Farníček 35. - Farnost Dolní Lutyně

Komentáře

Transkript

Farníček 35. - Farnost Dolní Lutyně
F A R N Í týdení Č E K
35.
Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně – ROČNÍK VI.
Liturgické mezidobí 24.8. – 30.8.2014
Neděle 24.8. 21.neděle v mezidobí
7:30 Lutyně P za Emilię i Rudolfa Fismolów, rodzinę Braków i Kopytków, oraz za wszystkich
żyjących krewnych
9:00 Lutyně za Augustina Bednáře (ned.100let), manželku Marii, dceru Miladu Skříšovskou,
rodinu Bednářovou a Ptoškovou s prosbou o zdraví, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou živou rodinu, Jindřicha Kokota (25.+), manželku Annu
Kokotovou, rodiče z obou stran s prosbou o víru a Boží pomoc pro všechny, kteří
Boží pomoc nejvíce potřebují, za rodinu Bednorzovou, Musilovou, Klatovou a
duše v očistci
10:30 Věřňovice za Benjamína Sosnu, rodiče, vnuka Vojtěcha, dva bratry a švagra, Jana Nierychla,
manželku, dceru, tři zetě, rodiče z obou stran s prosbou o zdraví a ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu
Pondělí 25.8. Památka bl.Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
17:00 Věřňovice za Václava a Evženku Piskořovy, rodiče z obou stran, Jana a Štěpánku
Kubatkovy, rodiče z obou stran a Oldřicha Cieslara s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro celou živou rodinu
18:00 Lutyně P za Szcepana Bortlika, syna Jiříka, za rodzinę Gveń, rodziców, syna Józefa,
rodzinę Chylkową, ich synów Václava i Jindřicha, rodzinę Heczkową, rodzinę
Ludwika Bortlika
Středa 27.8. Památka sv. Moniky
18:00 Lutyně za Bronislava Wieczorku (ned.100), manželku Alžbětu, jejich rodiče a sourozence,
neteř Lidii Votkovou, manžela, syna Zdeňka s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu
pro dlouhodobě nemocného syna Otu
Pátek 29.8. Památka Umučení sv. Jana Křtitele
18:00 Lutyně za Antonína Plešnera (ned.80), rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání a
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Sobota 30.8.
7:30 Lutyně za Ervina Kaniu, rodiče a sourozence, Emilii Konkolskou a manžela, všechny živé
členy rodiny s prosbou o zdraví a Boží požehnání s poděkováním za veškerou pomoc
a obdržené milosti
Další informace:
•
•
• Poděkování za úrodu Jak už bylo předem avizováno, mše svatá u příležitosti poděkování
za úrodu se letos uskuteční ve Věřňovicích a to v neděli 21.9.2014 V 10 hod. se sejdeme
u věřňovické kaple, odkud procesím vyjdeme s muzikou a zpěvem za most ke kříži kde
bude sloužena bohoslužba. Po skončení mše svaté se bude na stejném místě konat
KOBZOLFEST. Prosím všechny ochotné farníky, aby s sebou přinesli k pohoštění
jakékoli výrobky z brambor (víme, že se dají dělat placky, buchty, pečoky, pečené plněné
brambory nivou, špekem, dokonce i bramborový tatarák na topince, atd…) Zkrátka a
dobře, výrobky a pochutiny budou nejen konzumovány, ale zároveň degustovány a
nejoriginálnější a nejchutnější budou oceněny nejvyšším farním vyznamenáním - ŘÁDEM
MODRÉ MARGOTKY.☺ Bramborový guláš, pivo a káva budou připraveny pro
všechny. Všichni jsou srdečně zváni! V případě nepříznivého počasí se slavnost
uskuteční na místě, které ještě bude upřesněno. Každopádně ve Věřňovicích.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neděle 31.8. 22.neděle v mezidobí
Bohoslužby jsou slouženy k Poděkování za prázdniny s prosbou o požehnání do nového
školního roku.
7:30 Lutyně P za+Bronisława Ganczarczyka, zmarłych z rodziny Ganczarczyk oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
9:00 Lutyně za+Lydii Gromanovou (1.+)
