen.
Dítěti, které by teoreticky nemělo mít v budoucnu
žádné problémy se psaním a čtením, tento projekt
neublíží, ale naopak pomůže pravou hemisféru
procvičit a naučí ho svět vnímat pestřeji. Slabikář
je interaktivní, multimediální příběh dvou ježků
jedoucích na výlet, za účelem naučit se písmenka.
Letí s nimi i jejich starší kamarád pták Písmenko.
Písmenka jsou všude kolem ve věcech, které
potkávají. Oba rádi fotografují, tak si vše vyfotí
a tyto snímky se stávají abecedou. Na každé
písmenko v abecedě je napsána i hudba. Využívá
se zde reálného prostředí, které je podmínkou pro
celý projekt, nic není vymyšleno, vše je skutečné.
Děti v předškolním věku pracují s realitou
prostředí, ve kterém žijí. Princip tvarů se využívá
ve slabikáři např. takto: písmenko H nepředstavuje
holuba, husu, ale třeba tvarem koleje, ve kterých
písmenko H můžeme vidět několikrát.
Slabikář je zaměřen na podporu obou mozkových
hemisfér a spolupráci mezi nimi, koncentraci,
prostorovou orientaci, rozšíření vědomostí,
rozlišování tvarů, paměti, motoriky, sluchu.
Slabikář 2010
Děti si samy kreslí svá písmenka do fotografii a pak je přiřazují k tiskací abecedě.
Testy
Testy fungují formou hry a jsou určeny již dětem
od čtyř let, které nemají s psaním ani čtením žádné
zkušenosti. Menu je vytvořeno jako pařez, na kterém
rostou houby a kreslená myška stejně jako myš u
počítače vše ovládá a vede dítě hlasem a obrazem.
Za každý splněný úkol myška zahraje na hudební
nastroj a hráč dostane muchomůrku. Nemusí nikam
spěchat, myš počká. Když se dítě splete může znovu
a znovu řešit úkol aniž by mělo pocit, že dělá něco
špatně. Po ukončení hry může rodič/odborník zjistit
ve výsledcích jak si dítě vedlo, kolikrát úkol plnilo než
došlo k správnému řešení. Vše je na závěr zobrazeno
v procentech a obrazem ( také z důvodu kdyby rodič
byl sám dyslektik, dysgrafik z 50ti % je tento problém
dědičný)
Označit dítě za dyslektické již v předškolním věku není
zcela možné. Můžeme však identifikovat problém,
který tomuto handicapu předchází. Snažím se o první
možný alarm, kdy by rodiče mohli rozpoznat počáteční
problémy, které by dítě mohlo mít v budoucnu se
psaním a čtením. Rodiče by pak mohli ihned s dítětem
pracovat, testy jsou vytvořeny tak aniž by neodborná
společnost musela znát odborné specifika. Mnoho
rodičů z ostychu čeká až na první třídu, kdy už dítě
zažívá první zklamání. Záměrem je, aby se testy dostaly
nejen mezi odbornou veřejnost, ale především do
rukou rodičů a prarodičů.
Jde především o to, aby s nimi děti chtěly pracovat,
trénovat a aktivovat – propojit obě hemisféry.
Úkoly jsou zde na zrakové vnímání, paměť, orientaci,
sluch, koncentraci apod., tedy vše proto, co má dítě
znát, aby se naučilo dobře číst a psát
Úkoly jsou zaměřené na zrakové vnímání, paměť,
orientaci, sluch, koncentraci apod. , tedy všechno to, co
má dítě znát, aby se naučilo dobře číst a psát.
Oba projekty vznikly jako doktorandský projekt na
Akademii výtvarných umění v Praze.
Na projektu se podíleli:
Autorka výtvarná umělkyně Alena Kupčíková navrhla
a vytvořila společně s programátorem a umělcem
Michalem Klegou Slabikář i Testy/Hru, hudbu
v projektu vytvořil Jan Urban, namluvil Jiří Lábus.
Testy-Hra 2011
instalace z výstavy
projekt 2009
muž
Muž – / video animace/ 2 minuty
Video animace byla vytvořena pro
projekt
On je pro nás za každou cenu priorita, proto se
obětujeme a čekáme, že to bude opětované.
Přesto je vše mnohdy, jako kdyby neviditelné
a zapomenuto. Odpustíme, protože jsme se narodili
jako ty co znají vždy řešení a věříme znovu a znovu,
že jsme JEHO priorita a rovnocenný partner na věky.
FEMLING – www.femlink.org.
Koncept projektu:
1 žena-umělkyně, 1 video, 1 země,
spojení světa prostřednictvím žen a jejich
práci, nyní se v tomto projektu prezentuje
42 umělkyň a 42 videí 42 zemí.
Muž – Man
Žena / Zápalky
projekt 2008
cor populi - srdce lidu
Cor Populi – Srdce lidu
Pokouším se vytvořit analogii lidského srdce. Nikoliv medicínský
model. Společně s návštěvníky vytvořím model sídla lidské duše.
Se všemi jeho jizvami, šrámy a střelami vrostlými hluboko v jeho
letokruzích. Duši společnou, která bude komunikovat sama
se sebou i s diváky – spolutvůrci. Pískovcové srdce slouží jako
záznamník nebo veřejná vývěska, můžeme sem vyrýt svoje
