Grey (de liv ery ) / g rau (leih w eise) / šed ý (p ůjč ovn a)

Komentáře

Transkript

Grey (de liv ery ) / g rau (leih w eise) / šed ý (p ůjč ovn a)
VW číslo / VW No. / VW Nr.
S2- Felicia 1994 > , Felicia Combi 1995 > , Pick-up 1995 >
S2- Octavia I996 > , Octavia Combi 1998 >
S2 - Fabia 1999 >,Fabia Combi 2000
x
x
x
MP1-107
x
x
x
MP1-113
x
x
x
Opěrná deska ventilů
Valve supporting plate Ventilstützplatte
MP1-114
x
x
x
Páka k montáži
ventilových pružin
Valve spring assembly Ventilfeder lever
Montagehebel
MP1-114 /1
x
x
x
Podložka
Retainer
Unterlegescheibe
MP1-129
Výstružník ventilů
mm
Reamer for valve
guilde oversize 8 mm
Reibahle für
Ventilführung 8 mm
MP1-130
Výstružník ventilů
8,25 mm
Reamer for valve
guilde oversize 8,25
mm
Reibahle für
Ventilführung,
Aufmaß 8,25 mm
MP1-157
Orovnávač dosedací
plochy válců
Milling device for
cylinder liner seat
Fräseinrichtung für
Zilinderlaufbuchsensitz
MP1-159
-
MP1-161
Fréza k orovnávači
MP1 - 157
Milling cutter for MP1 Fräser für MP1 - 157
157
MP1-170
Narážeč zátky hlavy
válců 12 mm
Insertion drift 12 mm
Einpreßdom 12 mm
MP1-171
Narážeč zátky hlavy
válců 20 mm
Insertion drift 20 mm
Einpreßdom 20 mm
x
x
x
x
x
8
Cylinder ejector 75,5
mm
Zylinderausstoßer
75,5 mm
Instrument for
Měřidlo přesahu vložek
measuring cylinder
válců
liner
Meßgerät für
Instrument for
Měřidlo přesahu vložek
Laufbuchsenvorspannu
measuring cylinder
válců
ng
liner
Verwendung
Application
Bezeichnung
Vyrážeč válců 75,5
mm
name
Použití
název
S3 - Rapid NA 2011 >, Rapid NH 2012 >
S3 - SuperbII 2008 >
S3 - Fabia II 2006 > ,Fabia Combi II 2007 >,FabiaII 2010 >
S3 - Roomster 2006 >
S3 - Octavia II 2004 >
S3-SuperbI
S3 - Fabia 1999 >,Fabia Combi 2000
S3- Octavia I996 > , Octavia Combi 1998 >
S3- Felicia 1994 > , Felicia Combi 1995 > , Pick-up 1995 >
S2-Octavia III 2013 > New tools
S2-Octavia III 2013 >
S2 - citigo 2011 >
S2 - Rapid NA 2011 >, Rapid NH 2012 >
S2 - SuperbII 2008 >
S2 - Yeti 2009 >
S2 - Fabia II 2006 > ,Fabia Combi II 2007 >,Fabia II 2010 >
S2 - Roomster 2006 >
S2 - Octavia II 2004 >
S2 - Superb 2001 >
S1-Octavia III 2013 > New tools
S1-Octavia III 2013 >
S1 - citigo 2011 > ew tools
S1 - citigo 2011 >
S1 - Rapid NH 2012 > New tools
S1 - Rapid NH 2012 >
S1 - Rapid NA 2011 >
S1 - Yeti 2009 >
S1 - SuperbII 2008 >
S1 - Fabia II 2006 > ,Fabia II Combi 2007 >,Fabia II 2010 >
S1 - Roomster 2006 >
S1 - Octavia II 2004 >
S1 - Superb 2001 >
S1 - Fabia 1999 > ,Fabia Combi 2000
S1- Octavia I996 > , Octavia Combi 1998 >
S1- Felicia 1994 > , Felicia Combi 1995 > , Pick-up 1995 >
Grey (delivery) / grau (leihweise) / šedý (půjčovna)
Obrázek sn / Tool picture / SW Abbildung
Škoda číslo / Skoda No. / Škoda Nr.
MP1-105
Meßgerät für
Laufbuchsenvorspannu
ng
Narážeč zátky hlavy
válců 22 mm
Insertion drift 22 mm
Einpreßdom 22 mm
x
Narážeč zátky hlavy
válců 30 mm
Insertion drift 30 mm
Einpreßdom 30 mm
x
Narážeč stíracího
kroužku dříku ventilu
Tool for pressing on
valve stem steal
Aufdrücker für
Ventilschaftabdichtung
-
Narážeč těsnícího
kroužku víka
rozvodových kol
Driver sleeve for
timing case cover
gasket
Treibhülse für
Steverraddeckeldich tung
MP1-177
-
Podložka k montáži
pojistného kroužku
pístního čepu
Assembly device for
circlip
Montagevorrichtung
für Sicherungsring
MP1-178
-
Vyrážeč pístního čepu
a narážeč pojistného
kroužku
Piston pin drift
Kolbenbolzendom
MP1-180
-
MP1-201
-
MP1-202
-
MP1-202/10
-
MP1-203
3297
MP1-204
-
x
x
x
MP1-205
3121
x
x
x
x
x
x
MP1-206
3047 A
x
x
x
x
x
x
MP1-207
-
x
x
x
x
MP1-208
3070
x
x
x
x
MP1-210
VW 653/3
x
x
x
x
x
MP1-211
VW 541/1a,/5
x
x
x
x
x
MP1-211/6
VW541/6
x
x
MP1-172
-
MP1-173
-
x
MP1-174
-
x
MP1-176
x
x
x
x
x
x
x
Držák motoru pro
montážní stojan MP 9- Engine support
101
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Naražeč těsnícího
kroužku víka
rozvodových kol
Driver sleeve for
timing case cover
gasket
Treibhülse für
Steverraddeckeldich tung
Motorhalter
Pojízdný stojan na
motory 1,6 + 1,9D
Fahrbarer Wagen unter
Cart for transporting
AEE 1,6 and AEF 1,9D die Motore Aee 1,6
und AEF 1,9D
engines
x
x
x
x
Držák motoru a
převodovky /jako
VW540,ale pro stojan
MP9-101/
Engine and gearbox
support /same as
VW540,for only MP9101/
Motor und
Upevnění motoru a
Getriebehalter / gleich
převodovky na
wie VW540 ,nur fuer
napínací přípravek
MP9-101
Securing engine or
gearbox to support
clamp
Befestigung Motor
oder Getriebe am
Spannbock
x
x
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Upevnění motoru a
převodovky na
napínací přípravek
Securing engine or
gearbox to support
clamp
Befestigung Motor
oder Getriebe am
Spannbock
Páka k odtlačení
alternátoru
Tensioning lever
Spannhebel
Napnutí
vícedrážkového
řemenu alternátoru
Spannen der
Tensioning alternators
Generatoren mit
with poly V-belt
Keilrippenriemen
Výstružník vodítek
ventilů 7 mm
Reamer 7 mm
Reibahle 7 mm
x
Narážeč vodítek
ventilů 7 mm
Drift
Treiber
Narážení a vyrážení
vedení ventilů
Removing and
Ventilführungen eininstalling valve guides und auspressen
x
Vytahovák těsnícího
kroužku ventilů
Puller
Abziehvorrichtung
Demontáž těsnění
dříku ventilu,
Removing valve stem
demontáž a montáž
seals,
talíře ventilové pružiny
x
Natahovák těsnícího
kroužku klikového
hřídele
Oil seal fitting tool
Natahovák těsnícího
Einziehvorrichtung für
kroužku klikového
Dichtring
hřídele
Vodící čepy
Guilde pin
Führungsbolzen
Centrování hlavy válce
Zentrieren
Centring cylinder head
při demontáži a
Zylinderkopf bei Dewhen removing
montáži
Montage
x
Oil seal fitting tool
Ausbau
Ventilschaftdichtungen
, Ventilfederteller ausund einbauen
Einziehvorrichtung für
Dichtring
x
x
x
x
x
x
x
x
Tlaková hadice
Pressure hose
Druckschlauch
Výměna těsnění dříku Renewing valve stem
ventilu u namontované seals with cylinder
hlavy válce
head in situ
Ventilschaftabdichtung
en ersetzen bei
eingebautem
Zylinderkopf
x
x
x
x
x
x
Páka k montáži
ventilových pružin
Valve lever
Ventilhebel
Demontáž pružiny
ventilu
Removing valve
springs
Ventilfeder ausbauen
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Demontáž pružiny
ventilu
Removing valve
springs
Ventilfeder ausbauen
x
x
MP1-212
3129
x
x
x
x
x
x
x
MP1-213
2036
x
x
x
x
x
x
x
MP1-214
10-203
x
x
x
x
x
MP1-215
2085
x
x
x
x
MP1-216
3036
x
x
x
x
MP1-217
-
x
x
MP1-218
-
x
x
MP1-219
-
x
x
MP1-221
VW 558
MP1-222
10-201
x
MP1-223
3067
x
MP1-224
3180
MP1-225
3090
MP1-226
3203
MP1-227
3217
MP1-228
3241
MP1-228/1
x
x
x
x
x
x
Montagevorrichtung
für Ventile
Demontáž těsnění
ventilového dříku při
namontované hlavě
válce
Removing valve stem
seals with cylinder
head in situ
Ventilschaftabdichtung
en ausbauen bei
eingebautem
Zylinderkopf
x
Natahovák těsnícího
kroužku váčkového
hřídele
Fitting tool
Aufdrücker
Nasazení těsnicích
kroužků
Pulling in oil seals
Dichtringe einziehen
x
x
Vytahovák těsnících
kroužků
Oil seal extractor
Dichtringauszieher
Demontáž těsnicího
kroužku na Hallově
snímači, výměna
těsnicího kroužku
klikového hřídele - na
Removing Hall sender
oil seal, renewing
crankshaft oil seal pulley side
Dichtring am Hallgeber
ausbauen, Dichtring
für Kurbelwelle Riemenscheibenseite ersetzen
x
x
Páka na aretaci
rozvodového kola
vačky
Retainer
Gegenhalter
Oprava ventilového
pohonu
Servicing valve gears
Ventiltrieb
instandsetzen
Západka setrvačníku
Flywheel lock
Sperrklinke des
Schwungrades
Opěrná deska ventilů
Valve supporting plate Ventilstüztplatte
Opěrná deska ventilů
Valve supporting plate Ventilstüztplatte
Vymezovací podložka
snímače HÚ
Limiting pad of
induction sensor for
T.D.C.
Unterlegscheibe des
Induktivgebers
(Emissionstester)
Západka setrvačníku
Retainer for clutch
Gegenhalter für
Kupplung
Aretace setrvačníku a
tlačné desky při
demontáži spojky
Locking flywheel and
pressure plate when
removing clutch
Opěrný držák
Retainer
Gegenhalter
Locking flywheel for
Aretace setrvačníku při
removal and
demontáži a montáži
installation
Zajišťovací přípravek
Retainer
Gegenhalter
Locking flywheel when
Aretace setrvačniku při
Schwungrad zum Ausremoving and
demontáži a montáži
und Einbau arretieren
installing
Držák
Retainer
Halter
Opěra
Conrod support
Stütze für Pleuel
Vytahovák těsnících
kroužků
Oil seal extractor
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Schwungrad zum Ausund Einbau arretieren
Uchycení motoru při
montáži a demontáži
převodovky pomocí 10222A a 10-222A4
nebo 2024 A
Aretace napínacího
prvku klínového
žebrovaného řemene
při demontáži a
montáži klínového
Halten des Motors
beim Ein- uns Ausbau
des Getriebes mit 10222A und 10-222 A/4
oder 2024 A
Dichtringauszieher
Demontáž těsnění
klikového hřídele
Removing crankshaft
oil seal
KraftstoffRemoving fuel delivery
Fördereinheit
unit 139 mm
ausbauen 139 mm
Locking poly V-belt
tensioner when
removing poly V-belt
Halten des Motors
beim Ein- und Ausbau
des Getriebes mit 10222A und 10-222A4
oder 2024A
Arretieren
Spannelement
Keilrippenriemen bei
De- Montage
Keilrippenriemen
Dichtringe Kurbelwelle
ausbauen
Klíč na převlečenou
matici nádrže
Ring nut spanner
Schlüssel für
Überwurfmutter
Demontáž čerpadlové
soustavy 139 mm
x
Tlačné pouzdro
Fitting sleeves
Einziehhülsen
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
3241/1
Tlačné pouzdro
Fitting sleeves
Einziehhülsen
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
MP1-228/2
3241/2
Vodící pouzdro
Fitting sleeve
Einziehhülsen
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
MP1-228/3
3241/3
Šroub
Bold
Schraube
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
x
x
x
x
Schwungrad und
Druckplatte arretieren
bei KupplungsDemontage
x
x
x
x
Valve assembly
appliance
x
x
x
x
x
Pomocná tyč na de- a
montáž ventilů
x
x
x
x
Arretierbolzen
Getriebegehäuse
Driving locking pins in
eintreiben,
gearbox,
Ventilschaftabdichtung
en einbauen, Dichtring
x
x
x
Natahovák těsnících
kroužků ventilů
x
x
x
Aufdrücker
x
x
x
x
Fitting tool
x
x
x
x
Natahovák těsnících
kroužků ventilů
x
MP1-228/4
3241/4
Tlačné pouzdro
Fitting sleeves
Einziehhülsen
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
MP1-228/5
3241/5
Šroub
Hexagon bold
Sechskantschraube
Montáž těsnění Hallova Pulling in Hall sender
snímače
oil seal
Dichtring am Hallgeber
einziehen
MP1-229
3362
x
x
x
x
x
x
x
Montážní přípravek
Valve spring
compressor
Niederhalter für
Ventilfeder
Demontáž ventilových
pružin
Removing valve
springs
Demontage der
Ventilfedern
MP1-229/1
3362/1
x
x
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Thrust pad
Druckstück
Demontáž ventilových
pružin
Removing valve
springs
Demontage der
Ventilfedern
MP1-230
3364
x
x
x
x
x
x
Vytahovák
Puller
Abzieher für
Stahování těsnění
Ventilschaftabdichtung dříku ventilu
Removing valve stem
seals
Abziehen der
Ventilschaftabdichtung
MP1-231/1
3266/1
x
Vodící pouzdro
Fitting sleeve
Einziehhülsen
Montáž těsnění
klikového hřídele
Pulling in crankshaft
oil seals
Dichtringe Kurbelwelle
einziehen
MP1-231/2
3266/2
x
Vytlačovací pouzdro
Sleeve
Hülse
Montáž těsnění
klikového hřídele
Pulling in crankshaft
oil seals
Dichtringe Kurbelwelle
einziehen
MP1-233
3365
Narážeč těsnících
kroužků ventilů
Fitting tool
Nalisování těsnění
Aufdrücker für
Pressing valve stem
dříku ventilu na vedení
Ventilschaftabdichtung
seal on valve guide
ventilu
Aufdrücken der
Ventilschaftabdichtung
auf die Ventilführung
MP1-300
2065A
MP1-303
-
MP1-304
10-206
x
x
MP1-305
10-215
x
x
MP1-306
10-204
x
x
MP1-307
-
MP1-308
VAG1590
x
x
MP1-309
3400
x
x
MP1-310
3099
x
x
MP1-311
-
MP1-312
3418
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pravítko pro nastavení
Adjustment bar
vačky
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Einstellinear
Aretace vačkového
hřídele při demontáži
ozubeného řemene
Locking camshaft
when removing
toothed belt
Nockenwelle arretieren
bei Ausbau des
Zahnriemens
Podložka snímače HÚ
Limiting pad of
induction sensor
Unterlegscheibe des
Induktivgebers
Podložka snímače HÚ
Limiting pad of
induction sensor
Unterlegscheibe des
Induktivgebers
Narážeč vodítek
ventilů
Drift
Treiber
Nasazení pouzdra
ložiska pro přítlačnou
tyč spojky, vytlačení
vedení ventilu
Driving in clutch push
rod bearing bushes,
Lagerbuchse für
Kupplungsdruckstange
eintreiben,
Ventilführungen
auspressen
Výstružník vodítek
ventilů 8 mm
Reamer 8 mm
Reibahle 8 mm
Vyčištění vedení
ventilu
pressing out valve
guides
Ventilführungen
aufreiben
Natahovák těsnících
kroužků ventilů
Fitting tool
Aufdrücker
Natlačení těsnění
ventilového dříku při
namontované hlavě
válce
Ventilschaftabdichtung
Pressing on valve stem
en aufdrücken bei
seals with cylinder
eingebautem
head in situ
Zylinderkopf
Západka setrvačníku
Fly-wheel lock
Schwungradsperre
Wrench for water
Klíč na vodní pumpu a
pump and power
servořízení
steering
Schlüssel zur
Wasserpumpe und
Servolenkung
Wrench for water
Klíč na vodní pumpu a
pump and power
servořízení
steering
x
Ořech na montáž a
demontáž řemenice
alternátoru
Adapter
Vielzahnadapter
Demontáž a montáž
Removing and
Aus- und Einbau der
klínového žebrovaného installing V-belt pulley Keilriemenscheibe mit
řemene s volnoběžkou with freewheel
Freilauf
x
Podpěrné rameno
Toothed belt sprocket
holder
Gegenhalter für
Zahnriemenrad
Aretace kola
ozubeného řemene
klikového hřídele
Locking crankshaft
sprocket
Zahnriemenrad
Kurbelwelle arretieren
Nastavení vačkového
hřídele
Adjusting camshaft
Einstellung der
Nockenwelle
x
Pravítko pro nastavení
Adjustment bar
HÚ
Einstellvorrichtung für
OT - Punkt
Pravítko pro nastavení
Adjustment bar
vačky
Nockenwellenlineal
Schlüssel zur
Wasserpumpe und
Servolenkung
Pravítko pro nastavení
Adjustment bar
HÚ
Einstellvorrichtung für
Nastavení HÚ
OT - Punkt
Adjusting TDC
OT-Punkt einstellen
x
Montážní přípravek
Fitting sleeves
Einziehhülsen für
Dichtring
Montáž těsnícího
kroužku
Fitting sleeves
Einziehhülsen für
Dichtring
x
x
Tlačné pouzdro
Fitting sleeve
Einziehhülse
Montáž těsnícího
kroužku
Fitting sleeves
Einziehhülsen für
Dichtring
x
x
Narážecí pouzdro
Drift sleeve
Triebhülse
Nalisování hřídele kola
do pouzdra ložiska
kola, nalisování
hnacího hřídele do
pouzdra převodovky
Radwelle in
Pressing shaft in wheel
Radlagergehäuse
bearing housing,
einpressen,
pressing input shaft in
Antriebswelle in
gearbox
Getriebegehäuse
-
Vyrážeč axiálního
těsnění kapalinového
čerpadla
Extractor for cool and
pump seal
Austreiber für
Kühlmittelpumpendich
tring
MP1-503
-
Narážeč axiálního
těsnění kapalinového
čerpadla
Drift for inserting
coolant pump seal
Eintreibdorn für
Kühlmittelpumpendich
tring
MP1-503/1
-
Narážeč axiálního
těsnění kapalinového
čerpadla
Drift for inserting
coolant pump seal
Eintreibdorn für
Kühlmittelpumpendich
tring
MP1-503/2
-
Narážeč axiálního
těsnění kapalinového
čerpadla
Drift for inserting
coolant pump seal
Eintreibdorn für
Kühlmittelpumpendich
tring
MP1-504
-
Západka setrvačníku
Fly-wheel lock
Schwungradsperre
Aretace setrvačníku a
tlačné desky při
demontáži spojky
Locking flywheel and
pressure plate when
removing clutch
Schwungrad und
Druckplatte arretieren
bei KupplungsDemontage
MP1-505
-
Měřidlo k nastavení
škrtících klapek
karburátoru
Throttle valve dial
gauge (Pierburg
carburator)
Drosselklappenmeßuhr
(Pierburg-Vergaser)
MP1-507
-
Držák karburátoru
Carburettor support
Vergaserhalter
MP1-508
-
Klíč na odpojovač běhu Wrench for idle speed
naprázdno
shut - off valve
Schlüssel für
Leerlaufabschaltventil
MP1-601
-
Podložka se soupravou
k montáži a demontáži Assembly device for
kapalinového čerpadla coolant pump
a pružného lůžka
Montagevorrichtung
vor Kühlmittelpumpe
MP2-200
-
Středící trn lamely
spojky
Centering drift for
clutch plate
Zentrierdorn
Kupplungsscheibe
MP2-300
-
Středící trn lamely
spojky
Centering drift for
clutch plate
Zentrierdorn
Kupplungsscheibe
Středící trn lamely
spojky
Centering drift for
clutch plate
Zentrierdorn
Kupplungsscheibe
MP2-400
3178
Středící trn lamely
spojky
Centering disk
Zentrierscheibe
Vycentrování
setrvačníku při
montáži spojky
Centring when
installing clutch
Schwungrad zentrieren
bei
Kupplungsmontage
MP2-401
-
Středící trn lamely
spojky
Centering disk for
clutch
Zentrierscheibe für
Kupplung
MP2-501
-
Středící trn lamely
spojky
Centering drift for
clutch plate
