solid carbide - k

Komentáře

Transkript

solid carbide - k
UNIVERSAL
SOLID CARBIDE
www.k-tools.cz
TRVALE
SNÍŽENÉ
CENY
FRÉZY UNIVERZÁLNÍ
AKTUÁLNÍ VÝŠE DALŠÍCH SLEV NA WWW.K-TOOLS.CZ
NABÍZENÉ ZBOŽÍ SKLADEM
DODÁNÍ DO 24 h!
- náš partner pro výkonné PVD povlaky
Ing. Zdeněk Krátký
Tř. T. Bati 5334
760 01 Zlín
Czech Republic
Výrobní provoz:
Tř. T. Bati 5334, Areál Svit, budova č. 71, 760 01 Zlín
tel., fax: +420 577 523 370, tel.: +420 575 759 919
mobil: +420 724 065 148, 724 754 830
technická podpora: +420 724 065 149
[email protected], www.k-tools.cz
01/2011
Aluminium
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
2
Solid carbide end mills • long
VHM-Schaftfräser • lang
Frese cilindriche
frontali
in metallo
duro
integrale
11344
11344
11344 •
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
11344
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue
2
2
2 2
Roughing
Frézy
Frézy
Frézy
ze
slinut˘ch
slinut˘ch
ze slinut˘ch
karbidÛ
karbidÛ
karbidÛ
válcové
válcové
válcové
ãelní
ãelní
• ãelní
dlouhé
• dlouhé
• dlouhéFrézy ze
Frézy
zeze
slinut˘ch
karbidÛ
válcové
ãelní
• dlouhé
Frézy
slinut˘ch
Frézy
ze
Frézy
slinut˘ch
zekarbidÛ
ze
slinut˘ch
slinut˘c
karbid
válc
Roughing
Roughing
Roughing
2 2 2
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní •
Solid
Solid
carbide
carbide
Solid
end
carbide
end
mills
mills
• long
•mills
long• long
Solid
carbide
end
mills
•end
long
Solid carbide
Solid carbide
Solid
end
Solid
mills
carbide
end
carbide
• long
mills
end
end
•mills
long
mi
Aplikace / Range of application
S
S
S
S
I
I
I
I
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
• lang
• lang• lang
VHM-Schaftfräser
• lang
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
•
lang
•
lang
•
lan
•l
V
V
V
V
R
R
R
R
EebcoebScEe obce
SES˘EroS˘bcilindriche
rcoFrese
Doporučené
Frese
Frese
cilindriche
Frese
cilindriche
cilindriche
frontali
frontali
frontali
metallo
in metallo
in duro
metallo
duro
integrale
integrale
duro• integrale
• lunga
• lunga
• lungaCuFrese
Frese
cilindriche
frontali
in in
metallo
duro
integrale
lunga
Frese
frontali
cilindriche
cilindriche
frontali
in metallo
infro
m
d
˘r Frese
v˘r u NEREZ
vcilindriche
vu vPlastic
u
u
Alu
Alufronta
Recommended
INOX
Fraises
Fraises
deux
Fraises
deux
tailles
tailles
deux
tailles
en
carbure
carbure
en
monobloc
carbure
monobloc
• longue
• longue
• longue
Fraises
deux
tailles
enen
carbure
monobloc
•monobloc
longue
Fraises Fraises
deux tailles
Fraises
deux
Fraises
en
tailles
deux
carbure
deux
tailles
entailles
carbur
mono
en e
Použitelné
Utilizable
N/mm2
< 1000
HRC
< 45
N/mm2
< 1000
Aplikace
Aplikace
/ Aplikace
Range
/ Range
/ application
Range
of application
of application
Aplikace
/ Range
of of
application
2
2
2
22
HRCHRC
NEREZ
HRC
NEREZ
LITINA
NEREZ
LITINA LITINA
NEREZ
LITINA
Doporučené
Doporučené
Doporučené
N/mm
N/mm
N/mm
Doporučené
N/mm
HRC
< 1600
<d
<T1600
58
<v
< 1600
Recommended
Recommended
T Tv vTr drv dorTodkvkoor okvd vooovkvoéoévvféorf vérf ézr zyé fyzryé z y Recommended
T< 1600
v r< 58
o<v 58krINOX
TdoINOX
Tov58INOX
rvkodCAST
rovCAST
odINOX
évCAST
koookfv vroCAST
ééov zvof y113110
érv éé fz
113100 Recommended
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HELIX
HELIX
HELIX
DOUBLE
HELIX
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
HELIX
HELIX
HE
HE
Použitelné
Použitelné
Použitelné
Použitelné
AluAlu Alu
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
TypTyp Typ
TypeType
Type
Typ
Type
Alu
Double
Double Double
Double
Helix
Helix Helix
Helix
FRÉZY
FRÉZY
FRÉZY
FRÉZY
FRÉZYFRÉZY
FRÉZY
FRÉZY
113100A
113110A
UNIKÁTNÍ
S UNIKÁTNÍ
S UNIKÁTNÍ
·ROUBOVICÍ
·ROUBOVICÍ
·ROUBOVICÍ
S SUNIKÁTNÍ
·ROUBOVICÍ
S UNIKÁTNÍ
S UNIKÁTNÍ
S ·ROUBOVICÍ
UNIKÁTNÍ
S UNIKÁTNÍ
·ROUBOVICÍ
·ROUBOV
·ROUB
38°
38°
A38°
41°
41°
A 41°
38°
A A41°
38° A 38°
41°A38°
41°
38°
A A41°
41°
PRO
PRO
UNIVERZÁLNÍ
PRO
UNIVERZÁLNÍ
UNIVERZÁLNÍ
POUÎITÍ
POUÎITÍ
POUÎITÍ
PRO
UNIVERZÁLNÍ
POUÎITÍ
PRO UNIVERZÁLNÍ
PRO PRO
UNIVERZÁLNÍ
PRO
UNIVERZÁLNÍ
UNIVERZÁLNÍ
POUÎITÍ
POUÎITÍ
POU
P
VY··Í
S VY··Í
SÎIVOTNOSTÍ
VY··Í
ÎIVOTNOSTÍ
ÎIVOTNOSTÍ
ÎIVOTNOSTÍ
S SVY··Í
S VY··Í
S VY··Í
ÎIVOTNOSTÍ
S VY··Í
S ÎIVOTNOSTÍ
VY··Í
ÎIVOTNOS
ÎIVOTNO
KLIDN¯M
A KLIDN¯M
A KLIDN¯M
CHODEM
CHODEM
CHODEM
A AKLIDN¯M
CHODEM
A KLIDN¯M
A KLIDN¯M
ACHODEM
KLIDN¯M
A KLIDN¯M
CHODEM
CHOD
γγ 15°
γCHODE
15°
γ 5°γ 5°HMHM
γ 5°
5°
H
HM
HM
TiAlSiN
TiAlSiN TiAlSiN
TiAlSiN
MG10
MG10
MG10
MG10
Lubric
HighHigh
High
λ45°
38/41°
λ 38/41°
λ 38/41°
λλ38/41°
Jaké
Jaké
výhody
Jaké
výhody
výhody
Jaké
výhody
Code
1 1 Code 1
1Code
Vám
Vám
DOUBLE
Vám
DOUBLE
DOUBLE
HELIX
HELIX
HELIX
přináší?
přináší?
přináší?Code
Vám
DOUBLE
HELIX
přináší?
DIN
DIN
DIN DIN
6535
65356535
6535HA/
HA/
HA/
HA HB
HB
HB
DIN
6535
High HA/
HB
DIN
6535
HA/
HB
45°
45° 45°
45°
λ 45°
45°
MG
Jaké výhody
JakéJaké
výhody
Jaké
výhody
výhody
113100
113100A
113440A
113440A
113440A Code 1
113440A
Vám DOUBLE
Vám Vám
DOUBLE
Vám
HELIX
DOUBLE
DOUBLE
HELIX
přináší?
HELIX
HELIX
přináš
p
∅d
∅d
∅d
∅d
∅d
Kã
Kã
l2
l12l11ll13l1ll3∅d
l3z ∅d
z Code
z Kã
Code
Kã**Kã
Kã
**Kã
**Kã
Kã∅d**Kã
zCode
2 l1∅d
1
1 l2 1l2 l∅d
3∅d∅d
32
2∅d
23z Code
2 Code
11 ∅d
2 l33
2
h10h10 h10
h10
h10
h6 h6 h6 h6 2 h62 2 2
h10
• až
•oaž
o6060
o
•%
až
60
%vyšší
o%
vyšší
60
vyšší
%
posuv
vyšší
posuv
posuv
• až
posuv
• až o•60
až%
o• až
60
vyšší
• až
o%60
oposuv
vyšší
60
%%
vyšší
posuv
vyšší
posuv
posuv
454
31457144 2,8
33 3 4 384 5745757
1462,8
57 2,8
14
6.030
4 .0304
4 .0304
6 .0304
4 538
.0304
538 538
62 6 42,8
409
465- - 538- 3 - 8
• větší
• větší
•řezná
větší
řezná
hloubka
řezná
hloubka
hloubka
• větší
řezná
hloubka
• větší• řezná
větší
• větší
řezná
•hloubka
větší
řezná
hloubka
řezná
hloubka
hloubka
3 57
34 3 8 3118 5785757
454
4- .0308
4 .0308
6 .0308
4 538
.0308
538 538
- -8 -6-57- 6-2- 6 4 6.040
430
486- - 538- 4 - 11
• výrazné
• výrazné
• výrazné
snížení
snížení
snížení
vibrací
vibrací
vibrací
• výrazné
snížení
vibrací
• výrazné
• výrazné
snížení
• výrazné
• výrazné
snížení
vibrací
snížení
snížení
vibrací
vibrací
vibrac
41657165 3,7
45 4 5 4135 5755757
460
1663,7
57 3,7
16
6.050
4 .0405
4 .0405
6 .0405
4 545
.0405
545 545
62 6 43,7
460
516- - 545- 5 - 13
• až
•oaž
o80%
80%
o
• až
80%
ovyšší
80%
vyšší
životnost
vyšší
životnost
životnost
• až
vyšší
životnost
• až o•80%
až4- o•.0411
vyšší
až
80%
•6 až
o
80%
o
životnost
vyšší
80%
vyšší
životnost
vyšší
životnos
životno
4 57
46 411 413
460
11 57
115757
- -6-57- 6-2- 6 4 6.060
4 .0411
.0411
4 545
.0411
545 545
- 11
375
429- - 545- 6 - 13
• vyšší
• vyšší
•kvalita
vyšší
kvalita
kvalita
obrobeného
obrobeného
obrobeného
povrchu
povrchu
povrchu57 5 6 5166 5765763
• vyšší
kvalita
obrobeného
povrchu
vyšší
•kvalita
vyšší
obrobeného
kvalita
obrobené
51857186 •
467
188vyšší
4,6
57 4,6
18
6.070
4 •.0506
4vyšší
.0506
6 obrobeného
.0506
4 kvalita
.0506
553 553
-povrchu
553- 7 pov
- 16
4,6
62•6kvalita
44,6
553
894
966-obrobeného
5 57
58 513 519
467
• pro
• pro
hrubování
•hrubování
pro hrubování
nebo
nebo
obrábění
nebo
obrábění
obrábění
• pro
hrubování
nebo
obrábění
•.0513
nebo
hrubování
obrábění
nebo
obrábění
ob
13 57
135763
- • -8-pro
57- 6-hrubování
4- •hrubování
4pro
6 pro
.0513
4 hrubování
.0513
553
553
553
-nebo
- 19
- 13
4 6.080
.0513
553
2-•6pro
561
633- -nebo
8 obrá
6
6
6
6
10
22
72
10
2
.100
946
1
036
10
22
395
7
7
57
57
20
7
20
5,5
57
5,5
20
6
5,5
6
4
4
.0607
6
.0607
4
.0607
468
468
468
7
57
20
5,5
6
4
.0607
468
načisto
načisto
načisto
načisto
načisto
načisto
načisto
načisto
12
26
83
12
2- 6 4 6.120
1.0613
271
1 468
379- - 468- 12 - 26
395
6
6
13
13
57
6
57
13
57
4
4
.0613
6
4 všech
.0613
468
6
13
57
6
.0613
468
• použitelnost
• použitelnost
• použitelnost
na
všech
všech
nageneracích
generacích
všech
generacích
generacích
• použitelnost
nanavšech
• použitelnost
• použitelnost
• použitelnost
• na
použitelnost
na
všech
generacích
nana
všech
genera
všech
ge
14
147,4
577
1 654
703
515
82663269 7,4
26
63 7,4
26
8.140
4 .0809
4 .0809
8 1.0809
4 654
.0809
654
654 14596 26
8 8 9 8269 6396383
82 8 47,4
596596 596
CNC
CNC
strojů
CNC
strojůstrojů
CNC
strojů
CNC
strojů
CNC
CNC
strojů
CNC
strojů
strojů
16
32
92
16
2
.160
1 941
2 515
085
16
32
!Y! !Y!
Y
Y
NENNEN
E
E
C
C
C
C
ÉVÉÉVÉ
V
V
NNONOONO
19638 63
- --638 819 819 63
- 19
4 .0819
8 .0819
4 654
.0819
654 654
654
8- - 8 4 8 4- .0819
596596 596
596
18101110
32
92
189,2
.180
2.1011
513
2 956
675
753
11 72
1172
10
11 9,2
31
72 9,2
31210 410
9,2
4 .1011
4 10
.1011
4 956
.1011
956
956 18640 32
10
317231
10
640640 640
Jaké
Jaké
má
Jaké
má
nevýhody?
nevýhody?
má nevýhody?
Jaké
má
nevýhody?
20102210
38
104
3.1022
201
3 956
381
753
22 72
2272
10 72
- 20--72- 10-2-10 410.200
4- .1022
4 10
.1022
4 956
.1022
956
956 20640 38
10
- 22
640640 640
Jaké má
Jaké
nevýhody?
Jaké
má
Jaké
nevýhody?
má
má
nevýhody
nevýho
022
121312
13 83
13
83
12378337
1311,0
3711,0
8311,0
3712 11,0
4dle
12
.1213
.1213
4 1 298
1.1213
298
1 298
1 714
298
714 nen
12
412 4 .1213
714714
(*) 12
rozmûr
není
bûÏnû
skladem,
termín
dodání
dohody
(*) rozmûr
022
2683
12 83
- --83- 12- -12 412 4- .1226
4 12
.1226
.1226
4 1 298
1.1226
298
1 298
1 714
298
714
12 12261226 83
- 26
714714
• horší
• horší
•dostupnost
horší
dostupnost
dostupnost
servisu
servisu
- ostření
- ostření
- ostření
• horší
dostupnost
servisu
-servisu
ostření
•4314,8
horší
• dostupnost
horší
• 4horší
•dostupnost
horší
dostupnost
servisu
dostupnost
servisu
-304
