2009

Komentáře

Transkript

2009
PŘÍJMENÍ
JMÉNO
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009
VEDOUCÍ BP
OPONENT BP
DATUM
HODNOCENÍ
evid. č. BP
OBHAJOBY
BP
.
Balážová
Martina
Odpovědnost za prodlení a jeho následky
JUDr. Ing. Radka Zahradníková,
JUDr. Ing. Jiří Kuruc
Ph.D.
21.4.2009
velmi dobře
8866
Balla
Jiří
Dozorčí činnosti ve vnitřních vztazích veřejné správy
JUDr. Jiří Rajchl
JUDr. Miloslava Hálová
24.4.2009
velmi dobře
8867
Bárta
Tomáš
Institut zahájení trestního stíhání sdělením obvinění
JUDr. Jaroslav Puš
JUDr. Josef Peroutka
11.5.2009
velmi dobře
8868
Beneš
Tomáš
Ohledání místa činu
Bc. Jan Vaněček
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
výborně
8300
Benešová
Dagmar
Postavení a působnost úřadů práce
Ing. Dana Roubínková
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8301
Beránek
Robert
Letecké nehody a zvláštnosti jejich ohledání.
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
Bc. Jan Vaněček
11.5.2009
výborně
8302
Berdych
Petr
Právní aspekty výměnných sítí (P2P)
PhDr. Richard Papík
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
14.5.2009
výborně
8266
Bílková
Olga
Hlavní problémové okruhy sociologie práva
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust,
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
DrSc.
15.5.2009
velmi dobře
8869
Bočánková
Ivana
Společné jmění manželů a jeho evidence v katastru nemovitostí
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
12.5.2009
dobře
8870
Boháčková
Naděžda
Význam judikatury Ústavního soudu při ochraně nedotknutelnosti
osoby
JUDr. Milan Tomeš
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
8.9.2009
dobře
8871
Böhm
Jan
Historický vývoj římských obligací
JUDr. Milan Telecký
doc. JUDr. Miloslav Doležal,
CSc.
22.4.2009
výborně
8303
Boldišová
Marie
Profesní úprava daně z příjmů fyzických osob
JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
JUDr. Pavel Kavinek
24.4.2009
výborně
8304
Bouček
Miroslav
Právní úprava, postupy při odhalování, prověřování a vyšetřování
nelegální migrace
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. František Vavera, Ph.D.
14.5.2009
velmi dobře
8872
Bradáč
Martin
Vliv ESLP na postavení a práva jednotlivce v trestním řízení
JUDr. Milan Tomeš
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
28.4.2009
výborně
8305
Broum
Kamil
Využití a ochrana zemědělského půdního fondu
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Josef Szabo
20.4.2009
výborně
8306
Brunclíková
Ema
Skončení pracovního poměru
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8307
Bukovjanová
Komarova
Ing.
Svetlana
Podílové spoluvlastnictví a nim související soudní spory
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
21.4.2009
výborně
8240
Burianová
Lenka
Velkoplošná a maloplošná chráněná území přírody na Karlovarsku
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Vladimír Krůta
14.5.2009
výborně
8239
Cihelková
Helena
Historie bezpečnostních sborů na českém území
JUDr. František Vavera, Ph.D.
JUDr. Josef Peroutka
11.5.2009
výborně
8238
Čech
Ing.
Miroslav
JUDr. Emil Hácha a jeho přínos ke správní vědě
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Čechák,
CSc.
7.9.2009
výborně
8374
Čermochová
Jana
Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda
22.4.2009
výborně
8233
Černý
Petr
Právní úprava společenství vlastníků jednotek
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
21.4.2009
výborně
8234
Černý
Vojtěch
Perspektivy zavedení evropské měny v ČR
JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
JUDr. Pavel Kavinek
24.4.2009
výborně
8234
Červenka
Jiří
Kamerové systémy a možnosti jejich využití v kriminalistice
JUDr. Petr Šedivý, PhD.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
14.5.2009
velmi dobře
8874
Červenková
Veronika
Podílové spoluvlastnictví a praktické příklady vypořádání
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
12.5.2009
výborně
8237
Čorňáková
Monika
Zaměstnanecké dílo a jeho význam v právních vztazích
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
JUDr. Filip Svoboda
13.5.2009
výborně
8233
Dankanicsová
Lenka
Pracovní poměr
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
JUDr. Filip Svoboda
13.5.2009
dobře
8874
Daňková
Hana
Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie. Péče o kvalifikaci zaměstnanců a její
zvyšování.