Zentrierdorn
Kupplungsscheibe
Středící trn lamely
spojky
Centering drift for
clutch plate
Zentrierdorn
Kupplungsscheibe
MP3-401
VW228B
Vytahovák
Drift
Auszieher
Vytažení pouzdra
Pulling starter bush
startéru z obalu spojky out of clutch housing
MP1-313
2068A
x
MP1-314
2080A
x
x
x
x
x
x
MP1-315
3265
x
x
x
x
x
MP1-316
30-100
x
x
x
x
x
MP1-502
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Buchse für Anlasser
aus Kupplungsgehäuse
ausziehen
x
x
x
x
x
x
Gummilager und
Buchse für
Stoßdämpfer
einpressen
Trubkový díl
Tube
Rohrstück
Nalisování ložiska a
pouzdra tlumiče
Pressing in shock
absorber rubber bush
and bearing sleeve
Trubkový díl
Tube
Rohrstück
Demontáž kulového
kloubu podélného
nosníku
Removing longitudinal Kugelgelenk
Längslenker ausbauen,
member ball joint,
Přítlačný díl
Press tool
Druckstück
Nalisování ložiska kola Pressing wheel bearing Radlager in
Radlagergehäuse
do pouzdra ložiska
in wheel bearing
einpressen,
kola
housing,
x
Natlačovací pouzdro
Fitting sleeve
Auftreibhülse
Montážní práce na
převodovce, naražení
meziložiska
kardanového hřídele
x
x
Trn
Drift
Dorn
x
x
Nástavek k MP 3 - 403 Adapter
Adapter
Napínací pouzdro
Camping sleeve
Spannhülse
Měřící přípravek
Measuring device
Meßvorrichtung
Měřící přípravek
Measuring device
Základní desková
měrka
Universal mandrel
Endmaßplatte
Základní desková
měrka - 50 mm
Universal mandrel - 50
Endmaßplatte
mm
x
Opěrná deska
Thrust plate
Druckplatte
Podkládací deska pro
lisování ložisek
Aid for assembly work
on gearbox and
running gear
Montagehilfe bei
Getriebe- und
Fahrwerksarbeiten
x
x
Opěrná deska
Thrust plate
Druckplatte
Podkládací deska pro
lisování ložisek
Aid for assembly work
on gearbox and
running gear
Montagehilfe bei
Getriebe- und
Fahrwerksarbeiten
x
x
Narážeč
Press tool
Druckstempel
Montáž a demontáž
ložiska kola do/z
pouzdra ložiska kola
Pressing wheel bearing Radlager in
in/out of wheel
Radlagergehäuse einbearing housing
und auspressen
Trubka
Tube
Rohrstück
Demontáž ložiska
nosiče agregátu,
vytažení pouzdra
ložiska z krytu skříně
převodovky
Removing bonded
rubber bush for
assembly mounting,
pulling out bearing
bush from gearbox
Gummimetalllager für
Aggregateträger
ausbauen, pulling out
bearing bush from
gearbox cover
Tlačný díl
Press tool
Druckstück
Demontáž ozubených
kol, demontáž příruby
kardanového hřídele
pulling out bearing
bush from gearbox
cover
Lagerbuchse aus
Getriebegehäusedeckel
ausziehen
MP3-4012
VW416B
x
x
MP3-4013
VW421
x
x
x
x
x
MP3-4014
VW432
x
x
x
x
x
x
x
MP3-402
VW244B
x
x
x
x
x
x
x
MP3-403
VW295
x
x
x
x
MP3-403/1
VW295A
x
x
x
MP3-404/3
VW382/3
x
MP3-404/7
VW382/7
x
MP3-405/17
VW385/17
x
MP3-406
VW401
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MP3-407
VW402
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MP3-408
VW412
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MP3-409
VW418A
x
MP3-410
VW434
x
MP3-411
VW454
x
x
MP3-412
VW455
x
x
MP3-413
VW510
MP3-414
MP3-415
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Demontáž a montáž
vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska z/do pouzdra
spojkového převodu
Montáž těsnicího
kroužku do vodicího
pouzdra (převodovka),
nalisování jehlového
ložiska do skříně
Assembly work on
gearbox, driving on
front and rear
propshaft intermediate
bearings
Montagearbeiten am
Getriebe,
Zwischenlager
Kardanwelle
vorn/hinten auftreiben
Pressing taper roller
bearing outer race
in/out clutch
housing/gearbox
Außenring/Kegelrollenl
ager in KupplungsGetriebegehäuse auseintreiben
Driving oil seal in
Dichtring in die
guide sleeve
Führungshülse
(gearbox), driving
(Getriebe) eintreiben,
needle roller bearing in Nadellager in
gearbox
Getriebegehäuse
Meßvorrichtung
x
x
Tlačný díl
Press tool
Druckstück
Montáž těsnicího
kroužku do vodicího
pouzdra (skříň
převodovky), natlačení
pouzdra jehlového
Driving in guide sleeve
oil seal (gearbox),
pressing on needle
roller bearing sleeve
when dismantling and
Dichtring in die
Führungshülse
(Getriebegehäuse)
eintreiben, Hülse für
Nadellager aufpressen
x
x
x
Natlačovací pouzdro
Installing sleeve
Aufpresshülse
Natlačení pouzdra
jehlového ložiska při
rozebírání a montáži
výstupního hřídele
Pressing on needle
roller bearing sleeve
when dismantling and
assembling input shaft
Hülse für Nadellager
aufpressen bei
Zerlegen und ZSB der
Abtriebswelle
x
x
x
x
Natlačovací pouzdro
Thrust pad
Druckscheibe
x
x
x
x
Trubka
Tube
Rohrstück
Nalisování kuličkového
ložiska diferenciálu,
naražení vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska do pouzdra
Nalisování vnitřního
kroužku/kuželového
ložiska při rozebírání a
montáži výstupního
hřídele, nalisování
Kugellager für
Pressing in differential
Ausgleichgetriebe
bearing, driving taper
einpressen,
roller bearing outer
Außenring/Kegelrollenl
race in clutch housing
ager in
Pressing on taper roller Innenring/Kegelrollenl
bearing inner race
ager aufpressen bei
when dismantling and Zerlegen und ZSB. der
assembling output
Abtriebswelle, Lager
shaft, pressing in front vorn für Achslenker
x
x
x
Trn
Drift
Eintreibdorn
Montáž těsnění pro
přírubový hřídel
Installing flange shaft
oil seals
x
x
x
x
x
x
x
x
x
VW516
x
3106
x
x
Einbau der Dichtringe
für Flanschwellen
MP3-416
VW548
x
MP3-417
VW554
x
x
x
x
MP3-418
VW681
x
x
x
x
MP3-419
VW771
x
x
x
x
MP3-419/40
VW771/40
x
x
x
x
MP3-420
3124
MP3-422
VW391
x
MP3-423
VW407
x
x
MP3-424
30-21
x
x
x
MP3-425
30-211A
x
x
x
MP3-426
30-505
x
x
x
MP3-427
40-21
x
MP3-428
40-503
x
MP3-429
2010
x
MP3-430
2035
x
MP3-431
3002
x
MP3-432
3042
MP3-433
MP3-434
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kontrola třecího
momentu kuželového
ložiska pomocí
momentové měrky,
nastavení hnacího
Reibmoment
Checking taper roller
Kegelrollenlager
bearing friction torque
prüfen mit
with torque gauge,
Drehmomentlehre,
adjusting input shaft
Antriebswelle
Außenring
Vyrážení vnějšího
Driving taper roller
/Kegelrollenlager aus
kroužku/kuželového
bearing outer race out
Kupplungsložiska ze skříně
of clutch
Getriebegehäuse
převodovky se spojkou housing/gearbox
austreiben
Upevňovací díl
Clamp
Klemmstück
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Vytlačovací páka
Oil seal extractor lever Ausdrückhebel
Demontáž těsnicích
kroužků
Removing oil seals
Víceúčelový přípravek
Tensioning tool
Mehrweckwerkzeug
Vyražeč - např.gufer
,oddělení skříní
převodovek
Pulling out flange shaft
Dichtring für
oil seal, removing
Flanschwelle
differential housing
ausziehen,
cover
Závitový díl
Screws
Gewindeteil
Nástavec k MP3-403
Tlačný díl
Thrust pad
Druckstück
Montáž pouzder
těsnění ve spojkovém
pouzdru, nalisování
ložiska kola u zavěšení
předních kol
Montář kompletního
diferenciálu s
volnoběhem, stažení
kloubové příruby u
namontované
Vytlačení vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska nebo
ozubených kol,
natlačení náboje kola
Dichtringe abziehen
Installing oil seal
sleeves in clutch
housing,
Hülsen für Dichtringe
in Kupplungsgehäuse
einbauen,
pressing in wheel
bearing on front
suspension
Radlager einpressen
Radaufhängung vorn
Pressing off taper
roller bearing outer
race or gears,
Außenring/Kegelrollenl
ager oder Zahnräder
abpressen,
Montážní přípravek pro Drive flange fitting
kloubovou přírubu
appliance
Montagevorrichtung
für Gelenkwelle
Narážeč
Press tool
Druckstempel
Pouzdro
Sleeve
Hülse
Demontáž a montáž
tesnení hnacího
hrídele
pressing wheel hub in
wheel bearing
Radnabe in Radlager
einpressen
Stahovák
Support bridge
Abstützbrücke
Demontáž hnacího
hřídele
Removing input shaft
Antriebswelle
demontieren
Trn
Mandrel
Einsteckdorn
Demontáž jehlového
ložiska ze skříně
převodovky, montáž
přírubového hřídele do
pouzdra spojky
Nadellager aus
Driving needle roller
Getriebegehäuse
bearing out of
austreiben,
gearbox, driving flange
Flanschwelle in
shaft in clutch housing
Kupplungsgehäuse
Narážeč
Press tool
Treibhülse
Nasazení těsnění
výstupní příruby
kuželového soukolí
Pulling in oil seal for
bevel box output
flange
Dichtring für
Abtriebsflansch
Winkelgetriebe
einziehen
Vtlačovací pouzdro
Press tool
Einpreßwerkzeug
Montáž kulového
pouzdra rozvodového
hřídele
Pulling in selector
shaft ball sleeve
Kugelhülse für
Schaltwelle einziehen
Trubka
Tube
Rohrstück
K lisování lůžka
nápravy a ložisek
převodovky
Pressing bonded
tubber bush out of
wishbone
Anlagering demontieren beim
Zerlegen der
Antriebswlle,
Gummimetalllager für
Narážeč
Drift
Treibhülse
Nasazení těsnění
přírubového hřídele
Inserting flange shaft
oil seal
Dichtring für
Flanschwelle einsetzen
Tlačný díl
Thrust pad
Druckstück
Demontáž ozubených
kol výstupního hřídele,
demontáž ozubeného
kola/pohonu náprav
Removing output shaft
gear wheels, pressing
off final drive gear
wheel
Zahnräder
Abtriebswelle
abziehen,
Zahnrad/Achsantrieb
abpressen
x
Vytahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Demontáž skříně
převodovky
pressing off final drive Getriebegehäuse
gear wheel
abziehen
3059
x
Trubkový klíč
Box wrench
Rohrschlüssel
Removing selector
Demontáž řadicí tyče z
sleeve from selector
vidlice řazení
fork
Schaltrohr aus der
Schaltgabel
herausschrauben
3066
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montážní přípravek
Montagevorrichtung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Assembly tool
MP3-435
3097
x
Narážeč
Fitting tool
Auftreiber
Naražení jisticího
plechu vidlice řazení
Driving on selector
fork locking plate
Sicherungsblech
Schaltgabel auftreiben
MP3-436
3128
x
Vytahovák
Fitting tool
Einziehvorrichtung
Montáž těsnění
rozvodového hřídele
Pulling in selector
shaft oil seal
Dichtring für
Schaltwelle einziehen
MP3-447
VW387
x
Univerzální držák
měřících hodinek
Universal dial gauge
bracket
Universal Meßuhrhalter
MP3-448
VW408A
Trn
Press tool
Druckstempel
MP3-449
VW409
Trn
Press tool
Druckstempel
MP3-450
VW415A
Trubka
Tube
Rohrstück
MP3-451
VW422
x
MP3-452
VW429
x
MP3-453
VW431
x
MP3-454
VW439
x
MP3-455
VW447H
x
MP3-456
VW447I
MP3-457
VW457
x
x
MP3-458
VW472
x
x
MP3-459
VW473
MP3-460
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Trubka
Tube
Rohrstück
x
x
Podložka
Thrust ring
Druckring
x
x
Tlačný díl
Press tool
Druckstück
Vodící trn
Guilde pin shouldered
Führungsstück
Podložka
Thrust plate
Druckscheibe
Podložka
Thrust plate
Druckscheibe
x
x
Ventilführungen
Zkoušení vedení
prüfen,
ventilů, nastavení
Ausgleichgetriebe
diferenciálu, nastavení
einstellen,
axiální vůle spojky
VorwärtskupplungVytlačení ložiska kola z
pouzdra ložiska kola,
Vorwärtskupplungnalisování vnitřního
Axialspiel einstellen
kroužku kuličkového
ložiska při demontáži a
Nalisování nálevky pro
plnění oleje u
pressing in wheel
kuželového soukolí,
bearing on front
nalisování ložiska do
suspension
ramena nápravy
Nalisování ložiska do
ramena nápravy
Pressing bonded
rubber bush in
wishbone
Nalisování vnitřního
Removing taper roller
kroužku/kuželového
bearing inner race
ložiska při demontáži a
when dismantling and
opětovné montáži
assembling input shaft
hnacího hřídele
Pressing on locking
collar/synchro hub,
Lisování posuvného
driving in final
pouzdra
drive/planetary
gearbox oil seal
Vytažení vnitřního
Pulling off taper roller
kroužku/kuželového
bearing inner race
ložiska při demontáži a when removing output
shaft, removing inner
montáži výstupního
hřídele, demontáž
bearing race when
Removing ball sleeve
Demontáž kulového
from selector
pouzdra z krytu řazení
mechanism cover
Vyražení a nalisování
vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska při rozebírání a
montáži hnacího
Vyražení a nalisování
zadního ložiska
ramena nápravy,
vytlačení ložiska kola z
pouzdra ložiska kola
Vytlačení vnějšího
kroužku kuželového
ložiska z pouzdra
kuželového ložiska v
rozvodovce, demontáž
Pressing in/out taper
roller bearing outer
race when dismantling
and assembling input
shaft, driving needle
Checking valve guides,
adjusting differential,
adjusting forward
clutch axial play
Radlager aus
Radlagergehäuse
ausdrücken,
Innenring Kugellager
einpressen bei DeMontage Schaltgabel
Gummimetalllager in
Achslenker einpressen
Innenring/Kegelrollenl
ager aufpressen bei
Zerlegen und ZSB der
Antriebswelle
Schiebemuffe/Synchro
nkörper aufpressen,
Dichtring
Achsantrieb/Planeteng
etriebe eintreiben
Innenring/Kegelrollenl
ager abziehen bei DeMontage der
Abtriebswelle,
Innenring Kugellager
Kugelhülse aus
Schaltdeckel ausbauen
Außenring/Kegelrollenl
ager aus-einpressen
bei Zerlegen und ZSB
der Antriebswelle,
Nadellager
Nadellager
driving needle roller
Getriebegehäuse
bearing out of gearbox
austreiben
Außenring für
pressing wheel bearing Kegelrollenlager aus
out of wheel bearing
Trieblingsgehäuse
housing
auspressen,
Wechselgetriebe
x
x
x
x
x
x
Upevňovací lišty
Support rails
Aufnahmeschienen
x
x
x
x
x
x
Distanční pouzdro
Spacer sleeve
Abstandshülse
Nalisování radiálního
kuličkového ložiska kloubový hřídel
zavěšení zadních kol
Pressing grooved ball
bearing in drive shaft,
rear suspension
Rillenkugellager
einpressen
Gelenkwelle
Radaufhängung hinten
x
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Demontáž a montáž
vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska
Pressing taper roller
bearing outer race
in/out
Außenring/Kegelrollenl
ager ein- und
auspressen
VW512
x
x
x
x
x
x
Podložka
Thrust pad
Druckscheibe
Nalisování posuvného
pouzdra/tělesa
synchronu při
demontáži a montáži
výstupního hřídele,
Pressing on locking
collar/synchro hub
when dismantling and
assembling output
shaft, driving needle
Schiebemuffe/Synchro
nkörper Aufpressen
bei Zerlegen und ZSB.
Abtriebswelle
Nadellager in
MP3-461
VW519
x
x
x
x
x
x
Trubka
Tube
Rohrstück
Nalisování vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska do skříně
převodovky
Pressing taper roller
bearing outer race in
gearbox
Außenring
/Kegelrollenlager in
das Getriebegehäuse
einpressen
MP3-462/4
VW521/4
x
x
x
Rozpínací pouzdro
Tube
Rohrstück
MP3-462/7
VW521/7
x
x
x
Pouzdro
Sleeve
Hülse
x
x
Checking differential
friction torque with
torque gauge,Pulling
in selector shaft oil
seal with gearbox
Checking differential
friction torque with
torque gauge,Pulling
in selector shaft oil
seal with gearbox
Ausgleichgetriebe mit
Drehmomentlehre
prüfen Einstellung des
Verdrehflankenspiels
Ausgleichgetriebe mit
Drehmomentlehre
prüfen Einstellung des
Verdrehflankenspiels
MP3-462/8
VW521/8
x
Pouzdro
Sleeve
Hülse
MP3-46211
VW521/11
x
Pouzdro
Sleeve
Hülse
MP3-462/12
VW521/12
Pouzdro
Sleeve
Hülse
MP3-463
12-551
x
MP3-464
30-205
x
MP3-465
30-206
x
MP3-466
32-111
x
MP3-467
40-105
MP3-468
2007
x
MP3-470
3300A
x
MP3-472
3118
x
MP3-474
3144
x
x
x
x
x
MP3-475A
3190A
x
x
x
x
x
MP3-478
3336
x
x
x
x
x
x
MP3-479
VW423
x
x
x
x
x
x
MP3-481/2
VW460/2
MP3-481/3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nastavení kuželového
kola
Checking differential
friction torque with
torque gauge,Pulling
in selector shaft oil
seal with gearbox
Ausgleichgetriebe mit
Drehmomentlehre
prüfen Einstellung des
Verdrehflankenspiels
Adjusting und shaft
bevel gear
Kopfkegelrad
einstellen
Checking differential
friction torque with
torque gauge,Pulling
in selector shaft oil
seal with gearbox
Ausgleichgetriebe mit
Drehmomentlehre
prüfen Einstellung des
Verdrehflankenspiels
x
x
x
x
x
Středící trn
Centering mandrel
Zentrierdorn
Vyražení pouzder
ložiska a
axiálního/radiálního
jehlového ložiska
Pressing out bearing
bushes and
axial/radial needle
roller bearings
Lagerbuchsen und
Axial/Radialnadellager
auspressen
x
x
x
x
x
Podložka
Thrust plate
Druckteller
Nalisování vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska do pouzdra
spojky
Pressing taper roller
bearing outer race in
clutch housing
Außenring/Kegelrollenl
ager in
Kupplungsgehäuse
oder einpressen
Podložka
Thrust plate
Druckteller
Vytlačení ložiska z
pouzdra pro pomalý
rychlostní stupeň Transporter 1980
Pressing bearing out of
cross country gear
housing on Transporter
1980
Lager aus
Geländeganggehäuse
Transporter 1980
auspressen
Narážeč
Thrust piece
Aufdrücker
Pressing on small
taper roller bearing
inner race when
dismantling and
assembling output
Innenring/Kegelrollena
lger klein aufpressen
bei Zerlegen und ZSB.
