Roční účetní závěrka města Pelhřimova za r

Komentáře

Transkript

Roční účetní závěrka města Pelhřimova za r
Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD
A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2012
MĚSÍC
12
IČ
00248801
Název nadřízeného orgánu: ..................................
Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov
Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
32 500 000,00
32 500 000,00
32 041 926,22 98,6 98,6
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
6 700 000,00
6 700 000,00
5 351 972,67 79,9 79,9
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
3 000 000,00
3 000 000,00
3 150 665,85 105,0 105,0
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
28 200 000,00
28 200 000,00
30 955 986,82 109,8 109,8
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
13 000 000,00
15 688 110,00
15 688 110,00 120,7 100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
62 000 000,00
62 000 000,00
62 028 598,00 100,0 100,0
0000
1332
Popl. za znečišťování ovzduší
44 800,00
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
12 802,00
0000
1335
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa
8 054,00
0000
1340
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
7 650 000,00
7 650 000,00
7 678 660,69 100,4 100,4
0000
1341
Poplatek ze psů
370 000,00
370 000,00
351 530,00 95,0 95,0
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst.
150 000,00
150 000,00
125 000,00 83,3 83,3
0000
1344
Poplatek ze vstupného
60 000,00
60 000,00
48 146,00 80,2 80,2
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
700 000,00
700 000,00
858 010,00 122,6 122,6
0000
1347
Popl. za prov.výh.hr.přístroj
902 912,00
0000
1351
Odvod výtěž.z provoz. loterií
350 000,00
650 000,00
923 081,72 263,7 142,0
0000
1353
Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.
800 000,00
800 000,00
721 200,00 90,2 90,2
0000
1355
Odvod z výher.hrac.přístrojů
2 514 722,00
4 502 204,89
179,0
0000
1359
Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n.
90 000,00
0000
1361
Správní poplatky
7 500 000,00
7 500 000,00
7 143 395,00 95,2 95,2
0000
1511
Daň z nemovitostí
16 800 000,00
16 800 000,00
16 463 967,76 98,0 98,0
0000
2412
Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin
350 000,00
350 000,00
711 473,77 203,3 203,3
0000
2420
Splátky půj.prostř. od OPS
150 000,00
150 000,00
356 720,52 237,8 237,8
0000
2451
Splátky půj.prostř. od PO
1 300 000,00
0000
2460
Splátky půj.pr.od obyvatelstva
100 000,00
100 000,00
285 402,11 285,4 285,4
0000
4111
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
3 524 401,84
3 524 401,84
100,0
0000
4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
29 334 200,00
29 334 200,00
29 334 200,00 100,0 100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
9 714 537,40
9 714 537,40
100,0
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
3 700 540,00
3 699 920,00
100,0
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
3 981 636,18
3 981 636,18
100,0
0000
4131
Přev.z vl.fondů hosp.činnosti
13 000 000,00
13 000 000,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
196 077 927,78
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
4 387 986,74
4 387 986,74
100,0
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
35 822 349,85
35 822 349,85
100,0
0000
4222
Invest.přijaté transf.od krajů
101 311,00
101 311,00
100,0
1014
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
13 000,00
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
13 000,00
1039
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
4 000 000,00
4 000 000,00
5 481 991,00 137,0 137,0
1039
Ost.záležitosti lesního hosp.
4 000 000,00
4 000 000,00
5 481 991,00 137,0 137,0
1070
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
500,00
1070
Rybářství
500,00
2119
2343
Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.
130 666,00
2119
Ost.záležit.těž.prům.a energ.
130 666,00
2169
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
45 600,00
2169
Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
45 600,00
2212
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
900 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:13
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
2212
Silnice
900 000,00
2219
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
118 800,00
2219
3122
Přij.příspěvky na pořízení DM
2 500 000,00
2219
Ost.záležit.pozem.komunikací
2 618 800,00
2221
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
62 700,00
62 772,00
100,1
2221
Provoz veřej.silniční dopravy
62 700,00
62 772,00
100,1
2299
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
870 233,52
2299
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
1 000 000,00
1 000 000,00
2299
Ost. záležitosti v dopravě
1 000 000,00
1 000 000,00
870 233,52 87,0 87,0
2310
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
5 551,00
2310
Pitná voda
5 551,00
2369
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
38 000,00
2369
Ostatní správa ve vodním hosp.
38 000,00
3111
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
9 500 000,00
3111
Předškolní zařízení
9 500 000,00
3113
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
36,00
3113
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
3 375 000,00
375 000,00
3113
Základní školy
3 375 000,00
375 000,00
36,00
0,0
0,0
3299
2141
Příjmy z úroků (část)
52,08
3299
Ost.záležitosti vzdělávání
52,08
3315
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
400 000,00
400 000,00
400 000,00 100,0 100,0
3315
Činnosti muzeí a galerií
400 000,00
400 000,00
400 000,00 100,0 100,0
3329
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
15 000,00
3329
Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd
15 000,00
3392
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00 100,0 100,0
3392
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
9 000 000,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
11 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00 18,2 100,0
3399
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
42 000,00
3399
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
42 000,00
3611
2141
Příjmy z úroků (část)
99 438,40
3611
Prog.podpory indiv.byt.výst.
99 438,40
3612
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
27 200,00
3612
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
2 000 000,00
3612
Bytové hospodářství
2 000 000,00
27 200,00
1,4
3613
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
1 578,00
3613
Nebytové hospodářství
1 578,00
3632
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
6 376,00
3632
Pohřebnictví
6 376,00
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní čin.
399 082,00
3639
2122
Odvody PO
4 000 000,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
300 000,00
300 000,00
518 516,00 172,8 172,8
3639
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
12,00
3639
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
9 500,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
8 000 000,00
11 168 473,88
19 928 482,50 249,1 178,4
3639
3119
Ostatní příjmy z prodeje DM
1 691 462,00
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
8 300 000,00
11 468 473,88
26 547 054,50 319,8 231,5
3729
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
35 390,00
3729
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
43 268 000,00
6 044 850,41
3729
Ostat.nakládání s odpady
43 268 000,00
6 044 850,41
35 390,00
0,1
0,6
3745
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
13 469,00
3745
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
2 538,00
3745
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
800 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
800 000,00
16 007,00
2,0
3769
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
15 436,00
3769
Ost.spr.v ochr.život.prostředí
15 436,00
4329
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
6 746,00
4329
Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.
6 746,00
5399
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
400 000,00
5399
Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád
400 000,00
5512
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
604,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
5512
PO - dobrovolná část
604,00
6171
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
181 440,00
6171
2112
Příj.z prodeje zboží
11 911,00
6171
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
300 000,00
300 000,00
339 600,00 113,2 113,2
6171
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
29 032,00
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
1 182,53
6171
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
219 631,00
6171
2310
Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.
29 452,00
6171
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
435 940,07
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
4 780 000,00
4 727 678,00
41 362,64
0,9
0,9
6171
3113
Příjmy z prodeje ost. HDM
28 990,00
6171
Činnost místní správy
5 080 000,00
5 027 678,00
1 318 541,24 26,0 26,2
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
1 000 000,00
1 000 000,00
1 200 228,48 120,0 120,0
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
1 000 000,00
1 000 000,00
1 200 228,48 120,0 120,0
6320
2322
Přijaté pojistné náhrady
60 010,00
6320
Pojištění funkčně nespecifik.
60 010,00
6409
2229
Ost.přijaté vratky transferů
6 069,00
6409
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
657 724,00
657 724,00
100,0
6409
Ostatní činnosti j.n.
657 724,00
663 793,00
100,9
P ř í j m y
c e l k e m
313 737 200,00
322 786 221,30
518 811 495,03 165,4 160,7
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 3
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
1014
5139
Nákup materiálu j.n.
3 000,00
1 575,00
52,5
1014
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
197 000,00
186 480,00 93,2 94,7
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
200 000,00
200 000,00
188 055,00 94,0 94,0
1036
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
2 726 075,00
2 726 075,00
100,0
1036
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
1 571 106,00
1 571 106,00
100,0
1036
Správa v lesním hospodářství
4 297 181,00
4 297 181,00
100,0
1037
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
93 300,00
93 300,00
100,0
1037
Celospolečenské funkce lesů
93 300,00
93 300,00
100,0
1039
6119
Ostatní nákup DNM
667 153,00
667 153,00
100,0
1039
6130
Pozemky
400 000,00
400 000,00
60 000,00 15,0 15,0
1039
Ost.záležitosti lesního hosp.
400 000,00
1 067 153,00
727 153,00 181,8 68,1
2141
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
64 000,00
64 000,00
64 000,00 100,0 100,0
2141
Vnitřní obchod
64 000,00
64 000,00
64 000,00 100,0 100,0
2143
5139
Nákup materiálu j.n.
200 000,00
170 000,00
107 094,00 53,5 63,0
2143
5169
Nákup ostatních služeb
1 000 000,00
1 030 000,00
1 021 756,00 102,2 99,2
2143
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00 100,0 100,0
2143
Cestovní ruch
2 200 000,00
2 200 000,00
2 128 850,00 96,8 96,8
2212
5164
Nájemné
5 000,00
4 290,00
85,8
2212
5171
Opravy a udržování
150 000,00
68 000,00
3 966,00
2,6
5,8
2212
6121
Budovy,haly,stavby
6 000 000,00
5 100 000,00
4 314 695,23 71,9 84,6
2212
6130
Pozemky
200 000,00
90 000,00
82 700,00 41,4 91,9
2212
Silnice
6 350 000,00
5 263 000,00
4 405 651,23 69,4 83,7
2219
6121
Budovy,haly,stavby
4 300 000,00
4 300 000,00
2 232 229,89 51,9 51,9
2219
Ost.záležit.pozem.komunikací
4 300 000,00
4 300 000,00
2 232 229,89 51,9 51,9
2221
5171
Opravy a udržování
50 000,00
2 000,00
1 995,00
4,0 99,8
2221
5193
Výd.na dopravní úz.obslužnost
2 700 000,00
2 812 700,00
2 812 654,00 104,2 100,0
2221
Provoz veřej.silniční dopravy
2 750 000,00
2 814 700,00
2 814 649,00 102,4 100,0
2310
6121
Budovy,haly,stavby
1 650 000,00
1 650 000,00
602 341,55 36,5 36,5
2310
6130
Pozemky
150 000,00
150 000,00
2310
Pitná voda
1 800 000,00
1 800 000,00
602 341,55 33,5 33,5
2321
6121
Budovy,haly,stavby
55 300 000,00
55 300 000,00
9 738 595,65 17,6 17,6
2321
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
55 300 000,00
55 300 000,00
9 738 595,65 17,6 17,6
2322
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
10 000,00 50,0 50,0
2322
Prevence znečisťování vody
20 000,00
20 000,00
10 000,00 50,0 50,0
2333
5154
Elektrická energie
5 000,00
5 000,00
3 402,00 68,0 68,0
2333
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
15 000,00
2333
Úpravy drobných vodních toků
20 000,00
20 000,00
3 402,00 17,0 17,0
2341
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00
60 600,00
60 577,00 40,4 100,0
2341
5171
Opravy a udržování
150 000,00
549 400,00
549 099,60 366,1 99,9
2341
Vodní díla v zeměděl.krajině
300 000,00
610 000,00
609 676,60 203,2 99,9
3111
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
7 261 000,00
7 269 040,00
7 269 040,00 100,1 100,0
3111
6121
Budovy,haly,stavby
24 500 000,00
15 000 000,00
146 322,00
0,6
1,0
3111
Předškolní zařízení
31 761 000,00
22 269 040,00
7 415 362,00 23,3 33,3
3113
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
13 990 000,00
14 726 600,00
14 726 600,00 105,3 100,0
3113
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
4 926 652,26
4 926 652,28
100,0
3113
5651
Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO
1 300 000,00
1 300 000,00
100,0
3113
6121
Budovy,haly,stavby
9 000 000,00
11 600 014,00
8 968 975,12 99,7 77,3
3113
Základní školy
22 990 000,00
32 553 266,26
29 922 227,40 130,2 91,9
3141
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
1 200 000,00
1 985 000,00
1 985 000,00 165,4 100,0
3141
6121
Budovy,haly,stavby
500 000,00
180 000,00
178 273,00 35,7 99,0
3141
Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě
1 700 000,00
2 165 000,00
2 163 273,00 127,3 99,9
3231
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
331 000,00
340 000,00
340 000,00 102,7 100,0
3231
Základní umělecké školy
331 000,00
340 000,00
340 000,00 102,7 100,0
3299
5021
Ostatní osobní výdaje
1 500,00
1 500,00
100,0
3299
5163
Služby peněžních ústavů
66,50
66,50
100,0
3299
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
1 629,00
1 629,00
100,0
3299
5492
Dary obyvatelstvu
36 000,00
72 000,00
72 000,00 200,0 100,0
3299
5901
Nespecifikované rezervy
240 000,00
232 208,80
3299
Ost.záležitosti vzdělávání
276 000,00
307 404,30
75 195,50 27,2 24,5
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
60 000,00
53 550,00 89,3 89,3
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 4
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
18 606,00
18 606,00
100,0
3319
5169
Nákup ostatních služeb
87 459,00
87 459,00
100,0
3319
5175
Pohoštění
11 648,00
11 648,00
100,0
3319
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
50 000,00
50 000,00
100,0
3319
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
42 000,00
42 000,00
100,0
3319
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
260 000,00
227 500,00
227 500,00 87,5 100,0
3319
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
300 000,00
172 127,00
114 450,00 38,2 66,5
3319
5493
Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o
16 785,00
16 785,00
100,0
3319
Ost. záležitosti kultury
620 000,00
686 125,00
621 998,00 100,3 90,7
3322
5169
Nákup ostatních služeb
253 000,00
252 988,00
100,0
3322
5171
Opravy a udržování
2 700 000,00
2 768 000,00
1 274 287,40 47,2 46,0
3322
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
300 000,00
193 173,00
44 150,00 14,7 22,9
3322
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
200 000,00
506 827,00
484 231,00 242,1 95,5
3322
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
200 000,00
3322
5223
Neinv.transf.církvím,náb.spol.
200 000,00
200 000,00
37 629,00 18,8 18,8
3322
5493
Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o
400 000,00
400 000,00
259 300,00 64,8 64,8
3322
Zachování a obnova kult.památ.
4 000 000,00
4 321 000,00
2 352 585,40 58,8 54,4
3326
5137
DHDM
36 270,00
36 264,00
100,0
3326
5139
Nákup materiálu j.n.
3 470,00
3 469,00
100,0
3326
5154
Elektrická energie
14 210,00
14 206,50
100,0
3326
5169
Nákup ostatních služeb
37 800,00
37 783,20
100,0
3326
5171
Opravy a udržování
200 000,00
118 250,00
118 252,00 59,1 100,0
3326
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p
200 000,00
210 000,00
209 974,70 105,0 100,0
3330
5169
Nákup ostatních služeb
15 000,00
14 748,00
98,3
3330
5171
Opravy a udržování
215 000,00
316 000,00
208 563,40 97,0 66,0
3330
Čin.regist.církví,nábož.společ
215 000,00
331 000,00
223 311,40 103,9 67,5
3392
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
15 385 000,00
17 271 245,00
17 271 245,00 112,3 100,0
3392
6121
Budovy,haly,stavby
18 500 000,00
9 500 000,00
98 588,00
0,5
1,0
3392
Zájmová činnost v kultuře
33 885 000,00
26 771 245,00
17 369 833,00 51,3 64,9
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
50 000,00
50 000,00
25 000,00 50,0 50,0
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
30 000,00
3399
5175
Pohoštění
4 000,00
4 000,00
3399
5194
Věcné dary
90 000,00
90 000,00
76 650,00 85,2 85,2
3399
5223
Neinv.transf.církvím,náb.spol.
300 000,00
300 000,00
300 000,00 100,0 100,0
3399
5492
Dary obyvatelstvu
226 000,00
226 000,00
158 000,00 69,9 69,9
3399
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
700 000,00
700 000,00
559 650,00 80,0 80,0
3419
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
1 200 000,00
3419
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
1 200 000,00
1 200 000,00
100,0
3419
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
3 900 000,00
3 276 636,00
3 250 636,00 83,3 99,2
3419
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
290 000,00
913 364,00
832 155,00 287,0 91,1
3419
6322
Inv.transf.občan.sdružením
328 122,00
328 122,00
100,0
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5 390 000,00
5 718 122,00
5 610 913,00 104,1 98,1
3421
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
970 000,00
1 083 000,00
1 083 000,00 111,6 100,0
3421
Využ. vol.času dětí a mládeže
970 000,00
1 083 000,00
1 083 000,00 111,6 100,0
3522
5339
Neinv.transf. cizím přísp.org.
10 000,00
10 000,00
100,0
3522
6359
Invest.transf.ostatním PO
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00 100,0 100,0
3522
Ostatní nemocnice
1 000 000,00
1 010 000,00
1 010 000,00 101,0 100,0
3541
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
100 000,00
3541
Prevence před drogami apod.
100 000,00
100 000,00
3543
5222
Neinv.transf.občan.sdružením
270 000,00
270 000,00
270 000,00 100,0 100,0
3543
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
160 000,00
160 000,00
160 000,00 100,0 100,0
3543
Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc.
430 000,00
430 000,00
430 000,00 100,0 100,0
3611
5613
Neinv.půj.prostř.-práv.osobám
920 000,00
920 000,00
920 000,00 100,0 100,0
3611
5660
Neinvest.p.p. obyvatelstvu
80 000,00
80 000,00
80 000,00 100,0 100,0
3611
Prog.podpory indiv.byt.výst.
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00 100,0 100,0
3612
6121
Budovy,haly,stavby
13 230 000,00
13 230 020,00
7 144 347,68 54,0 54,0
3612
Bytové hospodářství
13 230 000,00
13 230 020,00
7 144 347,68 54,0 54,0
3631
6121
Budovy,haly,stavby
1 950 000,00
1 950 000,00
1 328 126,04 68,1 68,1
3631
Veřejné osvětlení
1 950 000,00
1 950 000,00
1 328 126,04 68,1 68,1
3632
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
80 000,00
80 000,00
8 380,00 10,5 10,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 5
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3632
Pohřebnictví
80 000,00
80 000,00
8 380,00 10,5 10,5
3633
6121
Budovy,haly,stavby
400 000,00
