Lékové interakce

Komentáře

Transkript

Lékové interakce
Lékové
interakce
PharmDr. Josef Suchopár
Jihlava
15. ledna 2015
Definice
Změna očekávaných vlastností léčiva
způsobená jiným léčivem, rostlinou,
potravou, kořením nápojem nebo
doplňkem stravy.
Důsledkem může být:
•
•
•
•
zvýšení nebo snížení (ztráta) účinku
zvýšení nebo snížení výskytu
nežádoucích účinků
jiné změny v účinku
poškození zdraví nebo smrt
Lékové interakce:
skutečný problém nebo fáma?
Velká Británie (Pirmohamed, 2004):
– 18 800 pacientů přijatých k hospitalizaci
– 6,5 % zapříčiněno nežádoucími účinky léků
• z toho v 16,6 % z důvodu lékové interakce
• trvale obsazeno 4 % lůžek
• celkem 28 pacientů zemřelo
Přepočteno na podmínky ČR (teoreticky):
38 889 hospitalizací/rok
148 úmrtí/rok
v důsledku lékových interakcí
Výskyt chyb při preskripci
chyba při
preskripci
0,2%
preskripce bez
problému
85,1%
preskripce s
problémem
14,7%
Problémové preskripce
nevhodná
dávka
19,5%
lékové
interakce
45,8%
kontraindikace
podání
27,9%
duplicity a
multiplicity
4,1%
těhotenství a
kojení
2,7%
Osud léčiv v organismu
(přehled)
Cesty biotransformace:
• CYP
• FMO
• NAT
• MAO
• esterázy
• glutathiontransferázy
• glukuronyltransferázy
• další typy konjugace
Základní principy metabolismu
(inhibice – indukce)
10
1
10
1
expozice
inhibice enzymu
10
expozice
1
indukce enzymu
Lékové interakce
(výrazné zvýšení expozice)
400
368.000%
násobek expozice
350
300
250
200
19.000%
18.400%
ramelteon
tilidin
ritonavir
fluvoxamin
vorikonazol
flutikason
150
100
50
0
Kdo podá více než 100 tablet léku na nespavost?
ramelteon
(Rozerem®)
Obvyklá dávka :
8 mg na noc
v kombinaci se silným
inhibitorem CYP1A2 zvýšení
expozice o 18.987 %
>150 tablet, přesně 1.512 mg
Lékové interakce
(výrazné snížení expozice indukcí)
simvastatin
prednison
midazolam
propafenon
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-51%
-60%
-70%
-80%
-90%
-100%
-83%
-89%
-96%
Osud léčiv v organismu
(přehled)
Způsoby a místa
transportu léčiv:
• influxní pumpy
– OATP
– OAT
– OCT…
• efluxní pumpy
– P-gp
– BCRP
– MATE...
Lokalizace v celém těle
Inhibice influxu/efluxu
(enterocyt - vstřebávání)
influxní pumpy
efluxní pumpy
expozice
expozice
Lékové interakce
(příklady inhibice influxu nápoje)
atenolol
fexofenadin
sildenafil
aliskiren
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-40%
-50%
-60%
-64%
-70%
-80%
-82%
-90%
-63%
Lékové interakce
(příklady inhibice efluxu dabigatran-etexilat)
300%
250%
280%
236%
200%
160%
153%
150%
100%
50%
0%
dronedaron
verapamil
amiodaron
chinidin
Třezalka tečkovaná
Třezalka
-
induktor CYP3A4
induktor CYP2C19
induktor CYP2C9
induktor P-glykoproteinu
ovlivnění (snížení až ztráta) účinku
většiny běžně používaných léků
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-90%
-100%
zolpidem
vorikonazol
verapamil
takrolimus
simvastatin
omeprazol
norethisteron
nifedipin
midazolam
ivabradin
irinotekan
imatinib
finasterid
fexofenadin
docetaxel
digoxin
desogestrel
ciklosporin
amitriptylin
Třezalka tečkovaná
(studie u lidí)
Různé extrakty rostliny
(midazolam, studie u lidí)
Čajovníkovec kapský
Třezalka tečkovaná
Šalvěj červekořenná
Ženšen pravý
Mechanismus:
indukce CYP3A4 látkami z extraktů
0%
Třapatka nachová
-10%
pokles maximálních
plazmatických koncentrací
-20%
-26%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
-59%
-70%
-58%
-23%
Intoxikace
kodeinem
62letý pacient užíval kodein v
dávkách 25 mg 3xd, pro infekci
zahájeno podávání
klarithromycinu a
vorikonazolu, došlo ke kómatu,
respirační depresi a selhání
ledvin
post mortem: pacient byl
ultrarychlý metabolizátor
CYP2D6 s multiplikací genu a
vystupňovanou schopností
metabolizovat kodein na
morfin
Občanský zákoník
(zákon č. 89/2012 Sb.)
§ 2950
Škoda způsobená informací nebo radou
Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo
povolání k odbornému výkonu nebo jinak
vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobíli ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo
škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti.
Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací
nebo radou způsobil vědomě.
Závěr
Z hlediska lékových interakcí racionální
farmakoterapie v ČR bohužel neexistuje,
i když se o ní část zdravotníků a některé
zdravotní pojišťovny snaží:
•
•
přibližně 20 000 nejzávažnějších LI/ročně,
ohroženi jsou senioři (průměrně užívají 10 léků)
dále interakce léků s nápoji, potravou, kořením
dále duplicity a multiplicity
•
•
počet hospitalizací ročně (40 tisíc ?)
počet úmrtí ročně (148 ?)
•
Děkuji za pozornost.