der Abtriebswelle
Podložka
Thrust plate
Druckteller
Nalisování vnitřního
kroužku/kužel+E239ov
ého ložiska při
rozebírání a montáži
hnacího hřídele
Demontáž vnitřního
kroužku ložiska od
náboje kola, vytlačení
ložiska z ramena
nápravy - nahoře
Pressing rear bearing
in/out of wishbone
Lager hinten für
Achslenker auseinpressen
Pressing taper roller
bearing outer race in
gearbox
Außenring/Kegelrollenl
ager in das
Getriebegehäuse
einpressen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nalisování vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska do skříně
převodovky
x
x
Podložka
Thrust pad
Druckstück
x
x
Opěrný přípravek pro
motor
Engine support device
Abstützvorrichtung für Demontáž převodovky Levering gearbox off
Motor
od motoru
engine
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
x
Pouzdro
Sleeve
Hülse
x
x
Středící trn
Centralising mandrel
x
x
x
Transportní přípravek
x
x
x
Getriebe vom Motor
abdrücken
Demontáž a montáž
ložiska pohonu zadní
nápravy, vyražení
kulového dílu z krytu
řazení
Demontáž a montáž
předního pouzdra
ložiska kola, naražení
vnějšího
kroužku/kuželového
Removing and
installing bonded
rubber bush for rear
final drive, pressing
ball sleeve out of
Removing and
installing front wheel
bearing housing,
pressing taper roller
bearing outer ring in
Aus- und Einbau des
Gummimetalllagers für
Achsantrieb hinten,
Kugelhülse aus
Schaltdeckel
Aus- und Einbau
vordere
Radlagergehäuse,
Außenring/Kegelrollen
alger in das
Zentrierdorn
Vycentrování
spojkového kotouče
Centring clutch plate
Kupplungsscheibe
zentrieren
Gearbox attachment
appliance
Getriebe Anhängevorrichtung
Transportation of and
Přeprava převodovek a
placing gearbox on
nasazení na 3282
3282
Transport von
Getrieben und
Aufsetzen auf 3282
Trubka
Tube
Rohrstück
x
Trn
Mandrel
Dorn
VW460/3
x
Vytlačovací přípravek
Removal device
Ausdrückvorrichtung
MP3-483
30-204
x
Vtlačovací přípravek
Installing ring
Eindrückring
MP3-484
30-555
x
Opěrná podložka
Thrust piece
Druckstück
Demontáž snímacího
kola brzdového
kotouče
Sensorrad
Bremsscheibe
abziehen
x
x
x
x
x
x
Removing brake disc
sensor wheel
Trubka
Tube
Eindrückrohr
Nalisování ozubených
kol na kuželové kolo v
rozvodovce
x
Trubka se zářezem
Tube - split
Rohrstück
Uvolnění kola
hlavového kužele od
hnacího hřídele
Kopfkegelrad von
Pressing bevel gear off
Antriebswelle
input shaft
abpressen
40-203/2
x
Podložka
MP3-486/3
40-203/3
x
Trubka se zářezem
Tube - split
Rohrstück
MP3-487
3109
x
Stahovák
Puller
Einziehwerkzeug
Montáž příruby
hnacích hřídelů u
automatické
převodovky
Installing input shaft
flange on automatic
gearbox
Einbau der Flansche
für Antriebswellen am
Automatikgetriebe
MP3-488
3155
x
Klíč pro kruhovou
matici
Ring nut spanner
Schlüssel für
Ringmutter
Demontáž a montáž
matic s očkem u
pohonu náprav
Removing and
installing slotted nut
in final drive
Aus- und Einbau der
Ringmutter in den
Achsantrieben
MP3-489
3158
x
Narážeč
Drift sleeve
Treibhülse
Montáž těsnicích
kroužků pro kloubovou Installing drive flange
oil seals in final drive
přírubu u pohonu
náprav
Einbau der Dichtringe
für Gelenkflansche in
den Achsantrieben
MP3-490
3183A
x
Nástrčný klíč
Castallated box
spanner
Steckschlüssel
Nalisování vnitřního
kroužku malého
kuželového ložiska na
hnací hřídel
Pressing small taper
roller bearing inner
race on input shaft
Innenring für kleines
Kegelrollenlager auf
Antriebswelle
aufpressen
MP3-491
3267
x
Montážní kroužek
Assembly ring
Montagering
For assembling
freewheel device of
planet gear
Freilauf
Planetengetriebe
montieren
MP3-492
3274
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Sejmutí kuželového
kola v rozvodovce
Removing drive pinion Abziehen Triebling
MP3-494
3292
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Vyražení ložiska
Pressing out bonded
rubber bush
Gummimetalllager
ausdrücken
MP3-495
3373
x
Montážní páka
Flexible printed circuit
Hebel für Leiterfolie
film lever
Demontáž žebrované
fólie
Removing conductor
strip
Demontage der
Leiterfolie
MP3-499
3319
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnění
kloubové příruby
Pulling in drive flange
oil seal
Einziehen des
Dichtringes für
Gelenkflansch
MP3-501
-
Držák převodovky pro
montážní stojan MP 9 - Gearbox support
101
Getriebehalter
Držák převodovky pro
montážní stojan MP 9 - Gearbox support
101
MP3-502
-
Páka na zajištění
hnacího hřídele
Counter - support for
proppeler shaft
Gegenhalter für
Antriebswelle
MP3-503
-
Páka k demontáži
skříně spojky a
převodovky
Housing forcing lever
Gehäuseabdrückhebel
MP3-504
-
MP3-505
MP3-506
MP3-485
32-109
x
MP3-486/1
40-203/1
MP3-486/2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Scheibe
Narážeč vnitř. kroužku
Tool for removing and
lož. diferenciálu a
inserting differential
vyrážeč vnějš. kroužku
bearing
větš. lož. hnac. hřídele
Aus- und Eintreiber für
Ausgleichgetriebelager
-
Vyrážeč vnějšího
Tool for removing
kroužku menšího
bearing outer race ložiska hnacího hřídele propeller shaft
Austreiber für
Lageraußenring Antriebswelle
-
Vyrážeč vnějšího
kroužku ložiska
diferenciálu
Austreiber für
Lageraußenring Ausgleichgetriebe
x
x
Tool for removing
bearing outer race differential
Getriebehalter
MP3-507
-
x
x
Nástavek ke zpětnému
vyrážeči MP9 - 501 pro Reseting shoulder of
valivé ložisko hnaného MP 9 - 501
hřídele
Rückschlagansatz des
MP 9 - 501
MP3-508
-
x
x
Vyrážeč kolíku 4 mm
Extractor for locking
pin 4 mm
Austreiber für
Sicherungsstift 4 mm
MP3-509
-
x
x
Vyrážeč kolíku 5 mm
Extractor for locking
pin 5 mm
Austreiber für
Sicherungsstift 5 mm
MP3-510
-
Vyrážeč čepu satelitu
Austreiber für
Extractor for diferential
Ausgleichgetriebeachs
shaft
e
MP3-511
-
MP3-512
-
MP3-513
-
MP3-514
x
x
Narážeč vnějšího
kroužku hnacího
hřídele a vnějšího
kroužku ložiska
diferenciálu
Narážeč vnitřního
kroužku ložiska
hnacího hřídele a
vysouvací objímky
spojky
Drift for inserting taper Eintreibdorn für
Kegelrollenlageraußenr
roller bearing outer
ing
race
Sleeve for driving on
taper roller bearing
outer race
Naražeč vnitřního
Auftreibhülse für
kroužku ložiska
Kegelrollenlagerinnenri hnacího hřídele a
ng
vysouvací objímky
spojky
Sleeve for driving on
taper roller bearing
outer race
Auftreibhülse für
Kegelrollenlagerinnenri
ng
Sleeve for inserting
seal of clutch release
bushing
Einschlaghülse für
Dichtring
Kupplungsausrückmuff
e
Narážeč valivého
ložiska hnaného
hřídele
Drift for inserting roller Eintreibdorn für
bearing
Rollenlager
-
Narážeč těsnícího
kroužku vysouvací
objímky spojky
Sleeve for inserting
seal of clutch release
bushing
MP3-515
-
Narážeč těsnícího
kroužku hnacího
kloubového hřídele
Drift for inserting drive Eintreibdorn für
shaft seal
Gelenkwellendichtring
MP3-516
-
Narážeč pojistného
kroužku hnaného
hřídele
Drift for driving home
packing rings to bevel
pinion
Ritzelreibing Anschläger
MP3-517
-
Narážeč pouzdra
hřídele vypínací páky
spojky
Drift for inserting
bearing bush of
release lever shaft
Eintreibdorn für
Lagerbusche
Ausrückhebelwelle
MP3-519
-
Narážeč těsnícího
Drift for driving home
kroužku zasouvací tyče bush guide rod
Führungstangenbusch Naražeč těsnícího
Drift for driving home
en - Anschläger
kroužku zasouvací tyče bush guide rod
MP3-520
-
Kombinovaný stahovák
ke stažení lož. hnan. a
Extraction device
hnac. hříd.,diferenciálu
a jádra synchr .spojky
Abziehvorrichtung
MP3-521
-
Stahovák vysouvací
objímky spojky
Auszieher für
Stahovák vysouvací
Kupplungsausrückmuff
objímky spojky
e
MP3-522
-
Nástavek ke zpětnému
vyrážeči MP9 - 501 k
Adapter for resetting
demontáži pouzdra
tool - MP 9 - 501
vypínací páky spojky
Aufsatz zum
Rückschläger - MP 9 501
MP3-523
-
Vytahovák pryžového
lůžka převodovky
Device for removing
bonded rubber bush
Ausdrückvorrichtung
für Gummilager
MP3-524
-
Natahovák pryžového
lůžka převodovky
Tool for inserting
bonded rubber bush
Einpreßwerkzeug für
Gummilager
MP3-525
-
Přípravek k upevnění
hnaného hřídele
Clamping device for
output shaft
Einspannvorrichtung
für Abtriebswelle
MP3-526
-
Kleště k demontáži a
montáži pojistného
kroužku hnaného
hřídele
Pliers for circlip of
output shaft
Zange für
Sicherungsring
Abtriebswelle
x
x
x
x
Extractor for clutch
release bushing
Einschlaghülse für
Naražeč těsnícího
Dichtring
kroužku vysouvací
Kupplungsausrückmuff
objímky spojky
e
Naražeč těsnícího
kroužku hnacího
kloubového hřídele
Drift for inserting drive Eintreibdorn für
shaft seal
Gelenkwellendichtring
Extractor for clutch
release bushing
Führungstangenbusch
en - Anschläger
Auszieher für
Kupplungsausrückmuff
e
MP3-527
-
Naváděcí kroužek k
montáži skříně
převodovky
MP3-528
-
Krytka hnacího hřídele Securing sleeve for
seal of clutch release
k montáži vysouvací
bushing
objímky spojky
MP3-529
-
Trn k aretaci
diferenciálu
Arretierungsdorn für
Locking drift for
Kegelräder
differential bevel gears
Ausgleichgetriebe
MP3-531
-
Nástavek
momentového klíče k
měření třecího
momentu ložiska
diferenciálu
Shoulder for torque
wrench
Ansatz für
Drehmomentschlüssel
MP3-532
-
Stahovák křížového
unašeče kloubového
hřídele
Puller for pinion frame
Abzieher für
Zapfenstern
MP3-533
-
Nástroj na odjištění
matice
Tool for locking nut
Werkzeug für
Muttersicherung
MP3-534
-
Nástroj na odjištění
matice
Tool for locking nut
Werkzeug für
Muttersicherung
MP3-535
-
Měřidlo axiální vůle
synchronního kroužku
5-tého rychlostního
stupně
Device for measuring
axial play of 5th
synchromesh
Vorrichtung zur
Messung Axialspiel
Synchronisierung
MP3-601
-
Přípravek na demontáž
Device for removing
pružného lůžka
rubber bushings
převodovky
Ausdrückvorrichtung
für Gummilager
MP3-602
-
Přípravek na montáž
pružného lůžka
převodovky
Tool for inserting
rubber bushings
Einpreßwerkzeug für
Gummilager
MP3-604
-
x
x
Nástavek k demontáži
čepu uhlové páky
Adapter for reseting
tool
Vorsatz für
Rückschlager
MP3-605
-
x
x
Kleště na pojištění
Pliers for locking nut
matice hnacího hřídele
Zange für
Muttersicherung
MP3-606
-
x
x
Narážeč teflonových
pouzder řazení
Teflon gearing bush
setter
Anschläger von
Teflonlagerbuschen
Schaltwelle
MP3-607
-
Vytahovák teflonových Teflon gearing bush
pouzder řazení
extractor
Auszieher
Teflonlagerbuschen
Schaltwelle
MP3-608
-
Narážeč trubky
odvzdušnění skříně
převodovky
Venting tube setter
Anschläger des
Entlüftungsrohres
MP3-609
-
Vyrážeč teflonových
pouzder řazení
Venting tube lifter
Ausstoßer von
Lagerbuschen
Schaltwelle
MP3-610
-
Narážeč gufera s
prachovkou
Anschläger des
Setter for gasket inner Dichtringes mit
ring
Staubschutzmanschett
e
MP3-611
-
Narážeč gufera do
skříně spojky
Setter for setting
gasket ring into
gearbox
MP3-612
-
Přípravek na nalisování Drift for inserting of
ložiska hnacího hřídele drive shaft bearing
x
x
Guide ring for output
shaft
Führungsring für
Abtriebswelle
Sicherungshülse für
Dichtring
Kupplungsausrückmuff
e
Anschläger des
Dichtringes in das
Getriebegehäuse
Vorrichtung für
Anpressen des
Antriebwelle Lagers
Vorrichtung für
Auspressen des
Antriebwelle Lagers
MP3-613
-
Přípravek na vylisování Tool for removing off
ložiska hnacího hřídele driver shaft bearing
MP3-614
-
Přípravek na
navléknutí kroužku
tyče řazení
Device for sliding
gasket ring on gear
shift bar
Vorrichtung für
Ausetzen des
Schalthebel
Dichtringes
MP3-615
-
Naváděcí kroužek pro
montáž hnaného
hřídele
Draving in ring for
drive shaft mouting
Einführungsring für
Montage Antriebwelle
MP3-617
-
Upínací segment k
upevnění hnaného
hřídele pro MP3 - 525
Exchange part for MP 3 Austauschsegment zu
- 525
MP 3 - 525
MP3-618
-
Naváděcí kroužek pro
montáž pastorku
Guide ring for pinion
mounting
Einführungsring für
Montage Ritzel
MP5-123
-
Kleště pro montáž
upínacích pásek
Pliers
Zange
MP5-400
3416
x
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
DE- a montáž lůžek
náprav
Removing and
installing rear guide
bearing
Aus- und Einbau des
hinteren
Führungslagers
MP5-401
3346
x
x
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
DE- a montáž lůžek
náprav
Pressing bonded
rubber bushes in/out
of track control
arm/link
Aus- und Einpressen
von
Gummimetalllagern
am Traglenker
MP5-402
3301
x
x
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
DE- a montáž lůžek
náprav
Installing bonded
rubber bush in
subframe
Montagen
Gummimetalllager
Hilfsrahmen
MP5-403
3420
x
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
Montáž ložisek zádní
nápravy
Installing wheel
bearings in rear
axle/suspension
Montage Radlager
Hinterachse
MP5-404
VW637/2
Nabendeckelabzieher
Demontáž víček zadní
nápravy
Removing dust cap
from wheel hub unit,
removing wheel
bearing grease cap
Staubkappe
Radnabeneinheit
abdrücken,
Nabendeckel Radlager
abziehen
MP5-407
3133
MP5-501
-
Extension to drift MP 9Nástavek k vyrážeči
Rückschlagansatz des
MP 9 - 501 pro sejmutí 501 for driving back
MP 9 - 501
víčka náboje kola
wheel hub cap
MP5-502
-
Stahovák náboje kola
MP5-503
-
Podložka k vyražení a
Support to drive out in
Aussenkegellagerring naražení vnějšího
outer race of tapered
Stützscheibe
kroužku ložiska náboje
roller bearing
kola
MP5-504
-
Vyrážeč vnějšího
kroužku předního
ložiska náboje kola
MP5-505
-
Vložka vyrážeče MP 5 504 k vyražení
Additional piece to MP Hilfseinlage für MP 5 vnějšího kroužku
5 - 504
504
zadního ložiska
MP5-506
-
Narážeč vnějšího
Drift for driving in
kroužku ložiska náboje outer race of wheel
kola
hub bearing
MP5-507
-
Narážeč těsnícího
Drift for driving in
Nabendichtring kroužku ložiska náboje
wheel hub sealing ring Anschläger
kola
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Stahovák víčka ložiska
Hub cap puller
kola
x
x
Měřící přípravek pro
brzdové bubny
Break drum measuring Meßgerät für
appliance
Bremsstrommel
Wheel hub drag
Drift for driving out
outer race of front
tapered roller bearing
Nabenabzieher
Aussenkegellagerring Austreiber
Nebenaussenlagerring Anschläger
MP5-508
-
Narážeč náboje kola na Drift for driving hub on
Nabenschläger
čep kola
wheel shaft
MP5-509
-
Stahovák vnitřního
kroužku zadního
ložiska náboje kola
Drift for driving out
inner race of rear
bearing
Hinterlagerinenring Abzieher
MP5-510
-
Natahovák a stahovák
pryžového lůžka
vlečného ramene
Drag and installer of
trailing arm resilient
mouting
Elastischbett-Ab und
Aufzieher
MP5-511
-
Narážeč víčka náboje
kola
Drift for driving home
wheel hub cap
Nabendeckelaufschläg
er
MP5-520
-
Narážeč víčka náboje
kola
Drift for inserting
wheel hub cap
Eintreibdorn für
Radnabeldeckel
MP5-521
-
Narážeč těsnícího
kroužku ložiska
Drift for inserting hub
seal
Eintreibdorn für
Nabendichtring
MP5-521/1
-
Narážeč těsnícího
kroužku ložiska
Drift for inserting hub
seal
Eintreibdorn für
Nabendichtring
MP5-522
-
Narážeč vnějšího
kroužku ložiska zadní
nápravy
Drift for inserting hub
bearing outer race
Eintreibdorn für
Nabenlageraußenring
MP5-523
-
Vložka vyrážeče pro
vnější kroužek zadního Pad for MP 5 - 524
ložiska náboje
MP5-524
-
Drift for extracting hub Austreibdorn für
Vyrážeč vnějšího
Nabenlageraußenring
kroužku ložiska náboje bearing outer race
MP5-525
-
Device for striking
Narážeč příchytky lana
handbrake cable
ruční brzdy
bracket
Auschlagvorrichtung
für
Handbremsseilhalter
MP5-526
-
Přípravek pro
seřizování axiální vůle
ložiska zadní nápravy
Device for measuring
wheel bearing play
Meßvorrichtung für
Radlagerspiel
MP5-527/1
-
Přípravek pro
seřizování zátěžové
regulace brzd
Adjusting device for
brake pressure
regulator for PICK-UP
without body
Einstellvorrichtung
Bremskrafttregler für
PICK-UP ohne Aufbau
MP5-527/2
-
Přípravek pro
seřizování zátěžové
regulace brzd
Adjusting device for
brake pressure
regulator for PICK-UP
with steel body K1
Einstellvorrichtung für
Bremskrafttregler für
PICK-UP mit
Stahlblechaufbau K1
MP5-527/3
-
Přípravek pro
seřizování zátěžové
regulace brzd
Adjusting device for
brake pressure
regulator for PICK-UP
with plastic body K2
Einstellvorrichtung für
Bremskraftregler für
PICK-UP mit
Kunststoffaufbau K2
MP5-527/4
-
Přípravek pro
seřizování zátěžové
regulace brzd
Adjusting device for
brake pressure
regulator for FORMAN
plus end FORMAN
PRAKTIK
Einstellvorrichtung
Bremskraftregler für
FORMAN plus und
FORMAN PRAKTIK
MP5-529
-
Stahovák na nalisování Extraction and fitting
Ab- und Auszieher für
a vylisování pružného tool for bonded rubber
Gummilager
lůžka zadní nápravy
bush
MP5-602/1
-
Adjusting device for
Přípravek na seřízení
brake pressure
zátěžové regulace brzd
regulator for FELICIA
Einstellvorrichtung
Bremskraftregler für
FELICIA
MP5-602/2
-
Adjusting device for
Přípravek na seřízení
brake pressure
zátěžové regulace brzd regulator for FELICIA
Combi end VAN plus
Einstellvorrichtung
Bremskraftregler für
FELICIA Combi und
VAN plus
Hilfseinlage für MP 5 524
Jehlice pro navlékání
pružin
Needle for dragged in
springs
Federeinführungsnadel
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna těsnění
klikového hřídele na
straně řemenice
Narážeč
Press tool
Druckstempel
Assembling triple
Nalisování radiálního
roller spider, pressing Tripodestern
kuličkového ložiska do
grooved ball bearing in montieren,
pouzdra převodovky
gearbox
Podpěra
Support
Untersatz
Demontáž a montáž
zadního ložiska
ramena nápravy
Pressing rear bearing
in/out of wishbone
Rillenkugellager in
Getriebegehäuse
einpressen
Trubka
Tube
Abdrückrohr
Demontáž a montáž
zadního ložiska
ramena nápravy,
nalisování radiálního
kuličkového ložiska do
Pressing rear bearings
in/out of wishbone,
pressing grooved ball
bearing in bearing
plate
Lager hinten aus
Achslenker auseinpressen,
Rillenkugellager in
Lagerschild einpressen
x
Zajišťovací páka
Retainer
Gegenhalter
Nalisování ložiska pro
nosič agregátu
Pressing bonded
rubber bush in
subframe
Gummimetalllager für
Aggregateträger
einpressen
3252A
x
Klíč 46
Ring spanner 46 mm
Ringschlüssel SW 46
Sklon kola
Camber
Sturz
MP6-414
3253
x
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
Pressing wheel hub
Demontáž náboje kola
out of wheel bearing
z pouzdra ložiska kola
housing
Radnabe aus
Radlagergehäuse
ausdrücken