ostření
servisu
servi
- os
685
1792
16439243
1714,8
9214,8
4316 14,8
16
.1622
.1622
4 2 304
2.1622
304
21 304
2 832
832
16 16171617 92
16
416 4 .1622
832832
• vyžaduje
• vyžaduje
• vyžaduje
pevné
pevné
pevné
upnutí
upnutí
upnutí
obrobku
obrobku
obrobku 16 16321632 92329216 92
• vyžaduje
pevné
upnutí
obrobku
•.1632
upnutí
upnutí
pevné
obrobku
upnutí
obrob
upnut
685
- • --vyžaduje
92- 16- -•16vyžaduje
4vyžaduje
16
.1632
4pevné
2.1632
304
21pevné
304
832
2 832
304
832 o
- 32
416 4- •pevné
.1632
2 304
832
17vyžaduje
i nástroje
i nástroje
i nástroje
i nástroje
i nástroje
nástroje
nástroje
i .2026
nástroje
669
21
104
2053
10453
2118,6
5318,6
104
18,6
5320i18,6
4 .2026
4i20
.2026
4 3 651
3.2026
651
32 651
3 920
651
920
20 20212021104
20
420
920920
669
38
104
20104
- -104
4 20
.2038
.2038
4 3 651
3.2038
651
32 651
3 920
651
20 20382038104
- 38
920920
- - 20- -20 420 4- .2038
920
719
25*26121
26
121
25*65
12165
2623,4
6523,4
12123,4
6525 23,4
6 25
.2526
.2526
6 6 454
6.2526
454
643454
3 295
36 295
454 3 295
25*25*26
25
625 6 .2526
295
719
25*45121
45
121
25*121
- -121
6 25
.2545
.2545
6 6 454
6.2545
454
643454
3 295
36 295
454 3 295
25*25*45
- 45
295
- - 25- -25 625 6- .2545
OBJEDNÁVKA
/32*
ORDERS
/ BESTELLUNGEN
353
32*33133
33
133
13372
3330,0
7230,0
133
30,0
7232 30,0
6 32
.3233
.3233
6 11 11
.3233
425
1183425
3 734
11
3 734
425 3 734
32*32*33
72
32
632 6 .3233
425
734
Code 1 + Code 2 = 113110A.060
353
32*53133
53
133
32*133
- -133
6 32
.3253
.3253
6 11 11
.3253
425
1183425
3 734
11
3 734
425 3 734
32*32*53
- 53
425
734
- - 32- -32 632 6- .3253
(*) rozmûr
(*) rozmûr
není
(*)
není
rozmûr
bûÏnû
bûÏnû
skladem,
nenískladem,
bûÏnû
termín
skladem,
termín
dodání
dodání
termín
dohody
dle
dodání
dohody
dle dohody
(*) rozmûr
není
bûÏnû
skladem,
termín
dodání
dledle
dohody
cena
**)zacena
za
ostfiení
**)
za cena
ostfiení
aza
povlak
aostfiení
povlaka povlak
**) **)
cena
ostfiení
a povlak
[email protected]
• www.k-tools.cz
OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKA
OBJEDNÁVKA
/ ORDERS
/ ORDERS
// BESTELLUNGEN
ORDERS
/ BESTELLUNGEN
/ BESTELLUNGEN
OBJEDNÁVKA
/ ORDERS
/ BESTELLUNGEN
Code
+ 1Code
Code
+ 2Code
1= +2113440A.0613
Code
= 113440A.0613
2 = 113440A.0613
Code
1Code
+1Code
=2113440A.0613
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
• www.k-tools.cz
• www.k-tools.cz
• www.k-tools.cz
• www.k-tools.cz
[email protected]
i
K-TOOLS
11344
3
¤ezné podmínky fréz DOUBLE HELIX
Cutting conditions
SKUPINY MATERIÁLÒ
Pevnost
N/mm2
MATERIAL GROUPS
OBRÁBùNÍ NA âISTO / FINISHING
vc
(Tvrdost)
m/min
<500
500-850
HRUBOVÁNÍ / ROUGHING
vc
Posuv na zub / Feed per tooth
∅6
∅8
∅ 10
∅ 12
∅ 16
∅ 20
300
235
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
0,100
0,090
<850
850-1000
235
230
0,030
0,025
0,040
0,035
0,050
0,045
0,060
0,050
0,075
0,065
<700
700-850
850-1000
260
235
230
0,030
0,030
0,025
0,040
0,040
0,035
0,050
0,045
0,045
0,065
0,060
0,050
850-1000 230
1000-1200 190
0,025
0,020
0,035
0,030
0,045
0,040
300
0,030
0,040
Legované oceli k zu‰lechÈování
Heat treatable steels alloyed
850-1000 230
1000-1200 190
0,025
0,020
Nitridaãní oceli
Nitrided steels
850-1000 230
1000-1200 190
<850
850-1000
Konstrukãní oceli
Construction steels
Automatové oceli
Free cutting steels
Nelegované oceli
Unalloyed steels
Legované oceli
Alloyed steels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nelegované oceli k zu‰lechÈování
Heat treatable steels unalloyed
Nástrojové oceli
Tool steels
Rychlofiezné oceli
High speed steels
PruÏinové oceli
Spring steels
m/min
Posuv na zub / Feed per tooth
∅6
∅8
∅ 10
∅ 12
∅ 16
∅ 20
235
185
0,040
0,035
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
0,095
0,090
0,115
0,105
0,090
0,080
185
180
0,035
0,030
0,050
0,040
0,060
0,055
0,075
0,065
0,090
0,080
0,105
0,100
0,080
0,075
0,065
0,100
0,090
0,080
185
185
185
0,040
0,035
0,030
0,050
0,050
0,040
0,065
0,060
0,055
0,080
0,075
0,065
0,095
0,090
0,080
0,115
0,105
0,100
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
185
155
0,030
0,030
0,040
0,040
0,055
0,050
0,065
0,060
0,080
0,070
0,100
0,090
0,050
0,065
0,080
0,100
235
0,040
0,050
0,065
0,080
0,095
0,115
0,035
0,030
0,045
0,040
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
180
155
0,030
0,030
0,040
0,040
0,055
0,050
0,065
0,060
0,080
0,070
0,100
0,090
0,025
0,020
0,035
0,030
0,045
0,040
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
180
155
0,030
0,030
0,040
0,040
0,055
0,050
0,065
0,060
0,080
0,070
0,100
0,090
240
230
0,025
0,020
0,035
0,030
0,045
0,040
0,050
0,050
0,065
0,060
0,080
0,075
185
180
0,030
0,030
0,040
0,040
0,055
0,050
0,065
0,060
0,080
0,070
0,100
0,090
650-1000
130
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,075
105
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,090
<330HB
130
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,075
105
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,100
<850
160
0,025
0,035
0,045
0,055
0,065
0,080
130
0,030
0,040
0,055
0,065
0,080
0,090
<850
130
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,075
105
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,100
<850
130
0,025
0,035
0,045
0,055
0,065
0,080
105
0,030
0,040
0,055
0,065
0,080
0,090
<1200
90
0,025
0,030
0,040
0,045
0,055
0,065
70
0,025
0,035
0,045
0,050
0,065
0,080
<240HB
<300HB
205
130
0,040
0,035
0,050
0,045
0,065
0,060
0,080
0,075
0,095
0,090
0,115
0,110
160
145
0,040
0,035
0,055
0,050
0,075
0,065
0,090
0,080
0,110
0,100
0,130
0,120
<240HB
<300HB
160
130
0,040
0,035
0,050
0,045
0,065
0,060
0,080
0,075
0,095
0,090
0,115
0,110
130
105
0,035
0,040
0,050
0,050
0,075
0,065
0,080
0,080
0,100
0,095
0,120
0,115
<350HB
90
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,075
75
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,090
<850
850-1200
205
130
0,020
0,025
0,030
0,030
0,040
0,040
0,050
0,045
0,060
0,055
0,075
0,065
160
105
0,030
0,025
0,040
0,035
0,050
0,045
0,060
0,055
0,070
0,065
0,090
0,080
<400
900
0,040
0,050
0,065
0,080
0,095
0,115
730
0,040
0,060
0,075
0,090
0,110
0,130
<750
Korozivzdorné oceli
Corrosion- and acid-proof steels
- se sírou
with sulphur
- austenitické
austenitic
- martenzitické
martenisitic
Speciální oceli
Special steels
Ocelolitiny
Cast steels
Temperovaná litina
White melleable cast iron
Tvrdá litina
Hard iron
Titan, Ti-slitiny
Titanium, Ti-alloys
Hliník, Al-slitiny
Aluminium, Al-alloys
11
12
13
14
15
16
17
18
19
K-TOOLS
4
11323 / 11401
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé / extra dlouhé
Solid carbide end mills • long / extra long
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga / extra lunga
Fraises deux talles en carbure monobloc • longue / extra longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
N/mm2
< 1600
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 30°
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 1600
Alu
HM
MG10
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
113230A
Code 1
γ 8°
λ 30°
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
114010A
Code 1
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
h10
h6
h10
h6
3
10
38
3
4
.030
210
234
3
20
75
3
4
.030
451
501
3,5
10
50
4
4
.035
422
381
4
25
75
4
4
.040
564
507
4
11
50
4
4
.040
282
254
5
30
75
5
4
.050
615
554
4,5
11
50
5
4
.045
431
388
6
30
75
6
4
.060
679
611
5
13
50
5
4
.050
330
297
8
40
100
8
4
.080
132
1 019
5,5
13
57
6
4
.055
502
452
10
40
100
10
4
.100
1 175
305
6
13
57
6
4
.060
363
327
12
45
150
12
4
.120
070
12 863
6,5
16
60
7
4
.065
626
564
14
45
150
14
4
.140
564
2 307
7
16
60
7
4
.070
633
569
16
65
150
16
4
.160
444
3 099
7,5
19
63
8
4
.075
712
641
18
65
150
18
4
.180
889
3 499
8
19
63
8
4
.080
514
434
20
65
150
20
4
.200
567
4 110
8,5
19
67
9
4
.085
824
695
25*
80
165
25
5
.250
939
6 244
9
19
67
9
4
.090
844
712
32*
80
165
32
6
.320
11 131
259
10
9,5
22
72
10
4
.095
929
784
10
22
72
10
4
.100
697
588
11
26
83
11
4
.110
246
1 051
12
26
83
12
4
.120
953
805
13*
26
83
13
4
.130
498
1 264
14
26
83
14
4
.140
400
1 181
15*
32
92
15
4
.150
951
1 646
16
32
92
16
4
.160
854
1 460
18
32
92
18
4
.180
365
12 863
20
38
104
20
4
.200
001
23 363
25*
45
121
25
5
.250
687
45 478
32*
53
133
32
6
.320
10
025
7 895
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113230A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
11319 / 11419
5
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé / extra dlouhé
Solid carbide end mills • long / extra long
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga / extra lunga
Fraises deux talles en carbure monobloc • longue / extra longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
N/mm2
< 1600
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 30°
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
Alu
HM
MG10
N/mm2
< 1600
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
113190A
Code 1
γ 8°
λ 30°
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
114190A
Code 1
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
1,5
4
38
3
3
.015
257
286
3
15
75
3
3
.030
361
401
2
5
38
3
3
.020
276
249
4
20
75
4
3
.040
452
407
2,5
6
38
3
3
.025
276
249
5
20
75
5
3
.050
475
427
499
449
h10
h6
h10
h6
3
7
38
3
3
.030
203
226
6
20
75
6
3
.060
3,5*
7
50
4
3
.035
288
320
8
30
100
8
3
.080
856
770
35
100
10
3
.100
1 040
156
4
8
50
4
3
.040
252
280
10
4,5*
8
50