400 000,00
3633
Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
400 000,00
400 000,00
3635
5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00
300 000,00
153 600,00 51,2 51,2
3635
Územní plánování
300 000,00
300 000,00
153 600,00 51,2 51,2
3636
5021
Ostatní osobní výdaje
3 000,00
2 352,00
78,4
3636
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 500,00
1 172,00
78,1
3636
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
4 862,00
97,2
3636
5169
Nákup ostatních služeb
226 000,00
239 000,00
170 353,00 75,4 71,3
3636
5175
Pohoštění
5 500,00
5 169,00
94,0
3636
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
324 000,00
324 000,00
323 491,00 99,8 99,8
3636
5362
Platby daní a poplatků SR
52 000,00
51 886,00
99,8
3636
Územní rozvoj
550 000,00
630 000,00
559 285,00 101,7 88,8
3639
5164
Nájemné
50,00
50,00
100,0
3639
5169
Nákup ostatních služeb
500 000,00
404 450,00
175 900,00 35,2 43,5
3639
5171
Opravy a udržování
41 000,00
40 567,20
98,9
3639
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
51 706 000,00
51 111 745,40
51 111 745,40 98,9 100,0
3639
5361
Nákup kolků
7 500,00
7 333,34
97,8
3639
5362
Platby daní a poplatků SR
550 000,00
603 000,00
602 834,50 109,6 100,0
3639
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
30 000,00
30 000,00
100,0
3639
6121
Budovy,haly,stavby
2 200 000,00
2 164 000,00
210 480,00
9,6
9,7
3639
6130
Pozemky
1 000 000,00
875 000,00
773 686,66 77,4 88,4
3639
6351
Invest.transf.zřízeným PO
2 110 000,00
2 812 284,00
2 812 284,00 133,3 100,0
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
58 066 000,00
58 049 029,40
55 764 881,10 96,0 96,1
3722
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
8 000 000,00
8 017 790,00
8 017 790,00 100,2 100,0
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
8 000 000,00
8 017 790,00
8 017 790,00 100,2 100,0
3729
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
25 000,00
3729
6121
Budovy,haly,stavby
52 000 000,00
22 653 097,41
19 225 063,42 37,0 84,9
3729
6122
Stroje,přístroje,zařízení
27 246 784,99
27 246 784,99
100,0
3729
6123
Dopravní prostředky
2 047 833,60
2 047 833,60
100,0
3729
Ostat.nakládání s odpady
52 025 000,00
51 972 716,00
48 519 682,01 93,3 93,4
3739
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
10 000,00
3739
Ost.ochr.půdy a spod.vody
10 000,00
10 000,00
3741
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
4 628,00
92,6
3741
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
25 000,00
12 450,00 41,5 49,8
3741
Ochrana druhů a stanovišť
30 000,00
30 000,00
17 078,00 56,9 56,9
3742
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
61 000,00
3742
Chráněné části přírody
40 000,00
61 000,00
3744
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
30 000,00
3744
Protieroz.,protilav.,protipož.
30 000,00
30 000,00
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00
15 784,40
78,9
3745
5151
Studená voda
1 000,00
318,00
31,8
3745
5164
Nájemné
1 500,00
1 160,00
77,3
3745
5169
Nákup ostatních služeb
1 100 000,00
1 057 277,10
716 063,00 65,1 67,7
3745
6121
Budovy,haly,stavby
1 200 000,00
400 000,00
260 520,60 21,7 65,1
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
2 300 000,00
1 479 777,10
993 846,00 43,2 67,2
3749
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
3749
Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny
20 000,00
20 000,00
3792
5139
Nákup materiálu j.n.
3 500,00
3 312,00
94,6
3792
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
31 500,00
25 920,00 103,7 82,3
3792
Ekologická výchova a osvěta
25 000,00
35 000,00
29 232,00 116,9 83,5
4329
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
34 000,00
4329
5194
Věcné dary
15 000,00
8 278,00
55,2
4329
5494
Neinv.transfery obyvatelstvu
1 000,00
960,00
96,0
4329
Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád.
50 000,00
50 000,00
9 238,00 18,5 18,5
4339
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,00
600,00
60,0
4339
Ost.soc.péče a pom.rodině,manž
1 000,00
600,00
60,0
4349
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00
1 352,00
67,6
4349
5169
Nákup ostatních služeb
80 000,00
77 000,00
4349
Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv.
80 000,00
79 000,00
1 352,00
1,7
1,7
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 6
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
4357
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3 502 000,00
4 660 200,00
4 660 200,00 133,1 100,0
4357
Domovy
3 502 000,00
4 660 200,00
4 660 200,00 133,1 100,0
4359
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
30 000,00
4359
Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč
30 000,00
30 000,00
5212
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
50 000,00
5212
Ochrana obyvatelstva
50 000,00
50 000,00
5399
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
120 000,00
167 760,00
46 985,00 39,2 28,0
5399
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
30 000,00
41 940,00
11 747,00 39,2 28,0
5399
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
10 000,00
14 300,00
4 229,00 42,3 29,6
5399
5137
DHDM
3 000,00
2 991,00
99,7
5399
5154
Elektrická energie
15 000,00
14 167,00
94,4
5399
5169
Nákup ostatních služeb
35 000,00
17 000,00
9 147,00 26,1 53,8
5399
6122
Stroje,přístroje,zařízení
500 000,00
100 000,00
5399
Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád
695 000,00
359 000,00
89 266,00 12,8 24,9
5511
5311
Neinv.transfery stát. rozpočtu
200 000,00
200 000,00
200 000,00 100,0 100,0
5511
PO - profesionální část
200 000,00
200 000,00
200 000,00 100,0 100,0
5512
5019
Ostatní platy
17 900,00
17 825,00
99,6
5512
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
6 100,00
6 062,00
99,4
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
40 000,00
40 000,00
31 728,00 79,3 79,3
5512
5137
DHDM
60 000,00
73 440,00
56 118,00 93,5 76,4
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
40 000,00
82 900,00
82 824,50 207,1 99,9
5512
5151
Studená voda
7 900,00
7 813,00
98,9
5512
5153
Plyn
25 000,00
25 000,00
20 598,00 82,4 82,4
5512
5154
Elektrická energie
25 000,00
95 200,00
95 189,46 380,8 100,0
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
25 000,00
36 300,00
36 283,00 145,1 100,0
5512
5169
Nákup ostatních služeb
33 800,00
33 734,80
99,8
5512
5171
Opravy a udržování
285 000,00
93 900,00
65 122,00 22,8 69,4
5512
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
1 000,00
945,00
94,5
5512
PO - dobrovolná část
500 000,00
513 440,00
454 242,76 90,8 88,5
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
200 000,00
196 000,00
108 300,00 54,2 55,3
6112
5023
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
2 000 000,00
2 004 000,00
2 003 864,00 100,2 100,0
6112
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
550 000,00
550 000,00
434 448,00 79,0 79,0
6112
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
200 000,00
200 000,00
146 617,00 73,3 73,3
6112
5162
Služby telekom. a radiokom.
70 000,00
65 900,00
21 080,70 30,1 32,0
6112
5163
Služby peněžních ústavů
400,00
390,00
97,5
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000,00
900,00
6112
5169
Nákup ostatních služeb
2 100,00
2 084,00
99,2
6112
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
20 000,00
20 000,00
16 684,37 83,4 83,4
6112
5175
Pohoštění
10 000,00
17 000,00
16 607,00 166,1 97,7
6112
5176
Účast. poplatky na konference
1 500,00
1 500,00
100,0
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
10 000,00
12 200,00
12 200,00 122,0 100,0
6112
Zastupitelstva obcí
3 070 000,00
3 070 000,00
2 763 775,07 90,0 90,0
6115
5019
Ostatní platy
1 964,00
1 964,00
100,0
6115
5021
Ostatní osobní výdaje
396 572,00
396 572,00
100,0
6115
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
669,00
669,00
100,0
6115
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 550,00
5 550,00
100,0
6115
5139
Nákup materiálu j.n.
58 039,00
58 039,00
100,0
6115
5155
Pevná paliva
1 600,00
1 600,00
100,0
6115
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 227,00
5 227,00
100,0
6115
5162
Služby telekom. a radiokom.
63 794,40
63 794,40
100,0
6115
5164
Nájemné
12 000,00
12 000,00
100,0
6115
5169
Nákup ostatních služeb
43 796,44
43 796,44
100,0
6115
5175
Pohoštění
36 683,00
36 683,00
100,0
6115
Volby do zast.územ.samospr.cel
625 894,84
625 894,84
100,0
6171
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
34 500 000,00
36 380 095,00
34 432 017,00 99,8 94,6
6171
5019
Ostatní platy
2 910,00
2 904,00
99,8
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
1 550 000,00
1 692 706,00
1 113 895,00 71,9 65,8
6171
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
8 625 000,00
9 225 116,00
8 698 660,00 100,9 94,3
6171
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
3 105 000,00
3 281 787,00
3 176 625,00 102,3 96,8
6171
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
138 000,00
159 892,00
159 892,00 115,9 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 7
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnav.
750,00
726,00
96,8
6171
5131
Potraviny
25 900,00
25 850,00
99,8
6171
5132
Ochranné pomůcky
200,00
200,00
100,0
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
50 000,00
50 000,00
37 977,00 76,0 76,0
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
250 000,00
250 000,00
170 252,00 68,1 68,1
6171
5137
DHDM
1 400 000,00
807 827,00
529 758,60 37,8 65,6
6171
5138
Nákup zboží
10 100,00
10 046,00
99,5
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
1 700 000,00
1 397 625,31
858 408,20 50,5 61,4
6171
5151
Studená voda
150 000,00
152 400,00
112 713,15 75,1 74,0
6171
5152
Teplo
850 000,00
862 000,00
754 841,00 88,8 87,6
6171
5153
Plyn
550 000,00
550 000,00
211 469,00 38,4 38,4
6171
5154
Elektrická energie
1 500 000,00
1 504 000,00
1 382 799,04 92,2 91,9
6171
5155
Pevná paliva
50 000,00
50 000,00
38 614,00 77,2 77,2
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
300 000,00
308 000,00
238 131,70 79,4 77,3
6171
5161
Služby pošt
800 000,00
804 040,00
672 488,00 84,1 83,6
6171
5162
Služby telekom. a radiokom.
900 000,00
905 600,00
654 207,49 72,7 72,2
6171
5163
Služby peněžních ústavů
120 000,00
120 627,50
75 114,50 62,6 62,3
6171
5164
Nájemné
89 250,00
62 182,00
69,7
6171
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
100 000,00
232 990,00
232 922,00 232,9 100,0
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
800 000,00
805 620,00
356 048,80 44,5 44,2
6171
5169
Nákup ostatních služeb
4 110 000,00
3 559 299,29
3 363 166,54 81,8 94,5
6171
5171
Opravy a udržování
2 700 000,00
2 304 300,00
2 258 592,04 83,7 98,0
6171
5172
Programové vybavení
200 000,00
200 000,00
77 075,00 38,5 38,5
6171
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
180 000,00
183 921,00
139 594,69 77,6 75,9
6171
5175
Pohoštění
100 000,00
100 000,00
30 305,00 30,3 30,3
6171
5176
Účast. poplatky na konference
2 400,00
2 400,00
100,0
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
55 000,00
54 635,00
99,3
6171
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
107 500,00
107 460,50
100,0
6171
5194
Věcné dary
50 000,00
71 800,00
71 706,00 143,4 99,9
6171
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,0 100,0
6171
5361
Nákup kolků
600,00
550,00
91,7
6171
5362
Platby daní a poplatků SR
200 000,00
289 500,00
289 027,00 144,5 99,8
6171
5365
Platby daní a popl.kraj.,obc..
2 500,00
2 464,00
98,6
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
115 063,00
115 063,00
100,0
6171
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
1 120 000,00
1 094 826,40
987 801,12 88,2 90,2
6171
6111
Programové vybavení
550 000,00
550 000,00
174 720,00 31,8 31,8
6171
6121
Budovy,haly,stavby
851 650,00
851 202,00
99,9
6171
6122
Stroje,přístroje,zařízení
1 375 000,00
1 562 726,00
606 880,80 44,1 38,8
6171
6123
Dopravní prostředky
500 000,00
506 000,00
506 000,06 101,2 100,0
6171
Činnost místní správy
68 553 000,00
71 256 521,50
63 677 384,23 92,9 89,4
6310
5161
Služby pošt
135 000,00
88 000,00
312,00
0,2
0,4
6310
5163
Služby peněžních ústavů
100 000,00
100 000,00
63 843,19 63,8 63,8
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
235 000,00
188 000,00
64 155,19 27,3 34,1
6320
5163
Služby peněžních ústavů
950 000,00
950 000,00
759 297,00 79,9 79,9
6320
Pojištění funkčně nespecifik.
950 000,00
950 000,00
759 297,00 79,9 79,9
6330
5342
Převody FKSP a SF obcí, krajů
1 200 000,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
193 636 404,78
6330
5349
Ostat. převody vlastním fondům
1 241 523,00
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
196 077 927,78
6399
5343
Přev.j.vl.fondům, účtům
300 000,00
300 000,00
300 000,00 100,0 100,0
6399
5362
Platby daní a poplatků SR
13 000 000,00
15 688 110,00
15 688 110,00 120,7 100,0
6399
Ostatní finanční operace
13 300 000,00
15 988 110,00
15 988 110,00 120,2 100,0
6402
5364
Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd.
1 277 294,00
1 277 294,00
100,0
6402
Finanční vypořádání minul.let
1 277 294,00
1 277 294,00
100,0
6409
5191
Zaplacené sankce
1 730 750,66
1 730 750,66
100,0
6409
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
1 437 723,22
1 437 723,22
100,0
6409
5343
Přev.j.vl.fondům, účtům
1 052 512,00
1 052 512,00
100,0
6409
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
350 000,00
360 000,00
177 859,00 50,8 49,4
6409
Ostatní činnosti j.n.
350 000,00
4 580 985,88
4 398 844,88 ***** 96,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 8
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
V ý d a j e
c e l k e m
407 893 000,00
418 219 315,28
511 886 237,90 125,5 122,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 9
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
položky
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115
79 155 800,00
80 433 093,98
-6 925 257,13
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
15 279 214,17
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
-15 279 214,17
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
15 000 000,00
15 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z e
z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
z e
z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é
p o l o ž k y
k
p e n ě ž n í m
o p e r a c í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající
8901
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů
8902
na devizových účtech
(+/-)
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
8000
94 155 800,00
95 433 093,98
-6 925 257,13
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 10
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
179 780 000,00
185 282 832,00
189 091 023,62 105,2 102,1
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
83 623 000,00
22 767 952,41
18 927 266,12 22,6 83,1
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
8 000 000,00
11 168 473,88
24 148 934,50 301,9 216,2
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
42 334 200,00
103 566 963,01
286 644 270,79 677,1 276,8
P ř í j m y
c e l k e m
4050
313 737 200,00
322 786 221,30
518 811 495,03 165,4 160,7
K o n s o l i d a c e
p ř í j m ů
4060
196 077 927,78
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
3 700 540,00
3 699 920,00
100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110
3 981 636,18
3 981 636,18
100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
196 077 927,78
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
101 311,00
101 311,00
100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad
4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
11 680,00
11 680,00
100,0
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193
2 920,00
2 920,00
100,0
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci
4200
313 737 200,00
322 786 221,30
322 733 567,25 102,9 100,0
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
209 378 000,00
235 604 630,28
420 280 312,61 200,7 178,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
198 515 000,00
182 614 685,00
91 605 925,29 46,1 50,2
V ý d a j e
c e l k e m
4240
407 893 000,00
418 219 315,28
511 886 237,90 125,5 122,4
K o n s o l i d a c e
v ý d a j ů
4250
196 077 927,78
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
4280
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281
1 200 000,00
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
193 636 404,78
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
1 241 523,00
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 11
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci
4430
407 893 000,00
418 219 315,28
315 808 310,12 77,4 75,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-94 155 800,00
-95 433 093,98
6 925 257,13
Třída 8 - Financování
4450
94 155 800,00
95 433 093,98
-6 925 257,13
K o n s o l i d a c e
f i n a n c o v á n í
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
94 155 800,00
95 433 093,98
-6 925 257,13
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 12
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Číslo
Počáteční
Stav ke konci
Změna stavu
Název bankovního účtu
řádku
stav k 1.1.
vykaz. období
bankov. účtů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC
6010
79 137 582,16
70 626 471,27
8 511 110,89
Běžné účty fondů ÚSC
6020
1 798 804,37
2 215 610,74
-416 806,37
Běžné účty celkem
6030
80 936 386,53
72 842 082,01
8 094 304,52
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
15 019 561,65
-15 019 561,65
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 13
Tisk: 28.2.2013 11:00:14
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
11 680,00
11 680,00
100,0
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
11 680,00
11 680,00
100,0
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7192
6341 - Investiční transfery obcím
7200
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
2 920,00
2 920,00
100,0
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
2 920,00
2 920,00
100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7432
6341 - Investiční transfery obcím
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7500
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 14
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 15
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový
Výsledek od
znak
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
=============================================================================================================================
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98007
Dotace pom.analytický přehled
70 000,00
98008
ÚD výdaje-volba prezidenta ČR
20 000,00
98074
ÚD-volby do zastupitelstev ob.
16 000,00
98193
ÚD-volby do Senátu,zast.krajů
589 894,84
98216
NID-soc.právní ochrana dětí
2 828 507,00
4111 Celkem
3 524 401,84
13234
27003
29004
29008
33123
34002
34053
34054
34070
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
ESF a SR - pracovní místo
Zajištění kompatibility agend
Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2
Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7
OP VK-ob.1.4 EU peníze školám
Podpora obn.kult.památek-NIV
ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.
ÚD-regen.měst.památ.rezervací
ÚD na kulturní akce
4116 Celkem
64
58
93
4 297
4 669
116
63
331
22
9 714
90877
90909
4213 Inv. přijaté transfery ze SF
OP ŽP - spolufinancování
SFŽP Zelená úsporám
4213 Celkem
2 067 952,74
2 320 034,00
4 387 986,74
15839
29516
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR
Podpora naklád.s odpady
Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od.2
4216 Celkem
000,00
714,00
300,00
181,00
342,40
000,00
000,00
000,00
000,00
537,40
35 155 196,85