touhy, přání nebo se jen zvěčnit v kameni.
Vytesejme své touhy a kámen bude plakat
Ve spolupráci s Michalem Klegou.
Cor Populi Národní galerie v Praze 2008
projekt 2008
moje srdce
Moje srdce / video animace/ 2 minuty
Ženské srdce je složeno z mnoha tužeb, co je v něm
nikdo netuší a mnohdy ani ony sami. Pro nás ženy je
nejhorší mít prázdné srdce a nemít možnost někoho
milovat nás ničí… Od světa očekáváme „Echo“ na
naše tužby, přání, potřeby. . . . Ptala jsem se mnoho
žen na otázku, co je v ženském srdci. Najít symboly,
co je opravdové ženské srdce je velice složité. Jsme
každá jiná, i přesto mnoho žen odpovědělo velice
shodně: „V mém srdci to nejdůležitější je chlap, rodina,
děti, domov.“ Abych našla nějakou odpověď, tak jsem
se rozhodla udělat svoje srdce.
Koncept projektu FEMLINK:
1 žena-umělkyně, 1 video, , 1 země,
Video 2 minut
projekt 2003/2007
mobilní galerie
2003 Národní galerie, Veletrží palác v Praze
Mobilní galerie
Objekt ve kterem se nachízíte, je přenosná galerie lehce rozložitelná na
malé kousky, která mi pomůže zviditelnit mé umění na celém světě.
Dřevo, kov, polykarbonátové desky, 690 x 360 x 250 cm
2004 Kunstforum Ostdeutsche Gallery
2005 Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
2007 České muzeum výtvarných umění, Praze
projekt 2000/2007
tanec slunce
Tanec slunce, kombinovaná technika, papir, 120 x 240 cm, v instalaci velkoformátové tisky 400x200 cm.
Tanec slunce
Tanec slunce, kombinovaná technika, papir, 140 x 240 cm, v instalaci velkoformátové tisky 400x200 cm.
Slunce má svoji energii, ovlivnuje náš život a bohužel i mi jeho výzkumy a zdokonalováním světa ho ničíme. Chtěla jsem slyšet ten pohyb nejžhavější
planety která, kdyby jsme byli blízko by nás zničíla, ale z dobré vzdálenosti dává život. . Zkoumala jsem přes různé matematické vzorečky, studovala jsem
vše o slunci (viz níže teorie k projektu).
A došla jsem k názoru, že pohyb slunce mohu nejlépe zaznamenat přes stín. . V závěru celého výzkumu jsem došla k názoru, že musím vzít něco
neidentifikovaného či něco co nám nic nepřipomíná, aby mě to neovlivnilo. Vybrala jsme si model věci, který jsem našla v moři a nevěděla jsem přesně co
to je. Vrhající stín slunce, tohoto modelu mi dá přesné parematry k výpočtu pohybu slunce.
Tento číselny výpočet je notovým záznamem. .
Kreslím vždy k projektu velkoformátové kresby s vysvětlujícím textem co chci projektem říci. Cela filozofie může být prezentována formou knihy, má
zkušenost je taková, že divák chce nejprve vidět výsledek a ideu až poté pokud má zájem, může nahlédnout do detailního popisu celého projektu.
Sun, olej na platně, kombinovaná technika, 120 x 240 cm pro instalaci velkoformátoví tisk 400 cm x 200 cm /
Tanec slunce se doprovází hudbou vlastního pohybu.
Každý pohyb je spojen se zvukem i s neslyšícím zvukem.
Jízda autem – přímé světlo mezi stromy.
Chůze lesem – přímé světlo.
Tato myšlenka o zhudebnění pohybu mě napadla jízdou autem,
kdy jsme projížděli kolem lesa a paprsky slunce se prodíraly lesním
porostem. Když si představím, že jízda autem je nějaký čas a hudba
je o čase, výška tónu by rozhodla o výšce slunečních paprsku v lese,
barva tónu by byla ovlivněná hustotou porostu. Vše je o viditelnosti
k naší pozorovatelně (auto). Potom v těchto světelných bodech pomocí
geometrie najdeme střed. Spojením světelných středů
získáme jakýsi graf, který by se dal přenést na notovou osnovu.
Chůze lesem je podobná situace jako jízda autem, ale liší se především
množstvím nastalých situací. Při chůzi lesem si můžu například lehnout
a vybrat si část s kterou se budu zabývat. Mohu se různě natáčet,
přetáčet a tím si měnit rytmus, výšku a barvu tónu (celé symfonie). Tyto
dvě situace jsou mi sympatické, ale rozhodla jsem se, že dané množství
rozvinu více do hloubky.
Promítání přímého světla na stromy a na architekturu.
Na stromech.
V této situaci mě zajímá promítání světla na stromech, které se objevují
v podobě tzv. „ prasátek“ jdoucích nad sebou, za sebou, vedle sebe.
Znovu si mohu zvolit úhel pohledu se kterým budu pracovat. Nebo
opět se projdu po lese v různých směrech a budu si zaznamenávat tzv.
„prasátka“ do notové osnovy (použiji stejné metody jako v předchozích
příkladech – vyhledáním středu ve světle – červená linka), např. noty