MP6-414/10
-
Šroub
Bold
Schraube
Šroub
Schraube
MP6-415
3260
Podložka
Pad
Scheibe
Pressing wheel bearing Radlager aus
Vytlacení ložiska kola z
Radlagergehäuse
out of wheel bearing
pouzdra ložiska kola
ausdrücken
housing
MP6-416
3423
x
x
Podložka
Pad
Scheibe
Přípravek ke stahování Removing wheel
kroužku ložiska přední bearing inner race,
front suspension
nápravy
Demontage
Radlagerinnenring,
Vorderachse
MP6-418
VW442
x
x
Narážeč
Thrust pad
Druckstück
Nalisování ložiska kola
do pouzdra ložiska
kola, nalisování
ochranné krytky
pouzdra brzdového
Pressing wheel bearing
in wheel bearing
housing, pressing
protective cap in brake
caliper
Radlager in
Radlagergehäuse
einpressen,
Schutzkappe
Bremssattelgehäuse
MP6-419
3259
x
x
Trubka
Tube
Rohr
nalisování vnějšího
kroužku kuželového
ložiska do skříně
převodovky
Pressing taper roller
bearing outer race in
gearbox
Außenring/Kegelrollenl
ager in das
Getriebegehäuse
einpressen
MP6-420
10-550
x
Trubka
Tube
Abdrückrohr
MP6-423
3077
x
Trubkový klíč 19
Socket 19 mm
Steckschlüsseleinsatz
SW 19
Nasazení těsnění
rozvodového hřídele
Driving in selector
shaft oil seal
Dichtring für
Schaltwelle eintreiben
MP6-425
3283
x
x
Vytlačovák
Pressing - out
appliance
Ausdrücker
Vytlačení
kloub.hřídele z
unaščeče kola
Pressing out ball joint
when removing and
installing drive shaft
Gelenkwelle
ausdrücken bei
Achsgelenk DeMontage
MP6-428
VW522
x
x
Vytlačovací pouzdro
Support sleeve
Abstützhülse
Nalisování
homokinetického
kloubu kloubového
hřídele
Gleichlaufgelenk der
Pressing inner CV joint
Gelenkwelle innen
on drive shaft
aufpressen
MP6-429
40-204a
Objímka
Tensioner
Spanner
Natlačení
homokinetického
kloubu kloubového
hřídele
Gleichlaufgelenk der
Pressing inner CV joint Gelenkwelle innen
drive shaft, installing aufpressen,
Tripodestern
triple roller spider
montieren
MP6-430
3347
Montážní přípravek
Fitting appliance
Montagevorrichtung
Demontáž a montáž
ložisek na vodicím
rameni
Aus- und Einziehen
Pulling bonded rubber
von
bushes in/out of guide
Gummimetalllagern
link
am Führungslenker
MP6-110
-
MP6-401
3288
x
x
MP6-405
VW411
x
x
MP6-407
40-103
x
x
MP6-408
30-14
MP6-410
3256
MP6-413
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Renewing crankshaft
oil seal, pulley side
Bold
Dichtring für
Kurbelwelle
Riemenscheibenseite
ersetzen
MP6-501
-
Stahovák unašeče a
ložiska kola
Abzieher für
Puller for front wheel
Vorderradnabe und
hub and wheel bearing
Radlager
MP6-503
-
Podložka pro
nalisování ložiska do
hlavy čepu kola a
unašeče kola do
ložiska
Guilde drift for front
wheel hub and wheel
bearing
MP6-504
-
Trn k nalisování ložiska
Pressure sleeve for
do hlavy čepu kola a
front wheel hub and
unašeče kola do
wheel bearing
ložiska
MP6-506
-
Stahovák a natahovák
pryžového lůžka
ramene
MP6-507
-
Přípravek k demontáži
Fitting appliance
pístu kotoučové brzdy
MP6-508
-
Stahovák vnitřního
kroužku ložiska z
unašeče
MP6-601
-
Přípravek na montáž a
Assembly device for
demontáž pružného
rubber bushings
lůžka přední nápravy
Montagevorrichtung
für Gummilager
MP6-602
-
Přípravek na de a
Device for shock
montáž pružiny tlumicí
absorber and spring
jednotky s držákem
unit ABS monting
sensoru ABS
Vorrichtung für
Montage Dämpfer und
Federainheit ABS
MP6-603
-
Stahovák pro uchycení Stabilizer clamping
stabilizátoru
remover
Abzieher für
Befestigung
Stabilisator
MP7-501
-
Stahovák kulových
čepů řídící tyče
Puller for ball pin
MP7-600
-
Stahovák redukce
volantu pro airbag
Steering wheel-toairbag adapter puller
MP7-601
-
Klíč na rozchodnou tyč
MP7-602
3094
MP8-102
Removing and
insertion tool for
bearing bushes
Führungsdorn für
Voderradnabe und
Radlager
Preßhülse für
Vorderradnabe und
Radlager
Aus-und Einzieher für
Lagerbuchsen
Montagevorrichtung
Abzieher für
Puller for bearing inner
Lagerinnenring
race of front wheel hub
Vorderradnabe
Stahovák vnitřního
kroužku ložiska z
unašeče
Abzieher für
Puller for bearing inner
Lagerinnenring
race of front wheel hub
Vorderradnabe
Přípravek na montáž a
Assembly device for
demontáž pružného
rubber bushings
lůžka přední nápravy
Montagevorrichtung
für Gummilager
Abzieher für
Kugelbolzen
Stahovák kulových
čepů řídící tyče
Puller for ball pin
Abzieher für
Kugelbolzen
Abzieher der
Lenkradreduktion für
Airbag
Stahovák redukce
volantu pro airbag
Steering wheel-toairbag adapter puller
Abzieher der
Lenkradreduktion für
Airbag
Wrench for wheel track Schlüssel für
bar
Spurstange
Klíč na rozchodnou tyč
Wrench for wheel track Schlüssel für
bar
Spurstange
Svěrka na stažení
hadic
Hose clamps up to 25
mm
Schlauchklemmen bis
25 mm
Zasvorkování hadic pro Clamping off coolant
chladicí kapalinu
hoses
-
Stahovák lopatkového
kola ventilátoru
Puller for fun wheel
Abzieher für Lüfterrad
MP8-501
-
Čep k ustředění
nápravnice
Shaft centering drift
Achszentrierdorn
MP8-502
-
Nástavek
momentového klíče
matice plováku
Device for removing
fuel gauge sender
Vorrichtung zum
Ausbau Geber für
Kraftstoffvorratsanzeig
e
MP8-503
-
Klíč na hrdlo nádrže
Wrench for removing
fuel gauge sender
Schlüssel für
Überwurfmutter
Einfüllstutzen
MP8-504
-
Kleště k montáži táhla
Special pliers for
mechanismu zámku
installing handle link
kliky
Montagerange für
Schlosszugmechanism
us
MP8-505
-
Přípravek na natlačení
plastového hranolku
na táhlo dveří
Montagewerkzeug für
Sicherungsstange
Schließzylinder
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Assembly tool for
securing rod of lock
cylinder
Kühlmittelschläuche
abklemmen
Montagewerkzeug für
Bowdenzug der
Türinnenbenbetätigun
g
MP8-507
-
Přípravek na demontáž Assembly tool for
a montáž lanka
bowden cable of door
ovládání zámku dveří interior mechanism
MP8-508
-
Přípravek k nasazení
plastových příchytek
do výplně dveří
MP8-509
-
Přípravek k naražení a Removing and
inserting tool for door
vyražení čepu
limiting pin
omezovače dveří
Aus- und Eintreiber für
Türbegrenzerbolzen
MP8-510
-
Vyrážeč čepu dveřních Disassembly tool for
závěsů
door hinge pin
Demontagewerkzeug
für Türscharnierbolzen
MP8-516
-
Třmen na nalisování a Removing and
vylisování kolíku táhla insertion device for
shift rod pin
řazení
Třmen na nalisování a Removing and
Aus-und
Einpreßvorrichtung für vylisování kolíku táhla insertion device for
shift rod pin
řazení
Stift Schaltstange
MP8-517
-
Trn na kalibraci trubek Calibrating drift for
výfukového potrubí
exhaust pipe
Kalibrierdorn für
Auspuffrohr
MP8-518
-
Kleště na kalibraci
trubek výfukového
potrubí
Calibrating pliers for
exhaust pipe
Kalibrierzange für
Auspuffrohr
MP8-519
-
Přípravek na stlačení
pružiny vnějšího
zpětného zrcátka
Tensioning device for
mechanical mirror
adjustment
Spannvorrichtung für
mechanische
Spiegelverstellung
MP8-523
-
Trn na demontáž
kulatých konektorů
Mandrel for the
removal of round
connectors
Ausbaubolzen für
runde Konnektoren
MP8-524
-
Přípravek na seřízení
trysek ostřikovače
světel /pozn.do FL/
Adjusting device for
nozzies of headlamp
washing system
Einstellvorrichtung für
Přípravek na seřízení
Düsen der
trysek ostřikovače
Scheinwerfersvětel
Waschanlage
MP8-525
-
Klíč matice palivové
nádrže
MONOMOTRONIC
Wrench for union nut
of fuel tank
Schlüssel für
Überwurfmutter
Kraftstoffbehälter
MP8-526
-
Klíč k zatažení čerpací
jednotky "MO NOMOTRONIC"
Device for removing
and installing fuel
delivery unit
MP8-527
-
Klíč k nastavení
snímače hladiny čerpa- Adjusting wrench for
cí jednotky
fuel gauge sender
"MONOMOTRONIC"
Einstellschlüssel für
Geber der Kraftstoffvorratsanzeige
MP8-529
-
Disassembly tool for
Přípravek na demontáž
nozzie pipe of
rozvodky ostřikoheadlight washing
vače předních světel
system
Demontagewerkzeug
für Düsenleitung
der Scheinwerfer Waschanlage
MP8-530
-
Přípravek na montáž
rozvodky ostřikovače předních světel
Montagewerkzeug für
Düsenleitung der
Scheinwerfer Waschanlage
MP8-602/1
-
MP8-602/2
x
x
x
x
x
Assembly tool for
plastic clip of door
interior trim
Assembly tool for
nozzie pipe of head light washing system
Montagewerkzeug für
Kunststoffclip der
Türinnenverkleidung
Adjusting device for
nozzies of headlamp
washing system
Aus-und
Einpreßvorrichtung für
Stift Schaltstange
Einstellvorrichtung für
Düsen der
ScheinwerferWaschanlage
Montagevorrichtung
zum Aus - und
Einbau der Kraftstoff fördereinheit
Disassembly tool for
Přípravek na demontáž
door inner trim pa vnitřních panelů
nel
Demontagewerkzeug
für Türinnenver kleidung
-
Disasembly tool for
Přípravek na demontáž
door inner trim pa vnitřních panelů
nel
Demontagewerkzeug
für Türinnenver kleidung
MP8-604
-
Narážeč čepů závěsů
bočních dveří
Eintreibdorn für
Drift for inserting front
Scharnierzapfen Tür
door hinge pin
vorn
Naražeč čepů závěsů
bočních dveří
Eintreibdorn für
Drift for inserting front
Scharnierzapfen Tür
door hinge pin
vorn
MP8-605
-
Přípravek na vyražení
čepů závěsů bočních dveří
Drift for removing
front door hinge pin
Austreibdorn für
Scharnierzapfen Tür
vorn
Přípravek na vyražení
čepů závěsů bočních dveří
Drift for removing
front door hinge pin
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Disassembly tool for
Přípravek na demontáž
door inner trim pa vnitřních panelů
nel
Demontagewerkzeug
für Türinnenver kleidung
Austreibdorn für
Scharnierzapfen Tür
vorn
MP8-605/1
-
Přípravek na vyražení
čepů závěsů bočních dveří
Disassembly tool for
door
Demontagewerkzeug
für Tür
MP8-605/2
-
Výměnná hlava k
přípravku MP8-605
Adapter (replacement
part) for MP8-605
Vorsatz (Ersatzteil) für Výměnná hlava k
MP8-605
přípravku MP8-605
MP8-606
-
Přípravek k nastavení
rovnoběžnosti zadní nápravy
Measuring device for
rear axle geometry
Meßvorrichtung für
Hinterachsgeometrie
MP8-607
-
Nástavec pro klíč
"TORX" na demontáž
dveří
Aufsatz für den
Stand for "TORX"
spanner-for the remo- "TORX" Schlüssel zum
ausbauen der Türen
val of doors
MP9-101
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Montážní stojan
Repair stand
Montageständer
MP9-102
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Podvozek montážního
stojanu MP9-101
Bogie for repair stand
Fahrgestell für
Montagesänder
MP9-105
-
Měrka pro seřizování
vůle mezi posilovačem a pístem
hlavního válce
Gauge for brake servo
unit
Lehre für
Bremskraftverstärker
MP9-200
10-222A
Závěsné zařízení
Engine support
bracket
Abfangvorrichtung
MP9-200/3
10-222A/3
x
MP9-200/7
10-222A/7
x
x
MP9-200/10
10-222A/10
x
x
MP9-200/18
10-222A/18
MP9-201
2024A
MP9-400
-
x
x
MP9-402
3289
x
x
MP9-403
-
x
x
MP9-501
-
MP9-502/1
MP9-503
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Přípravek na vyražení
čepů závěsů bočních dveří
Disassembly tool for
door
Demontagewerkzeug
für Tür
Adapter (replacement
part) for MP8-605
Vorsatz (Ersatzteil) für
MP8-605
Montážní stojan
Repair stand
Montageständer
Podvozek montážního
stojanu
Bogie for repair stand
Fahrgestell für
Montagesänder
Uchycení motoru
Supporting engine
Abfangen des Motors
Abfangen des Motors
For supporting engine
beim Aus- und
during removed and
Einbauen des
installation of gearbox
Getriebes
Adaptér
Adapter
Adapter
Uchycení motoru
(šestiválec)
Adaptér
Adapter
Adapter
Montáž a demontáž
For supporting engine
převodovky - vozidla s
during removed and
velkým předsazením
installation of gearbox
přední části
For removing and
installing Motor and
Gearbox
Abfangen des Motors
beim Aus- und
Einbauen des
Getriebes
x
Hák k MP9-200 a
T30099
Hooks - MP9200,T30099
Haken zu MP9200,T30099
De - a montáž motorů
a převodovek
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Montáž a demontáž
For supporting engine
převodovky - vozidla s
during removed and
velkým předsazením
installation of gearbox
přední části
Abfangen des Motors
beim Aus- und
Einbauen des
Getriebes
x
Závěsný držák na
motor
Lifting appliance
Aufhängen Motor
Zavěšení motoru
Lifting appliance
Aufhängen Motor
Natahovák kola
řemenice kompresoru
klimatizace
Adjustment piece for
air-conditioner
belt pulley
Natahovák kola
Riemenscheibenradauf
řemenice kompresoru
ziehvorrichtung
klimatizace
Adjustment piece for
air-conditioner
belt pulley
Riemenscheibenradauf
ziehvorrichtung
Uvolňovací přípravek
Releasing tool
Entriegelungswerkzeu
g
Demontáž
brzdov.pedálu
Bremspedal vom
Separating brake
Bremskraftverstärker
pedal from brake servo
trennen
Přípravek ke stlačení
pístu brzd
Brake piston pressing
tool
Kolbenrücksetzvorrich
utng
Přípravek ke stlačení
pístu brzd
Brake piston pressing
tool
Zpětný vyrážeč
Reseting tool for: MP3- Rückschläger für: MP3507, MP3-522,
507, MP3-522,
Zpětný vyražeč
MP3-604, MP5-501
MP3-604, MP5-501
-
Závěs na motor
Engine suspension
Motoraufhängung
-
Pojízdný stojan na
motor
Mobile engine stand
Fahrbarer
Motorständer
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
De -und Montage Motor und Getriebe
Kolbenrücksetzvorrich
utng
Reseting tool for: MP3- Rückschläger für: MP3507, MP3-522,
507, MP3-522,
MP3-604, MP5-501
MP3-604, MP5-501
MP9-504
-
Klíč na odvzdušnění
brzd
Spanner for brake
system bleeding
Schlüssel zur
Bremsentlüftung
MP9-505
-
Klíč na brzdové trubky
Spanner for brake
tubing
Schlüssel zur
Bremsleitungen
MP9-600
-
Stahovák kola
kompresoru
klimatizace
Extraction device
Abziehvorrichtung
MP9-601
-
Páka k zajištění kola
kompresoru
klimatizace
Counter - holder
Gegenhalter
T10001
T10001
Sada pro tlumiče
Shock absorber set
Stoßdämpfer - Set
De- a montáž tlumičů
Repairing shock
absorbers
Instandsetzungsarbeit
en an Federbeinen
T10002
T10002
x
x
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Montáž tlačné pružiny
Installing spring
pressure ring
Montage
Druckfederring
T10003
T10003
x
x
Klíč
Wrench
Schlüssel
Montáž stavěcí matice
Installing slotted nut
se zářezem
T10005
T10005
x
Kleště odjišťovací
Pliers
Zange
Demontáž spoje
snímače spojkového
válečku / spojkového
pedálu
Trennen der
Separating connection
Verbindung
between clutch pedal
Kupplungspedal
and master cylinder
Geberzylinder
T10007A
T10007A
Refraktometr
Refraktometer
Refractometer
For checking frost
protection of coolant
(G12++ / ethylene
glycol based G13),
windscreen washer
T10008
T10008
Zajišťovací destička
Marking plate
Absteckplättchen
Zkouška
mrazivzdornosti
chladící
kapalina,náplně do
ostřikovačů,náplně
Fixace hydraulického
napínáku ozubeného
řemene při montáži a
demontáži ozubeného
řemene
T10012
T10012
Držák motoru
Engine stand
Motorhalter
Demontáž a montáž
motorů
Removing and
installing engine
Aus- und Einbau der
Motoren
T10014
T10014
x
x
x
x
Držák
Support
Halter
Uchycení motoru
Supporting engine
Abfangen des Motors
T10015
T10015
x
x
x
x
Montážní přípravek
Fitting tool
Einziehvorrichtung
Montáž těsnění
vačkového hřídele
Montage der
Installing camshaft oil
Nockenwellendichtring
seals
e
T10016
T10016
x
x
x
x
Aretační přípravek
Camshaft clamp
Nockenwellenarretieru Aretace kol vačkového Locking camshaft
ng
hřídele
sprockets
T10017
T10017
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž těsnící příruby
For fitting sealing
Montage des
flange with integrated Dichtflansches mit
sender wheel
integrierten Geberrad
T10018
T10018
x
x
x
x
Vytahovák těsnicích
kroužků
Sealring extractor
Dichtringauszieher
Demontáž těsnění
vačkového hřídele
Removing camshaft oil Demontage der
seals
Nockenwellndichtringe
T10019
T10019
Narážeč
Thrust pad
Druckstück
Montáž těsnění hřídele
Installing radial oil
seal
Montage
Wellendichtring
T10020
T10020
x
Tensioning toothed
belt
Spannen des
Zahnriemens
T10022
T10022
x
Installing oil pump
Montage der Ölpumpe
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Klíč napínáku
rozvodového řemene
Pin wrench
Zweilochmutterndrehe Napnutí ozubeného
r
řemene
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž olejového
čerpadla
Locking hydraulic belt
tensioner when
removing and
installing toothed belt
Montage Nutmutter
Prüfung der
Frostschutzsicherheit
des Kühlwassers
(G12++ / G13 auf
Ethylenglykol-Basis),
Fixieren des
hydraulischen
Zahnriemenspanners
bei Ein- und Ausbau
des Zahnriemens
Arretierung der
Nockenwellenräder
T10027A
T10027A
x
T10029
T10029
x
T10030
T10030
x
T10031
T10031
T10032
T10032
T10035
T10035
x
T10037
T10037
x
T10038
T10038
T10040/1
T10040/1
T10040/2A+/3
T10040/2A+/3
T10041
T10041
T10042
T10042
T10044
T10044
T10046
T10046
x
T10047
T10047
x
x
T10049
T10049
x
x
T10050
T10050
x
x
T10051
T10051
x
T10052
T10052
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aretační trn
Mandrel
Absteckstift
Nastavení ovládání
řazení
Adjusting selector
mechanism
Einstellung der
Schaltbetätigung
Vytahovák
Assembly tool
Montagewerkzeug
Vytažení a nasazení
nástrčky zapalovací
svíčky
Removing and
installing spark plug
connectors
Abziehen und
Aufstecken der
Zündkerzenstecker
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Různé montážní práce
Variors repair work on
na zadní nápravě u
rear axle 4x4
vozidel s pohonem
všech kol
Diverse
Montagearbeiten im
Hinterachsbereich
Allradfahrzeuge
Přidržovací přípravek
Hold tool
Aufnahme
Demontáž a montáž
nosiče agregátu
Removing and
installing subframe
Aus- und Einbau des
Aggregatesträgers
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnění
kloubového hřídele
Chynging of joint shaft
Dichtring für linken
Gelenflansch ersetzen
x
Klíč
Socket
Steckeinsatz
Demontáž a montáž
předního stojanu
ložiska, pohon zadní
nápravy
Removing and
Aus- und Einbau des
installing front bearing
vorderen Lagerbockes,
bracket, rear final
Achsantrieb hinten
drive
x
Stahovák
Exaction
Abziehvorrichtung
Vytažení přírubového
hřídele
Golf 98, Bora 99,
Passat 97, alle
aktuellen AudiModelle.Removing
flange shafts
x
Upínací pás
Tensioning strap
Spanngurt
Upevnění vozidla při
Strapping vehicle to
demontáži agregátu ke lifting platform when
removing subframe
zvedáku
Fahrzeug bei
Aggregateausbau mit
der Hebebühne
verzurren
Háky
Hooks
Abzugshaken
Demontáž těsnění
klikového hřídele
(strana řemenice)
Demontage des
Kurbelwellendichtringe
s
(Riemenscheibenseite)
Háky
Hooks
Abzugshaken
Stažení 5.rychlostního
Pulling off 5-speed and Zahnräder 5.Gang und
kola a 6.rychlostního
6-speed gear wheels
6.Gang abziehen
kola.
