Letiště a Region - prague airport region

Komentáře

Transkript

Letiště a Region - prague airport region
Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice,
Hostouň, Jeneč, Klecany, Kněževes,
Praha 6, Praha-Suchdol,
Praha 17-Řepy, Roztoky, Statenice,
Středokluky, Tuchoměřice, Únětice
Okolí pražského letiště
Volby proběhly v našem regionu bez velkých problémů a za slušné účasti voličů. Ve většině našich
obcí nedojde k velkým změnám a to je nepochybně
důkazem, že zastupitelstva odvedla dobrou práci,
a že vývoj v obcích se ubírá správným směrem. Podobně jako naši fotbalisté, kteří po posledních úspěších, dosažených paralelně s volebním kláním, volili
střídmý slovník, bychom si však i my měli uvědomit,
kde nás bota tlačí. A doprava jistě patří k oblastem,
kde nemůžeme být zcela spokojeni. Stále odkládané řešení řady celostátních, krajských i regionálních
dopravních staveb vytváří v našem severozápadním
okolí Prahy obrovský problém. Vzhledem k dlouhé době potřebné na přípravu a realizaci těchto
staveb, nelze očekávat žádnou významnou změnu
ani v příštím volebním období obecních zastupitelstev. Přesto, nebo snad právě proto, musíme napřít
všechny síly a vyvinout společný tlak, jak na krajské,
tak i celostátní úrovni, aby se podařilo tyto stavby
posunout blíže k realizaci, nebo alespoň ukončit
nekonečné dohadování nad výběrem tras, či typu
Letiště a Region
• Co nás čeká po volbách • Projekt D-Air byl zakončen konferencí
v Bruselu • Změny v představenstvu Letiště Praha a.s.
www.airportregion.cz
www.dairproject.eu
komunikace, nebo kolejového spojení. V posledních letech jsme si pro tento, nebojme se říci boj,
vytvořili dobré zázemí. Důležité bude také jednání
s vlastníky pozemků a občany, kteří budou plánovanými stavbami dotčeni. Zde bude jistě užitečné
využít poznatků z našeho projektu o mediačních
metodách a zahájit jednání a informační kampaň
co nejdříve a bez zbytečného taktizování.
Z evropských letištních regionů
Na posledním Dopravním Fóru Severozápad v rámci projektu D-Air, které se konalo na pražském letišti, byly prezentovány a přítomnými experty široce
diskutovány výsledky shrnuté v Implementačním
plánu opatření ke snížení emisí CO2 v okolí letiště.
Fóra se účastnilo více než 30 expertů na dopravu,
životní prostředí a územní plánování ze Středočeského kraje, Prahy, letiště i obcí. Jako píchnutí do
vosího hnízda působily na přítomné experty v období před volbami široce publikované názory ně-
Partneři:
Ministerstvo životního prostředí,
Letiště Václava Havla Praha,
Středočeský kraj, město Kladno,
WheelTug
www.prg.aero/cs
kterých významných pražských kandidátů na řešení
dopravy na letiště a do Kladna. Často až zarážející
neinformovanost a pomíjení širších souvislostí tohoto problému, nevěstí do budoucna nic dobrého.
14.10. proběhla v Bruselu závěrečná konference
projektu D-Air, shrnující jeho průběh a výsledky.
Úvodní slovo v sekci o pozemní dopravě na letiště
přednesl statutární náměstek hejtmana STČK p. Milan Němec. Vyjádřil politickou podporu kraje trendu
snižování uhlíkové stopy a zdůraznil především dvě
důležité aktivity, které by měly v budoucnu zvýšit
počet cestujících ve veřejné dopravě. Jak vyplývá
z provedených analýz, je snížení objemu individuální dopravy nejvýznamnější nástroj ke snížení těchto
emisí. Jednou z těchto aktivit je vytvoření společného Metropolitního systému veřejné dopravy v okolí
Prahy, který by měl přinést jednoduší odbavení cestujících, přestupní tarify na jednotlivé druhy dopravy a jednotný informační systém. Další je železniční
doprava na letiště a na Kladno. Plně elektrifikova-
ná a modernizovaná trať bude jistě zajímavá i pro
obyvatele našich obcí. Podpora tohoto projektu na
bruselské půdě je nyní, kdy jednáme o jeho finanční
podpoře z EU velmi důležitá.
Letiště
V letošním již osmém ročníku programu Dobré sousedství se letos uchází o finanční podporu 91 projektů podaných obcemi, občanskými sdruženími
i církevními institucemi. Celková částka pro letošní
rok je 9 milionů Kč. Vítězem soutěže o Nejtiššího
dopravce se stala holandská společnost KLM Royal
Dutch Airlines. Došlo ke změně ve vedení Letiště
Praha a.s. Dosavadnímu předsedovi panu Jiřímu
Posovi děkujeme za dobrou spolupráci s našimi
obcemi a věříme, že i v jeho nové funkci v Českém
aeroholdingu zůstaneme v kontaktu. Novému předsedovi představenstva Letiště Praha a.s. panu Jiřímu
Krausovi, který s námi aktivně spolupracoval na
projektu D-Air přejeme hodně sil, energie, dobrý
pracovní tým, štěstí a také pochopení pro potřeby
obcí v jeho dalším působení v čele letiště.