Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Nestůjte ve frontě
Six Sigma a čas
© 2008, InterQuality
Ivan Miller
•
•
•
•
•
Vedoucí poradce Interquality
ČVUT-FEL
Six Sigma Black Belt
Vedoucí auditor QMS
Autor „Kapesní příručky Six Sigma“
© 2008, InterQuality
Co je Six Sigma?
• Způsob zlepšování produktů i procesů,
založený na datech a měřeních
• Průnik „vědeckých metod“ do podnikové
praxe
© 2008, InterQuality
Co Six Sigma schází?
• Nástroje, které vybočují z oblasti aplikované
statistiky
• Jednotící přístup k řešení úloh, spojených
s časem a čekáním
© 2008, InterQuality
Dva příklady:
Adam Smith:
Bohatství národů
Dělba práce při výrobě
špendlíků
© 2008, InterQuality
Původní proces výroby
Co
Kdo
Univerzální
pracovník
Tažení drátu
© 2008, InterQuality
Rovnání
Dělení
Broušení
hrotu
Zdrsnění
Hlavička I
Hlavička II
Leštění
Balení
Nový proces výroby
Kdo
Pracovník 1
Pracovník 2
Co
Tažení drátu
Rovnání
Dělení
Pracovník 3
Broušení
hrotu
Pracovník 4
Zdrsnění
Pracovník 5
Hlavička I
Hlavička II
Pracovník 6
Leštění
Pracovník 7
Balení
© 2008, InterQuality
Schema procesu v IBM Credit
Co
Kdo
Zákazník
Požadavek
financování
Obchodní
zástupce
Zavolat
IBM
Credit
Příjem
Záznam
na
papíře
Úvěrové
oddělení
Obchodní
politika
Ceny
Administrativa
© 2008, InterQuality
Zákazník
uvědomněn
Zásilka
přijata
Požadavek
na
úvěrové
Zadání
do
systému
Prověření
Záznam
na
papíře
Odeslání
na
obchodní
Požadavek
upraven
Zápis
podmínek
Zadání
do
tabulky
Výpočet
úroku
Zápis
úroku
Napsání
dopisu
Zásilka
FedEx
Volání
zákazníkovi
Schema procesu po
„reengineeringu“
Co
Kdo
Zákazník
Požadavek
financování
Obchodní
zástupce
Zavolat
IBM
Credit
Univerzální
pracovník
Zápis
na
papíře
Specialista
© 2008, InterQuality
Zákazník
uvědomen
Zásilka
přijata
Zadání
do
systému
Prověření
Konzultace
Zápis
podmínek
Zadání
do
tabulky
Výpočet
úroku
Zápis
úroku
Napsání
dopisu
Zásilka
FedEx
Volání
zákazníkovi
Čím se liší oba příklady?
• Rozdílem 200 let?
• Nasazením informačních technologií?
• Oborem lidské činnosti?
© 2008, InterQuality
Jak řešit takovou úlohu
pomocí DMAIC?
CONTROL
DEFINE
IMPROVE
MEASURE
ANALYSE
© 2008, InterQuality
DEFINE
•
•
•
•
Kdo je zákazníkem?
Jaká jsou jeho očekávání?
Jaké je jeho vnímání současného stavu?
Jaké je současné uspořádání procesu?
© 2008, InterQuality
DEFINE
Odstupující
zákazník
Obslužný
systém
Zákazníci
Výstup
Fronta
Návrat
© 2008, InterQuality
MEASURE
Odstupující
zákazník
Kolik?
Generování
požadavků
Pořádek
ve frontě
Jak dlouho?
Jak předvídatelně?
Obslužný
systém
Zákazníci
Výstup
Fronta
Návrat
© 2008, InterQuality
MEASURE
Carl Friedrich Gauss, 1777 - 1855
© 2008, InterQuality
Agner Krarup Erlang, 1878 - 1929
MEASURE
Doba čekání
Doba obsluhy
četnost
četnost
IQ žáků
Hmotnost fazolí
nejkratší
možná
doba
© 2008, InterQuality
nejčastější
doba
doba obsluhy
doba čekání
Má to nějaký praktický význam?
19 dnů
Oprava nejčastěji trvá
5 dnů
5 dnů
V jednom případě ze
sta bude trvat 19 dnů
Co z toho vyplývá pro
uzavírání smluv?
0
5
© 2008, InterQuality
10
15
20
25
ANALYSE
Odstupující
zákazník
Kolik?
Pořádek
ve frontě
Generování
požadavků
Jak dlouho?
Jak předvídatelně?
Obslužný
systém
Zákazníci
Výstup
Fronta
Návrat
Doba čekání
© 2008, InterQuality
Doba obsluhy
IMPROVE
• Hledáme nové řešení analyticky (pomocí
vzorců)
⎛
c +c
r
L = r ⎜⎜1 +
+
2
⎝ 1− r
2
a
© 2008, InterQuality
2
s
⎞
⎟
⎟
⎠
Littleův vztah
Lq = l Wq
Požadavky
kde:
Lq je počet čekajících ve
frontě (zásoby)
Čekající
Doba
čekání
l je průměrný počet
požadavků na časovou