667 153,00
35 822 349,85
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 16
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
Kód
Účelový
územní
Výsledek od
znak
jednotky
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 17
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
Položka
Zdroj
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4116
33
1 Prostředky CZ
9 600,00
9 600,00
100,0
0000
4116
33
5 Prostředky EU
54 400,00
54 400,00
100,0
0000
4116
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
64 000,00
64 000,00
100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
64 000,00
64 000,00
100,0
0000
4122
32
1 Prostředky CZ
59 285,42
59 285,42
100,0
0000
4122
32
5 Prostředky EU
335 950,76
335 950,76
100,0
0000
4122
32
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
395 236,18
395 236,18
100,0
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
395 236,18
395 236,18
100,0
0000
4213
53
1 Prostředky CZ
2 067 952,74
2 067 952,74
100,0
0000
4213
53
OP Životní prostředí - ERDF
2 067 952,74
2 067 952,74
100,0
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
2 067 952,74
2 067 952,74
100,0
0000
4216
53
5 Prostředky EU
35 155 196,85
35 155 196,85
100,0
0000
4216
53
OP Životní prostředí - ERDF
35 155 196,85
35 155 196,85
100,0
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
35 155 196,85
35 155 196,85
100,0
0000
37 682 385,77
37 682 385,77
100,0
6171
2141
33
1 Prostředky CZ
177,38
6171
2141
33
5 Prostředky EU
1 005,15
6171
2141
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
1 182,53
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
1 182,53
6171
Činnost místní správy
1 182,53
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
0,00
37 682 385,77
37 683 568,30
100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 18
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
Položka
Zdroj
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
2321
6121
53
1 Prostředky CZ
40 000 000,00
40 000 000,00
2321
6121
53
OP Životní prostředí - ERDF
40 000 000,00
40 000 000,00
2321
6121
Budovy,haly,stavby
40 000 000,00
40 000 000,00
2321
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
40 000 000,00
40 000 000,00
3113
5336
32
1 Prostředky CZ
38 596,47
38 596,49
100,0
3113
5336
32
5 Prostředky EU
218 713,39
218 713,39
100,0
3113
5336
32
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
257 309,86
257 309,88
100,0
3113
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
257 309,86
257 309,88
100,0
3113
Základní školy
257 309,86
257 309,88
100,0
3299
5021
32
1 Prostředky CZ
225,00
225,00
100,0
3299
5021
32
5 Prostředky EU
1 275,00
1 275,00
100,0
3299
5021
32
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
1 500,00
1 500,00
100,0
3299
5021
Ostatní osobní výdaje
1 500,00
1 500,00
100,0
3299
5163
32
1 Prostředky CZ
9,97
9,97
100,0
3299
5163
32
5 Prostředky EU
56,53
56,53
100,0
3299
5163
32
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
66,50
66,50
100,0
3299
5163
Služby peněžních ústavů
66,50
66,50
100,0
3299
5173
32
1 Prostředky CZ
244,35
244,35
100,0
3299
5173
32
5 Prostředky EU
1 384,65
1 384,65
100,0
3299
5173
32
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
1 629,00
1 629,00
100,0
3299
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
1 629,00
1 629,00
100,0
3299
Ost.záležitosti vzdělávání
3 195,50
3 195,50
100,0
3729
6121
53
1 Prostředky CZ
52 000 000,00
6 519 943,20
3 091 909,21
5,9 47,4
3729
6121
53
5 Prostředky EU
16 133 154,21
16 133 154,21
100,0
3729
6121
53
OP Životní prostředí - ERDF
52 000 000,00
22 653 097,41
19 225 063,42 37,0 84,9
3729
6121
Budovy,haly,stavby
52 000 000,00
22 653 097,41
19 225 063,42 37,0 84,9
3729
6122
53
1 Prostředky CZ
4 087 017,75
4 087 017,75
100,0
3729
6122
53
5 Prostředky EU
23 159 767,24
23 159 767,24
100,0
3729
6122
53
OP Životní prostředí - ERDF
27 246 784,99
27 246 784,99
100,0
3729
6122
Stroje,přístroje,zařízení
27 246 784,99
27 246 784,99
100,0
3729
6123
53
1 Prostředky CZ
307 175,04
307 175,04
100,0
3729
6123
53
5 Prostředky EU
1 740 658,56
1 740 658,56
100,0
3729
6123
53
OP Životní prostředí - ERDF
2 047 833,60
2 047 833,60
100,0
3729
6123
Dopravní prostředky
2 047 833,60
2 047 833,60
100,0
3729
Ostat.nakládání s odpady
52 000 000,00
51 947 716,00
48 519 682,01 93,3 93,4
5399
5011
33
1 Prostředky CZ
30 269,00
26 687,00
88,2
5399
5011
33
5 Prostředky EU
40 596,00
20 298,00
50,0
5399
5011
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
70 865,00
46 985,00
66,3
5399
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
70 865,00
46 985,00
66,3
5399
5031
33
1 Prostředky CZ
7 567,00
6 673,00
88,2
5399
5031
33
5 Prostředky EU
10 150,00
5 074,00
50,0
5399
5031
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
17 717,00
11 747,00
66,3
5399
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
17 717,00
11 747,00
66,3
5399
5032
33
1 Prostředky CZ
2 723,00
2 401,00
88,2
5399
5032
33
5 Prostředky EU
3 656,00
1 828,00
50,0
5399
5032
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
6 379,00
4 229,00
66,3
5399
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
6 379,00
4 229,00
66,3
5399
Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád
94 961,00
62 961,00
66,3
6171
5011
33
1 Prostředky CZ
19 017,45
19 017,45
100,0
6171
5011
33
5 Prostředky EU
119 754,80
119 754,80
100,0
6171
5011
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
138 772,25
138 772,25
100,0
6171
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
138 772,25
138 772,25
100,0
6171
5021
33
1 Prostředky CZ
21 405,90
21 405,90
100,0
6171
5021
33
5 Prostředky EU
121 300,10
121 300,10
100,0
6171
5021
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
142 706,00
142 706,00
100,0
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
142 706,00
142 706,00
100,0
6171
5031
33
1 Prostředky CZ
9 940,65
9 940,65
100,0
6171
5031
33
5 Prostředky EU
56 330,35
56 330,35
100,0
6171
5031
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
66 271,00
66 271,00
100,0
6171
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
66 271,00
66 271,00
100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 19
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO
(v Kč)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
Položka
Zdroj
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5032
33
1 Prostředky CZ
3 578,10
3 578,10
100,0
6171
5032
33
5 Prostředky EU
20 275,90
20 275,90
100,0
6171
5032
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
23 854,00
23 854,00
100,0
6171
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
23 854,00
23 854,00
100,0
6171
5163
33
1 Prostředky CZ
94,20
94,20
100,0
6171
5163
33
5 Prostředky EU
533,30
533,30
100,0
6171
5163
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
627,50
627,50
100,0
6171
5163
Služby peněžních ústavů
627,50
627,50
100,0
6171
5164
33
1 Prostředky CZ
288,00
288,00
100,0
6171
5164
33
5 Prostředky EU
1 632,00
1 632,00
100,0
6171
5164
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
1 920,00
1 920,00
100,0
6171
5164
Nájemné
1 920,00
1 920,00
100,0
6171
5169
33
1 Prostředky CZ
560 000,00
149 733,50
6 000,00
1,1
4,0
6171
5169
33
5 Prostředky EU
34 000,00
34 000,00
100,0
6171
5169
33
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
560 000,00
183 733,50
40 000,00
7,1 21,8
6171
5169
Nákup ostatních služeb
560 000,00
183 733,50
40 000,00
7,1 21,8
6171
Činnost místní správy
560 000,00
557 884,25
414 150,75 74,0 74,2
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
92 560 000,00
92 861 066,61
49 257 299,14
53,2
53,0
Okamžik sestavení: 30.01.2013 09:17:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího
|
|
účetní jednotky:
........................
|
| ...............
Leopold Bambula
|
|
Odpovídající za údaje
|
|
o rozpočtu:
........................ Tel.:565351453
|
|
Bc. Lenka Nováková
|
| Došlo dne:
|
|
o skutečnosti:
........................ Tel.:565351462
|
| ...............
Jarmila Škrampalová
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 20
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 11:44:28
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM
2 880 974 823,94
528 915 958,74 2 352 058 865,20 2 234 469 600,75
====================================================================================================================================
A.
Stálá aktiva
2 659 066 036,97
523 388 759,47 2 135 677 277,50 2 050 815 021,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek
28 115 888,37
7 299 614,40
20 816 273,97
22 388 154,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
9 985 770,40
3 996 406,00
5 989 364,40
7 231 390,40
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
545 602,40
545 602,40
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
17 584 515,57
2 757 606,00
14 826 909,57
15 156 764,57
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek
2 554 796 230,65
516 078 397,57 2 038 717 833,08 1 955 194 999,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky
031
279 999 508,85
279 999 508,85
286 869 264,45
2. Kulturní předměty
032
3 608 386,00
3 608 386,00
3 608 376,00
3. Stavby
021 2 126 876 652,42
457 136 662,44 1 669 739 989,98 1 609 055 683,53
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
98 056 082,96
33 345 506,00
64 710 576,96
41 044 151,36
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
25 596 229,13
25 596 229,13
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
20 659 371,29
20 659 371,29
14 617 524,40
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek
71 371 846,69
71 371 846,69
69 406 946,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
24 700 000,00
24 700 000,00
23 354 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
20 885 756,89
20 885 756,89
20 345 535,21
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
25 786 089,80
25 786 089,80
25 707 410,97
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky
4 782 071,26
10 747,50
4 771 323,76
3 824 920,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
4 419 465,99
4 419 465,99
3 267 660,28
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
362 605,27
10 747,50
351 857,77
557 259,90
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
B.
Oběžná aktiva
221 908 786,97
5 527 199,27
216 381 587,70
183 654 579,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby
481 142,50
481 142,50
484 940,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
274 196,50
274 196,50
275 400,55
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
206 946,00
206 946,00
209 540,00
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky
55 440 164,32
5 527 199,27
49 912 965,05
44 773 660,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé
311
13 917 906,79
1 361 449,70
12 556 457,09
12 525 688,60
2. Směnky k inkasu
312
717 780,00
215 334,00
502 446,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
1 043 511,00
1 043 511,00
2 270 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
5 819 523,32
3 950 415,57
1 869 107,75
5 057 229,06
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
318
9. Pohledávky ze sdílených daní
319
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
46 264,00
46 264,00
54 925,00
11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.
336
12. Daň z příjmů
341
13. Jiné přímé daně
342
14. Daň z přidané hodnoty
343
527 622,00
15. Jiné daně a poplatky
344
16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346
6 758 819,00
6 758 819,00
32 000,00
17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
18 120,00
18 120,00
29 000,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20. Pevné termínové operace a opce
363
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.
371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
8 107 450,00
8 107 450,00
7 089 935,00
25. Náklady příštích období
381
779 510,70
779 510,70
617 996,00
26. Příjmy příštích období
385
282 669,52
282 669,52
27. Dohadné účty aktivní
388
6 483 230,67
6 483 230,67
7 065 063,13
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
11 465 379,32
11 465 379,32
9 504 142,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
III. Krátkodobý finanční majetek
165 987 480,15
165 987 480,15
138 395 978,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
15 019 561,65
15 019 561,65
5. Jiné běžné účty
245
7 075 568,41
7 075 568,41
13 894 029,94
9. Běžný účet
241
70 376 050,58
70 376 050,58
42 918 693,97
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
70 626 471,27
70 626 471,27
79 137 582,16
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
2 215 610,74
2 215 610,74
1 798 804,37
15. Ceniny
263
674 217,50
674 217,50
646 867,80
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 3
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Synte|
OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------položky|
| účet|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
================================================================================================
PASIVA CELKEM
2 352 058 865,20 2 234 469 600,75
================================================================================================
C.
Vlastní kapitál
2 281 822 165,57 2 165 944 789,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
2 150 218 544,08 2 072 495 595,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky
401 2 294 339 842,28 2 240 731 519,79
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
278 487 770,65
237 921 993,77
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-444 399 386,03
-441 190 447,41
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
23 275 714,99
36 517 927,44
7. Opravy minulých období
408
-1 485 397,81
-1 485 397,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky
7 410 759,91
7 117 217,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy
419
7 410 759,91
7 117 217,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření
124 192 861,58
86 331 976,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
37 914 885,41
50 125 780,84
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432
86 277 976,17
36 206 195,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------D.
Cizí zdroje
70 236 699,63
68 524 811,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy
441
-----------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky
9 037 584,00
1 785 085,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
2 500 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
1 737 584,00
1 785 085,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
4 800 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky
61 199 115,63
66 739 726,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
4 699 661,84
1 687 268,49
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
20 051 214,39
19 679 860,98
8. Závazky z dělené správy a kaucí
325
90 000,00
165 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Přijaté zálohy daní
327
13. Zaměstnanci
331
2 497 475,00
2 744 673,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
1 375 284,00
1 492 901,00
16. Daň z příjmů
341
17. Jiné přímé daně
342
304 421,00
356 124,00
18. Daň z přidané hodnoty
343
1 413 004,93
19. Jiné daně a poplatky
344
67 487,00
955,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 4
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Synte|
OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------položky|
| účet|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
================================================================================================
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
58 071,00
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
25. Pevné termínové operace a opce
363
27. Závazky z finančního zajištění
366
28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
1 076 414,33
7 457 206,33
31. Výdaje příštích období
383
10 389 303,34
1 272 815,24
32. Výnosy příštích období
384
17 979 036,80
15 714 692,27
33. Dohadné účty pasivní
389
1 147 320,00
9 011 185,00
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
108 493,00
7 098 974,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 5
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 11:44:29
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
A.
NÁKLADY CELKEM
244 646 899,35
67 842 063,49
206 747 115,95
65 915 566,10
====================================================================================================================================
I. Náklady z činnosti
117 513 870,95
63 335 453,49
85 334 811,01
60 999 696,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu
501
1 733 877,61
13 354 555,97
3 201 541,13
14 087 903,58
2. Spotřeba energie
502
3 043 303,18
2 803 519,43
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
12 640,00
15 388,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
4 494 136,94
17 939 789,90
4 003 406,10
13 747 737,25
9. Cestovné
512
121 996,06
142 898,55
732,00
10. Náklady na reprezentaci
513
101 721,00
51 621,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
7 577 220,62
18 130 994,02
8 902 281,52
17 176 462,50
13. Mzdové náklady
521
38 273 017,00
2 081 414,00
42 187 051,40
2 122 656,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
12 474 055,00
710 003,00
13 867 527,20
721 109,00
15. Jiné sociální pojištění
525
159 892,00
16. Zákonné sociální náklady
527
1 023 779,80
1 140 161,00
17. Jiné sociální náklady
528
1 086 208,72
1 373 232,59
18. Daň silniční
531
9 700,00
1 560,00
9 900,00
1 560,00
19. Daň z nemovitostí
532
268 627,00
168 435,00
20. Jiné daně a poplatky
538
703 461,84
1 500,00
324 596,00
1 200,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
1 730 750,66
676,00
23. Jiné pokuty a penále
542
30 000,00
11 000,00
24. Dary
543
102 834,00
104 287,00
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
272 200,80
27. Tvorba fondů
548
326 974,47
325 448,27
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
31 119 954,69
10 462 732,00
12 338 569,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
3 542 505,72
31. Prodané pozemky
554
2 935 746,87
2 357 619,55
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
762 062,45
304 862,30
380 995,90
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
33 414,00
460 687,00
22 612,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
599 782,60
36. Ostatní náklady z činnosti
549
5 246 208,72
348 042,30
3 622 333,47
387 158,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady
111 015,30
52 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
111 015,30
52 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
III. Náklady na transfery
113 733 848,40
110 046 249,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572
113 733 848,40
110 046 249,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.
Daň z příjmů
13 399 180,00
4 506 610,00
11 255 040,00
4 863 610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů
591
13 399 180,00
4 506 610,00
11 015 440,00
4 672 670,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
239 600,00
190 940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
IČ: 00248801
Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Pelhřimov
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2012
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
B.
VÝNOSY CELKEM
273 498 569,20
76 905 279,05
249 896 623,65
72 891 839,24
====================================================================================================================================
I. Výnosy z činnosti
51 976 993,37
76 287 646,71
45 672 193,77
72 603 955,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
89 659,10