5
3
.045
288
320
12
35
100
12
3
.120
587
1 429
5
10
50
5
3
.050
288
320
14
35
125
14
3
.140
657
2 391
5,5*
10
57
6
3
.055
314
349
16
50
125
16
3
.160
997
2 698
6
10
57
6
3
.060
305
339
18
50
125
18
3
.180
324
23 991
.065
476
529
20
50
125
20
3
.200
219
34 796
6,5*
13
60
7
3
7*
13
60
7
3
.070
476
529
7,5*
16
63
8
3
.075
541
601
8
16
63
8
3
.080
409
519
8,5*
16
67
9
3
.085
536
682
9
16
67
9
3
.090
621
788
9,5*
19
72
10
3
.095
678
861
10
19
72
10
3
.100
599
761
11*
22
83
11
3
.110
865
1 099
12
22
83
12
3
.120
808
1 025
13*
22
83
13
3
.130
211
11 538
14
22
83
14
3
.140
151
11 461
15*
26
92
15
3
.150
546
11 963
16
26
92
16
3
.160
344
11 992
18
26
92
18
3
.180
742
21 582
20
32
104
20
3
.200
293
32 396
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
[email protected]
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113190A.030
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
6
11312 / 11330
Finishing
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé
Solid carbide end mills • long
VHM-Schaftfräser • lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 45°
HRC
< 55
N/mm2
< 1600
NEREZ
INOX
N/mm2
< 1600
Alu
HM
MG10
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
TiAlSiN
DIN
6535
HB
45°
113121A
Code 1
∅d1
LITINA
CAST
γ 8°
λ 45°
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HB
45°
113301A
Code 1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
3
8
57
6
4
.030
4
11
57
6
4
.040
374
416
2
5
57
6
2
.020
403
449
436
393
2,5
6
57
6
2
.025
5
13
57
6
4
407
453
.050
462
416
3
8
57
6
3
.030
324
360
6
13
57
6
7
19
63
8
4
.060
384
345
4
11
57
6
3
.040
327
362
4
.070
681
613
5
13
57
6
3
.050
8
19
63
331
368
8
4
.080
624
527
9*
22
6
13
57
6
3
.060
292
325
72
10
4
.090
208
1 019
7
19
63
8
3
.070
10
695
773
22
72
10
4
.100
1 861
020
8
19
63
8
3
.080
445
527
12
26
83
12
4
.120
358
1 146
9
22
72
10
3
.090
829
982
14
26
83
14
4
.140
905
1 607
10
22
72
10
3
.100
700
829
16
32
92
16
4
.160
333
12 837
12
26
83
12
3
.120
931
1.104
18*
32
92
18
4
.180
993
2 357
14
26
83
14
3
.140
11.548
305
20
38
104
20
4
.200
784
23 980
16
32
92
16
3
.160
11.896
493
18
32
92
18
3
.180
12.432
914
20
38
104
20
3
.200
23.074
421
h10
h6
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
h10
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113121A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
h6
Aluminium
Universal
K-TOOLS
11319 / 11311
11310
11419
5
7
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé / extra dlouhé
Solid carbide end mills • long / extra long
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga / extra lunga
Fraises deux tailles
en carbure
carbure monobloc
monobloc •• longue
longue / extra longue
talles en
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
N/mm
Alu
< 1600
2
HRC
Cu
< 55
Použitelné
Utilizable
2
N/mm
Alu
< 1000
HRC
< 45
NEREZ
Plastic
INOX
NEREZ
LITINA
CAST
INOX
113100
γ 8°
λ 30°
DIN
6535
HA
45°
113190A
Code 1
∅d1
l2
γ 15°
1,5
λ 45°2
HM
4
MG10
5
l1
6
∅d2
h6
TiAlSiN
38
Lubric
38
3
38
3
3
DIN
6535
HA
∅d1
l2
3
.015
286
HM
15
MG10
20
3
.020
276
3
.025
276
5
38
3
3
.030
226
113100
113100A
4
3
.035
8
4,5*
3
5
4
5,5*
5
6
6
6,5*
7
7*
8
7,5*
10
8
8
10
11
10
13
10
13
13
16
13
19
2216
128
8,5*
14
169
2616
2616
3216
3219
50 h6
50
57
6
50
57
6
57
57
6
57
57
6
60
63
8
60
63
8
72 63 10
83 63 12
83 67 14
92 67 16
4
5
5
6
6
7
7
z
2
2
2
2
2
2
8 2
8 2
9 2
9 2
Code
3 2
3
3
3
3
3
3
.030
.040
.050
.060
.070
.080
3 .100
3 .120
3 .140
3 .160
Kã
.040
83
13
320
Kã
280
DIN
6535
HA
45°
20
∅d18
10
h10
30
l2
35
35
∅d2
h6
z
Code
2
Kã
3
.030
401
3
.040
452
.050
475
TiAlSiN
75
Lubric
75
3
75
5
3
75
6
3
100
8
l1 ∅d2
100 h6 10
3
20
Code61
12
3
14
4
16
5
18
6
20
7
l1
100
57
125
57
125
57
125
57
125
63
4
12
DIN
6535
HA
z
.060
499
113110
113110A
Code
3 2
3
45°
.080
856
.100
1 156
1 587
419
465
2 657
438
486
2 997
465
516
3 324
386
429
4 219
870
966
Kã
Kã
.070
.120
368
409
.140
387
430
.160
414
460
.180
337
375
.200
805
894
8
19
63
8
3
.080
474
561
534
633
10
22
72
10
3
.100
946
798
1 036
874
1 519
379
163
682
1 703
436
12
26
83
12
3
.120
1 271
072
1 379
163
14
26
83
14
3
.140
1 577
330
1 703
436
21 788
085
642
861
2 675
107
16
32
92
16
3
.160
1 941
528
21 085
642
18
32
92
18
3
.180
21 513
978
2 675
107
663
32 761
381
1 099
20
38
104
20
3
.200
521
32 201
663
32 381
.045
368
409
.050
387
430
.055
414
460
.060
337
375
.065
805
894
.070
474
561
.075
946
798
320
419
465
320
438
486
349
465
516
339
386
429
529
870
966
529
534
633
1 601
036
874
.080
1 271
072
.085
1 577
330
.090
1 941
528
3 .180 .095
92 72 18 10 2
21 513
978
19
72
10
3
521
38
104
20
2
.200 .100
32 201
11*
22
83
11
3
.110
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
12
22
83
12
3
.120
22
h10
γ 15°3
λ 45°4
45°
50∅d
13*
LITINA
CAST
114190A
Kã
7
2
TiAlSiN
HM
MG10
Code
2
7
l1
γ 8°
λ 30°
z
3,5*
∅d
1
h104
9,5*
18
10
20
Alu
NEREZ
INOX
Code 1
Code31
l2
Použitelné
N/mm2
HRC
< 1000
Utilizable
< 45
NEREZ
HRC
<INOX
55
2
113110A
TiAlSiN
HM
MG10
2,5
N/mm
Plastic
< 1600
113110
113100A
h10
Doporučené
Alu
Cu
Recommended
1 025
3
.130
1 538
1 461
14
22
83
14
3
.140
15*
26
92
15
3
.150
1 963
16
26
92
16
3
.160
1 992
18
26
92
18
3
.180
2 582
20
32
104
20
3
.200
3 396
(*)OBJEDNÁVKA
rozmûr není bûÏnû
skladem,
termín dodání dle dohody
/ ORDERS
/ BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113110A.060
[email protected]
8
11
13
13
16
35
50
50
50
6
6
6
6
8
14
16
18
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
.030
.040
.050
.060
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113190A.030
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
11323 / 12303
12203
11401
Universal
Universal
Finishing
12203
/ 12303karbidÛ válc
Frézy ze
slinut˘ch
carbide end mills • long / extra
Frézy
pro
per
ãelní
dlouhé
Frézy ze
ze slinut˘ch
slinut˘ch karbidÛ
karbidÛ válcové
pro dráÏky
dráÏky
per• dlouhé / extra Solid
4
8
8
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Solid
end drills
mills • long / extra long
Solid carbide
carbide slot
slot
drills
Frese cilindriche frontali in metallo d
VHM-Langlochfräser
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
VHM-Langlochfräser
Fraises deux tailles en carbure mono
Frese
cilindriche
frontali
per
cave
in
metallo
duro
integrale
in
metallo
duro
integrale
•
lunga
/
extra
lunga
Frese cilindriche frontali per cave in metallo duro integrale
Fraises
tailles
carbure
deux
tallesdeux
en carbure
monobloc
longue / extra longue
Fraises a
a rainurer
rainurer
deux
tailles en
en
carbure•monobloc
monobloc
Aplikace / Range of application
Aplikace
Aplikace // Range
Range of
of application
application
Doporučené
Doporučené
Recommended
Recommended
N/mm
N/mm
<
< 1600
1600
Použitelné
Použitelné
Utilizable
Utilizable
γγ 8°
8°
8°
λ
λγ 30°
30°
λ 30°
Code
Code 1
1
Code
1
∅d
∅d11
h10
∅d
h10
1
2*
h10
2*
2,5*
2,5*
3
2,8*
2,8*
3*
3,5
3*
3,5*
3,5*
4
3,8*
3,8*
4,5
4*
4*
4,5*
5
4,5*
4,8*
4,8*
5,5
5*
5*
6
5,5*
5,5*
5,75*
6,5
5,75*
6*
6*
7
6,5*
6,5*
7,5
6,75*
6,75*
7*
8
7*
7,5*
7,5*
8,5
7,75*
7,75*
9
8*
8*
8,5*
9,5
8,5*
8,7*
8,7*
10
9*
9*
11
9,5*
9,5*
9,7*
12
9,7*
10*
10*
13*
11*
11*
14
11,7*
11,7*
12*
12*
15*
13*
13*
16
14*
14*
15*
18
15*
16*
16*
20
18*
18*
25*
20*
20*
HRC
HRC
<
< 55
55
2
2
NEREZ
NEREZ
INOX
INOX
Alu
Alu
LITINA
LITINA
CAST
CAST
N/mm
N/mm
<
< 1600
1600
2
2
HRC
HRC
<
< 55
55
Doporučené
N/mm2
< 2000
Recommended
NEREZ
LITINA
NEREZ
LITINA
INOX
CAST
Použitelné
INOX
CAST
Alu
Utilizable
Alu
Alu
0 %
DEJ -5
ll2
2
l2
3
3
3
1034
4
1044
1144
5
5
115
5
1355
6
136
6
6
136
6
1677
7
167
7
7
198
8
1988
8
198
9
9
199
9
10
22
10
10
10
22
10
10
26
11
11
11
26
11
11
11
26
12
12
26
12
12
12
12
32
14
14
32
14
14
16
32
16
16
16
38
18
18
45
20
20
TiAlSiN
TiAlSiN
TiAlSiN
ll1
1
l1
50
50
50
50
38
54
54
54
50
54
54
54
50
54
54
50
54
54
54
50
54
54
54
57
54
54
57
54
54
54
60
54
54
54
60
58
58
63
58
58
68
63
68
58
58
67
58
58
67
58
58
66
72
66
66
66
72
66
66
83
66
66
66
83
66
66
66
83
73
73
83
73
73
73
73
92
75
75
92
75
75
82
92
82
82
82
104
82
82
121
92
92
DIN
DIN
6535
6535
HB
HB
DIN
6535
HA
∅d
∅d22
∅dh6
h6
2
h666
6
366
6
466
466
6
6
56
6
566
6
6
6
6
66
6
766
6
76
8
8
88
8
888
8
98
8
8
98
8
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
12
10
10
10
13
12
12
14
12
12
12
12
15
14
14
16
14
14
16
18
16
16
16
20
18
18
25
20
20
45°
45°
45°
zz
z
2
2
2
422
2
422
422
2
2
42
2
422
2
42
2
2
42
2
422
2
42
2
2
42
2
422
2
42
2
2
42
2
422
2
42
2
2
422
422
2
422
2
422
422
2
422
2
422
422
2
2
52
2
122031A
122031A
113230A
Code
Code
2
2
Code
.020
2
.020
.025
.025
.030
.028
.028
.030
.035
.030
.035
.035
.040
.038
.038
.045
.040
.040
.045
.050
.045
.048
.048
.055
.050
.050
.060
.055
.055
.0575
.065
.0575
.060
.060
.070
.065
.065
.075
.0675
.0675
.070
.080
.070
.075
.075
.085
.0775
.0775
.090
.080
.080
.085
.095
.085
.087
.087
.100
.090
.090
.110
.095
.095
.097
.120
.097
.100
.100
.130
.110
.110
.140
.117
.117
.120
.120
.150
.130
.130
.160
.140
.140
.150
.180
.150
.160
.160
.200
.180
.180
.250
.200
.200
32*
53
133
32
6
.320
(*)
(*) rozmûr
rozmûr není
není bûÏnû
bûÏnû skladem,
skladem, termín
termín dodání
dodání dle
dle dohody
dohody
Uvedené
jsou již
po slevě.
(*) rozmûr ceny
není bûÏnû
skladem,
termín dodání dle dohody
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
EJ -50 %
D
VÝPRO
VÝPRO
HM
HM
MG10
MG10
HM
MG10
HRC
< 64
Kã
Kã
Kã
394
197
394
406
203
406
234
406
203
406
367
422
184
367
