Nullifire FS721 Protipožární stěrka

Komentáře

Transkript

Nullifire FS721 Protipožární stěrka
Nullifire FS721
Protipožární stěrka
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
•Požární odolnost až EI 180. Testováno v souladu s ČSN EN 1366-3 a ČSN EN 13501-2.
•Vhodné pro použití se systémem Nullifire B747-60
•Snadné nanášení štětcem nebo špachtlí
•Odolné proti plísním, houbám a útokům drobných škůdců
Popis
Nullifire FS721 je jednosložková akrylová stěrka na vodní bázi.
Použití
Nullifire FS721 protipožární stěrka je určena
pro těsnění prostupů jednotlivých instalací
procházející protipožární přepážkou B747-60
a vytvoření ochranné vrstvy na instalace a kabelové lávky. Dále se stěrka může použít na
dotěsnění veškerých spár a utěsnění okrajů
desky B747-60.
Barva
Bílá
Balení
5 kg a 10 kg kyblík
Požární odolnost
Testované šíře
spár
(mm)
< 29
30-50
Podklad
beton - beton
< 29
30-49
beton - tvrdé dřevo
13-50
11/2010
< 50
2:1
podlaha
2:1
EI 180
EI 90
EI 120
EI 60
beton - ocel
50
< 12
zeď
EI 120
EI 120
< 29
30-49
Orientace
Poměr těsnění a tloušťky
(rozpětí /
tloušťka)
EI 60
beton - měkké dřevo
50
< 50
Požární odolnost
Celistvost (E)
Izolace (I)
EI 90
EI 120
beton - beton
EI 120
EI 60
beton - ocel
EI 30
Nullifire FS721
Protipožární stěrka
Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax: +420-296 565 300
www.tremco-illbruck.com
e-mail: [email protected]
POKYNY K POUŽITÍ
Potřebné vybavení
•Vhodný štětec nebo špachtle.
Příprava
•Vyčistěte všechny povrchy od volných částic, vlhkosti, olejů, mastnoty a koroze.
•Při aplikaci by měla být povrchová teplota podkladu 5°C nebo vyšší. V případě aplikace při nižších teplotách, kontaktujte naše technické oddělení.
Aplikace
1. Vytvoření ochranné vrstvy na instalace:
•Odstraňte veškerou mastnotu a nečistoty ze všech technických instalací, na které je třeba nanést protipožární stěrku.
•Stěrku naneste pomocí špachtle nebo štětce na jednotlivé instalace s přesahy na obě strany 150 mm od dělícího prvku, s min. tl. 2 mm (v suchém stavu).
2. Dotěsnění protipožární desky B747-60:
•Ošetřete stěrkou veškeré okraje a spoje desek, tak aby byla všechna viditelná minerální vlákna na desce pokryta.
•Poté co budou desky do daného otvoru umístěny, uhlaďte a dotěsněte veškeré spáry dle potřeby.
Čištění
Nátěr lze vyčistit nebo odstranit mýdlovou vodou před úplným vyschnutím.
Doba schnutí
•Při teplotě 20°C v okolním prostředí je protipožární stěrka FS721 zaschlá na dotek za 30 min. a plně vysychá za 20 dní při teplotě 20°C.
•V případě vysychání stěrky za nižších teplot se celková doba schnutí prodlužuje. Obecně platí, jeden další den na každých 10°C poklesu teploty.
Údržba
•Po montáži není zapotřebí žádná údržba. Pouze preventivní kontrola, aby nedocházelo k poškození systému dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Skladování
Skladujte v suchu při teplotě +5°C až +30°C.
Doba použitelnosti
6 měsíců při dodržení výše zmíněných podmínek. Doba použitelnosti se sníží, pokud se stěrka dlouhodobě uchovává při teplotách nad 25°C.
Servis
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na naše technické oddělení.
Záruka
Výrobky firmy Tremco illbruck jsou vyráběny
dle přísných norem kvality. Jakýkoliv výrobek,
který byl použit v souladu s písemnými pokyny firmy Tremco illbruck a zároveň na aplikaci
doporučenou firmou Tremco illbruck, ale
ukázalo se, že je vadný, Vám bude bezplatně
vyměněn. Nepřebíráme odpovědnost za informace uvedené v tomto letáku, přestože
jsou zveřejněny v dobré víře a jsou pokládány
za správné. Firma Tremco illbruck si v souladu
s firemní politikou neustálého vývoje a zdokonalování vyhrazuje právo na změnu specifikací produktu bez předchozího upozornění.
Zařazení údajů výrobcem 11/2010. Technické změny vyhrazeny.

Podobné dokumenty

Nullifire M701 Protipožární akrylový tmel

Nullifire M701 Protipožární akrylový tmel Údržba Po montáži není zapotřebí žádná údržba. Pouze nutná preventivní kontrola, aby nedocházelo k poškození systému dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Skladování Skladujte v suchu při teplotě +5°C až ...

Více

Nullifire M703 Protipožární silikon

Nullifire M703 Protipožární silikon Všechen přebytečný silikon okolo spáry ihned odstraňte (v případe potřeby použijte krycí pásku). Vytvrzený silikon lze odstranit pouze obroušením. Údržba Po montáži není zapotřebí žádná údržba. Pou...

Více