jednotku
Wq je průměrná doba čekání
ve frontě.
© 2008, InterQuality
Littleův vztah
Zákazník č.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
20
40
ČAS
60
80
100
Fronta (počet zákazníků v systému)
5
4
3
2
1
0
0
20
40
60
ČAS
© 2008, InterQuality
80
100
IMPROVE
• Hledáme nové řešení simulací (pomocí
speciálního software)
© 2008, InterQuality
IMPROVE
K dispozici máme mnoho receptů:
– Dělbu práce
– Sdružování operací
– Sdružování zdrojů
– Nástroje LEAN (SMED, Kanban, TPM,
špagetový diagram….)
– Metody plánování a řízení provozu či projektů
© 2008, InterQuality
Vztah využití kapacit,
proměnlivosti a délky fronty
10
počet čekajících
9
8
Největší proměnlivost
7
6
5
4
2
3
1
2
0,5
1
0,1
0,01
0
0
10
20
30
40
50
60
% zatížení
© 2008, InterQuality
70
80
90
Nejmenší proměnlivost
Vztah využití kapacit,
předvídatelnosti a délky fronty
První scénář:
Vysoká proměnlivost požadavků
Vysoká proměnlivost doby obsluhy
Omezená kapacita
Dlouhé fronty
© 2008, InterQuality
Vztah využití kapacit,
předvídatelnosti a délky fronty
Druhý scénář:
Vysoká proměnlivost požadavků
Vysoká proměnlivost doby obsluhy
Krátké fronty
Velký nadbytek kapacity
© 2008, InterQuality
Vztah využití kapacit,
předvídatelnosti a délky fronty
Třetí scénář:
Vysoké využití kapacit
Krátké fronty
Vysoká předvídatelnost požadavků
Vysoká předvídatelnost doby obsluhy
© 2008, InterQuality
Co z toho vyplývá?
•
•
•
•
Zásoby (fronty) nejsou „zlé“
Zásoby (fronty) nejsou ani „dobré“
Zásoby plní funkci!
V každém okamžiku bychom se měli ptát,
zda stejné funkce nelze dosáhnout s menším
množstvím zásob (s kratšími frontami)
© 2008, InterQuality
CONTROL
• Nalezení řešení bude mít svoje „ale“
– Při přechodu z těsta s obsahem fíků trvá
čištění déle
– Některé žádosti o úvěr vyžadují ověření
u zaměstnavatele
• Ne všichni nové řešení pochopí a vezmou za
své
• Dokázali jsme vyřešit jeden problém –
dokážeme vyřešit i další
© 2008, InterQuality
Nevíte, jak na to?
• Factory Physics
(The science behind Lean)
© 2008, InterQuality
Nevíte, jak na to?
• Teorie omezení
(Analogie toku materiálů
a peněz s tokem kapalin
v hydraulických
systémech)
© 2008, InterQuality
Nevíte, jak na to?
• Doplňte soubor nástrojů vašich Green Beltů
a Black Beltů tak, aby byli schopni řešit úlohy,
spojené s časem (frontami, zásobami)
• Ne každý složitý problém má jednoduché řešení
• Postavte vaši iniciativu Lean na datech a jejich
analýze
• Při řešení úloh, spojených s časem, využívejte
důsledně cyklus DMAIC
© 2008, InterQuality

Podobné dokumenty

pravidla malé kopané

pravidla malé kopané 11.2. Pokutový kop se provádí ze značky 7 metrů od středu branky a hráč který jej provádí, stejně tak ostatní hráči mají právo v případě vyražení míče míč opětovně tečovat do brány, pokud gól padne...

Více

ROI International - e

ROI International - e Finančně štíhlý výrobní systém Znalostní kompetence CEPC v oblastech zvyšujících ROI výrobních procesů

Více

Topologie v GIS - České vysoké učení technické v Praze

Topologie v GIS - České vysoké učení technické v Praze bodů na hranici. Popisné parametry se kódují pomocí kódovacích tabulek. Atributy jsou propojeny pomocí identifikátorů, které mohou být číselné, nebo alfanumerické. Spojením podstatných bodů vznikaj...

Více

199 - UTC

199 - UTC Mop set 3v1 na čistou podlahu sada obsahuje: rotační mop, plochý mop a multifunkční kbelík 20 l / vhodné na všechny druhy podlah mopy z kvalitního mikrovlákna, lze prát v pračce Při ždímání udržuje...

Více