Katalog - vydání 1 - 2016

Komentáře

Transkript

Katalog - vydání 1 - 2016
Vydání 1-2016
KATALOG
VÝTAHOVÁ
TECHNIKA
2016
TTC TELSYS, a.s., Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 - Strašnice
www.ttc-telsys.cz , [email protected], tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
O NAŠÍ FIRMĚ
TTC TELSYS, a.s. se řadí mezi respektované přední české výrobce a dodavatele výtahové
elektroniky a techniky. Společnost vykazuje již několik let stabilní finanční výsledky a z pohledu
zákazníků také vysokou kvalitu dodávaných výrobků i služeb. Výrobky společnosti jsou instalovány
v tisících výtazích po celé České i Slovenské republice.
V naší nabídce naleznete
produkty výtahové techniky a elektroniky
s garancí mimořádné kvality zpracování a vysokou spolehlivostí,
služby odborných konzultací a školení
v oblasti výtahové techniky, vedených odbornými pracovníky firmy s dlouholetou praxí a mnoha
zkušenostmi z oboru,
produkty z jiných segmentů
jako například pochůzkové a svolávací systémy, translátory, komunikátory a ovladače motorových
pohonů,
elektromontážní práce
(silnoproud, slaboproud, telekomunikace) zajišťované týmem odborně způsobilých zaměstnanců.
Naši zákazníci nejvíce oceňují naši odbornost, pracovitost a schopnost najít vždy spolehlivé
technické řešení pro každé zadání. Naše produkty jim pak přináší jistotu funkčnosti a minimálních
provozních nákladů.
Současnost tvoří produktové portfolio výtahové elektroniky a zakázkových rozvaděčů postavených
na základě desky řízení RVME. V roce 2012 jsme uvedli do prodeje již třetí hardwarovou verzi této
úspěšné řídící desky. Výrazně se rozšířila nabídka různých typů displejů od základních
segmentových až po dnes oblíbené LCD barevné displeje. Uvedením kabinových modulů MKU a
DKT jsme doplnili sortiment produktů také o prvky přivolávačů a kabinových tabel vlastní výroby.
Nežijeme však pouze historií a myslíme i na budoucnost. Stále hledáme a zpracováváme nové
myšlenky a nápady, které se snažíme proměnit ve vysoce kvalitní a trendy sledující produkty
výtahové techniky a elektroniky.
TTC TELSYS, a.s.
Provozovna a sídlo firmy
Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10
Tel.:
+420 234 052 222
+420 234 052 255
E-mail: [email protected]
Navštivte nás na stránkách
www.ttc-telsys.cz
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
2
NAŠE ŘEŠENÍ PRO VÝTAHY
Konektorové propojení výtahu
Propojení výtahových komponent pomocí typizovaných konektorů velmi zjednodušuje a urychluje
propojování elektrické výbavy výtahu. Výsledkem je znatelné zkrácení doby montáže a eliminace
možných chyb ve vzájemném propojení komponent. Konektorové propojení současně snižuje
nároky na kvalifikaci montérů.
Připojované komponenty lze opatřit přívody s konektory předem na dílně podle vyprojektovaných
délek. Ploché zářezové vodiče připojující kabinové tablo a venkovní přivolávače snižují pracnost na
minimum a umožňují snadnou a rychlou demontáž při výměně nebo opravě.
V naší nabídce najdete vedle výtahových komponent připravených pro konektorové propojení i
veškerý potřebný materiál - redukce, ploché kabely, konektory, atd. Samozřejmě nabízíme i výrobu
potřebných propojovacích kabelů na základě vašich požadavků.
Rozvaděč FVRE
Ovladač revizní jízdy ORJE
Kabinové tablo
Modul MKU
Displej DI7, DI8, DI9,
DI9M, DI10M, DI11, DI12
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
3
NAŠE ŘEŠENÍ PRO VÝTAHY
Řídící systémy s režimem spánku pro výtahy
v energetické třídě A
Naší nabídku výtahových rozvaděčů rozšiřujeme o nabídku výtahových rozvaděčů s režimem
spánku pro použití ve výtazích s energetickou třídou A. To je umožněno významnou inovací naší
osvědčené elektronické jednotky pro řízení výtahů RVME, která ve své poslední verzi HW3 nabízí
speciální funkce pro podporu režimu spánku. Vedle toho došlo i k významné úpravě obvodového
řešení, takže v provozním režimu má inovovaná řídící jednotka výrazně menší příkon než jednotka
verze HW2.
Při úpravě firmwaru pro nové verze jednotek jsme mysleli i na stávající zákazníky s řídícími
jednotkami verze HW2 – při použití nového firmwaru verze 7.0 a vyšší lze starší jednotky též použít
v nízkopříkonových rozvaděčích za předpokladu, že vyšší příkon jednotky se ušetří jinde.
Zabránění neúmyslného pohybu klece
dle normy EN81-1,2+A3
Naše výtahové rozvaděče jsou připraveny i na splnění normy EN81-1,2+A3 k zabránění
neúmyslného pohybu klece. Máme připravena řešení se současnými nejpoužívanějšími zařízeními k
zabránění neúmyslného pohybu klece od výrobců Wittur, Gervall a Dynatech.
Dohledový systém pro monitoring výtahů
Náš dohledový systém pro monitoring výtahů umožňuje sledovat:
 Polohu a stav výtahu, stav jeho vstupů a výstupů
 Poruchy výtahu v reálném čase s výpisem událostí před poruchou, polohou a stavem výtahu
v okamžiku poruchy a stavem vstupů a výstupů v okamžiku poruchy
 Statistické údaje výtahu – počty jízd včetně jízd do jednotlivých podlaží, počty ohybů lan, stav
kódování výtahu, verze FW
 Parametry desky řízení včetně možnosti jejich dálkového nastavení
 Správnou funkci komunikátoru (třídenní volání)
Dohledový systém přenáší a zpracovává tyto informace:
 Periodické informace (každých 24 hodin)
 Informace po události (poruchy)
 Informace na dotaz (aktuální stav vstupů a výstupů)
 Parametry řídící desky RVME
 Příkazy (nulování počtu jízd do pater)
 Kontroluje spojení (perioda 24 hod)
 Další kontroly spojení dle nastavení ATHG
Dohledový systém je postaven na základě našich modulů a jednotek:
 Deska sběru dat DSD, která sbírá události a poruchy z desky řízení výtahu RVME a statisticky je
zpracovává
 GSM komunikátor ATHG zprostředkovává oboustranný dálkový přenos dat s deskou DSD
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
4
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE
Výtahové rozvaděče řady E
Zakázkové nebo typizované výtahové rozvaděče osazené mikroprocesorovým řízením RVME určené
pro řízení elektrických nebo hydraulických výtahů, v provedení na panelu nebo v ocelové skříňce, s
frekvenčními měniči YASKAWA L1000A nebo V1000. Cenová nabídka a následná výroba se provádí