které probíhají ve vrchních částech stromu by byly zapsány na jednu
notovou osnovu atd. Výšku tónu (zelená linka) určuje vzdálenost od
země ke středu světla.
matematická partitura video 1:20 minut, instalace, 2000 – 2007
Na architektuře.
Zápis partitury přímo na notovou osnovu
Na stavbě je promítání přímého světa dáno již samotnou
architekturou. Opět si vybereme pohled, najdeme středy ve
světlých plochách (kde není stín). Po spojení těchto středů
získáme graf (tím dostaneme čas v hudbě). Změříme vzdálenost
od středů k zemi a tím získáme výšku tónu. Potom graf můžeme
aplikovat na notovou osnovu. Tento způsob se mi zdál také málo
přesný.
Začala jsem hledat dál.
Architektura.
Zmínila jsem se o zakreslení stínu na reliéf. Začala jsem vyhledávat reliéf,
který by již představoval notovou osnovu – ale bylo to moje zklamání –
nenašla jsem dostatečně zajímavě promítnutý stín na této dokonalé osnově.
Stín modelu.
Na architektuře.
Na architektuře vzniká dokonalá partitura, která by stačila
přenést na notovou osnovu. Tento zápis partitury jsem
pozorovala v určitém časovém úseku (po šedesáti minutách).
Takto vzniká úžasná grafická záležitost.
Každý časový úsek by zvlášť představoval jednu časovou
osnovu (nebo každá hodina by byla jeden hudební nástroj
a tyto hodinové partitury by probíhaly zároveň. Zajímavé je také
promítání stínu na reliéf fasády nebo na okna – zde asi každého
napadne veliká možnost variant zápisu do notové osnovy (např.
co okno to nástroj, v každém patře jiný nástroj atd. – v detailu
můžeme zakomponovat i záclonu, čímž se dostaneme do
netušených dimenzí. ) Bohužel tato moje skoro dokonalá idea
není opět tak přesná a to z důvodu plastičnosti mojí představy.
Protože v hudbě nefunguje plastičnost, ale plochost, (to bych
musela notovou osnovu aplikovat za sebe. ) Chtěla jsem použít
i videozáznam, kde bych pronásledovala stín v ulicích od
východu slunce a s kamerou bych procházela ulice.
Začala jsem pracovat s modelem lesa, (který mi původně sloužil na
pozorování přímého slunce na stromech, ) Tento model jsem umístila
do krajiny na notovou osnovu a v šedesáti minutových intervalech
nesnímala změněné situace – tento zápis by se dal již použít k hrané
improvizaci. Tak vznikla symfonie slunečního dne. Na tomto lesním stínu
mě zaujalo zbarvení vrcholu jednotlivých větviček – barva tónu.
Zápis stínu do jedné situace.
Rozdíl mezi světlem a stínem.
Vybrala jsem si různé předměty, které jsem začala fotit. Z těchto věcí jsem
začala skládat různá zátiší, která jsem umisťovala do krajiny a fotila jako
v předchozím příkladu po šedesáti minutách, v přirozeném světle slunce
(fotila jsem sochu jelena v pohybu jak jí ze stromu nějaký list). Tato socha
je sama bez stínu v pohybu, tady již vznikají natolik pro mě zajímavé
momenty, že se k nim ještě vrátím, dále jsem fotila různé větve, sklenice
ve kterých jsem měla nějaké předměty (stín ve stínu), kameny, mušle…
.
Model moře.
Metoda rozdílu mezi světlem a stínem (křivka vzniklá mezi
světlem a stínem) je dána sluncem a proto se mi zdá relativně
přesná.
Z těchto zátiší jsem si vybrala jedno a pojmenovala ho “moře” tento tvar je
neurčitý a může zastupovat veškeré tvary a situace. Fotografie se zátiším
moře jsem přenesla do jednoho obrazu, kde jsem si vybrala nafocené
situace po dvou hodinách. Z těchto situací vznikne jakýsi rozpohybovaný
film. Na takto nachystaný obrázek aplikuji tzv. mřížku – která mi určí
čas a výšku. V daném modelu – v tomto případě moře – najdeme střed,
který určíme tak, že ohraničíme model do obdélníku, (do geometrického
tvaru), najdeme střed, ten kolmo spustíme na spodní osu (osu výšky –
získáme ohraničením krajních stínů. ) Teď můžu zabodnout kružítko do
středu modelu a narýsovat polokruhy, jejichž vzdálenost je určena osou
výšky (osa výšky je rozdělena po 1 cm). Polokruhy představují čas a pohyb
slunce. Ze středu modelu vyvedu přímky o úhlech 30 až 180 stupňů. 30
stupňů představuje pohyb slunce, které se posouvá za 1 hodinu o 15
stupňů (v mém případě dvě hodiny – 30 stupňů).
Díky všem přímkám (r) se mi osy stínů protnou kružnicemi (osa výšky je
rozdělena po 1 cm). Body které se protnou zaznamenám. Pak tyto body
stínů začnu propočítávat k daným úhlům 30 stupňů a to podle vzorce:
a =2 x 3,14 x r x αº
360°
a – je daný čas (oblouková míra). r – je výška (úhel je barva tónu).
Tímto postupem je možné docílit mnoho dalších kombinací a logických
spojení. Ze získaných čísel jsme složila tóny. Celou tuto číselnou matrici,
jsem dosadila do počítačového programu.
Na stromech.
30°
30°
30°
a
lka
tó
nu
30°
r
dé
Způsob zapsání výšky a času (v hudbě), použiji podobného
principu, jako v předcházejících příkladech. Konkrétní bod
v notovém zápisu najdeme na středu rozhraní světla a stínu.
Jejich spojením získáme notový zápis. Výšku tónu získáme
změřením vzdálenosti od koruny stromu. Zápis not bychom
si mohli zvolit sami (např. obcházením kolem stromu),
vyfotografovat si určité pohledy. Ty potom spojovat, nebo si
opět vybrat jeden pohled a na něm libovolně zapisovat noty.
a
a
30°
r
x
a
r
0°
°
a
a
a = délka tónu ( oblouková míra ), r = výška tónu ( poloměr kružnice ), a = barva tónu, x = střed modelu
výška tónu
a=
2pr
360°
x
a°
180°
30° = pohyb slunce za dvě hodiny
projekt 1997/2002
hudba lesa
Hudba lesa
Jak dostat hudbu z letokruhu.
Přetransformovává jazyk, pohyby a celé
systémy do zvukových a obrazových záznamů
(audiovizuální projekty Tanec slunce, Zvuk očí,
Hudba stromy, Orchestrální pohled na lidské
bytí).
Z dendrochronologie jsem použila jednoduchý přenos dat
z letokruhů v číslech. Měření musí probíhat ze všech světových
stran, z každého letokruhu zvlášť, a výsledky
získáme porovnáváním hodnot mezi nimi.
Vše je měřeno čísly.
Snažím se o maximálně otevřené výtvarné
artefakty, které představují svědectví
o spojitosti jejího duševního dynamismu
s nejrůznějšími aspekty a projevy všedního
života, v nichž hledám systémy.
Při měření jsem postupovala směrem od středového bodu
ven a od jednoho označeného letokruhu k dalšímu bodu ve
stejném směru.
Tabulky s čísly mi ukazují naměřené parametry z určitých let:
ukázka:
Les, celé zástupy stromů viděli všichni z nás.
Chodíme kolem nich, dávají nám možnost
dýchat, dávají nám krásu. I přesto v našem
konzumním světě jsou pro spousty z nás ničím.
západ východ sever jih
1. rok 0, 35 0, 25 0, 35 0, 25
2. rok 0, 47 0. 45 0, 27 0, 35
3. rok 0, 47 0, 3 0, 5 0, 9
Když vstoupíte do lesa aniž by jste měli výborný
sluch slyšíte jak stromy zni, hraji. . každý si
na to najde svoji interpretaci. Vyrostla jsem
v oblasti kde i má rodina má pozemky(byla jsem
vychovaná k úctou k přírodě – dává nám život).
Již od roku 2002 sbírám fotografie mrtvých
stromů, které využíváme už k čemukoliv.
Zde předkládám ukázku jehličnatého smrku, jak
lze jeho komunikaci rozeznat přímo na kostře
stromu v letokruzich. K přenosu biologického
jedince jsem přišla po
nastudování dendrochronologie, vědy, která je
velice přesná a určuje celá kvanta čísel o reakci
jedince na svět. Jeho komunikaci se světem
předstransformovám do zápisu hudebního
a obrazu.
Počátek stopy jsem objevila v ukrojeném kolečku mrkve, při detailnějším
pohledu můžete vidět posupný růst, dobré či špatné podmínky pro jeho
život tak jako u stromů. . .
Vycházím z klasické číselné řady 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…
čísel, která se v různých kombinacích neustale opakují. Číselné
kombinace převádím do dvou notových řad – osnov. V první
vycházím ze základních dat pro určitý rok, v druhé ze změny,
která nastává. Moment změny je velice důležitý, popisuje
detailněji reakci organismu na měnící se podmínky v daném
roce. Každý tón je zároveň číslem:
letokruhy představují notový záznam a měřené rozdíly –
vzdáleností mezi jednotlivými letokruhy představují čísla a tato
čísla jsou noty.
42-let C , CIS, D, E, F, FIS, G, A, H, C
C = 0, CIS = 1, D = 2, E = 3, F = 4, FIS = 5, G = 6, A = 7, H = 8,
C=9
Změny se zapisuji v basovém klíči
C, D, ES, E, F, G, AS, A, H,
C = 0, D = 1, ES = 2, E = 3, F = 4, G = 5, AS = 6, A = 7, H = 8, C = 9
W
N
S
Z číselných kombinací sestavuji akordy. V číselném zápisu hraje
velkou roli desetinná čárka, která akord vytvoří.
E
Například.
0, 47 – číslo nula před desetinou čárka je míněno jako
samostatná nota a čísla 4 a 7 jsou noty, ležící nad sebou. Změnu
dostávám odečítáním. Každý tón je číslem.
54-let Změny zjistím pomocí aritmetiky, a to buď odečetem nebo
součtem. (V mém případě to bylo odečítání). Získám číselnou
kombinaci, ukazující změny, a tento postup použiji v celém