30 152,40
2. Výnosy z prodeje služeb
602
578 210,19
52 880 430,71
407 612,25
50 807 909,35
3. Výnosy z pronájmu
603
8 761 524,73
23 192 691,00
8 879 147,73
21 686 761,20
4. Výnosy z prodaného zboží
604
11 911,00
14 582,00
5. Výnosy ze správních poplatků
605
7 594 295,00
8 198 620,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
9 640 343,70
12 634 985,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
1 422 275,00
1 558 092,19
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
36 088,00
1 563,00
10. Jiné pokuty a penále
642
1 845 176,00
2 408 951,00
6 837,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
450,00
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
29 452,00
37 151,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646
1 562 340,67
54 602,00
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
19 978 282,50
10 880 574,00
16. Čerpání fondů
648
205,00
205,00
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
463 318,48
178 437,00
620 108,20
47 845,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy
2 760 728,51
617 632,34
1 271 092,49
287 884,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
1 433 628,09
617 632,34
1 270 160,19
287 884,05
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
1 327 100,42
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
932,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů
48 145 856,39
42 387 874,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672
48 145 856,39
42 387 874,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
170 614 990,93
160 565 462,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
40 544 564,74
43 100 965,57
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
46 644 096,82
39 494 566,31
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
62 028 598,00
61 147 993,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
16 463 967,76
16 821 938,01
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
688
4 933 763,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním
42 250 849,85
13 569 825,56
54 404 547,70
11 839 883,14
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
28 851 669,85
9 063 215,56
43 149 507,70
6 976 273,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 3
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona
=============================================================================================================================
NIC NENASVĚDČUJE TOMU, ŽE ÚČETNÍ JEDNOTKA NEBUDE POKRAČOVAT VE SVÉ ČINNOSTI.
=============================================================================================================================
A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona
=============================================================================================================================
A.2.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BYLA SESTAVENA PODLE LEGISLATIVNÍCH NOREM PLATNÝCH V ROCE 2012, TEDY PODLE ZÁKONA Č. 563/1991 SB.,
O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTAVENÍ ZÁKONA O
ÚČETNICTVÍ PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ČÚS Č. 701 - 708.
A.2.2 V PŘÍPADECH NEUPRAVENÝCH VÝŠE UVEDENOU LEGISLATIVOU SE ÚČETNÍ JEDNOTKA ŘÍDILA PŘEDPOKLADEM VĚRNÉHO A POCTIVÉHO
ZOBRAZENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ÚČETNICTVÍ.
A.2.3 KE ZMĚNÁM METOD DOŠLO VLIVEM ZMĚNY PŘEDPISŮ K ÚČETNÍM METODÁM; PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ,
PŘEDEVŠÍM V.Č. 403/2011 SB. A V.Č 436/2011 SB., KTERÝMI SE MĚNÍ V. Č. 410/2009 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2012.
A.2.4 ÚČETNÍ JEDNOTKA ZAHÁJILA OD 1. 1. 2012 ODPISOVÁNÍ MAJETKU. ZA ROK 2012 VYKÁZALA DÍKY TÉTO NOVÉ METODĚ NA Ř. A.I.
28.SL.HLAVNÍ ČINNOST VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ODPISY VE VÝŠI 31 MIL. KČ A DO VÝNOSŮ ROZPUSTILA INVESTIČNÍ TRANSFERY VE VÝŠI
6,5 MIL. KČ.
=============================================================================================================================
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
=============================================================================================================================
Účetní metody požívané účetní jednotkou:
A.3.1 Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2012 tvořila opravné položky ve výši 10 % za
každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Zákonné rezervy a opravné
položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvořila. Účetní jednotka přecenila dlouhodobý finanční majetek reálnou
hodnotou, proto k němu v souladu s § 65 odst. 3 netvoří opravné položky.
A.3.2 Časové rozlišení - Účetní jednotka upravila časové rozlišení vnitřním předpisem Směrnice pro časové rozlišování.
A.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - Účetní jednotka v roce 2012 odepisovala majetek dle ČÚS
č. 708.
A.3.4 Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - K přepočtu cizích měn se užívá aktuální kurz k okamžiku uskutečnění
účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění používá kurz, za který
byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
A.3.5 Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - Reálnou hodnotou byl oceněn majetek, jenž byl
určen k prodeji rozhodnutím orgánu, které o této skutečnosti rozhoduje a v soulasu s Interním pokynem k aplikaci reálné
hodnoty u majetku určeného k prodeji. Majetek byl oceněn dle § 25 zákona o účetnictví.
A.3.6 Konsolidace účetních závěrek účetní jednotky a jí zřízených/založených organizací/společností - Konsolidace není
v souladu s platnou legislativou prováděna.
A.3.7 Způsoby oceňování
Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotka oceňuje těmito závaznými způsoby:
a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami;
b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady;
c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami;
d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady;
e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami;
f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami;
g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky při vzniku
jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou;
h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími
cenami;
i) nehmotný majetek, kromě pohledávek, vytvořený vlastní činností vlastními náklady;
j) příchovky zvířat vlastními náklady;
k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich
pořizovací cena, ve výši 1 Kč;
l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech,
kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod
písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou.
A.3.8 Ocenění majetku a závazků podle předchozího odstavce se upravuje:
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
=============================================================================================================================
U stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob ocenění považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich
úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se
použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku.
Vymezení cen
a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související;
b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje;
c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností, vlastní náklady tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu
nebo jinou činnosti popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti;
d) vlastními náklady u hmotného majetku, kromě zásob, a u nehmotného majetku, kromě pohledávek, vytvořeného vlastní
činností, vlastní nákladů tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které
sevztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami.
A.3.9 Specifika oceňování majetku a majetkových práv na podrozvahových účtech
V případě smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene nebo zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bez ohledu
na to, je-li účetní jednotka stranou povinnou (účet 986) nebo oprávněnou (účet 951), se užívá cena 10 tis. Kč za
jednotku.
Výše ocenění lesních porostů (účet 903) obsahuje výši ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních
pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
Tisk: 28.2.2013 11:00:15
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
=============================================================================================================================
|
|Podroz|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|vahový|----------------------------------položky|
| účet |
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
P.I.
Majetek účetní jednotky
2 319 556 249,49 2 318 635 645,96
=============================================================================================================================
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
129 522,00
129 522,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3 237 579,90
3 278 799,39
3. Ostatní majetek
903 2 316 189 147,59 2 315 227 324,57
=============================================================================================================================
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky
447 406,43
437 724,43
=============================================================================================================================
1. Vyřazené pohledávky
911
447 406,43
437 724,43
2. Vyřazené závazky
912
=============================================================================================================================
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
149 472,00
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924
149 472,00
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926
=============================================================================================================================
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
490 562 256,78
293 563 364,62
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
20 263 340,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
969 600,00
969 600,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
9 205,32
205,32
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
217 497 189,00
265 298 589,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
880 000,00
880 000,00
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
250 942 922,46
26 414 970,30
=============================================================================================================================
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963
4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968
=============================================================================================================================
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
103 113 652,00
101 870 579,00
=============================================================================================================================
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 3
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
=============================================================================================================================
|
|Podroz|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|vahový|----------------------------------položky|
| účet |
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
1 198 891,00
268 110,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978
8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
77 193 505,00
77 193 505,00
11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
24 721 256,00
24 408 964,00
=============================================================================================================================
P.VII. Vyrovnávací účty
2 707 601 732,70 2 510 766 156,01
=============================================================================================================================
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999 2 707 601 732,70 2 510 766 156,01
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 4
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
960 768,00
1 043 199,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
414 516,00
449 702,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
1 784 912,93
357 079,00
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 5
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
=============================================================================================================================
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na
finanční situaci účetní jednotky.
=============================================================================================================================
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
=============================================================================================================================
Účetní jednotka nemá informaci o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční
situaci účetní jednotky.
=============================================================================================================================
A.8. Informace podle § 66 odst.6
=============================================================================================================================
K 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu účetní závěrky
nepřišla doložka o zápisu.
=============================================================================================================================
A.9. Informace podle § 66 odst.8
=============================================================================================================================
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 6
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|Syntetický|----------------------------------položky|
|
účet
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 7
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
C.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
47 070 466,59
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
6 504 689,71
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 8
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
=============================================================================================================================
Není relevantní
=============================================================================================================================
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
=============================================================================================================================
Není relevantní
=============================================================================================================================
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
=============================================================================================================================
Není relevantní
=============================================================================================================================
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
=============================================================================================================================
Není relevantní
=============================================================================================================================
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
=============================================================================================================================
37,00
=============================================================================================================================
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
=============================================================================================================================
4 012,00
4012,367486 ha
=============================================================================================================================
D.7. Výše ocenění lesních porostů
=============================================================================================================================
2 287 049 467,03 Kč
=============================================================================================================================
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
=============================================================================================================================
Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 9
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
=============================================================================================================================
K položce |
Doplňující informace
|
Částka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA
Hladina významnosti je stanovena ve výši 1% celkové hodnoty aktiv netto.
23 520 557,00 Kč
B.III.
Přírůstek peněžních prostředků souvisí s přebytkem rozpočtového hospodaření města a
provozováním podnikatelské činnosti v roce 2012
C.III.3.
Dle usnesení RM č. 33/2/2012/R byl výsledek hospodaření z roku 2011 převeden na uvedenou
položku rozvahy z položky CIII.2.
A.II.3.
Změna stavu sloupce Brutto se slupcem Minulé představuje nové nebo zhodnocené stavby
zařazené do používání snížené o stavby vyřazené.
Sloupec korekce - oprávky dle ČÚS 708
A.II.4.
Sloupec Brutto ve srovnání se sloupcem Minulé představuje zejména zařazení nových
technologií do používání.
27 591 501,91 Kč
0,00 Kč
517 820 968,89 Kč
57 011 931,60 Kč
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 10
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
=============================================================================================================================
K položce |
Doplňující informace
|
Částka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.I.
A.I. Účetní jednotka v hospodářské činnosti vykazuje náklady a výnosy z činností:
0,00 Kč
- Dodání vody a odstranění odpadních vod
- Správa bytového a nebytového fondu - nájemné a náklady s ním související, služby spojené
s nájmem jsou vykazovány v zúčtovacích vztazích
A.I.1.
Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob kancelářského materiálu, čisticího
materiálu, pohonných hmot a zboží se provádí podle způsobu B. Nákupy materiálu určeného k
okamžité spotřebě, se účtují přímo do spotřeby.
Do přímé spotřeby je určen zejména:
- operativně pořízené kancelářské potřeby v jednotkách kusů, jejich pořízení je přípustné
se souhlasem odpovědného zaměstnance odboru vnitřních věcí,
- materiál pro propagaci, výzdobu, léky a zdravotnický materiál, knihy, tisk, učební
pomůcky, prádlo, oděv a obuv, potraviny, jde-li o materiál v malém rozsahu,
- materiál pro údržbu a opravy, apod.
0,00 Kč
B.V.
Účetní jednotka v souladu s platnou legislativou účtuje v roce 2012 výnosy se sdílených
daní na účty skupiny 68x
0,00 Kč
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 11
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
=============================================================================================================================
K položce |
Doplňující informace
|
Částka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 12
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