na základě vyplněného technického zadání. Typizované rozvaděče lze objednat přímo, bez
vyplňování technického zadání a jsou cenově zvýhodněné oproti rozvaděčům na zakázku.
Rozšíření základních typizovaných provedení o další případné rozšiřující moduly (pro rozšíření
vstupů, komunikaci po GSM síti, tepelné relé, atd.) z výrobního sortimentu TTC TELSYS provádí
zákazník sám podle konkrétní potřeby přímo na výtahu.
Zakázková provedení
TVRE – rozvaděč pro lanové výtahy bez frekvenčního řízení
FVRE – rozvaděč pro lanové výtahy s frekvenčním řízením
HVRE – výtahový rozvaděč pro hydraulické výtahy
Typizovaná provedení
CZ 956 300
FVR E 5/230, měnič 5,5 kW
CZ 956 301
FVR E 7/230, měnič 7,5 kW
Výtahové rozvaděče
řady E-S
se samočinným sjezdem
Zakázkové výtahové rozvaděče dodávané s deskou
řízení RVME a s frekvenčními měniči YASKAWA
L1000A, v provedení na panelu nebo v ocelové
skříňce. Jsou určeny pro řízení elektrických výtahů
s požadavkem na samočinné odjetí do nejbližší
stanice a otevření dveří po výpadku napájení.
Mimo rozvaděč se umisťuje pouze barevná
kamera se světlem pro sledování motoru a klece.
Provedení samočinného sjezdu nabízíme s ohledem na konkrétní situaci a požadavek zákazníka
s napájením z baterií nebo z UPS. Zakázkové rozvaděče je též možné objednat i v provedení
s režimem spánku pro použití ve výtazích s energetickou třídou A.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
5
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE
Výtahové rozvaděče řady alfa
Zakázkové nebo typizované výtahové rozvaděče osazené mikroprocesorovým řízením RVMalfa
určené pro řízení elektrických nebo hydraulických výtahů, v provedení na panelu nebo v ocelové
skříňce, s frekvenčními měniči YASKAWA L1000A nebo V1000. Cenová nabídka a následná výroba se
provádí na základě vyplněného technického zadání. Typizované rozvaděče lze objednat přímo, bez
vyplňování technického zadání a jsou cenově zvýhodněné oproti rozvaděčům na zakázku.
Rozšíření základních typizovaných provedení o další případné rozšiřující moduly (pro rozšíření
vstupů, komunikaci po GSM síti, tepelné relé, atd.) z výrobního sortimentu TTC TELSYS provádí
zákazník sám podle konkrétní potřeby přímo na výtahu.
Zakázková provedení
TVRalfa – rozvaděč pro lanové výtahy bez frekvenčního řízení
FVRalfa – rozvaděč pro lanové výtahy s frekvenčním řízením
Typizovaná provedení
CZ 954 101
FVRalfa 4/24, pro motor 2,5 kW, měnič 4 kW
CZ 954 102
FVRalfa 5/24, pro motor 3,5 kW, měnič 5,5 kW
CZ 954 103
FVRalfa 7/24, pro motor 5 kW, měnič 7,5 kW
CZ 954 104
FVRalfa 11/24, pro motor 9 kW, měnič 11 kW
CZ 954 105
FVRalfa 15/24, pro motor 12 kW, měnič 15 kW
CZ 954 10x(K) s doplněným tepelným relé KTJ
CZ 954 10x(A) s doplněným komunikátorem ATHG
CZ 954 10x(B) nastaveno pro BOV z Velkého Meziříčí
Inovační sady ISA
Inovační sady ISA1 a ISA2 jsou určeny jako náhrada starých reléových řízení elektrických výtahů,
například VRN, RND, RJD. Obsahují desku s elektronikou RVM alfa, stykače (25A nebo 38A), jistič
pro obvod 48V, svorkovnice pro připojení motoru, brzdy, bezpečnostního okruhu, odkláněcího
magnetu a pomocnou svorkovnici pro připojení napájení. Obsahují akumulátorovou sadu ASI s
akumulátorem 12V/1,3Ah . Na základě dohody je možné osadit stykače dle spínané zátěže.
Vyráběná provedení
ISA1/25 – jednorychlostní,
stykače 25A typu LC1D25E7
ISA1/38 – jednorychlostní,
stykače 38A typu LC1D38E7
ISA2/38 – dvourychlostní,
stykače 38A typu LC1D38E7
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
6
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE
Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4
Rozvaděč MNV 4 je určen pro řízení malých nákladních výtahů bez
dopravy osob s ručními dveřmi a motorem do výkonu 1,2kW. Pro
ovládání výtahu se používají odesílací-přivolávací tlačítka v
jednotlivých podlažích, jízda je stiskem nebo držením. V případě
objednávky je nutno uvést výkon motoru a jeho jmenovitý proud,
proud brzdy a případné další požadavky. Rozvaděč je navržen a
vyroben v souladu s ČSN EN 81-3 a ČSN EN 60439-1.
Hlavní vypínač HVP
Hlavní vypínač HVP, HVP E je skříňka pro strojovnu výtahu, vybavená
uzamykatelným vypínačem pro motor, pojistkovými pouzdry, jističem
světelného okruhu pro klec výtahu, jističem a přepínačem okruhu pro
osvětlení šachty a samostatně jištěnou zásuvkou 230V. Připojovací svorky
jsou umístěny ve spodní části HVP.
Vyráběná provedení (jiné provedení je možné po dohodě)
HVP325 – proud podle pojistek až 25A, hlavní vypínač 3 póly
HVP425 – proud podle pojistek až 25A, hlavní vypínač 4 póly
HVP363 – proud podle pojistek 35A až 63A, hlavní vypínač 3 póly
HVP463 – proud podle pojistek 35A až 63A, hlavní vypínač 4 póly
Ovladač revizní jízdy ORJ
Ovladač revizní jízdy ORJ je určen k montáži na střechu výtahové
klece. Je osazen dvěmi tlačítky pro jízdu nahoru a dolů, přepínačem
normální jízda-revizní jízda, vypínačem stop s aretací, tlačítkem
nouzového signálu, síťovou zásuvkou 230V s víčkem a piezosirénou.
Ovladač revizní jízdy ORJ26
Ovladač revizní jízdy ORJ26 obsahuje vložený modul kabelové
redukce MLW26 pro plochý zářezový kabel. Redukce je připevněna
na distančních sloupcích a propojena s řadovou svorkovnicí.
Ovladač revizní jízdy ORJE
Ovladač ORJE slouží k ručnímu řízení výtahu během revize
nebo servisu výtahu. Je opatřen ocelovým plechem
umožňující přišroubování nebo přivaření ovladače ke střeše
klece a je kompatibilní s kabinovými tably osazenými
deskou elektroniky MKU. Ovladač ORJE plně využívá výhod
našeho systému konektorového propojení výtahu.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
7
ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA
Deska řízení RVME
Řídící deska RVM E ve verzi HW3 přináší další významné inovace, zejména v oblasti šetření energie.
Je určena především do rozvaděčů pro modernizované i nové výtahy. Velké množství
programovatelných vstupů a výstupů umožňuje vytvořit optimální konfiguraci podle potřeb
zákazníka bez nutnosti použití rozšiřujících modulů. Spolu s inteligentním univerzálním kabinovým
modulem MKU a displeji DI7 až DI12 tvoří velmi výkonný, spolehlivý a přitom jednoduchý a levný
systém pro řízení výtahů.
