systému .
79-let V instalaci box představuje kus stromu. Z vrchní části je záznam
fotografie tohoto jedince. Každý strom vypadá jinak i hrající boxy,
každý z nich mají jiný parametr, jak výškou tak šířkou.
Každý box má partituru, notový záznam a v boxu je nainstalován
Cd-přehrávač s možností připevnění na schluchátka. Instalace může
být prezentována i v exteriéru s možností zvolit materiál odolný
dešti. V exteriéru by každý strom mohl fungovat zapnutím tlačítkem
a hudba by hrála v prostoru stromy by se tak doplňovali navzájem.
Orchestralni les 3. olej na platně, igelit, kombinovana technika 189 x 220,
v instalaci velkoformátové tisky 400 x 200 cm.
Orchestrální les I, kombinovaná technika, papir, 140 X 200 cm, v instalaci
velkoformátové tisky 400x200 cm.
Orchestrální les II, kombinovaná technika, papir, 140 X 200 cm, v instalaci
velkoformátové tisky 400x200 cm.
projekt 2000/2001
hudba očí
Hudba očí
Před pár lety jsem se začala zabývat přírodními jevy jejich
vývojem v atmosféře a v celém světě. Po skončení mého
posledního projektu tanec slunce, kde jako první a konečný
výstup byla transformace /obrazu/ do zvuku tento výsledek
mě přiměl k dalšímu pozorování věci a jevu které se pohybuji
v časovém prostoru.
Tuto svoji zkušenost bych přirovnala k novému oknu, do
kterého vstupujeme pokaždé s novými informacemi a tyto
informace rostou. S těmito informacemi s těmito zkušenostmi
můžeme patřičně naložit v novém okně v jiném světě. I tento
moment je ovlivněn vývojem někdy lepším, někdy horším.
Proč mluvím o novém pohledu o novém světě všechny zážitky,
jak zdravotní tak mentální mají vliv na naše zdraví na naši
psychiku a všechno co se odehrává v našem životě, má vliv na
náš organizmu. K tomuto tématu mě zaujala Iridoskopie vědou,
která může jako jedna zmála zaznamenat přirozený životní
cyklus každého z nás jak po fyzické strance, tak po mentální,
přímo na oční duhovku.
Tyto změny chci postupně přetransformovávat do hudby.
Tím že změním potravu, zemi, manžela to vše co mi osud hodí
pod nohy to vše se mi zapíše do očí. Vždy totiž musíme mít
na paměti, že signál o změnách se na oční duhovku promítá
prostřednictvím mozku a právě mozek rozhoduje o tom, jak
moc bude změna na duhovce patrná. Každé dítě se narodí
s modrýma očima jejich oči se ještě nedívaly do světla.
Teprve po několika týdnech se ukazují první symptomy
ukládání pigmentu a to u dětí s bílou pletí slabě a pomalu,
zatímco u černoušků silně a rychle. jako první cyklus focení
jsem začala sama na sobě (17. 1. 2000) . K této činnosti mě
přiměl odjezd do Jihoafrické republice, již jak jsem se zmínila,
čekala jsem nebo lépe řečeno čekám na určité změny, které by
se měli na duhovce projevit, jak změnou prostředí / potrava,
podnebí /. Chci tyto proměny na duhovce zaznamenávat po
cely svůj život. První fotografie po pěti měsících mi prozradily
že mne čekání na velké proměny nebude rychlostí blesku, bez
toho, že bych si „např. uřezala nohu. “Jisté změny nastali co se
týče barevnosti, nesmím opomenout i moment, každý 17 den
v měsíci, protože tato barevnost se mnění velice rychle.
Tím chci podotknout, že je velice důležité kde a kdy se vyskytují
vždy 17 den v měsíci. Tento moment muže velice dobře
zaznamenat můj pohyb psychiku. Je to jakýsi záznam mí osoby
na této planetě.
Kdyby bylo naše oko samostatnou živou bytostí potom by byla
k vidění její duše.
video 5 minut
video 5minut instalace
partitura oka – levé, pravé
Alena Kupčíková
Narozená: 22. 10. 1976 v Šumperku
www.alenakupcikova.cz, www.dys.cz
[email protected]
tel: 00420 604145 011
Studia:
2004 – 2010 doktorandské studium na Akademie výtvarných umění
v Praze prof. M. Knižák Projekt - „Slabikář a Hra/Testy pro prevenci
a možné odhalení počátečních problému se psaním a čtením pro
děti od 4. let (dyslexie, dysgrafie.)“ www.dys.cz
1997 – 2003 Akademie výtvarných umění v Praze – ateliér
monumentální tvorby, prof. Aleš Veselý
2003 Ecole Nationale Supérieure des Beaux – Arts v Paříži – Francie
2000 Technikon Natal Durban, South Africa, v Jihoafrické Republika – JAR
1995 – 1997 VŠVH Výtvarná škola Václava Hollara v Praze
1993 – 1995 SPŠK Střední keramická škola v Bechyni
Ceny:
2003 Mezinárodní cena – LVMH – Louis Vuitton – Moët Hennessey,
Paříži, Francie
