NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10

Komentáře

Transkript

NP10 - 13/2016 - Naše Praha 10
čtr Jed
in
n
v P áctid ý
raz en
e 1 ík
0
Naše praha 10
Praha 10, 15, 22 l Benice l Dolní Měcholupy l Dubeč l Kolovraty l Královice l Křeslice l Nedvězí l Petrovice l Štěrboholy
• www.nasepraha.cz13/2016
Naše Praha je součástí sítě
SC-361807/09
Humorista
Zdeněk Izer:
Na Vltavě
jsem zasekl
parník
Železnice v Praze 10
se odkládá
Nová železniční zastávka
Eden a stanice Zahradní
Město? Mají zpoždění. Měly
nahradit nebezpečnou stanici ve Strašnicích, pomoci
dopravě v Praze 10 s přeplněnými ulicemi a posílit
MHD. Zastávka v Edenu
měla i další plus: využití při
fotbale podchodem.
více na straně 3
Přibyly další vzájemně
nekompatibilní zóny. Některé radnice je odmítají,
jiné věří v namalování čar
na asfalt a výběr poplatků.
Nová parkovací místa ale
nevznikají. Ceny se rezidentům zvýšily. Přinesou
úlevu a na jak dlouho?
Nebo jsou komplikací?
více na straně 6
Rozhovor na stranách 8 a 9
inzerce
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Praze přibyla další
parkovací omezení
15%
S NAŠÍ KARTOU SLEVA
NA CELÝ VOLNĚ PRODEJNÝ
SORTIMENT
LÉK NA RECEPT PRO PACIENTA ZDARMA
KAŽDÝ DEN od 8:00 do 12:00 hod.
Akce platí jen na recept s částečnou úhradou zdravotní pojišťovny.
Na zbylé léky sleva pro pacienta až 50 %.
Akce se nevztahuje na všechny léky. Bližší informace v lékárně.
PONDĚLÍ - PÁTEK: 8:00 – 20:00 hod. SOBOTA: 9:00 – 20:00 hod., NEDĚLE: 10:00 – 20:00 hod.
SC-361895/02
Nevztahuje se na již zlevněné produkty, akce
a dermokosmetiku. Kartu získáte výměnou za tento ústřižek.
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
1
+
4
e
Akc
,
u
m
s
a
l
p
í
n
v
e
r
k
e
t
j
u
r
a
D
!
t
o
v
i
ž
t
i
n
á
r
h
c
a
z
e
t
e
ž
ů
m
í
ř
á
z
.
1
d
o
t
a
v
á
d
y
v
e
m
á
n
í
č
…z a
... a při odběru obdržíte
náhradu až 450 Kč!*
Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř
2 000 našich dárců.
Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.
Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin.
Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.
Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!
M
Dárcovské centrum Chodov
www.dccm.cz
www.dcch.cz
Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | [email protected]
Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | [email protected]
*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních
derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou
úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5 % minimální mzdy.
-8(È7
SC-361171/07
'iUFRYVNpFHQWUXPýHUQê0RVW
SC-361171/07
9
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U nás na desítce
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
[email protected]
Praha těm, kteří se chtějí
pohybovat metropolí autem,
vzkazuje: „Vlastní vůz použijete dráž, na menším území,
s většími nervy. Parkování
říkáme doprava v klidu - ač
vás při něm trefí šlak.“
Rozšiřování zón považuji za
chvilkový pocit úlevy rezidentům/voličům! Pouhá restrikce
aut dopravu neřeší. Malováním
čar (a vybíráním peněz za ně)
parkovací místa nevzniknou.
V Číně v obavách z hladomorů
platil zákon jednoho dítěte.
Neschopnost řešili soudruzi
restrikcí. Ano, regulace (i zóny)
je motivující, musí být ale provázena stavbou parkovacích
domů, tras metra, obchvatů,
podzemních garáží, stojanů
s koly, záchytných parkovišť,
silničních tunelů, příměstské
železnice. To se neděje.
Chci Paříž, Berlín, Vídeň,
Drážďany a Budapešť. Jejich
citlivou symbiózu chodců,
řidičů, kolistů, lidí v MHD.
Chci si dopravu vybrat sám.
Nechci nemožnost výběru.
Nechci zákon jednoho dítěte
v rodině ani jednoho auta.
Nechci Čínu. Ani výměnou za
možnost pomazlit se s pandou. Prostě nechci.
Železnice na Zahradním
Městě a v Edenu se odkládá
„ „ Nová železniční zastávka Eden a Zahradní Město?
Mají zpoždění. Měly nahradit hrůznou nebezpečnou
stanici ve Strašnicích, pomoci dopravě Praze 10 s přeplněnými ulicemi a posílit nedostačující MHD. Nová stanice v Edenu by měla i další plus - využití při fotbalových
zápasech na Slavii (podchodem), aby se neblokovala
Vršovická mezi Edenem a Vršovickým nádražím.
několikamiliardovou
investici organizovat, ale
Praha 10 – V rámci moderni18. srpna zrušila tendr na zhozace šesti kilometrů tratě mezi tovitele a plánuje vypsat nový.
hlavním nádražím a Hostivaří
Důvody zrušení nejsou zcela
měla vzniknout čtyřkolejná
jasné. Rozhodnutí SŽDC se
trať, přestavět se mělo také
nelíbí ministru dopravy Danu
Vršovické nádraží a mělo by
Ťokovi (ANO), chce vysvětlení.
dojít k výrazným a pozitivním Rozhodnutí se totiž netýká jen
změnám v pražské i příměstské Prahy. Modernizace šestikilohromadné dopravě. Začít se
metrového úseku měla zrychlit
mělo už letos. Správa železniční cestování po čtvrtém koria dopravní cesty, která měla
doru do Českých Budějovic.
15 % sleva na léky
Po předložení tohoto kupónu,
získáváte v lékárně Vodičkova 38,
kartu věrného zákazníka se slevou 15 %.
na celý volně prodejný sortiment.
(sleva se nevztahuje na již zlevněné produkty, Akce a Dermokosmetiku)
Praha 1 - Vodičkova 1935/38
Po-Pa: 8:00 - 20:00 hod
So: 9:00 - 20:00 hod
Ne: 10:00-20:00 hod
Platnost kuponu do 31. 8. 2016
Jan Bělohubý
Jak vše ovlivní termín, není
známo, bude to vůbec v roce
2017? Financování se mělo
čerpat z velké části z evropských zdrojů, dostane SŽDC po
zrušení tendru opravdu peníze
z EU? Vývoj sledujeme na
www.nasepraha10.cz.
co bylo navrženo?
ŽST Praha Zahradní Město - Za
zrušenou zastávku Praha Strašnice zřízení nového přestupního uzlu Průběžná, přestavba
stávajícího nevyhovujícího
mostního objektu. Nově mostní
objekt: komunikace pro pěší
se zázemím (toalety, pokladny) a nová komunikace s tratí
tramvaje. Rekonstrukce a rozšíření stávající nevyhovující
komunikace mezi křižovatkami
Na Padesátém a za Jižní spojkou. Pro lepší přestupní vazby
pod mostem nová tramvajová
zastávka. Přístup na nástupiště
bezbariérovými rampami.
Zast. Praha Eden - Zastávka v
lokalitě ul. U Vršovického hřbitova v blízkosti nákupního centra
Eden a fotbalového stadionu
Slávie. Přístup na nástupiště
bude zajištěn nově budovaným
podchodem pro pěší vybaveným
rampami.
ŽST Praha Vršovice - Rekonstrukce současné železniční
stanice převážně na stávajícím
pozemku dráhy, tedy železničního svršku a spodku, nástupišť,
vybudována nová budova pro
umístění technologie zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
krátce z desítky
Strašnice proplují
až na Vltavu
Strašnice - 120 minut hudby a rozhovorů s milovníky
Strašnic! Ze srdce Strašnic,
z kavárny Strašnického divadla, odvysílá ČRo Vltava
v pátek 16. září od 20 hodin
dvouhodinové vydání
pořadu Páteční večer. Promluví Barbora Špičáková,
Lenka Kolihová Havlíková,
pamětníci. Hudbu obstarají performerka Biomasha
a Tomáš Vtípil. Večerem
provedou moderátorky
Jaroslava Haladová a Kateřina Rathouská. (běl)
slevový kupon
Na Vršovické omezen provoz kvůli plynovodu až do září
Vršovice - Až do 29. září bude částečně omezen
provoz na komunikaci Vršovická z důvodu výkopových prací pro pokládku plynovodu. Práce
budou probíhat po etapách, po celou dobu stavby
zůstane v dotčených místech pro provoz zachován alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr
jízdy. Investorem je Pražská plynárenská. Jedná
se o tato místa (přechody pod vozovkou) a etapy:
1. etapa: 4. 8. - 18. 8. u křižovatky s ulicí K Botiči, směr centrum
2. etapa: 31. 8. - 23. 9. u čp. 629 (Koh-i-noor),
v obou směrech
3. etapa: 19. 9. - 29. 9. u křižovatky s ulicí Gruzínská, v obou směrech. (běl)
3
praha 10
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Tísňové tlačítko zachrání či
dodá jistotu: může na něj
přispět radnice i finančně
„„Ještě do 4. září je možné podat na úřadě na Vršovické žádost o finanční dar na financování tlačítka tísňové
péče. Tlačítko pomůže třeba osamělým seniorům nebo
postiženým. Tedy pokud mají trvalé bydliště na Desítce.
Jan Bělohubý