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8232
Davidová
Ilona
Bezúplatné a úplatné převody pozemků na obce v návaznosti na
územní plány
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
12.5.2009
velmi dobře
8875
Dítě
Miroslav
Nástroje prevence závažných havarií
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Pavel Končel
14.5.2009
výborně
8231
Dohnalová
Kateřina
Obchodování s cennými papíry v ČR
Ing. Vladimír Šuchman
Ing. Petr Frýbl, CSc.
24.4.2009
výborně
8230
Doktorová
Anna
Vztah českého ústavního práva a mezinárodního práva veřejného
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Zuzana Weisová, LL.M.,
PhD.
8.9.2009
dobře
8876
Dolejšová
Bohumila
Rekodifikace trestního zákoníku
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
11.5.2009
dobře
8877
Doležal
Jaroslav
Státní orgány a právo člověka na spravedlivý proces - analýza ústavně
JUDr. Milan Tomeš
právního vztahu (právo, nárok, povinnost)
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
8.9.2009
dobře
8878
Domin
Petr
Nesporná řízení
doc. JUDr. Senta Radvanová,
CSc.
21.4.2009
velmi dobře
8879
Dostál
Petr
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, odškodňování pracovních úrazů Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
13.5.2009
výborně
8267
Drahorádová
Hana
Postavení státního zástupce v trestním řízení
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
velmi dobře
8880
Drážďanská Ing.
Ivana
Řádné a mimořádné opravné prostředky
JUDr. Jaroslav Puš
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
20.4.2009
výborně
8258
Drda
Svatoslav
Zvláštní způsoby řízení podle trestního řádu se zaměřením na řízení
proti mladistvým
JUDr. Jaroslav Puš
JUDr. Kristýna Outlá
11.5.2009
dobře
8881
Dvořáková
Libuše
Problematika zavinění osob se zvláštní způsobilostí v trestním právu
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c
JUDr. Markéta Brunová
20.4.2009
velmi dobře
8882
Dvořáková
Lucie
Mentálně retardovaná osoba v trestním řízení
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc.
20.4.2009
výborně
8259
Dvořáková
Michaela
Majetkové vztahy manželů, vznik, změny, zánik a vypořádání
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
12.5.2009
velmi dobře
8883
Džupin
Jan
Vývoj světové kriminalistiky
JUDr. František Vavera, Ph.D.
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc.
11.5.2009
velmi dobře
8884
Faltysová
Nikol
Organizace soudnictví v ČR
JUDr. Ing. Radka Zahradníková,
JUDr. Petr Šonka
Ph.D.
21.4.2009
velmi dobře
8885
Fatka
Jiří
Právní regulace stínové ekonomiky
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
Mgr. Ing. Petr Pacholík
15.5.2009
dobře
8886
Feixová
Iveta
Práva a povinnosti manželů - porovnání s nesezdaným soužitím muže a doc. JUDr. Senta Radvanová,
ženy a registrovaným partnerstvím
CSc.
JUDr. Václav Bednář
21.4.2009
dobře
8887
Fialová
Jitka
Způsoby ochrany nedotknutelnosti osoby vyplývající z LZPS
JUDr. Milan Tomeš
8.9.2009
výborně
8377
JUDr. Dagmar Mikolášová
prof. nzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.,dr.hab.
Firýt Ing.
Václav
Smluvní vztahy v mezinárodní a tuzemské nákladní silniční přepavě
doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Petr Šonka
21.4.2009
výborně
8260
Fišerová
Petra
Společné jmění manželů - zánik
JUDr. Soňa Šámalová
JUDr. Denisa Neumannová
14.5.2009
výborně
8385
Fousová
Zdeňka
Vývoj intestátní dědické posloupnosti
JUDr. Václav Bednář
JUDr. Jiří Ettler
12.5.2009
velmi dobře
8888
Fridrich
Zdeněk
Uplatnění fondů EU v rozvoji cestovního ruchu
Ing. Jaroslav Šibra
Ing. Petr Stančík, PhD.
24.4.2009
velmi dobře
8889
Gabonayová
Kateřina
Odhalování, prověřování a vyšetřování trestného činu padělání a
pozměňování peněz
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Petr Šedivý
7.9.2009
velmi dobře
8890
Gajdošová
Monika
Druhy zápisů do katastru nemovitostí
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
21.4.2009
velmi dobře
8891
Hartmanová
Pavlína
Určovací žaloby a jejich vliv na zápisy vlastnických práv v katastru
nemovitostí
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
21.4.2009
dobře
8892
Heckelová
Soňa
Ústavní omezení zásahů zákonodárce do základních práv osob
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Milan Tomeš
12.5.2009
velmi dobře
8893
Hejnová st.
