Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná

Komentáře

Transkript

Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná
MĚSTSKÁ POLICIE RUDNÁ
Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel: 734 811 811, e-mail: [email protected]
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období
1.5.2014-31.5.2014 na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice,
Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Obec Nučice – dne 4.5. v 10.12 hodin oznámila žena krádež kola z uzamčeného pozemku.
Poškozená byla poučena o nutnosti oznámení celé věci Policii ČR.
Město Rudná – dne 8.5. v 10.56 hodin oznámila žena, že v příkopě u silnice leží muž, který se
nehýbá. Na místo přivolána záchranná služba, muž podchlazen, převezen do nemocnice
v Praze Motole.
Město Rudná – dne 8.5. ve 20.56 hodin oznámil muž hlasitou hudbu, z vedlejšího domu,
která ho ruší. Hlídka přijela na místo, hudba ztišena, řešeno na místě domluvou.
Obec Zbuzany – dne 9.5. v 14.23 hodin oznámil obyvatel obce, že mu dva muži tmavší pleti
odcizili pozemku domu Aku baterii. Majitel muže pronásledoval, dostihl je v Jinočanech, ale
muži se dali na útěk zpět do Zbuzan. Hlídky MP oba muže zadržela v obci Zbuzany, byla
zjištěna jejich totožnost a následně byli muži předáni hlídce Policie ČR.
Město Rudná, obec Drahelčice – dne 10.5. v 1.30 hodin hlídka MP při kontrole města zjistila
vozidlo jehož řidič se choval podezřele. Řidič tohoto vozidla na výzvu k zastavení nejprve
nereagoval a následně bylo vozidlo dostiženo a zastaveno v obci Drahelčice. Zde byla jako
řidička vozidla zjištěna mladá žena. Po zjištění totožnosti byla provedena dechová zkouška na
zjištění přítomnosti alkoholu, která byla pozitivní. Řidička vozidla byla na místě byla předána
Policii ČR k dalšímu opatření.
Město Rudná – dne 10.5. v 16.00 hodin požádala o součinnost Policie ČR při zajištění opilého
muže, který ruší veřejný pořádek ve městě. Hlídka se dostavila na místo, kde nalezla muže,
kteří porušili obecně závaznou vyhlášku města a to tím, že konzumovali na veřejnosti
alkoholické nápoje. Věc řešena blokovou pokutou. Celá věc zpět na vědomí Policii ČR.
Město Rudná – dne 12.5. v 9.01 hodin oznamuje žena, že v okolí OD Lidl chodí žena s peticí
na podporu neslyšících a žádá o podpisy občanů a příspěvky v hodnotě cca 200,- Kč. Žádá o
prověření, zda nejde o podvod. Hlídka MP u OD Lidl ani v okolí nikoho takového nenalezla.
Město Rudná - dne 12.5. ve 14.35 hodin byl v autobusové zastávce „Na Staré“ zjištěn muž
ležící muž na zemi. K muži byla přivolána záchranná služba, která ho odvezla na fakultní
nemocnice v Praze Motole.
Obec Ptice – dne 13.5. v 10.59 hodin byl z obecního úřadu oznámen volně pobíhající pesněmecký ovčák. Pes (fena) odchycena, dále převezena do odchytové stanice Bouchalka.
Obec Nučice – dne 13.5. v 18.30 hodin oznámil pán, že odchytl psa – labradora. Pes byl
umístěn do kotce, kde si jej následně převzala majitelka. Věc byla řešena domluvou.
Obec Jinočany – dne 14.5. v 5.16 hodin požádala o součinnost Policie ČR Hostivice při
uzavření komunikace Rudná-Jinočany z důvodu vyšetřování a odstranění následků dopravní
nehody na železničním přejezdu.
Obec Jinočany – dne 14.5.v 23.30 hodin byla hlídkou MP na náměstí nalezena starší osoba se
zdravotními obtížemi. Na místo přivolána záchranná služba, která ženu převzala k ošetření.
Obec Zbuzany – dne 16.5. v 12.40 hodin oznámil starosta obce , že nad hřištěm někdo
zakládá černou skládku. Na místě zjištěn muž, který zde vyložil zeminu. Muž zemina naložil
zpět na vůz a věc byla řešena blokovou pokutou.
Město Rudná – dne 17.5. v 20.55 hodin oznamuje Policie ČR Hostivice požár v domě v ulici
Štefánikova. Na místě HZS a Policie ČR. Hlídka MP na místě k dispozici veliteli zásahu.
Město Rudná – dne 19.5. v 13.25 hodin zjištěna dopravní nehoda osobního automobilu a
motorkáře. Na místo přivolána záchranná služba, která zraněného motorkáře odvezla do
nemocnice v Praze Motole. Hlídka MP dále na místě usměrňovala dopravu a věc si převzala
k šetření skupina dopravních nehod Policie ČR.
Město Rudná – dne 20.5. v 9.30 hodin odevzdal na služebnu MP, poctivý nálezce mobilní
telefon. Vzhledem k tomu, že se podařilo zjistil majitelku telefonu, byl jí telefon následně
předán.
Obec Ptice – dne 20.5. v 12.30 hodin oznámil starosta obce, že je silně znečištěná hlavní
silnice v obci. Po příjezdu hlídky MP na místo byla zjištěna stavba, ze které vyjelo vozidlo,
které ulici znečistilo. Dále zjištěny všechny informace vedoucí ke ztotožnění řidiče vozidla.
Vozovka následně uklizena. Celá věc byla zpracována a předána k řešení Městskému úřadu
Černošice.
Obec Jinočany – dne 20.5. v 15.30 hodin oznámila starostka obce, že na místním fotbalovém
hřišti, které je soukromým pozemkem, mládež popíjí pivo a kouří. Hlídka MP mladíky
poučila o tom, že se zdržují na soukromém pozemku a následně byli vykázáni z místa.
Obec Nučice – dne 23.5. v 10.57 hodin oznámil starosta obce nepovolené stavební práce
v katastrálním území obce. Hlídka MP situaci zmapovala, byla provedena fotodokumentace a
následně sepsán úřední záznam, který byl předán na OÚ Nučice.
Obec Nučice – dne 25.5. v 19.13 hodin požádala žena o pomoc s malou sojkou, která dle
jejího tvrzení vypadla z hnízda. Po konzultaci s odborníkem na ptactvo se nejspíše jednalo o
ptáka, který se učil létat. Paní informována, sojka ponechána na místě.
Obec Zbuzany – dne 26.5.2014 v 13.35 požádala o součinnost PČR Hostivice při údajném
domácím násilí. Hlídka MP dorazila na místo současně se záchrannou službou. Na místě
zjištěn dědeček a jeho vnuk. Starý pán byl převezen na vyšetření do nemocnice v Praze
Motole, vnuk k podání vysvětlení na Policii ČR Hostivice.
Město Rudná – dne 26.5.2014 v 17.02 hodin požádala PČR Hostivice o součinnost při řešení
dalšího domácího násilí. Tentokráte se jednalo o mladou ženu napadenou manželem.
Z důvodu, že si paní stěžovala na bolest hlavy byla na místo hlídkou městské policie
přivolána záchranná služba, která ženu převezla do fakultní nemocnice v Motole
s podezřením na otřes mozku. Manžel se na místě nenacházel. Celou věc si na místě převzala
Policie ČR k dalšímu šetření.
Město Rudná – dne 26.5. v 18.00 hodin oznámila žena, že v ulici Sládkova pobíhá doga. Paní
byla upozorněna, že hlídka je momentálně zaneprázdněna na případu domácího násilí a proto
byla ulice a přilehlé okolí prohledáno v pozdějším čase. Pes již nenalezen.
Obec Ořech – dne 28.5. v 7.55 hodin byl hlídkou MP odchycen hnědý ohař, který měl na
svém obojku telefonní číslo na majitele. Majitel byl na tuto skutečnost upozorněn a ihned si
psa převzal. Věc byla vyřešena domluvou.
Město Rudná – dne 30.5. v 20.15 hodin oznámila žena, že v ulici Na Vypichu nalezla použité
injekční stříkačky. Hlídka MP stříkačky uklidila do kontejneru na nebezpečný odpad.
Z důvodu častého výskytu roje včel uvádíme telefonní číslo na - Včelí pohotovost 602 614 170
Bronislav Knotek
Městská policie Rudná

