PRC1312 - Merici hlavy pro SMS.indd

Komentáře

Transkript

PRC1312 - Merici hlavy pro SMS.indd
Souřadnicové měřicí stroje
MĚŘICÍ HLAVY
PRO SOUŘADNICOVÉ
MĚŘICÍ STROJE
PRC 1312
Měřicí hlavy, sondy a příslušenství pro nejlepší možné
výsledky měření
MITUTOYO MĚŘICÍ HLAVY
Mitutoyo: Chytré hlavy pro dokonalé souřadnicové měření
Stále více a více, průmyslové kontroly kvality vyžaduje univerzální použitelnost,
univerzálnost a automatizaci měřicí techniky. Požadavky, které jsou úspěšně splněny
především souřadnicovým měřicím strojem (SMS) s obrovským rozsahem funkcí.
Navíc integrovaná softwarová řešení poskytují možnosti pro statistické vyhodnocení
naměřených dat, měření kontur s údaji CAD i digitalizaci volných tvarů ploch. To
otevírá celou řadu aplikací od měření malých přesných soustružených dílů nebo
kalibraci nastavovacích kalibrů a měřicích zařízení pro měření, např. celých karoserií.
Chytrá hlava je důležitým předpokladem pro všechny tyto možnosti.
S více než 40 000 instalovanými systémy na celém světě, je Mitutoyo jedním
z průkopníků a tahounů v souřadnicovém měření. Průkopnická inovační síla
a obrovská univerzálnost, jsou charakteristickými znaky řady produktů Mitutoyo,
stejně jako ekonomika a zaměření na praktické aplikace.
Velký výběr inteligentních, vysoce výkonných měřicích hlav je základní částí SMS
řady Mitutoyo. Spektrum řešení zahrnuje dotykové měřicí hlavy i skenovací měřicí
hlavy s integrovaným dynamicky otočnými systémy a optickými měřicími hlavami.
Doplněno o kompletní řadu příslušenství, jako jsou upínací měřicí hlavy, výměnné
systémy měřicích hlav a výměnnými systémy doteků. Ideálně přizpůsobené k výjimečnému rozsahu schopností souřadnicových měřicích strojů Mitutoyo. Dokonale
uzpůsobené pro uživatelsky zaměřené aplikace vysoké kvality.
Tento prospekt Vám nabízí přehled o univerzální řadě měřicích hlav pro souřadnicové měření Mitutoyo. Přesně Vás provede k optimálnímu řešení pro Vaše
konkrétní měřicí úlohy. Budete mít k dispozici komplexní a přehledné informace
o specifikacích, konfiguracích a odpovídajícím příslušenství.
To vám poskytne rychlé, spolehlivé a efektivní poradenství.
Mitutoyo: Všechno je to v hlavě
MĚŘICÍ
HLAVY PRO SMS
MĚŘICÍ HLAVY PRO SMS
3
Obsah
Strana
8-9
10 - 11
12 - 13
14
15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38
Označení
TP20/TP20NI
MH20
MH20i
RTP20
MH20/MH20i/RTP20
TP20/MH20/MH20i/RTP20
TP200
TP7M/TP7M EP
MTP2000
Micro Snímač UMAP CMM
SP600Q
SP25M
SP80
REVO
MPP-310Q/MPP-310
Speciální příslušenství MPP100/
MPP-300Q/MPP-300
SurfaceMeasure 606
Popis
Dotyková měřicí hlava
Otočná dotyková měřicí hlava
Otočná dotyková měřicí hlava (indexovací)
Otočná dotyková měřicí hlava (indexovací)
Přehled konfigurace
Zvláštní příslušenství
Dotyková měřicí hlava
Dotyková měřicí hlava, vysoká přesnost
Dotyková měřicí hlava, vysoká přesnost
Snímací systém pro měření 3D mikro geometrií
Dotyková měřicí hlava
Dotyková měřicí hlava with automatické Upnutí
Dotyková měřicí hlava pro dlouhé snímací systémy
Dotyková měřicí hlava
Dotyková měřicí hlava with axis clamp, vysoká přesnost
Speciální příslušenství
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50
51
52 - 53
54 - 57
Optická sonda QVP
PH1
PH6
PH6M
MIH
PH10T/PH10M/PH10MQ
Vysokorychlostní řádková laserová sonda
Středicí mikroskop
Zvláštní příslušenství
Optická měřicí hlava
Upnutí měřicí hlavy (M8), manuální natáčení
Upnutí měřicí hlavy (M8)
Upnutí měřicí hlavy (automatické)
Upnutí měřicí hlavy (automatické), manuální natáčení
Upnutí měřicí hlavy, servo natáčení
58 - 60
61
62 - 63
64 - 65
66 - 67
MRS modulární upínací systém
RCP
ACR1
ACR3
Kalibrační koule
Základní výměnný systém
Ukládací modul pro REVO
Výměnný systém měřicích hlav
Výměnný systém měřicích hlav
Kalibrační koule vč. příslušenství
CF20
MĚŘICÍ
HLAVY PRO SMS
MĚŘICÍ HLAVY PRO SMS
5
Snímací systém
Označení komponent v souladu s EN ISO 10360-1
Otočný systém
měřicí hlavy
Otočný systém
Prodloužení
měřicí hlavy
Výměnný systém měřicí hlavy
}
Měřicí hlava
Výměnný systém snímacího modulu }
Snímací modul
(skenovací modul)
}
Držák doteku
Prodloužení doteku
Dotek Dřík doteku
Dote. element
Dotekový systém
Výměnný systém doteku
Systém měřicí hlavy
SNÍMACÍ
SYSTÉM
SNÍMACÍ SYSTÉM
Měřicí hlava
Výměnný systém doteku
Prodloužení doteku
Dotek
Dotekový systém
Držák doteku
7
TP20/TP20NI
Vysoce přesná, kompaktně navržená kontaktní měřicí hlava
Tato kontaktní měřicí hlava má velmi malý vnější průměr jen 13 mm, který jí umožní efektivně měřit složité obrobky nebo v
uzavřených prostorách. Vybavena vhodným prodloužením snímače, může snadno dosáhnou hlubokých oblastí.
Automatický výměnný snímací systém pomocí výměnného systému MCR 20
Automatický výměnný snímací systém se používá při měření vyžadujícím více než jen jednu změnu směru snímač (např. dotek s
jiným průměrem nebo zvláštním tvarem) – umožňuje plně automatizované měření bez přerušení měřicího procesu. Kromě toho
výměnný snímací systém umožňuje rychlou a flexibilní výměnu uložených snímačů, a umožňuje tak hotové díly různých tvarů
měřit zcela automaticky.
TP20 s prodloužením měřicí hlavy
MCR20 výměnný systém
Příklad měření: Víko převodovky
Technické specifikace TP20/TP20NI
Směr měření
Přesnost opakování (2)
± X, ± Y, + Z
max. 0,35 μm (při L=10 mm, SF modul)
max. 1 μm (při L=10 mm, SF modul)
max. 4 μm (při L=50 mm, SF modul)
3D přesnost
XY 0,08 N s 10 mm dotekem SF modul, 0,1 N s 25 mm dotekem MF modul, 0,1 N s 50 mm dotekem EF modul
Měřicí síla
Z
Přesah
Předepsaná síla potřebná ke spuštění
překročení signálu
Délka snímacího systému
Upevnění snímacího systému
Hmotnost
Životnost
Upnutí
Kompatibilní modely
0,75 N SF modul, 1,9 N MF modul, 3,2 N EF modul
XY ± 14°
Z + 4,0 mm SF modul, + 3,7 mm MF modul, + 2,4 mm EF modul
XY 0,2 – 0,3 N SF modul, 0,2 – 0,4 N MF modul, 0,2 – 0,5 N EF modul
Z
3,5 N SF modul, 7 N MF modul, 10 N EF modul
50 mm SF modul, 60 mm MF modul, 60 mm EF modul
M2
22 g (tělo snímače: 13 g, (snímací modul: 9 g)
> 1 000 000 doteků
Připojovací závit M8
Ruční/CNC souřadnicové měřicí stroje
Výměnný snímací systém (zvl. přís.)
MCR20; uložení až 6 snímacích modulů
Přesnost opakování snímacího modulu
Opakovatelná přesnost polohování: max. 1,0 μm (s automatickou výměnou modulu) při použití 10 mm doteku, *max. 2,0 μm s
manuální výměnou modulu při použití 10 mm doteku
L = Délka snímacího systému
TP20/TP20NI
TP20/TP20NI
Rozměry
ø 13,2 mm
M8
19 mm
Měřicí hlava
hlavní jednotka
19 mm
10 mm
3 mm
Snímací modul
M2 X 0,4
ø 4 mm
TP20 dotyková měřicí hlava sada
Obj.č.: RA-1371-0291
Měřicí hlava a 2 snímací moduly, 1 x SF, 1 x MF přítlačná síla
vč. soupravy nářadí a čistící soupravy
TP20NI dotyková měřicí hlava sada
Obj.č.: R-TP20NI
bez magnetického přepínače, pro plnění měřicích úkolů v rozsahu magnetického pole, skládající se z:
1 TP20NI měřicí hlava a 2 snímací moduly
1 x SF 1 x MF vč. soupravy nářadí a čistící soupravy
9
MH20
Kontaktní měřicí hlava, ručně otočná
Tato kontaktní měřicí hlava má velmi malý vnější průměr, jen 13,2 mm, který jí umožňuje efektivně měřit komplexní obrobky
nebo dosažení částí obrobků ve stísněných prostorách. Další snímací moduly s volitelným prodloužením 50 mm nebo 70 mm jsou
také dostupné (viz zvláštní příslušenství, strana 12/13).
Jednoduchá změna polohy
Zarovnání snímače lze manuálně nastavit v každém směru, uvolněním knoflíku na pravé straně, umístění snímače podle potřeby a
následně dotáhnout knoflík. Šestihranné klíče nebo jiné nástroje nejsou potřebné k nastavení polohy. Pozice nejsou opakovatelné
(indexovatelné).
Technické specifikace MH20
Směr měření
± X, ± Y, + Z
Manuálně v ose A (vertikální): ± 93°, a ose B (horizontální):
Změna polohy
v každém směru v rozmezí ± 300°
Přesnost opakování (2)
min. 0,35 μm
max. 1 μm (při L=10 mm, SF modul)
3D přesnost
max. 4 μm (při L=50 mm, SF modul)
XY 0,08 N s 10 mm dotekem SF modul, 0,1 N s 25 mm dotekem MF modul, 0,1 N s 50 mm dotekem EF modul
Měřicí síla
Z
0,75 N SF modul, 1,9 N MF modul, 3,2 N EF modul
XY ± 14°
Přesah
Z
+ 4,0 mm SF modul, + 3,7 mm MF modul, + 2,4 mm EF modul
XY
0,2 – 0,3 N SF modul, 0,2 – 0,4 N MF modul, 0,2 – 0,5 N EF modul
Předepsaná síla potřebná ke spuštění
překročení signálu
Z
3,5 N SF modul, 7 N MF modul, 10 N EF modul
Délka snímacího systému
50 mm SF modul, 60 mm MF modul, 60 mm EF modul
Upevnění snímacího systému
M2
Hmotnost
100 g (bez stopky)
Životnost
> 1 000 000 doteků
Upnutí
Připojovací závit M8
Kompatibilní modely
Ruční/CNC souřadnicové měřicí stroje
Výměnný snímací systém (zvl. přís.)
MCR20; uložení až 6 snímacích modulů
Opakovatelná
přesnost polohování: max. 1,0 μm (s automatickou výměnou modulu) při použití 10 mm doteku, *max. 2,0 μm
Přesnost opakování snímacího modulu
s manuální výměnou modulu při použití 10 mm doteku
L = Délka snímacího systému
MH20
MH20
Rozměry
ø 14
24
RENISHAW
90
47
MH20
10
93º
93º
Upínací tlačítko
Otočný bod
Snímací modul
Otočení ± 300º
MH20 měřicí hlava sada
Obj.č.: R-MH20
MH20 otočný systém s integravanou TP20 měřicí hlavou (hlavní
jednotka), 1 snímací modul TP20 (SF)
11
MH20i
Kontaktní měřicí hlava, ručně otočná
Tato kontaktní měřicí hlava má velmi malý vnější průměr, jen 13,2 mm, který jí umožňuje efektivně měřit komplexní obrobky
nebo dosažení částí obrobků ve stísněných prostorách. Další snímací moduly s volitelným prodloužením 50 mm nebo 70 mm jsou
také dostupné (viz zvláštní příslušenství, strana 12/13).
168 poziční opakovatelná měřicí hlava
Měřicí hlava na MH20i může být umístěna i manuálně (vyrovnání snímače) a/nebo natočena do 168 různých opakovatelných
pozic. Uložení požadované pozice před zahájením měření složitých 3D tvarů, které vyžadují opakované změny směru snímače,
odstraní potřebu kalibrace po každé změně polohy, a tím výrazně zlepšit celkový výkon měření.
Technické specifikace MH20i
Směr měření
± X, ± Y, + Z
Manuálně v ose A (vertikálně): 0-90° (v 15° krocích),
Změna polohy
a osa B (horizontálně): ± 180° (v 15° krocích)
Opakovatelná přesnost polohování
21,5 μm (L=10 mm, SF modul)
Přesnost opakování (2)
min. 0,35 μm
max. 1 μm (at L=10 mm, SF modul)
3D přesnost