Praha 10 – Na tento sociální
projekt jsou v rozpočtu alokovány prostředky. Funguje
na jednotném principu: Uži-
vatel, který se ocitne v tísni,
zmáčkne tlačítko na přístroji, který u sebe neustále nosí.
Tlačítko vyšle signální alarm
na dispečink. „Tam jsou 24
hodin denně přítomny operátorky, které se s uživatelem spojí. Komunikují s ním
a zjistí povahu problému,
podle které pak zorganizují
pomoc – kontaktují rodinu,
záchrannou službu, policii
a podobně,“ informoval radní pro sociální oblast Ondřej
Počarovský (TOP 09). MČ
Praha 10 poskytuje finanční dar těm, kteří v daném
kalendářním roce pořídili
zařízení tísňové péče, nebo
těm, kteří v daném kalendářním roce užívají službu
a hradí její provoz.
kde zjistit další informace či vyzvednout formuláře
Sociální odbor úřadu Prahy 10, tel.: 267 093 283 nebo 267 093 581. O dar
mohou požádat lidé s trvalým pobytem MČ Praha 10, kteří jsou znevýhodněni v důsledku vysokého věku, zdravotního postižení, osamělosti a užívají
službu tísňová péče od registrovaného poskytovatele.
Desítku čekají senátní volby
– již za šest týdnů
Praha 10 - Volby do třetiny
Senátu ve 27 volebních obvodech ČR a třech v Praze (Praha
10, Praha 6 a Praha 11) se
konají ve dvou dnech, v pátek
7. října 2016 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 do 14
hodin. Případné druhé kolo
o týden později.
V říjnu se bude volit v obvodu 22 (MČ Praha 10, Dubeč
a Štěrboholy), v obvodu 19 (MČ
Praha 15, 22 a 11, Měcholupy
atd.), trio zahrnuje i Prahu 6.
V desáté městské části bude
letos v říjnu současná senátorka
a radní Ivana Cabrnochová obhajovat senátorské křeslo opět
na společné kandidátce Strany
zelených a ČSSD. Pražské ANO
proti ní nasadí náměstkyni
primátorky Evu Kislingerovou,
TOP 09 pak chirurga Malešické
polikliniky Jiřího Holubáře.
Nedávno obnovená desítková ODS, které nyní předsedá
bývalý primátor a poslanec
Bohuslav Svoboda, nasadí do
senátních voleb viceprezidentku Hospodářské komory Irenu
Bartoňovou Pálkovou. O křeslo
4
senátorky se uchází také aktivistka a zastupitelka Renata
Chmelová navržená Liberálně
ekologickou stranou Martina
Bursíka, lidovci a nezávislými
občany a s podporou Pirátů
(koalice Vlasta), Soukromníci nasadí hudebníka Felixe
Slováčka, kandidovat bude
učitelka Ludmila Nedělková
(KSČM) či ředitel základní školy Miroslav Koranda (Patrioti
ČR). O dalších jménech redakce nebyla informována. V době
tisku tohoto vydání Naší Prahy
se uzavírají kandidátky
a následně losují čísla, takže
v příštím vydání či online na
www.nasepraha10.cz vám přineseme další informace. (běl)
přistavení vok - září 2016
místo přistavení
Dětská (v ohybu ulice)
Na Universitním statku (u dom. důchodců)
Heldova x Niederleho
Voděradská x Krupská Cerhenická x Nad Vodovodem
U Záběhlického zámku, v části ulice za č. o. 1
Kounická x Černická
Přetlucká x Vyžlovská, u MŠ
Ve Stínu x Na Výsluní
Běchovická x Révová
Vilová x Pod Rapidem
Ryšánkova x Ve Slatinách
Popovická (proti Brtnické)
Omská x Murmanská
Sedmidomky (u dětského hřiště)
Vlašimská x Bratří Čapků
U Trati x Na Spádu
U Roháčových kasáren x Novorossijská
Na Vinobraní x Oty Pavla
V Rybníčkách (proti Šibřinské)
Janderova x Chládkova
Dobročovická x Slapská
Chorvatská x Dykova
Topolová x Jahodová
Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou
Ruská x Tolstého
V Korytech x Jesenická
Šafránová x Chrpová (okraj parku)
Žitomírská x Kodaňská
další najdete na www.nasepraha10.cz
datum
27. 8.
27. 8.
29. 8.
29. 8.
29. 8.
29. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
31. 8.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
3. 9.
3. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.
10. 9.
10. 9.
12. 9.
čas
8:00-12:00
9:00-13:00
13:00-17:00
13:00-17:00
14:00-18:00
14:00-18:00
15:00-19:00
15:00-19:00
13:00-17:00
14:00-18:00
13:00-17:00
14:00-18:00
15:00-19:00
8:00-12:00
9:00-13:00
13:00-17:00
13:00-17:00
14:00-18:00
14:00-18:00
15:00-19:00
15:00-19:00
13:00-17:00
14:00-18:00
13:00-17:00
14:00-18:00
15:00-19:00
8:00-12:00
9:00-13:00
13:00-17:00
Čemu přidělíte pět milionů?
Co chcete vylepšit či opravit?
Více než 5000 účastníků
pilotního ročníku bylo pro
radnici Desítky dostatečným argumentem pro pokračování v projektu Moje
stopa, pro nějž je v rozpočtu
Prahy 10 opět uvolněno
5 milionů korun. O osudu
této částky budou i letos
rozhodovat občané.
V loňském roce projekt zaujal několik desítek občanů, kteří se se
svými nápady přihlásili s odhodláním zanechat stopu na mapě
Prahy 10. Z padesáti podaných
návrhů jich bylo 33 posouzeno
jako realizovatelných a schopných projít veřejným hlasováním,
které proběhlo v únoru tohoto
roku a jehož se zúčastnilo 5024
hlasujících. S označením vítěz
z této volby vzešlo sedm návrhů,
jejichž předpokládané celkové
náklady na realizaci byly do stanoveného limitu 5 000 000 Kč.
Jak si vede sedm statečných
Cykloboxy „pojedou“ na sluníčko
Všech sedmi návrhů se ujali pracovníci z odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje a spolu s jejich navrhovateli pracují na realizaci.
Toto úsilí prozatím nebylo v ulicích Prahy 10 moc zřejmé, ale touto
dobou už přináší výsledky. U metra Strašnická již došlo k úpravám
dřevin a opravě opěrných zídek. Na řadu přijde čištění zdí a výměna
mobiliáře.
Pracuje se také v parku Solidarita, v němž kromě revitalizace zeleně
projdou opravami lavičky a další místa k odpočinku. Pro ty aktivnější
bude vybavení parku obohaceno o houpačku a herní prvek. Všech
navržených úprav se návštěvníci parku dočkají na podzim.
Velký pokrok zaznamenal vývoj projektu Sejdeme se na dvoře, jehož realizaci komplikoval majetkoprávní vztah k dotčenému pozemku, jenž má v pronájmu bytové družstvo. Realizační tým musel počkat
na souhlas členské schůze. Ten byl v červnu vysloven a i tento projekt
bude během září zrealizován.
To samé se ale, bohužel, nedá říci o projektu Revitalizace okolí
Botiče, do jehož realizace má co říci správce vodovodů a kanalizací.
Díky zákonné povinnosti dodržování ochranných pásem je nutné
zpracovat projekt zamýšlené skateboardové dráhy tak, aby bylo
normám učiněno za dost, což ale realizační tým neodradilo a snaží se
najít kompromisní variantu řešení.
Cyklisté budou moci od podzimu využívat sadu čtyř cykloboxů u Vršovického nádraží, tak jak bylo navrženo v projektu Bezpečné uložení
kol na Praze 10. Výhledově je v plánu umístění těchto boxů i u budovy úřadu a u metra Strašnická. Majstrštikem je v tomto projektu fakt,
že se podařilo najít dodavatele, který dodává cykloboxy v provedení
pohonu na solární energii.
Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách
Radošovická a Kubánské náměstí je jedním z projektů, jejichž realizace je během na dlouhou trať. Vzhledem k tomu, že řeší dopravní
záležitosti a na Kubánském náměstí zasahuje do tramvajové trati,
vstupuje do rozhodování o něm několik orgánů státní správy. V současné době je zpracováván projekt tak, aby vyhovoval všem požadovaným normám.
Realizace kapličky Malešice vyžaduje také hodně trpělivosti. Především musel úřad vyřešit zápůjčku pozemků, které jsou v majetku
hlavního města, a nyní probíhá stavební řízení. Ale vzhledem k tomu,
že jeden z navrhovatelů je současně tvůrcem projektové dokumentace, probíhá celá příprava na velice profesionální úrovni.
Kde najít informace?
SC-362049/01
Proces participativního rozpočtování není jednoduchý, ale radnice Desítky řadí realizaci vítězných projektů mezi své priority,
stejně jako spuštění druhého ročníku projektu Moje stopa,
o němž vám budeme průběžně přinášet informace na
www.moje-stopa.cz a na webu a Facebooku Prahy 10.
5
téma
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Modrá smrt II: Parkovací chaos vrcholí
 Přibyly další vzájemně nekompatibilní zóny. Některé radnice
je odmítají jako posouvání problému a podporují souběžnou
výstavbu nových parkovacích míst, jiné věří v namalování čar
na asfalt a výběr poplatků. Ceny rezidentům zvýšily. Přitom
v rezidenčních čtvrtích ani záchytně na okrajích se parkovací