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnění
klikového hřídele
(strana řemenice)
Installing crankshaft
oil seal (pulley side)
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnění
klikového hřídele
(strana setrvačníku)
Montage des
Assambly gasket krank
Kurbelwellendichtringe
shaft
s (Schwungradseite)
Aretační přípravek
Counter - hold tool
Gegenhalter
Arretieren des
Aretace setrvačníku při Locking flywheel when Schwungrades bei
opravě spojky
servicing clutch
Instandsetzung der
Kupplung
Trn
Drift
Dorn
Demontáž a montáž
pístních čepů
Removing and
installing piston pins
Aus- und Einabu der
Kolbenbolzen
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna jehlového
ložiska (polygonální
ložisko) výstupního
hřídele/kloubové
příruby
Renewing needle roller
bearing (polygon
bearing) for output
shaft/drive flange
Nadellager
(Polygonlager) für
Abtriebswelle /
Gelenkflansch ersetzen
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Removing crankshaft
oil seal
Abziehen der
Flanschwellen
Montage des
Kurbelwellendichtringe
s
(Riemenscheibenseite)
Dichtring für rechte
Renewing oil seal for
Flanschwelle und
right-hand flange shaft
Abtriebsflansch des
and output flange of
Winkelgetriebes
bevel box
ersetzen
Fixieren der
Aretace klikového
Locking crankshaft at Kurbelwelle am
hřídele na ozubeném
Kurbelwellenzahnrad
crankshaft sprocket
kole klikové hřídele při
when adjusting timing beim Einstellen der
nastavování časování
Steuerzeiten
Výměna těsnění
přírubového hřídele a
výstupní příruby
kuželového soukolí
x
x
x
Aretační přípravek
Crankshaft - stop
Kurbelwellen - stop
x
x
x
x
Přidržovací páka
Counter - holder
Gegenhalter
Counter-holding when
Přidržení pře
Gegenhalten beim Ausremoving and
demontáži a montáži
und Einbau des
installing camshaft
kola vačkového hřídele
Nockenwellenrades
sprocket
x
x
x
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Demontáž kola
vačkového hřídele z
konusu vačkového
hřídele
Lösen des
Releasing camshaft
Nockenwellenrades
sprocket from taper on
vom Konus der
camshaft
Nockenwelle
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Vodící a přítlačné
pouzdro pro montáž
těsnění klikového
hřídele
Führungs- und
Guide and press sleeve Drückhülse zum
Einbau des
for installing
Kurbelwellendichtringe
crankshaft oil seal
s
Nástrčná koncovka
XZN 6
Special wrench, long
reach XZN 6
Steckeinsatz XZN 6
Montáž upevňovacího
šroubu na napínacím
kusu jednotky
čerpadlo-tryska
Montage der
Installing securing bolt
befestigungsschraube
on clamping block of
am Spannklotz der
unit injector
Pumpe-Düse Einheit
Vytahovák
Puller
Abzieher
Demontáž
vysokotlakých vstřiků
Demontage der PumpeRemoving unit injector
Düse-Einheit aus dem
from cylinder head
Zylinderkopf
T10055/1
Adaptér
Adapter
Adapter
Demontáž
vysokotlakých vstřiků
Demontage CR-DüseRemoving unit injector
Einheit aus dem
from cylinder head
Zylinderkopf
T10055/2
T10055/2
Adaptér
Adapter
Adapter
Demontáž těsnícího
kroužku
For removing input
shaft sealing ring
Dichtring für
Antriebswelle
ausbauen
T10055/3
T10055/3
Adaptér
Adapter
Adapter
T10056
T10056
x
x
Assembly sleeves
Montagehülsen
Montáž o-kroužků na
jednotce čerpadlotryska
Installing O-rings in
unit injector
Montage der O-Ringe
auf die Pumpe-DüseEinheit
T10057
T10057
x
x
T10058
T10058
x
x
T10059
T10059
T10060A
T10060A
T10061
T10061
T10062
T10062
T10064
T10064
T10065
T10065
T10066
T10066
T10068A
T10068A
T10070
T10070
x
T10071
T10071
x
T10053
T10053
T10054
T10054
T10055
T10055
T10055/1
x
x
x
C
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Montážní přípravek
x
x
x
x
x
x
Přípravek na demontáž
Releasing tools for
autorádia a navigace
radio (4 pc)
Entriegelungswerkzeu
g für Radio
(4 Stck)
Demontáž
radiopříjmače a radionavigačního systému,
demontáž čtecí
lampičky s ochranou
Removing radios and
radio navigation
systems, removing
reading lamp with
interior monitoring
Ausbau der
Radiogeräte und des
RadioNavigationssystems,
Leseleuchte mit
x
x
x
x
x
x
Nástrčný klíč
Allen key, long reach
Steckeinsatz
Demontáž a montáž
olejové vany
Removing and
installing oil sump
Aus- und Einbau der
Ölwannen
Spojka
Shackle
Lasche
Demontáž a montáž
motoru, ve spojení se
závěsným zařízením
2024A se motor umístí
do montážní polohy
Removing and
installing engine. In
conjunction with lifting
tackle 2024 A the
engine is placed in the
Aus- und Einbau des
Motors. In Verbindung
mit der
Aufhängervorrichtung
2024A wird der Motor
x
Vymezovací čep
Locking pin
Absteckdorn
Aretace napínacího
přípravku pro klínový
žebrovaný řemen
Arretieren der
Locking the tensioning Spannelementes bei
device for the V-belt. Demontage des
Keilrippenriemens
x
Nástrčná koncovka
XZN 14
Socket, multi-point bit
Steckeinsatz XZN 14
XZN 14
Loosening and
Povolení a dotažení
tightening cylinder
matice pro hlavu válců
head nuts and
a upevňovacího šroubu
balancer weight
vyvažovacího závaží
securing bolts
Lösen und Anziehen
der
Zylinderkopfmuttern
sowie der
Befestigungsschraube
Držák
Support
Aufnahme
Demontáž a montáž
spodních spojovacích
šroubů
Removing and
installing lower
connecting bolts
Aus- und Einbau der
unteren
Verbindungsschrauben
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž náboje
kola/ložiska kola
Installing wheel
hub/wheel bearing
unit
Montage der
Radnabe/Radlager
Einheit
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Nalisování na kloubové Pressing triple roller
hřídele
spider on drive shaft
Aufpressen der
Tripodesterne auf die
Gelenkwellen
Klíč na olej. filtr
Haldex spojky
Key oil filter Haldex
Schlüssel für Ölfilter
Haldexkupllung
Povolení a dotažení
olejového filtru spojky
Haldex
Ölfilter der Haldex Kupplung lösen und
anziehen
Pravítko
Camshaft bar
Nockenwellenlineal
Fixace vačkového
hřídele
x
Nástrčný klíč
Special wrench, long
reach
Steckeinsatz
Demontáž a montáž
šroubů hlavy válce
Removing and
installing polydrive
cylinder head bolts
Demontage und
Montage von Polydrive Zylinderkopfschrauben
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž těsnění
vačkového hřídele
PTFE
Installing PTFE
camshaft oil seal
Montage des PTFE Nockenwellendichtring
es
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Loosening and
tightening Haldex
coupling oil filter
For holding the
camshafts in position.
Fixierung der
Nockenwellen.
T10079
T10079
x
x
x
x
x
x
Vodící čep
Guide mandrel
Führungsbolzen
Montáž hnacího a
výstupního hřídele s
uchycením ložiska,
ovládáním řazení a
kolem zpětného chodu
Installing input/output
shaft with bearing
mounting,
selector mechanism
and reverse gear in
An- und Abtriebswelle
mit Lageraufnahme,
Schaltbetätigung und
Rücklaufrad in das
Getriebegehäuse
T10080
T10080
x
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Press tool
Aufsatz
Nalisování uchycení
ložiska na hnací a
výstupní hřídel
Pressing bearing
mounting on
input/output shaft
Aufpressen der
Lageraufnahme auf die
An- und Abtriebswelle
T10081
T10081
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Press tool
Druckstück
Demontáž hnacího a
výstupního hřídele z
uchycení ložiska
Pressing input/output
shaft out of bearing
mounting
Auspressen der Anund Abtriebswellen
aus der
Lageraufnahme
T10082
T10082
Narážeč
Press tool
Druckstück
Montáž těsnění
přírubového hřídele
Installing flange shaft
radial oil seal
Montage der
Wellendichtringe für
die Flaschwellen
T10083
T10083
x
x
x
x
x
x
Podpěra
Press tool
Einpreßunterlage
Nalisování krytu
ložiska na hnací
hřídele
Pressing bearing
mounting on output
shaft
Aufpressen der
Lagerbrille auf die
triebwellen
T10083/1
T10083/1
x
x
x
x
x
x
Podložka
Washer
Scheibe
Nalisování krytu
ložiska na hnací
hřídele
T10084A
T10084A
x
x
x
x
x
x
Opěrná deska
Thrust plate
Druckplatte
Demontáž hnacích
hřídelů z krytu ložiska
Pressing output shaft
on bearing mounting
Auspressen der
Triebwellen aus der
Lagerbrille
T10085
T10085
x
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Press tool
Druckstück
Demontáž hnacích
hřídelů z pouzdra
Pressing output shaft
out of housing
Auspressen der
Triebwellen aus dem
Gehäuse
T10086
T10086
Středící trn
Centering disk
Zentrierdorn
Vycentrování
spojkového kotouče motor 1,4l
Centring clutch plate
on 1.4 ltr. Engine
Zentrieren der
Kupplungsscheibe 1,4l
Motor
T10092
T10092
Napínací šroub
Tensioning bolt
Spannschraube
Uvolnění napínacího
přípravku ozubeného
řemene
Releasing tension of
toothed belt tensioner
Entspannen der
Zahnriemen Spannvorrichtung
T10093
T10093
x
Vodící nástavec
Extractor
Führungsstagen
Demontáž přední
stěny chladiče bez
vypuštění chladiva
(vysunutí)
Frontend service
position
Montagen am Frontend
ohne Öffnung des
Kühlsystems
T10094A
T10094A
x
Vytahovák
Puller
Abzieher
Demontáž a montáž
zapalovacích cívek
Demontage und
Removing and
Montage von
installing ignition coils
Zündspulen mit
with final output stage
Leistungsendstufe
T10095A
T10095A
Vytahovák
Puller
Abzieher
Demontáž a montáž
zapalovacích cívek s
výkonovým koncovým
stupněm.
For removal and
assembly of ignition
coils with final output
stage
Demontage und
Montage von
Zündspulen mit
Leistungsendstufe
T10096
T10096
Středící čepy
Centering mandrel
Fixiervorrichtung
Fixování nápravnice
Locking subframe
Fixierung des
Hilfsrahmens
T10097
T10097
Středící trn
Centering disk
Zentriedorn
Středění spojkového
kotouče
Centring clutch plate
Zentrieren der
Kupplungsscheibe
T10099
T10099
Bity XZN 12
Bity XZN 12
Bity XZN 12
Povolení a dotažení
spojovacích šroubů
motoru/ převodovky
Loosening and
tightening connecting
bolts for engine and
gearbox
Lösen und Anziehen
der
Verbindungsschrauben
Motor/ Getriebe
T10100
T10100
x
x
x
x
x
x
Aretační přípravek
Crankshaft - stop
Kurbelwellen - stop
Fixing the crankshaft
Aretace klikového
in place at the oval
hřídele na ozubeném
crankshaft pulley when
kole klikové hřídele při
adjusting the valve
nastavování časování
timing
Fixieren der
Kurbelwelle am
Kurbelwellenzahnrad
beim Einstellen der
Steuerzeiten
T10101A
T10101A
x
x
x
x
x
x
Mastersatz für
Radschrauben Kamax
Montáž bezpečnostních Installing tamperšroubů kol
proof wheel bolts
Montagen von
diebstahlnehmenden
Radschrauben
T10107A
T10107A
x
Steckeinsatz
For removing and
De- a montážní
installing richt-hand
unášečů kloub. Hřídelů
stub shaft.
Aus-und Einbau der
rechten Steckwelle.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sada adaptérů pro
Adapter set for wheel
pojistné šrouby Kamax bolts Kamax
x
x
Nástrčný klíč
Socket and extended
bit
For pressing bearing
support on to input
and output shafts
Aufpressen der
Lageraufnahme auf
die An- und
Abtriebswelle
T10112A
T10112A
T10114
T10114
T10117
T10117
T10118
T10118
T10120
T10120
T10121
Puller
Abzieher
De -Montáž
zapalovacích kabelů
Přidržovací protikus
Counter-hold tool
Gegenhalter
Removing and
Demontáž a amontáž
installing shaft bevel
kuželového kola spojky
gear of Haldex
Haldex
coupling
Demontage und
Montage des
Schafkegelrades der
Haldex Kupplung
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž těsnění
Installing crankshaft
klikového hřídele v
PTFE, řadový 5-válcový PTFE oil seal
motor
Montage
Kurbelwellendichtring
in PTFE
x
Montážní přípravek
Dial gauge bracket
Montagevorrichtung
Montážní hák dveřní
vložky
Installing door lock
Schließhebel am
Türschloss arretieren
Polo 2002>, 3-válcový
vstřikový motor (kód
AWY), aretace
vačkového hřídele při
kontrole časování
Polo 2002>, 3-válcový
vstřikový motor (kódy
AWY a AZQ), aretace
klikové hřídele při
kontrole časování
Polo 2002>, 3-cyl.
injection engine
(engine code AWY)
Locking camshaft
when checking timing
Polo 2002 >, 3-cyl.
injection engine
(engine codes AWY
and AZQ),Locking
crankshaft when
Montáž těsnícího
kroužku (PTFE)
klikového hřídele, na
straně setrvačníku
Assembling PTFE
crankshaft seal,
flywheel end
Montage PTFE
Kurbelwellendichtring,
Schwungradseite
Locking camshaft
when checking timing
Arretierung der
Nockenwellen bei
Prüfung der
Steuerzeiten
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aretační čep
Locking pin
Fixierbolzen
T10121
x
x
x
Aretační čep
Locking pin
Fixierbolzen
T10122
T10122
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
T10123
T10123
x
x
x
Aretační přípravek
Camshaft clamp
Aretace vačkové
Nockenwellenfixierung hřídele při kontrole
časování rozvodu
T10125
T10125
Klíč 36
Socket AF 36 mm
Steckeinsatz SW 36
T10133
T10133
x
x
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
T10133/11-15
T10133/11-15
x
x
x
Doplňková sada
Supplement for tool
set
Ergänzung für
Werkzeugsatz
T10133/16A
T10133/16A
x
x
x
Demontážní přípravek
Removal tool
Demontagewerkzeug
T10133/17
T10133/17
x
x
x
Kalibrační pouzdro
Calibration sleeve
T10133/18
T10133/18
x
x
x
Pouzdro
T10133/19
T10133/19
T10134
T10134
x
T10143
T10143
x
T10145
T10145
x
T10146
T10146
x
x
B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Removing and
installing spark plug
connectors
Vytahovák
x
x
x
x
x
x
De-Montage des
Zündkerzenstecker
Arretierung der
Nockenwelle bei
Prüfung der
Steuerzeiten
Arretierung der
Kurbelwelle bei
Prüfung der
Steuerzeiten
Podvozek, demontáž a
De- und Montage der
Running gear, For
montáž šestihrané
Doppelsechskantmutte
removing and
matice, kloubová
installing 12-point nut r, Gelenkwelle
hřídel
For removal and
De- a montáže
installing of high
vysokotlakého
pressure injectors and
vstřikovacího ventilu s
installing of
těsnícím kroužkem
combustion chamber
For removal and
De- a montáž
installation of high
vysokotlakého
pressure injectors and
vstřikovacího ventilu a installation of
těsnícího kroužku
combustion chamber
De- und Montage des
Hochdruckeinspritzven
tiles sowie Montage
des
Brennraumdichtringes
De- und Montage der
Hochdruckeinspritzven
tile und Montage des
Brennraumdichtringes
am
Demontáž
vstříkovácího ventilu
Dismantling highpressure injector
Demontage der
HochdruckEinspritzventile
Kalibrierhülse
Kalibrování podložky
vysokotlakého
vstřikovacího ventilu
For calibration of
support disc on highpressure injection
Kalibrieren der
Stützsteibe am
Hochdruckeinspritzven
til
Sleeve
Hülse
Demontáž
vstříkovácího ventilu
Dismantling highpressure injectors
Demontage der
HochdruckEinspritzventile
Adaptér
Adapter
Adapter
Demontáž
vstříkovácího ventilu
Removal of highpressure injectors
Demontage der
HochdruckEinspritzventile
Montážní přípravek
Assambly tool
Montagewerkzeug
Montáž klikové
příruby s těsnícím
kroužkem ze strany
setrvačníku
Montage Dichtflansch
Assembly cranked
für Kurbewelleflange with sealing
quoits from output end Schwungrad seite
Tlačné pouzdro
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnícího
kroužku
Dichtring zur
Abdichtung
For renewing bevel
box lay shaft oil seal to Vorgelegewelle /
manual gearbox.
Winkelgetriebe zum
Schaltgetriebe
Přípravek ke stlačení
pístu brzd
Piston retaining
appliance
Kolbenrücksetzvorrich
utng
Odtlačení pístu
brzdového třmenu
Compression piston
brake stirrup
Rücksetzen des
Bremskolbens in
Verbindung mit
T10146
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
ochranné pouzdro na
stlačení pístu
brzdového třmenu
Installing protective
cap on brake caliper
housing
Bremsanlage,
Schutzkappe auf das
Bremssattelgehäuse
drücken
T10148
T10148
x
x
x
x
T10149
T10149
x
x
x
x
T10154
T10154
T10159A
T10159A
T10160
x
x
x
x
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
výměna těsnícího
kroužku s pouzdrem s
pouzdrem pro pravý
hřídel
For renewing onepiece seal with sleeve
on right-hand flanged
shaft
Einteiligen Dichtring
mit Hülse für die
rechte Flanschwelle
ersetzen
Držák
Support
Aufnahme
Podepření náboje kola
For supporting wheel
hub with aid of
gewarbox jack V.A.G.
1383 A
Abstützen der
Radnabe mit Hilfe des
Getriebehebers V.A.G.
1383 A heben
Bit XZN 10
Bit XZN 10
Steckeinsatz XZN 10
KarosserieGeneral body repairs, Montagearbeiten,
De- a montáž držáku
außen,
turbodmychadla,mont exterior, for basic
ážní práce na karoserii setting of boot/tailgate Grundeinstellung der
Klappe, hinten
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Odpojení tlačné tyče
posilovače brzd od
brzdového pedálu
For separating brake
servo push rod from
brake pedal
Druckstange des
Bremskraftverstärkes
vom Bremspedal
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž příruby s
těsnícím kroužkem
Assembly flange with
sealing quoits
Montage
Wellendichtring
Flanschwelle links und
rechts
x
Klín
Wedge
Keil
For removal of inserted Demontage von
Demontáž kloubového
gesteckten
(non - bolted joint)
hřídele
Gelenkwellen
drive shafts
Ořech 18
Bit XZN 18
Steckeinsatz XZN 18
De- a montáž ložiska
hlavy kola zadní
nápravy
x
x
x
x
x
x
x
T10160
x
x
x
x
T10161
T10161
x
x
x
T10162A
T10162A
x
T10163
T10163
x
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Vytahovák trysky PDE- For removing the unit
16v
injector
T10164
T10164
x
x
Montážní pouzdra
Assembly sleeves
Montagehülsen
montáž o-kroužků na
PDE trysky
For instaling the orings on the unit
injector
Montage der O-Ringe
auf die PDE
T10165
T10165
Přípravek pro zpětné
nastavení
Piston compressing
tool
Rückstellwerkzeug
Zpětné nastavení pístu
při demontáži a
montáži brzdového
obložení
Backward setting
piston at dismantling
and assembly brake
garniture
Bremssattel hinten
instand setzen
T10168
T10168
x
x
x
x
Trn
Drift
Dorn
Montáž pouzdra
drážkového hřídele
For installing selector
shaft bearing bush
Montage der
Laberbuchse/Schaltwel
le
T10169
T10169
x
x
x
x
Trn
Drift
Dorn
Montáž pojistného
pouzdra
For installing locking
lseeve
Montage der
Arretierhülse
T10170A
T10170A
x
x
x
Adaptér pro měřící
hodinky
Dial gauge adapter
Adapter für Messuhr
Ustavení vačky na HÚ
válce 1 při zkoušce a
nastavení časování /ve
spojení s
měř.hodinkama/
Forsetting the
crankshaft to TDC No.1
cylinder when
checking and
adjusting valve timing
Justieren der
Kurbelwelle auf OT
Zylinder 1 bei Prüfung
und Einstelung der
Steurzeiten in
T10171A
T10171A
x
x
x
Aretace vačkových
hřídelů
Camshaft clamp
Aretace vačkových
Nockenwellenfixierung hřídelů při zkoušce a
nastavení časování
For locking the
camshaft when
checking and
adjusting valve timing
Arretierung der
Nockenwellen bei
Prüfung der
Steuerzeiten
T10172A
T10172A
x
x
x
Přidržovací přípravek
Counter hold-tool
Gegenhalter
přidržení
To turn crankshaft
rozvod.kola,olej.čerpad
when checking timing
la,řetěz.kola vačky
Drehen der
Kurbelwelle bei
Prüfung der
Steuerzeiten,
Gegenhalten des
T10173
T10173
x
Nastavovací šablona
Setting gauge
Einstelllehre
Nasatvení páky řazení
Adjusting
Multi.funktion switch
Einstellung
Multifinktionschalter
T10174
T10174
x
Narážeč
Trust piece
Druckstück
Montáž těsnícího
kroužku (PTFE)
Installing oil seal
Montage
Wellendichtring
T10175
T10175
x
Narážeč
Trust piece
Druckstück
Montáž těsnícího
kroužku (PTFE)
Installing oil seal
Montage
Wellendichtring
T10176
T10176
x
Narážeč
Trust piece
Druckstück
Montáž těsnícího
kroužku (PTFE)
Installing oil seal
Montage
Wellendichtring
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
For removing and
installing the wheel
bearing / wheel hub
unit, rear axle
De- und Montage der
Radlager /
Radnabeneinheit,
Hinterachse
Ausbau der PumpeDüse-Einheit
T10177
T10177
x
T10178
T10178
x
x
x
T10179
T10179
x
x
x
T10203
T10203
x
x
T10208
T10208
x
x
T10214
T10214
x
x
x
x
T10219
T10219
x
x
x
x
T10230/10
T10230/10
x
x
T10230/12
T10230/12
x
x
T10235
T10235
T10236
T10236
x
T10238
T10238
x
T10240
T10240
T10241
T10241
T10243
T10243
T10244
T10244
T10246
T10246
T10249
T10249
T10252
T10252
x
x
x
Druckstück
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Entriegelungswerkzeu
g
x
Klíč 18
Insert tool 18mm
Einsteckwerkzeug SW
18
Klíč na nastavení
sbíhavosti
For adjusting rear axlw Sturz der Hinterachse
camber
einstellen
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž odvzušňovací
roury převodovky
For fitting breather
tube into transfer box
Entlüftungsrohr im
Verteilergetriebe
montieren
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž PTFE těsnících
kroužků
For renewing shaft
PTFE radial seal
PTFE Wellendichtring
ersetzen
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna
pryžokovového lůžka
nápravnice
For replacing bonded
rubber mounting in
gearbox carrier
Ersetzen des
Gummimetallagers im
Getriebeträger
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
For removing and
De - a montáž
installing bonded
pružného lůžka přední
rubber mounting in
nápravy
wishbone
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De - a montáž
pružného lůžka a
ložiska
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Adapter
Adapter
Adapter
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
For removing
Demontaž plynového
accelerator pedal
pedalu pro levostranné
module,LHD vehicles
řízení
only
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Demontaž plynového
pedalu pro
pravostranné řízení
For removing
accelerator pedal
module,RHD vehicles
only
Demontage des
Gaspedalmoduls,nur
Rechtslenkefahrzeuge
Otevřený klíč16mm
Open -jaw spanner 16
Maulschlüssel SW 16
mm
De- a montáž
vícedrážkového
řemene
For removing and
instaling belt
Betätigung der
Spannrolle
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku
For renowing oil seal
for bevel box with
manual gearbox
installed
Dichtring für
Winkelgetriebe bei
eingebauten
Schaltgetriebe
ersetzen
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna
pryžokovového lůžka
nápravnice
For renewing bonded
rubber mountings
during repairs to
subframe.
