Studijní plán: Tříleté bakalářské dvouoborové studium

Komentáře

Transkript

Studijní plán: Tříleté bakalářské dvouoborové studium
Studijní plán: Tříleté bakalářské dvouoborové studium
I. blok: 30 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 30 kreditů
Kat./kód
název předmětu
kredity rozsah výuky zakončení rok semestr
KKF/MORF1 Morfologie 1
7
2+4
z
1
Z
KKF/MORF2 Morfologie 2
7
2+4
z, KZk
1
L
KKF/REL
Řecká literatura
2
2+0
K
1
Z
KKF/DS
Dějiny starověku
6
2+2
z, Zk
1
L
KKF/UKF1
Úvod do klas. fil.
2
1+1
z
1
Z
KKF/UKF2
Úvod do klas. fil. 2
2
1+1
z, K
1
L
KKF/ULC
Úvod do lat. četby** 2
1 týden
z, KZk
1
L
*Komplexní zkouška z morfologie a četby (C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico I, IV, VI).
**Studenti se zúčastní týdenního soustředění z latinské četby.
II. blok: 60 kreditů
A. Základní předměty: kreditní limit 55 kreditů
kat./kód
název předmětu
kredity rozsah výuky zakončení rok semestr
KKF/SYNB1 Syntax 1
7
2+2
z
2
Z
KKF/SYNB2 Syntax 2
7
2+2
z,Zk
2
L
KKF/RIL1
Římská literatura 1
2
2+0
z
2
Z
KKF/RIL2
Římská literatura 2
2
2+0
K
2
L
KKF/RJ11
Řecký jazyk I1
3
1+1
z
2
Z
KKF/RJ12
Řecký jazyk I2
3
1+1
z
2
L
KKF/LC1
Latinská četba 1
2
0+2
z
2
Z
KKF/LC2
Latinská četba 2
2
0+2
z, Zk
2
L
KKF/STYB1 Stylistika 1
3
1+1
z
3
Z
KKF/STYB2 Stylistika 2
3
1+1
z
3
L
KKF/ISB11
Interpret. seminář I1 3
0+2
z
3
Z
KKF/ISB12
Interpret. seminář I2 3
0+2
z, Zk
3
L
KKF/RJB21
Řecký jazyk II1
2
1+1
z
3
Z
KKF/RJB22
Řecký jazyk II2
3
1+1
z, Zk
3
L
KKF/SZ
Latinská filologie
0
0
SZZk
3
Z/L
KKF/PP
Diplomová práce
10
0
obhajoba
3
Z/L
Poznámky:
Příslušný počet kreditů získají studenti zapsáním volitelných seminářů a přednášek z nabídky katedry.
Podmínkou pro přihlášení k Státní závěrečné zkoušce (SZZk) je splnění všech studijních povinností II.
bloku.
Předměty SZZk: obhajoba diplomové práce, písemný test z latinské syntaxe, latinská četba, antická
literatura.
II. a III. blok - volitelné předměty
B. Volitelné předměty: kreditní limit II. blok - 5 kreditů, III. blok - 18 kreditů
rozsah
zakončení rok
semestr
1+1
z
2-4
Z
3
1+1
K
2-4
L
Antické divadlo 1
3
1+1
z
2-4
Z
KKF/AD2
Antické divadlo 2
3
1+1
K
2-4
L
KKF/AM1
Antická mytologie 1
2
2+0
z
2-3
Z
KKF/AM2
Antická mytologie 2
2
2+0
K
2-3
L
KKF/AN1
Antické náboženství 1
3
2+0
z
2-5
Z
KKF/AN2
Antické náboženství 2
3
2+0
z
2-5
L
KKF/AT
Antické tradice
2
2+0
K
4
L
Cizí jazyk*
9
0+2
Zk
KKF/CST1
Četba středov. textu 1
2
0+2
z
2-5
Z
KKF/CST2
Četba středov. textu 2
2
0+2
z
2-5
L
KKF/CSP1
Četba středov. poezie 1
2
0+2
z
2-5
Z
KKF/CSP2
Četba středov. poezie 2
2
0+2
z
2-5
L
Kat./kód
název předmětu
kredity
KKF/AF1
Antická filozofie 1
3
KKF/AF2
Antická filozofie 2
KKF/AD1
výuky
2a
3
Z/L
KKF/DAU1
Dějiny ant. umění 1
2
2+0
z
2-4
Z
KKF/DAU2
Dějiny ant. umění 2
2
2+0
K
2-4
L
KKF/DELI1
Dějiny lingvistiky 1
3
2+0
z
2-4
Z
KKF/DELI2
Dějiny lingvistiky 2
3
2+0
K
2-4
L
KKF/JCZ1
Jezuité v českých zemích 1
2
1+1
z
4-5
Z
KKF/JCZ2
Jezuité v českých zemích 2
2
1+1
z
4-5
L
KKF/KDLJ1 Kap. z děj. lat. jaz. 1
3
2+0
z
2-5
Z
KKF/KDLJ2 Kap. z děj. lat. jaz. 2
3
2+0
K
2-5
L
KKF/KC1
Kurzorická četba 1
2
0+2
z
2-5
Z
KKF/KC2
Kurzorická četba 2
2
0+2
z
2-5
L
KKF/LV1
Latinitas viva 1
2
1+1
z
2-5
Z
KKF/LV2
Latinitas viva 2
2
1+1
K
2-5
L
KKF/LLPC1 Lat. lit. pozd. císařství 1
4
1+1
z
4-5
Z
KKF/LLPC2 Lat. lit. pozd. císařství 2
4
1+1
K
4-5
L
KKF/OT1
Odborná terminologie 1
2
1+1
z
2-5
Z
KKF/OT2
Odborná terminologie 2
2
1+1
Zk
2-5
L
KKF/PS1
Překladatelský seminář 1
4
0+2
z
4-5
Z
KKF/PS2
Překlad.seminář 2
4
0+2
z
4-5
L
2
0+2
z
4-5
Z
2
0+2
z
4-5
L
KKF/RAA1
KKF/RAA2
Recepce ant. autorů ve středověku
1
Recepce ant. autorů ve středověku
2
KKF/RC1
Řecká četba 1
4
0+2
z
4-5
Z
KKF/RC2
Řecká četba 2
4
0+2
z
4-5
L
KKF/TK
Textová kritika
3
1+1
z
4-5
Z
KKF/ULV1
Úvod do literární vědy 1
3
1+1
z
2-3
Z
KKF/ULV2
Úvod do literární vědy 2
3
1+1
K
2-3
L
KKF/UM
Úvod do metriky
3
1+1
z
4-5
Z
KKF/UP
Úvod do papyrologie
2
1+1
z
2-5
Z
KKF/ZE
Zahraniční exkurze
3
1+1
z
1-5
L
KKF/ZAR
Základy antic. rétoriky
2
2+0
z
4-5
L
KKF/ZA1
Zánik antiky 1
2
2+0
z
2-5
Z
KKF/ZA2
Zánik antiky 2
2
2+0
K
2-5
L
*Student si zapíše konkrétní cizí jazyk z nabídky Katedry aplikované lingvistiky (viz Výuka cizích
jazyků na FF UP).
C: Doplňující předměty: 6 kreditů
V rámci doplňujících předmětů si mohou studenti zapisovat kurzy jakékoli jiné katedry.