Helena
Právní úprava správního dozoru u obcí a krajů
JUDr. Milan Telecký
JUDr. Mgr. Jan Malast
24.4.2009
dobře
8894
Hermann
Stanislav
Správní dozor celní správy nad výrobou a oběhem lihu
JUDr. Miloslava Hálová
JUDr. Jiří Rajchl
24.4.2009
výborně
8261
Heřmanová
Ing. Venuše Problematika implementace ESF v České republice
Ing. Jaroslav Šibra
Ing. Petr Stančík, Ph.D.
24.4.2009
výborně
8262
Höhn
Anna
Právní úprava nekalé soutěže v ČR a její kompatibilita s evropskou
legislativou
JUDr. Vít Lebeda
JUDr. Ing. Jiří Kuruc
17.12.2009
výborně
9002
Holá
Helena
Základní zásady trestního řízení se zaměřením na zásadu presumpce
neviny
JUDr. Markéta Brunová, Ph.D.
JUDr. Dana Pacholíková
11.5.2009
výborně
8263
Horák
Jakub
Vznik pracovního poměru
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
13.5.2009
výborně
8264
Horká
Hana
Srovnání finančních produktů na finančním trhu ČR v 21. století
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Ing. Vladimír Šuchman
20.4.2009
výborně
8375
Horký
Ondřej
Právo ve Skandinávii a na Islandu v období vikingském
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
JUDr. PhDr. Antonín Sýkora
7.9.2009
výborně
8378
Hrudkaj
Jiří
Vyhledávání drog a výbušnich pomocí služebního psa
JUDr. Petr Šedivý, PhD.
Bc. Jan Vaněček
11.5.2009
výborně
8255
Hübschmanová
Daniela
Využívání a ochrana horninového prostředí
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Karel Bureš
14.5.2009
velmi dobře
8895
Husáková
Martina
Vznik a zánik manželství
JUDr. Dagmar Mikolášová
doc. JUDr. Senta Radvanová,
CSc.
14.5.2009
velmi dobře
8896
Cháberová
Dana
Učení o přirozeném právu ve středověkém myšlení - výbor o právu T.
Akvinský
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust,
JUDr. Michal Šejvl
DrSc.
20.4.2009
velmi dobře
8897
Charvátová
Mercedes
Skutková podstata trestného činu
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
dobře
8898
Charvátová
Mercedes
Metodika odhalování, prověřování, vyšetřování trestného činu loupeže Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
14.5.2009
velmi dobře
8898
Chovan
Jiří
Malý a střední podnikatel - regionální podpory
Ing. Jaroslav Šibra
Ing. Petr Stančík, PhD.
14.5.2009
výborně
8256
Jakůbek
Ivan
Výkon trestu obecně prospěšných prací
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Dana Pacholíková
11.5.2009
výborně
8254
Janoušková
Klára
Testamentární dědická posloupnost
JUDr. Václav Bednář
JUDr. Jiří Ettler
21.4.2009
výborně
8253
Janouškovcová
Michaela
Ochrana svědka v trestním řízení
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Dana Pacholíková
14.5.2009
výborně
8252
Janovičová
Petra
Druhy pracovněprávních vztahů
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8309
Jašíčková
Petra
Historický vývoj uzavírání manželství na území Čech, Moravy a
Slezska do roku 1918
JUDr. Soňa Šámalová
JUDr. Dagmar Mikolášová
14.5.2009
dobře
8900
Jílková
Simona
Koncepce dělby moci (se zaměřením na postavení prezidenta republiky
JUDr. Michal Šejvl
v systému dělby moci v ČR)
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
14.5.2009
velmi dobře
8901
Jirásková
Blanka
Postavení ženy v českém právním řádu od roku 1811 do roku 1938
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. Miloslav Doležal,
CSc.
14.5.2009
výborně
8310
Johanidesová
Zdeňka
Typologie a charakteristika vysokoškolských institucí v ČR
JUDr. Mgr. Jan Malast
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
13.5.2009
velmi dobře
8902
Kalinová
Lucie
Problematika zavinění u násilných trestných činů
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
JUDr. Markéta Brunová
14.5.2009
velmi dobře
8903
Kamarád
František
Základní metody činnosti služby pořádkové policie a jejich aplikace v
praktické činnosti příslušníků služby pořádkové policie.