domy či parkoviště nestaví, nepokračuje ani výstavba metra
či obchvatů. Realizuje se pouze restrikce – a to ještě v každé
zóně jinak. Od září navíc bude podle informací redakce časopisu
Naše Praha zaváděn kamerový „monitoring“ pohybu vozidel.
parkovací oprávnění na celou
Prahu 6 třeba včetně Bubenče
Před prázdninami jsme se v Naší – v Praze 6 je jediná parkovací
Praze věnovali chobotnici mod- zóna. Za jednu cenu. Opačně
rých parkovacích zón. Ty byly
tomu je v sousední Praze 5: ta je
od konce prázdnin spuštěny
rozdělena na několik menších
v další zhruba třetině metropo- oblastí, takže člověk s trvalým
le – v Praze 5, Praze 6, v Praze 8 bydlištěm či provozovnou na
a v druhé polovině Prahy 3. Dále Smíchově může koupit levnější
platí, že zakoupení parkovajen smíchovskou nebo dražší
cí karty místo k zaparkování
celopětkovou. Rozdělena je též
negarantuje. Ve většině nových Praha 8, naopak i nově přibyvší
i stávajících celých místních zón zóna Prahy 3 je za jednu (vyšší)
byl poplatek za parkování pro
cenu celá. Rozdíly též budou
rezidenty zvýšen na 1200 korun v tom, že v některých zónách se
ročně. Nebo je restriktivně dra- snadno pozná, kdo platí a neplahý pro ostatní řidiče. Vyšší cenu tí, kdežto jinde to bude elektrotedy platíte na využití menšího
nicky hlídat „velký bratr“. Řidiči
území metropole. Nové zóny
například v nové zóně v Prabudou fungovat jinak než ty
ze 6 nedostanou po zaplacení
dosavadní. Je reálná celopražkartičku za sklo jako v nové
ská parkovačka? Celoměstská
(nově rozšířené) zóně na Jarově
nebo vícezónová (několik čtvrtí, v Praze 3, ale na Šestce budou
levý/pravý břeh atp.) možnost
monitorována vozidla kamerami
parkování se nepřipravuje.
elektronicky a porovnáním s da„Pořízení takového oprávnění
tabází vozidel, zda mají zaplacemožné nebude, popíralo by to
no parkování. Kdežto v Praze 3
samotný regulační charakter
to bude pojízdný kamerový
ZPS,“ uvedl magistrát.
systém monitorovat až za dva
roky, do té doby budou karty za
Zóny nejsou kompatibilní
sklo. Postupně Big Brother bude
Systémy v pražských zónách
monitorovat placení (a fakticky
nejsou nijak vzájemně kompati- tedy přítomnost vozidel) v celé
bilní. Parkovací karta ze Žižkova modrou smrtí zazónované Praze.
neplatí v Dejvicích ani Karlíně.
Někde mobilem, jinde ne.
Další chaos nastává v odlišnosNěkde dvě, jinde tři hodiny
tech velikosti míst k parkování
Další rozdíly budou pociťovat
a tím odlišnosti cen. Majitel
zejména přespolní: v odlišnosauta z Dejvic z Prahy 6 dostane
Jan Bělohubý
tech návštěvnického placení
krátkodobého tříhodinového
parkování na modrých rezidenčních zónách: V Praze 1 až
3 a 7 bude platit zatím stávající
systém, kdy je možné si koupit
parkovací lístek na dvě či deset
hodin na úřadě. Naopak v nových modrých zónách v Praze 5,
6 a 8 budou moci až tři hodiny
parkovat i lidé mimo rezidentů.
Ti to budou moci zaplatit aplikací přes mobil prostřednictvím
virtuálních parkovacích hodin
na magistrátním webu. Ne všude, v dalších Prahách 3 a 7 má
být podle slibu možnost platby
spuštěna ještě letos, v Praze 1
a 2 podle zatím dostupných
informací od poloviny příštího
roku, kdy úřad přestane prodávat parkovací lístky. Praha 1
k virtuálnímu placení má své
výhrady: „Možnosti parkování
nerezidentů zcela rezignuje na
původní důvod zavádění zóny
placeného stání v centru Prahy.
Tím byla ochranná funkce rezidentů tam, kde z charakteristiky uliční sítě a zástavby vyplývá
nedostatek parkovacích míst,“
řekl ke změně místostarosta
Prahy 1 Richard Bureš.
KOMU FANDÍTE VY? Píská se v tomhle
mači „rovina“?
ších čtyř Prah. Ale další radnice
letos ZPS odmítly (Praha 4 a 9)
a jejich realizace je tam pozastavena, dlouhodobě je proti
jejich současnému provedení
i Praha 10.
Své odpadky sousedům
na dvorek
Jak jsme již v Naší Praze uvedli
příměr o posouvání problému:
„Odházel se hnůj z Prahy 2, 3 a 7
a pár dalších míst pryč. A chvíli
byl klid,“ uvedl místostarosta
Prahy 4 Zdeněk Kovářík. „Nemá
smysl přehazovat hnůj donekonečna, to je řešení pro bloudy,
kteří věří ve svět bez aut,“ říká.
Podle Prahy 4 i dalších názorů se
má jít souběžnou cestou parkoOchrana centra nebo…
višť a P+R. „To vše samozřejmě
Původně mělo jít o ochranu
musíme postavit, jen navrhovat
centra, postupně se zóny začaly nestačí. Bez přehazování hnoje
spíše populisticky využívat
a s jednoduchou levnou formou
jako jediná úleva pro rezidenty/ placení za jednu kartu pro celé
voliče – na neřešený nedostatek město.“ Přitom to není možné,
parkovacích míst a neschopnosti nikoli kvůli ceně, technologii, či
magistrátu a radnice je vytvářet dokonce ani v politické vůli, ale
či stavět. Poměrně pochopitelně zakopanej pes je prostě v tom, že
ZPS patří od roku 1996 do centra za žádný peníze si nekoupíte par(Praha 1 či později 2). Patrně jako kovací místa, která nejsou ,a tím
volební argument byly před lety že se nestaví, tak ani nebudou.
rozšířeny na polovinu Prahy 3.
Řidiči, rezidenti, návštěvníci
Zde k tehdejší radnicí slibované
a řemeslníci: Posílejte nám prosím
výstavbě nových parkovacích
elektronicky své zkušenosti. Nejlépe
míst včetně podzemních nikdy
přímo na facebookovou stránku
nedošlo a tehdy se k modré chowww.facebook.com/casopisNasePraha.
botnici přidala i Praha 7. Letos
Děkujeme.
přidávají části nebo zbytky dal-
inzerce
U nás
si zahraje
každý!
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT BADMINTON,
NEBO JEN POSEDĚT DO NAŠÍ KAVÁRNY.
KLIMATIZOVANÉ KURTY ● PŮJČOVNA RAKET ● DĚTSKÝ KOUTEK
BADMINTON S HLÍDÁNÍM DĚTÍ ● TRÉNINKY ● PARKOVÁNÍ ZDARMA V GARÁŽÍCH
Více info a rezervace na www.baskalka.cz nebo volejte na tel.: 733 288 450
66 inzeratP10_2.indd
1
24.05.16 17:07
SC-361768/04
NOVÁ BADMINTON ARÉNA, 200 M OD METRA SKALKA, PŘÍMO V OC TESCO.
7
SC-361982/01
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Humorista Zdeněk Izer: Na Vltavě
 Herce, komika a moderátora Zdeňka Izera (49) asi není potřeba čtenářům časopisu Naše Praha
zdlouhavě představovat. Jeho legrácky jsou známé jak z CD a televize, tak z internetu, kde kolují jeho
sestřihy nejlepších vystoupení. Ale ani on se občas ve svém životě nevyhne vážným chvílím.
Foto: archiv ZI
Martin Dudek
Narodil jste se v Praze. Kde jste
v metropoli prožil dětství?
Vyrůstal jsem v Karlíně. Tam
jsem bydlel do svých 18 let.
Kde všude jste ještě v metropoli
bydlel a jak se vám tam žilo?
Jak jsem se už zmínil, nejdéle
v Karlíně a potom v Kobylisích. Na obou adresách se
mi žilo dobře. I když panelák
bych už nerad. Zvlášť byt
v přízemí, vedle vchodových
dveří a na zdi od ložnice poštovní schránky. A nade mnou
hlučná a hloupá nájemnice.
Jinak to bylo bezva.
Kterou z pražských částí máte
nejraději, a která vám naopak
k srdci nepřirostla?
Mám rád Strašnice, protože
jsem tam jezdil k babičce.
182
Ovšem tehdy to bylo jako
jezdit na venkov. Úžasné je
Staré Město. Nemusím třeba
Zličín. Nic mi neudělal, ale
nelíbí se mi.
v umývárně... zkrátka skutečně za všechno.
do školy v sedmi letech, a tak
jsem neslavil.
Jakou nejzajímavější poznámku
jste kdy dostal?
Nejzajímavější
byla:
„Tento
notýsek
s poznámkou
jsem našla ve skříni mezi popsanými
sešity. Velmi mě tento podvod
mrzí.“
V září oslavíte kulaté
50. narozeniny. Jaký dárek by
vám udělal největší radost?
Nové vláčky, šlapací Moskvič
a sáňky s volantem.
Na svět jste přišel 7. září. To
jste asi ve vyšších školních
ročnících či na učňáku musel
pěkně se spolužáky oslavovat…
Ani ne. Nikdy jsem nebyl
na monstrózní oslavy. Navíc
jsem byl skoro všude nejstarší, protože jsem nastoupil
Už jste se někdy kvůli vašemu
humoru sešel s někým u soudu?
Kvůli humoru nikdy. Takže to
dopadlo dobře.
Už 12 let nás
terorizuje psí
štěkot od sousedů
Proč jste nakonec dal přednost
bydlení za Prahou?
Chtěl jsem být blíž přírodě
a mít zahrádku. A neřešit
místo na parkování.
Jako školák jste prý domů nosil
pravidelně poznámky. Bylo to
za vyrušování při hodinách?
Bylo to za všechno. Vyrušování, klouzání po chodbách