432
216
432
282
432
216
432
431
368
184
368
424
212
330
424
417
209
417
502
359
180
359
363
407
204
407
407
204
626
407
337
169
337
633
670
335
670
712
670
335
670
663
331
514
663
598
299
598
824
598
299
598
844
508
254
508
1
537
929
1 074
074
1
074
1 537
074
697
1
508
1 017
017
1 470
246
941
941
941
470
953
941
767
384
767
11 498
561
1 123
123
111 524
400
048
048
1
066
533
066
11 951
1
438
1 719
438
11 684
854
1 368
368
940
211 970
365
940
1
895
948
895
31 001
463
122 232
463
5
687
993
122 496
993
10 025
γγ 8°
8°
8°
λ
λγ 30°
30°
λ 30°
Code
Code 1
1
Code
1
∅d
∅d11
h10
∅d
h10
1
HM
HM
MG10
MG10
HM
MG10
γ 0°
TiAlSiN
TiAlSiN
λ 55°
TiAlSiN
DIN
HM
DIN
6535
6535
HB
MG10
HB
DIN
TiAlSiN
High
6535
HA
ll∅d
∅d22 l2
1∅d
1
1
h6
l1h10∅dh6
2
45°
45°
123031A
122031A
122031A
zz l1
z
114010A
∅d
Code
2
Code
h62
2
Code
.020
.020
57
62
113261A
z Kã
Kã Code
2
Kã
Kã
6
54
6
2
472
6
54 6 h6
6 13
2
472 .060
6 236
2,5
6
54
6
2
.025
466
233
2,5
6
54
6
2
.025
466
3
207
75
.030
501
8 36 19 42 63
8
6 230
.080
2,8
57
.028
460
2,8
7
57
6
2
.028
460
10
22
72
10
6
57
6
2
.030
461
433
2577
75
4
4
.040
564
231
57
6
2
.030
461 .100
3,5
57
.035
489
3,5
57 12
.035
489 .120
12
6 244
5
3077
75
566 26 422 83
.050
615
3,8
8
57
6
2
.038
490
245
3,8
8
57
6
2
.038
490
16 66 32 42 92
16
6 243
.160
64
308
75
.060
679
57
.040
486
4
8
57
6
2
.040
486
4,5
8
57
6
2
.045
478
20
38
104
20
8
239
8
40
100
8
4
.080
1
132
4,5
8
57
6
2
.045
478 .200
4,8
10
57
6
2
.048
480
4,8
10
57 25* 10
6 45
.048
480 .250
25
10 1 240
10
40
100
42 121
.100
305
5
10
57
6
2
.050
485
243
5
10
57
6
2
.050
485
32* 126 53 42 133
32
12 2 268
.320
12
45
150
.120
070
5,5
10
57
.055
537
5,5
10
57
6
2
.055
537
5,75
10
57
6
2
.0575
496
248
14
45
150
14
4
.140
2
564
5,75
10
6
2 skladem,
.0575
496
(*)57rozmûr není
bûÏnû
termín dodání
dle dohody
6*
10
57
6
2
.060
402
201
6*
10
57
.060
402
16
65
150
166
42
.160
3 444
6,5
13
63
8
2
.065
712
356
6,5
13
63
8
2
.065
712
18
65
150
188
42
.180
3 329
889
6,75
13
63
.0675
658
6,75
13
63
8
2
.0675
658
7*
13
63
8
2
.070
725
362
20
65
150
20
4
.200
4
567
7*
13
63
8
2
.070
725
7,5
16
63
8
2
.075
757
378
7,5
16
63
.075
757
25*
80
165
258
52
.250
6 939
7,75
16
63
8
2
.0775
698
349
7,75
16
63
8
2
.0775
698
32*
80
165
328
62
.320
11 274
259
8*
16
63
.080
549
8*
16
63
8
2
.080
549
8,5
16
10
2
.085
956
478
8,5
16bûÏnû 72
72
2
.085
956
(*) rozmûr
není
skladem,10termín dodání
dle dohody
8,7
16
72
10
2
.087
956
478
8,7
16
72
10
2
.087
956
9*
16
72
10
2
.090
1
551
9*
16
72
10
2
.090
1 103
103
9,5
19
72
10
2
.095
982
491
9,5
19
72
10
2
.095
982
9,7
19
72
10
2
.097
951
476
9,7
19
72
10
2
.097
951
10*
19
72
10
2
.100
874
437
10*
19
72
10
2
.100
874
11*
22
83
12
2
.110
1
759
11*
22
83
12
2
.110
1 518
518
11,7
22
83
12
2
.117
1
318
11,7
22
83
12
2
.117
1 659
318
12*
22
83
12
2
.120
1
586
12*
22
83
12
2
.120
1 172
172
13*
22
83
14
2
.130
1
723
13*
22
83
14
2
.130
1 862
723
13,7*
22
83
14
2
.137
1
822
13,7*
22
83
14
2
.137
1 644
644
14*
22
83
14
2
.140
1
650
14*
22
83
14
2
.140
1 825
650
15*
26
92
16
2
.150
2
1
034
15*
26
92
16
2
.150
2 068
068
15,7*
26
92
16
2
.157
049
122 024
15,7*
26
92
16
2
.157
049
16*
26
92
16
2
.160
1
984
16*
26
92
16
2
.160
1 968
968
18*
26
92
18
2
.180
478
122 239
18*
26
92
18
2
.180
478
20*
32
104
20
2
.200
3
1
622
20*
32
104
20
2
.200
3 243
243
h1022
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
(*)
rozmûr
skladem,
termín
dle
Code
1 + Code
= 113261A.060
(*)OBJEDNÁVKA
rozmûr není
není bûÏnû
bûÏnû
skladem,
termín2dodání
dodání
dle dohody
dohody
/
ORDERS
BESTELLUNGEN
Uvedené ceny jsou již po /slevě.
Code 1 + Code 2 = 113230A.030
OBJEDNÁVKA
122031A.030
OBJEDNÁVKA // ORDERS
ORDERS // BESTELLUNGEN
BESTELLUNGEN Code
Code 1
1+
+ Code
Code 2
2=
= 122031A.030
[email protected]
[email protected]
45°
45°
Code 1
ll2
2
l2
DIN
6535
HB
•• www.k-tools.cz
www.k-tools.cz
47
76
1 03
1 42
2 60
4 34
8 15
11 84
[email protected]
K-TOOLS
11319 / 11308
12325
11419
5
9
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé / extra dlouhé
Solid carbide end mills • long / extra long
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga / extra lunga
Fraises deux tailles
talles en
en carbure
carbure monobloc
monobloc •• longue
longue / extra longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
γ 8°
8°
λγ 30°
λ 30°
HRC
< 55
N/mm2
< 1600
h10
∅d
1
h101
1,5
1,52
2,5
2
2,53
3,5*
34
4,5*
3,5*
5
4
5,5*
4,5*6
6,5*
5
7
5,5*
7,5*
68
8,5*
6,5*
9
7*
9,5*
7,5*
10
11*
8
12
8,5*
13*
14
9
15*
9,5*
16
10
18
20
11*
LITINA
CAST
HRC
Doporučené
N/mm2
< 1600
< 55
Recommended
HM
MG10
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
DIN
6535
HA
TiAlSiN
45°
45°
123250A
l2
l2
3
4
45
57
67
7
78
78
10
8
10
8
10
13
10
13
10
16
10
16
16
13
16
13
19
16
19
22
16
22
16
22
22
16
26
19
26
19
26
32
22
l1
l1
38
38
38
38
38
38
38
50
38
50
50
50
50
50
57
50
57
60
50
60
57
63
57
63
67
60
67
60
72
63
72
83
63
83
67
83
83
67
92
72
92
72
92
104
83
2
NEREZ
N/mm
< INOX
1600
Použitelné
Alu
Utilizable
Alu
Code 1
Code
∅d11
NEREZ
INOX
∅d2
∅dh62
h63
3
33
3
33
4
34
45
5
4
6
56
57
7
6
8
68
79
9
7
10
8
10
11
8
12
9
13
14
9
15
10
16
10
18
20
11
z
z
2
2
32
32
32
2
32
32
2
3
2
32
32
2
3
2
32
32
2
32
32
32
2
32
32
32
2
32
32
113190A
Code
2
Code
.010
2
(*) rozmûr
skladem,
dle.120
dohody
12 není
22bûÏnû83
12termín dodání
3
HM
MG10
HM
MG10
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
IUS
RAD
TiAlSiN
DIN
6535
HA
DIN
6535
HA
TiAlSiN
45°
113080A
Code 1
0,3
10
38h6
3
z 114190A
Code
2
Code
2
4
.0303
43
0,315
11 75
50 3
4 3
4
.0403
.030
519
577
401
44
55
0,520
0,320
11 75
50 4
50 5
4 3
5 3
4
.0405
.040
.0503
.050
519
577
452
538
598
475
56
68
0,520
0,330
13 75
50 6
57 8
5 3
6 3
4
.0505
.060
.0603
.080
538
598
499
553
614
856
6
10
6
12
0,535
1,035
57 10
57 12
6 3
6 3
4
.0605
.100
.0610
.120
614
1 553
156
553
614
1 587
8
14
8
16
8
18
10
20
10
0,5
35
1,0
50
1,5
50
0,5
50
1,0
13100
19
125
19
125
19
125
22
125
22
63
8
4
10
1,5
22
72
10
10
2,0
22
72
12
0,5
26
83
12
1,0
26
12
1,5
26
12
2,0
16
0,5
16
1 025
Kã
Kã
263
236
263
236
286
253
227
253
276
227
211
190
276
372
335
226
258
231
372
335
320
292
263
280
406
364
320
316
284
617
556
320
617
556
349
701
631
339
533
420
796
626
529
835
658
529
912
718
601
749
589
1519
165
918
996
784
436
11682
130
363
11788
073
832
11861
442
860
11 256
410
12761
627
169
138
123099
.015
.015
.020
.025
.020
.030
.025
.035
.030
.040
.045
.035
.050
.040
.055
.045
.060
.065
.050
.070
.055
.075
.060
.080
.085
.065
.090
.070
.095
.075
.100
.110
.080
.120
.085
.130
.140
.090
.150
.095
.160
.100
.180
.200
.110
γ 8°
8°
λγ 30°
λ 30°
LITINA
HRC
CAST
<
55
Code 1
∅d
r
1
±
h10
0,02
∅d1
l2
h10
3
l2
l1
13 75
13100
13100
l1 ∅d2
∅d2 h6 z
4
4
4
Kã
Kã
340
378
4
.0805
.140
.0810
.160
.0815
.180
.1005
.200
.1010
665
788
2 657
665
788
2 997
665
788
3 324
1 890
055
4 219
1 890
055
4
.1015
1 890
055
10
4
.1020
1 890
055
12
4
.1205
1 098
301
83
12
4
.1210
1 098
301
83
12
4
.1215
1 098
301
26
83
12
4
.1220
1 098
301
32
92
16
4
.1605
12 734
202
1,0
32
92
16
4
.1610
12 734
202
16
1,5
32
92
16
4
.1615
12 734
202
63
63
72
72
14
16
18
20
8
8
10
10
3
3
3
3
4
4
4
13*
22
83
13
3
.130
1 538
16
2,0
32
92
16
4
.1620
12 734
202
14
22
83
14
3
.140
1 461
20
0,5
38
104
20
4
.2005
23 668
389
15*
26
92
15
3
.150
1 963
20
1,0
38
104
20
4
.2010
23 668
389
16
26
92
16
3
.160
1 992
20
1,5
38
104
20
4
.2015
23 668
389
20
2,0
38
104
20
4
.2020
23 668
389
18
26
92
18
3
.180
2 582
20
32
104
20
3
.200
3 396
(*)OBJEDNÁVKA
rozmûr není bûÏnû
skladem,
termín dodání dle dohody
/ ORDERS
/ BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 123250A.030
[email protected]
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113190A.030
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
6
10
11312 / 11405
11305
11330
Finishing
Finishing
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé / extra dlouhé
Solid carbide end mills • long / extra long
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga / extra lunga
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue / extra longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
γ 0°
8°
λ 45°
HRC
55
< 60
N/mm2
< 2000
1600
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 2000
1600
Alu
HM
MG10
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
TiAlSiN
High
DIN
6535
HB
45°
113121A
113051A
Code 1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
Kã
3
4
13
8
57
6
4
6
.030
.040
4
5
11
13
57
6
4
6
.040
.050
5
6
13
57
6
4
6
h6
γ 0°
8°
λ 45°
HM
MG10
TiAlSiN
High
DIN
6535
HB
45°
113301A
114051A
Code 1
∅d1
h10
HRC
55
< 60
∅d1
l2
l1
∅d2
z
Code
2
422
416
469
6
2
30
5
75
57
6
6
2
.060
.020
649
721
449
436
456
411
8
2,5
306
75
57
86
62
.080
.025
1 877
040
453
.050
.060
462
412
371
103
458
95
57
106
63
.100
.030
464
1 235
360
h10
h6
Kã
6
8
13
19
57
63
6
8
4
6
.060
.080
384
668
564
124
53
11
110
57
126
63
.120
.040
893
1 598
362
107
22
19
72
63
108
64
.070
.100
681
898
758
165
63
13
123
57
166
63
.160
.050
098
23 440
368
128
26
19
83
63
128
64
.080
.120
1 999
184
624
206
75
13
141
57
206
83
.200
.060
199
45 094
325
14
9*
22
26
72
83
10
14
4
6
.090
.140
208
005
12 692
257
90
19
164
63
258
103
.250
.070
735
79 666
773
10
16
22
32
72
92
10
16
4
6
.100
.160
020
230
12 631
32*8
106
19
186
63
328
123
.320
.080
15 550
938
12
527
12
18
26
32
83
92
12
18
4
8
.120
.180
3 212
358
024
21
14
20
26
38
104
83
14
20
4
8
.140