nízký odběr v klidovém stavu (1W), funkce klidového stavu výtahu (režim standby)
nastavitelná doba přechodu systému do režimu spánku (nastavení po 10s)
možnost přechodu displejů do režimu spánku
řízení výtahů jednorychlostních, dvourychlostních, s frekvenčním měničem i hydraulických
napájecí zdroje pro všechny periferie a nabíjení akumulátoru přímo na desce, stabilizované 24V
možnost odpojení napětí 24V v plochém vodiči k ovladačům
zálohování nouzové signalizace, spínání nouzového světla, kontakt světelného okruhu až 230V
4 spínače pro řízení chodu motoru nebo ventilů volitelné jako polovodič nebo kontakt
8 programovatelných spínačů, z toho 5 volitelných jako polovodič nebo kontakt
2 spínače pro indikaci směru jízdy s možností vedení stejným plochým vodičem jako volby
16 vstupů pro volby s potvrzením s možností vedení plochým zářezovým vodičem
13 dalších programovatelných vstupů + 3 vstupy pro hlídání bezpečnostního okruhu
dálkový přenos do kabiny bez nutnosti použití linky vlečného kabelu
vylepšení ochran výstupů HU, HD a obvodů pro indikaci „klec ve stanici“
sériové linky CAN, RS232, RS485, SPI, další 2 datové linky pro řízení displejů
všechna relé 24V, vyvedené 5V napájení modulů RS232 na pinu 9
ovládání dvou nezávislých automatických dveří
vizuální kontrola důležitých prvků pomocí LED diod
identifikace poruchových stavů výtahu
možnost rozšíření funkcí pomocí přídavných modulů
možnost propojení dvou výtahů pouze dvěma vodiči
jednoduchá montáž a parametrizace
při nahrání SW verze 7.0 do původní RVME lze využít všechny SW funkce
malé rozměry (107 x 300 mm)
Možnosti rozšíření
MKU
Modul kabiny univerzální
MKME
Modul kabiny s LED displejem
MVPalfa Modul vstupů s potvrzením
MSalfa
Modul spínačů
PValfa
Modulů přepínače vstupů
DI7, DI8
Desky indikace s LED displejem
DI9, DI9M, DI10M Desky indikace s LCD/OLED displejem
DI11, DI12
Desky indikace s TFT displejem
4,3“ a 7“ (pouze s MKMU)
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
8
ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA
Deska řízení RVMalfa
Deska řízení RVMalfa je vhodná pro řízení nově budovaných i modernizovaných elektrických výtahů
až do 16 pater. Umožňuje snadnou výměnu stávajících reléových řízení elektrických jedno- nebo
dvourychlostních výtahů - je zachováno označení svorek a tím i snadná a přehledná montáž a
údržba v rozvaděči. Funkce systému lze podle potřeby rozšiřovat pomocí řady přídavných modulů.
Systém RVMalfa je navržen a vyroben v plném souladu s platnými evropskými normami.
Možnosti rozšíření
MKM, MKSalfa
Modul kabiny s displejem
MVPalfa
Modul vstupů s potvrzením
MValfa
Modul vstupů
MPalfa
Modul potvrzení
MSalfa
Modul spínačů
MCANalfa
Modul CAN sběrnice
PValfa
Modul přepínače vstupů
DI7, DI8
Desky indikací s LED displejem
Deska řízení MNV4
Deska řízení MNV4 umožňuje postavit vlastní rozvaděč pro
malý nákladní výtah bez dopravy osob s ručními dveřmi. Pro
ovládání výtahu se používají odesílací-přivolávací tlačítka v
jednotlivých podlažích, jízda je stiskem nebo držením.
Přídavné moduly pro RVME, RVMalfa
Modul vstupů MValfa
Modul umožňuje rozšíření počtu podlaží bez potvrzení a selektivní volbu z
kabiny (bez potvrzení)
Modul potvrzení MPalfa
Modul umožňuje potvrzení voleb po stejném vodiči od tlačítka, oddělené
potvrzení voleb a signalizaci voleb u výtahů s řidičem
Modul vstupů s potvrzením MVPalfa
Modul umožňuje rozšíření počtu podlaží s potvrzením volby, selektivní
volbu z kabiny s potvrzením a rozšíření na simplexní provoz
Modul spínačů MSalfa
Modul doplňuje spínače pro ovládání displejů, signalizaci „výtah ve stanici“
v každém podlaží a výstupy signalizací
Přepínač vstupů PValfa
Modul zajišťuje u duplexního provozu automatické přepnutí stanicových
voleb v případě poruchy řídícího výtahu na podřízený
Modul komunikace MCANalfa+
Modul umožňuje rozšíření o další moduly (např. MKME, MKM, MKS) a
možnost propojení více desek řízení
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
9
ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA
Sada přístupového systému SPS
Sada SPS umožňuje provozovatelům výtahů nastavení přístupů uživatelů výtahů do jednotlivých
podlaží. Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových čipů Dallas. Čtečky čipů Dallas mohou být
umístěny v přivolávačích ve stanicích, případně v kabinovém tablu. Vyhodnocení kódu přístupových
čipů v přivolávačích obstarává deska zvukové signalizace DZS, v kabinovém tablu pak modul
kabinový univerzální MKU s aktivovaným přístupovým firmwarem. Pro jednoduché přístupy lze
použít desku DZS i do kabiny, stejně tak i pro jiné aplikace přístupu, např. vchodové dveře,
strojovna, rozvaděč, atd. V sadě přístupového systému SPS jsou na základě objednávky dodávány
desky DZS a MKU spolu s přístupovými čipy MASTER a ERASE, čtečky pro čipy Dallas, případně
uživatelské čipy Dallas s držáky. Sadu přístupového systému SPS lze objednat s kompletní sadou
výtahových ovladačů - přivolávačů a tabel. V případě požadavku přístupů do jednotlivých podlaží
stačí na zadávacím listu ovladačů (ke stažení na stránkách TTC TELSYS) zaškrtnout příslušné výběry