a po zábradlí, stříkání vody
Využíval jste humor ke svádění
dívek či později žen?
S mým obličejem to ani
jinak nešlo. Většinou jsem je
nejdřív rozesmál, pak ukecal
a nakonec... Jdeme k další
otázce.
Jaký je váš ideál ženské krásy?
Přírodní, prsatá a nevyholená
zrzka.
Aktuality na www.nasepraha.cz
jsem zasekl parník
praha
profil
Zdeněk Izer
Máte spočítáno, kolik známých
lidí dokážete imitovat?
Nikdy jsem to nepočítal a ani
to neplánuji.
Asi to, co většina. Šrot a mela- jsem vyhrál, sousedka bydlí
sa. A v prdeli se píše měkké i. ve svém domě, jen opomněla
plnit pravomocný rozsudek.
Máte 12letou dceru Laru. Pozo- V současnosti věc řeší exekučrujete u ní nějaké zděděné geny ní řízení. A průběžně dochází
Většinou jste na jevišti vystupo vás?
k ničení našeho majetku jako
poval ve dvojici. Koho nyní
Má hudební sluch, baví ji ma- odveta. Nejspíš dojde i na trestní
máte po svém boku?
lovat a je s ní legrace. Takže
oznámení. Pokud máte podobný
Nyní mám po svém boku
asi něco zdědila.
problém s podobně chytrými
sebe. Z obou stran. Poprvé
lidmi, držím palce, pevné nervy
v životě jezdím sám.
Jak jste se seznámil s druhou
a bojujte. Třeba jak my už 12 let.
manželkou Olgou?
Hlavně se neuchylujte k ubližoS jakým vystoupením začnete
V Top hotelu v Praze. Já jsem
vání zvířatům. Nemohou za to,
od podzimu objíždět tuzemská, tam měl představení a ona
že páníček je dement.
případně slovenská města?
tam prodávala ve zlatnictví.
Zdeněk Izer a autokolektiv.
No a ukecal jsem jí.
O vás se ví, že jste vášnivý
rybář. Kde nejraději lovíte
Rád s rodinou cestujete po světě.
Nedávno v médiích proběhla
a jakým největším úlovkem se
Nemáte nyní ve stínu teroristických informace, že se soudíte se
můžete pochlubit?
útoků strach překročit hranice?
sousedkou, jejíž psi neustálým
Rybám jsem dal milost
Představa, že jsme ostrov
štěkotem terorizují okolí. Mám a háček jsem do vody nehobezpečí, kde nic nehrozí, je
ve svém bydlišti stejný prodil asi šest let. Nemám na ně
směšná. Stát se může cokoliv
blém. Co vám poradil právník? čas. Největší ryba byl candát
a kdekoliv. Pokud si pamatuji, Tuto informaci zveřejnil bulvár
87 cm. A největší úlovek byl
na Staroměstském náměsa byla to vyjádření mojí souparník Vyšehrad. Háčkem
tí taky bouchla trubková
sedky. Čili lež na lež. Nejdřív
přímo za zábradlí. Bylo mi asi
nálož a pachatel je neznámý.
se psalo, jak se soudím, jak
pět a učil jsem se nahazovat.
A Staromák je plný lidí. Takže prohrávám soudy a jak jsem
obavy mám, ale cestuji.
vyštval sousedku z domu.
Rybáři často nejí rybí maso. Je
K soudu mě poslala přestupková to i váš případ?
Co říkáte aktuální politické
komise, která si po sedmi letech Tak to není můj případ. Jsem
situaci v tuzemsku a v Evropě? nevěděla se situací rady. Soudy
v kategorii chyť a sežer.
Narozen 7. září 1966 v Praze
Po nepřijetí na střední grafickou
školu se vyučil automechanikem
a rok pracoval v ČSAO Karlín.
Těsně před koncem vojny se zúčastnil vojenského pořadu Kompas, kde
parodoval zpěváky. Zaujal producenta a skladatele Petra Hanniga
a začal vystupovat v jeho pořadu.
Po roce 1989 se vrhl do showbyznysu
na vlastní pěst. Do povědomí diváků
se dostal ve dvojici s Markem Dobrodinským, kterého později nahradil
Petr Freund a Šárka Vaňková.
Natočil několik zábavných televizních pořadů (Na Palmě!, Telebazar,
Kinobazar, Pípšoubazar, Jen blbni!)
a také kazety a CD (např. Policejní
akademie).
Podruhé ženatý, dcera Lara.
inzerce
INZERCE
NEJEN NA SRDCE
JSOU PODĚBRADY.
Lázně Poděbrady nabízí širokou
škálu balíčkových pobytů
a různé tematické pobyty.
Vyzkoušejte jeden z našich
nejoblíbenějších pobytů:
Seniorský pobyt
s lékařskou konzultací
na 6 dní/5 nocí s možností prodloužení
Pobyt zahrnuje uhličitou koupel (4x),
klasickou částečnou masáž,
solnou jeskyni a poukázku do kavárny.
CENA JIŽ OD
5 500 Kč
+420 325 606 500
www.lazne-podebrady.cz
SC-361596/03
Přijeďte do lázní nabrat síly, preventivně posílit své
zdraví a odpočinout si. Vyzkoušejte léčebné účinky
koupelí v uhličité vodě Poděbradce!
SC-361679/05
MUZEUM HLAVNÍHO M�STA PRAHY zve Pražany
v rámci Dne evropského d�dictví (EHD) 3. zá�í do svých
expozic. Vstup zdarma je do hlavní budovy Muzea hlavního
m�sta Prahy na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni
a do Zámeckého areálu Ct�nice. V hlavní budov� m�žete vid�t nap�íklad výstavu B�evnov – ve stínu kláštera, Hrad�an�m
na dohled. V rámci ní pak po�ádá muzeum komentovanou prohlídku B�evnovského kláštera, nejstaršího mužského kláštera
v �echách. Zájemci mají sraz 6. zá�í v 16 hodin p�ed fortnou.
Vstupné základní 80 K�, snížené 50 K�. Na snímku vor pod
Orlíkem, �ídí ho Václav Lebeda, Josef Žák a František Matuška. Foto J. Limy z roku 1953 najdete v Podskalské celnici.
139
bydleníPraha
velká
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Kde všude by mohla být Slovanská epopej
„„Praha - Nové sídlo pro Slovanskou epopej Alfonse
Muchy by mohlo být na konci Revoluční ulice, kde je
pozemek s parkem u Štefánikova mostu. Pozemek je
v majetku města a ve správě Prahy 1.
je malý. Například husitský
triptych by měl být podle MuPraha 1 - Argumentuje tím, že chova přání vystaven vedle
toto místo, které má svěřeno
sebe… A to nemluvím o odod města, je spíš noclehárnou stupu při prohlížení obrazů.
pro bezdomovce. Do 40. let
Pokud jde o stavbu u magisv místě stály Eliščiny lázně,
trály (Denisovo nádraží), jde
ale ty zabíraly větší prostor
jen o jeden z možných tipů,
než Praha 1 nabízí.
hodil by se tam například
Konec Revoluční ulice už
projekt, kterému se říkalo
léta láká architekty. Soukro„krabička od sirek“, původně
mý majitel domu na konci
navrhovaný pro Výstaviště.
ulice by rád viděl stavbu, kte- Mohl by například částečně
rou navrhla Eva Jiřičná, ale
odklonit hluk z magistrály.
nabízejí se i další, například
Ale hlavně o takových věcech
projekt Chalupa Architekti či
mají nejdříve rozhodovat
studia DAM.
odborníci. Proto všechna vyNa dotaz Naší Prahy odpotipovaná a navrhovaná místa
věděl pražský radní Jan Wolf, zhodnotí Institut plánování
který navrhoval již dříve jiný rozvoje a ten navrhne varianprostor, a to v místě bývaty, o kterých se dá skutečně
lého Denisova nádraží jen
jednat.“
pár desítek metrů od Muzea
Míst, kde by měl stát pavihlavního města Prahy. Podle
lon pro Slovanskou epopej, je
něj je tento prostor vhodnější. více. Navrhován byl (a dnes
„Zajímalo by mne, zda pánové ho opět Vlasta Hujová, staz Prahy 1 vůbec viděli fyzicrostka Prahy 3, znovuobjeviky Slovanskou epopej, ten
la) svah na Vítkově, mimo hru
plácek u Štefánikova mostu
není ani prostor na Výstavišti
je nevhodný hlavně proto, že
(místo vyhořelého Bruselské-
ho pavilonu), ale také svah
Krumlova. K zápůjčce může
pod Letnou.
dojít, až se epopej vrátí.
Návrat do Moravského
Krumlova je také ve hře,
info
ale jen jako dočasné řešení.
Primátorka Adriana Krnáčová
Pražané mají možnost se epopejí
o tom jednala s brněnským
pokochat do konce roku ve Veleprimátorem Petrem Vokřátržním paláci, kde je vystavena
lem. Ten řekl, že epopej je
po dohodě Galerie hlavního města
významná nejen pro MoPrahy s Národní galerií. Slovanská
ravský Krumlov. Starosta
epopej se pak vydá na tříletou
Moravského Krumlova tvrdí,
pouť po Asii. Nejdříve se má vrátit
že by v zámku, který město
z Japonska a Číny v roce 2019. Ale
opravuje, epopej mohla být.
není vyloučeno, že bude pokračoJak to bude, rozhodne schůzvat do Jižní Koreje.
ka Prahy, Brna a Moravského
Metro D se opožďuje
Proč je v Praze nejlepší med?
Praha – Práce na metru D
(z Písnice směr centrum)
mají začít v roce 2020. Vše
vázne na výkupu pozemků,
jejich majitelé totiž požadují
více peněz. Jak uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), město možná
bude donuceno k vyvlastňování. „Je to v Česku ne příliš
oblíbené, ale pokud nám nic
jiného nezbude, tuto cestu
využijeme,“ uvedl Dolínek.
Už v červenci magistrát na
18 měsíců přerušil stavební