.200
1 759
905
774
23
10
22
72
10
3
16
25
32
45
121
92
16
25
10
4
.160
.250
6 066
333
929
52
12
26
83
12
18*
32*
32
53
133
92
18
32
12
4
.180
.320
10
993
064
72 359
14
26
83
14
3 784
16
32
92
18
32
20
38
20 není
38bûÏnû104
4
(*) rozmûr
skladem,20termín dodání
dle .200
dohody
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
9 není
22bûÏnû 72
3
(*) rozmûr
skladem,10termín dodání
dle .090
dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113051A.060
113121A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
982
.100
829
3
.120
1.104
3
.140
1.548
16
3
.160
1.896
92
18
3
.180
2.432
104
20
3
.200
3.074
Alumi
Alumi
VHM-Schaftfräser • lang
VHM-Schaftfräser • lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale •
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue
K-TOOLS
K-TOOLS
K-TOOLS
11319 / 11426
11326
1141911326 / 114
Použitelné
Utilizable
Aplikace / Range of application
NEREZ
Doporučené
Cu
Plastic
Alu
Alu
end
Solid
mills
carbide
• longINOX
end
/ extra
extra
millslong
long
• long
/ extraCulong Plastic
Recommended
Doporučené
Recommended
Doporučené
N/mm2
HRC
< 2000
1600
Recommended
< 64
55
Použitelné
Utilizable
Použitelné
Alu
Utilizable
2
N/mm
NEREZ
< INOX
2000
113110
113100
HRC
LITINA
<CAST
64
Použitelné
Alu
Utilizable
Alu
HM
MG10
∅d11
∅d
h10
h10
113110
Aplikace / Range of application
2
NEREZ Doporučené
LITINA
N/mm
HRC
< CAST
2000
INOX Recommended
< 64
113100A
Code 1
NEREZ
NEREZ
CuSolidPlastic
carbide INOX
end mills
INOX
Solid Alu
carbide
• longAlu/ extr
VHM-Schaftfräser
VHM-Schaftfräser
•
lang
/
extra
lang
•
lang
/
extra
lang
VHM-Schaftfräser
•
lang
/ extra2 lang
/ extra lang
N/mm2
HRC
Použitelné
N/mm2
HRC
N/mm2
HRC
N/mm
Frese
cilindriche
Frese
frontali
cilindriche
in
metallo
frontali
duro
in
integrale
metallo
•
duro
lunga
integrale
/
extra
lunga
•
lunga
Frese
/
extra
cilindriche
lunga
frontali
in
d
< 1000
< 1000
< 1000
<metallo
1000
< 45
Utilizable
< 45
< 45
Fraises deux tailles
Fraises
en carbure
carbure
deux tailles
monobloc
en carbure
longue
monobloc
extra•longue
longue
longue / extra
Fraises
longue
deux tailles en carbure mono
talles
en
monobloc
•• longue
// extra
113100
Aplikace
/ Range of application
Aplikace
/ Range of
application
8°
0°
γγ 15°
λ 45°
30°
55°
5
11
Frézy ze
slinut˘ch
karbidÛ
ãelní
• dlouhé
Frézy
/zeextra
slinut˘ch
dlouhé
karbidÛ vál
Frézy ze slinut˘ch
karbidÛ
válcové
ãelníválcové
• dlouhé
extra
dlouhé
//extra
dlouhé
Finishing
Doporučené
Recommended
Finishing
Universal
Finishing
Aplikace / Range of application
22
2
Doporučené
N/mm
HRC
N/mm
NEREZ
NEREZ
LITINA
< INOX
2000
1600
< INOX
2000
Recommended
<CAST
64
55
Použitelné
Alu
Utilizable
LITINA
HRC
<
CAST
64
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
113110A
113100A
γ 0°
TiAlSiN
High
Lubric
λ 55°
TiAlSiN
High
DIN
HM
6535
HB
MG10
HA
DIN
6535
HB
45°
8°
0°
γγ 15°
λ 45°
30°
55°
113110A
γ 0°
TiAlSiN
High
Lubric
λ 55°
HM
45°
MG10
113260A
Code 1
113190A
113261A
113261A
113100 113100A
Code 1
∅d2Kã
z l1 Code
l2 l2 l1 l1∅d12∅d2 lz2 Code
2
h10
h62
h6 h6
∅d11
z Kã Code∅d
2 h10
h10
DIN
HM
6535
HB
MG10
HA
TiAlSiN
High
DIN
6535
HB
45°
γ 15°
λ 45°
H
45
MG
114260A
Code 1
114190A
114261A
114261A
113261A
113100
113110 113100A
113110A
Code 1
∅d2Kã
l2 l1 l1∅d12∅d2 lz2 Code
z l1 Code
l2Kã
2
h10
h62
h6 h6
z Kã Code∅d1
2 h10
l2K
1,5
36
8 134
38
57 57
6
63 13
2
63 .030
57
.015
.060
6409
6
426
286
474
465
.060
10
33
15
474
8 45
75 106 103 45
13
57 95
23
95
63 .030
57
106409
.030
.100
6 1 421
684
401
465
.100
.060
3
1 68
47
8
482
11 195
38
57 63
86
83 19
2
63 .040
63
.020
.080
8430
6
276
649
769
486
.080
12
44
53
20
769
11
75 1286 124 53
19
57110
23
110
63 .040
63
128430
.040
.120
6 12 837
177
452
486
.120
.080
4
211
17
76
10
2,5
5
13 226
38 106 103 22
57 72
2
63 .050
72
.100
10460
.025
6 1 872
033
276
516
.100
16
55
113
033
63
20
106 165 63
22
75 16
57123
23
123
72
63 .050
16
10460
.050
.160
6 23 806
563
475
516
.160
.100
5
3113
56
03
12
63
7
13 26
83 126 12
3 26
57 38
2
83
36 .060
.120
12375
.030
6 1 226
420
198
429
.120 20*
66
113
420
75
20
126 206 75
26
75 20*
57141
23
141
83
83 .060
20
12375
.060
.200
86 46 870
186
499
429
.200
.120
6
6113
18
42
16
3,5*
7
7
16 32
92 168 16
4 32
63 50
2
92
36 .070
.160
16894
.035
6 2 320
600
047
966
.160 25*
78
216
600
90
30
164
168 258 90
32
92
100 25*
63164
23 103 .070
25
16894
.080
.250
10611
583
856
9 120
966
.250
.160
7
11216
58
60
20
84
8
19 38
50 208 20
4 38
63104
2
104
38 .080
.200
20561
.040
8 34 280
341
419
633
.200 32*
10
8
419
341
106
35
186
208 10
38
104
186 32*
32 106
3 .080
63100
3
2 12
32
20561
.100
.320
12814
18
1 934
156
966
633
.320
.200
8
18419
96
34
.250
159
25*
45
121
25946
12 8není
35bûÏnû
3 .100
587dle .250
10
22
72100
10 12není
32 bûÏnû
1 036
(*)
rozmûr
skladem,
termín 10
dodání
dohody10
(*) rozmûr
skladem,
termín
dodání
dle .120
dohody
.320 12
846
133
14 1126
35 83125 32*
3 .120
.140
657 .320 12
12 14 53
32
132271 12 12 379
1126
84
25*
10
4,5*
22 45
8
121
72121
10 25
2 10
50 25*
5 45
3 .100
.250
25946
.045
10 618 320
159
036
424
32*
12
5
53
2610
133
83133
12 32
2 12
50 32*
5 53
3 .120
.320
132271
.050
1211
846
91 320
328
379
822
15
16
14
2610bûÏnû
83 (*)
14 6není
2 bûÏnû
1 577
1 349
703dle dohody14
57
3 .140
(*) 5,5*
rozmûr
není
skladem,
rozmûr
termín
dodání
skladem,
dle .055
dohody
termín dodání
18
166 3210 92 57 16 6 2
1 941
2 339
085
16
3 .160 .060
26 50
3 .140
.160
997dle dohody14
83125
14 16není3
2 bûÏnû
1 577
12 703
(*) rozmûr
skladem,
termín dodání
3 .160
.180
324
92125 16 18 3
2
1 941
23 085
16
26
32 50
92125 18 20 3
2
18
6,5*
20
7*
92 60 18
7 2
3 .180
2 513
.065
2 529
675
20
18
32 50
3813 104 60 20
7 2
3 .200
3 201
.070
3 529
381
20
38
3213
16bûÏnû63
3
(*) 7,5*
rozmûr není
skladem, 8termín dodání
dle .075
dohody
8
16
63
8
3
.080
601
16
67
9
3
.085
682
9
16
67
9
3
.090
788
9,5*
19
72
10
3
.095
861
10
19
72
10
3
.100
761
11*
22
83
11
3
.110
1 099
.120
1 025
.130
1 538
.140
1 461
15*
26
92
15
3
.150
16
26
92
16
3
.160
20
3
2
.200
2 513
219
24 675
18
32
.200
3 201
3 381
20
38
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
(*) rozmûr nen
519
8,5*
12
22
83
12
3
OBJEDNÁVKA
13*
22 / ORDERS
83 / BESTELLUNGEN
13
3
Code 1 + Code 2 = 113110A.060
14
22
83
14
3
104
32
3 .180
1 963
[email protected]
1 992
18
26
92
18
3
.180
2 582
20
32
104
20
3
.200
3 396
(*)OBJEDNÁVKA
rozmûr není bûÏnû
skladem,
termín/ ORDERS
dodání dle/ BESTELLUNGEN
dohody
/ ORDERS
OBJEDNÁVKA
/ BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113261A.060
Code 1 + Code 2 = 113261A.060
[email protected]
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113110A.060
• www.k-tools.cz
[email protected]
• www.k-tools.cz
OBJEDNÁVKA / ORDERS
OBJEDNÁVKA
/ BESTELLUNGEN
/ ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113190A.030
Code 1 + Code 2 = 113261A.060
[email protected] • www.k-tools.cz
• www.k-tools.cz
[email protected]
K-TOOLS
6
12
11312 / 11324
11304
11330
Finishing
Roughing
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • DIN
6527 L • dlouhé
dlouhé
K-TOOLS
Finishing
Solid carbide end mills • DIN
long6527 L • long
lang 6527 L • lang
VHM-Schaftfräser • DIN
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ vál
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga
DIN 6527 L • lunga
Solid carbide end mills • long / extr
longue
Fraises deux tailles en carbure monobloc • DIN
6527 L • longue
VHM-Schaftfräser • lang / extra lang
Frese cilindriche frontali in metallo d
Fraises deux tailles en carbure mono
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
HRC
55
< 60
N/mm2
< 1800
1600
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 1600
HRC
< 55
NEREZ
LITINA
INOX
CAST
Aplikace
/ Range
of application
Použitelné
Utilizable
Alu
Alu
Doporučené
Recommended
Typ
Type
HR
NF
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 45°
γ 2°
λCode
20°1
HM
MG10
TiAlSiN
HM
MG9
TiAlSiN
High
DIN
6535
HB
45°
DIN
6535
HB
45°
113121A
∅d1
Code
h101
l2
l1
∅d2
z
∅d13
h104
l28
11
57
l1
57
∅d26
z4
5
4
13
11
57
6
5
13
7
6
γ 8°
λ 45°
γ 5°
λCode
30°1
HM
MG10
HM
MG9
TiAlSiN
γ 0°
TiAlSiN
High
λ 55°
N/mm2
< 2000
DIN
6535
HB
TiAlSiN
High
DIN
HM
6535
HB
MG10
∅d2
Code 1 h6
DIN
6535
HB
113301A
∅d1
Code
h101
l2
l1
.030
Code
2
.040
416
Kã
∅d12
4
436
h10
2,5
l25
57
l1∅d1∅d26
57h10 h66
6
4
3
.050
.040
462
485
575
63
138
57
6
6 13
43 57
57
6
4
3
.060
.050
384
485
575
7*
4
19
11
63
57
8
86 19
19
13
63
57
8
6
4
.070
.060
681
445
527
8
5
19
13
63
57 10
8
7
19
63
8
4
.080
.070
624
731
867
9*
6
9*8
22
19
72
63
108
4
.090
.080
1 653
208
830
10
7
109
22
72
10
4
.100
.090
1 954
020
211
12
10
26
22
83
72
12
10
4
.120
.100
14
12
26
83
14
12
4
.140
.120
16
14
32
26
92
83
16
14
4
.160
.140
18*
16
32
92
18
16
4
20
18
38
32
104
92
20
18
4
h66
LITINA
CAST
45°
Kã
2
113041A
NEREZ
INOX
Alu
Code
h6
HRC
< 64
z
Code
113241A
2
113240A
.020
∅d
l2 z2 l1 Code
2
h62
2
.025
45
45°
Kã
113261A
z 449
Kã Code
2
453
K
.060
.030
6
599
360
6 539
.060
47
43 63
.070
.040
8
898
362
6 808
.080
76
8
6 22
4
3 72
.080
10
.050
857
6 724
368
.100
1 03
22
13
72
57 12 10
6 26
4
3 83
.090
12
.060
251
6 1 056
325
.120
1 42
22
19
72
63 16 10
8 32
4
3 92
.100
16
.070
201
6 1 013
773
.160
2 60
12
8
26
19
83
63 20 12
8 38
4
3 104
.120
20
.080
578
8 1 331
527
.200
4 34
358
1 916
163
14
9
26
22
83
72 25* 14
10 45
4
3 121
.140
25
.090
890
10 1 595
982
.250
8 15
905
1 204
528
16
10
32
22
92