JUDr. Josef Peroutka
JUDr. Jaroslav Puš
20.4.2009
výborně
8311
Karafiát
Petr
Pravomoci orgánů Celní správy ČR při specifických kontrolních
činnostech a právní následky pro kontrolované subjekty
Ing. Miroslav Kroft
Ing. Pavel Aulík
24.4.2009
výborně
8312
Karásková
Anna
Práva a povinnosti zaměstnance od uzavření až po ukončení
pracovního poměru
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
JUDr. Filip Svoboda
22.4.2009
výborně
8313
Karásková
Lucie
Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích JUD. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
13.5.2009
velmi dobře
8904
Karel
Josef
Rozhodnutí jednotlivých orgánů činných v trestním řízení se
zaměřením na řízení přípravné.
JUDr. Jaroslav Puš
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
20.4.2009
dobře
8905
Karkošová
Martina
Subjekty trestního řízení, jejich působnost, pravomoc, práva a
oprávnění
JUDr. Jaroslav Puš
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
20.4.2009
dobře
8906
Karlík
Tomáš
Systém managementu jakosti dle norem ISO v obchodních
společnostech
Ing. Jaroslav Šibra
Ing. Jindřich Aulický
8.9.2009
velmi dobře
8907
Kašparová
Melánie
Digitální stopy
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c.
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
velmi dobře
8908
Kazilovský
Jakub
Realizace svobody projevu a práva na informace
Mgr. Markéta Grečová
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
12.5.2009
výborně
8314
Klamová
Jana
Podnikatelský úvěr
Ing. Vladimír Šuchman
Ing. Petr Frýbl, CSc.
8.9.2009
velmi dobře
8909
Klauz
Stanislav
Úkoly a organizace činnosti služby pořádkové policie v podmínkách
velkých měst
JUDr. Josef Peroutka
JUDr. Jaroslav Puš
11.5.2009
velmi dobře
8910
Klementová
Radka
Městská policie jako orgán obce( města) a její místo v systému
bezpečnostních složek
JUDr. Josef Peroutka
Bc. Jan Vaněček
7.9.2009
velmi dobře
8911
Koberna
František
Vymáhání nepeněžitých pohledávek při výkonu rozhodnutí
JUDr. Ing. Jiří Kuruc
JUDr. Vít Lebeda
13.5.2009
výborně
8299
Koblencová
Tereza
Rozvod manželství
JUDr. Jindřich Psutka
JUDr. Václav Bednář
8.9.2009
velmi dobře
8912
Kobyláková
Petra
Dekrety prezidenta republiky a jejich dopad na postavení prezidenta
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. Miloslav Doležal,
CSc.
7.9.2009
velmi dobře
8913
Kopecká
Zdenka
Gender budgeting
JUDr. Anna Outlá
JUDr. Kristýna Outlá
13.5.2009
výborně
8268
Korbelová
Soňa
Postoj české a evropské judikatury v otázce diskriminace
JUDr. Anna Outlá
JUDr. David Kodera
13.5.2009
dobře
8915
Kouba
Lukáš
Dokazování v přípravném řízení trestním
JUDr. Jaroslav Puš
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
dobře
8916
Koubková
Lenka
Skupiny vlivu a jejich vztah ke státu (se zaměřením na organizace
prosazující ochranu lidských práv)
Mgr. Markéta Grečová
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
28.4.2009
výborně
8257
Koutecká
Ladislava
Daňová exekuce prodejem věcí movitých v podmínkách Celní správy
České republiky
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Václav Bednář
21.4.2009
výborně
8315
Kovář
Lukáš
Právní úprava Hranic Československé republiky
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
JUDr. PhDr. Antonín Sýkora
20.4.2009
velmi dobře
8917
Kovářová
Petra
Hospodaření obce
JUDr. Alena Hořčicová, CSc.
JUDr. Hana Pipková
22.4.2009
velmi dobře
8918
Kozmanová
Petra
Zastupování účastníka advokátem v občanském soudním řízení
JUDr. Ing. Radka Zahradníková,
Mgr. Michal Dittrich
Ph.D.
13.5.2009
dobře
8919
Krásný
Stanislav
Nástroje ochrany před nebezpečnými látkami a přípravky
Ing. Jaroslav Bíba
Mgr. Andrea Krýzlová
20.4.2009
výborně
8316
Krištof
Tomáš
Současnost autorského práva
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
PhDr. Richard Papík, Ph.D
21.4.2009
výborně
8317
Kunderová
Daniela
Konkurenční doložka a její význam v pracovním právu
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8318
Kunzová
Vanda
Vztah práva a náboženství v Římě
JUDr. Milan Telecký
doc. JUDr. Miloslav Doležal,
CSc.
