Folie 1

Komentáře

Transkript

Folie 1
Zowo-plast® umělohmotná barva
Jednosložkové PUR vodou ředitelné
barvy na plastová okna a vstupní dveře
„absolutně největší barevný výběr“
1
Zowo-plast® umělohmotná barva
Pracovní fáze
Povrchová úprava oken, vstupních dveří z tvrdého PVC
Metalické
odstíny
Barevné s
plast. efektem
Metalické s
plast. efektem
barevné
Čištění,
předúprava
Zowo-plast® 1120
čistič
Zowo-plast® 1120
čistič
Zowo-plast® 1120
čistič
Zowo-plast® 1120
čistič
mezivrstva
Zowo-plast® 1380
metalíza
Zowo-plast® 1390
plastický efekt
Zowo-plast® 1391
metal-plastický
efekt
Konečná
barva
Zowo-plast® 1441
Finishlack
Zowo-plast® 1441
Finishlack
Zowo-plast® 1441
Finishlack
Zowo-plast® 1450
1K-PUR
umělohmot.barva
Dodává se v lesku:
pololesk(ca. 60O)
polomat (ca. 18O)
Dodává se v lesku:
pololesk(ca. 60O)
polomat (ca. 18O)
Dodává se v lesku:
pololesk(ca. 60O)
polomat (ca. 18O)
Dodává se v lesku:
pololesk(ca. 60O)
polomat (ca. 18O)
2
Zowo-plast® umělohmotná barva
Jednosloţkové umělohmotné barvy
Nepatrné
náklady
Jednoduchá
metoda
cena
barevnost
komplexnost
PVC-Profilů
vysoký uţitek
3
Zowo-plast® umělohmotná barva
Výhody jednosloţkových vodou ředitelných barev
 snadná zpracovatelnost
 není časově omezena zpracovatelnost
 nevznikají nezpracovatelné zbytky
 příznivé k ţivotnímu prostředí
 prosté rozpouštědel a zápachu
„zjednodušení práce oproti dvousloţkovým
barvám při zachování vysoké kvality.“
4
Zowo-plast® umělohmotná barva
Polyuretanová technologie zajišťuje
 vynikající přilnavost
 extrémní odolnost proti otěru
 vysoká odolnost proti poškrábání
 vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 výborná odolnost proti chemikáliím a čistícím prostředkům
„Zowo-plast® splňuje poţadavky
všech zásadních zkoušek.“
5
Zowo-plast® umělohmotná barva
zaručuje vysoké individuální nároky
 okamţité barevné řešení i speciální efekty
 velký výběr ze Zowosan® tónovacího systému
 RAL barevné odstíny se míchají do báze C
 metalické odstíny se míchají do báze D
„rozmanitost barev plastových oken
vytváří nový trend, barevnost působí
pozitivně na duševní zdraví
6
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowosan® pigmentovací systém
 operativní moţnost namíchání
 sniţuje nároky na zásoby
 rychle k dodání
 záruka stejné barevnosti
Zowo-plast
1450
RAL 5011
dílky (0,308
ml)
objem(ml)
měrná
váha
(g/ml)
váha
(g)
Evocolor HS
15
4,62
1,2
5,544
Evocolor LT
69
21,252
1,42
30,17784
Evocolor MS
149
45,892
1,26
57,82392
Evocolor RS
27
8,316
1,29
10,72764
Evocolor XT
9
2,772
2,05
5,6826
900
1,05
945
Báze:
Báze C
7
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkouška
Umělé podmínky podle DIN EN 927-6
(2016 h QUV)
 vynikající stabilita lesku
 skoro ţádná změna barevného odstínu - E ≤ 1 působením světla = stabilní pigmenty
Stabilita lesku QUV-Test (počáteční hodnota 100% )
100
lesk [%]
80
60
Zowo-plast 1450 Kunststofflack
40
Wettbewerb
20
konkurenční
0
0
500
1000
zkouška odolnosti[h]
1500
2000
ZP1450
Podle DIN EN 927-6 2016 h QUV
srovnání odolnosti
8
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkouška
přilnavost
 mříţkový řez podle DIN EN ISO 2409
=> vynikající přilnavost, GT 0
Ţádná ztráta přilnavosti po
zkroucení
„díky optimální smáčivosti na PVC podklady a vysokou taţnost je
barva Zowo-plast® velmi dobře odolná i teplu“
9