72 32* 16
10 53
4
3 133
.160
32
.100
725
12 2 146
829
.320
11 84
333
12 636
079
18*
12
32
26
.180
.160
993
2 191
997
20
14
38
26
92
43 skladem,
.180
113dle dohody
231.104
451
83rozmûr18
12není bûÏnû
.120
(*)
termín dodání
104
20
43
.200
986
31.548
139
83
14
.140
.200
.180
784
23 504
425
25*
16
45
32
121
92
25
16
53
.250
.160
975
561.896
492
34 206
384
32*
18
53
32
133
92
32
18
63
.320
.180
10
492
82.432
261
20 není
38bûÏnû104
4
(*) rozmûr
skladem,20termín dodání
dle .200
dohody
25
45
121
25
5
.250
57 609
672
32*
53
133
32
6
.320
8 439
11
541
6
20 není
38bûÏnû104
3
(*) rozmûr
skladem,20termín dodání
dle .200
dohody
3.074
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113041A.060
113121A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113261A.060
[email protected]
K-TOOLS
Roughing
Die end mills
6
11312
11353 / 11330
13428
13
Finishing
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ válcové ãelní • dlouhé
Solid carbide end mills • long
VHM-Schaftfräser • lang
Frese cilindriche frontali in metallo duro integrale • lunga
Fraises deux tailles en carbure monobloc • longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
HRC
< 55
N/mm2
< 1600
Použitelné
Utilizable
Alu
Typ
Type
HR
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 1600
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
J -50 %
DE
VÝPRO
TiAlSiN
γ 8°
λ 45°
γ 8°
λ
52°1
Code
HM
MG10
TiAlSiN
HM
MG9
TiAlSiN
High
DIN
6535
HB
45°
DIN
6535
HB
45°
113121A
∅d1
Code
h10 1
l2
l1
∅d2
z
∅d13
h104
l28
11
57
l1
57
∅d26
z4
54
13
11
57
65
13
76
γ 8°
λ 45°
γ 8°
λ
30°1
Code
HM
MG10
TiAlSiN
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HB
45°
DIN
6535
HA
Code
Kã
∅d1
Code
h10 1
l2
l1
.030
Code
2
.040
416
Kã
∅d12
r 5
4
l257
l1 6∅d2 2 z
6
43
.050
.040
462
485
575
33
1,5 8
2057
75 6
3
57
6
43
.060
.050
384
485
575
44
211
3057
75 6
4
19
13
63
57
86
43
.070
.060
681
445
527
55
2,513
3057
75 6
87
19
63
8
43
.080
.070
624
731
867
66
313
9*8
22
19
72
63
108
43
.090
.080
1 653
208
830
87
419
109
22
72
10
43
.100
.090
1 954
020
211
108
12
10
26
22
12
10
43
.120
.100
1 916
358
163
14
12
26
14
12
43
.140
.120
905
1 204
528
16
14
32
26
16
14
43
.160
.140
333
12 636
079
12
20*
18*
16
32
92
18
16
43
.180
.160
993
2 191
997
20
18
38
32
104
92
20
18
43
.200
.180
784
23 504
425
h6
h66
NE
!
W
83
72
83
92
83
2
113531A
436
20 není
38bûÏnû104
3
.200
(*) rozmûr
skladem,20termín dodání
dle dohody
34 206
384
25
45
121
25
4
.250
57 457
463
32*
53
133
32
5
.320
9 100
12
444
Code
Kã
.020
Code
2
.025
449
Kã
32
.030
360
369
737
32
.040
362
822
411
5
32
.050
368
857
429
4057 100 6
6
32
.060
325
821
411
4063 100 8
8
32
.070
.080
773
1 566
131
519
4063 100 8 10
32
.080
.100
527
1 829
658
129
622
4072 100 10 12
32
.090
.120
982
1 914
827
10
16*
822
6572 150 10 16
32
.100
.160
829
389
13 695
1026
6583 150 12 20
32
.120
.200
21.104
4 374
748
h10
2,5 ±0,016
57
z
h6
6 h6
2
2
134280A
14 není
26bûÏnû 83
3
(*) rozmûr
skladem,14termín dodání
dle .140
dohody
16
32
92
16
3
.160
DOPRODEJ - NAHRAZENO TYPEM 13528 - str. 14
Uvedené
18 ceny
32 jsou již
92 po slevě.
18
3
.180
20
38
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113121A.030
113531A.050
[email protected]
∅d2
113301A
• www.k-tools.cz
104
20
3
.200
453
1.548
1.896
2.432
3.074
K-TOOLS
6
14
11312 / 13528
13328
11330
Finishing
Die end
mills
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ kopírovací
• dlouhé
/ extra dlouhé
válcové ãelní
• dlouhé
Solid carbide ball
end nose
mills cutters
• long • long / extra long
VHM-Radiusschaftfräser
VHM-Schaftfräser • lang • lang / extra lang
Frese cilindriche a
raggieininmetallo
metalloduro
durointegrale
integrale••lunga
lunga / extra lunga
frontali
Fraises a
bouttailles
hémisphérique
carbure monobloc
deux
en carbureen
monobloc
• longue • longue / extra longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 30°
45°
HRC
< 55
N/mm2
< 1600
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 1600
Alu
HM
MG10
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
TiAlSiN
DIN
6535
HB
HA
45°
113121A
133280A
Code 1
∅d
∅d11
r l2
13
0,5 8
3 57
38 6
3
1,54 0,75 11
4 57
38 6
3
h10
h10 ±0,01
HRC
< 55
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
HB
45°
113301A
135280A
Code 1
∅d
∅d11
r l2
313
416
347
32
1,5 5
7 57
75 6
3
436
344
309
4
2,5
2 6
8 57
75 6
4
Code
2
Kã
42
.030
.010
42
.040
.015
h6 h6
γ 8°
λ 30°
45°
h10
h10 ±0,01
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
Code
2
Kã
22
.030
.020
430
479
449
22
.040
.025
492
443
453
h6 h6
W!
25
1 13
6 57
38 6
3
42
.050
.020
462
343
308
53
2,5 8
10 57
75 6
5
32
.050
.030
533
479
360
36
1,5 13
7 57
38 6
3
42
.060
.030
384
267
241
64
3 11
10 57
75 6
32
.060
.040
605
544
362
2 19
8 63
50 8
4
42
.070
.040
681
302
273
85
4 13
16 57 100 6
8
32
.080
.050
841
757
368
58
2,5 19
10 63
50 8
5
42
.080
.050
624
349
314
106
5 13
19 57 100 6 10
32
.100
.060
1 066
185
325
69*
3 22
10 72
57 10
6
42
.090
.060
1 361
208
401
127
6 19
NE
6
47
22 63 100 8 12
32
.120
.070
413
1 271
773
10
8
4 22
16 72
63 10
8
42
.100
.080
1 549
020
651
16*8
8 19
26 63 150 8 16
32
.160
.080
180
23 682
527
10
12
5 26
19 83
72 12 10
42
.120
.100
1 766
358
908
20*9
10 22
32 72 150 10 20
32
.200
.090
566
34 853
982
12
14
6 26
22 83
83 14 12
42
.140
.120
1 972
905
152
10 není
22bûÏnû 72
3
(*) rozmûr
skladem,10termín dodání
dle .100
dohody
14*
16
7 32
22 92
83 16 14
42
.160
.140
333
535
12 295
12 NÁSTROJE
26
83
12
3ZÁKAZNÍKA
.120
OSAZENÍ
DLE POÎADAVKÒ
16*
18*
8 32
26 92
92 18 16
42
.180
.160
993
023
12 707
14
26
83
14
3
.140
1.548
18*
20
9 38
26104
92 20 18
42
.200
.180
784
471
23 084
16
32
92
16
3
.160
1.896
153
23 661
18
32
92
18
3
.180
2.432
20
38
104
20
3
.200
3.074
20*
10 bûÏnû
32 skladem,
104 termín
20 dodání
2 dle .200
(*) rozmûr
není
dohody
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 133280A.030
113121A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
829
1.104
K-TOOLS
11319 / 13529
13329
11419
5
15
Die end
Universal
mills
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ kopírovací
• dlouhé
/ extra
dlouhé
válcové ãelní
• dlouhé
/ extra
dlouhé
Solid carbide ball
long long
/ extra long
end nose
mills cutters
• long / •extra
VHM-Radiusschaftfräser
lang /lang
extra lang
VHM-Schaftfräser • lang •/ extra
Frese cilindriche a
raggieininmetallo
metalloduro
durointegrale
integrale••lunga
lunga/ /extra
extralunga
lunga
frontali
Fraises a
bouttalles
hémisphérique
carbure •monobloc
• longue
/ extra longue
deux
en carbure en
monobloc
longue / extra
longue
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
N/mm2
< 1600
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 30°
HRC
< 55
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Doporučené
N/mm2
HRC
< 1600
Recommended
< 55
Použitelné
Alu
Utilizable
Alu
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
113190A
133290A
Code 1
∅d
∅d11
r l2
1,5
3
1,5 4
10 38
38 3
3
42
2 5
11 38
50 3
4
2,5
5
2,5 6
13 38
50 3
5
h10
h10 ±0,01
2
N/mm
NEREZ
< INOX
1600
γ 8°
λ 30°
LITINA
HRC
<
CAST
55
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
45°
114190A
135290A
Code 1
Kã
∅d
∅d11
r l2
34
.030
.015
305
301
286
33
1,5 15
10 75
75 3
3
34
.040
.020
355
276
360
44
2 20
11 75
75 4
4
34
.050
.025
432
276
438
55
2,5 20
13 75
75 5
13 75
h6 h6
LITINA
CAST
Alu
Code
2
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
NEREZ
INOX
h10
h10 ±0,01
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
Code
2
Kã
34
.030
528
401
521
34
.040
452
561
568
5
34
.050
475
587
594
75 6
6
34
.060
499
689
698
19100 100 8
8
34
.080
856
944
956
22100 100 10 10
34
.100
1 328
156
312
h6 h6
W!
63
3 7
1338
57 3
6
34
.060
.030
513
519
226
66
3 20
8
3,5*
4 7
1950
63 4
8
34
.080
.035
697
705
320
88
4 30
104
5 8
2250
72 4 10
34
.100
.040
942
954
280
10
10
5 35
12
4,5*
6 8
2650
83 5 12
34
.120
.045
289
1 320
304
12
12
6 35
NE
26100 100 12 12
34
.120
587
1 606
14*5
710
2650
83 5 14
34
.140
.050
706
1 320
726
16*
14
8 35
32125 150 14 16
34
.140
.160
657
571
32 616
16*
5,5*
810
3257
92 6 16
34
.160
.055
332
2 349
361
20*
16
10 50
38125 150 16 20
34
.160
.200
997
127
52 191
18*6
910
3257
92 6 18
34
.180
.060
787
2 339
821
20*
6,5*
1013
3860 104 7 20
34
.200
.065
389
3 529
431
7* není
13bûÏnû60
3
(*) rozmûr
skladem, 7termín dodání
dle .070
dohody
7,5*
16
63
8
3
18 není
50bûÏnû125
3
(*) rozmûr
skladem,18termín dodání
dle .180
dohody
20
50
125
20
3
.200
OSAZENÍ NÁSTROJE DLE POÎADAVKÒ ZÁKAZNÍKA
529
601
.075
8
16
63
8
3
.080
519
8,5*
16
67
9
3
.085
682
9
16
67
9
3
.090
788
9,5*
19
72
10
3
.095
861
10
19
72
10
3
.100
761
11*
22
83
11
3
.110
1 099
12
22
83
12
3
.120
1 025
13*
22
83
13
3
.130
1 538
1 461
14
22
83
14
3
.140
15*
26
92
15
3
.150
1 963
16
26
92
16
3
.160
1 992
18
26
92
18
3
.180
2 582
20
32
104
20
3
.200
3 396
(*)OBJEDNÁVKA
rozmûr není bûÏnû
skladem,
termín dodání dle dohody
/ ORDERS
/ BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 133290A.030
[email protected]
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 113190A.030
• www.k-tools.cz
3 324
4 219
K-TOOLS
6
16
14
11312 / 13506
13328
13206
11330
13528
Finishing
Die end
mills
Universal
Frézy ze slinut˘ch karbidÛ kopírovací
• krátké
dlouhé
// extra
extra dlouhé
dlouhé
válcové ãelní
• dlouhé
Solid carbide ball
long / /extra
extralong
long
end nose
mills cutters
• long • short
VHM-Radiusschaftfräser