Podobné dokumenty

protonik Protonix

protonik Protonix  Významnými jsou zejména mebendazol, flubendazol, albendazol, fenbendazol.  S-Oxid fenbendazolu se užívá pod názvem oxfendazol.  Podobně se užívají i některé další sulfoxidy – např. od albendazo...

Více

Léčiva ovlivňující CNS > Sedativa a hypnotika Sedace = zklidnění

Léčiva ovlivňující CNS > Sedativa a hypnotika Sedace = zklidnění • antikonvulsiva (k léčbě epilepsie, lat. convulsio = škubání, křeč) • celková anestetika (v kombinaci s dalšími látkami) Všechny účinky jsou vyvolány interakcí s GABAA-receptory Cl- kanálů, avšak ...

Více

Zánětlivá onemocnění svalů

Zánětlivá onemocnění svalů • Jo-1(histydyl t - RNA syntetáza) 15-25 % • Ostatní PL-7, PL-12, Ej, Oj

Více

Znám své léky

Znám své léky • Indikováno 40 duplicit užívaných léků schopných ovlivnit zdraví pacienta.

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku Přípravek obsahuje azobarvivo azorubin, které může způsobit alergické reakce. Přípravek patří do skupiny látek s možným rizikem vzniku lékové závislosti. CYP2D6 metabolismus Kodein je metabolizován...

Více

Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii

Doporučení pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii V současné době jsou pro prevenci a léčbu tromboembolické nemoci k dispozici nová perorální antikoagulancia (NOAC), která jsou registrována pro vybrané indikace i v ČR. Jedná se o přímé perorální i...

Více

Identifikace potenciálních lékových interakcí v klinické praxi

Identifikace potenciálních lékových interakcí v klinické praxi Tato práce podává přehled primárních studií, které se zabývají zjišťováním výskytu rizikových kombinací léků i klinicky významných lékových interakcí, které měly za následek hospitalizaci. Jednotli...

Více

Nežádoucí účinky léčiv 2012/2, soubor typu pdf

Nežádoucí účinky léčiv 2012/2, soubor typu pdf závažného krvácení, které může mít fatální následky. Zkušenosti po uvedení přípravku na trh ukázaly, že řada případů závažného krvácení u pacientů užívajících Pradaxu se vyskytla u starších pacient...

Více

ZDE

ZDE Lékové interakce, nápoje, potrava a rizika PharmDr. Josef Suchopár Praha, 19. října 2013

Více