řízení kvůli potížím s výkupem od Thomayerovy nemocnice a dalších asi sedmi
majitelů těch nejdůležitějších
Staré Město – Med z Prahy, to
může jíst jen dobrodruh, myslí si řada lidí, opak je pravdou, mezi nejlepší medy patří
ten z Prahy. „Je to dáno tím,
že je zde minimální zemědělská výroba spojená s postřiky, příznivé klima a pestrá
a bohatá včelí pastva po celé
vegetační období. Med je tak
velmi zajímavé chuti a výborné kvality,“ upozornila Petra
Fišerová z Lesů hl. m. Prahy,
která se podílí na dlouhodobém a oceněném projektu
Návrat včel do pražských
lesů. Právě med z Lesů hl.
města Prahy dostává ocenění
Oskar Kuptík, Jan Bělohubý
10
pozemků. Opozice rozhodnutí kritizuje. „V roce 2014
si ČSSD udělala z dostavby
metra D jedno z hlavních
volebních témat. Ale zůstalo
jen u slibů,“ řekl předseda
pražské ODS Filip Humplík.
Navíc kritizuje i předpokládanou cenu. Na zasedání
výboru pro dopravu padla
částka 52 milionů korun,
Petr Dolínek říká, že jde
o cifru vycucanou z prstu.
„Podle údajů, které uváděl
ředitel Metroprojektu David
Krása, by cena celé trasy
metra D bez obsluhy měla
být dokonce 52 miliard korun. Jsem přesvědčen nejen
o tom, že podobný projekt je
megalomanský a městským
rozpočtem neufinancovatelný.
Pokud současná rada plánuje výstavbu metra D, je férové
uvést cenu za celý projekt.
A nejen za první etapu. Je to
stejně nezodpovědné jako
tvrzení jeho předchůdců, že
tunel Blanka bude stát
21 mld. Kč,“ uvedl Filip Humplík (ODS). (běl)
Foto: Ivan Kuptík
v soutěžích. Včely ale nežijí
jen v pražských lesích, ale i na
pražských budovách. Najdete
je například na hotelu InterContinetal, na obchodním
centru Chodov, na Národním
divadle i na Nové radnici na
Mariánském náměstí, kde
v uplynulém týdnu stáčeli
med (foto). Jmenuje se Metropolitní a bude sloužit jako
dárek hostům hl. m. Prahy.
Počítá se, že letos se vytočí
kolem 150 kilogramů medu,
v příštích letech kolem 200
kilogramů. Z nich pak vznikne tisícovka 200gramových
skleniček jako dárek. (tík)
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
velká Praha
Sv. Jana nikdo nechce, Tak jak je to s tou angličtinou?
odvezete i ho?
Praha - Nové prvky vizuální
komunikace Prahy (v lidské
řeči informační plakáty pro
Pražany a turisty) předsta„„Socha sv. Jana Nepomuckého v kubistické nice ve
vila primátorka A. Krnáčová
s autorem Pavlem FukSpálené ulici je zničená stejně jako kubistická nika, v níž spolu
sou, špičkovým mladým destojí - zloději kovů ukradli měď, přitom podle fotografií
signérem (na snímku), který
spolupracoval i na kampani
z roku 2014 tam ještě byla.
pro prezidenta Obamu. První
pražský plakát je součástí
Oskar Kuptík
kampaně k zákazu vozítek
věci vzhledem k vlastnictví
segway. Graficky zdařilé, ale
sousedícího kostela,“ uvedla
Nové Město - Kdo se o to
pro Naši Prahu Marie Foltýno- někteří rodilí mluvčí kritipostará? Nikdo! Pozemek
vá, kurátorka veřejné plastiky zují angličtinu plakátu, patří
sice patří hlavnímu městu
mezi ně i publicista Erik Best:
Galerie hl. m. Prahy. Je to
Praze, ta ho ale svěřila Praze
hnus velebnosti. Okolí výtahu Tolik peněz to stojí, takový
1 do opatrování. Ale Praha 1
czenglish. (Říkáme například
do metra v ulici M. D. Rettisochu nechce, protože „socha gové vypadá děsivě, zčásti je
„Did you know that...“ a ne
nebyla výslovně uvedena
to WC, z části obydlí pro bez- „Do you know that...“), uvedl
v příloze usnesení Zastupidomovce a zčásti i potenciální
telstva hlavního města Prahy místo pro ničitele. Najde se
č. 9/27 ze dne 25. 6. 1999
v Praze někdo, kdo je ochoten
jako součást výčtu veřejných
obě kulturní památky (sochu
plastik, kašen a pamětních
i vzácnou kubistickou niku)
desek, které byly svěřeny
opravit?
z vlastnictví HMP do správy
S trochou nadsázky by
MČ Prahy 1 a MČ Prahy 2.“
si mohl českého zemského
Tak praví úřední dokument.
patrona, ale i patrona zpoK soše se ale nechce znát ani
vědníků, poutníků, šťastného
hlavní město. „Vlastnictví
návratu (sochy na rozcestích
sochy odmítlo i Arcibisa mostech), lodníků, vorařů,
kupství pražské, které bylo
mlynářů a patrona všech vod
požádáno o vyjádření v této
odvézt třeba na zahradu.
na svém fcb profilu. Z magistrátu přišla tato odpověď:
„Správně je obojí – do you
know se používá obecně,
jako frázová otázka, stejně
jako u nás – my informuje –
a vy víte, že? Did you know
používají (skoro vždy) američtí rodilí mluvčí, ale obecně
v ostatních anglicky mluvících zemích to předpokládá
(podobně jako u nás), že
o problému už něco víte, a my
(skoro hrozivě) připomínáme – věděli jste, že?,“ uvedl
v obsáhlé odpovědi mluvčí
magistrátu Vít Hofman. Inu
ne každý je Američan a ne
každý tak dobře umí anglicky. (tík)
inzerce
SENÁTNÍ VOLBY 7.-8.10. 2016 / PRAHA 10, DUBEČ, ŠTĚRBOHOLY
VAŠE RADNÍ, VAŠE SENÁTORKA
CABRNOCHOVÁ
DO SENÁTU
UŽ 10 LET PRACUJI PRO DESÍTKU,
PRACUJI PRO VÁS.
cabrnochova_inz_188x130_squere.indd 1
SC-362067/01
MGR. IVANA CABRNOCHOVÁ, radní Prahy 10 a senátorka
21. 8. 2016 23:05:55
11
vzdělání
kultura
vzdělávání
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Kupte si srdce, pomůžete
nemocným dětem
Komentované procházky Prahou
Vycházka po stopách architekta Antonína Wiehla
Prague city tourism - Pražská
informační služba připravila na 6. září
vycházku, která připomene, že se před
170 lety narodil významný stavitel
české novorenesance, památkář i
mecenáš Antonín Wiehl. Historička
Jarmila Škochová přiblíží jeho životní
dráhu, význam pro českou architekturu. Většina lidí zná hlavně dům na nároží
Václavského náměstí (kde vycházka
končí), ale na vycházce se zastavíte
také před Smetanovým muzeem,
domy v ulicích Divadelní, Karolíny Světlé, Jilské nebo si připomenete jeho spoluautorství u Městské spořitelny
pražské v Rytířské ulici. Začátek akce je v 16:30 na zastávce tramvaje
č. 17, 18 Karlovy lázně Cena 100/70 Kč. (tík) Foto: Pastorius.
„„V týdnu od 19. do 23. září pořádá Život dětem tradiční podzimní Srdíčkové dny. Dobrovolníci budou v ulicích měst na území
celé České republiky nabízet reflexní srdíčka v různých barvách
za 35 korun, která slouží jako ochranný prvek na silnicích, a také
oblíbené magnetky se zvířátky za 30 korun. Výtěžek sbírky je
určen rodinám, které se starají o vážně nemocné děti.
Petra Ďurčíková
Praha - Slavnostní zahájení
Srdíčkových dnů proběhne
ve středu 14. září od 12:30 do
16:30 na náměstí Míru. Potom vyrazí prodejci srdíček
do ulic, kde budou až do 23.
září. „Výtěžek sbírek používáme z převážné části na
nákup zdravotních pomůcek,
invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu
ošetřovacího materiálu,
ozdravných a rehabilitačních
pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči
svých rodičů, a současně na
nákup dalšího potřebného
vybavení pro dětská oddělení
nemocnic, stacionáře a další
zařízení pečující o nemocné a postižené děti,“ uvedla
Maria Křepelková, ředitelka
organizace Život dětem.
Na Vinohradech se začali učit kalah
Praha 2 - Nejnovější izraelská sebeobrana si našla cestu
do Prahy. Ve vinohradské
tělocvičně Kosa-gym ji bude
od září vyučovat první český
instruktor Pavel Strouhal. Kalah je vojenský systém přežití,
který charakterizuje výbušnost a drtivá agrese obránce.
V rámci náročného výcviku se
studenti seznamují s realistic-
kými technikami. Učí se také,
jak překonat strach z útoku.
Zakladatel systému, voják
a instruktor Idan Abolnik,
sbíral své zkušenosti také jako
bezpečnostní poradce v kriminalitou proslulé Jihoafrické
republice. Úvodní zářijový
seminář v Praze povede on
sám. Více informací najdete na
www.kalah.cz. (pet)
inzerce
Týmový hráč pro Vás...
areálu, tak i pochopitelně
plavecké pomůcky a též
zmarzliny Algida. Do kamenného obchodu je volný/
neomezený přístup od venkovního bazénu. „Díky Va-
„„Cestou do plaveckého areálu se stavte i koupit něco za akční
ceny. Nový obchod s širokým sortimentem najdete v areálu
Plaveckého komplexu v Edenu i na internetu. Co nabízí?
Kamennou prodejnu najdete na adrese Vladivostocká
10, Praha 10. Prodejna se