čteček čipů Dallas.
Přístupový systém RFID
Přístupový systém RFID umožňuje provozovatelům výtahů nastavení přístupů uživatelů do výtahů.
Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových karet standardu RFID 125kHz. Čtečka karet RFID
se umisťuje v kabinovém tablu a připojuje se k univerzálnímu modulu kabiny MKU. Ten obsahuje
software jak pro sadu SPS s přístupovými čipy Dallas, tak i pro desku MCR s přístupovými kartami
RFID - vybraný přístupový systém se zvolí podle potřeby. Oba systémy nelze používat současně.
Deska MCR
Deska čtečky RFID - MCR se připojuje k univerzálnímu modulu
kabiny MKU umístěném v kabinovém tablu. Čtečka pracuje s
přístupovými kartami systému RFID 125kHz.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
10
MODULY DO KABINY VÝTAHU
Modul kabiny univerzální MKU
Modul kabiny MKU je určen pro zabudování do kabinového
tabla. Umožňuje nahradit jednotlivé výrobky používané
v kabinách výtahů (telefon, gong, mluvící zařízení, přenos
voleb z kabiny a jejich potvrzení, ošetření pomocných vstupů
a indikací, komunikace se strojovnou, atd.). Je možné jej
jednoduše připojit pomocí plochého vodiče k ovladači revizní
jízdy ORJE. Umožňuje řídit různé typy displejů. S řídící deskou
RVME je modul MKU spojen prostřednictvím sběrnice CAN.
Deska kabinového tabla DKT
Deska slouží pro jednoduchou konstrukci a zapojení
kabinového tabla. Je možné ji použít s kabinovým modulem
MKU, modulem hlasitého připojení MHP nebo deskou
univerzálního dorozumívacího zařízení UDZ. Na tablo se
upevňuje pomocí svorníků nebo šroubů. Horní část je
překrytá mléčným plexisklem s piktogramy. Jako nouzové
světlo je použito osm bílých vysoce svítivých LED diod.
Indikováno je přetížení, nouzového volání a navázání spojení.
Modul kabiny MKME
Modul kabiny MKME je určen pro instalaci do kabinového tabla.
Obsahuje maticový displej 8x16 bodů pro směrovou i polohovou indikaci
pozice kabiny, gong a výstup pro indikaci přetížení. Umožňuje připojení
dalších 24 voleb s potvrzením, má 8 výstupů pro speciální funkce a
ovládá až dvoje automatické dveře. Displej umožňuje rolování textu a
může být v barvě červené, modré nebo zelené.
Redukce modulu kabiny RMK
Deska RMK je určena k montáži do výtahových tabel, které jsou osazeny
displeji MKME a tlačítky, která vyžadují napájení potvrzení voleb vyšší než 5V
(např. Tx, TS1x-x, TS2x-x z naší nabídky).
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
11
TABLA A PŘIVOLÁVAČE PRO VÝTAHY
Kabinová tabla
Kabinová tabla jsou vyráběna na základě požadavku zákazníka. Mohou být vybavena tlačítky, LED,
OLED nebo LCD displeji (až 7"), tísňovým hlasovým komunikátorem, mluvícím zařízením, nouzovým
osvětlením a dalšími produkty z naší produkce.
Možnosti vybavení kabinových tabel
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
12
TABLA A PŘIVOLÁVAČE PRO VÝTAHY
Standardní provedení tabel
Rozměry:
180 x 700 mm (max. 8 tlačítek + alarm);
180 x 800 mm (max. 10 tlačítek + alarm);
205 x 880 mm (max. 16 tlačítek + alarm)
Provedení: s displejem DI8 (LED červená, zelená,
modrá) + komunikace UDZ 1 nebo MHP;
s displejem DI9 (LCD), DI10 (OLED) +
komunikace UDZ 1 nebo MHP;
s modulem MKM E (LED červená, zelená,
modrá) + komunikace UDZ 1 nebo MHP;
s modulem MKU + displej DI8 (LED červená,
zelená, modrá), DI9 (LCD), DI10 (OLED),
DI11 a DI12 (TFT LCD)
Tlačítka:
standardně TS1x-x s podsvětlenými
symboly (-2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X,
zvonek, otevření/zavření dveří)
a potvrzením voleb, barvy zelená a modrá
(žlutá pro alarm); na přání možno TS2x-x
se štítkem z nerezového plechu
nebo samostatná tlačítka Tx se symboly
gravírovanými do tabla
Materiál: nerez leštěný nebo kartáčovaný, tl. 2mm
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
13
TABLA A PŘIVOLÁVAČE PRO VÝTAHY
Patrové přivolávače
Patrové přivolávače jsou vyráběny na základě požadavku zákazníka a mohou být vybaveny tlačítky a
různými typy displejů z naší produkce.
Možnosti vybavení přivolávačů s displejem
Možnosti vybavení přivolávačů se směrovou indikací
Standardní provedení přivolávačů
Rozměry:
60x200mm nebo 80x200mm, rozteč svorníků 180mm;
jiné rozměry přivolávačů dle dohody
Provedení: s displejem DI7 (LED červená, zelená nebo modrá), kouřové plexi;
s displejem DI9 (LCD, nastavitelná barva podsvícení RGB), čiré plexi;
s ukazateli směrů – šipovky (LED červená, zelená nebo modrá);
s ukazateli směrů – gravírované šipky, LED (červená)
Tlačítko:
1 ks bez popisu, potvrzení volby barvy zelené, modré
Materiál: nerez leštěný nebo kartáčovaný, tloušťka 2mm
Upevnění: na svorníky nebo šrouby
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
14
TLAČÍTKA A REDUKCE
Tlačítko Tx
Samostatné tlačítko nerezové v provedení antivandal, potvrzení volby zelené, modré (žluté pro
alarm) vyvedené samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně. Průměr tlačítka 32,9 mm,
hmatníku 25 mm, výška nad panelem 3,5 mm, upevňovací otvor průměr 27,5 mm.
TB – modré podsvícení
TG – zelené podsvícení
TY – žluté podsvícení
Tlačítko TS1x-x
Sestava tlačítka Tx a podsvětleného symbolu S1, podsvětlení a potvrzení voleb zelené, modré (žluté
