081121 Camic News CZ - TrevisoSystem

Komentáře

Transkript

081121 Camic News CZ - TrevisoSystem
CAMIC NEWS
ZPRAVODAJ ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
ČERMÁKOVA 7, 120 00 PRAHA 2, TEL. +420222015300 FAX:+420222015301
[email protected]
www.camic.cz
“CANTINE TRAPANESI” SE PŘEDSTAVUJÍ V PRAZE
27.listopadu od 17.00 se v hotelu Boscolo Carlo IV uskuteční degustace vín z oblasti Trapani. Italsko-česká obchodní komora ve spolupráci s
Lega Coop Trapani, Coop centrum a Coop Centrum Morava a pod
patronátem Obchodní komory Trapani organizuje tuto událost pro
vybrané publikum – přítomni budou zástupci tisku, institucí i samotní
členové. Jedná se o unikátní setkání s možností seznámit se s jedinečnými produkty, typickými pro Cantine Trapanesi Riunite.
Cantine Trapanesi Riunite je asociace vinařů sicilské provincie, jejíž
produkty jsou díky síti Coop Centrum od loňského září přítomny i na
českém trhu.
Cílem akce je představit vybraná vína vynikající kvality, za niž vděčí
tradiční metodě výroby, spojené s těmi nejvyspělejšími technologiemi.
Díky tomuto souznění mezi staletou tradicí a technickou inovací dodávají trapanéské sklepy do celého světa víno, které má v sobě vůni a
chuť země, jejíž jméno nosí. Všichni zájemci jsou vítáni a mohou se
registrovat u Italsko-české obchodní komory. Další informace a přihlášky poskytne Jana Filková 00420 222 015 305 [email protected]
ČLENOVÉ CAMIC MAJÍ ZÁJEM
O “ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ”
Ročník V
Číslo 79
22.11.2008
OBSAH
Legislativa
2
Zakázky
3
Burza práce
4
Noví členové
4
Zápisník
4
UNICREDIT BANK LETOS ZATÍM
13.listopadu úspěšně proběhl seminář “Řízení
lidských zdrojů,” který zorganizovala Italsko-česká
obchodní a průmyslová komora v pražském sídle
PricewaterouseCoopers. Prezident Antonio Pasquale ve své zahajovací řeči uvedl přednášející
v pořadí Stefano Longo z firmy Adecco, Alena
Spilková a Zuzana Kadlecová z Rödl & Partner,
Klára Valentová z Ambruz & Dark, Renata Nocciolini z Banco Popolare CR a Dana Formánková
z PricewaterhouseCoopers. Přednášející diskutovali s účastníky o charakteristických dynamikách
českého trhu práce a posledním vývoji v oblasti
lidských zdrojů. Zvláštní pozornost byla věnována
motivačním technikám pro zaměstnance, opatření
ke zvýšení produktivity práce, úpravě pracovních
vztahů, jakož i evropským fondům pro vzdělávání
zaměstnanců. Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou k dispozici v sekci události na stránkách
www.camic.cz. Náplni semináře bude věnován
široký prostor rovněž v prosincovém čísle časopisu “Progetto Repubblica Ceca”.
SE ZISKEM PŘES TŘI MILIARDY
Česká divize italské banky vykázala v Česku za
tři čtvrtletí roku 2008 zisk ve výši 3,3 miliardy korun, tedy o 40,2% vyšší oproti roku 2007.
Tento výsledek pozitivně ovlivnil i prodej Hypo
stavební spořitelny skupině Raiffeisen, který přinesl UniCredit zisk 754 miliónů korun. “Přes současné turbulence ve finanční sféře si držíme na
trhu silnou a stabilní pozici,” uvedl s uspokojením
Jiří Kunert, prezident a generální ředitel UniCredit
Bank. Zdůraznil, že aktivity skupiny jsou zdravě
diverzifikovány z hlediska klientských skupin a
produktového portfolia bez investic do produktů,
jimž hrozí zasažení mezinárodní finanční krizí.