22.4.2009
výborně
8319
Kursová
Adriana
Vztahy mezi rodiči a dětmi se zaměřením na výchovu a výživu
nezletilých dětí
JUDr. Dagmar Mikolášová
doc. JUDr. Senta Radvanová,
CSc.
14.5.2009
velmi dobře
8920
Lédl
Robin
Okolnosti vylučující protiprávnost
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Jaroslav Puš
20.4.2009
výborně
8320
Linhart
Jan
Veřejný návrh na uzavření smlouvy , Obchodní veřejná soutěž rozdíly, srovnání
Mgr. Milan Černý
JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.
13.5.2009
dobře
8921
Lišková
Magda
Právní aspekty ochrany spotřebitele
Ing. Dana Roubínková
Mgr. Ing. Petr Pacholík
15.5.2009
výborně
8321
Mach
Matyáš
Média v demokratické společnosti.
PhDr. Markéta Grečová
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
12.5.2009
dobře
8922
Majznerová
Klára
Právní úprava smlouvy o dílo v našem právu ve srovnání s právem
sousedních zemí
doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Petr Šonka
Malíková
Zdeňka
Taktika a postup policejních orgánů při institutu vykázání v rámci
domácího násilí
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Marcelly
Zuzana
Nepřizpůsobiví jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody
Marounková
Magdaléna
Martincová
13.5.2009
velmi dobře
8923
JUDr. Markéta Brunová
20.4.2009
výborně
8295
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Jaroslav Puš
20.4.2009
výborně
8296
Nejvyšší a nezávislá kontrola hospodaření orgánů státní správy se
státním majetkem a finančními prostředky státního rozpočtu
JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
JUDr. Pavel Kavinek
24.4.2009
výborně
8297
Terezie
Manažer 21. století
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Mgr. Ing. Petr Pacholík
15.5.2009
velmi dobře
8924
Masičová
Pavla
Člověk jako subjekt ústavního práva
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
PhDr. Markéta Grečová
12.5.2009
výborně
8298
Mejstřík
Ladislav
Mnichov 1938, role a postoje spojenců ČSR
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Čechák,
CSc.
14.5.2009
velmi dobře
8925
Mičovská
Zuzana
Československé retribuční soudnictví
JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
14.5.2009
dobře
8926
Mikulášová
Jana
Současný ústavní vývoj ES/EU – Lisabonská smlouva
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
Mgr. Petra Kudláčková
28.4.2009
velmi dobře
8927
Miller
Tomáš
Posuzování vlivu těžby hnědého uhlí na životní prostředí v severních
Čechách
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Karel Bureš
20.4.2009
velmi dobře
8928
Mottl
Michal
Závazkové právo ve světle připravované kodifikace občanského práva doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Petr Šonka
13.5.2009
výborně
8376
Němcová
Jana
Výkon trestu odnětí svobody
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Dana Pacholíková
20.4.2009
výborně
8291
Nováčková
Tereza
Vývoj československé kriminalistky
JUDr. František Vavera
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc.
11.5.2009
velmi dobře
8929
Nováková
Eliška
Aktuální stav ochrany lidských práv v rámci EU
prof. nzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.,dr.hab.
Mgr. Petra Kudláčková
8.9.2009
výborně
8379
Novotná
Monika
Povodňová ochrana na území obcí
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Štěpánka Končelová
20.4.2009
výborně
8282
Obdržálková
Michaela
Etapy trestního řízení se zaměřením na etapu před zahájením trestního
JUDr. Jaroslav Puš
stíhání
JUDr. Josef Peroutka
7.9.2009
velmi dobře
8930
Obyt
Martin
Česká koruna a přijetí eura
Oliveriusová
Pavla
Ondrová
Ing. Vladimír Šuchman
Ing. Petr Frýbl, CSc.
24.4.2009
výborně
8283
Výkon správního dozoru při provádění následných a daňových kontrol
Ing. Miroslav Kroft
v celní správě
Ing. Pavel Aulík
24.4.2009
výborně
8284
Silvie
Domácí násilí na ženách
Bc. Jan Vaněček
JUDr. Petr Šedivý
7.9.2009
výborně
10089
Ondrová
Silvie
Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c.
JUDr. František Vavera, Ph.D.