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkouška
Zowo-plast® nabízí perfektní vyzkoušenou kvalitu povrchu
 lepší otěruvzdornost
 jako lak na parkety
=vysoce zátěţový test
 extrémní odolnost proti poškrábání  proti poškrábání
=vysoce zátěţový test
 rychlé vytvrzení
 90% vytvrzení do 1 dne,
proti akrylátovému systému o 57% větší
tuhová tvrdost-královská (DIN 53157)
 rychlá taţnost-pruţnost
 146% do přetrţení
podle DIN EN 527-1
dlouhá ţivotnost
 bez bublinek, poškrábání, odlupování,
sníţení přilnavosti dle 2000h QUV lt. DIN
EN 927-6
10
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkouška
Zowo-plast® vysoce zátěţový test
Měřeno po 1000 otěrech na brusném válci CS-17 (hrubost brusného zrna)
Produkt
Hodnota otěru
[mg]*
*střední hodnota více
měření
Zowo-plast 1441 finální barva
40
Zowo-plast 1450 modrý
57
 vysoká odolnost proti povětrnosti
a mechanickému působení
 vysoká odolnosti proti otěru
Nalakované plochy po 1000 otěrech CS-17
brusný disk
„zatímco lazurovací laky na okna vykazují hodnotu 100 mg, jsou
barvy Zowo-plast® otěruvzdorné jako laky na parkety“
11
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkouška
Zowo-plast® - test mikrootěru
posuzováno podle změn na povrchu úbytkem způsobeným brusným rounem na
rotačním disku
Produkt
Počet rotací*
Zowo-plast 1441 finální barva
4.000
Zowo-plast 1450 modrá
4.000
*po 4.000 rotacích beze změny povrchu test ukončen.
 nejlepší odolnost proti otěru
(např. proti písku neseném větrem)
 vynikající odolnost proti poškrábání
Ukázka zkoušky
4.000 rotací bez změny povrchu odpovídá hodnotě „vynikající“ a
„odpovídá nejvyšším nárokům“.
12
Zowo-plast® umělohmotná barva
certifikovaná dlouhodobá ţivotnost
vynikající odolnost proti namáhání
UV-B a xenonovému záření a vlhkosti
13
Zowo-plast® umělohmotná barva
zkoušky
Zowo-plast® umělohmotná barva je odolná proti čistícím
prostředkům, rozpouštědlům a dezinfekci
 zkoušeno dle VdL-směrnice 12 („povrchová úprava v nemocnicích“)
a DIN 68861 díl 1 (nábytkové plochy – odpovídají chemickým poţadavkům)
 Zowo-plast® umělohmotná barva splňuje nároky oddílu „1 B“
ZERTI FI KA T
Beständigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach VDL-Richtlinie
12 und DIN 68861 Teil 1
Zobel Chemie GmbH als Lieferant von Beschichtungssystemen für Fenster und
Haustüren aus Holz und Kunststoff bestätigt, dass die Kunststofflacke der
Zowosan® Zowo-plast Reihe gemäß der VdL-Richtlinie 12 erfolgreich geprüft sind.
Die VdL-Richtlinie 12 „Richtlinie für die Bewertung und Eignung von
Beschichtungen für Holz- und Holzverbundfenster gemäß der Lebensmittelhygieneverordnung und Anforderungen im Krankenhaus“ definiert Anforderungen
an die Beständigkeit von Beschichtungssystemen gegen übliche Reinigungsmittel,
Reinigungslösungen und Desinfektionsmittel.
Nach VdL-Richtlinie 12 ist die Beständigkeit gemäß DIN 68861 Teil 1 mit der
Beanspruchungsgruppe 1B zu prüfen. Zur Ausbildung der Endeigenschaften
bezüglich der Chemikalienbeständigkeit und mechanischen Belastbarkeit muss das
Beschichtungssystem zuvor mindestens 4 Wochen getrocknet sein. Die DIN 68861
Teil
1
definiert
folgende
Reinigungsmittel,
Reinigungslösung
und
Desinfektionsmittel:
Reinigungsmittel bestehend aus:
„Zowo-plast®
barvy jsou nejlepší
pro umístění do nemocnic, hotelů,
restauračních kuchyní apod.“