pro alarm) vyvedené samostatně, 1x spínací kontakt vyvedený samostatně. Rozměry 77 x 42 mm,
výška nad panelem 8 mm, upevňovací otvory průměr 27,5 mm (tlačítko) a 29,2 mm (symbol).
TS1B-x – odré podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X,
OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
TS1G-x – zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X,
OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
TS1Y-Z – žluté podsvícení pro alarm (zvonek)
Tlačítko TS2x-x
Tlačítko Tx doplněné o štítek S2 se symbolem vyrobeným z nerezového plechu rozměru 65 x 35 mm
a tloušťky 1 mm.
TS2B-x – zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X,
OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
TS2G-x – zelené podsvícení, x = -2, -1, 0, 1 až 16, S, P, M, X,
OP (otevření dveří), CL (zavření dveří)
TS2Y-Z – žluté podsvícení pro alarm (zvonek)
Redukce tlačítek RT14
Redukce tlačítek RTS14
Redukce je určena k montáži do výtahových
přivolávačů, které jsou připojeny k rozváděči
14-ti žilovým plochým zářezovým kabelem.
Obsahuje výstup pro řízení displeje se sériovou
linkou Thyssen D. Na objednávku je možné
doplnit červené LED pro indikaci směru jízdy.
Redukce je určena k montáži do
výtahových přivolávačů s ukazatelem
směru jízdy LED dvoušipkou 45 mm. K
rozvaděči je připojena 14-ti žilovým
plochým zářezovým kabelem. Obsahuje
výstup pro řízení displeje se sériovou
linkou Thyssen D. Na objednávku je
možné doplnit LED (červená, modrá,
zelená), které indikují směr jízdy.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
15
DISPLEJE PRO VÝTAHY
TFT displej 4,3“ DI11
Displej DI11 se zobrazovací plochou 95x54mm
(úhlopříčka 4,3") je určen jako zobrazovací
prvek do kabiny výtahu, který spolupracuje s
univerzálním kabinovým modulem MKU (min.
SW verze 2.4). Propojení s modulem MKU,
zajišťující napájení a vzájemnou komumikaci, je
realizováno pomocí 20-žilového plochého
kabelu. Displej umožňuje směrovou i polohovou
indikaci kabiny výtahu s možností zobrazení
mimoprovozních stavů a případné další grafiky.
Zobrazované grafické prvky jsou nahrány na
paměťové kartě typu mikroSD. Displej zobrazuje
aktuální čas (den v týdnu; den, měsíc, rok), směr
jízdy (nahoru, dolů), polohu výtahu (označení
patra), libovolný symbol, obrázek či reklamu a
mimoprovozní stavy.
TFT displej 7“ DI12
Displej DI12 se zobrazovací plochou 152x92mm
(úhlopříčka 7") je určen jako zobrazovací prvek
do kabiny výtahu, který spolupracuje s
univerzálním kabinovým modulem MKU (min.
SW verze 2.3). Propojení s MKU, zajišťující
vzájemnou komumikaci, je realizováno pomocí
redukce URD spolu s 20-žilovým plochým
kabelem. Displej umožňuje směrovou i
polohovou indikaci kabiny výtahu s možností
zobrazení mimoprovozních stavů a případné
další grafiky. Nahrávání grafiky do displeje se
provádí pomocí USB kabelu z počítače typu PC.
Displej zobrazuje aktuální čas (den v týdnu; den,
měsíc, rok), směr jízdy (nahoru, dolů), polohu
výtahu (označení patra), libovolný symbol,
obrázek či reklamu a mimoprovozní stavy.
OLED displej 3,2“ DI10M
Displej DI10M se zobrazovací plochou 72x40mm (úhlopříčka
3,2") je určen pro zobrazení v kabině, je řízen paralelní
sběrnicí přímo z kabinového modulu MKU a k propojení je
použit plochý zářezový 20-ti žilový vodič. Displej umožňuje
směrovou i polohovou indikaci kabiny výtahu se zobrazením
aktuálního patra a mimoprovozních stavů. Displej obsahuje
časový obvod pro zobrazení reálného času zálohovaný interní
baterií a napětím 12V z rozvaděče a obvod pro měření
teploty v kabině. Pomocí interní čtečky SD paměťových karet
je možné nastavovat i zálohovat parametry a také měnit
znakovou sadu.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
16
DISPLEJE PRO VÝTAHY
LCD displej DI9, DI9M
Displej DI9 se zobrazovací plochou 72x40mm (úhlopříčka
3,2") je určen do kabiny výtahu a spolupracuje s řídící
elektronikou RVME nebo s jinou elektronikou se sběrnicí
Thyssen D. Displej DI9M se shodnými rozměry je určen pro
zobrazení v kabině a je řízen paralelní sběrnicí přímo
z kabinového modulu MKU, k propojení je použit plochý
zářezový 20-ti žilový vodič. Displeje umožňují nastavení barvy
podsvícení ve spektru RGB a zobrazuje směrovou i polohovou
indikaci kabiny se zobrazením aktuálního patra a
mimoprovozních stavů. Obsahují časový obvod pro zobrazení
reálného času zálohovaný interní baterií a napětím 12V z
rozvaděče a obvod pro měření teploty v kabině. Pomocí
interní čtečky SD karet je možné nastavovat i zálohovat
parametry a také měnit znakovou sadu displeje (u DI9 přímo
do paměti, u DI9M do paměti modulu MKU).
LED displej DI8
Displej DI8 je určen k přímému propojení s řízením
výtahu typu RVME a RVMalfa. Maticový displej 16x8
s výškou znaků 32 mm umožňuje směrovou i
polohovou indikaci polohy klece výtahu. Běžícími
nápisy lze indikovat stavy výtahu (např. "Přetíženo",
"Mimo provoz" apod.). Desku lze montovat do
kabinového tabla i do zárubně šachetních dveří. Je
připraven pro osazení deskou GONG. Dodává se v
barvě červené, modré a zelené.
LED displej DI7
Deska je určena pro přímé propojení s řídící jednotkou RVMalfa i RVME.
