Leonardo da Vinci - Základní škola Dukelských bojovníkù a

Komentáře

Transkript

Leonardo da Vinci - Základní škola Dukelských bojovníkù a
Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská
škola, Dubenec
Autor: Mgr. Aleš Malý
Název: VY_32_INOVACE_19/13_ Dějiny výtvarné kultury II.
Téma: Leonardo da Vinci
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355
Anotace
• Věková skupina: 8., 9. ročník
• Popis: žák podle pokynů v prezentaci materiál
doplní a následně spolu s učitelem prezentuje
ostatním žákům
• Cíl: při dokončení předpřipravené prezentace
upevnit povědomí o dané oblasti výtvarného
umění
• Pomůcky: PC s přístupem na internet
LEONARDO DA VINCI
• Řekneme – li o někom, že je renesanční osobnost, máme
na mysli člověka, jehož předobrazem byl jeden z největších
renesančních umělců, Leonardo da Vinci.
• Leonardův mnohostranný talent nevydržel u jednoho oboru
lidské činnosti. Byl stejně vynikajícím malířem jako
sochařem, architektem, technickým vynálezcem i lékařem.
• Díky tomuto svému vnitřnímu nepokoji za sebou nechal
celou řadu rozpracovaných, nedokončených děl. Přesto
dokázal dovést k dokonalosti techniku šerosvitu, stejně
jako teorii perspektivního zobrazování.
• Prohlédni si prezentaci a pokus se vyřešit úkoly v jejím
závěru.
zadání pro dokončení
• Do vyhledávače Google zadej pod záložkou
obrázky jméno Raffael Santi, což byl další
geniální Leonardův současník.
• Podle svého výběru zvol alespoň tři Raffaelovy
obrazy (velikost min. 45 kB) a připoj je na
konec prezentace.
Zdroje
•
PIJOAN, José. Dějiny umění 5. Praha: Odeon, 1977. Světové umění.
•
LEONARDO DA VINCI. babylonie.cz *online+. *cit. 29.3.2013+. Dostupný na WWW:
http://www.babylonie.cz/img/leonardo-da-vinci-kresba-portretu-3.jpg
•
LEONARDO DA VINCI. malovanikresleni.cz *online+. *cit. 29.3.2013+. Dostupný na WWW:
http://files.malovanikresleni.cz/2000536539579396734/vytvarny_atelier_malovani_kresleni_tomas_kubik_inspirace%20(1).jpg
•
LEONARDO DA VINCI. brno.idnes.cz *online+. *cit. 29.3.2013+. Dostupný na WWW:
http://i.idnes.cz/11/062/cl6/JAZ273058_LV42_LR.jpg
•
LEONARDO DA VINCI. tallerdeartejuanherrera.blogspot.com *online+. *cit. 29.3.2013+. Dostupný na WWW:
http://3.bp.blogspot.com/_nnrOy9DCekY/S64U4SRBhWI/AAAAAAAABps/_qrnwWwYNrk/s1600/DaVinci,+
Study+of+hands+c1474.jpg