hřiště 4g - Golf Slapy

Komentáře

Transkript

hřiště 4g - Golf Slapy
h ř i št ě 4 g
napsal & nafotil Josef Pecák
Golf Park Slapy
Kdyby sv. Jan hrál golf…
Ještě před začátkem Svatojánských proudů stávala kdysi hojně
navštěvovaná výletní restaurace Záhoří. Kousek před ní se vléval do
Vltavy potůček z Přestavlk, nad jeho břehem se podle lidové tradice
nachází střed království českého. Dnes tu vyrostl nový klenot středu
českého království, Golf Park Slapy sv. Jan…
h ř i št ě 4 g
Dělící linie bunkerů mezi jedničkou a šestkou
R
ealizace byla zahájena před čtyřmi
roky a letos začátkem července se
hřiště otevíralo. Zatím je jen devítijamkové, ale druhá devítka je už
před dokončením. Její předpokládané zpřístupnění by mělo nastat na jaře příštího roku.
Architekt Jiří Velden měl tentokrát k dispozici rozsáhlý a zajímavě zvlněný terén na svazích Rabyňské hory a jeho přednosti znamenitě umocnil umístěním jednotlivých jamek
a vybudováním velkých modelovaných greenů. Kvalita greenů je vysoká a neméně kvalitní jsou i fairwaye a odpaliště. Tady se projevují organizační a odborné znalosti greenkeepera Golf Parku Slapy Sv. Jan Vojtěcha Fuchse a
jeho asistenta Jakuba Lohmanna.
Do klubu na doporučení
Koncept hřiště, jehož zázemí zatím tvoří driving range, chipping a putting, veřejně přístupná šestijamková golfová akademie a malá
příruční klubovna včetně recepce, předpokládá dokončení výstavby multifunkčního objektu Pavilonu Slunce podle projektu architekta Jiřího Georga Geberta.
Jak mi sdělili manažeři hřiště Pavla Charvátová a Radek Wagner, chtěli by vytvořit golfový klub v duchu klasických anglických klubů, kde se scházejí lidé, kteří se spolu chtějí
scházet, aby si zahráli pravidelnou dávku golfu a pak strávili společně příjemné chvíle na
devatenácté jamce. Tomu odpovídá i způsob
přijímání nových členů, které vyžaduje doporučení alespoň dvou stávajících členů klubu.
Tyrš, Smetana a Charvát
Původně toto významné místo nad potůčkem Přestavlk označovaly tři vysoké dřevěné kříže, které později v roce 1878 nahradily kříže kamenné z bílého pískovce. Nedaleká kaplička na Rovínku, oblíbené poutní místo o svátcích sv. Trojice a Nanebevzetí Panny
Marie, se stala v průběhu let velmi populární a putovaly k ní tisíce návštěvníků z širokého okolí. Sem také
dorazili pěšky z Mníšku v roce 1883 sokolové v čele
s Miroslavem Tyršem, aby pak sjezdem Svatojánských proudů směřovali dál ku Praze. Skalnaté soutěsky, které podle pověstí mají co do činění s čerty,
dramaticky zrychlovaly běh řeky a ohrožovaly plavce
na vorech i pramicích. Bouřící peřeje bylo slyšet vysoko nad údolím, nádherná scenérie zpěněné Vltavy
se stala inspirací Bedřichu Smetanovi. Poutní a výletní místo, klenot této oblasti, zaniklo postupně s budováním přehrad ve Štěchovicích a na Slapech. Přešla
desetiletí, mnoho se změnilo. Kouzelná krajina v okolí Rabyňské hory však nejen stále přitahovala výletníky, ale nabízela i inspiraci. A té se chopil při svých procházkách s manželkou Pavlou a pejsky Tomáš Charvát, aby se svými spolupracovníky, pečlivě vybranými, vybudoval vytříbený klenot, nový klenot středu
českého království, golfové hřiště u slapského jezera.
24
To nejdelší na začátek
Tak tedy vzhůru dolů k první jamce. To však
platí jen o cestě z klubovny na odpaliště.
Samotná jednička je totiž do kopce a je nejdelší. Ze žlutých má bez deseti metrů půl