max. 4 μm (at L=50 mm, SF modul)
XY 0,08 N s 10 mm dotekem SF modul, 0,1 N s 25 mm dotekem MF modul, 0,1 N s 50 mm dotekem EF modul
Měřicí síla
Z
0,75 N SF modul, 1,9 N MF modul, 3,2 N EF modul
XY ± 14°
Přesah
Z
+ 4,0 mm SF modul, + 3,7 mm MF modul, + 2,4 mm EF modul
XY
0,2
– 0,3 N SF modul, 0,2 – 0,4 N MF modul, 0,2 – 0,5 N EF modul
Předepsaná síla potřebná ke spuštění
překročení signálu
Z
3,5 N SF modul, 7 N MF modul, 10 N EF modul
Délka snímacího systému
50 mm SF modul, 60 mm MF modul, 60 mm EF modul
Upevnění snímacího systému
M2
Hmotnost
250 g
Životnost
> 1 000 000 doteků
Upnutí
Připojovací závit M8
Kompatibilní modely
Ruční/CNC souřadnicové měřicí stroje
Výměnný snímací systém (zvl. přís.)
MCR20; uložení až 6 snímacích modulů
Opakovatelná
přesnost polohování: max. 1,0 μm (s automatickou výměnou modulu) při použití 10 mm doteku, *max. 2,0 μm
Přesnost opakování snímacího modulu
s manuální výměnou modulu při použití 10 mm doteku
L = Délka snímacího systému
MH20i
MH20i
Rozměry
MH20i
RENISHAW
MH20i
RENISHAW
MH20i
77 mm
MH20i
ø 48 mm
53 mm
ø 14 mm
0
15
30
Snímací modul
5,7 mm
10 mm 19,5 mm
45
MH20i měřicí hlava sada
Obj.č.: R-MH20i
MH20 otočný systém s integravanou TP20 měřicí hlavou (hlavní
jednotka), 1 snímací modul TP20 (SF)
13
RTP20
Multifunkční, automaticky otočná měřicí hlava
Kompaktní otočný měřicí systém RTP20 pro CNC souřadnicové měřicí stroje nabízí funkci servo poháněného otočného systému s
integrovanou měřicí hlavou TP20.
Na základě osvědčené ruční otočné měřicí hlavay MH20I, RTP20 umožňuje automatickou indexaci a opakovatelnoust v krocích
po 15° (v 168 polohách) a nabízí flexibilní kontaktní dotykový měřicí systém pro CNC souřadnicové měřicí stroje v kombinaci s
integrovaným TP20 snímacím modulem.
Automatické indexace RTP20 je dosaženo pomocí pohybu osy souřadnicového měřicího stroje, což umožňuje funkci servo
poháněné otočné hlavy.
Integrovaný upnutý snímací modul TP20 je kompatibilní se všemi snímací moduly měřicí hlavy TP20. Spolu s přesně opakovatelnou indexací, opakovatelné změny snímacích modulů umožňují maximální rychlost měření.
Na rozdíl od MH20i může RTP20 být použita společně s MCR20 kazetou, pro plně automatizované výměny snímacích modulů, i
když výměna může být provedena ručně.
Technické specifikace RTP20
Upnutí měřicí hlavy
Upínací stopka
Změna polohy
Automaticky pohybem SMS
Opakovatelnost snímací
polohy (2 )
1,5 μm (snímací modul TP20 SF, dotek L = 10 mm
2,5 μm (snímací modul TP20 EM2, dotek L = 20
mm
Hmotnost
cca 250 g
Pro více technických specifikací nahlédněte do MH20i měřicí hlava
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje, podporováno
software MCOSMOS, verze V 3.1 nebo vyšší
RTP20 měřicí hlava sada
Obj.č.: RA-5400-1209
Sada obsahuje následující:
1 x RTP20 měřicí hlava
1 x upínací stonek
2 x TP20 snímací moduly
1 x MCR20 kazeta (A-1371-0163)
1 x závitový adaptér pro stativ
1 x stativ s kuličkou (A-5400-0126)
1 x čistící souprava pro TP20 moduly (A-1085-0016)
2 x kolíkové klíče pro M2 doteky (M-5000-3540)
2 x kolíkové klíče pro M4 doteky (M-5000-3707)
MH20/MH20i/RTP20 Přehled konfigurace
MH20
MH20i
RTP20
LF
SF
MF
EF
6W
EM1 EM2
TP20
Snímací moduly
Doteky s M2 závitem
15
Zvláštní příslušenství TP20/MH20/MH20i/RTP20
Snímací moduly
Délky doteků snímacích modulů TP20
• LF – Snímací modul s malou přítlačnou silou
EF
MF
SF
LF
6W
EM1-STD EM2-STD
• SF – Snímací modul se standardní přítlačnou silou
• MF – Snímací modul se střední přítlačnou silou
• EF – Snímací modul s velkou přítlačnou silou
10
• 6W – 6 směrný snímací modul
20
• EM1-STD – Snímací modul se standardní přítlačnou silou
a 50 mm prodloužením
30
40
• EM2-STD – Snímací modul se standardní přítlačnou silou
a 75 mm prodloužením
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Specifikace
Délka
snímače
XY
Z
XY
+Z
-Z
XY
+ Z mm
- Z mm
Přesnost opakování
v jednom směru
(max. 2)*
10
0,005 N
0,65 N
0,09 N
1,15 N
–
± 14º
3,1
–
0,35 μm
± 0,8 μm
SF
10
0,08 N
0,75 N
0,2 – 0,3 N
3,5 N
–
± 14º
4,0
–
0,35 μm
± 0,6 μm
MF
25
0,1 N
1,9 N
0,2 – 0,4 N
7,0 N
–
± 14º
3,7
–
0,50 μm
± 1,0 μm
EF
50
0,1 N
3,2 N
0,2 – 0,5 N
10,0 N
–
± 14º
2,4
–
0,65 μm
± 2,0 μm
6W
10
0,14 N
1,6 N
0,25 N
2,5 N
9,0 N
± 14º
4,5
1,5
0,80 μm
± 1,5 μm
EM1 STD
10
0,08 N
0,75 N
0,2 – 0,3 N
3,5 N
–
± 14º
4,0
–
0,35 μm
± 0,8 μm
EM2 STD
10
0,08 N
0,75 N
0,2 – 0,3 N
3,5 N
–
± 14º
4,0
–
0,35 μm
± 0,8 μm
LF
Přítlačná síla
Vychylovací síla při přesahu doteku
Max. přesah doteku
* Údaje byly získány za následujících testovacích podmínek: viz sloupec Délka snímače, rychlost snímání 8 mm/s
2D kontaktní
jistota v rovině
XY *
ZVLÁŠTNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TP20 měřicí hlava
Obj.č.: RA-1371-0284
MCR20 výměnný snímací systém
Obj.č.: RA-1371-0163
bez snímacího modulu A-1371-0284
MCR20 kazeta se 6 pozicemi pro uložení A-1371-0163 bez
snímacích modulů
Upnutí TP20 se změnou kinematiky,
souprava nářadí, čistící souprava a krabička
Snímací modul TP20 (LF)
Obj.č.: RA-1371-0392
s malou přítlačnou silou (zelená) A-1371-0392
Snímací modul TP20 (SF)
Obj.č.: RA-1371-0270
se standardní přítlačnou silou (černá) A-1371-0270
Snímací modul TP20 (MF)
Obj.č.: RA-1371-0271
se střední přítlačnou silou (šedivá) A-1371-0271
Snímací modul TP20 (EF)
Obj.č.: RA-1371-0272
s velkou přítlačnou silou (světle hnědá) A-1371-0272
Snímací modul TP20 (6W)
Obj.č.: RA-1371-0419
6 směrný snímací modul (modrá) A-1371-0419
Prodloužený snímací modul EM1
Obj.č.: RA-1371-0430
MSR1
Obj.č.: RA-1371-0347
Manuální stojan pro TP20 snímací moduly
L =70 mm A-1371-0430
Prodloužený snímací modul EM2
Obj.č.: RA-1371-0431
L =95 mm A-1371-0431
Snímací modul sada
Obj.č.: RA-1371-0432
EM1 a EM2 A-1371-0432
17
TP200
Vysoce přesná, kompaktně navržená kontaktní měřicí hlava
Tato kontaktní měřicí hlava má velmi malý vnější průměr, jen 13,5 mm, který jí umožňuje efektivně měřit komplexní obrobky
nebo dosažení částí obrobků ve stísněných prostorách. Vybavena vhodným prodloužením, může snadno dosáhnout hlubších
oblastí.
Automatický výměnný snímací systém
Automatický výměnný snímací systém se používá při měření vyžadujícím více než jen jednu změnu směru snímač (e.g., tnormální
snímač musí být nahrazen snímačem jiného průměru nebo zvláštního tvaru) – umožňuje plně automatizované měření bez
přerušení měřicího procesu. Jako takový může snadno provádět i složité úkoly vyžadující měření nejširší škálou různých snímacích
systémů.
Příklad měření: Blok motoru
Technické specifikace TP200
SF modul
LF modul
Max. hmotnost snímacího systému
Upevnění snímacího systému
Hmotnost
Životnost
Upnutí
Kompatibilní modely
Přesnost opakování snímacího modulu
Délka snímacího
systému
Výměnný snímací systém (zvl. přís.)
1* snímač ø 3 x 50 mm
SCR 200; uložení až 6 snímacích modulů
Všechny doteky s průměrem < 1 mm musí být použity s modulem
s malou přítlačnou silou (LF). Opakovatelná přesnost polohování:
Opakovatelná přesnost polohování: max. 1,0 μm s automatickou
výměnou modulu a 50 mm dotekem,*max. 2,0 μm s manuální
výměnou modulu a doteku
ø 13,5 mm
M8
Měřicí hlava
TP200
30 mm
± X, ± Y, + Z
max. 0,4 μm *1
max. 1 μm *1
0,02 N 1* SF/LF
0,07 N 1* SF/LF
XY ± 14°
± 4,5 mm SF modul, + 3 mm LF modul
max. 0,4N, SF modul
max. 0,15N, LF modul
max. 4,9N, SF modul
max. 1,6N, LF modul
50 mm (ocel), 100 mm (uhlíková vlákna)
20 mm (ocel), 50 mm (uhlíková vlákna)
8 g SF modul, 3 g LF modul
M2
22 g
> 10 000 000 doteků
Připojovací závit M8
CNC souřadnicové měřicí stroje
Snímací modul
13 mm
Předepsaná síla
XY
potřebná ke
spuštění překročení
Z
signálu
Rozměry
RENISHAW
M2
10 mm
Směr měření
Přesnost opakování (2)
3D přesnost
XY
Měřicí síla
Z
XY
Přesah
Z
SCR 200 výměnný systém
ø 4 mm
TP200
TP200
TP200 sada
Obj.č.: R-TP200
SCR200 výměnný snímací modul
Obj.č.: RA-1207-0260
1 x PI200 interface A-1207-0050
1 x SCR200 výměník snímacích modulů vč. 3 snímacích modulů
(SF) A-1207-0030
1 x PL63S 5 m připojovací kabel pro SCR200 A-1016-7630
1 x TP200 měřicí hlava se snímacím modulem SF A-1207-0005
4 x snímací moduly (SF)
SCR200 kazeta bez snímacích modulů
A-1207-0260
TP200S
Obj.č.: R-TP200S
SCR200 výměnný snímací modul
Obj.č.: RA-1207-0030
SCR200 se 6 pozicemi pro uložení A-1207-0030
vč. 3 snímacích modulů (SF)
245
TP200 měřicí hlava
Obj.č.: RA-1207-0005
190
1 x PI200 interface A-1207-0050
1 x PL63S 5 m připojovací kabel pro SCR200 A-1016-7630
1 x TP200 měřicí hlava se snímacím modulem (SF) A-1207-0005
1 x TP200 měřicí hlava A-1207-0005
Příslušenství
Standard snímací modul
Obj.č.: RA-1207-0010
1 x snímací modul (SF) A-1207-0010
Snímací modul s malou silou
Obj.č.: RA-1207-0011
1 x Snímací modul s malou silou (LF) A-1207-0011
Čistící souprava
Obj.č.: RA-1085-0016
Čistící souprava pro TP200/ TP20 A-1085-0016
19
TP7M/TP7M EP
Vysoce přesná kontaktní spínací měřicí hlava
Série TP7M je vysoce přesná, kontaktní spínací měřicí hlava s max. přesností opakování 2 0,25 μm.
Flexibilita
Měřicí hlava je skvěle flexibilní, může být použita ve všech možných směrech natočení hlavy (PH10M). Měření ve větších
hloubkách lze provést také pomocí prodlouženích PEM.
TP7MEP měřicí hlava může být automaticky nahrazena jinými systémy, pomocí volitelného ACR výměnného systému.
Kompatibilní s dlouhými snímacími systémy
Dokonce i dlouhé snímací systémy do 180 mm mohou být upnuty na TP7M * (obr. 3). V kombinaci s max. přípustným
prodloužením (obr. 2) 200 mm pro PH10M/PH10MQ otočné hlavy, lze dosáhnout max. rozsahu měření 380 mm.
* při použití prodloužení z uhlíkových vláken,  150 mm v případě oceli.
Technické specifikace TP7M/TPM EP
Rychlost měření
Přesah
XY
Z
XY
Předepsaná síla potřebná
ke spuštění překročení
Z
signálu
Délka snímacího systému
Upevnění snímacího systému
Hmotnost
Životnost
Upnutí měřicí hlavy
Kompatibilní modely
2,94 N 1*
150 mm
M4
85 g
> 10 000 000 doteků
automatické
TP7M CNC souřadnicové měřicí stroje
TP7M EP CNC souřadnicové měřicí stroje
(Legex)
1* dotek ø 4 x 50 mm, rychlost měření 30 mm/s
RENISHAW
50 mm
XY
Z
ø 25 mm
18 mm
Měřicí síla
Rozměry
± X, ± Y, + Z
0,25 μm 1*
< 0,6 μm (Pouze TP7M EP)
0,02 N 1*
0,15 N 1*
max. 30 mm/s
± 16º
± 5 mm
0,49 N 1*
3 mm
Směr měření
