Prezentace aplikace PowerPoint - Kronika Filmové Vědy na FF MU

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint - Kronika Filmové Vědy na FF MU
1963-2013
 Od počátku roku 2012 běží tříletý projekt
CIUS – Centrum pro inovaci uměnovědných
oborů, na němž se vedle FAV podílí hudební
věda a divadelní věda FF MU.
 1. 7. 2012 startuje projekt FIND, film
industry internship project (Film industry
internship project), na němž FAV
spolupracuje s oborem filmových studií na
UP Olomouc.
 Vedoucím projektu pro FAV je Prof. Jiří Voráč.
 Vedoucím projektu je Doc. Petr Szczepanik.
 Náplní projektu je inovace výuky založená na
propojení teorie s praxí s cílem posilovat
možnosti pracovního uplatnění absolventů..
 Projekt FIND nabízí jedinečné příležitosti
k přímé interakci mezi filmovými profesionály
a akademickou sférou prostřednictvím stáží,
wokrshopů, publikací, exkurzí, seminářů
a online platformy. Tím podporuje konkurence
schopnost absolventů filmových studií a rozvoj
badatelských i pedagogických přístupů
propojujících teorii s praxí.
 Inovované oblasti:
 Standardní výukové metody (nové a inovované
kurzy, kurzy domácích a zahraničních hostů).
 Alternativní výukové metody (exkurze,
konference, stáže).
 Studijní zdroje a pomůcky (literatura, DVD,
technické vybavení).
(18. 10. 2012)
Exkurze do zlínských institucí Ateliéry Bonton Zlín, Velké kino a Muzeum JV Moravy seznámila
studenty s laboratorními postupy při práci s klasickým filmem, zákulisím klasického kina
a propojením Baťovy rodiny s filmovým průmyslem.
(4. – 7. 10. 2012)
Do Kodaně se vydalo bezmála 50 studentů z obou partnerských univerzit. Účastnící exkurze se
seznámili se slavnými skandinávskými filmovými studii Nordisk a Zentropa. „Celá exkurze byla
velice zajímavá, zejména pak celodenní návštěva Dánského filmového institutu, kde nás jedna
z vedoucích institutu, Noemi Schwenk, detailně zasvětila do systému státní podpory dánské
kinematografie,“ řekla studentka Jitka Lanšperková.
Dvoudenní exkurze pro studenty prvního ročníku v Národním
filmovém archivu, České televizi a Filmové studiu Barrandov
(11. a 12. 10. 2012)
Cílem exkurze je návštěva klíčových oborových institucí spojená s odborným výkladem
a s prohlídkou studií, archivu a dalších pracovišť.
„Exkurze do Barrandovských studií pro mě byla velmi přínosná hlavně díky odborné
přednášce průvodců a možnosti nakouknout pod pokličku různých filmových departmentů,“
řekl student Jindřich Keil.
(podzim 2012)
(5. - 7. 11. 2012)
Série přednášek se zaměřila na
mediální technologie a jejich vliv na
filmovou kulturu.
V rámci předmětu představila Kamila Zlatušková
několik vlivných osobností české filmové
scenáristiky. Mezi nimi byl i Robert Sedláček,
Martin Mareček nebo Martin Leščák.
(nahoře vlevo) Otto Beneš coby runner pomáhá
stavět jízdu kamery při natáčení českého filmu Fair
Play, který produkuje společnost Negativ s.r.o.
(nahoře vpravo) Iveta Šestáková jako druhý
asistent režie trénuje klapku na jeden z posledních
záběrů filmu Fair Play.
(vlevo) Stážistka Lucie Margaret Čalkovská pracuje
u společnosti Czech Anglo Production jako asistent
produkce při natáčení seriálu The Musketters pro
britskou BBC.
Na podzim roku 2012 se na půdě Masarykovy
univerzity odehrál druhý ročník konference
spojený s workshopem Theorizing Screenwriting
Practice: An East-Central European Perspective.
Na třídenní akci se tak setkávali odborníci
a profesionálové v oblasti scenáristiky z Německa,
Itálie, Švédska a dalších evropských zemích.
Hlavním tématem byly současné změny ve
scenáristické praxi, ale i spory o autorský podíl při
psaní scénáře.