Člen výtvarné skupiny:
FEMLINK, 1 žena, 1 video, 1 země
www.femlink.org (založena v Paříží 2006)
Díla zastoupena ve sbírce Narodni galerie v Praze, v soukromých
sbírkách České republice, Německu, USA, Holandsku, Japonsku
Založila neziskovou organizaci Umění a věda na podporu
dyslektickým dětem, vyhlásila Den dyslexie poprvé na světě
9. 9. 2010, který se uskutečnil v Národní galerii v Praze.
Samostatné výstavy:
2012Galerie Chrudim exhibition hall (in theater Karl Pippich),
Censored ART. (projekt - Chlupatice, Painted with one hair,
(společně se sochařema M.Korečkovou a Ján Macko). Chrudim.
Czech Republic
2012Muzeum T.G. Masaryk Rakovník , I hear how I see it, (project,
Eyes Song, Music of Trees, Sun Danc,Primer and Tests/Game for
dyslexic, Sound od City, Hairy) Rakovník, Czech Republic
20125s_gallery, I’m a woman, I’m an agel (project - Hairy, Diamond
woman, Painted with one hair). Pragu Czech Republic
2011Galerie Vltavín, Cenzurované umění. (projekt- Chlupatice, Malba
malba chloupkem, diamantové ženy, )(společně se sochařema
M.Korečkovou a Ján Macko)
2010Galerie moderního umění, workshop (projekt- Slabikář a Testy
pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie). Roudnici nad
Labem
2010Národní galerie, Veletržní palác,.Den Dyslexie- výstava DYS,
(projekt- Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení
dyslexie,dysgrafie). Praha
2010Akademie výtvarných umění, Prezentace Ph. D. , Praha (projekt –
Slabikář a Hra/Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,
dysgrafie. )
2007České muzeum výtvarných umění, Chlupatice v tanci slunce,
(projekt – Mobilní galerie, Chlupatice, Tanec slunce). Praze
2002 – 2003 Divadlo komedie – součást představení Vagína monology,
(projekt – Chlupatice). Praha
1999 Klášter, (projekt Kresby). Uničov
1997Muzeum Rýmařov, (projekt – Prezentace projektů, s keramikou,
D. Mathonové). Rýmařov
1996Muzeum Mohelnice, (projekt – Obrazy člověk a hmyz,
s keramikou, D. Mathonové). Mohelnice
1996 Zámek Velké Losiny , (projekt – obrazy na básně). Velké Losiny
1995 Kulturní dům, (projekt – Obrazy na básně). Bechyně
Výběr společné výstavy:
2012Golf yard resord, Výstava ozvěny Smalt art, (projekt - malba
smatly), Předboj
2012Národní galerie, Veletržní palác, Dar dyslexie - 3D DYS, (projektOrchestralni cesty, Diamantove ženy ). kurátorský projekt, Praha
20125s_gallery, Malé formaty, (projekt - chlupatice, Praha
2012Centro cultural casa Talavera, Femlink (projekt - Moje srdce,
Femlink), Mexico
2012centrum The centrer for contemporary art gallery
Afterro,(projekt - Moje srdce, Muž, Femlink), Newrak, NJ, USA
2012Ateny, Booze Cooperativa - (project - Muž, Femlink), Greeece
2012Gallery Laboratorio A/B ArteBinaria Entrada libre, Výběr
videoartu Femlink, (project - My Heart, Man, Femlink). Mexico
2012Photo galerie, Kolektiva,(projekt - Moje srdce, Muž, Femlink).
Ljublana, Slovinsko
2012Galerie Artpro, Species Periclitata (Ohrožený druh), (projektChlupatice, Malba malba chloupkem, diamantové ženy, )Praha
2011České centrum, Zrcadlení – Současný český autoportrét,
(projekt- Chlupatice )Budapešt´, HU
2011Národní galerie, Veletržní palác, II.Den Dyslexie – výstava
DYS, (projekt –Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení
dyslexie,dysgrafie, Chlupatice, Diamantové ženy). Praha
2011Galerie Peron, Female Hysteria, (projekt – Chlupatice, Diamantové
ženy, orchestrální pohled na bytí lidských stopy ). Praha
2011Kino Udarnik, (projekt – Moje srdce, Femlink), Maribor, Slovinsko
2011Kino Udarnik, (projekt – Muž, Femlink), Maribor, Slovinsko
2011XVA Gallery - Bastakiya, (projekt – Muž, Femlink), Dubai, United
Arab Emirates
2011Espace 60, (projekt – Muž, Femlink), Annecy, FR
2011Hilton Hotel, WCA Confab (projekt – Muž, Femlink),
New York, USA
2010PAF- Přehlídka animovaného filmu, (Projekt – “Slabikář a Hra/
Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie),
Olomouc
2010Loop, (projekt – video Muž). Barcelona, Španělsko
2010The Frontground Gallery, (projekt – video Muž). Merida, Mexiko
2010Kino Udarnik, (projekt – Moje srdce, Femlink), Maribor, Slovinsko
2010Kino Udarnik, (projekt – Muž, Femlink), Maribor, Slovinsko
2010XVA Gallery - Bastakiya, (projekt - Muž, Femlink), Dubai, United
Arab Emirates
2010Espace 60, (projekt – Muz, Femlink), Annecy, FR