Přesnost opakování (2)
3D přesnost
ø 4 mm
TP7M/TP7M
EP
TP7M/TP7M EP
TP7M sada
Obj.č.: R-TP7ME
TP7M měřicí hlava sada
Obj.č.: R-TP7M
1 x TP7M vysoce přesná 6 směrná měřicí hlava A-1073-0121
1 x PI7-2 interface A-1073-0030
1 x TP7M měřicí hlava A-1073-0121
1 x PI7-2 interface A-1073-0030
1 x PEM prodlužovací souprava v dřevěné krabičce A-1076-0100
1 x PHC10-PI200 připojovací souprava A-1018-0126
1 x PS3-7C snímač M4 závit, RBK Ø8 A-5000-7796
1 x SE20 M4 prodloužení snímače 50 mm / keramika A-50007755
1 x SE22 M4/M3 prodloužení 50 mm A-5000-7751
4 x SE2 M3 prodloužení 20 mm M-5000-3592
1 x PS1-31R snímač M3 závit, RBK Ø 3 A-5003-0067
1 x PS1-32R snímač M3 závit, RBK Ø 4 A-5003-0068
1 x PS1-33R snímač M3 závit, RBK Ø 5 A-50003-0069
1 x SC4 / 5 směrný držák snímače A-5000-7610
1 x SA6 / závitový adaptér M4/M3 M-5000-6714
1 x SA3 / závitový adaptér M3/M2 M-5000-4163
1 x PS2-6R snímač M4 závit, RBK Ø 4 A-5000-7551
6 x SE8 M3 prodloužení snímače 10 mm M-5000-7633
1 x PS2-5R snímač M4 závit, RBK Ø 3 A-5000-7549
1 x PS1-9R snímač M3 závit, RBK Ø 1 A-5000-3551
5 x PS1-10R snímač M3 závit, RBK Ø 2 A-5000-3552
1 x PS44R snímač/válec M2 závit A-5000-8876
2 x S7 kolíkový klíč pro M2 a M3 vložky M-5000-3540
1 x PS1-16R snímač/dutá keramická polokoule A-5000-7814
1 x dřevěná krabička pro TP7M, M4 a M2 závity A-1015-7757
TP7M měřicí hlava
Obj.č.: R-TP7MS
1 x TP7M měřicí hlava A-1073-0121
TP7M EP vysoce přesná měřicí hlava
Obj.č.: R-TP7M EP
Kontaktní, dotyková měřicí hlava
1 x TP7MEP měřicí hlava A-1073-0261
21
MTP2000
Extrémně přesná kontaktní spínací měřicí hlava
Tato měřicí hlava nabízí vynikající opakovatelnost 2 0,15 μm.
Kromě toho struktura snímače byla speciálně vyvinuta Mitutoyo, aby byla
zabezpečena vysoká přesnost měření kruhovitosti a kulovitých tvarů.
Flexibilita
Měřicí hlava je skvěle flexibilní, může být použita ve všech možných směrech
natočení hlavy (PH10M). Měření ve větších hloubkách lze provést také pomocí
prodlouženích PEM.
MTP2000 měřicí hlava může být automaticky nahrazena jinými systémy, pomocí
volitelného ACR výměnného systému.
Technické specifikace MTP2000
Předepsaná síla potřebná
ke spuštění překročení
Z
signálu
Délka snímacího systému
Upevnění snímacího systému
Hmotnost
Životnost
Upnutí měřicí hlavy
Kompatibilní modely
1* dotek ø 4 x 20 mm
ø 35 mm
ø 25 mm
2,94 N
100 mm vertikálně, 51 mm horizontálně
M4
95 g
> 1 000 000 doteků
automatické (kompatibilní s Renishaw)
CNC souřadnicové měřicí stroje (Legex serie)
2,3 mm
Přesah
XY
Z
XY
Z
XY
±X, ±Y, +Z
max. 0,15 μm (rychlost měření 3 mm/s) 1*
max. ± 0,5 μm (rychlost měření 3 mm/s)1*
0,006N 1*
0,1N 1*
± 5 až 6°
± 1,5 mm
1,15 N
Rozměry
18 mm
Směr měření
Přesnost opakování (2
3D přesnost
Měřicí síla
Rychlost měření 3 mm/s
Příklad měření
81,3 mm
MTP2000 na PH10MQ s a bez prodloužení PEM
MTP2000
MTP2000
MTP2000 sada
Obj.č.: ABK839D
1 x MTP2000 hlavní jednotka
1 x upínací systém doteku
1 x skladovací obal
1 x nářadí pro doteky M4
1 x vysoce přesný dotek ø 4 x 18 mm
1 x MTP2000 I/F BOX konfigurace
1 x MTP2000 I/F BOX
1 x I/F BOX připojovací kabel
1 x návod k použití
23
Micro snímač UMAP
CMM
Snímací systém pro měření 3D mikro geometrií
Speciálně navrženo pro plné 3D měření velmi malých geometrií, snímací systém UMAP CMM může
být připojen ke standardnímu SMS přes jeho automatické připojení. Na indexovatelné snímací hlavě
může být nastaven do různých poloh.
Malý průměr hrotu a extrémně nízká měřicí síla
Extrémně nízká kontaktní síla 1μN (toto je gravitační síla 10μg!), umožňuje detekovat geometrie na
citlivém povrchu bez poškození nebo ohýbání. Těchto vlastností je dosaženo jedinečným principem
měření: snímač je nucen se kývat v jeho rezonanční frekvenci. Jakmile se dostane hrot do kontaktu s
obrobkem, je amplituda kývání snímač tlumena - to je spouštěcí signál pro sejmutí měřeného bodu. S
tímto principem má snímač stejnou citlivost v každém směru snímání.
a) Normální amplituda
b) Tlumené vibrace
t
a) Bez kontaktu s obrobkem
b) V kontaktu s obrobkem
Kamerové systémy detekují pouze ve 2D
Pro detekci mikro geometrií, jsou většinou používány kamerové systémy. Poskytují rychlé výsledky bez
kontaktu s povrchem - ale může poskytnout pouze výsledky ve 2D!
Jak můžete vidět na následujících obrázcích, UMAP snímací systém poskytuje výsledky v 3D pro mnoho důležitých rysů vašich obrobků.
UMAP měřicí hlava nabízí následující výhody ve srovnání se systémy zpracování obrazu pro následující příklady měřicích
úloh:
Zkosený otvor
Kuželovitý tvar
Zaoblení
Odsazená hrana
UMAP
UMAP CMMCMM
Automatické
připojení
CCD kamera
Sklápěcí mechanismus
Snímací jednotka
Bílé LED osvětlení
Objektiv
Dotek
Verze 1:
Verze 2:
Standard
vč. sledovacího systému s vestavěným kamerovým systémem
a s LED osvětlením (volitelné příslušenství)
UMAP 110
UMAP 130
Průměr
100 μm
300 μm
Průměr hřídele
80 μm
200 μm
Efektivní délka
10 mm
16 mm
Rychlost měření
Přítlačná síla
Teplota okolí
Vlhkost
1 - 50 μm/s
1 μN
10 μN
20°C +/-1°; Gradient < 1K/8h
55% +/-5%; Gradient < 2%/8h
25
SP600Q
Multifunkční skenovací měřicí hlava s přímým pouzdrem
pro upevnění
SP600Q je velmi spolehlivá analogová měřicí hlava. Je ideální pro snímání profilů
a drobných detailů povrchu. Velké objemy dat mohou být rychle zaznamenány
SP600Q pro účely měření a digitalizace.
Měřicí hlava má rozsah měření ±1 mm ve všech třech osách (X, Y a Z). SH600EXT
držák snímače může být použit k upnutí snímacích systémů do délky 300 mm.
Samostředicí vlastnost měřicího snímače je vynikající (<5 μm), když se snímač
nedotýká obrobku. Tato malá odchylka není důležitá pro přesnost měření; umožňuje
však skenování s malými odchylkami snímače a nízkou kontaktní sílou – což je je
rozhodující při skenování malých geometrií a detailů povrchu. Odnímatelný držák
snímače je upevněn magneticky a umožňuje automatické změny snímacího systémů.
Dynamické vlastnosti jsou výborné díky své nízké hmotnosti, vynikající konstrukční
tuhosti a tlumení viskózního tření. Kompaktní design s přímým pouzdrem upínání je
užitečný zejména pro SMS s malými rozsahy měření.
SP600Q: Technické specifikace
Funkce
Směry měření
Rozsah měření
Rozlišení
Tuhost pružiny
Dotekový systém
(Připojovací závit G4)
Hmotnost
Kompatibilní modely
Délka
Rychlé skenování, digitalizace a jednobodové měření
±X, ±Y, ±Z
±1 mm (X, Y, Z)
0,1 μm
1,2 N /mm jmenovitá (X, Y, Z)
Max. 200 mm, max. 300 mm
s prodlužovacím držákem sním. modulu
Hmotnost max. 20 g
300 g
Crysta Apex C 500 serie
Upnutí
Přímé upnutí v objímce SMS
Výměnný systém
SCR600 nebo SCP600 s MRS
SCR600 výměnný systém
SP600Q
SP600Q
60
SP600Q měřicí hlava
Obj.č.: RA2098-0890
81
1 x SP600Q měřicí hlava
1 x ø 8 x 50 mm dotek s keram. dříkem a rubínovou kuličkou
1 x SH600 STD držák doteku (RA2098-0284)
SP600Q
ø 46
SCP600 úložný modul
Obj.č.: RA2098-0933
MRS Schiene
1 x SCP600 úložný modul (pro montáž na MRS systém)
SCP600
SCR600 výměnný systém
Obj.č.: RA2098-0255
1 x SCR699 výměnný systém
2 x SH600 STD držák doteku (RA2098-0284)
SCR600
SH600 EXT držák doteku
Obj.č.: RA2098-1036
1 x SH600 EXT držák doteku se zvýšenou magnetickou silou
pro délku snímacího systému až 300 mm
27
SP25M
Multifunkční, kompaktně navržená skenovací měřicí hlava
SP25M je kompaktní, vysoce přesná měřicí hlava s vnějším průměrem 25 mm. Multifunkční měřicí hlava pro CNC souřadnicové měřicí stroje umožňuje nejen skenovací
měření, ale i vysoce přesné bodové měření a samostředicí měření.
Rychlé skenování
Dvě různé metody skenování jsou k dispozici pro skenovací měření. Jedna z metod
automaticky skenuje neznámou geometrii; další získá známou geometrii na základě
předem definované kontury. Známé geometrie lze skenovat rychlostí měření až 120
mm/s.
Vysoce flexibilní
SP25M měřicí hlava je vysoce flexibilní. Kromě své vynikající přesnosti měření při
velmi nízké kontaktní síle, může být použita se snímacím systémem SP25M v délce
od 20 mm (SP25-1) až do 400 mm (SP25-4). Měřicí hlava může být použita jak na
pevné hlavě (PH6M), tak i na otočné měřicí hlavě (PH10M/PH10MQ). Obě celé měřicí
hlavy, skenovací moduly (SM25-1 až SM25-4) a příslušné snímací systémy mohou
být automaticky měněny na SP25M pomocí příslušného výměnného systému (ACR1/
ACR3, FCR25). Což umožňuje automatizaci i komplexní měřicí procesy.
Příslušenství
MRS/FCR25 výměník snímacího modulu/výměnný snímací systém
Příklady měření: Hlava válců
samostředicí
měření
Příklad měření: Díly karoserie
Technické specifikace SP25M
Rozsah měření
± 0,5 mm (x, y, z)
Rozlišení
< 0,1 μm
Max. přípustná odchylka skenování
MPEP  0,6 μm (Legex 500/700/900);  1,7 μm (Crysta Apex C 500/700/900)
Max. přípustná odchylka skenování
MPETHP 1,6 μm (Legex 322), 1,4 μm (Legex 500, 700, 900);
 2,3 μm (Crysta Apex C 500/700/900)
Tuhost pružiny
0,2 N/mm – 0,6 N/mm
Přesah
± 2,0 mm (XY) 1,7 mm (Z) + /1,2 mm Z-
Délka snímacího systému
400 mm (při použití SM25-4/SH25-4)
Upínací závit doteku
M3
Max. rychlost měření
120 mm/s (při skenování známé geometrie)
Upnutí měřicí hlavy
automatické
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje
Automatická výměna doteků
MRS/FCR25 (max. 8 x FCR25, nainstalován ve stejném směru)
SP25M
SP25M
Skenovací
moduly
16,95
74,05
195,4
Rozměry
20 - 50
SP25M
měřicí hlava
hlavní jednotka
Délka snímacího systému 120-200
Délka snímacího systému 50-105
20-100
20 -70
TP20
snímací modul
ø4
Možné konfigurace pomocí snímacích
křížů:
29
SP25M
SP25M sada 1
Obj.č.: RA-2237-1001
SP25M kompletní sada
Obj.č.: RA-2237-1015
Sada 1 SP25M měřicí hlava skenovací sada 1 A-2237-1001
Základní systém pro skenování při délce snímacího systému
20 mm – 50 mm.
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SP25M měřicí hlava
1 x SM25-1 skenovací modul
2 x SH25-1 držák doteku
vč. Mitutoyo komponent vč. řídícího software,
připojovacího kabelu, interface
SP25M kompletní sada pro skenování a konvenční snímání
pomocí TP20 snímacího modulu.
Sada se skládá z následujících částí:
SP25M měřicí hlava skenovací sada 1 (A-2237-1001)
SM25-2 skenovací modul sada (A-2237-1102)
SM25-3 skenovací modul sada (A-2237-1103)
TM25-20 TP20 adaptér modulu (A-2237-1200)