11.5.2009
velmi dobře
8931
Ondřejíčková
Iva
Svoboda projevu - účel a možnosti ochrany
Mgr. Markéta Grečová
Judr. Bc. Richard Pokorný
12.5.2009
výborně
8308
Orlická
Pavlína
Pojetí základních práv a svobod zaručených Listinou ve vztahu k
právnickým osobám
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Bc. Richard Pokorný
12.5.2009
výborně
8292
Paclt
Ing.
Stanislav
Legislativní rámec využití strukturálních fondů EU v investiční
výstavbě
Ing. Jaroslav Šibra
Ing. Petr Stančík, PhD.
14.5.2009
výborně
8293
Pařenica
Bohuslav
Stálá výjezdová skupina SKPV (Služba kriminální policie a
vyšetřování)
Bc. Jan Vaněček
JUDr. Petr Šedivý
11.5.2009
výborně
8294
Pechanová
Ilona
Pojem náhradní péče a její formy
doc. JUDr. Senta Radvanová,
CSc.
JUDr. Dagmar Mikolášová
16.5.2009
dobře
8932
Pechmannová
Jitka
Postavení a význam územní samosprávy ve veřejné správě ČR
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
28.4.2009
dobře
8933
Perlíková
Michaela
Vypořádání zaniklého společného jmění manželů
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
8.9.2009
dobře
8934
Pichert
Marcel
Společné a rozdílné znaky daňové exekuce dle zákona o správě daní a
poplatků a exekuční činnosti dle exekučního řádu
JUDr. Ing. Radka Zahradníková JUDr. Vít Lebeda
13.5.2009
výborně
8286
Podhrázská
Iveta
Ukládání a podmínky výkonu trestu odnětí svobody
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Eduard Bruna, PhD.
20.4.2009
dobře
8935
Polák
Karel
Vyhotovování geometrického plánu
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Václav Bednář
21.4.2009
výborně
8287
Polák
Milan
Činnost Antikonfliktních týmů
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
20.4.2009
výborně
8288
Pořízek
Michal
Využití genetiky v kriminalistice
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c
JUDr. František Vavera
11.5.2009
výborně
8289
Procházka
Jan
Neoprávněná a černá stavba
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Jindřich Psutka
21.4.2009
velmi dobře
8936
Procházka
Petr
Poškozený v trestním řízení
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Markéta Brunová
14.5.2009
velmi dobře
8937
Prošková
Ing. Jana
Zvláštní režim výkonu práce z míst mimo pracoviště zaměstnavatele
(homeworking, teleworking)
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
výborně
8290
Prudil
Libor
Počítačová kriminalita a Internet
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
7.9.2009
dobře
8938
Rajchartová
Šárka
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v
pracovněprávních vztazích
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda
22.4.2009
velmi dobře
8939
Reiser
Luděk
Nakládání s komunálním odpadem
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Jarmila Plašilová
20.4.2009
výborně
8279
Rožková
Věra
Význam LZPS pro doktrínu právního státu
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
28.4.2009
velmi dobře
8940
Růžička
Roman
Srovnání dělby moci v rámci EU a ČR
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
JUDr. Zuzana Horská, Ph.D.
12.5.2009
velmi dobře
8941
Růžičková
Eva
Právo na obhajobu
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Dana Pacholíková
11.5.2009
výborně
8381
Ryšlavý
David
Zánik nájmu bytu
JUDr. Jindřich Psutka
JUDr. Václav Bednář
12.5.2009
velmi dobře
8942
Řezníček
Martin
Započtení a podmínky dle občanského a obchodního zákoníku
JUDr. Ing. Radka Zahradníková Mgr. Michal Dittrich
13.5.2009
velmi dobře
8943
Sedlmajerová
Radka
Smlouvy o poskytování technické podpory zákazníkům v letecké
dopravě
doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Petr Šonka
21.4.2009
velmi dobře
8944
Selezeň
Zlata
Zjišťování majetku a dluhů v dědickém řízení
JUDr. Jiří Ettler
JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
12.5.2009
dobře
8945
Schwarz
Radek
Justifikace práva ve společnosti
prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.
JUDr. Kateřina Krzyžánková
9.9.2009
dobře
8946
Skopková
Lenka
Mladistí jako pachatelé násilných trestných činů
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Markéta Brunová
14.5.2009
velmi dobře
8947
Souček
Tomáš
Principy odměňování závislé práce a funkce mzdy
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
22.4.2009
velmi dobře
8948
JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust,
DrSc.