2010PAF- Přehlídka animovaného filmu, (Projekt – “Slabikář a Hra/
Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie),
Olomouc
2010Hilton Hotel, WCA Confab (projekt – Muž, Femlink), New York,
USA
2010Shams Center, (projekt – Muž, Femlink), Beyrouth, Libanon
2010Museum of Occupations, (projekt – Man, My Heard, Femlink),
Tallinn, Estonko
2010Project Room de Arte Actual / FLACSO, Quito, Ekvador
2010Loop, (projekt – video Muž).Barcelona, Španělsko
2010The Frontground Gallery, (projekt – Muž). Merida, Mexiko
2010Galerie Beseda, Female Hysteria ( projekt - ilustrovana poezie).
Ostrava
2010Cenzurované umění, Vzlet divadlo (projekt – chlupatice
ilustrovana poezie) slova, Praha
2009 TEPAK, (projekt – video Man). Limassol, Kyprus
2009 ARTos Foundation, (projeKt – video Man). Nicosi, Kyprus
2009 Film Institute (project – video My Heart). Manila, Filipiny
2009Mánes Diamant, Female Hysteria (projekt – ilustrovana poezie,
slova), Praha
2009GIV, Québec (projekt – video Moje srdce, Femlink). Montreal,
Kanada
200921th Instants Video Festival, (projekt – Moje srdce,
www.instantsvideo.com). Marseille, Francie
2009 in Loop, (project – My heart, Femlink), Melbourne, Australie
2009Multikulturní centrum, The International FilmFest, (project –
My heart, Femlink). Budapest, Maďarsko
2009Fondation Al Qattan and the Franco- German Cultural
CenterVideo-Festival «/Si:n », (project – My heart, Femlink). Izrael
(Palestina)
2009Bandits-Mages, (project – My heart, Femlink,
www.instantsvideo.com). Bourges, Francie
2009Boston’s CyberArts Festival at Leslie University, (project –
My heart, Femlink). Boston, USA
2008 – 2
009 Sculpture Forum Winter, (projekt – Cor Populi). Liberec
2008 – 2009 Gelerie moderního umění, Autoportét v českém umění.
20. a 21. století, (projekt – autoportrét – Chlupatice). Hradec Kralové
2008České centrum, Co to znamená..? (projekt – PinUP, Christmas –
Chlupatice). Řím, Italie
2008Alšova Jihočeská galerie, Portrét, (projekt – autoportrét
Chlupatice). Hluboká nad Vltavou
200821th Instants Video Festival, (projekt – Moje srdce,
www.instantsvideo.com). Marseille, Francie
2008Biennale současného umění, (projekt – Moje srdce, Femlink).
Nimes, Francie
2008Loop Festival, (projekt – Moje srdce, Femlink). Barcelona,
Španělsko
2008Národní galerie, Veletržní palác, ITCA Trienále současného
výtvarného umění, (projekt – Cor populi). Praha
2008Krajská galerie výtvarného umění, , Trienále V. Nový Zlínský salon,
(projekt – Moje srdce). Zlín
2006Dům umění, absolventi A. Veselého, (projekt – Hudba stromu,
Hudba očí). Opava
2005Krajská galerie výtvarného umění, Salon Mladých, (projekt –
Mobilní galerie, Chlupatice). Zlín
2004Moravska Galerie, PF 2005, (projekt – Pour Feliciter 2005). Brno
2004Kunstforum Ostdeutsche Galerie, HfBK Dresden AVU Praha,
(projekt – Mobilní galerie, Chlupatice). Regensburg. Německo
2004Alšova Jihočeská galerie, atelier Aleše Veselého, (projekt –
Mobilní galerie, Chlupatice). České Budějovice.
2004 Moravská galerie, Vůně levhardí kůže, (projekt – Chlupatice). Brno
2003Národní galerie, Veletržní palác, I. Pražské bienále – Nejmladší,
(projekt – Chlupatice). Praha
2003Národní galerie, Veletržní palác, Diplomanti AVU, (projekt –
Mobilní galerie, Chlupatice). Praha
2002Galerie hl. města Prahy, Dům U zlatého prstenu, Mladý maso
(projekt Chlupatice, Hudba města, Hudba stromu). Praha
2001Galerie NOD Roxy, Version, (projekt – Hudba města, Hudba
stromu). Praha
2000Galerie NOD Roxy, Śuliny si šeptají – Hermeneutika, (projekt –
Hudba očí). Praha
2000 Centrum pro současné umění, (projekt – Tanec slunce). Praha
1998 Gallery NOD Roxy, UVA, (projekt – Tanec slunce). Praha
1998 Muzeum Nica, Trienale, (projekt – Hvězdná centra). Nica, Polsko
1998 Centrum pro současné umění, (projekt – Hvězdná centra). Praha
1998 Muzeum Šumperk, Trienale, (projekt Hvězdná centra). Šumperk
1995 Centrum Cesta, Lhaní, (projekt – obrazy na básně). Tábor
Granty, stipendia:
2000Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ – cestovní
stipendium
2003 LVMH – Louis Vuitton – Moët Hennessey – studijní stipendium v Paříži
Pro projekt Ph.D.
2005 Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
Nadace Via
2007 Ministerstvo kultury České Republiky
Nadace Tomáše Bati