V PRAZE SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO
NOVÉ ÚSTŘEDÍ BANCO POPOLARE
30.října bylo v Praze oficiálně otevřeno nové sídlo
Banco Popolare Česká republika. Slavnostního
večera se zúčastnila řada vážených hostů včetně
italského velvyslance v Praze Fabia Pigliapoco a
apoštolského nuncia Diega Causera. Italská ban-
KURZ KORUNY
EUR
25,355
USD
19,722
BURZA
MILANO - MIB 30
20.705
PRAHA— PX
792
3 MĚSÍCE
MEZIBANKOVNÍ
SAZBA
CZ—PRIBOR
IT - EURIBOR
15. prosince 2007
Hotel Marriott
Vánoční galavečeře
ItalskoItalsko-české obchodní a průmyslové komory
Uzávěrka dat
24.11.2008
CAMIC NEWS
ka, která umístila novou řídící a operační centrálu do elegantního domu v centru Prahy (Lazarská 3), sleduje tedy v
ČR vlastní expanzivní strategii po té, co se zde vylodila v
roce 2007 akvizicí Ic Banky. V současné chvíli má Banco
Popolare otevřench 6 poboček, dvě z nich v Praze a ostatní
v Brně, Hradci Králové, v Liberci, Mladé Boleslavi a Plzni.
CAMIC PODEPSALA DOHODU
O SPOLUPRÁCI S REGIONEM SICÍLIE
Viceprezident Italsko-české obchodní komory Petr Dostál
uzavřel minulý týden v Palermu dohodu s oddělením cestovního ruchu regionu Sicílie. Dokument, který podepsal rovněž regionální zmocněnec Titti Bufardeci, počítá s pracovním projektem na zvýšení turistické výměny mezi Českou
republikou a Sicílií. Byly stanoveny první specifické akce, k
nimž patří například road show sicilských operátorů cestovního ruchu a českých obchodníků vybraných společností
Enit a Italsko-českou obchodní komorou po třech největších městech České republiky. Plánována je také možnost
uskutečnit akce společenského rázu, například zorganizovat
sportovní zápas, v němž by se utkala Sicílie s Českou republikou.
CONVENTION DESK CENTRO ESTERO PIEMONTE
Ve dnech 10. až 12. prosince se letos Camic poprvé zúčastní konference Desk del Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte, instituce vytvořené regionem Piemonte za
účelem podpory inovace, konkurenceschopnosti a ekonomické atraktivity oblasti.
Od 1. července 2008 se de facto komora stane desk office
CEIP, která bude pomáhat piemontským firmám skrze Českou republiku vstoupit do mezinárodního kontextu. Především byla započata spolupráce v oslovování případných
partnerů a dále mise incoming buyers směrem do Piemonte.
Prosincová událost má za cíl seznámit se blíže s automobilovým a leteckým průmyslem, s ICT, zemědělstvím, potravinářstvím a s cestovním ruchem. Komora, která bude zastoupena generální tajemnicí Livií Romani a Matteem Mariani, zodpovědným za asistenci firmám a podnikům, se
zaměří hlavně na sektor automobilového průmyslu, díky
němuž byla Česká republika vybrána jako cílová země.
NOVÝM ŘEDITELEM NÁKUPU MAKRO JE ITAL
Italský manažer Roberto Mancuso je novým ředitelem nákupu potravin a spotřebního zboží Makro Cash & Carry v
České republice a Metro Cash and Carry na Slovensku.
Mancuso v uplynulých letech zastával pozici hlavního nákupčího pro Metro nejprve v Itálii, potom ve Španělsku. Předtím pracoval do roku 2001 pro firmu ACNielsen. Je považován za odborníka přes víno, neboť je také sommelierem.
WINE DAY 2008, NEJLEPŠÍ
ITALSKÉ VÍNO REGION PO REGIONU V PRAZE
Velký degustační den věnovaný italským vínům s označením Doc se uskutečnil 20.listopadu u příležitosti představení
nového katalogu italské firmy La Fattoria 2008/2009, která
je již léta jedničkou v České republice, pokud jde o kvalitu a
rozmanitost prodávaných vín. Akce se uskutečnila v prestižních prostorách Hotelu Boscolo Carlo IV a představila dvacet výrobců, všech zastupovaných majitelem a odpovědným
obchodníkem. Cílem – jak uvedl majitel La Fattoria Giancarlo Bertacchini – bylo především ocenit jedinečnost původní
regionální produkce.” Na přehlídce nechyběla ani ukázka
italské gastronomie a stůl kulinářských specialit Riccarda
Lucquea z Aromi La Bottega.
Strana 2
ALENIA ODMÍTLA DOHODU
S AERO V. O VÝROBĚ DÍLŮ ATR
L’Alenia Aeronautica se rozhodla nepokračovat v plánu sledovaném poslední měsíce, totiž zahájit spolupráci s Aero
Vodochody ve výrobě turbo součástek Atr. Zástupci Alenie
oznámili, že za změnou rozhodnutí stojí neuzavřená dohoda
s ministerstvem obrany o prodeji přepravních letounů C-27J
Spartan českému letectvu. “Dohoda o ATR by měla smysl,
kdyby v této zemi existovala vyhlídka na obchodní rozvoj
letounů C-27J Spartan. Tak se ale nestalo,” vysvětlila Alenia
s připomínkou, že česká vláda preferuje nákup přepravních
letadel od španělské divize Eads, společnosti Casa. Alenia
také upřesnila, že spolupráce na výrobě komponent Atr
bude realizována v jiné zemi.
ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD ZAMÍTL ODVOLÁNÍ IVECO
PROTI SOUTĚŽI NA NOVÉ PRAŽSKÉ AUTOBUSY
Antimonopolní úřad definitivně potvrdil platnost soutěže na
nákup 620 nových autobusů pro pražskou hromadnou dopravu a zamítl odvolání konkurenční firmy Iveco, která si
stěžovala na diskriminační podmínky soutěže. V příštích
dnech by mělo být zveřejněno jméno společnosti, která získala zakázku v hodnotě více než 3 miliardy korun.
NOVA MOSILANA OZNÁMILA
SNÍŽENÍ STAVU ZAMĚSTNANCŮ
Textilní firma Nová Mosilana (gruppo Marzotto), jedna z
hlavních firem brněnského regionu s 1.100 zaměstnanci,
propustí do konce roku 83 pracovníků a na několik dní zcela
přeruší výrobu. Oznámila to v uplynulých dnech s odůvodněním, že se snížily objednávky pro export v důsledku mezinárodní finanční krize.
DÍLA Z MUSEO TATTILE OMERO V ANCONĚ V PRAZE
18. listopadu byla na Italském kulturním institutu v Praze
slavnostně zahájena výstava “Umano Divino”, jedinečná
expozice soch z Museo Tattile Statale Omero v Anconě.
Museo Omero je italská kulturní instituce, jejímž cílem je
“podporovat růst a kulturní začleňování zrakově postižených
a šířit mezi nimi poznání skutečnosti”, jak uvádí znění italského zákona, který uznal její existenci. Veškeré exponáty
mohou být zkoumány hmatem a budou doprovázeny didaktickými audio pomůckami a Braillovým písmem, realizovanými Sons (českou národní asociací korespondující s Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti). Výstava potrvá do
31.ledna.
PŘEHLED
LEGISLATIVY
VLÁDNÍ NÁVRHY ZÁKONŮ A VLÁDNÍ OPATŘENÍ
Vláda chce liberalizaci trhu s bydlením pro cizince
Počínaje květnem příštího roku by mělo být cizincům v České republice umožněno nakupovat bydlení jako fyzické
osoby. Počítá s tím úprava stávajícího opatření, které vláda
schválila počátkem listopadu. Nová úprava, kterou nyní
musí odsouhlasit parlament a pak hlava státu, by tak vešla v
platnost současně s ukončením pětiletého období výjimky
na trhu s realitami, které bylo České republice uděleno okamžikem vstupu do Evropské unie (1.května 2004). Naopak
nadále potrvají omezení v oblasti nákupu zemědělské půdy.
V tomto případě EU stanovila výjimku na dobu sedmi let.
Úprava zákona by podle realitních odborníků měla přinést
CAMIC NEWS
zvýšení zájmu o český trh zejména ze strany investorů z
východoevropských zemí.
Vláda chce rozšířit omezení pohybu kamionů
Vláda 12.listopadu schválila návrh zákona, který zakazuje
pohyb kamionů s hmotností nad 7,5 tuny v pátek mezi 15.
až 18. hodinou a v neděli od půlnoci do 22 hodin na všech
komunikacích České republiky. Zákaz bude platit v průběhu
celého roku. Návrh představilo Ministerstvo dopravy spolu s
Ministerstvem životního prostředí.
LEGISLATIVNÍ ČINNOST POSLANECKÉ SNĚMOVNY
ZÁKONY VRÁCENÉ SNĚMOVNĚ
Bez relevantních odkazů
ZÁKONY VE TŘETÍM ČTENÍ
Zákon o zvýšení záruk bankovních vkladů
Sněmovna minulý týden schválila ve zrychleném čtení vládní návrh na zvýšení maximální hranice krytí bankovních
vkladů v ČR na 50 tisíc euro. Záruka pokryje hodnotu vkladu až po celkově označenou částku. Stávající pojištění pokrývá 90% bankovních vkladů do výše 25 tisíc euro. Nové
opatření, přizpůsobené poslednímu vývoji mezinárodní finanční krize, musí nyní schválit senát a podepsat prezident.
ZÁKONY VRÁCENÉ VE DRUHÉM ČTENÍ VÝBORŮM
Bez relevantních odkazů
ZÁKONY VE DRUHÉM ČTENÍ
Návrh rozpočtového zákona na rok 2009
Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení návrh rozpočtového zákona na příští rok, který představila vláda.