Gummimetallager bei
Instandsetzung des
Aggregatetägers.
Stahovák
Pressing-in appliance
Einpreßvorrichtung
Nalisování
kužel.ložiska hřídele
do skříně převodovky
For pressing drive
shaft ball bearing into
transmission housing.
Kugellager für
Antriebswelle in das
Getriebegahäuse
einpressen
Uzavírací přípravek
Sealing tool
Verschlusswerkzeug
For sealing lines when Verschliessen der
Uzavření vedení Aditivremoving additive
Leitungen bei Ausbau
demontáž
reservoir
des Additivbehealters.
Aretace vačkových
hřídelů
Camshaft clamp
Nockenwellenfixierung
De - a montáž
vačkových hřídelů
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Installing oil seal
Montage
Wellendichtring
Trust piece
x
x
Montáž těsnícího
kroužku (PTFE)
Narážeč
For removing and
De- a montáž pružiny installing over - centre
spring when bearing
spojkového pedálu
bracket is removed
For renewing various
bonded rubber bushes
of lower suspension
links and rear wheel
bearing housing
For renewing various
De - a montáž
bonded rubber bushes
pružného lůžka a
of lower suspension
ložiska
links and rear wheel
bearing housing
For fitting the gearbox
Upnutí převodovky do to support clamp MP9držáku MP1-202 se
101 or VAS 6095 in
stojanem MP9-101
conjunction with
engine and gearbox
General body repairs,
exterior
Přípravek na demontáž
For removing rear,
vnitřních panelů
fixed door windows
with window guide
For removing and
installingCamshaft
Aus- und Einbau der
Übertotpunktfeder bei
ausgebautem
Lagerblock
Gummimetalllager für
Achslenker aus- und
einbauen
Gummimetalllager
,Radlager aus- und
einbauen
Gummimetalllager
,Radlager aus- und
einbauen
Montage des Getriebes
an den Montagebock
MP9-101 oder VAS
6095 in Verbindung
mit dem Motor und
KarosserieMontagearbeiten,
außen
Hintere, feststehende
Türfensterscheibe mit
Demontage des
Gaspedalmoduls,nur
Linkslenkefahrzeuge
De -und Montage der
Nockenwellen
T10254
T10254
x
T10255
T10255
T10262
T10262
T10263
T10263
x
T10263/6
T10263/6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De- a montáž
pryžokovových lůžek
náprav ve spojení s
hydraulickým válcem
VAS6178.
For removing and
installing upper and
lower ball joints during
repairs to trailing
arms.
Aretace vyvažovacích
hřídelů
Locking tool
Absteckwerkzeug
Aretace vyvažovacích
hřídelů
Locking tool
Rám
Frame
Rahmen
Demontáž vačkových
hřídelů
For removal of
camshaft mouting
frame
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Trubka
Tube
Rohr
For removal and
installation of bonded
rubber busch during
repairs to rear
subframe
For removing bonded
Demontáž
rubber bush when
pryžokovového lůžka
repairing rear steel
zadní nápravy
type assembly carrier.
The repair is carried
For operating
tensioning roller
Klíč na napínací kladku
during removal and
rozvod.řemene
installation of toothed
belt on vehicles with
For locking
Aretace napínací
tensionning roller
kladky při výměně
during removal and
rozvod. řemene
installation of toolhed
belt on vehicles with
De - a montáž
pružných lůžek
De- und montage der
oberen und unteren
Kugelgelenke bei
Instandsetzung des
Längslenkers. Das
Arretierung der
Ausgleichswelle bei
Montage des
Ausgleichswellenmodu
ls
Demontage des
NockenwellenLagerrhmens
De -und Montage der
Gummimetalllager bei
instandsetzung des
hinteren
Agregatetragers
Demontage der
Gummimetalllager bei
Instandsetzung des
hinteren
Aggregateträgers in
Stahlausführung. Die
Betätigung der
Spannrolle bei Ausund Einbau des
Zahnriemens an
Fahrzeugen mit
Arretierung der
Spannrolle bei Ausund Einbau des
Zahnriemens an
Fahrzeugen mit
T10264
T10264
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Úhlový šestihranný klíč
Special wrench, long
reach
Winkelschraubendreher
T10265
T10265
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
zajišťovací přípravek
Locking tool
Absteckwerkzeug
T10268
T10268
x
Středící trn lamely
spojky
Centering disk
Zentrierscheibe
Středění lamely spojky
Centring when
installing clutch
Schwungrad zentrieren
bei
Kupplungsmontage
T10271
T10271
x
Vytahovák
Puller
Ausziehgriff
Rozložení a složení
převodovky
For removal of sealing
sleeve when
dismantling planetary
gearbox.
Demontage der
Dichthülse bei
Zerlegung des
Planetengetriebes.
T10276
T10276
x
Montážní rameno
Assembly jig
Montagebügel
Rozložení a složení
věže II
For removal and
assembly of dished
washers when
repairing “F” coupling
with freewheel.
De- und Montage der
Tellerfeder bei
Instandsetzung der
Kupplung „F“ mit
Freilauf.
T10282
T10282
x
Uchycení
Support
Aufnahmevorrichtung
Rozložení a složení
převodovky
For supporting tower
1.
Turm 1 in der
Aufnahmevorrichtung
absetzen.
T10283
T10283
x
Uchycení
Support
Aufnahmevorrichtung
Rozložení a složení
převodovky
For supporting tower
2.
Turm 2 in der
Aufnahmevorrichtung
absetzen.
T10285
T10285
x
Předepínací přípravek
Pretensioning tool
Vorspannwerk
Rozložení a složení
věže I
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10286
T10286
x
Stahovák zásobování
ATF
Puller for oil supply
Abzieher für
Ölversorgung
Rozložení a složení
zásobování ATF a
převodovky.
For removal and
installation of ATF
supply when
dismantling and
assembly planetary
T10287
T10287
x
Zvedací přípravek
Lifting device
Hebevorrichtung
Rozložení a složení
převodovky
T10288
T10288
x
Středící přípravek
Centring tool
Zentrierwerkzeug
Rozložení a složení
převodovky
T10289
T10289
x
Montážní rameno
Assembly jig
Montagebügel
Rozložení a složení
zásobování ATF
For removal and
installation of dished
washers when
repairing “F” coupling.
T10290
T10290
x
Montážní pouzdro
Assembly sleeve
Montagehülse
Rozložení a složení
převodovky
For securing sun wheel Sonnenrad auf der
on input shaft without Antriebswelle spielfrei
play.
sichern.
T10291
T10291
x
Deska
Plate
Platte
Rozložení a složení
věže II
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
De- und Montage der
ATF-Versorgung bei
Zerlegung und
Zusammenbau des
Planetengetriebes.
Herausheben von
For lifting out tower 1
Turm 1 aus dem
from gear casing and
Getriebegehäuse.und
for inserting in gear
Einsetzen in das
casing.
Getriebegehäuse.
Zentrierung der
For centring plates and
Belaglamellen und des
plate carrier when
Lamellenträgers bei
repairing planetary
Instandsetzung des
gearbox.
Planetengetriebes.
De- und Montage der
Tellerfeder bei
Instandsetzung der
Kupplung „F“.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10292
T10292
x
Deska
Plate
Platte
Rozložení a složení
věže I
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10293
T10293
x
Deska
Plate
Platte
Rozložení a složení
věže I
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10294
T10294
x
Deska
Plate
Platte
Rozložení a složení
věže II
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10295
T10295
x
Deska
Plate
Platte
Rozložení a složení
spojky C
For adjusting
clearance when
repairing couplings.
Lüftspiel bei
Instandsetzung der
Kupplungen einstellen.
T10298
T10298
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
koružku u kuželového
soukolí
Dichtring zwischen
For renewing seal
Winkelgetriebe und
between bevel box and
Schaltgetriebe am
manual gearbox on
ausgebauten
removed bevel box
Winkelgetriebe
T10302
T10302
x
Montážní pouzdro
Guide sleeve
Montagehülse
Montáž krytu spojky
For assembly of
clutchcover plate
Montage des
KupllungsAbschlussdeckel
T10303
T10303
x
Držící čep
Retaining bar
Haltebolzen
Montáž a nastavení
spojky
Installing -adjusting
clutch
Montage und
Einstelung Kupllung
T10306
T10306
x
Svírací přípravek
Klamp
Klemmvorrichtung
Sevření hřídele pro
povolení matice
For clamping the 12sided nut when
removing and
installing
Klemmen der
Antriebswelle bei Deund Montage der 12Kant Mutter
T10307
T10307
x
Speciální klíč
Special wrench
Schlüssel
De- a montáž matice
ze hřídele
For removal and
installation of nut on
drive shaft
De- und Montage der
Mutter an der
Antriebswelle
T10308
T10308
Montážní pouzdro
Assembly sleeves
Montagehülsen
montáž o-kroužků na
PDE trysky
For assembly of Orings on piezo type
unit injectors
4-Zyl. Dieselmotor
(2,0 l Motor, 4Ventiler)O-Ringe für
Pumpe-Düse-Einheit
mit Piezo Technik
T10309
T10309
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
stáhnutí synchr.jádra For pulling off 5th
5.rychl.st. S posuvnou speed gear whel
including syncro-hub
objímkou
T10310
T10310
Klíč
Special wrench
Schlüssel
De- a montáž
adaptér.kroužku na
centrál.zasuvce.
T10311
T10311
Podložka
Mud wing
compensation plate
Kotflügelunterlage
Podložka mezi blatník Underlay for wings
a nosník pro uchycení when supporting
motoru MP9-200 při de-engine during removal
a montáži převodovky and installation of
z vozu.
gearbox. Plates are
T10312
T10312
Vytahovák
Puller
Abzieher
Unterlage für die
For pulling off
Kotflügel beim
Demontáž svorkovnice connectors from
Abfangen des Motors
Piezo-PD
supply wiring of piezozum Aus- und Einbau
type unit injectors.
des Getriebes. Die
T10323
T10323
x
Stahovák
Support bridge
Abstützbrücke
De- a montáž obalu
spojky
To dismantle and
assemble the clutch
housing
De- und Montage des
Kupplungsgehäuses.
T10333
T10333
x
Trychtýř
Funnel
Trichter
Nasazení pístů
For inserting pistons
Einsetzen der Kolben
T10335
T10335
Stahovák
Puller
Abzieher
Stažení kola 3. a
4.rychlosti
Used to pull off 3rd
and 4th gear wheels
for repairs to gearbox
Zahnrad 3. und 4.
Gang bei
Instandsetzung des
Getriebes abziehen
T10338
T10338
x
Držák
Bracket
Halter
6-stupnová prímo
razená prevodovka
02E
For supporting engine
when removing and
installing gearbox
Abfangen des Motors
bei Aus- und Einbau
des Getriebes
T10340
T10340
x
Aretační šroub
Locking pin
Fixierschraube
Aretace klikového
hřídele
For fixing the
crankshaft in place
when adjusting the
valve timing
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
For turning adapter
ring when removing
and installing central
connector.
4-Zyl. Dieselmotor
(2,0 l Motor, 4Ventiler)
O-Ringe für PumpeDüse-Einheit mit Piezo
Technik montieren
Unterlage für die Kotflügel
beim Abfangen des Motors
zum Aus- und Einbau des
Getriebes. Die
Kotflügelunterlagen werden
zwischen der
Fixierung der
Kurbelwelle bei
Einstellung der
Steuerzeiten
x
x
Vodicí cep
Guide pin
Führungsbolzen
Demontáž a montáž
mechatroniky
Removal and
installation
Mechatronic
De- und Montage
Mechatronic
T10346
x
x
Držák
Bracket
Halter
Aretace závěsného
zařízení MP9-200
Aid for holding support
tool when removing
and installing the
gearbox.
Hilfsmittel zum Halten
der Abfangvorrichtung
bei Aus- und Einbau
des Getriebes.
T10347
T10347
x
x
Nástrčná koncovka
Socket
Steckeinsatz
De- a montáž krytu
hlavy válců
For dismantling and
assembling the
cylinder head cover
De- und Montage des
Zylinderkopfdeckels
T10349
T10349
Magnetický odjišťovací
Magnetic release tool
přípravek
Magnetisches
Entriegelungswerkzeu
g
Pro vyprázdnění
nádrže-magnetické
odblokování.
For draining natural
gas tank.
Erdgas
Kraftstoffbehälter
entleeren.
T10352
T10352
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
De- a montáž 4/3
vedení centrálních
ventilů pro nastavení
vačkového hřídele
T10352/1
T10352/1
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
De- a montáž 4/3
vedení centrálních
ventilů pro nastavení
vačkového hřídele
T10352/2
T10352/2
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
De- a montáž 4/3
vedení centrálních
ventilů pro nastavení
vačkového hřídele
T10353
T10353
x
x
x
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku hřídele vodní
pumpy
T10354
T10354
x
x
x
x
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku klikového
hřídele
T10355
T10355
x
x
x
x
Přidržovací páka
Counter hold tool
Gegenhalter
Přidržení tlumiče
kmitů pro povolení a
utažení šroubu
klikového hřídele
T10356
T10356
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De- a montáž
pryžokovových lůžek
náprav
T10356/7+/8
T10356/7+/8
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De- a montáž
pryžokovových lůžek
náprav
T10358
T10358
x
Držák
Bracket
Halter
Supporting engine
Abfangen des Motors
Držák motoru při de- a during installation and bei Aus- und Einbau
montáži hlavy válců
removal of cylinder
des Zylinderkopfes
head
T10359
T10359
x
Držák motoru
Engine support
Motorhalter
T10359/2
T10359/2
x
x
Čep
Pin
Bolzen
T10359/3
T10359/3
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
T10360
T10360
x
x
x
x
x
Montážní nářadí 12
mm
Insert tool, 12mm
Einsteckwerkzeug SW
12
T10361
T10361
x
x
x
x
T10362
T10362
T10341
T10341
T10346
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nástrčná koncovka, 24
Socket AF 24 mm
mm
Steckeinsatz SW 24
Trn
Dorn
Drift
De- und Montage des
Removal and
4/3 Wegeinstallation of 4/3-way
Zentralventiles der
central valve for
Nockenwellenverstellu
camshaft adjustment.
ng.
De- und Montage des
Removal and
4/3 Wegeinstallation of 4/3-way
Zentralventiles der
central valve for
Nockenwellenverstellu
camshaft adjustment.
ng.
De- und Montage des
Removal and
4/3 Wegeinstallation of 4/3-way
Zentralventiles der
central valve for
Nockenwellenverstellu
camshaft adjustment.
ng.
Wellendichtring für
Renewing oil seal for
Zwischenwellenintermediate shaft
Antrieb der
drive of coolant pump. Kühlmittelpumpe
ersetzen.
Renewing front
crankshaft oil seal.
Counterholding
vibration damper when
centre bolt for
crankshaft is loosened
or tightened.
Dismantling and
assembling the
bonded rubber bush
on the multi-link axle,
front-wheel and four
Dismantling and
assembling the
bonded rubber bush
on the multi-link axle,
front-wheel and four
Removal and
De- a montáž motoru z
installation of engine
vozu pomocí zvedáku
using engine and
motoru a převodovky
gearbox jack V.A.G
např. :V.A.G 1383 A.
1383 A.
Removal and
De- a montáž motoru z
installation of engine.
vozu pomocí zvedáku
The special tool
motoru a převodovky
T10359/2 is used in
např. :V.A.G 1383 A.
conjunction with
Removal and
De- a montáž motoru z
installation of engine
vozu pomocí zvedáku
in conjunction with
motoru a převodovky
engine support
např. :V.A.G 1383 A.
T10359 and engine
Montáž šroubu pro
Tightening bolt for
řemenici na
pulley on intermediate
předlohovém hřídeli - shaft drive of coolant
pohon čerpadla na
pump to specified
chladící kapalinu s
torque
De- a montáž matice
kloubového hřídele
Montáž aretačního
pouzdra
Wellendichtring für
Kurbelwelle vorn
ersetzen.
Gegenhalten des
Schwingungsdämpfers
beim Lösen und
Anziehen der
KurbelwellenDe- und Montage
Gummimetalllager
Mehrlenkerachse Frontund Allradantrieb
De- und Montage
Gummimetalllager
Mehrlenkerachse Frontund Allradantrieb
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber V.A.G
1383 A.
Aus- und Einbau des
Motors. Das
Spezialwerkzeug
T10359/2 wird in
Verbindung mit dem
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motorhalter
T10359 und Motorund Getriebeheber
Schraube für
Riemenscheibe am
ZwischenwellenAntrieb der
Kühlmittelpumpe mit
Removal and
De- und Montage der
installation of threaded
Gelenkwellenverschra
connection for drive
ubung
shaft
For installing locking
sleeve
Montage der
Arretierhülse
T10363
T10363
x
T10364
T10364
x
T10366
T10366
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nastavovací přípravek
Adjusting tool
Einstellwerkzeug
Aretace ozubeného
kola při nastavení
rozvodů
Fixierung des
For fixing drive gear
Antriebszahnrades bei
wheel when adjusting
Einstellung der
timing
Steuerzeiten
Nástrčná koncovka
Socket
Steckeinsatz
De- a montáž ventilů
pro plnění klimatizace
For removal and
De- und Montage der
assembly of valves on Ventile an den
Kaeltemitteileitungen
refrigerant lines
Nástrčná koncovka
Socket
Steckeinsatz
Demontáž dílů
distributor injection
vstřikovacího čerpadla
pump
Abdichtung der
Verteilereinspritzpum
pe instand setzen
For removing and
installing lower
change cover
Untere Abdeckung für
Steuerkette aus- und
einbauen
For repairing seal of
T10368
T10368
x
T10369/1
T10369/1
T10370
T10370
x
T10373
T10373
T10374
T10374
T10375
T10375
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
De-a montáž víka
rozvodového řetězu
Tlačné pouzdro
Thrust piece
Druckstück
Stahovák
Puller
Abzieher
x
Nástrčná koncovnka,
4mm
Socket 4mm
x
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž spojky
For removing clutch
x
x
Ustavovací přípravek
Setting tool
Endmass
Pro ustavení
uvolňovacího ložiska
K1 a K2
Position der
For determining
Einrücklager "K1 und
position of release
bearings "K1 and K2" K2" bestimmen.
Tlačné pouzdro
Trust pad
Druckscheibe
Abtriebswelle
De- a montáž hřídelů s and output shaft
ložiskem a uložením ze together with bearing gemeinsam mit der
skříně převodovky
support from gear
Lageraufnahme aus
x
x
x
x
x
For removing wiper
arms on front wiper
system with
integrated pedestrian
safety
For removing and
De- a montáž snímače installing engine
Steckeinsatz SW 4mm
otáček G28
speed sender G28
Demontáž ramének
stěračů
For removing input
T10376
T10376
T10377
T10377
T10381/1
T10381/1
T10382
T10382
T10383
T10383
T10384
T10384
T10385
T10385
T10387
T10387
T10389
T10389
T10392
T10392
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tlačné pouzdro
Trust piece
Druckstück
De- a montáž spojky
x
Montážní přípravek
Guide sleeve
Montagehülse
Montáž těsních
kroužků PiezoInjektorů
Zátka
Closure cap
Verschlusskappe
Stahovák
Puller
x
Klíny
Wedges
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Demontage der
Kupplung
Ausbau von An- und
casing
dem Getriebegehäuse
For installing clutch
Montge der Kupplung
For assembly of Oring on piezo type
injector
O-Ring für PiezoInjektor montieren
zátka proti vniknutí
nečistot do
převodovky
Seals splines on
gearbox to protect
against ingress of dirt
Steckverzahnung am
Getriebe zum Schutz
vor Schmutz
verschließen
Abziehvorrichtung
Stahovák pro
demontáž drážkových
kloubových hřídelů od
převodovky
For removal of drive
shafts
Demontage der
Gelenkwellen
Keile
Demontáž výplní dveří
For removal of door
trim
Demontage der
Türverkleidungen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ráčnový kloubový klíč
13
Ratchet attachment 13 Ratschenring mm
schlüssel SW 13
Demontáž a montáž
držáku DPF
For removing and
installing hexagon
nuts on bracket od
diesel particulate
filter
x
x
x
x
x
x
Nástrčná koncovka
XZN 10
Socket insert XZN 10
Steckeinsatz XZN 10
Demontáž a montáž
zpětného vedení
výfuk.plynů
De- und Montage des
For removing and
installing exhaust gas Abgasrückführungsro
hres
recirculation pipe
Naražeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnících
kroužků rozvodovky
For removing front
final drive shaft seal
Wellendichtring für
Achsantrieb vorn
ersetzen
x
Odjišťovací přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
Demontáž středních
mřížek větrání z
přístrojové desky
Fox: For installing door
lock, Tiguan: For
removal and
installation of the lock
cylinder hausing on
Fox: Montage des
Türschlosses, Tiguan:
De- und Montage des
Schliesszylinderhäuses
bei Türen ohne
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž
rozvodového kola
For removal of
crankshaft spur gear
Demontage des
Kurbelwellenstirnrades
x
x
x
x
x
Motordrehzahlgeber
G28 aus- und
einbauen
x
x
x
x
Demontage der
Wischerarme an der
Frontwischeranlage
mit intergriertem
Fußgängerschutz
x
x
x
x
x
De - und Montage der
Sechskantmuttern am
Halter des
Dieselpartikelfilters
T10393
T10393
x
x
x
x
Očkový nástavec
14mm
Insert tool 14 mm
Einsteckwerkzeug SW
14
Montáž upevňovacího
šroubu vloženého kola
na vyrovnávací hřídel
modul ve spojení s
T10099
T10394
T10394
x
x
x
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž
vyvažovacích hřídelů
T10395
T10395
x
x
x
x
Sada klíčů 17mm
Tool set 17mm
Werkzeugsatz SW17
De-a montáž snímačů
a senzorů k číštění
výfukových plynů
T10395/8.../10
T10395/8…/10
Sada klíčů 19mm
Tool set 19mm
Werkzeugsatz SW19
De- a montáž
teplotních senzorů
T10402
T10402
x
x
x
x
x
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž
piezoinjektorů
For removal of
injectors (piezo
injectors)
Demontage der
Einspritzeinheiten
(Piezo Injektoren)
T10403
T10403
x
x
x
x
x
x
x
Transportní přípravek
Transportation lock
Transportsicherung
Uzamykající blokovací
prvek výfukového
systému
Locking decoupling
element of exhaust
system
Entkopplungselement
der Abgasanlage
fixieren
T10404
T10404
x
x
x
x
x
Transportní přípravek
Transportation lock
Transportsicherung
Uzamykající blokovací
prvek výfukového
systému
Locking decoupling
element of exhaust
system
Entkopplungselement
der Abgasanlage
fixieren
T10405
T10405
x
x
x
x
x
x
Nástrčná koncovka T30
Socket T30
s kuželovou hlavou
Steckeinsatz T30 mit
Kugelkopf
De-a montáž sací
trubky
For dismantling and
mounting the intake
manifold
De- und Montage
Saugrohr
T10406
T10406
x
x
x
x
Vodící čepy
Guide bolt
Fuehrungsbolzen
Vedení pro montáž
mechatroniky
T10407
T10407
x
x
x
x
Montážní páka
Assembly lever
Montagehebel
T10408
T10408
x
Stahovací deska
Puller
Abzieherplatte
Stažení obalu
převodovky s jádrem
sinchronní spojky
5.rychlosti
T10408/3
T10408/3
x
Spona
Plate
Lasche
pro aretaci
ozubeného kola 5.