14.5.2009
velmi dobře
8949
Odhalování, prověřování a vyšetřování trestného činu přijímání úplatku Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Dana Pacholíková
20.4.2009
dobře
8950
Kateřina
Působnost trestních zákonů
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Petr Šedivý
14.5.2009
velmi dobře
8951
Stárková
Šárka
Povolení pobytu za účelem sloučení rodiny
JUDr. Hana Pipková
JUDr. Alena Horčicová, CSc.
22.4.2009
výborně
8278
Stránský
Štěpán
Okolnosti vylučující protiprávnost
JUDr. Kristýna Outlá
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
20.4.2009
velmi dobře
8952
Stujová
Ivana
Notářská činnost
JUDr. Ing. Radka Zahradníková,
JUDr. Jiří Ettler
Ph.D.
21.4.2009
velmi dobře
8953
Svobodová
Iva
Vztahy mezi rodiči a dětmi - úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
JUDr. Dagmar Mikolášová
pro dobu po rozchodu rodičů
doc. JUDr. Senta Radvanová,
CSc.
21.4.2009
velmi dobře
8954
Svobodová
Iva
Týrání, zanedbávání a zneužívání dětí
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Josef Peroutka
20.4.2009
výborně
8281
Svobodová, DiS.
Romana
Vliv zřízení vyšších územních samosprávných celků na organizaci
veřejné správy (se zaměřením na sociální oblast)
JUDr. Mgr. Jan Malast
JUDr. Tomáš Louda, CSc.
13.5.2009
dobře
8955
Šádková
Pavla
Princip omezené důvěry a spopluzavinění u dopravních nehod.
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
JUDr. Markéta Brunová, Ph.D.
7.9.2009
dobře
8956
Šedivá
Lucie
Srovnání institutu občanství EU s občanstvím národního státu
JUDr. Martina Burachovičová
JUDr. Zuzana Weisová, LL.M.,
PhD.
12.5.2009
výborně
8285
Šorfová
Petra
Ochrana soukromí v českém právním řádu z hlediska LZPS
JUDr. Martina Burachovičová
prof. ndzw. doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.
12.5.2009
dobře
8957
Špirek
Václav
Uplatnňování nároků v pracovně právních vztazích
JUDr. Filip Svoboda
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
13.5.2009
výborně
8276
Špitalský
Jan
Taktika výslechu v podmínkách základních útvarů PČR
Bc. Jan Vaněček
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
11.5.2009
výborně
8277
Šrainová
Nikol
Výkon trestu odnětí svobody ve věznicích v ČR
JUDr. Markéta Brunová
JUDr. Josef Peroutka
11.5.2009
dobře
8958
Šťastná
Olga
Pracovní poměr v ČR
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda
13.5.2009
výborně
8382
Spurná
Lucie
Právo a morálka
Staněk
Petr
Stará
doc. PhDr. Soňa Dorotíková,
DrSc.
Šťastný
Petr
Informační systémy duševního vlastnictví
PhDr. Richard Papík, PhD.
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
21.4.2009
velmi dobře
8959
Šťastný
Petr
Sousedské vztahy
JUDr. Jindřich Psutka
JUDr. Václav Bednář
12.5.2009
dobře
8960
Šturmová
Šárka
Skutková podstata trestného činu se zaměřením na subjekt tr.č.
JUDr. Jaroslav Puš
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
11.5.2009
velmi dobře
8961
Štusák
Jan
Trestní právo v Československu za 1. republiky
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
JUDr. Josef Peroutka
14.5.2009
dobře
8962
Teska
Petr
Trestná činnost páchaná v souvislosti s bezhotovostním platebním
stykem prostřednictvím platebních karet, některé aspekty odhalování a Bc. Jan Vaněček
vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
11.5.2009
velmi dobře
8963
Tichý
Karel
Skončení pracovního poměru
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
JUDr. Filip Svoboda
13.5.2009
velmi dobře
8964
Tischerová
Karin
Možnosti spolupráce orgánů činných v trestním řízení se soudními
znalci psychiatrem - psychologem
JUDr. Petr Šedivý, PhD.
