Cz_PF-USValue 20030131

Komentáře

Transkript

Cz_PF-USValue 20030131
euro
Pioneer Funds - U.S. Value
Pioneer Funds - americký akciový - hodnotový
6
31.leden 2003
AMERICKÉ
akciové
6
Morningstar Rating : *, S&P Star Rating : ***
2
2
Rozdělení do sektorů
Deset největších akciových investic
9
8
7
6
5
2
4
Podíl
Akcie
EXXON MOBIL CORP.
1
3
4.08%
CITIGROUP, INC.
3.92%
DOMINION RESOURCES INC
3.28%
BANK OF AMERICA CORP
2.93%
AMERICAN INT. GROUP
2.57%
WELLS FARGO & CO
2.13%
ALLSTATE CORP
1.92%
1.89%
Sektor
1. Finance
Podíl
28.53%
MCDONALD´S CORP
BELLSOUTH CORP.
1.86%
2. Spotřební zboží
12.19%
MERC AND CO.INC
1.77%
3. Energie
10.74%
4. Průmysl
9.89%
5. Další
9.05%
Kumulativní výkonnosti3,4,5
6. Péče o zdraví
8.95%
7. Telekomunikace
7.56%
k 31/01/03
1 měsíc
Vl. jmění
-4.56%
8. Zboží krátkodobé spotřeby
6.88%
3 měsíce
-11.44%
-9.46%
9. Informační technologie
6.21%
6 měsíců
-13.59%
-13.95%
Od začátku roku
Struktura portfolia podle zemí
2
emitentů
Vážený index
-5.12%
-4.56%
-5.12%
1 rok
-35.04%
-37.83%
Od zahájení výpočtu Vl. Jmění
-28.80%
-32.20%
2 3 45
Investiční tým
1
Země
1. USA
Podíl
93.36%
2. Kanada
2.30%
3. Velká Británie
1.78%
4. Nizozemí
1.70%
5. Švýcarsko
0.86%
Základní údaje1
29/11/2001
Sídlo
Lucembursko
Hodnota podílového listu
Počáteční minimální investice
41.62 mil euro
Složení benchmarku (váženého indexu)
Trh
Akcie - region USA
3.54 euro
30000 CZK
nebo 1000 euro
Úvodní nákupní poplatek
5.00%
(kat. A, Euro, nedistr.)
Manažerská odměna
1.50%
(kat. A, Euro, nedistr.)
ISIN (kat. A, Euro, nedistr.)
Cílem tohoto podfondu je zajistit růst kapitálu
ve střednědobém až dlouhodobém horizontu
investováním minimálně dvou třetin jeho aktiv
do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi
souvisejících cenných papírů emitentů z USA.
Podfond používá hodnotový způsob řízení a
usiluje o investování do diversifikovaného
portfolia pečlivě vybraných cenných papírů za
přiměřenou cenu, spíše než do cenných papírů,
jejichž cena odráží prémii vycházející z jejich
současné tržní popularity. Podfond může
investovat až 20% svých celkových aktiv do
cenných papírů neamerických emitentů.
5
Zahájení výpočtu Vl. Jmění
Hodnota fondu
Investiční cíl
Portfolio manažerem tohoto podfondu je J.
Rodman Wright, kterému pomáhá asistent
Sean Gavin. V práci jim pomáhá tým pro malé
společnosti a mohou využít investičních
výzkumů a analýz týmu pro globální akcie. Pan
Wright je vice-prezidentem Pioneer Investment
Management, Inc. V oboru pracuje od roku
1988, do společnosti Pioneer nastoupil v roce
1994 jako analytik, v letech 1996-97 pracoval
na pozici portfolio asistenta. Pan Sean Gavin je
vice-prezidentem
Pioneer
Investment
Management, Inc. a pozici portfolio asistenta
vykonává od roku 2002. Jako analytik pracoval
v letech 2000-02 ve společnosti Boston
Partners a v 1998-2000 v Delphi Management.
LU0133621812
Poznámky a důležité informance jsou na druhé straně.
Index
S&P Barra Growth Index
Váha
100.00%
31.leden 2003
euro
Pioneer Funds - U.S. Value
Pioneer Funds - americký akciový - hodnotový
AMERICKÉ
akciové
Měsíční komentář
Růst investice 10 000 Euro do podílových listů Kategorie E od 05/10/01 do 31/01/03
Jeden z nevětších podílů na výkonu portfolia měl v
lednu sektor energií. Například společnost Suncor
Energy zvýšila v roce 2002 produkci o 53% a díky
tomu vzrostla o 8.8%. Toto byl náš klíčový titul, jež
vytvořil rekordní finanční výkon.
12,000
11,000
V sektoru surovin, Freeport McMoran Copper and
Gold i nadále profitoval ze značného příklonu
investorů ke konzervativním investování do zlata,
jež přineslo společnosti růst o 12%.
10,000
9,000
Negativní dopad na výkon portfolia přinesl výběr
titulů v sektoru finančnictví. AIG (American
International Group) ztratila během měsíce 6.5%.
Mnoho pojišťovacích společností podalo velmi
slabé výkony po té, co průmysloví analytici
zveřejnili propady, oznamujíce, že pojišťovací
sazby dosáhly maxima. Allstate Corp z obdobných
důvodů propadla o 4.8%.
8,000
7,000
Pioneer Funds - U.S. Value - Class E Non Dis EUR
I-03
XII-02
XI-02
X-02
IX-02
VIII-02
VII-02
VI-02
V-02
IV-02
III-02
II-02
I-02
XII-01
XI-01
X-01
6,000
Udržitelnost růstu v cenách amerických akcií bude
spíše záležet na relativní síle ekonomických
podmínek a pokračujícímu zlepšování podmínek
pro růst výnosů společností. I nadále doufáme, že
nedávný propad v cenách nebude pokračovat,
nehledě na nejistotu způsobenou rostoucími
geopolitickými obavami.
S&P Barra Value Index
31. leden 2003
Výkonnost podfondu v porovnání s ostatními fondy Micropal
Počet
fondů
150
Pořadí
47
Kvartil
2
1 rok
141
24
1
Od vzniku benchmarku
135
41
2
k 31/01/03
Od začátku roku
Poznámky:
1. Veškeré údaje platné k 31/1/03.
2. Rozložení investic, sektorů a kvality se mohou lišit.
3. Výnosy benchmarku se počítají jako hrubé bez srážek a poplatků.
4. Uvedené údaje se vztahují pouze k podílovým listům kategorie E. Všechny informace se zakládají na hodnotách čistého jmění (ČOJ). ČOJ představuje hodnotu všech podílových listů zbavených veškerých administrativních,
transakčních a depozitních poplatků. V ČOJ nejsou započítány žádné další poplatky jako jsou daně nebo poplatky z prodeje. Podrobnosti o všech ostatních dostupných třídách podílových listů najdete v prospektu Pioneer
Funds.
5. Index Standard&Poor’s Barra Value Index je vážený index sestavený z titulů obsažených v indexu S&P 500, které mají nízké P/E. Index vycházel z úrovně 35 k 31.12.1974. Index je revidován půlročně 1.ledna a 1.července.
Reprezentuje přibližně 50% tržníkapitalizace indexu S&P 500. Index nezahrnuje výkon žádného podfondu skupiny PioneerInvestments. Do indexu nelze přímo investovat.
Index Standard&Poor’s Barra Value nezahrnuje výkon žádného fondu skupiny Pioneer. Do indexu nelze přímo investovat.
6. Zdroj: Ratingové agentury Morningstar resp. Standard & Poor´s. Uvedené údaje se vztahují výhradně k fondu Pioneer U.S. Value Fund, otevřenému podílovému fondu registrovanému v USA, a uvádíme je zde pouze pro
ilustraci.
Tyto údaje nijak nenaznačují výkonnost podfondu Pioneer Funds – U.S. Value registrovaného v Lucembursku. Pioneer U.S. Value a Pioneer Funds – U.S. Value mají stejného portfolio manažera, strategii a investiční cíle a
zásady. Každý však sídlí v jiné jurisdikci a podléhá jinému regulačnímu rámci, jenž ovlivňuje způsoby řízení, proto jejich investiční výsledky nemohou být zcela stejné. Vzhledem k jinému datu vzniku, různým velikostem,
odlišným investicím v portfoliu a dalším faktorům není záruka, že podfond Pioneer Funds – U.S.Value dosáhne stejných výsledků.
Názevpodfondu uvedený v českém jazyce představuje jeho marketingové označení pro Českou republiku.
Mějte na paměti:
Předchozí výkonnost podfondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
Nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký se původně očekával. Investování přináší určitá rizika, spojená například s politickým vývojem a pohybem měn.
Dříve než se rozhodnete investovat: seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s prospektem a manažerskými pravidly podfondu Pioneer Funds kde jsou uvedeny
informace i o rizicích spojených s tímto produktem. Doporučujeme Vám se rovněž seznámit s Podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze získat také zdarma na adrese Na Rybníčku 5, 120 00 Praha 2, Česká republika či
prostřednictvím bezplatné linky klientského centra 800 313 663.