Rychlosti proti
poškození jehlového
ložiska
T10409
T10409
T10411
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
For installing securing
bolt for intermediate
gear on balancer
schaft module in
conjuction with bit
Montage der
Befestigungsschraube
Zwischenrad am
Ausgleichswellenmodu
l in Verbindung mit
Demontage der
For removal of
Ausgleichswelle in
balancer schaft in
Verbindung mit dem
conjuction with special
Spezialwerkzeug
tool T10133/3
T10133/3
Removal and
installation of senders
and sensors on
systems for
purification of exhaust
Removal and
installation of exhaust
gas temperature
sensors
To guide the
mechatronic
component during the
mounting of the
mechatronic unit
To operate the
Zajištění ovládání páky engaging lever during
dismantling and
spojky pro de- a
montáž mechatroniky mounting of the
machatronic unit
De- und Montage von
Gebern und Sensoren
zur Abgasreinigung
Aus- und Einbau von
Abgastemperratursen
zoren
Führung der
Mechatronik-Einheit
bei Montage der
Mechatronik
Betätigung der
Einrückhebel bei Deund Montage der
Zahnräder 5. Gang
To remove fifth speed
und 6. Gang
and sixth speed gears
gemeinsam mit
with the gearbox
Getriebegehäuse
Abstanshalter
spacer between
zwischen Nadellager
needle bearing and
und Zahnrad 5. Gang
5th gear when pulling
beim Abziehen des
off gearbox housing
Getriebegehäuses
To operate the
Betätigung der
tensioning roller
Spannrolle bei Ausduring the removal
und Einbau des
and installation of the
Zahnriemens
toothed belt
x
x
x
x
x
x
Úhlový klíč SW8
Angle screwdriver
8mm
Winkelschraubendrehe Uvolnění napínací
r SW8
klady
T10411
x
x
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly sleeves
Montagehülse
Montáž těsnícího
For assembly of Okroužku vysokotlakého
rings unit injectors
vedení
1,6l CR Injektoren,
Rail und
Hochdruckleitungen
T10414
T10414
x
x
x
Aretační čep
Locking pin
Fixierbolzen
aretace vačkového
hřídele
Arretierung der
Nockenwelle
T10415
T10415
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž magnetic
injektorů
For removal of
injectors (magneticinjectors).
Demontage der
Einspritzeinheiten
(Magnet-Injektoren)
T10416
T10416
x
x
x
x
Držák motoru
Engine support
Motorhalter
De - a montáž motoru
Removal and
installlation of engine
using engine and
gearbox jack
V.A.G.1383A
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebehalter
V.A.G.1838A
T10417
T10417
x
x
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montáž PTFE těsnících
kroužků
Installing crankshaft
PTFE oil seal
Montage
Kurbelwellendichtring
in PTFE
T10420
T10420
x
x
x
x
x
Vytahovák těsnicích
kroužků
Oil seal extractor
Dichtringauszieher
Demontáž těsnícího
kroužku hřídele
převodovky na straně
spojky
Pulling out crankshaft
oil seal
Dichtring für
Getriebewelle
ausziehen
x
x
x
x
x
x
Locking camshaft
T10421
T10421
T10422A
T10422A
T10423
T10423
T10425
T10425
T10426
T10426
T10427
T10427
x
x
x
T10428
T10428
x
x
x
T10443
T10443
x
x
x
T10445
T10445
x
x
x
T10446
T10446
T10451
T10451
T10452
T10452
T10453
T10453
T10454
T10454
T10460
T10460
T10461
x
x
x
x
x
x
Thrust piece
Druckstück
x
x
Nástrčný klíč 10mm
Socket 10 mm
Steckeinsatz SW 10
x
x
Očkový klíč 10x12
Ring spaner 10 x 12
Ringschlüssel 10 x 12
Měřící přípravek
Measuring tool
Messvorrichtung
To determine shims
Nastavení
vymezovacích kroužků for clutch and
převodovky
gearbox housing
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž injektorů
x
Přidržovací přípravek
Extractor
Abdrückvorrichtung
To pull off gearbox
Stažení skříně
housing. Puller T10427
převodovky ve spojení is used in conjunction
s T10323.
with special tool
T10323.
x
Naražeč
Thrust piece
Druckstück
Nalisování kroužků
ložisek převodovky
Lagerschalen für
Pressing in bearing
Abtriebswellen
shells for output shafts
einpressen
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž těsnícího
kroužku vačkového
hřídele
Dichtring für
Removal of camshaft
Nockenwelle
seal
ausbauen
x
Kloubový klíč XZN 8
Jointed bit (XZN 8)
Gelenksteckschlüssel
XZN 8
De- a montáž
termostatu
Removal and
installation of 4/2way valve with
thermostat
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna
pryžokovového lůžka
nápravnice
For renewal of bondedbei Instandsetzung
rubber mounting when
des Aggregateträgers
repairing subframe
Aus- und Einbau der
Kuehlmittelpumpe
Fixierung des
Hilfsrahmens
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Výměna
tlakového
ovladače
turbodmychadla
Výměna
tlakového
ovladače
turbodmychadla
For replacement of
actuator with position
sender for charge
Druckdose mit
Positionsgeber für
Ladedrucksteller
wechseln
For replacement of
actuator with position
sender for charge
Druckdose mit
Positionsgeber für
Ladedrucksteller
wechseln
For removal of
injectors
Einstellscheiben des
Kupplungs- und
Getriebegehäuses
ermitteln
Demontage des
Injektors
Abziehen des
Getriebgehäuses. Die
Abziehvorrichtung
T10427 wird in
Verbidung mit dem
De- und Montage des
4 / 2–Wege–Ventiles
mit Kühlmittelregler
Gummimetalllager
ersetzen
Socket Torx30
Steckeinsatz Torx30
De- a montáž vodní
pumpy
For removal and
installation of coolant
pump
Středící čepy
Centering mandrel
Fixiervorrichtung
Fixování nápravnice
Locking subframe
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Výměna
pryžokovového lůžka
nápravnice
výměna a seřízení
podtlakového
ovladače
turbodmychadla
klíč Torx30
x
Wellendichtring für
Getriebe ersetzen
Naražeč
x
x
Montáž těsnících
For removing front
kroužků převodovky na
final drive shaft seal
straně spojky
x
For renewal of
bonded-rubber
mounting for rear
track control arm
For replacement of
actuator with position
sender for charge
pressure actuator
Gummimetalllager für
Achslenker hinten
ersetzen
Druckdose mit
Positionsgeber für
Ladedrucksteller
wechseln
x
x
Nástrčkový klíč
Socket, 10 mm
Steckeinsatz SW 10
x
x
x
Zátka
Cover cap
Verschlusskappe
T10461
x
x
x
Klíč
Spaner
Schlüssel
T10465
T10465
x
x
x
Odjištóvací přípravek
Release tool
T10466
T10466
x
x
x
x
x
x
Ustavovací přípravek
Setting tool
Endmass
Pro ustavení
uvolňovacího ložiska
K1 a K2
Position der
For determining
Einrücklager "K1 und
position of release
bearings "K1 and K2" K2" bestimmen.
T10468
T10468
x
x
x
x
x
x
Páka
Lever
Hebel
Demontáž spojky
palivového vedení
Counterholding
coupling when
disconnecting fuel
lines in engine
compartment
x
x
x
x
x
x
x
x
x
zátka proti vniknutí
nečistot do
převodovky
To seal stub shaft
splines on gearbox
and protect against
soiling
Steckverzahnung am
Getriebe zum Schutz
vor Schmutz
verschließen
Gegenhalten des
Anschlussstutzens
beim Lösen der
Ölvorlaufleitung am
Turbolader
Přidržovací klíč pro
To counterhold union
povolení a utažení
when loosening oil
převlečné matice
supply line on
přívodního olejového
turbocharger
vedení
Demontáž
Stecker für Geber
releasing connector of
svorkovnice pro
Entriegelungswerzeug
gearbox input speed Getriebeeingangsdreh
snímač otáček G182 v
zahl G182 entriegeln
sender G182
převodovce
Gegenhalten der
Steckkupplung beim
Trennen der
Kraftstoffleitung im
Motorraum
Counterholding
Gegenhalten der
alternator shaft when Generatorwelle bei
De- und Montage der
assembling poly VKeilrippenriemenschei
belt pulley with
be mit Freilauf am
Counterholding
Gegenhalten der
alternator shaft when Generatorwelle bei
De- a motáž
dismantling and
De- und Montage der
volnoběžky alternátoru
assembling poly VKeilrippenriemenschei
belt pulley with
be mit Freilauf am
Dismantling and
De- und Montage der
assembling poly VKeilrippenriemenschei
De- a motáž
belt pulley with
volnoběžky alternátoru
be mit Freilauf am
freewheel on
Drehstromgenerator
alternator
counterholding belt
Gegenhalten der
De- a montáž
pulley when removing Riemenscheibe bei Deupevňovacího šroubu
and installing securing und Montage der
řemenice
Befestigunsschraube
bolt
T10469
T10469
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nástrčkový klíč XZN
10
Socket XZN 10
Steckeinsatz XZN 10
T10470
T10470
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nástrčkový klíč T50
Socket Torx T50
Steckeinsatz T50
T10474
T10474
x
x
Adaptér
Adapter
Vielzahnadapter
T10475
T10475
x
x
Zajišťovací páka
Retainer
Gegenhalter
T10476
T10476
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeug
T10477
T10477
x
x
Aretační přípravek
Camshaft clamp
Zajištění vačkových
Nockenwellenfixierung hřídelů pro nastavení
časování
T10478A
nebo/oder/or
T10478+T10478/5
T10478A
nebo/oder/or
T10478+T10478/5
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna těsnícího
kroužku vačkových
hřídelů
T10479A nebo
T10479+T10479/4
T10479A nebo
T10479+T10479/4
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna těsnícího
kroužku vačkových
hřídelů
replacing camshaft
seal (gearbox end)
T10480
T10480
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Aretace nosiče zámku
v servisní poloze
Fixierung des
locking lock carrier in
Schlossträgers in
service position
Servicestellung
T10481
T10481
x
x
Naražeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku kloubových
hřídelů
replacing left drive
shaft seal
Wellendichttring für
Gelenkwelle links
ersetzen
T10482
T10482
x
x
Naražeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku kloubových
hřídelů
replacing right drive
shaft seal
Wellendichttring für
Gelenkwelle rechts
ersetzen
T10483
T10483
x
x
Držák motoru
Engine support
Motorhalter
De- a montáž motoru
removal and
installation of engine
in conjunction with
engine and gearbox
jack V.A.G. 1383A
T10484
T10484
Držák převodovky
Gearbox support
Getriebehalter
Držák převodovky pro
montážní stojan
VAS6095
For fitting gearbox to
support clamp VW
313, or alternatively to
engine and gearbox
support VAS 6095
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber V.A.G
1383 A
T10485
T10485
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Výměna těsnícího
kroužku klikového
hřídele
Wellendichtring für
replacing crankshaft Kurbelwelle
seal (belt pulley end) (Riemenscheibenseite
) ersetzen
T10486A
nebo/oder/or
T10486+T10486/1
T10486A
nebo/oder/or
T10486+T10486/1
x
x
Středící čepy
Locating pins
Fixiervorrichtung
Fixování nápravnice
Locating subframe
Fixierung des
Aggregateträgers
T10487
T10487
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagewerkzeuge
k snadnému nasazení
aretace vačkových
hřídelů
for simple insertion of
camshaft fitting when
checking the valve
timing
zum leichten
Einsetzen der
Nockenwellenfixierun
g
T10489
T10489
x
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž kola
vysokotlakého
čerpadla
Removal of highpressure pump drive
wheel
Demontage
Hochdruckpumpenrad
T10490
T10490
x
x
Aretační přípravek
Crankshaft stop
Kurbelwellenstopp
Aretace klikového
hřídele
Locking crankshaft
Fixierung der
Kurbelwelle
T10491
T10491
x
x
Nástrčný klíč 22mm
Socket 22 mm
Steckeinsatz SW 22
De- a montáž
lambdasondy
Removal nd
De- und Montage
installation of Lambda
Lambdasonde
probe
x
x
De- a motáž
dismantling and
volnoběžky alternátoru
Zajištění vačkových
kol pro nastavení
časování
Fixierung der
locks camshaft gears Nockenwellenräder
when adjusting timing bei Einstellung der
Steuerzeiten
Fixierung der
locks camshaft when Nockenwelle bei
checking and
Prüfung und
adjusting timing
Einstellung der
Steuerzeiten
Wellendichtring für
Nockenwelle
replacing camshaft
seal (belt pulley end) (Riemenscheibenseite
) ersetzen
Wellendichtring für
Nockenwelle
(Getriebeseite)
ersetzen
Montage des Getriebes
an den Spannbock VW
313, wahlweise Motorund Getriebeheber
VAS 6095
T10492
T10492
x
x
Aretační přípravek
Locking pin
Abstecken des
Absteckstift
zajištění kola
vysokotlakého
čerpadla a vačkových
hřídelů
Locking high-pressure
Hochdruckpumpenrad
pump drive wheel and
es sowie Fixierung
from EU 6 locking
der Nockenwelle ab
camshaft
výměna těsnícího
kroužku vačkového
hřídele
Renewal of camshaft
seal
EU 6
Wellendichtring für
Nockenwelle ersetzen
T10493
T10493
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
T10494
T10494
x
x
Aretační přípravek
Camshaft clamp
Aretace vačkových
Nockenwellenfixierung hřídelů při nastavení
časování
T10495
T10495
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De- a montáž
pryžokovových lůžek
ve spojení s
hydraulickým válcem
VAS6179
Fixierung der
Nockenwelle bei
Prüfung und
Einstellung der
Steuerzeiten
De- und Montage
Removal and
isntallation of bonded Gummimetallager der
rubber bush for torsion Verbundlenkerachse
beam ain conjunction in Verbindung mit
with hydraulic cylinder dem
T10496
T10496
x
x
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Výměna
pryžokovového lůžka
ramene
Repair of bonded
rubber bush for
trailing arm
Gummimetallager
des Längslenkers
instandsetzen
T10497
T10497
x
x
Držák motoru
Engine support
Motorhalter
De- a montáž motoru
Removal and
installation of engine
in conjunction with
engine and gearbox
jack V.A.G 1383A
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber V.A.G
1383A
T10498
T10498
x
x
Odjištˇovací přípravek Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Demontáž O-kroužků
pro rozvodové kolo
vačkového hřídele
Removal of O-ring for
camshaft toothed belt
pulley
Demontage O-Ring
für Nockenwellen
Zahnriemenrad
T10499
T10499
x
x
Očkový klíč 30mm
Ringschlüssel SW 30
Klíč na napínací kladku
operating toothed belt
Zahnriemenspannroll
tensioning roller
Locking camshaft
when checking and
adjusting timing
Betätingung der
x
x
Ring spanner 30 mm
e
x
x
Nástavec 13mm
Insert tool 13 mm
Einsteckwerkzeug SW
13
Nástavec na napínací
kladku
Betätingung der
Operating toothed belt
Zahnriemenspannroll
tensioning roller
e
T10501
x
x
Nástavec XZN 10mm
Bit XZN 10
Steckeinsatz XZN 10
De- a montáž sacích
rour
Removal and
isntallation of intake
manifold
T10502
T10502
x
x
Tlačný díl
Thrust piece
T10503
T10503
x
x
Bit 7mm
Bit 7 mm
T10504
T10504
x
x
Aretace vačkových
hřídelů
Camshaft fixture
T10505
T10505
x
x
Naražeč
T10507
T10507
T10508
T10508
T10509
T10509
T10511
T10511
x
T10512
T10512
x
T10500
T10500
T10501
x
x
x
Montage Schutzkappe
auf das
Bremssattelgehäuse
(15" Bremse)
De- und Montage
De- a montáže třmene Removal and
Bremssattel in
kotoučové brzdy ve
installation of brake
Bit SW 7
spojení s bitem a
caliper in conjunction Verbindung mit Bitzástrčnou přepínací
with bit insert
Einsteckráčnou např.VAS6784 reversible ratchet VAS Umschaltknarre VAS
Fixierung der
Securing the camshaft
Nockenwelle bei
Aretace vačkových
when checking and
Prüfung und
Nockenwellenfixierung hřídelů pro časování
adjusting valve timing
rozvodů
Einstellung der
Tool, identifying plate
Steuerzeiten
Druckstück
Montážní ochranné
víko na třmen
kotoučové brzdy (15"
brzda)
Installation of
protective cap on
brake caliper housing
(15"brakes)
Thrust piece
Druckstück
Montáž O-kroužků
rozvodových kol
vačkového hřídele
Installation of O-ring
camshaft toothed belt
pulley
Montage O-Ring für
Nockenwellen
Zahnriemenrad
Uzavírací krytka
Cap
Verschlusskappe
De- a montáž řadiče
rychlostních stupňů
,ochrana před
nečistotami
Sealing splines on
gearbox to protect
against dirt
Steckverzahnung am
Getriebe zum Schutz
vor Schmutz
verschließen
Klíč
Key
Schlüssel
De- a montáž
termostatu vodní
pumpy
Removal and
installation of coolant
pump thermostat
De- und Montage
Thermostat der
Wasserpumpe
Nástavec 18mm
Insrt tool 18mm
Einsteckwerkzeug SW
18
De- a montáž spojení
motoru/převodovky
Disassembly and
assembly of
engine/gearbox
connecting bolts
during removal and
De- und Montage der
Verbindungsschraube
n Motor/Getriebe bei
Aus-und Einbau des
Getriebes
x
Montážní přípravek
Assembly aid
Montagehilfe
Dismatling and
De- a montáž čistícího
assembling the
modulu zpětných
exhaust purification
plynů
module
De- und Montage des
Abgasreinigungsmodu
ls
x
Kalibrační přípravek
Calibration tool
Kalibrierwerkzeug
Kalibrování elementů
čistícího modulu
zpětných plynů
Calibrating the
compensation
elements in the
exhaust purification
module
Kalibrierung der
Ausgleichselemente
des
Abgasreinigungsmodu
ls
x
x
De- und Montage
Saugrohr
x
x
Release tool
Entriegelungswerzeug
Demontáž stropních
madel
x
Nástavec 17mm
Insert tool, 17 mm
Einsteckwerkzeug SW
17
Removing and
De- a montáž
magnetické cívky pro installing solenoid for
uzavírací ventil nádrže tank shut-off valve
De- und Montage
Magnetspule für
Tankabsperrventil
x
x
Nástavec 22mm
Insert tool, 22 mm
Einsteckwerkzeug SW
22
Removing and
De- a montáž
magnetické cívky pro installing solenoid for
uzavírací ventil nádrže tank shut-off valve
De- und Montage
Magnetspule für
Tankabsperrventil
x
x
Upínací pás
Tensioning strap
Spanngurt
Securing gas tank on
Zajištění nádrže při de- gearbox jack while
a montáži uzavíracího removing and
ventilu
installing tank shut-off
valve
Befestigung und
Fixierung des
Gastanks auf dem
Getriebeheber bei Deund Montage des
x
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Odjištění sací roury
Releasing intake
manifolds
Entriegelung der
Saugrohre
x
Vytahovák
Puller
Abzieher
Demontáž
zapalovacích cívek
Removing pencil-type
ignition coil
Demontage von
Stabzündspulen
x
Vodící pouzdro
Fitting sleeve
Montagehülse
demontáž a montáž
těsnicí příruby na
straně převodovky
For installation of
sealing flange on
gearbox side
Montage des
Dichtflansches,
getriebeseitig
x
Vytahovák
Extractor tool
Ausziehwerkzeug
Demontáž těsnících
kroužků
For removing oil seals
Demontage von
Dichtringen
-
Trubka
Tube
Rohrstück
T30002
-
Lisovací pouzdro
Press tool
Einpreßwerkzeug
T30003
3240
Vytahovák těsnicích
kroužků
Oil seal extractor
Dichtringauszieher
Vytažení těsnění
klikového hřídele
Pulling out crankshaft
oil seal
Dichtring für
Kurbelwelle ausziehen
T30003/1
3240/1
Tlačný díl
Trust piece
Druckstück
Tlačný díl pro
demontáž těsnících
kroužků vačkových
hřídelů
T30004
3415
Zajišťovací páka
Retainer
Gegenhalter
T30004/1
3415/1
Čep
Mandrel
Bolzen
T30004/2
3415/2
Čep
Mandrel
Bolzen
T30005
-
T30006
-
T30007
-
x
x
T30008
-
x
x
T10517
x
T10521
T10521
x
x
T10522
T10522
x
T10523
T10523
x
T10527