lang / extra lang
VHM-Schaftfräser • lang • kurz
Frese cilindriche a
raggieininmetallo
raggio
metalloduro
durointegrale
integrale••lunga
lunga // extra
corta
extra lunga
lunga
frontali
Fraises a
bouttailles
hémisphérique
carbure monobloc
longue // extra
extra longue
longue
deux
en carbureen
monobloc
• longue • courte
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
Použitelné
Utilizable
γ 8°
λ 30°
45°
HRC
< 60
55
N/mm2
< 1600
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
N/mm2
< 1600
Alu
HM
MG10
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
TiAlSiN
DIN
6535
HA
HB
45°
113121A
133280A
132060A
Code 1
∅d
∅d11
r l2
13
0,5 8
3 57
2
38 6
50
3
6
1,5
24 0,751 11
3
4 57
50
38 6
6
3
h10
h10 ±0,01
HRC
< 60
55
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
HM
MG10
TiAlSiN
DIN
6535
HA
HB
45°
113301A
135280A
135060A
Code 1
∅d
∅d11
r l2
544
416
347
605
12
3
1,5 5
0,5
7 57
2
75 6
80
3
6
436
344
593
533
4
2
2,5
2 6
1
8 57
3
75 6
80
4
6
2,5 8
1,5
10
4 57
75 6
80
10
5 57
Code
2
Kã
42
.030
.010
42
.040
.015
.020
h6 h6
γ 8°
λ 30°
45°
h10
h10 ±0,01
235
1,5
1 13
64 57
38
54 6
36
42
.050
.020
.030
462
343
591
532
33
5
346
1,5
2 13
5
7 57
38 6
54
3
6
42
.060
.030
.040
384
267
587
529
44
6
3 11
2
457
2,5
2 19
86 63
50
54 8
46
42
.070
.040
.050
681
302
587
529
55
8
2,5
4 13
568
2,5
3 19
107 63
54
50 8
6
5
42
.080
.050
.060
624
349
563
506
1066
53 13
∅d
l2 l1 l∅d
1 2 2 zz
Code
2
Kã
22
.010
.030
.020
648
479
678
449
22
.020
.040
.025
492
664
636
453
5
6
32
.030
.050
533
662
634
360
80
75 6
6
32
.040
.060
605
657
628
362
16
6 57 100
80 6
68
32
.050
.080
841
657
628
368
19
7 57 100
80 6 10
6
32
.060
.100
1 602
185
631
325
h6 h6
!
!
W
W
E
E
NN
689*
34 22
109 72
58
57 10
8
6
42
.090
.060
.080
1 807
208
401
896
1287
64 19
10
10
8
5
4 22
11
16 72
66
63 10 10
8
42
.100
.080
020
258
651
1 131
16*
108
5
8 19
229 63 100 8 128
32
.120
.080
.070
1 959
413
004
773
11
26 63 100
150 8 10
16
32
.100
.160
.080
180
409
13 348
527
10
12
12
5 26
6
19 83
12
72 12 12
73
10
42
.120
.100
358
753
908
1 577
20*
129
10
6 22
12
14 NÁSTROJE
6 26 22 83
14 12 4ZÁKAZNÍKA
2
.140
.120
OSAZENÍ
DLE 83
POÎADAVKÒ
14*
16
7 32 22 92 83 16 14 4 2
.160
.140
1 905
152
10 NÁSTROJE
22bûÏnû 72
10termín dodání
3ZÁKAZNÍKA
OSAZENÍ
(*) rozmûr
není
skladem,
DLE POÎADAVKÒ
dle .100
dohody
12
32 72 100
150 10 12
20
32
.120
.200
.090
963
566
14 878
982
21 333
535
12 NÁSTROJE
26
83
12
3ZÁKAZNÍKA
.120
OSAZENÍ
DLE POÎADAVKÒ
829
1.104
16*
18*
8 32
26 92
92 18 16
42
.180
.160
2 993
023
14
26
83
14
3
.140
1.548
18*
20
9 38
26104
92 20 18
42
.200
.180
32 784
471
16
32
92
16
3
.160
1.896
3 153
18
32
92
18
3
.180
2.432
20
38
104
20
3
.200
3.074
20*
10 bûÏnû
32 skladem,
104 termín
20 dodání
2 dle .200
(*) rozmûr
není
dohody
(*) rozmûr není bûÏnû skladem, termín dodání dle dohody
OBJEDNÁVKA / ORDERS / BESTELLUNGEN
Code 1 + Code 2 = 132060A.030
113121A.030
133280A.030
[email protected]
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
Vysvûtlivky
Materiály nástrojÛ
Povlaky
Geometrie
Obrábûné materiály
Material of tools
Coatings
Geometry
Maschined mateials
• Materiály nástrojÛ
• Povlaky nástrojÛ
HM
MG6
Jemnozrnn˘ tvrdokov, zvlá‰tû vhodn˘ pro obrábûní
grafitu, hliníku, jeho slitin, neÏelezn˘ch kovÛ
a plastÛ. Obsah Co - 6 %. Tvrdost 1800 HV.
HM
MG8
HM
MG9
TiAlSiN
Univerzální vysocev˘konn˘ nanokompozitní povlak.
Tvrdokov s ultrajemn˘m zrnem, zvlá‰tû vhodn˘
pro vysokorychlostní obrábûní kalen˘ch ocelí
(>60 HRC). Obsah Co - 8 %. Tvrdost 1900 HV.
TiAlSiN
Lubric
Vysocev˘konn˘ nanokompozitní povlak se speciální
modifikací (kluznou vrstvou) pro obrábûní neÏelezn˘ch
kovÛ.
Jemnozrnn˘ tvrdokov se zv˘‰enou vrubovou
houÏevnatostí, zvlá‰tû vhodn˘ pro hrubovací
operace. Obsah Co - 9 %. Tvrdost 1600 HV.
TiAlSiN
High
Vysocev˘konn˘ nanokompozitní povlak se zv˘‰enou
adhezí k nástroji. Poskytuje zv˘‰enou stabilitu bfiitu,
zejména pro extrémní aplikace.
HM
MG10
Jemnozrnn˘ univerzální tvrdokov.
Obsah Co - 10 %. Tvrdost 1600 HV.
HM
MG12
Tvrdokov s ultrajemn˘m zrnem, zvlá‰tû vhodn˘
pro vysokorychlostní obrábûní.
Obsah Co - 12 %. Tvrdost 1760 HV.
• Geometrie nástrojÛ
γ 8°
λ 30°
DIN
6535
HA
17
γ − úhel ãela zubu.
λ − úhel ‰roubovice.
DIN
6535
HB
Tvar stopky. Hladká stopka dle DIN 6535 HA.
Stopka s plo‰kou weldon dle DIN 6535 HB.
Tvar ãela nástroje.
Povolen˘ smûr obrábûní.
Nástroj s ochrann˘m sraÏením roÏku zubu.
45°
• Obrábûné materiály
HRC
< 55
Oceli dle uvedené tvrdosti.
NEREZ
INOX
Korozivzdorné oceli austenitické.
N/mm2
< 1600
Oceli dle uvedené pevnosti.
LITINA
CAST
Litina.
Alu
Cu
Plastic
[email protected]
• www.k-tools.cz
Hliník a jeho slitiny.
Mûì.
Plastické hmoty.
K-TOOLS
18
¤ezné podmínky fréz ze slinut˘ch karbidÛ
Cutting conditions for solid carbide mills
SKUPINY MATERIÁLÒ
MATERIAL GROUPS
Pevnost/tvrdost
Tensile/strength
¤ezná rychlost vc [m/min]
Cutting speed vc [m/min]
bez povl./uncoat.
AlTiN
Posuv na zub fz [mm] pro d1
Feed per tooth fz [mm] for cutter dia.d1
6
8
12
20
1
<_ 600 N/mm2
130
180
0,03
0,05
0,08
0,12
2
<_ 850 N/mm2
110
160
0,03
0,05
0,08
0,12
3
<_ 1100 N/mm2
80
110
0,025
0,04
0,07
0,08
4
<_ 900 N/mm2
90
120
0,025
0,04
0,07
0,08
5
<_ 1100 N/mm2
80
110
0,02
0,035
0,07
0,08
6
> 1100 N/mm2
70
90
0,012
0,02
0,04
0,05
Temperovaná litina, ‰edá litina
White melleable cast iron, black melleable cast
iron, cast iron with austenitic graphite
7
<_ 240HB
100
130
0,03
0,05
0,08
0,12
·edá litina, tvárná litina
Cast iron with austenitic graphite, cast iron with
modular graphite
8
> 240HB
100
120
0,02
0,04
0,07
0,10
Korozivzdorné oceli, Ïáruvzdorné oceli
Corrosion- and acid-proof steels, heat resistant
steels
9
<_ 850 N/mm2
70
90
0,012
0,02
0,04
0,05
Titan, titanové slitiny
Titanium unalloyed annealed, titanium alloys
annealed
10
<_ 850 N/mm2
90
120
0,015
0,025
0,04
0,07
Titanové slitiny, titanové slitiny tvrzené
Titanium alloys hardened, titanium alloys
annealed
11
<_ 1200 N/mm2
40
40-60
0,01
0,02
0,04
0,05
Îáruvzdorné Cr-Ni slitiny
Chrome-nickel alloys heat-resistant
12
<_ 850 N/mm2
40
60
0,01
0,02
0,04
0,05
Îáruvzdorné Cr-Ni slitiny
Chrome-nickel alloys high-heat resistant
13
<_ 1200 N/mm2
30
45
0,01
0,02
0,03
0,04
Mûì, nízkolegovaná mûì
Cooper unalloyed and low-alloyed
14
<_ 500 N/mm2
200
270
0,02
0,035
0,07
0,10
Slitiny Cu-Zn, slitiny Cu-Sn
Cooper-zink alloys, coope-tin alloys
15
<_ 800 N/mm2
140
200
0,02
0,035
0,07
0,10
16
<_ 400 N/mm2
260
360
0,03
0,05
0,08
0,12
17
> 200 N/mm2
230
280
0,03
0,05
0,08
0,12
18
40-50 HRc
50-60 HRc
65
45
0,01
0,02
0,03
0,04
Automatové oceli, v‰eobecné konstrukãní oceli
Free cutting steels, general construction steels
Automatové oceli, v‰eobecné konstrukãní oceli,
nelegované lité oceli, nízkolegované lité oceli
Free cutting steels, general construction steels,
steel casting unalloyed, steel casting low alloyed
HouÏevnaté konstrukãní oceli, Ïáruvzdorné konstrukãní oceli, vysokolegované lité oceli
Cold tough construction steels, heat resistant
construction steels, steel castings high alloyed
Cementaãní oceli, nitridaãní oceli, oceli k zu‰lechÈování, nástrojové oceli pro práci za studena
Cementation steels, nitried steels, heat-treatable
steels, tool steels for cold working
Nitridaãní oceli, oceli k zu‰lechÈování, nástrojové
oceli pro práci za tepla, rychlofiezné oceli
Nitrided steels, heat-treatable steels, tool steels
for warm working, high-speed steels
Nitridaãní oceli, oceli k zu‰lechÈování, nástrojové
oceli pro práci za tepla
Nitrided steels, heat-treatable steels, tool steels
for warm working
Hliník, Al-slitiny Si<10%, tváfiené Al-slitiny
netvrzené
Aluminium pure, aluminium alloys Si<10%,
aluminium wrought alloys not hardened
Tváfiené Al-slitiny tvrzené, Al-slitiny Si>10%,
slitiny hofiãíku
Aluminium wrought alloys hardened, aluminium
cast alloys Si>10%, magnesium cast alloys
Kalené oceli
Hardened steel
[email protected]
• www.k-tools.cz
K-TOOLS
19
Základní vztahy / Calculating formulas
OTÁâKY V¤ETENE / REVOLUTION PER MINUTE
ae
=
‰ífika fiezu / width of cutting [mm]
ap
=
hloubka fiezu / depth of cutting [mm]
d1
=
prÛmûr fiezné ãásti / cutter diameter [mm]
f1
=
koef. sníÏení posuvu / corr. of feed speed vf
fz
=
posuv na zub / feed per tooth [mm]
n
=
otáãky nástroje / rotation number [min -1]
POSUV / FEED SPEED
Q
=
úbûr materiálu / chip volume [cm3/min]
vf = fz . z . n . f1
vc
=
fiezná rychlost / cutting speed [m/min]
vf
=
posuv nástroje / feed speed [mm/min]
z
=
poãet zubÛ nástroje / number of teeth
n=
vc . 1000
π
. d1
ÚBùR MATERIÁLU / CHIP REMOVAL RATE
Q=
ae . ap . vf
1000
Koeficient sníÏení posuvu f1 / Feed speed correction factor f1
ae = 0,1 . d1
ae = 0,25 . d1
ae = 0,5 . d1
ae = d1
ae = 0,02 . d1
ap = 1,5 . d1
ap = 1,5 . d1
ap = 1,5 . d1
ap = 0,5 . d1
ap = 1,5 . d1
tvrdé obrábûní
hard cutting
f1 = 1
f1 = 0,8
f1 = 0,5
[email protected]
• www.k-tools.cz
f1 = 0,5
f1 = 1
K-TOOLS
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE • SPECIAL TOOLS
20
Special
tools
Vrtáky stupÀovité ze slinut˘ch karbidÛ
Solid carbide step drills
Frézy tvarové ze slinut˘ch karbidÛ
Solid carbide form milling cutters
Aplikace / Range of application
Doporučené
Recommended
HRC
25-60
NEREZ
INOX
LITINA
CAST
Alu
Cu
Plastic
Provedení / Modification
HM
MG6
HM
MG8
HM
MG9
HM
MG10
HM
MG12
TiN
TiAlSiN
STUP≈OVITÉ VRTÁKY
TiAlSiN
Lubric
TiAlSiN
High
TVAROVÉ FRÉZY
[email protected]
• www.k-tools.cz
DIN
6535
HA/
HB