Podobné dokumenty

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20050831

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20050831 5. Index Russell 1000 Value měří výkonnosti 1000 společností s nižšími ukazateli P/B a nižším předpokladem růstu ceny. Index byl založen 31. srpna 1992 se základní hodnotou 200. Nereprezentuje výko...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040131

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040131 fundamentální analýzy společností. Pan Wright je viceprezidentem Pioneer Investment Management, Inc. V oboru pracuje od roku 1988, do společnosti Pioneer nastoupil v roce 1994 jako analytik, v lete...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040930

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040930 fundamentální analýzy společností. Pan Wright je viceprezidentem Pioneer Investment Management, Inc. V oboru pracuje od roku 1988, do společnosti Pioneer nastoupil v roce 1994 jako analytik, v lete...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20041231

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20041231 fundamentální analýzy společností. Pan Wright je viceprezidentem Pioneer Investment Management, Inc. V oboru pracuje od roku 1988, do společnosti Pioneer nastoupil v roce 1994 jako analytik, v lete...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20060331

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20060331 5. Index Russell 1000 Value měří výkonnosti 1000 společností s nižšími ukazateli P/B a nižším předpokladem růstu ceny. Index byl založen 31. srpna 1992 se základní hodnotou 200. Nereprezentuje výko...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040229

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20040229 fundamentální analýzy společností. Pan Wright je viceprezidentem Pioneer Investment Management, Inc. V oboru pracuje od roku 1988, do společnosti Pioneer nastoupil v roce 1994 jako analytik, v lete...

Více

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20050630

Cz_PF_U.S. Value_EUR 20050630 5. Index Russell 1000 Value měří výkonnosti 1000 společností s nižšími ukazateli P/B a nižším předpokladem růstu ceny. Index byl založen 31. srpna 1992 se základní hodnotou 200. Nereprezentuje výko...

Více