zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
Odbor dopravy
nám.Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: [email protected]
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
MUNO 56994/2015 OD
SPIS. ZN.:
Obdrží:
dle rozdělovníku
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
Bc. Lamata
487 712 370
487 726 160
[email protected]
DATUM:
10.11.2015
Žádost o zveřejnění upozornění na vývěsce úřadu
Na základě čl. II. – Přechodných ustanovení – odst. 4 písm. a) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mají vlastníci silničních vozidel
vyřazených, resp. dočasně vyřazených z provozu (depozit), před 01.07.2013, povinnost oznámit
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě do 31.12.2015 adresu místa, kde
jsou vyřazená silniční vozidla umístěna a účel jejich využití. Pokud toto oznámení neučiní vozidla k
datu 01.01.2016 administrativně zaniknou a nebude je dále možné užívat v provozu na pozemních
komunikacích.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec lhůty a zatím jsme nezaznamenali intenzivní plnění této
oznamovací povinnosti, se na Vás obracím se zdvořilou žádostí o zveřejnění v příloze zaslaného
„Upozornění pro vlastníky silničních vozidel“ na vývěskách Vašeho úřadu po dobu do 31.12.2015,
tj. do konce lhůty pro učinění oznámení.
Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
Bc. Libor Lamata
vedoucí Odboru dopravy
Městského úřadu Nový Bor
otisk úředního razítka
2
Rozdělovník
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Městský úřad Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov
Obecní úřad Chotovice, Chotovice 8, 473 01 Nový Bor
Obecní úřad Krompach, Krompach 47, 471 57 Krompach
Obecní úřad Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice u Cvikova
Obecní úřad Mařenice, Mařenice 26, 471 56 Mařenice
Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 36, 473 01 Nový Bor
Obecní úřad Polevsko, Polevsko 152, 471 16 Polevsko
Obecní úřad Prysk, Prysk 17, 471 15 Prysk
Obecní úřad Radvanec, Radvanec 75, 473 01 Nový Bor
Obecní úřad Skalice u České Lípy, Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy
Obecní úřad Sloup v Čechách, Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
Obecní úřad Slunečná, Slunečná 94, 471 17 Skalice u České Lípy
Obecní úřad Svojkov, Svojkov 12, 471 53 Svojkov
Obecní úřad Svor, Svor 195, 471 51 Svor
Příloha
- 1x Upozornění pro vlastníky silničních vozidel

Podobné dokumenty