vč. Mitutoyo komponent vč. řídícího software,
připojovacího kabelu, interface
SP25M sada 2
Obj.č.: RA-2237-1002
SM25-1 skenovací modul sada
Obj.č.: RA-2237-1101
Sada 2 SP25M měřicí hlava skenovací sada 2 A-2237-1002
Základní systém pro skenování při délce snímacího systému
50 mm – 105 mm.
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SP25M měřicí hlava
1 x SM25-2 skenovací modul
2 x SH25-2 držák doteku
vč. Mitutoyo komponent vč. řídícího software,
připojovacího kabelu, interface
SM25-1 sada skenovacího modulu pro A-2237-1101
Délka snímacího systému 20 mm – 50 mm
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SM25-1 skenovací modul
2 x SH25-1 držák doteku
SP25M sada 3
Obj.č.: RA-2237-1003
Sada 3 SP25M měřicí hlava skenovací sada 3 A-2237-1003
Základní systém pro skenování při délce snímacího systému
120 mm – 200 mm.
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SP25M měřicí hlava
1 x SM25-3 skenovací modul
2 x SH25-3 držák doteku
vč. Mitutoyo komponent vč. řídícího software,
připojovacího kabelu, interface
SM25-2 skenovací modul sada
Obj.č.: RA-2237-1102
SM25-2 sada skenovacího modulu pro A-2237-1102
Délka snímacího systému 50 mm – 105 mm
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SM25-2 skenovací modul
2 x SH25-2 držák doteku
SM25-3 skenovací modul sada
Obj.č.: RA-2237-1103
SM25-3 sada skenovacího modulu pro A-2237-1103
Délka snímacího systému 120 mm – 200 mm
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SM25-3 skenovací modul
2 x SH25-3 držák doteku
SP25M sada 4 pro MCOSMOS V 3.0 nebo vyšší
Obj.č.: RA-2237-1004
SM25-4 skenovací modul sada pro MCOSMOS V 3.0 nebo vyšší
Obj.č.: RA-2237-1104
SM25-4 skenovací modul sada pro A-2237-1004
Délka snímacího systému 220 mm - 400 mm
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SM25 skenovací modul
2 x SH25-4 držák doteku
SM25-4 "kompletní" sada skenovacího modulu pro A-2237-1104
Délka snímacího systému 220 mm - 400 mm.
Sada se skládá z následujících částí:
1 x SM25 skenovací modul
2 x SH25-4 držák doteku
1 x TE M3 D10R L200 EAL200 D4C/F (A-5003-7054)
1 x TE M3 D10R L150 EAL150 D4C/F (A-5003-7055)
1 x TE M3 D10R L100 EAL100 D4C/F (A-5003-7056)
1 x TE M3 D10R L75 EAL75 D4C/F (A-5003-7057)
1 x TE M3 D5R L50 EAL50 D2,5CE (A-5003-0069)
1 x TE M3 D5R L21 EAL21 D2,5SS (A-5000-7630)
SP25M
SP25M
TM25-20 adaptér modulu MCOSMOS V 2.4 nebo vyšší
Obj.č.: RA-2237-1200
FCR25 flexibilní výměnný systém
Obj.č.: RA-2237-1401
TM25-20 adaptér modulu pro použití TP20 snímacího modulu ve
spojení s SP25M měřicí hlavou bez TP20 snímacích modulů
FCR25 flexibilní výměnný systém se 3 úložnými porty pro
skenovací moduly SM25-1, SM25-2, SM25-3, SM25-4 a adaptér
modulu TM25-20
Přiložené adaptéry PA25-SH, PA25-20 (3 od každého) mohou být
použity k uložení držáku doteku SH25-1, SH25-2, SH25-3, SH25-4
nebo TP20 snímacích modulů.
TM25-20 adaptér modulu
Obj.č.: RA-2237-1201
TM25-20 adaptér modulu pro použití TP20 snímacího modulu ve
spojení s SP25M měřicí hlavou vč. dvou TP20 snímacích modulů
(SF) se standardní přítlačnou silou
(MRS montážní souprava není součástí dodávky, prosím objednávejte
samostatně, viz strana 54 a násl. MRS)
FCR25
SH25-1 držák doteku
Obj.č.: RA-2237-1301
SH25-1 držák doteku pro skenovací modul SM25-1,
délka snímacího systému 20 mm – 50 mm
SH25-2 držák doteku
Obj.č.: RA-2237-1302
SH25-2 držák doteku pro skenovací modul SM25-2,
délka snímacího systému 50 mm – 105 mm
SH25-3 držák doteku
Obj.č.: RA-2237-1303
SH25-3 držák doteku pro skenovací modul SM25-3,
délka snímacího systému 120 mm – 200 mm
SH25-4 držák doteku MCOSMOS V 3.0 nebo vyšší
Obj.č.: RA-2237-1304
SH25-4 držák doteku pro skenovací modul SM25-4,
délka snímacího systému 220 mm – 400 mm
FCR25 upnuto na upínacím MRS modulárním systémum (54 a další)
FCR25-L6
FCR25-L3
31
SP80
Multifunkční skenovací měřicí hlava
kompatibilní i s velmi dlouhými snímacími systémy
SP80 skenovací měřicí hlava je speciálně navržena pro dlouhé snímací systémy s vysokou úrovní přesnosti měření a max. délkou
500 mm (měřeno ve svislém i vodorovném směru). Multifunkční měřicí hlava pro CNC souřadnicové měřicí stroje umožňuje nejen
skenovací měření, ale i vysoce přesné bodové měření a samostředicí měření.
Rychlé skenování
Dvě různé metody skenování jsou k dispozici pro skenovací měření. Jedna z metod automaticky skenuje neznámou geometrii; další získá známou geometrii na základě předem definované kontury. Známé geometrie lze skenovat rychlostí měření až 120 mm/s.
Příslušenství
MRS/SCP80 výměnný snímací systém
samostředicí
měření
± 2,5 mm (x, y, z)
MPETHP 1,4 μm (Legex 500/700/900);
 2,0 μm (Crysta Apex C 700/900)
Tuhost pružiny
1,8 N/mm
Max. délka snímacího systému
500 mm
Max. hmotnost snímacího systému
500 g
Upínací závit doteku
M5
Max. rychlost měření
120 mm/s (při skenování známé geometrie)
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje Legex
(x=500 nebo více); Crysta Apex C (x=700
nebo více)
Automatický snímací výměnný systém
MRS/SCP 80 (zvl. přís.)
SP80 hlavní jednotka
SP80
21 mm
Max. přípustná odchylka skenování
KM80
11 mm
Max. přípustná odchylka doteku
106 mm
0,02 μm
MPEP  0,6 μm (Legex 500/700/900);
 1,7 μm (Crysta Apex C 700/900)
41 mm
Rozlišení
150 mm
Rozsah měření
6 mm
Rozměry
Technické specifikace SP80
5 x M5
22 mm
SP80
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SP80 PŘÍSLUŠENSTVÍ
SP80 sada 1
Obj.č.: RA-2238-0700
SH80 držák doteku
Obj.č.: RA-2238-0705
1 x SP80 analogová měřicí hlava
1 x SH80 držák doteku (A-2238-0705)
1 x PL157 adaptérový kabel (A-1016-7132)
1 x KM80 výměnný adaptér (A-2238-0703)
s M5 upínacím systémem doteku(kostka)
SP80 sada 2
Obj.č.: RA-2238-0733
SCP80 úložný modul
Obj.č.: RA-2238-0706
pro montáž držáku doteku SH80 ve spojení s MRS montážní
soupravou, viz strana 54 a násl.
1 x SP80 analogová měřicí hlava
1 x SH80 držák doteku (A-2238-0705)
1 x PL157 adaptérový kabel (A-1016-7132)
1 x KM80 výměnný adaptér (A-2238-0703)
4 x SCP80 úložný modul (A-2238-0706)
1 x MRS600 – montážní souprava (A-4192-0002)
KM80
SP80 hlavní jednotka
SP80 sada 3
Obj.č.: RA-2238-0735
1 x SP80 analogová měřicí hlava
3 x SH80 držák doteku (A-2238-0705)
1 x PL157 adaptérový kabel (A-1016-7132)
1 x KM80 výměnný adaptér (A-2238-0703)
3 x SCP80 úložný modul (A-2238-0706)
1 x MRS600 – montážní souprava (A-4192-0002)
SP80 sada 4
Obj.č.: RA-2238-0736
SH80
Automatický snímací výměnný
systém
MRS
1 x SP80 analogová měřicí hlava
4 x SH80 držák doteku (A-2238-0705)
1 x PL157 adaptérový kabel (A-1016-7132)
1 x KM80 výměnný adaptér (A-2238-0703)
4 x SCP80 úložný modul (A-2238-0706)
1 x MRS600 – montážní souprava (A-4192-0002)
SP80 sada 5
Obj.č.: RA-2238-0737
1 x SP80 analogová měřicí hlava
5 x SH80 držák doteku (A-2238-0705)
1 x PL157 adaptérový kabel (A-1016-7132)
1 x KM80 výměnný adaptér (A-2238-0703)
5 x SCP80 úložný modul (A-2238-0706)
1 x MRS1000 – montážní souprava (A-4192-0003)
SCP80
SCP80
34 mm
SCP80
34 mm
230 mm
128 mm
33
REVOTM
•
•
•
•
•
•
•
•
Dynamické měření
Konzistentní měřicí síla díky aktivní kontrole deformace snímače
Pěti osé skenovací měření na SMS
Technologie Renscan5™ pro vynikající přesnost systému
Rychlost měření až 500 mm/s
Délka snímacího systému až 500 mm
Vysoce přesná vzduchová ložiska
Plynule nastavitelná pro větší flexibilitu (rozsah naklopení - 5° až + 120°, plynule
otočná 0° - 360° – neomezeno)
126
Měřicí hlava REVOTM
RSP2
SH25-3
350
250
RSP3
500
RSH250
RSH350
RSH500
REVO™: Technické specifikace
Rozlišení, úhel měřicího systému
Měřicí systém
Přípustná provozní teplota
Osa A
Změna polohy
Osa B
Ložiska
Přívod vzduchu (před filtrem)
Přívod vzduchu (za filtrem)
Rychlost měření
Hmotnost (vč. snímacího modulu
a kabelu)
Upnutí měřicí hlavy
0,08 úhlových sekund
Laser
+15°C až +30° C
-5° až +120° C, spojité
360° neomezeno
Vysoce přesná vzduchá ložiska v obou osách, poháněná bezkomutátorovými motory
ISO8537.1 Třída 4; při 6 bar - 6,5 bar
ISO8537.1 Třída 2; 5 bar
max. 500 mm/s
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje s Renishaw UCC2 kotrolerem, podporováno software MCOSMOS,
verze V 3.1 nebo vyšší
Automatický výměnný systém (zvl. pří.)
MRS / RCP úložných modulů pro výměnu RSP2 / RSP3 snímacích modulů a držáků snímacího systému
1,75 kg
Šroubovaný s adaptérem přímo do objímky
TM
REVO
REVO
TM
REVO standard sada
Obj.č.: RA-3060-0002
RSH250 REVO držák doteku
Obj.č.: RA-3061-1910
1 x REVO měřicí hlava (A-3060-0040)
1 x RSP2 2D skenovací modul (A-3060-0020)
1 x RSH250 250 mm držák doteku (A-3061-1910)
1 x RSH350 350 mm držák doteku (A-3061-1911)
1 x RSP3 3D skenovací modul (A-3060-0030)
1 x SH25-3 držák doteku (A-2237-1303)
1 x dotek RBK = 6 mm, L = 10 mm (A-5000-4156)
1 x MRS600 upínací souprava (A-4192-0002)
4 x RCP úložné moduly (A-3061-0100)
1 x kalibrační koule D = 45 mm (A-3060-0310)
1 x RSH250 REVO držák doteku, L = 250 mm rozsah natáčení,
pro RSP2 2D skenovací modul, dotek s připojovacím závitem M2
REVO starter sada
Obj.č.: RA-3060-0003
1 x RSH500 REVO držák doteku, L = 500 mm rozsah natáčení,
pro RSP2 2D skenovací modul, dotek s připojovacím závitem M2
1 x REVOTM měřicí hlava (A-3060-0040)
1 x RSP2 2D skenovací modul (A-3060-0020)
1 x RSH250 250 mm držák doteku
1 x dotek RBK = 6 mm, L = 10 mm (A-5000-4156)
1 x kalibrační koule D = 45 mm (A-3060-0310)
RCP REVO úložný modul
Obj.č.: RA-3061-0100
REVO change sada 1
Obj.č.: RA-3060-0011
1 x RCP REVO úložný modul
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovací moduly a/nebo RSH250,
RSH350 nebo RSH 500 držák doteku, montáž na MRS systém)
1 x MRS600 upínací souprava (A-4192-0002)
1 x FCR25 výměnný systém (A-2237-1401)
4 x RCP úložné moduly (A-3061-0100)
2 x MRS sloupy (L = 62,50 mm) (A-4192-0061)
1 x MRS600 souprava nastavovacích desek (A-4192-0002)
REVO 2D skenovací modul
Obj.č.: RA-3060-0020
RSH350 REVO držák doteku
Obj.č.: RA-3061-1911
1 x RSH350 REVO držák doteku, L = 350 mm rozsah natáčení,
pro RSP2 2D skenovací modul, dotek s připojovacím závitem M2
RSH500 REVO držák doteku
Obj.č.: RA-3060-0021
RCP TC REVO úložný modul
Obj.č.: RA-3061-0303
1 x RCP TC REVO úložný modul