Bc. Jan Vaněček
11.5.2009
velmi dobře
8965
Tománková
Eva
Zákaz diskriminace ve světle práva ES
JUDr. Anna Outlá
JUDr. Kristýna Outlá
13.5.2009
velmi dobře
8966
Tomanová
Miroslava
Pořádková policie a součinnost s Hasičským záchranným sborem,
právní úprava činnosti HZS
JUDr. Josef Peroutka
Bc. Jan Vaněček
11.5.2009
velmi dobře
8981
Turová
Marie
Odpovědnost za vady v rámci úpravy kupní smlouvy dle Obchodního
zákoníku
JUDr. Ing. Radka Zahradníková JUDr. Ing. Jiří Kuruc
13.5.2009
dobře
8967
Tvrdík
Daniel
Prameny pracovního práva
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda
13.5.2009
velmi dobře
8968
Uksová
Nikola
Pojetí společenské nebezpečnosti jednání pachatele v trestním právu
JUDr. Dana Pacholíková
JUDr. Markéta Brunová
11.5.2009
velmi dobře
8969
Uksová
Tereza
Zajištění práva na obhajobu v trestním řízení
JUDr. Dana Pacholíková
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
11.9.2009
výborně
8420
Urbančíková
Lucie
Oddlužení jako nová forma řešení úpadku dle zák.č.182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení
doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Mgr. Marta Janoušková
21.4.2009
výborně
8270
Vacková
Kristýna
Vlastnická práva a jejich problematika
JUDr. Václav Bednář
8.9.2009
velmi dobře
8970
Václavíková
Jana
Nemocenské v České republice a v členských státech Evropské unie
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda
22.4.2009
výborně
8269
JUDr. Jindřich Psutka
Vaculík
Milan
Modernizace a reforma Policie České republiky
JUDr. František Vavera
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
11.5.2009
velmi dobře
8971
Valeš
Michal
Nástroje ochrany povrchových a podzemních vod
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Štěpánka Končelová
8.9.2009
výborně
8383
Valešová
Alena
Bezdůvodné obohacení a soudní judikatura
JUDr. Jindřich Psutka
JUDr. Václav Bednář
12.5.2009
výborně
8271
Vaněk
Ladislav
Vývoj a současný stav práv svobodného přístupu k informacím u nás a
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
v mezinárodním kontextu
PhDr. Richard Papík, Ph.D
8.9.2009
výborně
8384
Vašek
Pavel
Princip trvale udržitelného rozvoje v České republice
Ing. Jaroslav Bíba
Ing. Lenka Burešová
20.4.2009
výborně
8272
Vejnar
David
Měnová politika České národní banky
JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
JUDr. Pavel Kavinek
24.4.2009
velmi dobře
8972
Veselá
Monika
Aktivní politika zaměstnanosti
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová
13.5.2009
výborně
8273
Veselý
Jaroslav
Přestupky v silniční dopravě
JUDr. Alena Hořčicová, CSc.
JUDr. Hana Pipková
12.5.2009
velmi dobře
8973
Vetengl
Pavel
Operativní leasing movitých věcí
doc. JUDr. Přemysl Raban, CSc. JUDr. Ing. Jiří Kuruc
13.5.2009
velmi dobře
8974
Vinšová DiS.
Martina
Trest smrti v českém státě: 1918 - současnost
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
JUDr. Dana Pacholíková
11.5.2009
výborně
8274
Vislocká
Petra
Úloha obhajoby v terstním řízení
JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
JUDr. Markéta Brunová
11.5.2009
velmi dobře
8975
Volf
František
Kupní smlouva k nemovitosti
JUDr. Denisa Neumannová
JUDr. Václav Bednář
12.5.2009
výborně
8275
Vosková
Jana
Způsoby dokumentace krevních stop a jejich druhy
Bc. Jan Vaněček
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc.
11.5.2009
dobře
8976
Vyvadilová
Nikola
Řízení o přihlášce ochranné známky
JUDr. Hana Pipková
JUDr. Alena Horčicová, CSc.
9.9.2009
dobře
8977
Wendlerová
Gabriela
Nové možnosti kriminalistické identifikace, systémové pojetí
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada,
DrSc., dr.h.c.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica
20.4.2009
velmi dobře
8978
Wudyová
Ing. Zuzana Správní řízení o uznání honitby
JUDr. Milan Telecký
JUDr. Filip Svoboda
22.4.2009
výborně
8280
Zdvořák
Ladislav
Právní úprava finanční kontroly
JUDr. Jiří Rajchl
JUDr. Miloslava Hálová
24.4.2009
velmi dobře
8979
Zindera
Tomáš
Zkušenosti ČR s řízením o předběžné otázce dle článku 234 SES
JUDr. Martina Burachovičová
Mgr. Petra Kudláčková
12.5.2009
výborně
8265
Žůrková
Olga
Teorie tvorby práva (se zřetelem ke kontrole Ústavním soudem)
JUDr. Michal Šejvl
prof. nzw. et doc. JUDr. Karel
Klíma, CSc.,dr.hab.
8.9.2009
velmi dobře
8980

Podobné dokumenty