škrabky raspatories

Komentáře

Transkript

škrabky raspatories
škrabky
raspatories
MEDIN, a.s.
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
124
337
124
338
Škrabky
Raspatories
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
MEDIN, a.s.
Škrabky
Raspatories
124
Škrabky
Raspatories
Original 16 cm
6 mm
1/1
124 08 0111
16,0 cm
124 08 0280
16,0 cm
6 mm
matovaná – matt
1/2
1/1
3,5 mm
matovaná – matt
1/1
1/1
13 mm
124 08 0290
16,0 cm
3,5 mm
matovaná – matt
1/1
124 08 0250
18,0 cm
WILLIGER
16,0 cm
5 mm
matovaná – matt
1/2
LANGENBECK
124 08 0120
20,5 cm
12 mm
7 mm
1/2
LANGENBECK
124 08 0130
20,4 cm
MEDIN, a.s.
1/1
1/1
1/1
12 mm
1/2
1/2
FARABEUF
124 08 0170
FARABEUF
124 08 0180
rovná – straight
zahnutá – curved
14,5 cm
14,5 cm
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
339
124
Škrabky
Raspatories
Škrabky
Raspatories
1/2
1/2
1/2
1/2
DOYEN
124 10 0101
DOYEN
124 10 0111
DOYEN
124 14 0191
DOYEN
124 14 0181
levá – left
pravá – right
levá – left
pravá – right
15,0 cm
15,0 cm
15,5 cm
15,5 cm
1/1
12 mm
1/1
1/1
25 mm
1/1
340
1/2
1/2
1/2
1/2
124 14 0020
21,6 cm
124 14 0021
22,1 cm
124 14 0030
20,8 cm
124 14 0031
21,3 cm
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
MEDIN, a.s.
Škrabky
Raspatories
124
Škrabky
Raspatories
1/1
12 mm
1/3
124 14 0050
22,6 cm
124 14 0051
23,1 cm
1/1
1/1
16 mm
18 mm
124 14 0060
22,6 cm
124 14 0061
23,1 cm
124 14 0070
22,6 cm
124 14 0071
23,1 cm
OLLIER
124 14 0050 – 124 14 0070
1/1
1/3
OLLIER
124 14 0051 – 124 14 0071
1/1
14 mm
1/1
1/1
14 mm
1/2
SAUERBRUCH
124 14 0040
21,6 cm
MEDIN, a.s.
1/2
1/2
1/2
SAUERBRUCH
124 14 0041
22,1 cm
OLLIER
124 14 0110
19,3 cm
OLLIER
124 14 0111
19,8 cm
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
341
124
Škrabky
Raspatories
Škrabky
Raspatories
1/1
6 mm
1/1
1/1
7,5 mm
1/2
124 14 0130
20,0 cm
1/2
1/2
AYER
124 27 0011
22,0 cm
PŘECECHTĚL
124 30 0020
19,0 cm
1/1
12 mm
1/1
3,4 mm
1/1
1/2
HURD
124 32 0010
21,0 cm
342
1/1
1/1
8 mm
1/2
1/1
ŠKRABKA NA ROHOVKU
CORNEAL SCARIFIER
124 38 0010
12,5 cm
NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY
1/1
1/2
ŠKRABKA NA ROHOVKU
CORNEAL SCARIFIER
124 38 0070
12,5 cm
1/2
124 38 0160
17,2 cm
MEDIN, a.s.
CHIRURGIE / SURGERY
TRAUMATOLOGIE / TRAUMATOLOGY
ORTOPEDIE / ORTHOPAEDICS
STOMATOLOGIE / DENTISTRY
STERILIZACE / STERILIZATION
LAPAROSKOPIE / LAPAROSCOPY
ENDOSKOPIE / ENDOSCOPY
ARTROSKOPIE / ARTHROSCOPY
kompletní nabídka lékařských nástrojů a implantátů na
full range of medical instruments and implants on
www.medin.cz
© 2010 MEDIN, a.s.; Všechna práva vyhrazena.
Dokument je určen pro obchodní účely MEDIN, a.s., údaje zde uvedené jsou informativního charakteru.
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo publikována v jakékoliv formě bez předchozího souhlasu MEDIN, a.s.
Zobrazení produktů odpovídá aktuálnímu stavu v době vydání tohoto dokumentu. Změny technických parametrů z důvodu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
Tiskové a typografické chyby jsou vyhrazeny.
© 2010 MEDIN, a.s.; All rights reserved.
This document should be used for commercial purposes of MEDIN, a.s.; the data mentioned in the document has informative character.
No part of this document can be copied or published in any form without approval of MEDIN, a.s.
The product design may differ from those depicted in these illustrations at the date of issue. Adjustments, made from the reason of further developments of technical parameters, are reserved.
Printing and typographical errors are reserved.
MEDIN, a.s.
Y
R
E
G
R
MEDIN, a.s.
Vlachovická 619
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Czech Republic
IČO 43378030
DIČ CZ43378030
PRODEJ ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 566 684 327
fax: 566 684 384
e-mail: [email protected]
PRODEJNA PRAHA
Jana Želivského 6
Praha 3
CZ 130 00
tel./fax: 222 592 334
mobil: 606 686 530
PRODEJ SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: +420 566 684 332
fax: +420 566 684 385
e-mail: [email protected]
EXPORT
phone: +420 566 684 336
fax: +420 566 684 385
e-mail: [email protected]
www.medin.cz
NÁSTROJE PRO CHIRURGII
INSTRUMENTS FOR SURGERY
H
I
R
U
R
G
I
E
–
S
U
CENTRÁLA
tel.: 566 684 111
C
2010

Podobné dokumenty

kLeště úcHopné grasping Forceps

kLeště úcHopné grasping Forceps NÁSTROJE PRO CHIRURGII | INSTRUMENTS FOR SURGERY

Více

páčiDLa eLevators

páčiDLa eLevators 17,0 cm MEDIN, a.s.

Více

DILATáTORY DILATORS

DILATáTORY DILATORS This document should be used for commercial purposes of MEDIN, a.s.; the data mentioned in the document has informative character. No part of this document can be copied or published in any form wi...

Více

páčiDla, páky elevators

páčiDla, páky elevators se zuby, rovná – with saw, straight

Více

125 - Konex Medik

125 - Konex Medik 35,0 cm 14,5 × 23,7 mm

Více

136

136 Tištěnou verzi katalogu si můžete vyžádat u našich obchodních zástupců. The catalogue is available for download on our MEDIN, a.s., web sites. Printed version is on request at our Sales Representat...

Více

LOPATKY SPATULAS

LOPATKY SPATULAS Original 32,0 cm

Více