10:30 Věřňovice Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti 80 narozenin (Gratulujeme ), za
Oskara Vybraňce (ned.90), rodiče, bratra, Františka a Jana Kubatka, syna, dceru,
zetě a celou živou rodinu
255.výročí posvěcení farního kostela v Dolní Lutyni
oslavíme při slavnostních
bohoslužbách v neděli 7.9.2014
Příprava ke křtu dospělých Počátkem září začne příprava ke křtu dospělých. Zájemci o přijetí sv.
křtu z řad dospělých, se mohou přihlásit do konce prázdnin přímo knězi.
•
BIŘMOVANCI se setkají v pátek 5.9. po večerní mši svaté na faře.
Žadatelé o křest z řad dospělých se poprvé setkají v pátek 12.9. po večerní mši svaté na faře.
Návštěva nemocných se uskuteční o Prvním pátku měsíce října.
Farní pouť V sobotu 13.9.2014 se koná druhá část Farní pouti, tentokrát po stopách sv.Jana
Sarkandera. Podrobnější informace v příštím Farníčku.
Farní kalendář pro rok 2015 je již připraven k tisku. Pokud možno, prosím, neshánějte si
kalendáře jiné a jinde, během měsíce září budou k dispozici s fotografiemi a informacemi z naší
farnosti ☺.
Zapisování úmyslů na mše svaté pro druhé pololetí (červenec – prosinec)2014 Úmysly se
zapisují v týdnu PO MŠI SVATÉ V SAKRISTII. Volné úmysly: Věřňovice –prosinec 11,18
Lutyně – listopad 22,24,29; prosinec 1, 10,13, 15,20,22,27.
Poděkování *patří pravidelné dárkyni mlsání pro naše děti za novou a velmi bohatou dodávku
zboží☺ **našim ženám za poctivou práci na farní zahradě ***a také za skutečně hojnou účast na mši
svaté k poctě Panny Marie u kapličky na Zbytkách. V této souvislosti děkuji za péči o toto krásné
místo a panu Konečnému za kompetentní zajištění bezpečnosti silničního provozu. ****Poděkování
také patří všem organizátorům a pomocným silám za Farní tábor a prázdninové vyžití dětí naší
farnosti.
Přihlášky na náboženství jsou k dispozici pod kůrem. Přihlášky, prosím, odevzdejte v sakristii.
Pozdravení z prázdninových cest pro tento týden zasílají: Lukin Přibyl a Terka Vokůrková
z Luhačovic, z téhož místa také celé farní rodině manželé Jaroslav a Alena Fismolovi a celá rodinka
Čopíkova, z Chorvatska Zdeňka a Anežka Šidlovy, od moře Zadaru Irena, Katka, Ivo a Lucinka
Rotreklovi, z nádherné Oravy Michal, Karolina, Vojta a Anička Aradští, z Viandenu pro celou farní
rodinku pozdravení zasílá Lucka Malcharková, ministrant Ríša z tábora, z míst Nového Jimramova
Viktorka Šostoková s rodinkou, z Norimberku o sobě daly vědět Lenka Malcharková a Bája
Wojtasová, mariánskou Medžugorje navštívil Marcel Balcarek a z Babiččina údolí k nám míří
pozdravení od farníků z Věřňovic zároveň také od Jindřišky a Mirka Konečných. Pozdravení posílá
také rodina pana Stanislava Kaňáka z Frýdlantu nad Ostravicí a z nedaleké Hané nám mávají
Marcela Postuwková s neteřemi Žanetkou a Natálkou, Pavla a Alfréd Staníčkovi z lázeňského
pobytu v Jeseníkách. Děkujeme za pozdravení, která vždy zavoní krásnými místy, světem a
blízkostí srdcí!☺
Úklid kostela: skupinka č.II.
Vydává Římskokatolická farnost Dolní Lutyně pro vnitřní potřebu.Tel.
731 340 300;email:[email protected]

Podobné dokumenty

Farníček 4. - Farnost Dolní Lutyně

Farníček 4. - Farnost Dolní Lutyně zařízení. Část sbírky bude směřovat na humanitární projekty v zahraničí, realizované Charitou ČR. • Brigáda Prosím ochotné muže naší farnosti o pomoc při odstranění vánočních stromů z farního koste...

Více

Farníček 18. - Farnost Dolní Lutyně

Farníček 18. - Farnost Dolní Lutyně Farnost sv. Jana Křtitele, Dolní Lutyně -ROČNÍK V.

Více