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovací moduly, montáž na MRS
systém)
1 x RSP2 2D skenovací modul pro použití RSH250, RSH350
a RSH500
RCP TC REVO úložný modul sada
Obj.č.: RA-3061-0300
REVO 3D skenovací modul
Obj.č.: RA-3060-0030
2 x RCP TC REVO úložný modul
1 x síťový zdroj pro napájení až 4 úložných modulů
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovací moduly, montáž na MRS
systém)
1 x RSP3 3D skenovací modul pro použití držáku doteků typu
SH25-3 (A-2237-1303) (není obsažen)
Další informace o REVO úložných modulech najdete na straně 57
REVO měřicí hlava
Obj.č.: RA-3060-0040
1 x REVOTM měřicí hlava
Revo kalibrační koule sada
Obj.č.: RA-3061-0310
1 x Revo ocelová kalibrační koule o průměru 50 mm,
vč. upínacího materiálu
35
MPP-310Q/MPP-310
Vysoce přesné skenování
MPP-310Q/310 je multifunkční měřicí hlava pro CNC souřadnicové měřicí stroje.
Nejen, že provádí kontinuální kontaktní skenovací měření na V2 0,3 μm, ale také
umožňuje velmi přesné bodové měření a samostředicí měření.
V kombinaci s otočným stolem MRT320, lze také provádět velmi přesná měření na
rotačně symetrických obrobcích (např. zdvihací vřetena, vačkové hřídele, klikové
hřídele, ozubená kola).
Všesměrové skenování
MPP-310Q/310 je vybavena vysoce přesnými pravítky s rozlišením 0,01 μm v každém
směru (osa X, Y a Z). Vzduchová ložiska na všech osách zajišťují hladké fungování
snímačů při minimální měřicí síle. Softwarově řízené svorky osy jsou výhodné
zejména při skenování nakloněné nebo klenuté plochy. Upínání osy v pravém úhlu
ke směru měření eliminuje nežádoucí odklon snímacího systému a enormně snižuje
chyby měření.
samostředicí
měření
Nízká měřicí síla
MPP-310Q/310 umožňuje kontaktní sílu 0,03 N nebo vyšší, což je užitečné zejména
při měření citlivých obrobků, nebo pomocí velmi malých snímačů.
Rychlé skenování
Dvě různé metody skenování jsou k dispozici pro skenovací měření. Jedna z metod
automaticky skenuje neznámou geometrii; další získá známou geometrii na základě
předem definované kontury. Známé geometrie lze skenovat rychlostí měření až 120
mm/s.
Příslušenství/Speciální příslušenství
SCR6 výměnný snímací systém
Technické specifikace MPP-310Q/MPP-310
Rozsah měření
± 1 mm (x, y, z)
Rozlišení
0,01 μm
Max. přípustná odchylka doteku
MPEP 0,45 mm (LEGEX500/700/900: použití doteků ø 4 x18 mm)
Max. přípustná odchylka skenování
MPETHP 1,4 mm (LEGEX500/700/900: použití doteků ø 4 x18 mm)
Tuhost pružiny
0,2 N/mm
Délka snímacího systému
200 mm vertikální a horizontální
Max. hmotnost snímacího systému
75 g
Upínací závit doteku
M4
Max. rychlost měření
120 mm/s (při skenování známé geometrie)
Průtok vzduchu
30 NL/min
Kompatibilní modely
CNC (LEGEX 500/700/900/1200 serie)
Automatický snímací výměnný systém
SCR6 (zvl. přl.)
MPP-310Q/MPP-310
MPP-310Q/MPP-310
Rozměry
50 mm
96 mm
ø 14 mm
CLAMP
147,5 mm
X
Y
Z
50 mm
32 mm
MPP-300
ø 46 mm
ø 88 mm
MPP-310Q sada
Obj.č.: 06ABU486
1 x MPP-310 měřicí hlava (hlavní jednotka)
vč. upnutí doteku
1 x tlumicí kapalina, silikonový olej (2000 CS)
1 x dřevená krabička pro skladování MPP-300
5 x ø 4 x 50 mm doteky
2 x prodloužení L = 30 mm M4-M4 keramika
1 x prodloužení L = 50 mm M4-M4 keramika
1 x prodloužení L = 100 mm M4-M4 keramika
1 x připojení pro doteky M4
1 x příčník pro doteky M4
2 x nářadí pro doteky (pro montáž/demontáž doteků M4)
1 x šestihranný klíč, jmenovitý průměr: 1,5
1 x osvědčení o zkoušce
1 x návod pro obsluhu
1 x upínací jednotka pro Legex serie
37
Speciální příslušenství pro MPP-310Q/MPP-310
Speciální příslušenství pro MPP 100/MPP-300Q/MPP-300
Měřicí rozsah SMS
Rozměry
33
115
600
80
60
80
60
20
80
60
80
5
200
Systém MRS pro upínání
snímacích systémů SCR6
28
20
ø 50
28
ø 50
110
Měřicí rozsah SMS
MPP-300Q sada
Obj.č.: 06ABU500
1 x SCR6 výměnný systém doteků
4 x upnutí snímacího systému
3 x upnutí snímače
1 x adaptérová deska
3 x ø 4 x 20 mm doteky
3 x M4 adaptéry
1 x ø 10 kalibrační koule
90
39
SurfaceMeasure 606
†
†
†
†
†
†
Vysoká přesnost
Vysokorychlostní bezkontaktní měření
Skenovací měření různých povrchů
Ideální pro kontrolu, reverzní inženýrství
Ideální pro kontroly volného tvaru a zpětné inženýrství
Proměňte svůj SMS na multisenzorové zařízení
Specifikace
Max. šířka skenování
60 mm
Rozsah měření
60 mm
Pracovní vzdálenost
93 mm
Chyba kontroly
12 μm [1 / Koule]
Třída laseru
EN / IEC
Připojení
Automatické
Obj. č.
02AQH100
0.06 mm
60 mm
Třída 2 [EN / IEC60825-1 (2007)]
SurfaceMeasure interface jednotka obj.č.: 02AQH150
60 mm
Bezkontaktní vysokorychlostní řádková
laserová sonda
ACR3 Výměnný rack se zdrojem
Obj.č.: RA-5036-0171
70
210
117
146,3
81,3
Pracovní
vzdálenost:
93
22.5°
60
Střed měřicího rozsahu: 240
65
32
60
5 m kabel Obj.č.: RA-5036-0168
10 m kabel Obj.č.: RA-5036-0169
15 m kabel Obj.č.: RA-5036-0170
MSURF-I
MSURF-S
Barevná mapa chyb
Může být spuštěn z MCOSMOS
41
CF20
Pomocí souřadnicového měřicího stroje jako velký
mikroskop
CF20 je středicí mikroskop speciálně konstruovaný pro měření malých otvorů, kontury nebo jiných detailů, spolu s pružnými vzorky, které se obtížně měří kontaktním
snímačem. CF20 umožňuje prakticky změnit váš souřadnicový měřicí stroj na velký
mikroskop.
Speciální příslušenství pro různé možnostmi vyhodnocování
Objektivy s různými úrovněmi zvětšení a nitkovými kříži pro porovnávání tvaru,
pro flexibilní přizpůsobení se různé velikosti a tvarům obrobků které mají být
analyzovány, nebo měřeny.
Rozměry CF20 s upnutým monokulárním tubusem
Okulár
211
50 mm
ø 14 mm
mm
30˚
Objektiv
(zvláštní příslušenství)
Osvětlovací jednotka
22.5 mm
51 mm
Monokulár
117 mm
CF20 hlavní jednotka
CF20
CF20
Série 375
Sady
375–202D Binokulár 10X
375–204D Duální okulár 10X
375–205D Okulár s otočným nitkovým křížem
43
CF 20 Zvláštní příslušenství
Obj.č. 375–041
Okulár 10X
Obj.č. 375–042
Okulár 10X
Vzdálenost zornic
51-76 mm
Obj.č. 939083
C-Mount adaptér (Adaptér
pro CCD kameru)
Obj.č. 375–043
Měření úhlu
Okulár 10X
Otočení: 360º
Přírůstky: pravítko 1º, nonius 5’
Obj.č. 375–012
CF20 hlavní jednotka
Obj.č. 375–044
Duální okulár 10X
1X
Obj.č. 375–045
Eyepiece with rotating
graticule (can only be
used with 3X objective
lenses)
2X
3X
5X
10X
Okulár pro měření úhlu 10X
Duální okulár 10X
Okulár s otočným nitkovým křížem
375–043
375–044
375–045
Obj.č. 375–201D
Obj.č. 375–202D
Obj.č. 375–203D
Obj.č. 375–204D
Obj.č. 375–205D
Objektivy nejsou součástí sady.
Zdroj světla
Binokulár 10X
Sada obsahuje
939080
Okulár 10X
375–042
Obj.č. 939080
Zdroj svìtla
(koaxiální)
02AKD500 Transformátor
CF20 hlavní jednotka
375–041
Obj.č. 02AKD500
Transformátor
(nastavitelný)
375–012
Obj.č. 375-032
Obj.č. 375-034-1
Obj.č. 375-031
Obj.č. 375-039
Obj.č. 375-033
CF20
ZVLÁŠTNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
CF20 ZVLÁŠTNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Objektivy
375–031
Objektiv
1x
2x
3x
5x
10 x
375–032
Obj.č.
375–031
375–032
375–033
375–034-1
375–039
375–033
375–034-1
375–039
Pracovní vzdálenost mm
Obrazové pole ø mm
Zvětšení
40
60
45
26
11
22,0
1 1,0
7,3
4,4
2,2
10 x
20 x
30 x
50 x
100
Okuláry s integrovaným rastrem
Technické specifikace
Zvětšení:
10 x
Obrazové pole: Ø 22 mm
Typ A
375–021
Typ B
375–022
Typ C
375–023
Typ D
375–024
Volitelné zdroje světla
Optická vlákna kroužek osvětlení
Obj.č.: 176-366CED
Optická vlákna, dvojitý základní osvětlovací kroužek
Obj.č.: 176-343CED
45
Optická sonda QVP
Optický měřicí systém pro souřadnicové měřicí stroje
QVP efektivně opatří mikro geometrické tvary, které nelze měřit pomocí dotekové
měřicí hlavy, spolu s pružnými tvary, které se snadno deformují na základě použití
měřicí síly.
I když metody mikroskopického měření pomocí upnutého středicího mikroskopu
na souřadnicovém měřicím stroji jsou používány od doby kdy souřadnicové měřicí
stroje byly ještě v dětském stadiu, mají nevýhodu, že určení polohy je závislé na
oku operátora, což pak může vést k chybám měření. QVP je optická měřicí hlava
navržena speciálně pro souřadnicové měřicí stroje. Je založena na nejmodernější
inovativní Mitutoyo měřicí technice a umožňuje automatické optické měření pomocí
souřadnicového měřicího stroje.
Příklad měření: Deska plošných spojů
Automatická detekce hran obrobků
Zpracování obrazu v souvislosti s technologií měření souřadnic pomocí optického
měření: potřebné funkce softwaru pro určení kontury obrobku, jsou tzv. nástroje
detekce hran. Ty jsou poskytovány software VISION PAK, který je dodáván s QVP.
VISION PAK je plně integrovaný MCOSMOS programový modul, který umožňuje
bezkontaktní měření bodů pro geometrické vyhodnocení v GEOPAK.
QVP je vybavena 2 standardními vysoce výkonnými bílými LED, jako zdroj světla. Koaxiální a prstencový zdroj světla. Ty mohou být optimálně upraveny ve 100 fázích, v
software, pro příslušné měřicí úlohy a uloženy pro sériová měření. QVP-A lze vyměnit
automaticky, např. za dotekové měřicí hlavy, na CNC souřadnicovém měřicím stroji,
pomocí výměnného systému (ACR1/ACR3), tak se promění souřadnicový měřicí stroj
v tzv. multisenzorové měřicí zařízení.
MRS a ACR3 výměnný systém
Technické specifikace optické sondy QVP
CCD kamera
1/3 " (S/W)
Optické zvětšení
Funkce osvětlení
QVP hlavní jed.
0,375X
Koaxiální světlo
Bílé LED osvětlení (integrované): ztrátový výkon max. 5 W
Prstencové světlo
Bílé LED osvětlení: ztrátový výkon max. 10 W
Hmotnost
QVP-A: 310 g, = QVP-S: 385 g
Optické zvětšení
Viditelná plocha (mm)
0,375X
1,125X
1,375X
3,75X
9,6 x 12,8
3,2 x 4,3
1,9 x 2,6
1 x 1,3
Pracovní vzdálenost (mm)
61
77
61
51
1x
zvl. přl.
3x
standard
5x
zvl. přl.
10 x
zvl. přl.
Numerická apertura (N.A.)
0,03
0,09
0,13
0,21
Hloubka ostrosti (μm) ±
306
34
16,3
6,2
100 g
55 g
75 g
125 g
Zvětšení
Objektivy
Hmotnost
Síťové napětí
QVP I/F BOX
AC 100 - 240 V
Frekvence
50/60 Hz
Příkon
45 W
Hmotnost
3800 g
Měřicí hlava
pro kotrolery
Obj. č.
Rozsah dodávky
QVP- A s automatickým upnutím
UC 200
359-051-4
UC 300
359-052-4
Měřicí hlava
QVP Infacebox, kabel, a digitalizační karta objektivu 3x
QVP-S s upínací stopkou
UC 200
359-053-4
UC 300
359-054-4
VISIONPAK (integrovaný v MCOSMOS)
OPTICKÁ
QVP
OPTICKÁ SONDASONDA
QVP
Rozměry
Zvláštní příslušenství