12,5% Dodecylbensolsulfonsäure-Na-Salz
12,5% Polyoxyethylen 20/ Sorbitanmonostearat
5% Ethanol
70% Wasser
(Kontaktzeit nach 1 B 1h)
Reinigungslösung

Die Reinigungslösung besteht aus destilliertem Wasser sowie 15 ml/ l des
o. g. Reinigungsmittels
(Kontaktzeit nach 1 B 1h)
Desinfektionsmittel bestehend aus:

Chloramin T, 2,5%ige wässrige Lösung
(Kontaktzeit nach 1 B 10 min)
Die Kunststofflacke der Zowosan® Zowo-plast Reihe erfüllen die chemische
Beanspruchung nach Beanspruchungsgruppe 1 B mit dem Wert 5, d.h. ohne
sichtbare Veränderung. Somit sind die og. Zowosan® Beschichtungen gegen übliche
Reinigungsmittel, -lösungen und Desinfektionsmittel beständig. Sie sind damit für
den Einsatz im Krankenhausbereich, in Hotel- und Gaststättenküchen entsprechend
geeignet.
Worms, den 08.02.2008/ DTR
Zobel Chemie GmbH Weinsheimer Straße 59 D-67547 Worms Tel. +49-6241-3002-0 Fax +49-6241-37690 www.zobel-worms.de
14
Zowo-plast® umělohmotná barva
Příprava podkladu
 podklady nebrousit
 podklad důkladně očistit se Zowo-plast® 1120 čistič na PVC-profily
 ca. 10 min. nechat odvětrat
výhody:
 odmaštění od zbytků lepidel, utěsňovače spár a špíny
 lehký antistatický efekt pro lepší přelakovatelnost
=> hned přelakované povrchy nepřitahují prach
 prostředek pro lepší přilnavost
15
Zowo-plast® umělohmotná barva
„bezprašné prostředí při stříkání
a schnutí = kvalitní povrhy“
Postup při aplikaci
 stříkáním
Způsob stříkání
tryska
mm
tlak
bar
Rozprach.
tlak bar
Airmix
0,21 – 0,28
50 - 80
1,0 – 2,0
Pneumatická pistole
1 – 2,5
ca. 1,5
./.
 vakuovým nanášením
Šablona pro vymezení
nanášené plochy
Zowo-plast® umělohmotná barva + 3% vody
posuv 16 m/min
ca. 150 µm mokrého filmu
Účinnost 96%
16
Zowo-plast® umělohmotná barva
„pro rychlejší vytvrzení nucené
schnutí při 40 °C“
schnutí
 po 10 hod. pro uchopení
 proschlé komplet přes noc
 nucené schnutí=> 15 – 30 min. nechat odvětrat
Teplotní podmínky
 teplota pro svařování profilů 250 °C bez poškození lakovaných ploch
Odloţení kvůli
odvětrání svařence
pro zatření spáry
17
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1120 čistič na bázi vody na umělohmotné
stavební díly
Vodou ředitelný čistič na tvrdé PVC-profily k přípravě povrchové úpravy se
Zowo-plast® umělohmotnou barvou
 dobrá čistící schopnost, vynikající odmaštění
 snadná zpracovatelnost
 vytváří ideální přilnavost bez pouţití kotvícího základu
 ekologické – na vodní bázi
 bez nároku na zvláštní reţim při přepravě
 ţádný zápach
„absolutně stejný čistící účinek jako
rozpouštědlové přípravky“
18
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1380 metalíza na umělohmotné díly
Vodu ředitelný jednosloţkový PUR mezilak
 stejnoměrně a intenzivně krycí metalický efekt
 vyţaduje přelakování se Zowo-plast® 1441 finální bezbarvý lak
 dodává se v odstínech Metallic-Line Basic
a v nestandardních odstínech
 báze D pro míchací karusely
 stříkatelný do 175 µm mokrého filmu
 moţno ředit 3% vodou
 přelakovatelné po nejméně 10 hod.,
max. po 24 hod. bez přebroušení
19
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1390 s plastickým efektem
Vodou ředitelný jednosloţkový PUR mezilak
 plastický efekt povrchu
 vyţaduje přelakovat uzavíracím bezbarvým lakem Zowo-plast® 1441
 dodávaný v RAL a individuálních odstínech
 míchá se do báze C
 stříkatelný do 175 µm mokrého filmu