nachází ve vstupní hale
Sportovní haly Slavia Praha. „Jsme v Edenu pro Vás
v pracovní dny od pondělí
do čtvrtka již od 07:30 do
21:30 hodin, v pátek též od
ranních 7:30 do - 19:30 ho-
din. V sobotu a neděli bude
otevřeno od 09:00 do 20:00
hodin, a budeme rádi za Vaši
návštěvu,“ zve provozovatel
obchodu pan Bc. Petr Kalvach. Internetový obchod
a kamenná prodejna nabízí
potraviny, nápoje, kávu-čaj, kosmetiku, drogerii,
a protože jsme v plaveckém
šim recenzím získal eshop
www.ZaAkcniCeny.cz na
serveru Heureka.cz certifikát Ověřeno zákazníky, za
což velice děkujeme,“ uvedl
Petr Kalvach.
kontakty:
Webová adresa eshopu: Email pro objednávky:
Facebook: Zákaznická linka:
Telefon do prodejny: www.zaakcniceny.cz
[email protected]
www.facebook.com/ZaAkcniCenycz
604 384 096
222 550 314
www.muzikalyprodeti.cz
9. 11. PRAHA
PARTNEŘI:
TICKETS:
www.pragokoncert.com
12
SC-361951/02
Kongresové centrum 20:00
Premiéra muzikálu
v Divadle Hybernia
22. a 23. 9. 2016
SC-3611914/05
NOVÁ
SHOW!
Aktuality na www.nasepraha.cz
praha
Soutěž Mamma Mia i Noc na Karlštejně
 A máme tu poslední prázdninovou soutěž. Celkem losujeme pět výherců. Máte možnost získat vstupenky na muzikál
Mamma Mia, Noc na Karlštejně nebo dálkové balení trilogie Miléniu.
te „Naše Praha/Karlštejn“,
uveďte jméno a svou adresu
a pošlete na [email protected] Výherci budou
uvedeni na www.nasepraha.
cz a Facebooku.
Soutěžní otázka:
Soutěž je určena fanouškům
(stávajícím i novým) facebookové stránky časopisu Naše
Praha, takže pokud jím ještě
nejste, tak na www.facebook.com/casopisNasePraha zaškrtněte nahoře vlevo
pod obrázkem TO SE MI LÍBÍ
stránce (stránce – nikoli jen
příspěvku). Je to podmínkou
zařazení do losování. Od 25.
Že v muzikálu Mamma Mia
jsou použity skladby skupiny
ABBA ze 70. a 80. let, ví asi každý, stejně jako známe filmovou
adaptaci z roku 2008 s Meryl
Streep. Také patrně známe
filmovou adaptaci Zdeňka Podskalského Noci na Karlštejně
z roku 1974 s Janou Brejchovou, Vlastimilem Brodským
a Waldemarem Matuškou. Kdy
vstupenky na 26. 10. od 19:00 ale Noc na Karlštejně poprvé
hodin do Hudebního divadla
vznikla a byla i hrána přímo
Karlín. A pátý výherce pak
na nádvořích Karlštejna?
získá souborné vydání trilogie (A) 1884,
Milénium, která se stala celo- (B) 1984,
světovým fenoménem. Stieg
(C) 1994,
Larsson ve svém kriminálním (D) 2004.
opusu z moderního Švédska
Drobnou nápovědu nalezzúročil vlastní zkušenosti
nete pochopitelně na našem
z investigativní žurnalistiky.
zpravodajském webu časopisu
Správnou odpověď označwww.NasePraha.cz.
srpna až do 4. září můžete
v soutěži Naší Prahy soutěžit
o lákavé ceny. Dva výherci
(1.–2. místo) obdrží čtyři VIP
vstupenky (2x 2) na muzikál
Mamma Mia na 16. 9. od 19:00
hodin do Kongresového
centra Praha. Další dva výherci dostanou opět po dvou
vstupenkách na muzikál
Noc na Karlštejně, tedy 2x 2
INZERCE
inzerce
16
Průvodce světem burčáku
funkci sliznic, trávicího ústrojí a nervové soustavy, ale také
na kvalitu kůže, vlasů a nehtů.
Lidová moudrost praví, že pro
uchování zdraví musí člověk vypít tolik burčáku za sezónu, kolik krve koluje v jeho žilách. Tak
co to letos zkusit? I letos můžete
získat 1l burčáku zdarma. Stačí
nakoupit zboží nebo službu od
5. – 18. 9. kdekoliv v OC PARK
HOSTIVAŘ mimo hypermarket
Albert za 500,- Kč a vyzvednout
si svůj burčák ve vinotéce Cavum Carolinum v -1. patře.
Více info na www.parkhostivar.cz
BUrČÁk *
zdarma
UKY,
JŠÍ SPORT PRO ODVÁŽNÉ KL
NEJLEPŠÍ A NEJDRAMATIČTĚ
RTA,
KY, FÉROVÉ PROSTŘEDÍ, PA
SKVĚLÉ SPORTOVNÍ ZÁŽIT
ZKUSIT!
KLUBOVÝ ŽIVOT! PŘ I J Ď TO
U16
rie:
katego
níku:
ky roč
Trénin
2
2001 / 0
CBRE_Hostivar_inz_102x135_BURCAK.indd 1
každé pondělí a čtvrtek / 18.00 – 20.00
KDE:
areál SK Slavia Praha
www.parkhostivar.cz
SC-361172/07
KUDY:
17.08.16 13:37
Vladivostocká 1460/2, Praha 10 - Vršovice
Rugby hřiště najdeš za fotbalovým stadionem EDEN ARÉNA.
TRAM 6, 7, 22, 24 | BUS 135, 136, 213
Zastávka: Slavia
+420 602 240 743 / www.slaviarugby.cz / E: [email protected]
SC-362059/01
KDY:
foto: Jana Ševčíková
75
25
5
100
0
ervna 2009 11:36:02
* částečně zkvašená
hroznová šťáva
VEZMI KAMARÁDY A PŘIJĎ TO ZKUSIT
DO RAGBY CLUB SLAVIA PRAHA.
JSME MNOHONÁSOBNÝ ŠAMPION,
OD R. 1927 NEJSTARŠÍ RAGBYOVÝ KLUB V ČECHÁCH
logo 30cm
5. – 18. 9.
95
za nákup naD 500 kč
17.
Máme tu podzim, nejen čas
shánění školních pomůcek,
ale také čas procházek přírodou, která hýří barvami. S tímto obdobím je také spjat prodej
burčáku, ale víte o něm vše?
Přinášíme vám pár zajímavých
informací, ale také nabídku, jak
jej získat zdarma. Podle českého vinařského zákona se burčákem rozumí částečně zkvašený
mošt z plodů révy vinné, který
obsahuje zhruba 1-7% alkoholu, vysoké množství vitamínů,
především ze skupiny B, bílkoviny, minerály, kvasinky, přírodní hroznový cukr a stopové
prvky jako je zinek a železo.
Český vinařský zákon dále stanovuje, že se pod tímto označením smí prodávat výhradně
produkt vyrobený z letošních
tuzemských hroznů révy vinné
a smí se prodávat pouze v období od 1. srpna do 30. listopadu
příslušného kalendářního roku.
Obecně je známo, že konzumace
burčáku v malém množství má
blahodárný vliv na lidský organismus, a to na celý cévní systém, srdeční činnost, správnou
11
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
na www.nasepraha.cz
řádková inzerce
DÁREK PRO VÁS
Burian
Pokud vás přepadne žízeň v okolí Korunní ulice, určitěDavid
se vydejte
do Vinohradského pivovaru. Příjemné prostředí a chutné jídloStrojové
doplňuje místníčištění
pivo VinohradkoBerců,
oken
ská 11. Vinohradská 11 je standardní jedenáctka
českého typu sMytí
výrazným
chmetel.:
773 540
170 žízeň.
lovým dozvukem a tenčím sladovým tělem. Je určena
především
na velkou
e-mail:
[email protected]
Obsahuje 11,6 % extraktu původní mladiny neboli
EPM. Půllitr
stojí 38 korun. (pet)
www.dbuklid.cz
SC-361411/30
/nasepraha10
KAM
NA PIVO
VSTUPENKA
• ZDARMA na 1 vyučovací hodinu
plavání, děti i dospělí (0-99 let),
výuka i kondiční
• nebo 5% sleva na celý kurz
+ další slevy
viz. www.betynka.eu
• plaveme na různých bazénech
v Praze
Předem si domluvte VSTUP na
tel.: +420 603 174 519,
nebo e-mailem: [email protected]
Těšíme se na Vás BETYNKA.eu.
SC-351894/08
201600901
SC-362068/01
č. voucheru:
•• Rekonstrukce bytů a koupelen
v Praze spolehlivá firma od roku
1999 reference spokojených
zákazníku, zaručena sleva pro
seniory 15%.Garance spokojenosti:778000698,www.demistav.cz
od 149 Kč/měsíc. www.sidlo.help,
Telefon 728991247
•• VYKLÍZENÍ - BOURÁNÍ - ÚKLID
ODVOZ ODPADŮ A SUTÍ,KONTEJNERY 775 565 353 www.profiparta.cz
•• Nastartujte svou kariéru ve společnosti
Shell. Hledáme kolegy na Prahu 10
s dobrými komunikačními schopnostmi, pozitivním přístupem a talentem
prodávat. Ostatní potřebné dovednosti
vás naučíme! Volejte 603 920 746 nebo
pište [email protected]
•• Úklidová firma „Levný úklid Praha“
nabízí své služby v oblasti úklidu
kancelářských prostor, bytových
domů, čištění koberců, strojového
čištění garáží , PVC podlah a další
služby pro veřejnost. Ceny jsme
schopni řešit se zákazníkem i dohodou. Tel: 728 127 554
•• Hledám ke koupi byt (do 80 m2)
v Praze v jakémkoli stavu. Osobní
i družstevní vlastnictví. Dluhy na bytu
vyřeším. Peníze k dispozici ihned.
Volejte či pište na 605 264 958.
•• POTŘEBUJETE LÉKAŘE? PRAKTICKÝ LÉKAŘ Spořilov přijímá nové
pacienty a objednává na smluvený
čas. Tel. 211 222 222, e-mail: [email protected], www.
ordinacesporilov.cz.
•• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery firem s rodinami hledáme
pěkné byty v Praze. Garantujeme
prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu. NEPLATÍTE
PROVIZI! T: 734 319 304.
•• Formulář pro podání inzerátu najdete na www.nasepraha6.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka lina,
čištění koberců, úklid, maskování
ploch folií, sestěhování nabytku,
vše za rozumné ceny,
tel. 272 734 264, 607 719 394
Malování od 20,- Kč m2
výkup knih
a knihoven
SC-351775/08
SC-361010/01
Malování od 20,- Kč m2