Objektiv ML 1X Obj.č.: 375-036-1
Objektiv ML 5X Obj.č.: 375-034-1
Objektiv ML 10X Obj.č.: 375-039
ø 70
ø 70
66
26
50
ø 25
66
Kalibrační šablona
Tento kalibrační normál se používá pro
definování neshody údajů optické měřicí
hlavy na kontaktní měřicí hlavy.
Obj.č.: 02AQC310
40
113
182.7
211.7
32
26
40
ø 13,99
Working distance77 37.7
Kalibrační normál
Pro stanovení velikosti pixelu
Obj.č.: 02AKN020
QVP-A
(with auto joint flange)
QVP-S
(with stem)
VISIONPAK Software pro řízení optické měřicí hlavy
Nástroj automatického jasu
Řídí nastavení jasu při opakovaném provozu.
Nástroj dvojitého rozsahu kontrastu
Automaticky řídí nastavení světla pro dosažení co nejlepšího kontrastu na
hraně.
Nástroj bod
Nástroj ručně
Detekce jediného bodu na hraně, na
kterou ukazuje šipka.
Detekce jakékoliv pozice kliknutím myší.
Nástroj pole
Nástroj těžiště
Vícebodové měření na čáře, na hraně
uvnitř pole.
Detekce těžiště v jakékoli podobě.
Nástroj kruh
Nástroj sledování hrany
Vícebodové měření na kruhové hraně.
Stejně jak je tomu také v případě nástroje pole, nástroj kruh může také zachytit
data očištěná od otřepů a prachu.
Detekce hrany pomocí automatického
sledování neznámé geometrie jednoduchým
zadáním počátečního bodu a intervalu
měření.
47
PH1
Ručně otočný systém
Pro použití s měřicími hlavami TP200, TP20 a TP2-5W.
Jednoduchá změna polohy
Operátor může ručně změnit vyrovnání snímače jakýmkoliv směrem, pozice nelze
indexovat.
Prodloužení
Otočný systém umožňuje použití prodloužení měřicí hlavy až 200 mm.
Technické specifikace PH1
Změna polohy
Horizontální směr (osa B)
Vertikální směr (osa A)
Kompatibilní měřicí
hlavy
Rozměry
ø 41 mm
360º (v 15º krocích)
Kontinuální (plynulé) polohování je možné v případě, že
je hlava natočena s Ø 14 mm
stopkou
ø 14 mm
± 115° (plynule)
TP200, TP20, TP2-5w
Prodloužení
PECF1, PECF2, PECF3
Kompatibilní modely
Manuální souřadnicové měřicí stroje
PH1
Obj.č.: RA-1049-6135
50 mm
36 mm
Upnutí měřicí hlavy A-1049-6135
M8
ø 30 mm
PH1
PH1
49
PH6
PH6 – Neohebná upínací měřicí hlava
PH6 je kompaktní, neohebná upínací měřicí hlava s integrovaným
propojovacím kabelem a připojovacím závitem M8. Válcová stopka
je používána k upnutí na souřadnicový měřicí stroj.
Technické specifikace PH6
1 LED
Připojení kabelu
Integrovaný kroucený kabel na boku
Připojení měřicí hlavy
Závit M8
Kompatibilita
Všechny Renishaw měřicí hlavy s připojovacím
závitem M8
Hmotnost
48 g
Kompatibilní modely
Ruční a CNC souřadnicové měřicí stroje
ø 14
28
Zobrazení stavu
Rozměry
ø 19
PH6 Upnutí měřicí hlavy
Obj.č.: RA-1046-7221
PH6 upnutí měřicí hlavy MS9/5POL.BUCHSE A-1046-7221
PL1 kabel hlavy 0,25-0,7 metru 5 PIN-DIN A-1016-0004
PH6M
PH6 M – Neohebná upínací měřicí hlava s automatickou funkcí výměny
PH6M je neohebná upínací měřicí hlava s automatickou funkcí výměny (automatické upnutí). Válcová
stopka je používána k upnutí na souřadnicový měřicí stroj.
Automatické upnutí umožňuje PH6M automaticky měnit různé měřicí hlavy na CNC souřadnicovém
měřicím stroji při zajištění vysoké úrovně opakovatelnosti. Integrovaný multi-kanálový systém zaručuje
kompatibilitu i s optickými a dalšími měřicími hlavami.
Zobrazení stavu
1 LED
Připojení kabelu
15 pin Micro D připojovací příruba na straně
Připojení měřicí hlavy
automatické upnutí
Kompatibilita
L = 1 μm (ve vzdálenosti 50 mm)
Hmotnost
Prodloužení a měřicí hlavy s automatickým upínáním,
všechny měřicí hlavy s připojovacím závitem M8
pokud je použit adaptér PAA1.
Kompatibilní modely
160 g
Kompatibilní modely
Ruční a CNC souřadnicové měřicí stroje
PH6M Upnutí měřicí hlavy
Obj.č.: R-PH6M
Rozměry
ø 14
40
Technické specifikace PH6M
ø 60
PH6M A-1074-0039
PAA1 adaptér L = 30 mm A-1051-0417
51
MIH
Manuální, vysoce přesný otočný systém
MIH lze pohybovat ručně, max. 720 poloh, s opakovatelností přesnosti polohování
 10 μm. Uložení požadované pozice před zahájením měření složitých 3D tvarů,
které vyžadují opakované změny směru snímače může odstranit potřebu kalibrace
po každé změně polohy, a tím výrazně zlepšit celkový výkon měření. LCD displej na
hlavní jednotce MIH zobrazuje aktuální polohu.
Prodloužení měřicí hlavy – max. délka 300 mm
Prodloužení měřicí hlavy až 300 mm může být upnuto bez problémů na MIH. Například kombinace TP20 s 50 mm prodloužením snímače, aby bylo dosaženo celkové
délky snímače 400 mm.
Technické specifikace MIH
Změna polohy
Horizontální směr (osa B)
± 180° (v 7,5° krocích, 48 pozic)
Vertikální směr (osa A)
0 - 105° (v 7,5° krocích, 15 pozic)
Opakovatelná přesnost polohování
2  1,0 μm použití TP6A a délka doteku 21 mm
Kompatibilní měřicí hlavy
TP200, TP20, TP2-5w
Prodloužení
PAA1 (PAA1+PECF1, PAA1+PECF2, PAA1+PECF3), PAA2, PAA3
Max. točivý moment
0,45 Nm
Celkový počet pozic
720
Hmotnost
580 g
Kompatibilní modely
Manuální souřadnicové měřicí stroje, CNC souřadnicové měřicí stroje
MIH
MIH
Rozměry
111 mm
76.5 mm
ø 14 mm
RENISHAW MIH
auto joint flange
ø 62 mm
MIH sada
Obj.č.: R-MIHE
1 x MIH s MS9 upnutím A-1070-0209
1 x zásobník pro MIH, TP2, TP6A,
kabel hlavy A-1015-7765
1 x PAA1 adaptér L = 30 mm A-1051-0417
53
PH10T/PH10M/PH10MQ
Automatická změna polohy doteku pro lepší výkon měření
Tento servo poháněný otočný systém automaticky řídí směr měřicí hlavy. (Pozice se mění jednoduchým ručním zadáním úhlu na
ovladači, pomocí dodávaného příslušného software, nebo vyvoláním pozic z paměti, pokud byly uloženy v předstihu do paměti
pro automatické změny pozice.)
Následující schéma je obecně potřebné k měření více tvarového předmětu s jedním dotekem bez automatického změny polohy:
hvězdicový dotek nebo několik doteků musí být upnuto za účelem měření povrchu s vertikální a horizontální stranou doteku.
Ale pokud geometrie obrobku je komplexní, může být trasa do cílové pozice blokována doteky, které se nepoužívají a narazí do
obrobku. Měřicí úlohy, které vyžadují šikmé doteky jsou často rovněž problematické, pokud změna polohy není možná. Navíc,
použití automatické změny polohy výrazně zkracuje čas měření, ve srovnání s použitím automatického výměnného systému, který
umožňuje v reálném čase úsporu, při provádění měření se souřadnicovým měřicím strojem.
Vysoce přesné polohování s 720 polohami snímače
PH10M/PH10MQ lze přesunout do max. 720 různých úhlových poloh. Protože snímač navíc nabízí opakovatelnou přesnost polohování 2  0,5 μm, není třeba časově náročná kalibrace, při měření vyžadující opakované nastavení do stejné polohy.
Použití různých měřicích hlav
PH10MQ
Nejširší sortiment měřicích hlav lze použít v tomto otočném systému – včetně kontaktních měřicích hlav, skenovacích měřicích
hlav, optických měřicích hlav, laserových měřicích hlav a hlav pro měření délky závitu, apod. Tyto měřicí hlavy mohou být navíc
rychle a spolehlivě měněny pomocí výměnného systému (ACR1/ACR3) (zvláštní příslušenství) – umožňuje měřit celou řadu
různých předmětů zcela automaticky.
PH10M
Technické specifikace PH10T/PH10M/PH10MQ
Změna polohy
Horizontální směr (osa B)
± 180º (v 7,5° krocích, 48 pozic)
Vertikální směr (osa A)
0 - 105º (v 7,5° krocích, 15 pozic)
Opakovatelná přesnost polohování
2 0,5 μm; při poloměru otočení 70 mm (PH10M/PH10MQ)
při poloměru otočení 48 mm (PH10T)
Max. točivý moment
0,45 Nm
Celkový počet pozic
720
Kompatibilní měřicí hlavy*
MTP2000, TP7M, TP200, TP20, TP2-5W, QVP, SP25, SP600XE, MPP-10
Prodloužení
PEM1, PEM2, PEM3, PAA1, PAA2, PAA3
PAA+PFCF1, PAA1+PFCF2 a PAA1+PFCF3
každý může být použit v kombinaci
Hmotnost
PH10M 645 g; PH10MQ 730 g
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje
* PH10T měřicí hlavy pouze s připojovacím závitem M8
PH10T/PH10M/PH10MQ
PH10T/PH10M/PH10MQ
Rozměry
ø 14
PH10T
ø 14
PH10M
PH10MQ
62
62
Vícekanálová zásuvka
AM2 adaptér
60
Osa B
38
Osa A
73
38
25
Osa B
,5
70 0
8
M4 x 15
(M4 x 25 s AM2)
Osa B
117
102
34
10
Osa
A
aA
39
(k bodu otáčení)
Os
39
(k bodu otáčení)
PH10M sada
Obj.č.: R-PH10ME
PH10T sada
Obj.č.: R-PH10TE
1 x PH10M otočná hlava (MS9 upínání) A-1025-0141
1 x HCU1 ruční ovládání A-1345-0220
1 x PHC10-2 RS232 řídící jednotka A-1368-0100
1 x PAA1 adaptér L=30 mm A-1051-0417
1 x PH10T otočná hlava (MS9 upínání) A-1025-1529
1 x PHC10-2 RS232 řídící jednotka A-1368-0100
1 x HCU1 ruční ovládání A-1345-0220
PH10MQ sada
Obj.č.: R-PH10MQME
1 x PH10MQ otočná hlava A-1036-0001
1 x HCU1 ruční ovládání A-1345-0220
1 x PHC10-2 RS232 řídící jednotka A1368-0100
1 x PAA1 adaptér L=30 mm A-1051-0417
Prodloužení
Označení
Obj.č.
Materiál
R-PEL1
RA-1047-3484
Uhlíková vlákna
R-PEL2
RA-1047-3485
Uhlíková vlákna
R-PEL3
RA-1047-3486
Uhlíková vlákna
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
R-PEL4
RA-1034-3487
Uhlíková vlákna
55
Přehled konfigurace
PH10T/PH10M/PH10MQ
SMS pouzdro
Upínací dřík
AM2
AM1
PH10MQ
PH10M
PAA1
PAA3
PAA2
PEL3
PEL2
PEM25
PEL1
PEM1
PEM2
PEM3
SP25M
PEM25
SP600M
TP7M
TP20
TP2-5W
TP200
Závitový
adaptér
M4/M3
Závitový
adaptér
M3/M2
Doteky
s M2 závitme
Doteky
s M3 závitme
Doteky
s M4 závitme
PH10T/PH10M/PH10MQ
PH10T/PH10M/PH10MQ
57
MRS modulární upínací systém
MRS modulární upínací systém je ideálním základem pro kombinaci různých
Renishaw měnících a úložných systémů. Skládá se z MRS lišty, která je k dispozici
v délkách 400, 600 a 1000 mm, a dvou sloupů.
Doporučujeme využití posilovacích sloupů MRS s Ø 60 mm a délce 350 mm
při použití velkých a těžkých snímacích konfigurací (např. několik SPC80 na jedné
1000 mm MRS liště). Tyto speciální sloupy jsou upnuty pod standardními sloupy
a přišroubované ke stolu SMS.
Další sloupy je možné použít ke zvýšení výšky MRS lišty nad stolem SMS, což umožňuje použití dlouhých snímacích systémů a prodloužení. Standardní sloup je 125 mm
vysoký (4 sloupy jsou dodávány s každou sadu). Další sloupy jsou volitelně k dispozici
pro maximální zvýšení výšky až 500 mm. Další 125 mm sloupy jsou k dispozici. Dva
sloupy MRS upínacího systému jsou přišroubovány na stůl SMS.
MRS je kompatibilní s následujícími výměnný systémy a úložnými moduly:
FCR25 výměnný systém pro SP25M se třemi pozicemi pro uložení
SCP80 úložný modul pro SH80 držák snímacího systému
SCP600 úložný modul pro držáky snímacích systémů (MPP100, MPP300, SP600)