Návrh počítá s deficitem ve výši 38 miliard korun (s příjmy
1.114 miliardy a výdaji 1.152, miliardy korun). Odborníci
ihned označili za nepříliš přesvědčivý fakt, že se návrh rozpočtu zakládá na předpokládaném růstu HDP za rok 2009
o 4,8% (což je hodnota, která se zdá být hodně za efektivním potenciálem růstu české ekonomiky).
ZÁKONY V PRVNÍM ČTENÍ
Vláda posílí kontroly auditorů
Sněmovna schválila v prvním čtení vládní návrh zákona,
který počítá s vytvořením Rady pro veřejnou kontrolu auditorů, orgánem, který bude podřízen současné Komoře auditorů ČR.
LEGISLATIVNÍ ČINNOST SENÁTU
Bez relevantních odkazů
ZÁKONY PODEPSANÉ PREZIDENTEM
Novela zákona o zaměstnanosti (zelená karta)
Prezident podepsal návrh zákona, jímž začne počínaje
1.lednem 2009 platit rozsáhlá reforma zákona o zaměstnanosti a o pobytu cizinců v České republice. Cílem je vyřešit
aktuální problémy na trhu práce, především nedostatek
pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků. Jednou z nejvýznamnějších novinek je předpokládané zavedení režimu
“zelených karet” pro pracovníky ze třetích zemí. Zelená karta bude mít dvojí funkci dlouhodobého povolení k pobytu a
pracovního povolení. Udělení tohoto dokumentu bude vyžadovat spolupráci českých diplomatických zastoupení v zahraničí. Reforma usiluje o celkové usnadnění procedury
Strana 3
přijímání pracovníků ze třetích zemí. Další významnou úpravou, kterou reforma přinese, je lepší kontrola pracovních
agentur ze strany Ministerstva vnitra.
UPOZORNĚNÍ NORMATIVNÍHO CHARAKTERU
Nové zpracování obchodního zákoníku
Do budoucna by mělo být v České republice možné založit
společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem jedna koruna. V současné době je v České republice
pro založení s.r.o. potřeba složit alespoň 200 tisíc korun.
Toto nové pravidlo by mělo být součástí návrhu nového
obchodního zákoníku, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti. Opatření tak nahradí aktuální obchodní zákoník,
platný od roku 1991. Zákonodárci chtějí skrze toto opatření
usnadnit zahájení podnikatelské činnosti, jakož i větší komplexní liberalizaci podnikatelských aktivit.
Návrh zákona o vlastnictví bytů
Ministerstvo pro regionální rozvoj 4.srpna oznámilo, že dokončilo úpravu nového návrhu zákona o vlastnictví bytů.
Opatření si klade mimo jiné za cíl určit jasnějším způsobem
pojem společných prostor v domech (například balkónů a
teras) a zjednodušuje a usnadňuje rozhodnutí spoluvlastnického charakteru. Návrh zákona byl již odeslán vládě, která
se jím bude zabývat během některého z příštích sezení.
Pokud proběhne legislativní proces pozitivně , zákon by měl
vstoupit v platnost již počátkem roku 2009.
Novinky v zákoníku práce na obzoru
V krátké době by se v České republice mohly ve smyslu
větší flexibility citelně změnit vztahy mezi zaměstnavatelem
a zaměstnanci. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas
chce totiž představit řadu úprav v zákoníku práce. K hlavním novinkám patří například zkrácení výpovědní lhůty na
jeden měsíc (oproti nynějším třem měsícům). Ministr rovněž
navrhuje odlišně upravit výši odstupného podle počtu odpracovaných let. “Zaměstnanec, který je ve firmě 20 let by měl
mít nárok na vyšší odstupné než ten, kdo pro firmu pracuje
měsíc,” uvedl Nečas, který navrhuje mimo jiné zvýšení
délky pracovní doby před definitivním přijetím na 4 měsíce
(nyní jsou to tři měsíce).
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Popis: Revitalizace zámeckého parku u zámku Kinských ve
městě Valašské Meziříčí
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 08.12.2008
Zadavatel: Město Bzenec
Popis: Výstavba terminálu veřejně hromadné dopravy v
Bzenci
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 08.12.2008
Zadavatel: Městská divadla pražská
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskařských služeb plakátů, časopisu, programů, pozvánek a
brožur v období čtyř let vždy od září příslušného kalendářního roku do června následujícího kalendářního roku.