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.
Přijedeme pro celky nad 300 ks,
zaplatíme, odvezeme, celá ČR
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473, e-mail: renata.cizko[email protected]
92x130_zr_Vino+Bean.indd
1 Klauz, tel.: 727 886 266, e-mail: [email protected] • Adresa
11.08.16
9:28
ceskydomov.cz, Marek
vydavatele,
redakce a distribuce: Praha 10 – Strašnice, Pod Altánem 99/103, tel.: 224 816 821 • Stíž-
nosti a podněty k distribuci na tel.: 224 816 821, e-mail: [email protected] • náklad 79 900 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv redakce. • Vychází 26. 8. 2016 • MK ČR E 21860
14
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří, pokládka
lina, čištění koberců, úklid,
SC-351901/13
26. 8. Luděk, 27. 8. Otakar, 28. 8. Augustýn, 29. 8. Evelína,
30. 8. Vladěna, 31. 8. Pavlína, 1. 9. Linda / Samuel, 2. 9. Adéla,
3. 9. Bronislav, 4. 9. Jindřiška, 5. 9. Boris, 6. 9. Boleslav, 7. 9. Regína, 8. 9. Mariana
•• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
•• Udělej správnou věc – daruj krevní
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
plazmu. Každý dárce má nárok na
Tel.: 608 203 342
finanční náhradu 460 Kč dle §32 odst.
2 zákona č. 373/2011 Sb., tel: 702 278
•• Stěhuji, vyklízím, vykupuji staré
928, www.caraplasma.cz, Perlová 5.
věci. Tel.: 608 203 342
Pomáhat je lidské. UDĚLÁŠ TO?
•• Levně vyklízení, odvoz, výkup. Vyklí•• Výkup vozidel, i havarovaných
zení bytů, garáží, sklípků. Ceny od
a nepojízdných. 739 665 455.
100 Kč. Bourání byt. jader i s odvozem
na skládku za 5900 Kč. Odkup funkč- •• Individuální výuka a doučování angního nářadí, sport. potřeb, strojů.
ličtiny a němčiny u Vás doma nebo
Autodoprava. Tel.: 777 207 227
ve firmě. T. 733 363 404
•• !!Odvoz starého nábytku na skládku!! •• Pronájem kanceláří 18,7 m2x178;
Stěhování všeho druhu. Vyklízení
(6651 Kč) a 31 m2x178; (9300 Kč)
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Nalov novostavbě, Praha Záběhlice. 775
žíme a odvezeme cokoliv. Vše za
377 053
rozumnou cenu. Volejte: 773 484 056
•• Nabízím malířské práce,štuky,
•• Žaluzie, rolety, sítě. Zaměření
stěrky, laky+návštěva zdarmaa konzultace zdarma. www.interier!606227390,[email protected]
servisgroup.cz, T. 603 715 285
•• Koupím RD v Praze. Platím hotově,
•• Koupím knihy a knižní pozůstalosti,
bez hypotéky. Dluhy nevadí, uhraplatba na místě, odvoz zajištěn.
dím. Tel.: 602 229 133
Tel.: 286 891 400
•• Koupím byt v Praze. Platba hoto•• Kúpim obrazy od Slovenských
vost. Záloha ihned. Příp. dluhy uhraakademických maliarov: Bazovský,
dím. Tel.: 721 025 909
Benka, Brunovský, Fulla, Galanda,
Gwerk, Jan Hála, Kompánek, Krivoš, •• MED-PRODÁM . Včely mám v lese
u Votic. 100 % BIO KVALITA. Květový
Laluha, Medvecká, Mudroch, G.
130, lesní(medovice) 140. Cena je
Mally, Pašteka, Weiner-Král a iných.
za 1 kg. Nad 10 kg zdarma přivezu.
Tel.: +420 777 890 396, e-mail: origiVyzvednutí metro Skalka - info
[email protected]
602 341 324.
•• Sídlo pro Vaše s.r.o., OSVČ v Praze
Vydavatel časopisu
je držitelem
SVÁTKY
Aktuality na www.nasepraha.cz
praha
Soutěž Mamma Mia i Noc na Karlštejně
Soutěž je určena fanouškům
(stávajícím i novým) facebookové stránky časopisu
Naše Praha, takže pokud jím
ještě nejste, tak na www.
facebook.com/casopisNasePraha zaškrtněte nahoře vlevo
pod obrázkem TO SE MI LÍBÍ
stránce (stránce – nikoli jen
příspěvku). Je to podmínkou
zařazení do losování. Od 25.
srpna až do 4. září můžete
v soutěži Naší Prahy soutěžit
o lákavé ceny. Dva výherci
(1.–2. místo) obdrží čtyři VIP
vstupenky (2x 2) na muzikál
Mamma Mia na 16. 9. od 19:00
hodin do Kongresového
centra Praha. Další dva výherci dostanou opět po dvou
vstupenkách na muzikál
Noc na Karlštejně, tedy 2x 2
vstupenky na 26. 10. od 19:00
hodin do Hudebního divadla
Karlín. A pátý výherce pak
získá souborné vydání trilogie
Milénium, která se stala celosvětovým fenoménem. Stieg
Larsson ve svém kriminálním
opusu z moderního Švédska
adaptaci z roku 2008 s Meryl
Streep. Také patrně známe
filmovou adaptaci Zdeňka Podskalského Noci na Karlštejně
zúročil vlastní zkušenosti
z roku 1974 s Janou Brejchoz investigativní žurnalistiky.
vou, Vlastimilem Brodským
Správnou odpověď označa Waldemarem Matuškou. Kdy
te „Naše Praha/Karlštejn“,
ale Noc na Karlštejně poprvé
uveďte jméno a svou adresu
vznikla a byla i hrána přímo
a pošlete na [email protected] nádvořích Karlštejna?
domov.cz. Výherci budou
(A) 1884,
uvedeni na www.nasepraha.
(B) 1984,
cz a Facebooku.
(C) 1994,
Soutěžní otázka:
(D) 2004.
Že v muzikálu Mamma Mia
Drobnou nápovědu nalezjsou použity skladby skupiny
nete pochopitelně na našem
ABBA ze 70. a 80. let, ví asi ka- zpravodajském webu časopisu
ždý, stejně jako známe filmovou www.NasePraha.cz.
inzerce
NAŠE PRAHA
Malířské, lakýrnické,
zednické a podlahářské práce.
www.nasepraha.cz
HLEDÁME TALENTOVANÉ MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z významných vydavatelství v České republice působící na trhu již 16 let.
V současné době hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
Sekání trávy
Čištění pozemků
Stříhání živého plotu
Vertikutace
Tel.: 724 006 275
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče
nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:
• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy
INZERCE a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi
přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska.
•
•
•
•
•
1 000 kč na očkování
500 kč na cvičení s dětmi
400 kč na dentální hygienu
300 kč na ochranné sportovní pomůcky
a mnohé další příspěvky
www.vozp.cz
SC-361355/06
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci
obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: [email protected]
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-351827/112
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu
a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
603 425 347; [email protected]
www.ok-tex.cz
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
SC-362072/01
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků,
nabídka a prodej reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení
jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.Tvorba cenových
nabídek, reporting, běžná administrativa.
201
✔ Chcete stejně kvalitní
péči ve špičkových
zdravotnických zařízeních,
jakou mají vojáci Armády
České republiky?
✔ Chcete mít jistotu, že
se Vám a Vašim blízkým
v případě potřeby dostane
nejmodernější léčby
onkologických onemocnění
v protonovém centru?
✔ Chcete pro sebe i své
děti bohatou nabídku
příspěvků na plavání,
cvičení, regeneraci,
očkování, školní pobyty,
rovnátka, dentální hygienu
či na různá preventivní
vyšetření, to vše po celý
rok a bez nutnosti střádat
body nebo kredity?
PAk neváhejte
a přidejte se
k nám již dnes!
SC-362023/01
časopis všech Pražanů
SC-351879/18
Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?
15
KDY: PO: 29. 8., ÚT: 30. 8., ST: 31. 8., ČT: 1. 9., PÁ: 2. 9. 10 – 17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,
Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady
VýKUP ZLATA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné
a to jak nepoužité v plátcích aurix,
či destičkách, tak zubní zlato již použité.
Výkup starožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)
Výkupní ceny zlata
od 999 do 5 000 KČ/
gr
PLATBA AŽ DO VÝŠE
5.000.000 KČ
zlato v jakékoliv formě
Briliantové šperky, šperky z českých granátů
Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen
SC-361807/01
• OBRAZY • HODINY • HODINKY • ŠPERKY (BRILIANTOVÉ,
GRANÁTOVÉ ATD.) • STŘÍBRO (STŘÍBRNÉ PŘÍBORY, SVÍCNY,
STŘÍBRNÉ NÁDOBÍ, TÁCY, PUDŘENKY, TABATĚRKY, MINCE, ATD.) • SOŠKY A PLASTIKY (Z PORCELÁNU, BRONZU, KOVU)
• vykupujeme i papírové bankovky • ŠAVLE • BODÁKY • SMYČCOVÉ NÁSTROJE • ZLATÉ MINCE (NAPŘ.
SV. VÁCLAV, FR. JOSEF ATD.) • PERSKÉ KOBERCE • JINÉ ZAJÍMAVÉ STAROŽITNOSTI.

