ZÁŘÍ 2008 - MŠ Motýlek

Komentáře

Transkript

ZÁŘÍ 2008 - MŠ Motýlek
ZÁŘÍ 2008
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY“ MOTÝLEK“
Haló děti, už je čas!
Motýlek už čeká vás.
Prázdniny se s námi loučí,
léto her už také končí.
My si však hrát nepřestanem,
budem cvičit, kreslit, zpívat,
a až pro nás mamka přijde,
nestačí se dívat.
Doporučuji sledovat informace v šatnách, Školní řád + ostatní směrnice.
Výňatek ze Školního řádu mateřské školy „Motýlek“ – je volně přístupný
v šatnách
•
•
•
•
•
•
•
Provoz MŠ je v od pondělí do pátku od 6,30, do 16,30 hod
Děti přicházejí do MŠ do 8 hod, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální
potřeby rodičů.
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hod a to telefonicky nebo
emailem [email protected] Na následující dny se děti omlouvají v průběhu
celého dne.
Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu adresy, telefonu a zdravotního stavu dítěte.
Pokud dítě není omluveno dva týdny je dle zákona z docházky vyškrtnuto.
Děti mají právo na čisté a zdravé prostředí v budově i na zahradě, proto je do
prostor mateřské školy zákaz vodění psů.
Organizace při scházení dětí.
Děti se schází do 7:00 hodin :
v Zeleném motýlku dole (třídy Zelených motýlků a Modrásek),
ve Žluťásku dole (třídy Žluťásků a Bělásci),
rozchází se ve stejných třídách od 16:00 hodin.
(Pavilon Bělásek a Modrásek má provozní dobu 7-16 hod)
Ve Školním řádu je část z nové směrnice, která upravuje péči o děti, které si rodiče
nevyzvednou do 16,30 hodin
Jestliže máte zájem dozvědět se o naší mateřské škole více, jsou pro vás připraveny
internetové stránky na http://motylek.zde.cz/
Platba školného a stravného bude hrazena do 20. dne v měsíci bankovním
převodem.
Výše úplaty za vzdělávání je 550,-Kč měsíčně.
V mateřské škole je zapsáno 167 dětí.
Narozeniny budou slavit :
Jakub E., Filip. Č., Beáta H., Marek J., Klaudia M., Lucie P., Ondřej G., Jakub P.,
Jan Š., Tadeáš B., Šimon B., Nicola T., Barbora P., Anežka H., Štěpánka K., David
M., Petra P., Kristýna T.
Gratulujeme.
Připravujeme pravidelné cvičení jógy a seznamování s anglickým jazykem. Obě
aktivity budou zahájeny v polovině září. Podrobné informace budou ve třídách.
V průběhu měsíce září provedou učitelky z logopedických tříd kontrolu výslovnosti
všech dětí v mateřské škole a v případě potřeby navrhnou rodičům postup
logopedické péče.
Rodiče mohou každou středu od 15,30hod navštívit logopedickou třídu, kde jim
učitelky poradí vhodný postup při odstraňování vývoj. logopedických vad. Je vhodné
se objednat.
Své připomínky a náměty mohou rodiče konzultovat s ředitelkou školy v
průběhu celého dne ( tel: 485101827, 602364068)
Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem
hotovosti od rodičů. Pondělí 6,15-14.00 + úterý 8,30-16,30 hodin. V jiné dny lze
hotovostní platby provádět pouze po dohodě s hospodářkou školy.
Na spolupráci se těší ředitelka školy Martina Suchomelová s kolektivem.