Podobné dokumenty

Portfolio CZ/EN 2010

Portfolio CZ/EN 2010 v Praze prof. M. Knižák Projekt- „Slabikář a Hra/Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problému se psaním a čtením pro děti od 4. let (dyslexie, dysgrafie.)“ www.dys.cz 1997 – 2003 Akade...

Více

Český katalog výstava pro dva 2013

Český katalog výstava pro dva 2013 2010 – Ph.D. doktorandské studium na Akademie výtvarných umění v Praze, prof. M.Knižák, projekt “Slabikář a Hra/Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problému se psaním a čtením pro děti ...

Více

Radim Tchorz Znáš průběh (24/5 19:01h.) Brodíš se bažinou

Radim Tchorz Znáš průběh (24/5 19:01h.) Brodíš se bažinou kolem řeči prolhané. Ptáci hladí vzduch, nezajímá je tvůj problém Každý má svůj pruh, každý řeší po svém.

Více

Alena Kupčíková - alenakupcikova.cz

Alena Kupčíková - alenakupcikova.cz This time, however, the series of drawings didn’t stem from a carefully considered conceptual programme, but was a purely personal and private experience, a story, perhaps a small provocation with ...

Více

Sestava 1 - Galerie Art Praha

Sestava 1 - Galerie Art Praha 2. Od 200.000 Kč – 500.000 Kč je vydražitel povinen zaplatit do 14 ti dnů, 3. Při ceně nad 500.000 Kč musí vydražitel sám určit a podepsat v pokladně termín zaplacení díla. Tento termín nesmí být k...

Více

Tecnicall 1/2010 - Život v budoucnosti

Tecnicall 1/2010 - Život v budoucnosti Pracoval na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR a dlouhodobě působil v zahraničí na nizozemské Universiteit Twente a ETH Zürich. Je světově uznávaným odborníkem na teorii lineárních systém...

Více