RCP úložný modul pro RSP2/RSP3 snímací moduly a držáky snímacího systému
(REVO)
ACR3 výměnný systém měřicích hlav
D
os okov
a ac
(se standardním sloupem)
325
317
Tato část ukazuje alternativní připojení
pomocí spojovacího adaptéru
-
D1
Vzdálenost měřicí hlavy od místa
uložení ke středu sloupu
FCR25
SCP600
SCP80
D2
D1
D2
FCR25
41
94
ACR3
56
109
SCP600
69,2
122,2
SCP80
134
187
í
ACR3
MRS
MRS
MRS součásti systému
Šroub M8
Spojovací adaptér
Šroub M8
MRS
lišta
Sloup
Spojovací adaptér
125
SCP600 ukládací modul
(není součástí MRS XXX
rozsahu dodávky)
Základna/Sloup adaptér
Stavěcí šrouby
125
Sloup
Základna
Základna/Sloup adaptér
Stavěcí šrouby
Základna
ACR3-8
FCR25
SCP600
SCP80
MRS1000 upínací souprava, shodné s MRS400 mimo:
1000 mm profilový panel, 4 podpěrné sloupy, každý 125 mm
dlouhý, 2 úhlové adaptéry pro zadní upnutí, 2 deskové adaptéry
a instalační materiál.
ACR3-4
MRS1000
Obj.č.: RA-4192-0003
SCP80
MRS600 upínací souprava, shodné s MRS400 mimo:
600 mm profilový panel, 4 podpěrné sloupy, každý 125 mm
dlouhý, 2 úhlové adaptéry pro zadní upnutí, 2 deskové adaptéry
a instalační materiál.
SCP600
MRS600
Obj.č.: RA-4192-0002
FCR25
MRS400 upínací souprava pro výměnné systémy:
400 mm profilový panel, 4 podpěrné sloupy, každý 125 mm
dlouhý, 2 úhlové adaptéry pro zadní upnutí, 2 deskové adaptéry
a instalační materiál.
ACR3-8
MRS400
Obj.č.: RA-4192-0001
ACR3-4
Maximální změna stanic, které mohou být upnuty na MRS
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
2
0
5
0
0
0
0
0
3
0
7
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
5
4
8
0
0
0
0
0
0
7
11
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6
4
8
0
0
0
0
0
0
8
11
0
0
0
0
0
0
7
59
MRS modulární upínací systém
MRS vysoce výkonné sloupy
MRS nastavitelné základní desky
Volitelné vysoce výkonné sloupy musí být použity, pokud máte v úmyslu uložit několik SCP80 s těžkými nebo vertikálně uspořádanými snímači, které jsou dlouhé 190
mm nebo delší, aby se zlepšila stabilita a dostatečně zvýšila výška MRS lišty.
Tyto sady jsou nabízeny odděleně, aby bylo zajištěno, že odpovídají počtu použitých
sloupů. Vysoce výkonné sloupy jsou 330 mm dlouhé a jsou upnuty mezi stolem SMS
a standardními MRS sloupy.
Nastavitelné základní desky (zvláštní příslušenství) lze použít pro umístění MRS v různých polohách na stole SMS. To umožňuje co největší pracovní prostor. Nastavitelné
základní desky lze použít jak pro standardní a vysoce výkonné sloupy. Jsou vybaveny
otvory ve čtyřech stupních – 25/50/75/100 mm - pro účely vyrovnání.
MRS sada vysoce výkonných sloupů
Sadu vysoce výkonných sloupů je možné použít pro zlepšení stability MRS modulárního upínacího systému, při použití zvlášť těžkých nebo velmi dlouhých (směr
Z) konfigurací snímacího systému. Jelikož každá sada vysoce výkonných sloupů se
skládá z 1 sloupu, 1 kusu M8 / M10 oboustranného závrtného šroub a 1 základní
desky, jsou alespoň dvě sady potřebné pro MRS systém.
MRS sada základních desek
Nastavitelné základní desky jsou zvláštní příslušenství pro co nejlepší vyrovnání a
umístění MRS upínacího systému na stole SMS. Sada základních desek obsahuje 2
základní desky a je kompatibilní se standardními a vysoce výkonnými sloupy.
MRS sloup sada
Obj.č.: RA-4192-0020
MRS sada základních desek
Obj.č.: RA-4192-0702
1 x sloup L=315 mm, D=60 mm,
1 x oboustranný závrtný šroub a
1 x základní deska
2 základní desky, každá nastavitelná
v krocích pro 25 mm, 50 mm,
75 mm a 100 mm.
MRS
nastavitelná
deska
15
Zajištění nastavitelné MRS základní desky se standardními nebo vysoce výkonnými sloupy
* Dva svorníky (jeden se závitem M8 a M10) se dodávají k tomu, aby sloupy mohly
být upnuty na různých stolech SMS.
MRS nastavitelná deska
Upínaní standardních sloupů
315
Upínání MRS vysoce výkonných sloupů
ø 60
RCP úložný modul pro REVOTM
RCP REVO úložný modul
Obj.č.: RA-3061-0100
1 x RCP REVO úložný modull
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovacích modulů a/nebo RSH250,
RSH350 nebo RSH 500 držáků doteku, montáž na MRS systém)
RCP
RCP TC REVO úložné moduly jsou shodné s RCP REVO úložnými moduly, ale s dodatečným napájením pro měřicí systémy REVO RSP 2
nebo RSP 3 skenovací moduly. Toto napájení zaručuje konzistentní provozní teplotu měřicího systému; je třeba se vyhnout době nečinnosti následujících skenovacích modulů při změně procesů měření.
RCP TC REVO úložný modul
Obj.č.: RA-3061-0303
1 x RCP TC REVO úložný modul
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovacích modulů, montáž na MRS
systém)
RCP TC
RCP TC REVO úložný modul sada
Obj.č.: RA-3061-0300
2 x RCP TC REVO úložný modul
1 x síťový zdroj pro napájení až 4 úložných modulů
(pro upnutí RSP2, RSP3 skenovacích modulů, montáž na MRS
systém)
Upínací RCP TC úložné moduly v MRS systému:
Max. 4 RCT TC výměnné systémy lze napájet jedním napájecím
zdrojem.
61
ACR1
Automatický výměnný systém měřicích hlav
ACR1 je automatický výměnný systém měřicích hlav s osmi pozicemi pro uložení.
Upnuto v pracovním prostoru souřadnicového měřicího stroje, automaticky vymění
nejširší škálu měřicích hlav a prodloužení s automatickým upínáním. Může být
použit v kombinaci s jinými výměnnými systémy (např. výměnné systémy snímacích
modulů).
Servo poháněné upínací a uvolňovací mechanismy automatického upínání drží
ohybový moment směrem od pouzdra souřadnicového měřicího stroje, což také
umožňuje automaticky měnit kombinace prodloužení. Díky možnosti použití ACR1
také ve svislé poloze, je obzvláště flexibilní.
Technické specifikace ACR1
Přenos dat
ACC2-2 kontroler, sériové RS232C připojení
Kompatibilita
Měřicí hlavy a prodloužení s automatickým upínáním
3,85 kg
Kompatibilní modely
CNC souřadnicové měřicí stroje
460
ACR1 speciální výměnný systém měřicích hlav A1051-1300
ACC2-2 řídící jednotka A-1520-0101
Montážní souprava pro horizontální upínání A-1051-0441
PL19 5 m kabel ACR1 - ACC2 A-1051-0199
PL37 připojovací kabel PHC9-ACC2 7 PIN-DIN A-1054-0003
AM1 adaptér pro PH10M,MIH a PH6M A-1026-0320
PHC10-PI200 připojovací souprava A-1018-0126
329 s 204 mm sloupem, 433 s 308 mm sloupem
ACR1 sada
Obj.č.: R-ACR1-SP600M
104
204
81
Hmotnost
Rozměry
ACR1
ACR1
63
ACR-3
Multisenzorová technologie prostřednictvím automatické
změny měřicích hlav
ACR3 je automatický výměnný systém měřicích hlav, který se používá v kombinaci s
PH10M/PH10MQ/PH6M otočnými systémy. To umožňuje uživateli provádět automatická měření v případě, že měřicí hlava v současné době neumožňuje automatickou
změnu systému, ale průměr nebo délku snímače je třeba příležitostně změnit a
kontaktní a bezkontaktní měřicí hlavy musí být vloženy.
Volný prostor
uvolněný
Zjednodušená struktura
Struktura ACR3 je jednoduchá a navržena pro dlouhou životnost. Toho je dosaženo
pomocí inovativního mechanismu, jehož prostřednictvím posuvová jednotka souřadnicového měřicího stroje sama automaticky mění snímače.
Volný prostor zamčený
Rozměry
610
147
185
88,7
Volný prostor
zamčený
106
333
Volný prostor
uvolněný
16
Střední poloha
ACR3
ACR3
ACR3-4
Obj.č.: RA-5036-0005
ACR3-4 výměnný systém měřicích hlav se 4 pozicemi pro uložení
pro prodloužení a/nebo měřicí hlavy s automatickým upínáním
pro instalaci na MRS upínací sadu
ACR3-8
Obj.č.: RA-5036-0500
ACR3-8 výměnný systém měřicích hlav s 8 pozicemi pro uložení
Rozměry
275 (minimální požadavky na prostor)
35
70
105
89
124
159
194
65
Kalibrační koule
Standardní keramická koule 20 mm
Obj.č. 06ABM944D
Vysoce přesná keramická koule 20 mm
Obj.č. 06ABM941
• Kulovitost: 0,13 μm
• Tolerance měření průměru koule: 20 ± 0,01 mm
• Kulovitost: 0,08 μm
• Tolerance měření průměru koule: 20 ± 0,02 mm
Jednotky: mm
ø 7 průběžná díra
8,4
8,4
(12)
141
163
• Kulovitost: 0,08 μm
• Tolerance měření průměru koule: 10 ± 0,05 mm
141
5 10
ø 10 ± 0,05
5
ø 23
ø7
M8 x 1,25
Part No.: 06ABH830D
Made in Switzerland
modrá čára
146
Part No 06ABM941
30
Keramická koule 10 mm
Obj.č. 06ABH830D
(12)
ø 15
ø 7,5
Part No 06ABM944D
(12)
modrá čára
M8
ø 23
ø 23
ø 15
M8
ø 20 keramická koule
[Materiál: AI2O3 (99,9%)]
ø 7,5
ø 20 keramická koule
[Materiál: AI2O3 (99,9%)]
ø 7 průběžná díra
141
163
30
Kalibrační
Kalibrační koule koule
Podstavec pro standardní
keramické koule
y
141
191
Jednotky: mm
90,5
Vnější pohled na podstavec
20
32
Diagram znázorňuje montáž standardní koule (keramické)
Dostupné sady: malé kalibrační koule
Obj.č.
Průměr
Materiál
06ABH830D
10 mm
Rubín
vč. výrobního certifikátu
06ABM941D
20 mm
Keramika
vč. METAS certifikátu (Legex)
06ABM944D
20 mm
Keramika
vč. výrobního certifikátu
Speciální příslušenství pro standardní keramické koule
241
Distanční deska pro podstavec
191
Základní deska pro 06ABM944D kalibrační koule
Obj.č.: 06AAC565D
90,5
20
32
Diagram znázorňuje montáž standardní koule (keramické) + podstavec + distanční desku
67
Používáním Mitutoyo souřadnicových měřicích strojů budete těžit z konkurenční
výhody v oblasti zkušeností a odborných znalostí předního světového specialisty
na výrobu měřidel. Využívejte dlouholetých znalostí při řešení úkolů zítřka.
Nastavte nejvyšší standardy kvality, výkonu a progresivní technologie.
Požádejte o naše další katalogy zaměřené na souřadnicové
měřicí stroje a upínací systémy:
Souřadnicové měřicí stroje
Zde získáte kompaktní přehled o různorodosti,
které nabízí nová generace technologie SMS
vyvinutá společností Mitutoyo.
SURFACEMEASURE
repro-fix
eco-fix
Poznámka: Všechny informace o našich výrobcích v tomto tištěném materiálu, společně s vyobrazeními, nákresy, provedením a specifikací měřidel, jakož i další
technické informace, jsou předkládány jako průměrné hodnoty. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo na změnu v konstrukci, technické specifikací, včetně
hmotnosti a rozměrů. Naše specifické standardy, stejně jako technické regulace, popisy a ilustrace produktů jsou platné ke dni tisku tohoto dokumentu. Dále
jsme ještě vázáni našimi všeobecnými obchodními podmínkami, platnými a revidovanými v době prodeje. Pouze nabídka, kterou Vám přímo vytvoříme, je
platná. Právo na změny a možnosti výskytu chyb jsou vyhrazeny.
Printed in CZ © MITUTOYO/CZ 0612 PRC1312
DOTEKY KOMEG