Podobné dokumenty

XM KAT 3/07 - k

XM KAT 3/07 - k • až o 60 % vyšší posuv • větší řezná hloubka • výrazné snížení vibrací • až o 80% vyšší životnost • vyšší kvalita obrobeného povrchu • pro hrubování nebo obrábění načisto • použitelnost na všech g...

Více

solid carbide - k

solid carbide - k Helix angle / Úhel ‰roubovice Type / Typ Norm / Norma Straight shank / Stopka Material / Materiál Coating / Povlak

Více

XM KAT 3/07

XM KAT 3/07 Koeficient sníÏení posuvu f1 / Feed speed correction factor f1

Více

stáhnout prezentaci 7,2 MB

stáhnout prezentaci 7,2 MB Přeostřeno+přepovlakováno

Více

N - Západočeská univerzita

N - Západočeská univerzita Značení: SNHN 1204ENEN, H10 Geometrie: úhel čela a úhel hřbetu α = γ = 0° Řezný materiál: SK H10 Soustružení Řezná rychlost: vc = 85 m/min Posuv: f = 0,12 mm/ot. Hloubka řezu: ap = 0,5 mm Nástroj S...

Více

Vztah mezi mechanickými vlastnostmi otěruvzdorných PVD vrstev a

Vztah mezi mechanickými vlastnostmi otěruvzdorných PVD vrstev a Tento příspěvek vznikl na základě řešení projektu MSM 232100006. LITERATURA [1] JÍLEK, M., HOLUBÁŘ, P.: Zkušenosti s použitím PVD vrstev na nástrojích ze slinutých karbidů. Seminář technologů a výr...

Více

impact tester

impact tester • impact test představuje pro obráběcí nástroje velice důležitý test - lze simulovat rázy vznikající na povrchu nástroje v důsledku přerušovaného řezu (např.frézování) • určení okamžiku kdy dojde v...

Více

Tenké vrstvy

Tenké vrstvy k tepelné degradaci základního materiálu (např. v případě nástrojů z rychlořezné oceli značně omezeno vysokou teplotou

Více

stáhnout text příspěvku

stáhnout text příspěvku použití procesních kapalin. Kapaliny nachází uplatnění pouze při obrábění při nižších řezných rychlostech (do 50m.min-1), kdy se její aplikací, vedle dalších účinků, také snižuje množství tepla odv...

Více