mmghk - ismet transformátory sro

Komentáře

Transkript

mmghk - ismet transformátory sro
Beleuchtungstransformatoren
Lighting transformers - Osvětlovací transformátory
D
E
Č
Beleuchtungstransformator ausgeführt als
Einphasen-Sicherheits-Transformator nach
DIN EN 61558, VDE 0570
in Verbindung mit VDE 0710 Teil 14.
Getrennte Wicklung.
Netzkabel (ohne Stecker), primär eingebaute
Sicherung, sekundär flexible Anschlussleitung.
Transformator in weißem Kunststoffgehäuse
vergossen, Schutzklasse II, 50/60 Hz,
ta 40°C.
Lighting transformer executed as single-phase
safety transformer according to DIN EN 61558,
VDE 0570, part 2-6 in combination with
VDE 0710 part 14.
Separate windings.
Mains cable (without plug), primary fuse
incorporated, secondary flexible connection
cable. Transformer encapsulated in white
plastic casing, safety class II, 50/60 Hz,
ta 40°C.
Osvětlovací transformátor provedený jako
jednofázový bezpečnostní transformátor podle
DIN EN 61558, VDE 0570
ve spojení s VDE 0710 díl 14.
Oddělené vinutí.
Síťový kabel (bez zástrčky), primárně vestavěná
pojistka, sekundárně flexibilní přípojné vedení.
Transformátor zalitý ve skříni z bílého plastu,
třída ochrany II, 50/60 Hz, ta 40°C.
Typ MMGHK
Bildzeichen
Anschlussplan
Maßbild
Sign
Wiring Diagram
Dimensions
Symbol
Schéma zapojení
Rozměry
nach
DIN VDE
Eingang
M
M
c
115°C
… AT
f
d
a
Ausgang
Produktbeispiel
e
b
Leistung
Artikel Nr. für Standardübersetzungen
Abmessungen in ca. mm
Gewichte
Output -Výkon
Article-no. for standard transformers - Č. výrobku pro standardní tranformátory
Dimensions - Rozměry v mm
Weight - Hmotnosti
jmenovitý
výkon
PRI
230 V
a
b
c
d
e
f
Cu
kg
Ges.
kg
VA
SEC
11,5 V
60
100
120
700663
705251
700664
70,0 99,5 63 57,5 90,0 4,2
86,5 129,5 79 70,0 115,0 6,2
86,5 129,5 79 70,0 115,0 6,2
0,30 1,36
0,40 2,45
0,60 2,58
150
200
250
705483
705252
700665
86,5 129,5 88 70,0 115,0 6,2
86,5 129,5 103 70,0 115,0 6,2
86,5 129,5 103 70,0 115,0 6,2
0,70 3,14
0,80 3,64
0,90 3,84
300
400
500
705253
705254
700666
86,5 129,5 103 70,0 115,0 6,2
107,5 176,5 133 85,0 150,0 8,5
107,5 176,5 133 85,0 150,0 8,5
1,00 3,84
1,10 6,53
1,30 7,96
Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - Výrobky označené červeným č. jsou na skladě
Sonderspannungen
Primär: bis 240 V
Special voltages - Zvláštní napětí
Primary: up to 240 V / Secondary: up to 42 V - Primární: do 240 V / Sekundární: do 42 V
/
Sekundär: bis 42 V
Hinweis :
Note :
Poznámka :
Schutz bei Kurzschluss und Überlast durch
integrierte Temperatursicherung und primär
eingebaute auswechselbare Glasrohrsicherung.
Primär 2-adrige Leitung 1,6 m lang
mit Aderendhülsen.
Sekundär flexible Leitungen oder Litzen mit
Aderendhülsen zum direkten Anschluss an die
Halogenlampen.
Durch optimale Spannungsanpassung höhere
Lebensdauer der Halogenlampen.
Dimmbar mittels Dimmer für induktive Last.
Auch mit anderen Spannungen oder mit
Klemmen lieferbar.
Prüfspannung Primär-Sekundär min. 5000 V.
Protected in the event of short-circuit and/or
overload by incorporated thermal link and
exchangeable primary glass-tube fuse. Primary
twin-core cable (1,6 m) with connection sleeves.
Secondary flexible cables or litz wires with
connection sleeves for direct connection to halogen
lamps. Increased service life of halogen lamps
due to optimum voltage adaption.
Adjustable brightness by means of dimmer
resistor for inductive load.
Also available with other voltages or with terminals.
Test voltage primary-secondary min. 5000 V.
Ochrana při zkratu a přetížení díky integrované
tepelné pojistce a primárně vestavěné vyměnitelné
pojistce (skleněná rourka).
Primárně 2-vodičový kabel, 1,6 m dlouhý s koncovými
objímkami kabelu.
Sekundárně pružné kabely nebo licny s koncovými
objímkami pro přímé připojení k halogenovému světlu.
Díky optimálnímu vyrovnání napětí je dosaženo vyšší
životnosti halogenových světel.
Možné tlumení světla pomocí tlumičů s induktivním
zatížením.
Lze dodat také s jinými napětími nebo svorkami.
Zkušební napětí primární-sekundární min. 5000 V.
Bestellangaben
Typ Leistung / Artikel-Nr.:
Typ Leistung / Primär / Sekundär
Order specifications
MMGHK 60 / 700663
MMGHK 60 / 230 V / 11,5 V
LTEK G5/12

Podobné dokumenty

Einphasen-Transformatoren Typ TST

Einphasen-Transformatoren Typ TST druh ochrany IP 43, třída ochrany II, 50/60 Hz, ta 40°C.

Více

Typ TS Einphasen-Transformatoren

Typ TS Einphasen-Transformatoren Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - Výrobky označené červeným č. jsou na skladě

Více

Einphasen-Transformatoren Typ TSG-S Typ TSG-T

Einphasen-Transformatoren Typ TSG-S Typ TSG-T Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - Výrobky označené červeným č. jsou na skladě Sonderspannungen TYP TSG-S

Více

Einphasen-Transformatoren Typ TRSA Typ WTSG

Einphasen-Transformatoren Typ TRSA Typ WTSG Připojení: svorky se šroubovým připojením, 50/60 Hz, ta 40°C, třída ochrany II. Transformátory ve skříni z plastu, druh ochrany IP 54 (Typ TRSA), druh ochrany IP 43 (Typ WTSG).

Více

Einphasen-Ringstelltransformatoren

Einphasen-Ringstelltransformatoren Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - Výrobky označené červeným č. jsou na skladě Sonderspannungen

Více

Dreiphasen-Ringstelltransformatoren

Dreiphasen-Ringstelltransformatoren podle DIN VDE 0552, provedený jako autotransformátor (neoddělené vinutí), s otočným knoflíkem a stupnicí. Plynulé nastavení napětí od nuly až do maximální hodnoty. Uhel natočení přes celý nastavite...

Více

MMG - ismet transformátory sro

MMG - ismet transformátory sro Dimensions - Rozměry v mm

Více