=============================================================================================================================
K položce |
Doplňující informace
|
Částka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 13
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
Ostatní fondy
=============================================================================================================================
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
=============================================================================================================================
Položka
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ|
Číslo Název
|
|
==============================================================================================================
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
7 117 217,49
==============================================================================================================
G.II. Tvorba fondu
2 884 957,14
==============================================================================================================
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
326 974,47
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
2 557 982,67
==============================================================================================================
G.III. Čerpání fondu
2 591 414,72
==============================================================================================================
G.IV. Konečný stav fondu
7 410 759,91
==============================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 14
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
Stavby
=============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|----------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|
BĚŽNÉ
|
položky|
|-----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
=============================================================================================================================
G.
Stavby
2 126 876 652,42
457 136 662,44 1 669 739 989,98 1 609 055 683,53
=============================================================================================================================
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
231 973 961,62
66 271 250,00
165 702 711,62
158 458 591,00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
936 983 320,67
157 407 341,00
779 575 979,67
732 246 547,67
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
57 872 559,13
16 978 494,00
40 894 065,13
41 669 457,13
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
293 021 917,58
61 990 056,00
231 031 861,58
230 937 612,55
G.5.
Jiné inženýrské sítě
415 163 467,73
117 615 659,44
297 547 808,29
309 361 057,88
G.6.
Ostatní stavby
191 861 425,69
36 873 862,00
154 987 563,69
136 382 417,30
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 15
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
Pozemky
=============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|----------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|
BĚŽNÉ
|
položky|
|-----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
=============================================================================================================================
H.
Pozemky
279 999 508,85
279 999 508,85
286 869 264,45
=============================================================================================================================
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
81 502 832,75
81 502 832,75
81 450 355,35
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
26 584 207,95
26 584 207,95
34 576 053,98
H.4.
Zastavěná plocha
14 823 595,68
14 823 595,68
13 492 624,68
H.5.
Ostatní pozemky
157 088 872,47
157 088 872,47
157 350 230,44
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 16
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 17
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
1 327 100,42
=============================================================================================================================
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1 327 100,42
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 18
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 12:14:31
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
=============================================================================================================================
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
=============================================================================================================================
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|----------------------------------položky|
|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
=============================================================================================================================
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
=============================================================================================================================
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64
=============================================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 19
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Přehled o peněžních tocích
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2013 11:56:16
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
===========================================================================================================
Číslo |
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období
===========================================================================================================
P.
Stav peněžních prostředků k 1.lednu
138 395 978,24
===========================================================================================================
A.
Peněžní toky z provozní činnosti
78 914 292,66
===========================================================================================================
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
55 820 675,41
===========================================================================================================
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
53 069 454,51
===========================================================================================================
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku
41 582 686,69
A.I.2. Změna stavu opravných položek
4 256 187,37
A.I.3. Změna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
15 062 370,58
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace
-7 831 790,13
===========================================================================================================
A.II.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
-12 070 047,26
===========================================================================================================
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek
-10 091 524,03
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků
-1 982 321,28
A.II.3. Změna stavu zásob
3 798,05
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
===========================================================================================================
A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)
-17 905 790,00
===========================================================================================================
A.IV.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
===========================================================================================================
B.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
-100 128 147,68
===========================================================================================================
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
-78 508 845,68
===========================================================================================================
B.II.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
-21 540 623,17
===========================================================================================================
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
-21 540 623,17
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
===========================================================================================================
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
-78 678,83
===========================================================================================================
C.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
48 805 356,93
===========================================================================================================
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
47 310 009,01
===========================================================================================================
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
2 452 499,00
===========================================================================================================
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
-957 151,08
===========================================================================================================
F.
Celková změna stavu peněžních prostředků
27 591 501,91
===========================================================================================================
H.
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)
===========================================================================================================
R.
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
165 987 480,15
===========================================================================================================
===========================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
IČ: 00248801
Přehled o peněžních tocích
(v Kč, s přesností na dvě des. místa)
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
===========================================================================================================
Číslo |
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období
===========================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
===========================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Přehled o změnách vlastního kapitálu
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2013 11:43:11
Název účetní jednotky: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00248801
===============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo |
|
Minulé
|
|
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období
===============================================================================================================================
Vlastní kapitál Celkem
2 165 944 789,44
513 340 155,66
397 462 779,53 2 281 822 165,57
===============================================================================================================================
A.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
2 072 495 595,78
109 909 214,41
32 186 266,11 2 150 218 544,08
I. Jmění účetní jednotky
2 240 731 519,79
61 419 465,07
7 811 142,58 2 294 339 842,28
1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu
58 915 275,35
2 429 895,89
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci
3.Bezúplatné převody
2 812 284,00
4.Investiční transfery
5.Dary
6.Ostatní
2 504 189,72
2 568 962,69
II. Fond privatizace
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
237 921 993,77
47 070 466,59
6 504 689,71
278 487 770,65
1.Svěření majetku příspěvkové organizaci
2.Bezúplatné převody
3.Investiční transfery
47 070 466,59
4.Dary
5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.
6 504 689,71
6.Ostatní
IV. Kurzové rozdíly
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
-441 190 447,41
-9 838,00
3 199 100,62
-444 399 386,03
1.Opravné položky k pohledávkám
2.Odpisy
3 199 100,62
3.Ostatní
-9 838,00
VI. Jiné oceňovací rozdíly
36 517 927,44
1 429 120,75
14 671 333,20
23 275 714,99
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
8 714 881,53
3.Ostatní
1 429 120,75
5 956 451,67
VII. Opravy minulých období
-1 485 397,81
-1 485 397,81
1.Opravy minulého účetního období
2.Opravy předchozích účetních období
B.
Fondy účetní jednotky
7 117 217,49
2 955 312,16
2 661 769,74
7 410 759,91
C.
Výsledek hospodaření
86 331 976,17
400 475 629,09
362 614 743,68
124 192 861,58
D.
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
===============================================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
Pomocný analytický přehled
sestavený k 31.12.2012
Název účetní
Město Pelhřimov
jednotky:
Sídlo: Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ
00248801
:
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
suma MD
[02]
suma D
[03]
KS
[04]
012
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013
Software
9 811 050,40
174 720,00
9 985 770,40
014
Ocenitelná práva
015
Povolenky na emise a preferenční limity
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
469 427,40
76 175,00
545 602,40
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
16 917 362,57
905 153,00
238 000,00 17 584 515,57
01901901
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.
01901909
Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
16 917 362,57
905 153,00
238 000,00 17 584 515,57
021
Stavby:
2 004 108 339,53 502 932 304,24 380 163 991,35
2 126 876 652,42
02102101
Byty a bytové budovy
221 629 241,00 10 144 013,62
231 773 254,62
02102102
Nebytové budovy
905 743 742,80 88 151 138,00
993 894 880,80
02102103
Technická rekultivace
02102109
Ostatní stavby
876 735 355,73 404 637 152,62 380 163 991,35 901 208 517,00
022
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:
67 428 911,36 34 494 334,85
3 867 163,25 98 056 082,96
02202201
Dopravní prostředky
3 972 510,09
3 130 081,30
245 000,00
6 857 591,39
02202202
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 63 456 401,27
věcí
31 364 253,55
3 622 163,25 91 198 491,57
025
Pěstitelské celky trvalých porostů
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25 338 142,49
1 006 749,95
748 663,31 25 596 229,13
029
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:
02902901
Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
02902902
Ložiska kovových nerostů
02902903
Ložiska nekovových nerostů
02902904
Dospělá zvířata a jejich skupiny
02902905
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
02902909
Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031
Pozemky
286 869 264,45
9 458 514,32 16 328 269,92 279 999 508,85
032
Kulturní předměty:
3 608 376,00
10,00
3 608 386,00
03203201
Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy
03203202
Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč
10,00
10,00
(viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)
03203209
Kulturní předměty - ostatní
3 608 376,00
3 608 376,00
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:
841 873,00
841 873,00
04101200
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
04101300
Software
174 720,00
174 720,00
04101400
Ocenitelná práva
04101500
Povolenky na emise a preferenční limity
04101901
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.
04101909
Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
667 153,00
667 153,00
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
14 617 524,40 86 515 351,70 80 473 504,81 20 659 371,29
04202101
Byty a bytové budovy
3 154 381,90
8 188 417,14 10 144 013,62
1 198 785,42
04202102
Nebytové budovy
1 266 987,00 10 846 837,60 10 566 234,40
1 547 590,20
04202103
Technická rekultivace
04202109
Ostatní stavby
10 196 155,50 36 152 910,85 28 436 070,68 17 912 995,67
04202201
Dopravní prostředky
2 553 833,66
2 553 833,66
04202202
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí
27 853 665,79 27 853 665,79
04202500
Pěstitelské celky trvalých porostů
04202901
Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
04202902
Ložiska kovových nerostů
04202903
Ložiska nekovových nerostů
04202904
Dospělá zvířata a jejich skupiny
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 1
Tisk: 28.2.2013 11:00:16
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
suma MD
[02]
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
04202909
Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
04203100
Pozemky
919 686,66
04203201
Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy
04203209
Kulturní předměty - ostatní
043
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:
04306101
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované
04306102
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované
04306103
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
04306104
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
04306109
Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
04306201
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované
04306202
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované
04306203
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
04306204
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
04306209
Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
04306301
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
04306302
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
04306901
Majetkové účasti u mezinárodních společností
04306902
Majetkové účasti do 20%
04306903
Depozitní směnky
04306909
Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
061
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:
23 354 000,00
1 346 000,00
06106101
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované
06106102
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované
06106103
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
06106104
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
06106109
Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 23 354 000,00
1 346 000,00
062
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:
20 345 535,21
540 221,68
06206201
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované
06206202
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.
(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované
06206203
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
06206204
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
06206209
Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
20 345 535,21
540 221,68
063
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:
06306301
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
06306302
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
067
Dlouhodobé půjčky
068
Termínované vklady dlouhodobé
069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek:
25 707 410,97
78 678,83
06906901
Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti
u mezinárodních společností
06906902
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do25 707 410,97
20%
78 678,83
06906903
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky
06906909
Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek
112
Materiál na skladě
275 400,55
2 969,65
119
Materiál na cestě
121
Nedokončená výroba
122
Polotovary vlastní výroby
123
Výrobky
132
Zboží na skladě
209 540,00
10 046,00
138
Zboží na cestě
139
Ostatní zásoby
suma D
[03]
KS
[04]
04202905
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 2
919 686,66
24 700 000,00
24 700 000,00
20 885 756,89
20 885 756,89
25 786 089,80
25 786 089,80
