Prase domácí - Základní škola Dukelských bojovníkù a mateøská

Komentáře

Transkript

Prase domácí - Základní škola Dukelských bojovníkù a mateøská
Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec
Autor: Mgr. Lenka Skurčáková
Název: VY_12_INOVACE_02/04_Člověk a jeho
svět
Téma: Prase domácí
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355
Anotace
• Prvouka pro 2. ročník
• Pro prezentaci na tabuli a k vytištění jako
pracovní list
• Pomůcky: učebnice, encyklopedie, pracovní
list
• Vhodné k projekci, interaktivní tabule není
nutná.
• Inovace: děti vyhledávají informace v
literatuře a pracují s nimi
Prase domácí
Nejdříve vypracuj pracovní list.
Pak si přečti text v encyklopedii a doplň, co jsi
nevěděl.
Nakonec zkontroluj podle tabule.
Pracovní list
• V následujícím okně je pracovní list
• Před tiskem je vhodné nastavit
– Aktuální snímek
– Na velikost papíru
– Případně vybrat snímek č. 5
• Lze jej také stáhnout a vytisknout na
www.zsdubenec.cz
Prase domácí
Pojmenuj členy této zvířecí rodiny:
________________________________________________________________________
Kde žijí?
________________________________________________________________________
Čím se živí?
________________________________________________________________________
Čím jsou užiteční? Proč je lidé chovají?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
PRASE DOMÁCÍ
•
•
•
•
•
•
PRASNICE
KANEC
SELE
VEPŘ
SVINĚ, BACHYNĚ
PODSVINČE
•
Kde žijí
prasata?
Ve vepříně
nebo ve chlívku.
Někdy mají i
výběh.
Kořínky
Potrava
Hmyz
Brambory
Šrot
Zbytky z
kuchyně
Užitek
Štětiny
Maso
Sádlo
Kůže
Jsou prasata špinavá zvířata?
Jsou velmi čistotná. Nemohou se však
potit, a proto se ve vedru ochlazují tím,
že se vyválí v blátě. Pak se otřou o strom
nebo kámen.
Prasnice má v jednom vrhu 6 – 12 selat.
•
Rodí až dvakrát ročně.
•
Jaké zvíře je
příbuzným prasete
domácího?
Prase
divoké.
Zdroje
• MÜHLHAUSEROVÁ, Hana a Jaromíra
SVOBODOVÁ. Prvouka 2: učebnice pro 2.
ročník základní školy. Brno: Nová škola, 2001,
63 s. ISBN 80-728-9034-4.
• Velká dětská encyklopedie: [z obrázků a vět
poznáváme svět]. České vyd. 3. Překlad
Marianna Krtilová, Jarmila Hrabinová. Praha:
Cesty, 1999, 480 s. ISBN 80-718-1266-8.
• Ilustrace: www.office.microsoft.com

Podobné dokumenty

Kočka domácí - Základní škola Dukelských bojovníkù a mateøská

Kočka domácí - Základní škola Dukelských bojovníkù a mateøská Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lenka Skurčáková Název: VY_12_INOVACE_02/07_Člověk a jeho svět Téma: Kočka domácí Číslo projektu: CZ.1.07/1.4....

Více