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 1-
CAMIC NEWS
NOVÍ ČLENOVÉ
6.12.2008
Zadavatel: CzechInvest
Popis: Výkon technické supervize a výkon cenového konzultanta stavebních nákladů při realizaci vybraných souborů staveb v rámci investiční přípravy strategické průmyslové zóny
Holešov
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 01.12.2008
Zadavatel: Centrum pro regionální rozvoj ČR
Popis: Dodávka HW a SW řešení bezpečnostní infrastruktury
počítačové sítě CRRČR
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 21.11.2008
Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole
Popis: Dodávky hygienických potřeb Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 05.01.2009
Zadavatel: Statutární město Přerov
Popis: Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově
NOVÍ
ČLENOVÉ
Lhůta pro přijetí nabídek
nebo
žádostí o účast: 26.11.2008
Zadavatel: Středočeský kraj
Popis: Energetické audity a projektová dokumentace na realizaci úspor energie pro vybrané objekty
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 01.12.2008
Zadavatel: Město Luhačovice
Popis: Vybudování dvoupodlažního parkoviště a související
technická infrastruktura.
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 27.11.2008
DOORFACE S.R.O.
Statutární zástupce: Mario Novello, Paolo Massariolo, Rodolfo
Fanchin, Luigi Vazzoler
Kontaktní osoba: Jaromír Žáček
Adresa: Čelakovského sady 1580/4, Praha 1
Telefon: : +420 724328044
E-mail: [email protected]
Web: www.doorface.cz
Obor činnosti: Výroba vrat a bran
CATERING AROMI S.R.O.
Statutární zástupce: Riccardo Lucque
Kontaktní osoba: Riccardo Lucque
Adresa: Mánesova 78, Praha 2
Telefon: + 420 222 713 222
E-mail: [email protected]
Web: www.aromi.cz
Obor činnosti: Gastronomie\
EBILLING S.P.A.
Statutární zástupce: Sergio Muratori Casali
Kontaktní osoba: Sergio Muratori Casali
Adresa: via Virgilio, 54/A, Modena, Italia
Telefon: : +39 059 8868001
E-mail: [email protected]
Web: www.ebilling.it
Obor činnosti: Služby a informační
Zadavatel: Město Louny
Popis: Multifunkční vzdělávací a informační centrum – městská knihovna v Lounech vybavení interiéru
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 22.12.2008
Zadavatel: Bess Building s.r.o.
Popis: Rekonstrukce komerční a nekomerční části Zámku
Nový Světlov Bojkovice pro cestovní ruch.
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 28.11.2008
Zadavatel: Město Vysoké Mýto
Popis: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě
Vysoké Mýto
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 26.11.2008
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Popis: Výroba a dodávka vybavení interiéru Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého Olomouc, tj. včetně jeho dopravy, montáže, instalace a splnění všech technických a uživatelských standardů a všech služeb a stavebních prací
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 08.12.2008
Zadavatel: Město Štětí
Popis: Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Ostrovní,
Štětí
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 24.11.2008
Strana 4
ZÁPISNÍK
27. listopadu
PREZENTACE CANTINE TRAPANESI
Boscolo Hotel Carlo IV, Praha 1, od 17.00
hodin
1. – 5. prosince
CHAMBER LINK V TRENTINO SPRINT
Trento, Itálie
10. – 12. prosince
KONFERENCE DESK CENTRO ESTERO PIEMONTE
Torino, Itálie
15. prosince
VÁNOČNÍ SLAVNOSTNÍ VEČEŘE
Hotel Marriot, Praha 1, od 18.30 hodin
Zadavatel: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Popis: Rekonstrukce 10 ks výtahů ve Fakultní Thomayerově
nemocnici s poliklinikou
Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast: 17.12.2008
CAMIC News - zpravodajský čtrnáctidenník
Vydavatel: Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
Čermákova 7, 120 00 Praha 2, Tel. +420 222015300 Fax: +420 222015301 Email: [email protected] Internet: www.camic.cz
Redakční rada: Livia Romani, Roberto Franzoni, Matteo Mariani, Giovanni Usai. Překlad z italštiny připravila Jana Tvrdikova.
Spolupracovali: Jana Filkova, Adriana Miloševská, Lucia Mascetti
Distribuce pro členy emailem (zdarma). Starší čísla volně ke stažení na internetové stránce

Podobné dokumenty

zde - Náš AGEL

zde - Náš AGEL tábora, které se ponese pod názvem „Tajná mise“. Více bude možné se dočíst z připravovaných plakátů, které se objeví v jednotlivých společnostech skupiny AGEL. Stejně tak budou mít informace person...

Více