4 173,70
274 196,50
12 640,00
206 946,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
142
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým
144
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
146
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:
14646601
Opravné položky k dlouhod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry
14646602
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry
149
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
171
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:
17106101
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným
17106102
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným
17106103
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
u fondů peněžního trhu
17106104
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
u ostatních IF a IS
17106109
Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
172
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:
17206201
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným
17206202
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným
17206203
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
u fondů peněžního trhu
17206204
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
u ostatních IF a IS
17206209
Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem
173
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:
17306301
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
s (původní) splatností do 1 roku
17306302
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
s (původní) splatností nad 1 rok
175
Opravné položky k dlouhodobým půjčkám
176
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:
17606901
Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností
17606902
Opravné položky k majetkovým účastem do 20%
17606903
Opravné položky k depozitním směnkám
17606909
Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku
177
Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:
17706101
Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím
vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným
17706102
Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím
vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným
17706103
Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách
s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
17706104
Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách
s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
17706109
Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem
v osobách s rozhodujícím vlivem
17706201
Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným
vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným
17706202
Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným
vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným
17706203
Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách
s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
17706204
Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách
s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
17706209
Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem
v osobách s podstatným vlivem
17706301
Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým
do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
17706302
Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým
do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 3
suma MD
[02]
suma D
[03]
10 747,50
KS
[04]
10 747,50
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
suma MD
[02]
17706901
Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností
17706902
Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%
17706903
Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám
17706909
Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku
191
Opravné položky ke směnkám k inkasu
192
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:
14 376,08
19231501
Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále
14 376,08
19231509
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní
193
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým
194
Opravné položky k odběratelům
1 271 921,40
127 613,00
195
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
197
Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení
198
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:
19836101
Opravné položky ke krátkod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry
19836102
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry
199
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:
19937701
Opravné položky k dividendám a podílům na zisku
19937709
Opravné položky k jiným ostatním krátkodobým pohledávkám
224
Běžné účty státních fondů
231
Základní běžný účet územních samosprávných celků
79 137 582,16 515 161 131,46
236
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
1 798 804,37
3 910 016,09
241
Běžný účet
42 918 693,97 141 124 367,75
244
Termínované vklady krátkodobé
15 019 561,65
245
Jiné běžné účty
13 894 029,94
6 650 125,47
251
Majetkové cenné papíry k obchodování:
25125101
Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.
(s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované
25125102
Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.
(s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované
25125103
Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu
25125104
Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS
25125109
Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování
253
Dluhové cenné papíry k obchodování:
25325301
Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku
25325302
Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok
256
Jiné cenné papíry:
25625601
Jiné cenné papíry - opční listy
25625609
Jiné cenné papíry - ostatní
261
Pokladna
22 662 139,00
262
Peníze na cestě
282 520 044,57
263
Ceniny
646 867,80
1 731 120,00
281
Krátkodobé úvěry:
28128101
Krátkodobé úvěry - jistina
28128102
Krátkodobé úvěry - úrok
282
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:
28328301
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina
28328302
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok
289
Jiné krátkodobé půjčky
311
Odběratelé
13 797 610,00 98 748 043,43
312
Směnky k inkasu
717 780,00
313
Pohledávky za eskontované cenné papíry
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
2 270 060,00
3 284 840,00
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti:
5 057 229,06 12 836 156,70
31531501
Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty
5 057 229,06
a penále
12 836 156,70
31531509
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní
316
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
1 300 000,00
317
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
321
Dodavatelé
1 687 268,49 156 641 505,07
322
Směnky k úhradě
324
Krátkodobé přijaté zálohy
19 679 860,98 25 796 697,33
325
Závazky z dělené správy a kaucí
165 000,00
165 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 4
suma D
[03]
KS
[04]
215 334,00
3 964 791,65
3 877 228,65
87 563,00
215 334,00
3 950 415,57
3 862 852,57
87 563,00
217 141,30
1 361 449,70
523 672 242,35
3 493 209,72
113 667 011,14
13 468 587,00
70 626 471,27
2 215 610,74
70 376 050,58
15 019 561,65
7 075 568,41
22 662 139,00
282 520 044,57
1 703 770,30
674 217,50
98 627 746,64
13 917 906,79
717 780,00
4 511 389,00
12 073 862,44
12 073 862,44
1 043 511,00
5 819 523,32
5 819 523,32
1 300 000,00
159 653 898,42
4 699 661,84
26 168 050,74
90 000,00
20 051 214,39
90 000,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
suma MD
[02]
suma D
[03]
326
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331
Zaměstnanci
2 744 673,00 40 438 737,00 40 191 539,00
333
Jiné závazky vůči zaměstnancům
335
Pohledávky za zaměstnanci
54 925,00
515 418,12
524 079,12
345
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:
1 398 440,00
1 398 440,00
34534501
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
- závazky z dávek sociálního zabezpečení
34534509
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní
1 398 440,00
1 398 440,00
346
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
32 000,00 76 336 097,43 69 609 278,43
347
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
1 219 223,00
1 219 223,00
348
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
29 000,00
3 779 331,00
3 790 211,00
349
Závazky k vybranými místním vládním institucím
58 071,00 105 213 894,31 105 155 823,31
351
Pohledávky za účastníky sdružení
352
Závazky k účastníkům sdružení
361
Krátkodobé pohledávky z ručení:
36136101
Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry
36136102
Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry
362
Krátkodobé závazky z ručení:
36236201
Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry
36236202
Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry
363
Pevné termínové operace a opce:
36336311
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku
36336312
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové
36336313
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové
36336314
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní
36336315
Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)
36336316
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO
36336319
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní
36336321
Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku
36336322
Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové
36336323
Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové
36336324
Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní
36336325
Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)
36336326
Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO
36336329
Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní
364
Závazky z neukončených finančních operací
365
Pohledávky z finančního zajištění
366
Závazky z finančního zajištění
367
Pohledávky z vydaných dluhopisů
368
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
371
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
373
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:
7 089 935,00
9 562 836,00
8 545 321,00
37337301
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
1 000 000,00
- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
37337302
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
2 059 000,00
325 000,00
- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
37337303
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody
37337309
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
7 089 935,00
6 503 836,00
8 220 321,00
374
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
2 657 206,33 14 005 900,28 12 425 108,28
37437401
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
37437402
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
1 437 966,33
3 863 308,48
3 501 756,48
- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
37437409
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
1 219 240,00 10 142 591,80
8 923 351,80
377
Ostatní krátkodobé pohledávky:
9 504 142,10 15 433 916,61 13 472 679,39
37737701
Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku
37737709
Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné
9 504 142,10 15 433 916,61 13 472 679,39
378
Ostatní krátkodobé závazky:
7 098 974,00
8 394 939,00
1 404 458,00
37837801
Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček
37837802
Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů
37837809
Ostatní krátkodobé závazky - jiné
7 098 974,00
8 394 939,00
1 404 458,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 5
KS
[04]
2 497 475,00
46 264,00
6 758 819,00
18 120,00
8 107 450,00
1 000 000,00
1 734 000,00
5 373 450,00
1 076 414,33
1 076 414,33
11 465 379,32
11 465 379,32
108 493,00
108 493,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
suma MD
[02]
suma D
[03]
KS
[04]
381
Náklady příštích období:
617 996,00 101 725 272,20 102 063 757,50
279 510,70
38138101
Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy 317 996,00
380 272,20
218 757,50
479 510,70
38138102
Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových
cenných papírů
38138103
Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových
cenných papírů
38138104
Náklady příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí
38138109
Náklady příštích období - ostatní
300 000,00 101 345 000,00 101 845 000,00
-200 000,00
383
Výdaje příštích období:
1 272 815,24
1 272 815,24 10 389 303,34 10 389 303,34
38338301
Výdaje příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí
38338309
Výdaje příštích období - ostatní
1 272 815,24
1 272 815,24 10 389 303,34 10 389 303,34
384
Výnosy příštích období:
15 714 692,27 45 048 892,27 47 313 236,80 17 979 036,80
38438401
Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy
38438402
Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů
38438403
Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů
38438404
Výnosy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí
38438409
Výnosy příštích období - ostatní
15 714 692,27 45 048 892,27 47 313 236,80 17 979 036,80
385
Příjmy příštích období:
282 669,52
282 669,52
38538501
Příjmy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí
38538509
Příjmy příštích období - ostatní
282 669,52
282 669,52
388
Dohadné účty aktivní
7 065 063,13
581 832,46
6 483 230,67
389
Dohadné účty pasivní
9 011 185,00
9 731 880,03
1 868 015,03
1 147 320,00
401
Jmění účetní jednotky
2 240 731 519,79
7 811 142,58 61 419 465,07
2 294 339 842,28
402
Fond privatizace
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
237 921 993,77
6 504 689,71 47 070 466,59 278 487 770,65
405
Kurzové rozdíly
406
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
-441 190 447,41
3 199 100,62
-9 838,00 -444 399 386,03
407
Jiné oceňovací rozdíly
36 517 927,44 14 671 333,20
1 429 120,75 23 275 714,99
408
Opravy minulých období
-1 485 397,81
-1 485 397,81
411
Fond odměn
412
Fond kulturních a sociálních potřeb
413
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414
Rezervní fond z ostatních titulů
416
Fond reprodukce majetku, investiční fond
419
Ostatní fondy
7 117 217,49
2 661 769,74
2 955 312,16
7 410 759,91
451
Dlouhodobé úvěry:
45145101
Dlouhodobé úvěry - jistina
45145102
Dlouhodobé úvěry - úrok
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:
45345301
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina
45345302
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok
455
Dlouhodobé přijaté zálohy
2 500 000,00
2 500 000,00
456
Dlouhodobé závazky z ručení:
45645601
Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry
45645602
Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry
457
Dlouhodobé směnky k úhradě
458
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
459
Ostatní dlouhodobé závazky:
1 785 085,00
47 501,00
1 737 584,00
45945901
Ostatní dlouhodobé závazky - z finančního leasingu a z nákupu na splátky
45945902
Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček
45945903
Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů
45945909
Ostatní dlouhodobé závazky - jiné
1 785 085,00
47 501,00
1 737 584,00
462
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
3 267 660,28
2 220 000,00
1 068 194,29
4 419 465,99
464
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466
Dlouhodobé pohledávky z ručení:
46646601
Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry
46646602
Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry
468
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
469
Ostatní dlouhodobé pohledávky
557 259,90
90 747,50
285 402,13
362 605,27
471
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 6
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
PS
[01]
AKTIVA / PASIVA
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47147102
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47147109
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
472
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
47247201
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47247202
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47247209
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
499
Zúčtování na základě zvláštních předpisů
suma MD
[02]
suma D
[03]
KS
[04]
47147101
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 7
4 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:17
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Náklady od p očátku roku
hlavní
činnost
[05]
NÁKLADY
518
51801
51802
51803
51899
521
52101
52102
52103
52199
524
52401
52402
52499
525
52501
52599
527
52701
52799
538
53801
53802
53803
53899
543
54301
54302
54303
54399
548
54801
54802
54899
549
54901
54999
557
55701
55702
55703
55704
55799
561
56101
56102
56103
56104
56105
56106
56107
56108
56109
56199
562
56201
56299
564
56401
56402
hospodářská
činnost
[06]
Ostatní služby:
7 577 220,62 18 130 994,02
Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky
Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy
72 053,00
Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků
5 450,00
64,00
Ostatní služby - jiné
7 499 717,62 18 130 930,02
Mzdové náklady:
38 273 017,00
2 081 414,00
Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady
34 487 637,00
2 067 814,00
Mzdové náklady - ostatní osobní náklady
3 668 957,00
13 600,00
Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem
115 063,00
Mzdové náklady - ostatní
1 360,00
Zákonné sociální pojištění:
12 474 055,00
710 003,00
Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3 327 737,00
187 941,00
Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění
9 146 318,00
522 062,00
Zákonné sociální pojištění - ostatní
Jiné sociální pojištění:
159 892,00
Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců
159 892,00
Jiné sociální pojištění - ostatní
Zákonné sociální náklady:
1 023 779,80
Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP
Zákonné sociální náklady - ostatní
1 023 779,80
Jiné daně a poplatky:
703 461,84
1 500,00
Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné
10 500,00
1 500,00
Jiné daně a poplatky - soudní poplatky
Jiné daně a poplatky - správní poplatky
62 073,34
Jiné daně a poplatky - ostatní
630 888,50
Dary:
102 834,00
Dary - bezúplatný převod a předání majetku z titulu organizačních změn
Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn
Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní
Dary - ostatní
102 834,00
Tvorba fondů:
326 974,47
Tvorba fondů - rezervní fond
Tvorba fondů - sociální fond
Tvorba fondů - ostatní
326 974,47
Ostatní náklady z činnosti:
5 246 208,72
348 042,30
Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění
832 606,00
8 923,00
Ostatní náklady z činnosti - jiné
4 413 602,72
339 119,30
Náklady z vyřazených pohledávek:
33 414,00
Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka
Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost
33 414,00
Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně
Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní
Prodané cenné papíry a podíly:
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností
Prodané majetkové účasti do 20%
Prodané depozitní směnky
Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
Prodané cenné papíry a podíly - ostatní
Úroky:
Úroky - ze swapových operací a FRA
Úroky - ostatní
Náklady z přecenění reálnou hodnotou:
Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 8
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Náklady od p očátku roku
hlavní
činnost
[05]
NÁKLADY
56499
571
57101
57102
