Infolisty _FPT, FNE, FZP.xlsm

Komentáře

Transkript

Infolisty _FPT, FNE, FZP.xlsm
Zlatý fond
otevřený
podílovýotevřený
fond ČP INVEST
investiční
společnost,
Fond
živé planety
podílový
fond ČP
INVESTa.s.
investiční
společnost, a.s.
Ukazatele fondu k 30.9. 2009
CRA Fond scoring
N/A
Stupnice rizikovosti : 1-nízké, 2-nižší, 3-střední, 4-vyšší, 5-vysoké
Investiční zaměření a strategie
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
stupeň rizika
portfoliomanažer
datum zahájení prodeje
měna fondu
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní /výstupní
manažerský poplatek
CZ0008472693
speciální
vysoké
Martin Pecka
16.7.2007
CZK
CZK
0,6402
CZK
85 145 809
CZK
3000 / 500
0-4% / 0%
2,5%
Fond živé planety je určen klientům s vyšší averzí k riziku a dlouhodobým investičním
horizontem (5-7 let), kteří mohou v krátkém časovém období akceptovat i výraznější kolísání
hodnoty své investice. Fond je speciální smíšený, v portfoliu fondu nalezneme tyto sektory ochrana klimatu, alternativní zdroje energií, recyklace, voda, bioprodukty, nové materiály či
nanotechnologie. Fond je řízen aktivně. Parametry a rozložení akciové, indexové či
dluhopisové části portfolia se mohou výrazně měnit s cílem profitovat z aktuálního vývoje
jednotlivých trhů či regionů. Primárním kriteriem výběru jednotlivých společností do portfolia
Fondu je aktivní přístup ke změně klimatu, ekologické chování a sociální zodpovědnost.
Rozdělení aktiv podle tříd
Termínová
depozita
Investiční limity
Akcie
Indexové certifikáty
ETF
Peněžní prostředky
Zajištění měnového rizika
15,7%
29,4%
ETF
Akcie USD
32,3%
Akcie EUR
max.95%
max.95%
max.95%
max.49%
80-100%
Výkonnosti
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců
22,6%
Rozdělení aktiv podle sektorů
4,95%
6,66%
27,05%
-19,53%
2008
2007
-47,86%
4,78%
Vývoj hodnoty podílového listu (Kč)
1,10
Peníze
Zemědělství
15,7%
1,00
0,90
5,1%
0,80
15,1%
0,70
Alternativní
energie
0,60
39,0%
0,50
Vodní
hospodářství
25,1%
Nejvýznamnější pozice
16.9.2009
16.8.2009
16.7.2009
16.6.2009
16.5.2009
16.4.2009
16.3.2009
16.2.2009
16.1.2009
16.12.2008
16.11.2008
16.9.2008
16.10.2008
16.8.2008
16.7.2008
16.6.2008
16.5.2008
16.4.2008
16.3.2008
16.2.2008
16.1.2008
16.12.2007
16.11.2007
Měsíční komentář
Akcie
VIVENDI (VEOLIA) ENVIRONNEMENT
16.9.2007
16.8.2007
0,40
16.10.2007
Ekologické
služby
Obor
Ekologické služby
% NAV
6,8%
FIRST TRUST ISE WATER INDEX
Vodní hospodářství
4,9%
POWERSHARES WATER RESOURCES
Vodní hospodářství
4,8%
CLAYMORE S&P GLBL WAT IDX ET
Vodní hospodářství
4,6%
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
Vodní hospodářství
4,6%
MARKET VECTORS - ENV SERV ETF
Ekologické služby
4,4%
POWERSHARES WILDERH CLEAN EN
Alternativní energie
4,4%
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG
Alternativní energie
4,1%
REPUBLIC SERVICES INC
Ekologické služby
3,9%
POWERSHARES DB AGRICULTURE F
Zemědělství
3,9%
CIA SANEAMENTO
Vodní hospodářství
3,3%
EDF ENERGIES NOUVELLES SA
Alternativní energie
3,1%
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
Infolinka: 844 11 11 21
e-mail: [email protected]
internet: www.cpinvest.cz
Září bylo ve znamení mírného růstu všech hlavních akciových indexů. A to navzdory tomu,
že jsme v posledních dnech byli svědky několika horších makroekonomických čísel z USA.
Nejprve došlo k překvapivému snížení prodejů starších domů a hned následující den byl
zveřejněn nečekaný propad objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. A hned se také
objevila řada černých scénářů. Na tomto místě stojí za připomenutí hloubka problémů, z
jakých se světová ekonomika dostává. To je dobře vidět i na slovech guvernéra britské
centrální banky M. Kinga, který přiznal, že se v říjnu minulého roku dvě významné britské
banky dostaly do takových problémů s likviditou, že je jen hodiny dělily od přežití. Celý
tamní finanční systém se tak ocitl na hranici kolapsu, který se podařilo odvrátit díky vládním
garancím až v posledním okamžiku . Naproti tomu současná situace je diametrálně odlišná ekonomická aktivita se zvyšuje, známky hospodářského oživení jsou nesporné a smíšené
zprávy rozhodně neznamenají návrat zpět.
Upozornění: Předtím, než investujete do otevřeného podílového fondu, se
důkladně seznamte se statutem fondu, který obsahuje podrobné informace.
Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejné výsledky v budoucím období.
Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná
návratnost původně investované částky.