Client : Concours Mondial du Sauvignon 2013 Media : Date

Komentáře

Transkript

Client : Concours Mondial du Sauvignon 2013 Media : Date
media monitoring
Client :
Concours Mondial du Sauvignon 2013
www.e-sommelier.cz
Media :
10/05/2013
Date :
Journaliste : Lubos Barta
Mistovské Sauvignony na Loire 2/4
Titre :
VELETRHY, VÝSTAVY, KOŠTY
Tyto vzorky se nemohly soutěže zúčastnit, cílem bylo vyvolat a dokumentovat diskusi mezi přítomnými specialisty,
popisy těchto vín ale plnily i poznámkové sešity řady přítomných novinářů.
Soutěž samotná splňovala ta nejvyšší
kritéria. Servis zajišťovali zkušení sommelieři z předních restaurantů nejen
s rutinní elegancí servisu, ale zejména
s hlubokou znalostí všeho, co se kolem
Sauvignonů na Loiře v minulosti i současnosti dělo a děje. Bylo velmi příjemné trávit s nimi čas nejen během hodnocení, ale zejména po něm, kdy si každý
z nich převzal a opečovával “svou” jury
i během rámcového programu.
Prezident mezinárodní jury Thomas
Costenoble mne přidělil do čela komise tří Francouzů a jednoho Holanďana
– novinářky, sommelierky a lektorky
z Bordeaux, nekompromisního a naprosto profesionálního sauvignonového vinaře od Loiry, velkého negocianta
a lektora Nizozemské vinařské akademie. Kupodivu, navzdory všem odlišnostem se naše kruhy prolínaly velmi
dobře, jen technologovy body byly někdy až příliš příkré ať na tu, či onu stranu. Ale možná i díky tomu jsme “dali”
jednoho ze šampionů.
Po dva dny jsme se v naší komisi nesetkali v šesti sériích Sauvignonů s jedi-
Úvodní mezinárodní workshop
SUBJECT TO CHANGE!
ným “sladkým” vínem a taková, která
se blížila evropské definici a měla snad
ke čtyřem gramům zbytkového cukru,
již byla označována za sladká. O to více
jsem byl napjatý druhý den před vyhlášením výsledků, když na mne během
odpoledne ředitel soutěže Baudouin
Havaux několikrát spiklenecky mrkal:
„Počkej večer, uvidíš!”
Gala ve velkém zámeckém sále bylo
nádherné, vína skvělá, pokrmy lahodné
a zejména sýry od Loiry velmi, ale velmi
delikátní. A to překvapení? Vážně nebylo špatné!
„Ve velkém finále se objevila čtyři
pozoruhodná sladká vína, která všechny překvapila. Jak se později ukázalo,
jedno německé a tři z České republiky,“
prozradil prezident jury Thomas Costenoble. „Je velmi obtížné porovnávat
navzájem vysoce ušlechtilá sladká vína
s puristicky suchými Sauvignony. Není
vlastně ani co porovnávat. Jsou to na-
Jedním z nejslavnějších rodáků z Blois
byl Jean Eugéne Robert-Houdin, narozený roku 1805. Je považován za otce
moderní magie a i legendární americký
mág Harry Houdini si své původní maďarské jméno Ehrich Weisz změnil podle něj. Jean Eugéne, příjmením Robert,
se oženil s dcerou bohatého pařížského
hodináře Houdina a zdvojil si své jméno
na Robert-Houdin. Z obratného kejklíře
se stal zručný mechanik a hodinář, badatel a vynálezce, který v hodinářské
dílně dokázal vytvořit řadu originálních
„robotických“ strojků, ovládnout elektromagnetizmus a další v té době nově
objevované fyzikální jevy. Kombinace
znalostí magie, inteligence, vzdělání a
dokonalého společenského vystupování mu přinesly slávu a úspěch. Pouliční
magii povýšil na salónní umění, se svou
ženou a synem vytvořil dokonalé trio,
které vystupovalo i před hlavami států.
Robert-Houdin se vědě a moderní magii věnoval až do své smrti roku 1871.
Zemřel doma v Blois. Dnes je tu proti
vchodu do královského zámku světoznámé muzeum kouzel, spojené s uměleckou galerií.
www.e-sommelier.cz / 13
59

Podobné dokumenty

soutěže vín

soutěže vín Na pláži ani noha, aspoň že si malé želvičky, které tu mají jedno ze svých nečetných rodišť, oddechly od turistů. Sambu od lidí zachumlaných do tepláků a všeho teplého, co našli v kufrech, asi taky...

Více

ZPRAVODAJ PRO DESTINAČNÍ MANAŽERY

ZPRAVODAJ PRO DESTINAČNÍ MANAŽERY Praze zapojilo do projektu „Čerstvá kohoutková? Stačí říct“. Projekt zahájila společnost Veolia Voda ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. v létě 2009 a jeho cílem je zlepšit pohl...

Více

Concours Mondial du Sauvignon

Concours Mondial du Sauvignon velkou ctí, že mohu být spojen s Concours Mondial du Sauvignon a setkávat se na něm s nádhernými víny, která jsou vítězstvím harmonie, citu, pozorumění a přiměřenosti!” Zdaleka ne všechna hodnocená...

Více

J 14, 15nn Dabink

J 14, 15nn Dabink obrázek oslíka. My máme stejně tak napsanou Bibli. Nejdřív to Duch svatý nahrál do mysli těch lidí, oni to zažili a předali dále. Jako ve filmu tvůrci podle těch výrazů a podle hlasu namalovali obr...

Více