57103
57104
57105
57106
57107
57108
57199
572
57201
57202
57203
57204
57299
Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery -
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 9
hospodářská
činnost
[06]
-
investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
finanční dary
sociální dávky pojistného charakteru - důchody
sociální dávky pojistného charakteru - ostatní
sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní
náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců
odvody do EU
ostatní
113 733 848,40
investiční dotace, příspěvky,
1 328 122,00
granty a NeFV
neinvestiční dotace, příspěvky,
35 274 350,00
granty a NeFV
finanční dary
230 000,00
sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní
ostatní
76 901 376,40
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Výnosy od p očátku roku
hlavní
činnost
[05]
VÝNOSY
603
60301
60399
633
63301
63302
63303
63304
63305
63306
63307
63308
63309
63310
63311
63312
63399
643
64301
64302
64399
645
64501
64502
64599
646
64601
64602
64603
64604
64605
64606
64607
64608
64609
64610
64611
64699
647
648
64801
64802
64899
649
64901
64902
64903
64999
661
66101
66102
66103
66104
66105
66106
66107
66108
66109
66199
662
hospodářská
činnost
[06]
Výnosy z pronájmu:
8 761 524,73 23 192 691,00
Výnosy z pronájmu – pozemků
6 040 712,73
Výnosy z pronájmu – ostatní
2 720 812,00 23 192 691,00
Výnosy ze sociálního pojištění:
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění
Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní
Výnosy z vyřazených pohledávek:
Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených
Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:
Výnosy z prodeje software
Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:
1 562 340,67
Výnosy z prodeje bytů a bytových budov
Výnosy z prodeje nebytových budov
Výnosy z prodeje ostatních staveb
Výnosy z prodeje dopravních prostředků
28 990,00
Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí
Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů
Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin
Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu
Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů
Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů
Výnosy z prodeje kulturních předmětů
Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku
1 533 350,67
Výnosy z prodeje pozemků
19 978 282,50
Čerpání fondů:
205,00
Čerpání fondů - rezervní fond
Čerpání fondů - sociální fond a FKSP
Čerpání fondů - ostatní
205,00
Ostatní výnosy z činnosti:
463 318,48
178 437,00
Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven
60 135,00
Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven
Ostatní výnosy z činnosti - jiné
403 183,48
178 437,00
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností
Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%
Výnosy z prodeje depozitních směnek
Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní
Úroky:
1 433 628,09
617 632,34
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 10
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
Výnosy od p očátku roku
hlavní
činnost
[05]
VÝNOSY
66201
66299
664
66401
66402
66499
665
671
67101
67102
67103
67199
672
67201
67202
67203
67299
hospodářská
činnost
[06]
Úroky - ze swapových operací a FRA
Úroky - ostatní
1 433 628,09
617 632,34
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:
1 327 100,42
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní
1 327 100,42
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
48 145 856,39
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky,6 504 689,71
granty a NeFV
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky,
19 343 456,68
granty a NeFV
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní
22 297 710,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 11
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
nákup
nový
nákup
použitý
nákup - drobný nákup - drobný
dlouhodobý
dlouhodobý
majetek
od majetek
20.tis.Kč
do 20.tis.Kč
včetně
na straně MD
AKTIVA
[402]
[403]
012
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013
Software
014
Ocenitelná práva
015
Povolenky na emise a preferenční limity
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:
01901901
Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.
01901909
Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021
Stavby:
02102101
Byty a bytové budovy
02102102
Nebytové budovy
02102103
Technická rekultivace
02102109
Ostatní stavby
022
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:
02202201
Dopravní prostředky
02202202
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí
025
Pěstitelské celky trvalých porostů
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:
02902901
Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
02902902
Ložiska kovových nerostů
02902903
Ložiska nekovových nerostů
02902904
Dospělá zvířata a jejich skupiny
02902905
Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.
02902909
Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031
Pozemky
032
Kulturní předměty:
03203201
Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy
03203202
Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví)
03203209
Kulturní předměty - ostatní
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:
174 720,00
04101200
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
04101300
Software
174 720,00
04101400
Ocenitelná práva
04101500
Povolenky na emise a preferenční limity
04101901
Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.
04101909
Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
49 950 825,07
919 186,66
04202101
Byty a bytové budovy
04202102
Nebytové budovy
04202103
Technická rekultivace
04202109
Ostatní stavby
19 543 325,62
04202201
Dopravní prostředky
2 553 833,66
04202202
Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých 27 853 665,79
věcí
04202500
Pěstitelské celky trvalých porostů
04202901
Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
04202902
Ložiska kovových nerostů
04202903
Ložiska nekovových nerostů
04202904
Dospělá zvířata a jejich skupiny
04202905
Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.
04202909
Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
04203100
Pozemky
919 186,66
04203201
Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy
04203209
Kulturní předměty - ostatní
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 12
[404]
540 957,60
[405]
29 990,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
bezúplatné
bezúpl.nabytí
nabytí
z jiného
z titulu
nežtitulu
z titulu
organizač.změn organizač.změn
zařazení
do užívání
aktivace
technické
zhodnocení
přecenění
na reálnou
hodnotu
inventarizační
rozdíly
ostatní
[412]
[413]
[419]
[420]
na straně MD
AKTIVA
012
013
014
015
018
019
01901901
01901909
021
02102101
02102102
02102103
02102109
022
02202201
02202202
025
028
029
02902901
02902902
02902903
02902904
02902905
02902909
031
032
03203201
03203202
03203209
041
04101200
04101300
04101400
04101500
04101901
04101909
042
04202101
04202102
04202103
04202109
04202201
04202202
04202500
04202901
04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209
[408]
[409]
[410]
[411]
174 720,00
76 175,00
238 000,00
667 153,00
75 901 013,60 27 406 526,68
75 901 013,60
27 406 526,68
962 750,45 30 362 737,05
576 247,64
2 553 833,66
386 502,81 27 808 903,39
667 153,00
23 665 070,76
10 144 013,62
12 250 124,40
238 000,00
375 959 693,20
1 270 932,74
44 762,40
375 959 693,20
3 124 084,95
44 762,40
3 124 084,95
32 146,50
1 228 464,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
403 655,85
1 054 800,00
4 441,92
7 170 808,40
10,00
10,00
667 153,00
667 153,00
35 644 839,97
8 188 417,14
10 846 837,60
500,00
16 609 585,23
500,00
Strana 13
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
prodej
bezúpl.převod
a předání
z titulu
organizač.změn
bezúpl.převod
předánía z jin.
titulu než titulu org.změn
zařazení
do užívání
vyřazení
likvidací
vklad
inventarizační
rozdíly
ostatní
[461]
[467]
[469]
[470]
na straně D
AKTIVA
012
013
014
015
018
019
01901901
01901909
021
02102101
02102102
02102103
02102109
022
02202201
02202202
025
028
029
02902901
02902902
02902903
02902904
02902905
02902909
031
032
03203201
03203202
03203209
041
04101200
04101300
04101400
04101500
04101901
04101909
042
04202101
04202102
04202103
04202109
04202201
04202202
04202500
04202901
04202902
04202903
04202904
04202905
04202909
04203100
04203201
04203209
[451]
[458]
[459]
[460]
238 000,00
3 741 563,72
18 707,00
238 000,00
376 403 720,63
3 741 563,72
245 000,00
245 000,00
18 707,00
348 606,30
376 403 720,63
3 273 556,95
348 606,30
3 273 556,95
472 980,96
235 895,85
7 640,00
32 146,50
2 470 873,91
1 516,32
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
13 855 879,69
841 873,00
174 720,00
667 153,00
78 920 636,09
10 144 013,62
10 566 234,40
1 552 868,72
28 436 070,68
2 047 833,60
27 678 483,79
506 000,06
175 182,00
48 000,00
871 686,66
Strana 14
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
nákup
bezúplatné
bezúpl.nabytí
nabytí
z jiného titulu
z titulu
než z titulu
organizač.změn organizač.změn
aktivace
inventarizační
rozdíly
ostatní
[511]
[519]
[520]
na straně MD
AKTIVA
112
119
121
122
123
132
138
139
[501]
[509]
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
2 969,65
10 046,00
bezúpl.převod
a předání
z titulu
spotřeba/prode organizač.změn
j
AKTIVA
112
119
121
122
123
132
138
139
[508]
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vl.výroby
Výrobky
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[551]
[558]
bezúpl.převod
předánía z jin.
titulu než titulu org.změn
vyřazení
likvidací
vklad
inventarizační
rozdíly
ostatní
[567]
[569]
[570]
na straně D
[559]
[561]
4 173,70
2 520,00
10 120,00
Strana 15
Tisk: 28.2.2013 11:00:18
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
vznik
pohledávky
úplatné
nabytí
postoupením
bezúplatné
nabytí
přecenění
na reálnou
hodnotu
na straně MD
AKTIVA
[601]
[606]
[607]
[613]
311
Odběratelé
98 748 043,43
312
Směnky k inkasu
717 780,00
313
Pohledávky za eskontované cenné papíry
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
3 284 840,00
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti:
12 836 156,70
31531501
Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty
12 836 156,70
a penále
31531509
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní
316
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
1 300 000,00
317
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
335
Pohledávky za zaměstnanci
515 418,12
346
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
76 336 097,43
348
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
3 779 331,00
351
Pohledávky za účastníky sdružení
361
Krátkodobé pohledávky z ručení:
36136101
Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry
36136102
Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry
363
Pevné termínové operace a opce:
36336311
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku
36336312
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové
36336313
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové
36336314
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní
36336315
Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)
36336316
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO
36336319
Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní
365
Pohledávky z finančního zajištění
367
Pohledávky z vydaných dluhopisů
371
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
373
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:
9 562 836,00
37337301
Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty
1 000 000,00
a NeFV
37337302
Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty
2 059 000,00
a NeFV
37337303
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody
37337309
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
6 503 836,00
377
Ostatní krátkodobé pohledávky:
15 433 916,61
37737701
Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku
37737709
Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné
15 433 916,61
462
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2 220 000,00
464
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466
Dlouhodobé pohledávky z ručení:
46646601
Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry
46646602
Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry
468
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
469
Ostatní dlouhodobé pohledávky
90 747,50
471
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:
47147101
Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47147102
Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47147109
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 16
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
kurzový
zisk
inventarizační
rozdíly
ostatní
úhrada
pohledávky/
vypořádání
úplatné
postoupení
na straně MD
AKTIVA
[614]
311
312
313
314
315
31531501
31531509
316
317
335
346
348
351
361
36136101
36136102
363
36336311
36336312
36336313
36336314
36336315
36336316
36336319
365
367
371
373
37337301
37337302
37337303
37337309
377
37737701
37737709
462
464
465
466
46646601
46646602
468
469
471
47147101
47147102
47147109
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[619]
bezúplatný
převod a
předání
přecenění
na reálnou
hodnotu
kurzová
ztráta
[663]
[664]
na straně D
[620]
[651]
[656]
[657]
98 614 332,64
4 511 389,00
12 053 862,44
12 053 862,44
1 300 000,00
524 079,12
69 609 278,43
3 790 211,00
8 545 321,00
325 000,00
8 220 321,00
13 472 679,39
13 472 679,39
1 068 194,29
285 402,13
Strana 17
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
vyřazení
na základě
dvoustranné
dohody
vyřazení
ostatní
vklad
inventarizační
rozdíly
ostatní
[669]
[670]
na straně D
AKTIVA
[665]
[666]
[667]
311
312
313
314
315
31531501
31531509
316
317
335
346
348
351
361
36136101
36136102
363
36336311
36336312
36336313
36336314
36336315
36336316
36336319
365
367
371
373
37337301
37337302
37337303
37337309
377
37737701
37737709
462
464
465
466
46646601
46646602
468
469
471
47147101
47147102
47147109
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
13 414,00
20 000,00
20 000,00
Strana 18
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VII:
Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
úhrada
závazku/
vypořádání
kurzový
zisk
vyřazení
na základě
dvoustran.
inventarizační
dohody/
převzetí
dluhu
rozdíly
na straně MD
PASIVA
[701]
[714]
[715]
[719]
281
Krátkodobé úvěry:
28128101
Krátkodobé úvěry - jistina
28128102
Krátkodobé úvěry - úrok
282
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:
28328301
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina
28328302
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok
289
Jiné krátkodobé půjčky
321
Dodavatelé
156 641 505,07
322
Směnky k úhradě
324
Krátkodobé přijaté zálohy
25 796 697,33
325
Závazky z dělené správy a kaucí
165 000,00
326
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331
Zaměstnanci
40 438 737,00
333
Jiné závazky vůči zaměstnancům
345
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:
1 398 440,00
34534501
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab.
34534509
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní 1 398 440,00
347
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
1 219 223,00
349
Závazky k vybranými místním vládním institucím
105 213 894,31
352
Závazky k účastníkům sdružení
362
Krátkodobé závazky z ručení:
36236201
Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry
36236202
Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry
363
Pevné termínové operace a opce:
36336321
Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku
36336322
Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové
36336323
Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové
36336324
Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní
36336325
Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)
36336326
Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO
36336329
Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní
364
Závazky z neukončených finančních operací
366
Závazky z finančního zajištění
368
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
372
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
374
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
14 005 900,28
37437401
Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
37437402
Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty
3 863 308,48
a NeFV
37437409
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
10 142 591,80
378
Ostatní krátkodobé závazky:
8 394 939,00
37837801
Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček
37837802
Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů
37837809
Ostatní krátkodobé závazky - jiné
8 394 939,00
451
Dlouhodobé úvěry:
45145101
Dlouhodobé úvěry - jistina
45145102
Dlouhodobé úvěry - úrok
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:
45345301
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina
45345302
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok
455
Dlouhodobé přijaté zálohy
456
Dlouhodobé závazky z ručení:
45645601
Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry
45645602
Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry
457
Dlouhodobé směnky k úhradě
458
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 19
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VII:
Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
úhrada
závazku/
vypořádání
kurzový
zisk
vyřazení
na základě
dvoustran.
inventarizační
dohody/
převzetí
dluhu
rozdíly
na straně MD
PASIVA
[701]
[714]
[715]
[719]
459
Ostatní dlouhodobé závazky:
47 501,00
45945901
Ostatní dlouhodobé závazky - z fin.leasingu a z nákupu na splátky
45945902
Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček
45945903
Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů
45945909
Ostatní dlouhodobé závazky - jiné
47 501,00
472
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
47247201
Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47247202
Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV
47247209
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 20
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
Část VII:
vznik
závazku
ostatní
Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
kurzová
ztráta
na straně MD
PASIVA
281
28128101
28128102
282
283
28328301
28328302
289
321
322
324
325
326
331
333
345
34534501
34534509
347
349
352
362
36236201
36236202
363
36336321
36336322
36336323
36336324
36336325
36336326
36336329
364
366
368
372
374
37437401
37437402
37437409
378
37837801
37837802
37837809
451
45145101
45145102
452
453
45345301
45345302
455
456
45645601
45645602
457
458
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
převzatý
dluh
inventarizační
rozdíly
ostatní
[769]
[770]
na straně D
[720]
[751]
[764]
[765]
159 653 898,42
26 168 050,74
90 000,00
40 191 539,00
1 398 440,00
1 398 440,00
1 219 223,00
105 155 823,31
12 425 108,28
3 501 756,48
8 923 351,80
1 404 458,00
1 404 458,00
2 500 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 21
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
Část VII:
ostatní
vznik
závazku
Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
kurzová
ztráta
na straně MD
PASIVA
[720]
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
převzatý
dluh
inventarizační
rozdíly
ostatní
[769]
[770]
na straně D
[751]
[764]
[765]
459
45945901
45945902
45945903
45945909
472
47247201
47247202
47247209
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 22
