2011-04-13

Komentáře

Transkript

2011-04-13
Zápis z MPDM dne 13.4.2011
Přítomni:
Nikola Havlíčková
Kristýna Novotná
Jan Kyzlink
Matěj Gryč
Matěj Pospíchal
Ahmed Jahim
Lukáš Vranák
Radek Přibilík
Omluveni:
Ondřej Mrhač
Lukáš Koukal
Úvodním tématem této schůze byla diskuze nad panelovou diskuzí na téma „bezpečnost
v Brně“, která se uskutečnila dne 23. března. Všichni účastníci s shodli na kladném hodnocení
s občasnými výhradami a vyjádřili naději, že se podobná diskuze bude někdy v budoucnu
organizovat.
Dále bylo rozhodnuto o organizaci ještě jedné veřejně prospěšné akce do konce tohoto
školního roku. Padaly návrhy na uspořádání dětského dne, nebo případně nad organizací
setkání s absolventy a studenty VŠ za účelem osvěty studentů středních škol. Nakonec se
účastníci schůze dohodli na připojení k některé z dalších akcí, které se během června budou
odehrávat.