Podobné dokumenty

detailní informace - Promat

detailní informace - Promat Bez prasklin a odštipování jednotlivých vrstev za běžných podmínek.

Více

PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.tajemník katedry

PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.tajemník katedry • K systému lexikálních výrazových prostředků modality v latině ve srovnání s moderními jazyky. In: Laudatio Brevis, s. 185-198. Univerzita Palackého, Olomouci 2004. • Antiquity Connects, s. 53-55....

Více

Celá zpráva ,,Projekt Gilgameš,, je zde v PDF formátu

Celá zpráva ,,Projekt Gilgameš,, je zde v PDF formátu neznamená pouze „skrytý“ nebo „utajený“, ale především určuje materiály, nástroje a informace, které jsou vhodné pouze pro předem připravené jedince. Já samozřejmě nemám rád kastování nebo nějaké p...

Více

rozvrh - katedra klasické filologie – zimní semestr 2009/2010

rozvrh - katedra klasické filologie – zimní semestr 2009/2010 ŘECKÝ JAZ.2 Janoušek ŘÍMSKÁ LITER. Šubrt ČETBA STŘ.TEXT Engelbrechtová

Více

Fleš č. 1/2012

Fleš č. 1/2012 Prezidentské volby v  USA se nezadržitelně blíží. Už 6. listopadu se rozhodne, kdo získá post jednoho z nejmocnějších mužů planety. Diváci mohli v noci na středu vidět televizní debatu, v  pořadí j...

Více