Umožňuje směrovou a polohovou indikaci pozice kabiny výtahu s možností
rolování nápisů. Malé rozměry umožňují její zabudování do standardních
přivolávačů v panelových domech i do kabiny. Maticový displej v barvě
červené, modré nebo zelené.
Redukce displeje RD17
Redukce displeje RD47 je přídavný modul pro
desku indikace DI8, umožňující použít maticový
displej o velikosti znaků 47mm v barvě červené.
Univerzální redukce displeje URD
Redukce je určena pro displeje řízené paralelní
linkou, například DI12. K modulu kabiny MKU se
připojuje 20-ti žilovým plochým kabelem.
Redukce obsahuje 18 výstupů s otevřeným
kolektorem pro řízení displejů.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
17
KOMUNIKACE PRO VÝTAHY
GSM komunikátor ATHG, ATHGSM
ATHG (ATHGSM) je plně programovatelné
univerzální zařízení, které po aktivaci z ústředny
EZS (elektronický zabezpečevací systém) nebo
jiného dohledového systému předává mluvenou
nebo SMS zprávu na naprogramovaná telefonní
čísla. Zastane též funkci jednoduché GSM brány
včetně možnosti dálkového ovládání připojených
zařízení pomocí SMS zpráv nebo prozvoněním.
Obsahuje také přijímač kódů ústředen EZS. Verze
ATHGSM je GSM komunikátor ATHG dodávaný v
plastové krabičce. Součástí balení je i externí
magnetická anténa typu stick rozměru 30x85mm
s konektorem SMA a 5m dlouhým kabelem.
Aplikace ATHG, ATHGSM v monitoringu výtahů
Komunikátor ATHG (ATHGSM) je též určen pro použití v aplikacích dálkového monitoringu a
ovládání výtahové techniky. Komunikátor může být namontován ve výtahovém rozvaděči a připojen
k patřičným vstupům a výstupům elektronické řídící jednotky výtahu a dalších zařízení.
Příklady aplikace
Servisní pracovníci mohou být dálkově informováni o stavu výtahu, chybách atd. pomocí SMS zpráv.
Výtah může být dálkově zresetován pomocí SMS nebo voláním z určeného mobilního telefonu.
Komunikátor, díky své funkci GSM brány, může být připojen k hlasitému komunikačnímu zařízení,
např. MHP nebo UDZ1, které zajišťují tísňovou komunikaci z kabiny výtahu, a zajistit tak hlasové
volání přes GSM síť. Komunikátor může také hlídat různé typy objektů v budově, včetně vlastního
výtahového rozvaděče, strojovny a mnoho dalších. Díky velkému množství vstupů a výstupů může
komunikátor sloužit k monitorování skupiny výtahů.
Kabinové tablo
Dohledové
a servisní
centrum
Servisní
pracovník
GSM síť
Strojovna
MKU + DKT
ANT
UDZ1
IN
Neoprávněná
manipulace
TEL
Tísňové volání
a servisní
komunikace
MHP
ATHG (ATHGSM)
komunikátor
Nepovolený
přístup
IN
Výtahový rozvaděč
Sběr provozních dat
a dálkový dohled
LINE
IN
OUT
Chyba
DSD
Deska řízení řady RVM
Reset
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
18
KOMUNIKACE PRO VÝTAHY
Univerzální dorozumívací zařízení UDZ1
Dorozumívací zařízení UDZ 1 je vestavné telefonní zařízení určené
pro volání na předem nastavené telefonní stanice. Připojuje se na
linky pobočkových telefonních ústředen nebo přímo na JTS. Při
použití GSM brány lze volat i po sítích mobilních operátorů.
Umožňuje hlasitý duplexní provoz.
Modul hlasitého připojení MHP
Modul MHP obsahující mikrofon s reproduktorem tvoří společně
s komunikátorem ATHG (ATHGSM) zařízení pro přenos důležitých
hlasových a stavových informací mezi výtahem a kontrolním
střediskem prostřednictvím GSM sítě. Umisťuje se do kabiny výtahu
a má stejné rozměry jako zařízení UDZ1, takže se dá montovat do již
připravených tabel.
Výtahová komunikace do strojovny VKS
Modul VKS je určen pro potřeby dorozumívání obsluhy ve strojovně s
prostory v kabině, na kabině nebo v šachtě při použití komunikátoru
ATHG. Umožňuje připojení sluchátka ve strojovně a navázání
komunikace s telefony na různých místech. Jako telefon mohou být
použita zařízení UDZ, MHP, MKU nebo klasický telefonní přístroj.
Telefonní propojovací zařízení TPZ
Zařízení je určeno pro dorozumívání mezi dvěma analogovými
telefonními přístroji. Lze použít libovolné standardní telefony,
telefony s hlasitou komunikací, bezšňůrové telefony nebo
univerzální dorozumívací zařízení UDZ 1 z naší produkce.
Telefonní přístroje
Pro použití ve výtahové technice nabízíme vybrané typy
telefonních přístrojů. Ty jsou určeny pro dorozumívání
mezi strojovnou a kabinou výtahu při vyprošťování
osob, při montážích nebo opravách. Pro tento účel
nabízíme telefonní přístroj Concorde C-960 v černé
barvě, který se dá použít jako stolní nebo i zavěsit na
zeď. Pokud pro zamýšlený účel postačí běžný stolní
telefonní přístroj, nabízíme typ Concorde C-400 v bílé,
vínové a tmavě zelené barvě, který je též vhodný i pro
použití v kancelářích.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
19
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝTAHOVÉ ELEKTRONICE
Doplňkové moduly do kabiny výtahu
Nouzové osvětlení DN2
Deska DN2 je určena k nouzovému osvětlení kabiny výtahu při
výpadku síťového napájení. Využitím svítících LED diod se
podstatně zvyšuje životnost a spolehlivost nouzového osvětlení
a současně se značně snižuje odběr z nouzového zdroje. Pro
desku nabízíme dvě velikosti pouzder pro montáž na ovládací
tablo v kabině výtahu.
Třítónový GONG
Třítónový GONG slouží ke zvukové signalizaci v kabině výtahu.