Podobné dokumenty

Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za

Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za MĚSTSKÁ POLICIE RUDNÁ Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel: 734 811 811, e-mail: [email protected]

Více

VILA ANEB TICHÝ PŮVAB BURŽOAZIE „Způsobila

VILA ANEB TICHÝ PŮVAB BURŽOAZIE „Způsobila Dalším z obvyklých znaků vilové typologie je půdorys, který se blíží čtverci. Vilu si také nejspíše v ideální podobě představíme bez různých hospodářských přístavků. Stodola ani chlévy či stáje k n...

Více

Moderní postupy - Messer Technogas sro

Moderní postupy - Messer Technogas sro nabízí alternativní řešení při kontinuální spotřebě suchého ledu. Suchý led je vyráběn do sáčků z kapalného CO2 přímo na místě spotřeby. Hmotnost sáčku je 0,2 - 5 kg suchého ledu. Zařízení je dodáv...

Více

Redot magazine 2.indd

Redot magazine 2.indd „Rezidence u Divadla“ v ulici V Jirchářích je v současnosti jeden z nejexkluzivnějších bytových projektů realizovaných v centru Prahy. Osm bytů je nabízeno v domě chráněném UNESCO, čemuž musela být...

Více

a vymezení zastavěného území

a vymezení zastavěného území Řešené území územního plánu obce je vymezeno správním územím obce Zbuzany, které je tvořeno katastrálním územím Zbuzany u Prahy. Celkový rozsah řešeného území je 491 ha.

Více

Nezbytné informace

Nezbytné informace chyba přehrávání, softwaru iPodu Připojte iPod, který lze přehrávat. není kompatibilní nebo došlo k Znovu připojte iPod. chybě řízení. Toto hlášení se zobrazí, pokud je u iPodu 5G hudba přehrávána ...

Více

Územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Rudné o umístění stavby

Územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Rudné o umístění stavby 22.3.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 9.5.2016. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Dle § 87 ...

Více