kilometru. Úvodní pohled vzhůru k Rabyňské hoře nabízí nejprve dvě sousedící široké fairwaye, které odděluje asi ve vzdálenosti dvě stě padesáti metrů rozsáhlý bunker. Kdesi v dáli nahoře se pak chvěje vlaječka nad greenem. Nervozitu první rány může
snížit skutečnost, že když zamíříte přesně
na bunker, nevadí ani šlajs ani hook. V prv-
Architekt Jiří Velden
měl tentokrát k dispozici
zajímavý terén na svazích
Rabyňské hory.
ním případě skončíte uprostřed fairwaye na
jedničku, ve druhém směrem na šestku, ale
k jamce to budete mít stále stejně daleko.
Nesmíte však dát hezkou rovnou ránu přes
dvě stě metrů. Pak jste v bunkeru.
Taktizovat s druhou ránou se moc nedá, výhodné by bylo dostat se za cestu, která hřiště
křižuje, ale záleží, jak jste dlouzí. Závěrečné
stoupání za cestou už je třeba hrát po správné fairwayi. Jak už jsem řekl v úvodu, greeny jsou velké a nádherně tvarované. Nejdelší rozměr se pohybuje mezi dvaceti čtyřmi
Greeny jsou nezvykle rychlé
a zvlněné, což vyžaduje dobré
čtenáře. Dlouho jsem si
nezaputtoval tak, jako tady.
až třiceti čtyřmi metry, takže trefit se dají, ale
otázka je, jak se dostat do jamky. Jsou nezvykle rychlé a zvlněné, což vyžaduje dobré čtenáře. Nejste-li přímo pod jamkou nebo přesně
nad ní, musíte hrát všelijaké obloučky, prostě
si to užijete. Dlouho už jsem si tak nezaputtoval, jako tady.
Na vrcholu hory je krásný výhled nejen na celé
hřiště, ale také na řeku, její zákruty a okolní
kopce. Panorama neruší žádné průmyslové či
zemědělské stavby, okolí je jen čistá příroda,
v jejíž náruči se třpytí klenot zdejšího hřiště.
Výzva pro singly
Jamka, která je schovaná a není vidět, je dvojka.
Krátký třípar sto deset metrů se hraje dobře a patří k nejlehčím na hřišti. Kromě bunkeru vlevo
před greenem nehrozí žádné další nebezpečí.
Třetí jamka je čtyřpar a hraje se s kopce. Na
to, jaký má handicap, se mi nezdála tak obtížINZERCE
Co vás tu potká a nemine
Kromě klubovny, šaten a restaurace by Pavilon Slunce měl poskytovat prostor pro pravidelné výstavy výtvarných umělců jak obrazové, tak sochařské, a v jeho nabídce budou
i případné koncerty, přednášky či společenská setkání, sportovní a rehabilitační programy, k dispozici budou také multimediální zasedací místnosti. Návštěvníkům poslouží informační centrum a půjčovna kol. Klubovna
a chipping green s putting greenem budou
tvořit jeden komplex.
Dobře ukrytý bunker na pětce
ná, vpravo jsou kolem fairwaye jen dva bunkery, ale nebezpečná může být voda u levé strany
greenu a částečně za ním. Čtyřka je třípar a hraje
se kolem vody, pokud nepatříte k elitním golfistům s nízkým handicapem, kteří z bílých odpališť mají před sebou hezky dlouhou vodní hladinu. Následující pátá jamka má par pět a první rána jde přes příčnou cestu. Další by měla
směřovat do mírného svahu co nejdále, abyste
h ř i št ě 4 g
Dvojitá past na první ránu na jedničce i šestce
dobře viděli na green a mohli přesně mířit, protože zepředu jej chrání bunker, částečně skrytý
ve zvlněném terénu. Je tam i voda na pravé straně
a za ní ještě jeden bunker.
Šestka je podobná jedničce v počáteční fázi, ale
ke konci je obtížnější především sérií bunkerů po
pravé straně v závěrečném stoupání a pak také terasovitým terénem samotného greenu. Délkou
a obtížností si zaslouží handicap jedna. Pohled
shora se otevírá jednak na poslední tři jamky, ale
opět i směrem ke slapské přehradě a na okolní
široký v příčném směru, ve směru přímé rány
z odpaliště je relativně úzký.