Podobné dokumenty

NP6 - 13/2016 - Naše Praha 6

NP6 - 13/2016 - Naše Praha 6 redaktor: Jan Bělohubý tel.: 603 20 66 33 [email protected] Praha těm, kteří se chtějí pohybovat metropolí autem, vzkazuje: „Vlastní vůz použijete dráž, na menším území, s většími nervy. P...

Více

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 Koncepčně utvořen solitérní výsadbou a  několika keřovými skupinami. z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez, solitérní malé sedáky (dřevěPark se nachází na malešickém hřbetě v nadmořské ...

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 čtr Jed ná in v P ctid ý raz ení e6 k

Více

Číslo 1 - Notářská komora České republiky

Číslo 1 - Notářská komora České republiky je nepochybné, že tuto sbírku tvoří jednotlivé kusy potiště- (lékové formy) a určení toho, co tvoří předmět zástavního ných papírků, tedy jednotlivými složkami tohoto předmětu práva (léky, neléky, ...

Více

NP5 - Naše Praha 5

NP5 - Naše Praha 5 Praze 6, v Praze 8 a v druhé polovině Prahy 3. Dále platí, že zakoupení parkovací karty místo k zaparkování negarantuje. Ve většině nových i stávajících celých místních zón byl poplatek za parkován...

Více