Podobné dokumenty

SP25M flyer

SP25M flyer obrobku. Čtyři skenovací moduly díky optimalizovanému mechanismu poskytují vysoce přesný a dynamický výkon v celé škále doteků s efektivní činnou délkou (EWL) od 20 do 400 mm. Předejde se tak větši...

Více

CMM 2004_OEM

CMM 2004_OEM MSR1 - manual storage rack for TP20 modules with wall mounting bracket MSR1 - manual storage rack for TP20 modules with leg and mounting base TP200 accessories M12 location piece PL63 5 m SCR200 to...

Více

PRC1172(2)

PRC1172(2) kontaktních a bezkontaktních měřicích systémů, pevné nebo motorizované indexovací snímací hlavy, skenovací sondy, optické sondy, prodloužení a nástavce, všechny použitelné v kombinaci s efektivními...

Více

Nové směry ve vývoji velmi přesných

Nové směry ve vývoji velmi přesných světla. V obou případech je třeba koherentního zdroje záření. Nejčastěji jím bývá laserový paprsek o určité vlnové délce (ve viditelné oblasti záření např. 633 nm červený, 612 nm oranžový, 543 nm z...

Více

CENÍK SLUäEB А PODMÍNKY M ENÍ rućním t ísou adnicovęm m

CENÍK SLUäEB А PODMÍNKY M ENÍ rućním t ísou adnicovęm m 2) 3URNRQNUpWQt~ORKXMHWHEDSHGHPVWDQRYLWDGRKRGQRXWUR]VDKSUDFt3RNXGMHWR SRåDGRYiQRMHY\SUDFRYiQDSHVQiQDEtGNDQD]iNODG REGUåHQêFKSRGNODG$ 3) 6OXåEDMHSRVN\WQXWDSRStVHPQpPR...

Více

PRC1203(2) - Crysta-Plus M.indd

PRC1203(2) - Crysta-Plus M.indd • Vyjímečně výhodná investice

Více