 moţno ředit 3% vody
 přelakovatelné po 10 hod,
max. po 24 hod. bez přebroušení
20
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1391 Metalíza s plastickým efektem
Vodou ředitelný jednosloţkový PUR mezilak
 svojí strukturou připomíná eloxovaný hliník
 vyţaduje přelakovat uzavíracím bezbarvým lakem Zowo-plast® 1441
 dodávaný v RAL a individuálních odstínech
 míchá se do báze C
 stříkatelný do 175 µm mokrého filmu
 moţno ředit 3% vody
 přelakovatelné po 10 hod,
max. po 24 hod. bez přebroušení
21
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1441 finální-uzavírací lak
Vodou ředitelný jednosloţkový PUR konečný lak na
Technický list
mezilaky Zowo-plast 1380, 1390 a 1391
 obsahuje vysoce účinnou UV ochranu
 vytváří hluboký, lesklý efekt
 je vysoce transparentní
Zowo-plast 1441
Finishlack für Zowo-plast 1380
1. Produktbeschreibung
Produktart:
Wasserbasierender, einkomponentiger, farbloser
PUR-Schutzlack für Metallic-Farbtöne mit UVAbsorbertechnologie und hoher mechanischer
Belastbarkeit.
Anwendungsbereich:
Für PVC-Bauteile im Innen- und Außenbereich:
Fenster, Haustüren. Schutzüberzug von Zowo-plast
1380 Metalliclack für Kunststoffbauteile im Rahmen
der Metallic-Line Basic.
Eigenschaften:
- eingebauter UV-Schutz
- Tiefenglanz für starke Anfeuerung
- exzellente Transparenz
- sehr guter Verlauf
- exzellente Kratz- und Abriebfestigkeit
- hervorragende Witterungsbeständigkeit
- außerordentliche Beständigkeit gegen haushaltsübliche Chemikalien
- forcierte Trocknung möglich
 stupně lesku: pololesk ca. 60O a mat ca.18O
 stříkatelný do 175 µm mokrého filmu
 moţno ředit 3% vodou
2. Technische Daten
Bindemittelbasis:
Polyurethan
Farbton:
farblos
Glanzgrad:
Zowo-plast 1441 Finishlack ist in halbglänzender und
in matter Einstellung erhältlich.
Dichte:
ca. 1,05 g/ml
Viskosität:
thixotrope Einstellung
Verdünnungsmittel:
Wasser
Lagerstabilität:
6 Monate kühl, jedoch frostfrei im geschlossenen
Originalgebinde
Verarbeitungstechnische Hinweise
und Sicherheitshinweise
siehe Rückseite
22
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast® 1450 umělohmotná barva
Vodou ředitelný jednosloţkový PUR konečný lak stříkaný v
jedné vrstvě bez základu
 dobrá zpracovatelnost
 dodávaný v RAL a individuálních odstínech
 míchá se do báze C Gute Deckkraft
 stupně lesku: pololesk ca. 60O a mat ca.18O
 stříkatelný do 175 µm mokrého filmu
 moţno ředit 3% vodou
23
Zowo-plast® umělohmotná barva
Pracovní postup
 jednovrstvý systém pro barevné krycí odstíny
Zowo-plast® 1450 umělohmotná barva,
stříkat ca.150 µm mokrého filmu
podklad
 dvouvrstvý systém pro metalické a plastické efekty
Zowo-plast® 1441 finální bezbarvý lak stříkat ca. 150 µm
mokrého filmu
Zowo-plast® 1380, 1390, 1391 ca. 150 µm mokrého filmu
podklad
24
Zowo-plast® umělohmotná barva
Zowo-plast®
Jednosloţkový PUR lakovací systém na bázi vody k povrchové úpravě PVC
stavebních dílů v interiéru a exteriéru
Přehledně všechny argumenty
 výborná přilnavost, odolnost proti otěru a poškrábání
 vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 výborná odolnost proti chemickým vlivům čistících a dezinfekčních prostředků
 snadná a rychlá aplikace
 malá spotřeba
„Vyzkoušená kvalita povrchové úpravy Zowo-plast®
přináší snadné a komplexní estetické řešení staveb “
25

Podobné dokumenty