Vzhledem k těmto okolnostem a početné obranné družině bunkerů musela by rána být dokonale přesná. Je to vlastně nejkratší čtyřpar, pouhých 279 metrů, takže vzdušnou čarou není green zase tak daleko, a navíc se hraje z relativně
vysokého kopce.
Osmá jamka je třetí třípar na hřišti a tím, že je zepředu chráněná dvěma bunkery a vzrostlým bylinným zátiším s kameny, nedá se hrát na doběh
V klubu se soustředí na získávání mladých hráčů a podnikají
nábory v okolních školách – ve Štěchovicích, Slapech,
Přestavlkách či Jílovém. Děti ze Slap a z Přestavlk trénují zadarmo.
krajinu. Zatímco tady má hráč za sebou už všechny obtížné pětipary a čekají jej už jen dvě čtyřparové a jedna tříparová jamka, nelze říct, že jste
z nejhoršího venku.
Sedmá jamka je dramatická jak svým terénem, tak obranným valem z bunkerů před
greenem. Nejdřív se dosti prudce svažuje
a pak zase stoupá. Navíc vpravo je aut, kam
se můžete snadno dostat. Poslal jsem tam
celkem dva míčky ve snaze dostat se za příčnou cestu v nejspodnější části fairwaye. Odtamtud už se dá zahrát přesnější rána na green. Jamka je vlastně jediný dogleg na hřišti, a jak mi řekl ředitel Radek Wagner, velmi
dobří hráči se mohou pokusit o ránu z odpaliště přímo na green. I když ten je dostatečně
míčku, ale je třeba cílit přímo na green. Vzdálenost
je přiměřená, jenom sto dvacet dva metry. Poslední jamka je mírně se svahu, a pokud hrajete po fairwayi, není nebezpečná, protože green je zepředu
otevřený, bunkery jsou po stranách a zezadu.
Pro místní děti zadarmo
Když jsem dohrál, jeli jsme se podívat s ředitelem
Wagnerem na dokončovanou druhou devítku.
Zatímco ta první se jmenuje Rabyňská hora, druhá má název Tři kříže a bude určitě náročná. Už na
desítce budete muset drivovat přes biokoridor ve
vzdálenosti kolem sto šedesáti metrů a víceméně
totéž čeká hráče na cestě zpátky na osmnácté jamce. Bude to od nich vyžadovat velmi pružné a kvalitní švihy, aby „carry“ bylo dostatečné dlouhé.
26
Kolik zaplatíte?
Roční členství 3000 Kč představuje 15 – 20 %
slevu na fee, junioři do 18 let a senioři nad
60 let zaplatí 2000 Kč, se slevou 50 %
na denní fee.
Fee 1x 9 jamek: 500 Kč
(všední den, víkend 600 Kč)
Fee 2x 9 jamek: 900 Kč
(všední den, víkend 1000 Kč)
www.golfslapy.cz
A tak se nelze divit, že se v klubu soustředili na
získávání mladých hráčů a podnikají nábory
v okolních školách – ve Štěchovicích, Slapech,
Přestavlkách či Jílovém. Děti ze Slap a z Přestavlk trénují zadarmo. Místní paní ředitelka je
velmi vstřícná a nabídnutým projektem „začlenění golfu do hodin tělesné výchovy“ je skutečně nadšená.
Chodí s dětmi v rámci vyučování na hřiště. Celý
nápad a úsilí s tím spojené má na svědomí Pavla
Charvátová (podrobný rozhovor s ní najdete na
str. 111). Velkou a dnes již naplňovanou vizí vedení tohoto hřiště je juniorský tým, pro který se
podařilo získat i silného partnera, proto se tým
jmenuje BMW Junior Golf Team Slapy. Vedle
loga BMW budou děti na svých dresech nosit
i logo se sv. Janem. Ten je i v názvu celého areálu
Golf Park Slapy sv. Jan, a to zaslouženě. Alespoň
nezmizela vzpomínka na pověstné Svatojánské
proudy a na poutní minulost této lokality, spojenou se Třemi kříži, kapličkou na Rovínku a středem království českého.

Podobné dokumenty

V ST. ANDREWS BAY

V ST. ANDREWS BAY k „hlavnímu městu golfu“. Jak již bylo řečeno výše, k hotelu náleží dvě 18jamková hřiště, která se rozkládají hned před jeho

Více