Tisk: 28.2.2013 11:00:19
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
nákup/
příjem
bezúplatné
nabytí
přecenění
na reálnou
hodnotu
kurzový
zisk
na straně MD
AKTIVA
[801]
[807]
043
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:
04306101
Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované
04306102
Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované
04306103
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
04306104
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
04306109
Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
04306201
Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované
04306202
Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované
04306203
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
04306204
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
04306209
Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
04306301
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
04306302
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
04306901
Majetkové účasti u mezinárodních společností
04306902
Majetkové účasti do 20%
04306903
Depozitní směnky
04306909
Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
061
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:
06106101
Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované
06106102
Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované
06106103
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
06106104
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
06106109
Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:
06206201
Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované
06206202
Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované
06206203
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu
06206204
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS
06206209
Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:
06306301
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
06306302
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok
067
Dlouhodobé půjčky
068
Termínované vklady dlouhodobé
069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek:
06906901
Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností
06906902
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%
06906903
Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky
06906909
Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek
224
Běžné účty státních fondů
231
Základní běžný účet územních samosprávných celků
515 034 339,48
236
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
3 910 016,09
241
Běžný účet
140 613 960,75
244
Termínované vklady krátkodobé
15 019 561,65
245
Jiné běžné účty
6 650 125,47
251
Majetkové cenné papíry k obchodování:
25125101
Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované
25125102
Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované
25125103
Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu
25125104
Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS
25125109
Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování
253
Dluhové cenné papíry k obchodování:
25325301
Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku
25325302
Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok
256
Jiné cenné papíry:
25625601
Jiné cenné papíry - opční listy
25625609
Jiné cenné papíry - ostatní
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 23
[813]
[814]
1 346 000,00
1 346 000,00
-4 364 663,45
-4 364 663,45
78 678,83
78 678,83
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
nákup/
příjem
bezúplatné
nabytí
přecenění
na reálnou
hodnotu
kurzový
zisk
na straně MD
AKTIVA
261
262
263
Pokladna
Peníze na cestě
Ceniny
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[801]
[807]
[813]
[814]
9 162 526,00
212 985 658,22
1 731 120,00
Strana 24
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
inventarizační
rozdíly
ostatní
prodej/
výdaj/
splátka
bezúplatný
převod a
předání
zařazení do
užívání
na straně MD
AKTIVA
043
04306101
04306102
04306103
04306104
04306109
04306201
04306202
04306203
04306204
04306209
04306301
04306302
04306901
04306902
04306903
04306909
061
06106101
06106102
06106103
06106104
06106109
062
06206201
06206202
06206203
06206204
06206209
063
06306301
06306302
067
068
069
06906901
06906902
06906903
06906909
224
231
236
241
244
245
251
25125101
25125102
25125103
25125104
25125109
253
25325301
25325302
256
25625601
25625609
přecenění
na reálnou
hodnotu
kurzová
ztráta
vyřazení
na základě
dvoustranné
dohody
[864]
[865]
na straně D
[819]
[820]
[851]
[857]
[860]
[863]
4 904 885,13
4 904 885,13
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
126 791,98 521 792 066,37
3 493 209,72
510 407,00 113 457 486,14
13 468 587,00
Strana 25
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
inventarizační
rozdíly
ostatní
prodej/
výdaj/
splátka
bezúplatný
převod a
předání
zařazení do
užívání
na straně MD
AKTIVA
261
262
263
přecenění
na reálnou
hodnotu
kurzová
ztráta
vyřazení
na základě
dvoustranné
dohody
[864]
[865]
na straně D
[819]
[820]
[851]
[857]
[860]
[863]
13 499 613,00
9 363 851,00
69 534 386,35 213 127 101,02
1 703 770,30
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 26
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
vyřazení
ostatní
vklad
inventarizační
rozdíly
ostatní
na straně D
AKTIVA
[866]
043
04306101
04306102
04306103
04306104
04306109
04306201
04306202
04306203
04306204
04306209
04306301
04306302
04306901
04306902
04306903
04306909
061
06106101
06106102
06106103
06106104
06106109
062
06206201
06206202
06206203
06206204
06206209
063
06306301
06306302
067
068
069
06906901
06906902
06906903
06906909
224
231
236
241
244
245
251
25125101
25125102
25125103
25125104
25125109
253
25325301
25325302
256
25625601
25625609
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[867]
[869]
[870]
1 880 175,98
209 525,00
Strana 27
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
vyřazení
ostatní
vklad
inventarizační
rozdíly
ostatní
na straně D
AKTIVA
[866]
261
262
263
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[867]
[869]
[870]
13 298 288,00
69 392 943,55
Strana 28
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
bezúpl.převod bezúpl.převod a
a předání
předání z jin.
z titulu
titulu než tiorganizač.změn tulu org.změn
investiční
dotace
inventarizační
rozdíly
ostatní
[919]
[920]
na straně MD
PASIVA
401
403
[908]
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dl.majetku
[909]
[918]
2 813 800,32
4 997 342,26
6 504 689,71
bezúplatné
bezúpl.nabytí
nabytí
z jiného titulu
z titulu
než z titulu
organizač.změn organizač.změn
investiční
dotace
inventarizační
rozdíly
ostatní
[969]
[970]
na straně D
PASIVA
401
403
[958]
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dl.majetku
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
[959]
[968]
1 614 966,81
59 804 498,26
47 070 466,59
Strana 29
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
sestavený k 31.12.2012
Město Pelhřimov
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva
Č.aktiva
/ pasiva
a
Partner
aktiva /
pasiva
b
06106109
25156705
06206209
26039907
06906902
26496224
149
111
191
111
19231509
111
231
25672720
231
45244782
231
48136450
231
49060724
236
45244782
241
45244782
241
45317054
241
47115378
244
47115378
245
45244782
245
49060724
312
111
316
70876100
34534509
111
346
164801
346
20729
346
551023
346
6947
347
70890749
348
245143
348
247855
348
247987
348
248045
348
248185
348
248371
348
248444
348
248487
348
248495
348
248509
348
248665
348
248673
348
248720
348
248738
348
249041
348
249203
348
249327
348
249416
348
286346
348
42634644
348
47248955
348
47248971
348
476447
348
49056620
348
511226
348
511269
348
511277
348
511307
348
511315
348
511323
348
511331
348
511340
348
511358
348
511498
348
511510
PS
[01]
23 354 000,00
20 345 535,21
25 707 410,97
suma MD
[02]
suma D
[03]
1 346 000,00
540 221,68
78 678,83
10 747,50
215 334,00
87 563,00
5 559 687,43
508 112 107,32
247,60
10 000 200,00
3 493 209,72
113 664 561,14
2 450,00
5 244 898,16
314 789,27
40 200 977,69 514 257 565,69
162,80
300,00
33 691 543,51
588 476,50
1 798 804,37
3 910 016,09
37 744 254,87 116 068 181,15
5 174 439,10
23 583,87
25 032 602,73
15 019 561,65
12 398 974,00
6 323 151,00 13 370 382,00
1 495 055,94
326 974,47
98 205,00
717 780,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 398 440,00
1 398 440,00
41 538 525,89 35 155 196,85
4 763 476,70
4 387 986,74
32 000,00
32 000,00
64 000,00
30 002 094,84 30 002 094,84
1 219 223,00
1 219 223,00
2 920,00
2 920,00
55 480,00
55 480,00
7 300,00
7 300,00
2 000,00
453 640,00
453 640,00
3 500,00
3 000,00
6 500,00
2 920,00
2 920,00
3 000,00
2 000,00
4 000,00
28 740,00
28 740,00
8 690,00
8 190,00
11 680,00
11 680,00
14 600,00
14 600,00
2 000,00
15 100,00
16 600,00
6 000,00
5 000,00
9 000,00
4 000,00
2 000,00
4 500,00
7 300,00
7 300,00
38 460,00
38 460,00
40 880,00
40 880,00
1 000,00
172 860,00
172 360,00
4 380,00
4 380,00
7 300,00
7 300,00
500,00
92 520,00
93 020,00
58 400,00
58 400,00
5 840,00
5 840,00
44 110,00
44 100,00
2 920,00
2 920,00
153 140,00
153 140,00
1 500,00
99 280,00
100 780,00
96 190,00
96 190,00
1 000,00
285 840,00
286 200,00
62 620,00
60 620,00
21 900,00
21 900,00
500,00
14 600,00
15 100,00
21 900,00
21 900,00
69 360,00
69 360,00
20 440,00
20 440,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 30
KS
[04]
24 700 000,00
20 885 756,89
25 786 089,80
10 747,50
215 334,00
87 563,00
46 346 436,06
215,20
24 279 820,01
2 215 610,74
40 147 874,88
5 195 572,97
25 032 602,73
15 019 561,65
5 351 743,00
1 723 825,41
717 780,00
6 383 329,04
375 489,96
2 000,00
1 000,00
500,00
500,00
2 000,00
1 500,00
1 500,00
10,00
640,00
2 000,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
sestavený k 31.12.2012
Město Pelhřimov
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva
Č.aktiva
/ pasiva
a
Partner
aktiva /
pasiva
b
348
511609
348
512231
348
512273
348
515761
348
515787
348
515795
348
515809
348
515817
348
515825
348
515914
348
515922
348
515931
348
515949
348
515957
348
515965
348
515973
348
583430
348
583448
348
583464
348
583472
348
583481
348
583499
348
583502
348
583511
348
583553
348
70890749
349
374580
349
49056689
349
70876096
349
70876100
349
70876118
349
70876126
349
70890749
349
70992657
349
70992681
349
71235132
349
71235701
349
75136295
37337301511951
37337302
15060306
37337302
25160508
37337302
26546892
37337302
26611830
37337302
47224541
37337302
49026941
37337302
65978528
37337302
67186572
37337302
67777546
37337302
70885184
37437402 22985
37437402 23671
37437402 6947
37437402 7064
37437402
70890749
37837809
111
37837809248801
37837809
25458302
37837809
46679626
37837809
47116307
37837809
49056689
PS
[01]
1 000,00
500,00
500,00
500,00
1 000,00
500,00
suma MD
[02]
4 380,00
99 350,00
13 620,00
219 000,00
55 560,00
111 210,00
52 120,00
144 460,00
70 250,00
29 240,00
93 150,00
56 720,00
125 100,00
211 780,00
224 480,00
40 160,00
suma D
[03]
4 380,00
99 300,00
13 550,00
219 000,00
55 480,00
111 210,00
51 480,00
144 460,00
70 750,00
29 240,00
93 650,00
56 220,00
125 100,00
212 280,00
222 980,00
40 160,00
1 000,00
20 480,00
20 480,00
40,00
120 890,00
119 890,00
12 660,00
12 660,00
18 980,00
18 980,00
6 690,00
6 190,00
14 690,00
14 600,00
10 720,00
10 220,00
90 291,00
90 291,00
15 385 000,00 15 385 000,00
61 858 623,31 61 858 623,31
3 810 000,00
3 810 000,00
3 750 000,00
3 750 000,00
3 200 000,00
3 200 000,00
2 730 000,00
2 730 000,00
58 071,00
1 216 271,00
1 158 200,00
1 200 000,00
1 200 000,00
7 261 000,00
7 261 000,00
331 000,00
331 000,00
970 000,00
970 000,00
3 502 000,00
3 502 000,00
1 000 000,00
270 000,00
1 000 000,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00
19 000,00
45 000,00
15 000,00
15 000,00
200 000,00
200 000,00
361 552,00
361 552,00
447 000,00
447 000,00
651 500,00
651 500,00
1 076 414,33
2 403 256,48
2 403 256,48
7 098 974,00
7 471 898,00
451 317,00
3 200,00
3 200,00
57 390,00
57 390,00
800 000,00
800 000,00
30 000,00
62 451,00
62 451,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 31
KS
[04]
50,00
70,00
80,00
640,00
1 000,00
500,00
1 500,00
500,00
40,00
1 000,00
500,00
90,00
500,00
1 000 000,00
270 000,00
1 000 000,00
100 000,00
300 000,00
19 000,00
45 000,00
1 076 414,33
78 393,00
30 000,00
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva
Č.aktiva
/ pasiva
a
Partner
aktiva /
pasiva
b
37837809 63894
455
28191242
45945909
25150456
45945909
41603575
45945909
63278944
45945909
72052147
462
222721
462
26536382
462
28094379
462
70876100
469
111
PS
[01]
suma MD
[02]
suma D
[03]
100,00
2 500 000,00
45 000,00
1 440 000,00
85,00
300 000,00
2 200 000,00
67 660,28
1 000 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
557 259,90
7 500,00
40 000,00
1,00
920 000,00
1 300 000,00
90 747,50
711 473,77
33 323,35
323 397,17
285 402,13
Strana 32
KS
[04]
100,00
2 500 000,00
37 500,00
1 400 000,00
84,00
300 000,00
2 408 526,23
34 336,93
676 602,83
1 300 000,00
362 605,27
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce
Náklady/ Výnosy
od počát ku roku
Č.nákladu Partner
/ výnosu transakce
d
c
54399
54399
57201
57201
57202
57202
57202
57202
57202
57202
57202
57203
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
111
49026941
49005448
511951
374580
49056689
70876096
70876100
70876118
70876126
70992681
111
111
14450470
15060233
15060306
18310745
22688251
22692355
25053728
25160508
25525620
26078171
26091836
26546892
26552361
26594706
26611830
26984920
27008134
27163059
27776981
28754
374580
47224541
477044
48623814
49005448
49005529
49026941
49029401
49056522
49056689
49432036
511951
60662883
60850671
61385247
63257416
63893568
63893631
65041488
65041496
65399447
65978528
65983408
65992466
67186572
hlavní
činnost
[05]
hospodářská
činnost
[06]
102 249,00
585,00
328 122,00
1 000 000,00
5 200 000,00
25 000 000,00
1 062 025,00
1 102 630,00
922 575,00
171 870,00
1 815 250,00
230 000,00
270 871,00
10 000,00
20 000,00
280 000,00
12 500,00
1 463 828,00
5 000,00
10 000,00
1 000 000,00
12 000,00
1 200 000,00
89 472,00
60 000,00
40 000,00
36 000,00
100 000,00
14 000,00
7 500,00
2 000,00
114 226,00
20 000,00
10 185 000,00
300 000,00
32 770,00
10 000,00
1 239 322,00
7 950,00
50 000,00
10 000,00
9 000,00
34 111 745,40
206 656,00
10 000,00
293 711,00
152 331,00
26 280,00
409 054,00
20 313,00
348 829,00
37 629,00
10 291,00
31 000,00
19 000,00
88 741,00
16 425,00
45 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 33
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce
Náklady/ Výnosy
od počát ku roku
Č.nákladu Partner
/ výnosu transakce
d
c
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
57299
64604
64699
647
647
647
66299
66299
66299
66299
66299
67201
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67202
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67777546
69092281
69557021
70876096
70876100
70876118
70876126
70885184
70992657
70992681
71180249
71235132
71235701
72160993
75100363
75104946
75136295
75767058
27529681
28085400
111
26068095
42196451
25672720
45244782
45317054
47115378
49060724
248801
22985
23671
248495
512273
515795
515825
515922
551023
583472
583502
66003008
6947
70890749
245143
247855
247987
248045
248185
248371
248444
248487
248495
248509
248665
248673
248720
248738
249041
249203
hlavní
činnost
[05]
15 000,00
10 000,00
4 000,00
2 897 500,00
2 882 000,00
2 917 500,00
2 805 000,00
200 000,00
1 985 000,00
5 453 790,00
166 560,00
331 000,00
1 020 000,00
50 000,00
41 000,00
138 432,00
3 502 000,00
44 150,00
28 990,00
1 533 350,67
19 178 882,50
761 800,00
37 600,00
35 909,11
656 705,29
125 562,72
615 450,97
6 504 689,71
34 403,40
447 000,00
8 190,00
8 190,00
11 190,00
8 190,00
8 190,00
32 000,00
8 190,00
6 190,00
58 714,00
18 191 601,84
521 407,44
2 920,00
55 480,00
7 300,00
453 640,00
3 000,00
2 920,00
2 000,00
28 740,00
500,00
11 680,00
14 600,00
15 100,00
5 000,00
2 000,00
7 300,00
38 460,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
hospodářská
činnost
[06]
379 484,04
28 877,12
209 271,18
Strana 34
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce
Náklady/ Výnosy
od počát ku roku
Č.nákladu Partner
/ výnosu transakce
d
c
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
67299
249327
249416
286346
42634644
47248955
47248971
476447
49056620
49056689
511226
511269
511277
511307
511315
511323
511331
511340
511358
511498
511510
511609
512231
512273
515761
515787
515795
515809
515817
515825
515914
515922
515931
515949
515957
515965
515973
583448
583464
583472
583481
583499
583502
583511
583553
6947
hlavní
činnost
[05]
hospodářská
činnost
[06]
40 880,00
172 860,00
4 380,00
7 300,00
92 520,00
58 400,00
5 840,00
44 110,00
4 000 000,00
2 920,00
153 140,00
99 280,00
96 190,00
285 840,00
62 620,00
21 900,00
14 600,00
21 900,00
69 360,00
20 440,00
4 380,00
99 350,00
5 430,00
219 000,00
55 560,00
100 020,00
52 120,00
144 460,00
62 060,00
29 240,00
84 960,00
56 720,00
125 100,00
211 780,00
224 480,00
40 160,00
20 480,00
40,00
112 700,00
12 660,00
18 980,00
500,00
14 690,00
10 720,00
14 667 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 35
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů transakce
Č.aktiva
/ pasiva
a
02102102
[409]
02102109
[451]
02202201
[409]
02202201
[451]
02202202
[409]
02202202
[409]
031
[409]
031
[409]
031
[451]
031
[451]
031
[451]
031
[451]
031
[451]
031
[451]
031
[459]
04203100
[403]
04203100
[403]
04203100
[403]
401
[909]
401
[909]
401
[959]
401
[959]
401
[959]
403
[968]
403
[968]
403
[968]
403
[968]
Typ
změny
e
Partner
transakce
d
69797111
28085400
70885184
27529681
70890749
72052147
69797111
70890749
111
25151533
25156063
25162501
26091518
60647370
70890749
111
42196451
70890749
49056689
70890749
69797111
70890749
72052147
164801
20478
20729
70890749
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Hodnota
[07]
75 901 013,60
3 741 563,72
576 247,64
245 000,00
330 848,88
55 653,93
1 185 889,00
42 575,00
865 593,91
1 000 000,00
179 200,00
85 600,00
70 120,00
270 360,00
1 516,32
869 186,66
48 000,00
2 000,00
2 812 284,00
1 516,32
1 185 889,00
373 423,88
55 653,93
41 538 525,89
667 153,00
4 763 476,70
101 311,00
Strana 36
Tisk: 28.2.2013 11:00:20
IČ: 00248801
Pomocný analytický přehled
Město Pelhřimov
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce
Č.aktiva
/ pasiva
a
Typ
změny
e
Partner
aktiva /
pasiva
b
Partner
transakce
d
Hodnota
[07]
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.20.006
Strana 37
Tisk: 28.2.2013 11:00:20

Podobné dokumenty

Cast VII - zavazky 2013

Cast VII - zavazky 2013 Údaje v označených buňkách budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a jednotlivých partnerů transakce (viz tabulka Část XIII). Buňky označené symbolem „x“ se nevyplňují.

Více

Výkazy 2015

Výkazy 2015 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.

Více

závěrečný účet za rok 2015

závěrečný účet za rok 2015 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE Neinv.dotace právnickým osobám

Více

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt Příj.z poskyt.služeb a výrobků

Více

Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu

Metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu informací  pro  PAP,  jsou  všechny  rozvahové  a  výsledkové  účty  (účtové  třídy  0  až  6).  Tato  množina se pak člení na dvě hlavní skupiny účtů.   o Účty  stanovené  metodikou  MF  ČR  jako ...

Více

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH MÚZO  PRAHA  -­‐  2013/4Q                                                        VÝKAZNICTVÍ  PŘÍSPĚVKOVÝCH  ORGANIZACÍ      ...

Více