Gong je určen k přímému upevnění k displeji DI8, který zajistí
jeho napájení i spouštění.
Deska zvukové signalizace DZS
Deska se používá jako doplněk do přivolávačů v případě
požadavku signalizací u výtahů, které jsou konstruovány pro
přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Může sloužit i jako redukce 14-pinového rozvodu z elektroniky
RVME na drátové propojení tlačítek, displejů a směrových
šipek v přivolávačích. Po osazení diodami LED má i funkci
směrové signalizace. Deska signalizuje stisk tlačítka či dvou
tlačítek při simplexním provozu.
Zesilovač indukční smyčky ZIS
Zesilovač ZIS je určen do výtahů pro přepravu osob se sníženou
schopností orientace a odpovídá vyhlášce č. 398/2009. Umožňuje
nedoslýchavým osobám nouzovou komunikaci z výtahu a orientaci podle
akustických hlášení. Montuje se na kabinu výtahu nebo do kabinového
tabla. Smyčku lze vytvořit pomocí ethernetového kabelu se svorkami
RJ45, drátu nebo vícežilového kabelu.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
20
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝTAHOVÉ ELEKTRONICE
Doplňkové moduly do výtahových rozvaděčů
Tepelné relé KTJ
Relé KTJ vyhodnocuje teplotu motoru snímanou pozistorem nebo
termistorem. Při přehřátí zamezí další jízdě výtahu až do částečného
zchladnutí motoru. Výstupem KTJ je přepínací kontakt relé.
Kabinový stmívač KS1
Stmívač je určen pro řízení osvětlení například v kabinách výtahů. Při jeho
použití se výrazně zvyšuje životnost často rozsvěcovaných žárovek. Stmívač
umožňuje postupný náběh rozsvěcování a zhášení a omezení příkonu
žárovek na cca. 90% pro zvýšení jejich životnosti. Montáž na lištu DIN.
Stmívač lze používat pouze s žárovkami.
Aretace koncového vypínače AKV, AKV24
Modul AKV realizuje obvod elektrické aretace koncového
vypínače, který nemá vlastní mechanickou aretaci. Lze jej použít
u bezpečnostního okruhu na střídavé i stejnosměrné napětí.
AKV24 je určen pouze pro bezpečnostní okruh 24V.
Modul krátkého přejezdu MKP
Modul MKP je součást bezpečnostního systému nových
výtahů, instalovaných v šachtách s nedostatečnými
rozměry krajních poloh podle aktuální evropské direktivy
EN 81-21. Umožňuje aktivaci bezpečnostního systému
pomocí kontaktů při otevření šachetních dveří nebo
poklopů speciálním klíčem pro přístup oprávněné osoby
nebo manuálně pomocí přepínače. Modul lze doplnit
externí indikací v šachtě modulem KLM.
Modul indikace KLM
Modul indikace KLM slouží jako doplněk modulu krátkého přejezdu MKP a
zajišťuje externí indikace v šachtě.
Modul dorovnání MDalfa
Modul MDalfa je určený pro elektrické a hydraulické výtahy, u
kterých je vyžadováno dorovnávání polohy klece ve stanici při jejím
zatížení či odlehčení nebo dojíždění s otevřenými dveřmi. Modul se
umisťuje na DIN lištu ve výtahovém rozváděči.
Světlo do rozvaděče zářivkové SB110E
Světlo do rozvaděče zářivkové SB110E slouží k osvětlení vnitřku rozváděče.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
21
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÝTAHOVÉ ELEKTRONICE
Doplňkové moduly do výtahových rozvaděčů
Modul samosjezdu MSSJ2
Modul je určen do rozvaděčů, u kterých je po výpadku proudu
požadováno samočinné sjetí kabiny výtahu do nejbližší stanice a
otevření automatických dveří. V modulu je soustředěno více funkcí,
aby se zjednodušilo a zlevnilo zapojení rozvaděče. Indikace síťového
provozu, bateriového provozu, napájení a probíhajícího samočinného
sjezdu je zajištěna kontrolními LED diodami.
Modul nabíječe NAB11
Nabíječka je určena k automatickému nabíjení až jedenácti
olověných 12V akumulátorů, zapojených v sérii. Nabíjení je
prováděno postupně a dvoustupňově - jeden akumulátor po
druhém a vybitý akumulátor se nabíjí sníženým proudem. NAB11 si
měří napětí a vnitřní odpor jednotlivých akumulátorů, jejichž stav
indikuje LED diodami zvlášť pro každý akumulátor.
Pomocný zdroj 300 V pro frekvenční měnič PZ300
Pomocný zdroj slouží k napájení řídící části frekvenčního měniče
galvanicky odděleným stejnosměrným napětím 300 V. Je určen
do rozvaděčů s bateriovým nouzovým sjezdem do stanice při výpadku
síťového napětí a v rozvaděčích, kde je vyžadován nízký klidový příkon.
Obsahuje oddělovací transformátor, usměrňovač, pojistky, indikaci
napájení a relé pro odepnutí napájení měniče v klidovém stavu.
Ostatní moduly
Deska revizní jízdy DRJ
Desku revizní jízdy DRJ je možné použít pro vlastní
konstrukci ovladače revizní jízdy.
Kabelové redukce
MLW10, MLW20, MLW26
Redukce MLW10, MLW20 a MLW26 slouží k přechodům
mezi plochými zářezovými kabely typu AWG28-10,
AWG28-20, AWG28-26 na drátové spoje i naopak.
Deska sběru dat DSD
Deska DSD slouží pro sběr chyb a událostí (až 16000) z desky řízení
RVME, které vznikají provozováním výtahu a ukládá je do vnitřní
paměti. Též umožňuje dálkový dohled a komunikaci s výtahem. Přes
webové rozhraní lze pak sledovat aktuální stav výtahu, statistiku jízd,
kontrolovat komunikační zařízení a provádět dálkovou parametrizaci
výtahu a přenos příkazů.
TTC TELSYS, a.s. – www.ttc-telsys.cz – [email protected]
tel. +420 234 052 222, +420 234 052 255
22

Podobné dokumenty

ATH GSM

ATH GSM Volitelné součásti (nejsou součástí balení, nutno objednat zvlášť): • Sériový kabel pro připojení k PC • Síťový adaptér 12V/500mA 2.2. STRUČNÝ POPIS Komunikátor a brána ATH GSM je koncové telekomun...

Více

FVRE rozvaděč typizovaný - popis

FVRE rozvaděč typizovaný - popis Tel: 234 052 222 Fax: 234 052 233 e-mail: [email protected]

Více

FVRalfa rozvaděč typizovaný

FVRalfa rozvaděč typizovaný (nejlépe i přívod k rozváděči) provést stíněným kabelem (např. typ CMFM 4x2,5 nebo F-CY-JZ 4x4), jehož stínění je přes kovovou objímku přizemněno na plechový panel rozváděče. Setrvačník motoru musí...

Více

zde

zde Specializovaný obchod s okenními parapetami, venkovní a vnitřní z různých materiálů. Prodáváme a montujeme veškerou stínící techniku, terasy TWINSON. Nabízíme kvalitní zahradní nábytek (umělý). Vyr...

Více

Displej DI9M, DI10M - návod verze 1.1

Displej DI9M, DI10M - návod verze 1.1 Desku lze mechanicky upevnit dvěma způsoby: Pro vodorovnou montáž zpravidla odlomíme pravou a levou uchycovací část displeje a desku upevníme pomocí čtyřech otvorů ø 3,6 mm v horní a dolní části di...

Více