T10527
x
T10530
T10530
x
T20097
T20097
x
x
x
T20143
T20143
x
x
x
T30001
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Přípravek na demontáž
Releasing tools for
autorádia
radio
Entriegelungswerkzeu
g für Radio
Posuvná deska
Shift plate
Scheibestick
x
Ustavovací deska
Adjustment plate
x
Opěrný držák
Retainer
x
x
Dismantlig the roof
grab handle
Demontage des
Dachhaltergriffes
Odjišťovací přípravek
T10517
Ergenzung zum
Supplement for oil seal
Dichtringauszieher
extractor 3240 for
3240 bei Demontage
removing camschaft
des Wellendichtringes
oil seal
für die Nockenwelle
Montáž upevňovacího
Montage der
Installing securing bolt
šroubu řemenice (4Befestigungsschraube
for belt pulley (4ventil) a kola
Riemenscheibe (4valve) and toothed
ozubeného řemene (2Ventiler) und
belt sprocket (2-valve)
ventil)
Zahnriemenrad (2Montáž upevňovacího
Montage der
Installing securing bolt
šroubu řemenice (4Befestigungsschraube
for belt pulley (4ventil) a kola
Riemenscheibe (4valve) and toothed
ozubeného řemene (2Ventiler) und
belt sprocket (2-valve)
ventil)
Zahnriemenrad (2Montáž upevňovacího
Montage der
Installing securing bolt
šroubu řemenice (4Befestigungsschraube
for belt pulley (4ventil) a kola
Riemenscheibe (4valve) and toothed
ozubeného řemene (2Ventiler) und
belt sprocket (2-valve)
ventil)
Zahnriemenrad (2Přípravek na demontáž
Releasing tools for
autorádia
radio
Entriegelungswerkzeu
g für Radio
Justierplatten
Justážní deska 002
Adjustment plate 002
Justierplatten 002
Gegenhalter
Montáž olejové vany
Assembly Oil box
Montage Oilwane
T30009
-
x
x
T30010
VW540/1B
x
x
T30011/2A
3450/2A
x
x
T30011/3
3450/3
x
x
x
x
x
x
x
x
T30013
VW195
T30014
VW388
T30015
3161
x
T30016
3348
x
x
x
T30017
3350
x
x
x
T30018
-
x
T30019
3345
x
T30020
T30020
x
T30022
-
T30023
3357
T30024
VW192
T30027
VW801
T30028
3305
x
x
x
x
x
Vycentrování hlavy
válce
Centring cylinder head
Zentrieren des
Zylinderkopfes
x
x
x
Nástavec
Extractor
Ausdreher
Vycentrování hlavy
válce
Centring cylinder head
Zentrieren des
Zylinderkopfes
Držák převodovky
Gearboxhalter
Getriebehalter
Uchycení převodovky
na MP9-101+T30012
nebo 3221+VW 313
Gear box suporting
MP9-101+T30012 or
3221+VW 313
Getriebehalter zu MP9101+T30012 oder
3221+VW 313
Přidržovací deska
Hold plate
Anschlagplatte
Upevnění kuželového
soukolí+E537 na VW
313 při výměně
těsnicích kroužků
Befestigung
Supporting bevel box
Winkelgetriebe am
in assembly stand VW
Spannbock VW 313
313 when renewing oil
zum Wechseln der
seals
Dichtringe
Narážeč
Insertion
Eintriebdorn
Nalisování těsnění
hřídele
Driving in left and
Dichtring Flanschwelle
right-hand flange shaft links und rechts
eintreiben
oil seals
Nastavovací páka
Adjust
Messhebel-einstellbar
Nastavení vůle
kuželového kola
Verdrehflamkenspiel
einstellen
Adjusting backlash
(adjusting bevel gear) (Kopfkegelrad
einstellen)
Narážeč
Tube
Druckstück
Nalisování talířového
kotouče do výstupního
Preasing dished
hřídele, nalisování
washer input shaft
válečkového pouzdra
do skříně pohonu
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Demontáž a montáž
ložisek na pravém a
zadním rameni+E677
Pressing bonded
rubber bushes in/out
of front and rear track
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Demontáž a montáž
ložisek na příčném
rameni
Pressing bonded
rubber bush in/out of
wishbone
Aus- und Einpressen
von
Gummimetalllagern
Querlenker
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Nastavovací desky
Adjusting gearbox
mounting 3282
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Trubka pro ložisko
Assembly tool
Rohr für Radlager
Radlager in
Nalisování ložiska kola Pressing wheel bearing
Schwenklager der
do otočného pouzdra
in ball joint on front
Vorderachse
přední nápravy
suspension
einpressen
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Nastavovací desky
Adjusting gearbox
mounting 3282
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Klíč pro napínák
řemene
Key belt lever
Schlüssel für
Keibieppenriemen
Klíč pro napínák
řemene alternátoru
Key belt lever
Schlüssel für
Keibieppenriemen
Klíč
Key
Steckschlüsseleinsatz
Demontáž
odpouštěcího šroubu
oleje u převodovky
012/01A
Loosening oil drain
plug on 012/01A
gearbox
Lösen der
Ölblaßschraube am
012/01A Getriebe
Pouzdro
Fitting sleeve
Treibhülse
Montáž těsnění měniče Instaling torque
točivého momentu
converter oil seals
Dichtring für
Drehmomentwandler
einbauen
Přidržovací deska
Support plate
Halteplatte
Nalisování vnejšího
kroužku/kuželového
ložiska do skríne
prevodovky
Pressing taper roller
bearing outer race in
gearbox
Außenring/Kegelrollenl
ager aus
Getriebegehäuse
ausziehen und
einpressen
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnění
přírubového hřídele
Instaling flange shaft
oil seals
Montagen Dichtring für
Flanschwelle
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Montage des Motors
am Montagebock
Bolzen
x
x
Securing engine on
assembly stand
Pin
x
x
Montáž motoru na
montážní stojan
Závitový čep
x
x
Hülse
x
x
x
Sleeve
x
x
x
Pouzdro
x
x
x
Schlüssel
x
x
3221/1A
Key
x
T30012
T30012/1A
Klíč
x
x
x
x
x
x
Tellerscheibe in
Abtriebswelle
einpressen,
Rollenhülse in
Achsantriebsgehäuse
Aus- und Einpressen
von
Gummimetalllagern
am Lenker vorn und
hinten
x
x
x
x
x
x
Zentrierdorn
Naražení pouzdra
vodící tyče řazení
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnicího
Reneving selector
kroužku pro rozvodový
shaft oil seals
hřídel
Dichtring für
Schaltwelle ersetzen
Narážeč
Press tool
Einpreßdorn
Klíč
Socket
Steckeinsatz
Montáž řemenice k
dynamu
Installing pulley on
alternator
Montagen
Riemenscheibe am
Generator
Narážeč
Press tool
Druckstück
Výměna těsnění
levého a pravého
přírubového hřídele
Reneving shaft oil
seals
Dichtring für linke und
rechte Flanschwelle
ersetzen
Trubka
Drift sleeve
Einschlaghülse
Demontáž pryžového
lůžka
Pressing bonded
rubber bushes in/out
of front and rear track
Ausgleichgetriebe
komplett mit Freilauf
auspressen,
Gummimetalllager aus
Achslenker oben
Opěrný díl
Press tool
Druckstück
demontáž a montáž
gumokovových ložisek
u konzoly prední
nápravy.
For removing and
installing bonded
metal bush on front
axle console
De-Montage der
Gummimetalllager an
der Vorderachskonsole
Stahovací kroužek
Thrust ring
Einziehring
Pulling in oil seal on
dual-mass flywheel
sealing flange
Dichtring am
Dichtflansch
Zweimassenschwungra
d einziehen
Trubka
Tube
Rohrstück
Pressing on/off gear
wheels when
assembling and
dismantling input
shaft, pressing rubber
Zahnräder aufpressen
bei Zerlegen und ZSB
der Antriebswelle,
Gummilager und
Buchse für
Tlačný díl
Thrust pad
Druckstück
Pressing large taper
roller bearing outer
race in pinion housing
Außenring für großes
Kegelrollenlager in
Trieblingsgehäuse
einpressen
Aretační čep
Mandrel
Absteckdorn
Aretace kola
Locking fuel injection Einspritzpumpenrad
vstřikovacího čerpadla
arretieren bei
pump sprocket when
při demontáži
removing toothed belt Zahnriemen ausbauen
ozubeného řemene
Podložka
Thrust pad
Druckteller
Nalisování vnějšího
kroužku/kuželového
ložiska do pouzdra
spojky
Podložka
Thrust pad
Druckscheibe
x
Distanční čep
Distance gauge
Distanzmaß
x
Držák
Retainer
Halter
Aretační šroub
Clamping bolt
Fixierschraube
Aretace klikového
hrídele
Locking crankshaft at Kurbelwelle arretieren
dismantling ofcylinder beim Zerlegen des
block
Zylinderblocks
Trubka
Tube
Rohr
Nalisování synchronů
zpětného chodu při
demontáži a montáži
výstupního hřídele
Synchronkörper
Pressing on reverse
Rückwärtsgang
gear synchro hub
aufpressen bei Dewhen removing output
Montage der
shaft
Abtriebswelle
Montážní přípravek
Fitting sleeve
Montagehülse
Montáž těsnění páky
předvoliče řazení
Installing selector
shaft oil seal
Montážní přípravek
Drifts
Prüfdome
Fixace předního nosiče Locking front subframe Aggregateträger vorn
in master hole
mit Masterloch fixieren
aagregátu
x
T30030
3401
T30031
-
T30032
3310
T30033
3397
x
T30034
41-501
x
T30035
T30035
T30036/3
2003/3
x
x
T30041
2040
x
x
T30042
2050
T30044
2064
T30045
3005
T30047
3062
x
T30050
3167
T30051
3177
T30052
3242
T30055
3296
x
T30060
3385
x
T30061
3393
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nalisování ozubených
kol při rozebírání a
montáži hnacího
hřídele, demontáž
ložiska a pouzdra
Nalisování vnějšího
kroužku velkého
kuželového ložiska do
pouzdra kuželového
kola v rozvodovce
Driving in selector
shaft bearing bush
Lagerbuchse für
Schaltstange
eintreiben
Centering mandrel
3176
x
x
Středící trn
T30029
Pressing taper roller
bearing outer race in
clutch housing
Außenring/Kegelrollenl
ager in
Kupplungsgehäuse
einpressen
Abtriebswelle
Montage Dichtring für
Wählhebelwelle
Držák
Gearbox support
Aufnahme
Uchycení/vyrovnání
převodovky při
demontáži a montáži
motoru
Supporting/aligning
gearbox when
removing and
installing engine
Abfangen/ausrichten
Getriebe bei Motorausund Einbau
Montážní přípravek
Installing and
removing tool
Aus- und
Eindrückvorrichtung
Nalisování vnějšího
kroužku kuželíkového
ložiska vpravo do
skříně převodovky
Press in right outer
ring/tapered-roller
bearing
in the gearbox housing
Außenring/Kegelrollenl
ager rechts in das
Getriebegehäuse
einpressen
Aretační držák
Camshaft clamp
Einstellung der
Nastavení vačkového
Adjusting camshaft on
Nockenwelle beim V6Nockenwellenfixierung hřídele u 5-ventilového
V6 5-valve engine
motoru V6
5-Ventil-Motor
x
Nástavec
Extension piece
Aufsatz
VW470
x
Montážní přípravek
Thrust pieces for drive Abdrückschalen für
pinion bearing
Trieblingslager
Vytažení vnějšího
kroužku pro velké
kuželové ložisko z
pouzdra kuželového
kola v rozvodovce
Pulling large taper
roller bearing outer
race out of pinion
housing
T30068
VW420
x
Trubka
Tube
Rohrstück
Montáž zámku řízen
Installing steering lock Lenkschloß einbauen
T30069
VW792
x
Montážní přípravek
Fitting tool
Montagevorrichtung
T30070
VW204B
x
Stahovák
Crankshaft seal
installing tool
Einziehvorrichtung f.
Kurbelwellendichtring
Montáž těsnících
kroužků příruby
Dichtring für
Driving in output
Abtriebsflansch
flange, pressing on
eintreiben, Spritzring
drive shaft oil thrower,
aufpressen
front suspension
Gelenkwelle
T30071
VW296
x
Páka
Transmission removal
lever
Ausdrückhebel für
Getriebesatz
Rozebrání převodovky
Dismantling gear
cluster/bearing plate
T30073
30-507
x
Pouzdro
Installing tool
Einpreßwerkzeug
T30074
10-15
Narážeč
Guide bolt
Führungsbolzen
Nalisování ložiskového
Lagerbuchse groß in
Pressing large bearing
pouzdra do krytu
Getriebegehäusedeckel
bush in gearbox cover
einpressen
skříně převodovky
T30075
3039
x
Vodící pouzdro
Guide sleeve
Führungshülse
Pressing bonded
Vylisování lůžka přední
rubber bush in lower
nápravy
wishbone
Gummimetalllager in
Achslenker unten
einpressen
T30079
3352 A
x
Nastavovací tyčka
Adjustment gauge
Einstellehre für
Sperrzug
Nastavení táhla
uzávěry
Einstellen des
Sperrzuges
T30081
3351
Stahovák
Puller
Ausziehvorrichtung
Ein- und Auspressen
Pressing two-part
Nalisování a vyrážení 2von 2-teiligen
bonded rubber bushes
dílných ložisek vpředu
Gummimetalllagern
in/out of front
na nosiči agregátu
am Aggregateträger
subframe
vorn
T30082
3372
x
Vyrážeč
Removing appliance
Ausdrückwerkzeug
Demontáž a montáž
předního ložiska
pomocného rámu
Pressing in/out front
subframe mountings
Ein- und Auspressen
der Hilfsrahmenlager
vorn
T30083
3264
x
Narážeč
Fitting drift
Eintreibdorn
For driving needle
bearing
For driving needle
bearing
Nadellager eintreiben
T30086
3291
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Vylisování
pryžokovového lůžka
zadní nápravy
Pressing out bonded
rubber bush
Gummimetalllager
ausdrücken
T30087
3367
x
Natahovák
Press tool
Einpreßwerkzeug für
Viscolüfter
Demontáž a montáž
ložiska viskózního
větráku v držáku
Removing and
installing viscous fan
bracket mounting
Lager für Viscolüfter
im Halter aus- und
einbauen
T30090
30-504
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
T30062
3147
x
T30064
VW459
x
T30065
3391
T30066
30 - 23
T30067
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pomocný přípravek pro
Abstützung bei
Support when pressing
vytlačování vedení
Herauspressen der
out valve guides
ventilů
Ventilführungen
Adjusting lock cable
Außenring für großes
Kegelrollenlager in
Trieblingsgehäuse
ausziehen
Wechselgetriebe
zerlegen
Zylinderrollenlager für
Antriebswelle in
Lagerschild einpressen
T30091
40-202
x
T30092
3411
T30093
30-24
T30094
3458
x
T30096
3093
x
T30097
-
x
x
x
T30097/1
T10108/1
x
x
x
x
x
x
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Narážeč
Extractor
Führungsstagen
Čep
Mandrel
Bolzen
Aretační přípravek
Camshaft holder
Nockenwellenfixierung
Fixace vačkového
hřídele
Svěrky na stažení
hadic 40mm
Hose clamps up to 40
mm
Schlauchklemmen bis
40 mm
Zasvorkování hadic pro Clamping off coolant
chladicí kapalinu
hoses
Držák převodovky
Gearbox bracket
Getriebehalter
Držák převodovky pro
montážní stojan MP 9 - For supporting bevel
box /T10108 -VW313/
101/stejný jako
T10108 pro VW/
Držák
Locking pin
Halter
Držák převodovky
For supporting bevel
box
Getriebehalter
x
Demontážní přípravek
Disassembly tool
Entriegelungswerkzeu
g
Přípravek pro
demontáž panelu
přístrojové desky
Cockpit demontage
Schalttafelleinsatz
demontage
x
x
T30098
x
x
x
x
x
x
x
Montáž na zakončení
přední části+E738 bez
rozpojení chladicího
systému
Assembly work on
front end without
opening cooling
system
Montagen am Frontend
ohne Öffnung des
Kühlsystems
Zackenring aus
Lagerbock für
mechanische
Kupplungsbetätigung
austreiben
Locking camshaft
Fixierung der
Nockenwelle
Kühlmittelschläuche
abklemmen
T30099
T30099
x
x
x
x
Závěsné zařízení
Hanging tool
Abfangvorrichtung
De - a montáž motoru
a převodovky z vozu
Dis- and assambly of
engine and gearbox
aut of car
De- und Montage
Motor und Getriebe
aus dem Fzg.
T30099/1
T30099/1
x
x
x
x
Podložka
Platte
Unterlager
Podložka k závěsu
T30099
Platte
Unterlager zu T30099
Abfangvorrichtung
T30100
3290
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
Montážní přípravek pro Assembly jig for
removing case gearstahování pouzder
box and bearing
převodovky a ložisek
Montagevorrichtung
für Hulse spannen
Wechselgetriebe und
Lager
T30101
3087
x
x
x
Klíč
Key
Schlüssel
klíč na povolení
převlečné matice
palivové nádrže
Schlüssel an
Bewilligung ungezogen
Schraubenmutter
Treibstofftanks
T30102
3160
x
x
x
Vodící pouzdro
Thrust piece
Fuhrungshulse
De-a montáž pružných De and assembly
lůžek
elastic bed
De und Montage
Gummilager
T30103
30-506B
x
x
x
Montážní přípravek
Assembly tool
Montagevorrichtung
De-a montáž pružných De and assembly
lůžek
elastic bed
De und Montage
Gummilager
Držák motoru
Engine bracket
Motorhalter
For removing and
De- a montáž motoru z
installing engine in
vozu pomocí zvedáku
conjunction with
motoru a převodovky
engine and gearbox
např. :V.A.G 1383 A.
jack V.A.G 1383 A.
Aus- und Einbau des
Motors in Verbingung
mit dem Motor- und
Getriebehaber z.B.
V.A.G 1383 A.
Držák převodovky
Gearbox bracket
Getriebehalter
Držák převodovky pro
montážní stojan MP 9 - For supporting bevel
101/stejný jako 3457 box MP9-101
pro VW/
Transport und Montage
des Getriebes am
Montagebock MP9-101
Odjišťovací přípravek
Releasing tool
Entriegelungswerkzeu
g
Demontáž čelního
panelu autorádia
Releasing tools
Sada adaptérů pro
pojistné šrouby EVO
Set of adapters for
secure wheel screws
EVO
Mastersatz EVO
De- a montáž
pojistných šroubů kol
EVO
Loosening and
tightening tamperproof wheel bolts EVO
Držák převodovky
Gearbox bracket
Getriebehalter
Držák převodovky pro
For supporting bevel
montážní stojan MP 9 box MP9-101
101
x
T30104
x
x
x
x
x
x
T30106
T30108
x
x
T30105
T30107
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
key on permission
change nut fuel tank
Lösen und Anziehen
von
diebstahlhemmenden
Radschrauben EVO
Montage des Getriebes
am Montagebock MP9101
T30109
VW353
x
T30111
x
x
T30112
x
x
x
x
T30113
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Držák převodovky
Gearbox bracket
Getriebehalter
Držák převodovky pro
For supporting bevel
montážní stojan MP 9 box MP9-101
101
Montage des Getriebes
am Montagebock MP9101
Odjišťovací přípravek
Releasing tool
Entriegelungswerkzeu
g
Demontáž mřížek
větrání z přístrojové
desky
Removing the centre
panel vent
Demontage
Mittenausströmer aus
Kokpit
Nastavovací přípravek
Adjustmen tool
Justiervorrichtung
Aretace čepů víka
zavazadlového
prostoru
Lock peg Tailgate
Arrretierung Bolzen
Heckklappe
Páka
Lever
Hebel
Kontrola funkce
dvouhmotnostních
setrvačníků
Functional test DMF
Dual mass flywheel
Funktionsprüfung ZMS
Zweimassenschwungra
d
T30114
x
x
Montážní přípravek
Fitting tool
Montagevorrichtung
Montáž pojistných
spon pro brzdové
čelisti zadní bubnové
brzdy
Montage die
Rear drum brake shoe
Sicherungslasche fuer
retaining clip
Bremsbacken installation
Trommelzetter Bremse
T30115
x
x
Montážní kleště
Adjusting pliers
Montagezange
Montáž nastavovače
zadní bubnové brzdy
Drum brake adjuster
installation
T30116
x
x
x
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
General body repairs,
Přípravek na demontáž
exterior for removing
vnitřních panelů a skel
reat, fixed door
zadních dveří
windows with window
guide
Adaptér pro upnutí
Adapter for gripping
držáků MP1-202 /
bracketMP1-202 /
T30012,T30097,T3010 T30012,T30097,T3010
5,T30108 do stojanu
5,T30108 to the stand
VAS6095
VAS6095
Montage die
Einstellteil fuer
Bremsbacken Trommelzetter Bremse
KarosserieMontagearbeiten,festst
ehende
Türfensterscheibe mit
Fensterführung
Adapter für Spannung
Halter MP1-202 /
T30012,T30097,T3010
5,T30108 nach
Ständer VAS6095
T30117
x
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
T30118
x
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Adaptér pro upnutí
držáků VW do stojanu
MP9-101
Adapter for gripping
bracket VW to the
stand MP9-101
Adapter für Halters VW
nach Ständer MP9-101
Podložka
Platte
Unterlager
Podložka k závěsu
T30099
Platte to T30099
Hanging tool
Unterlager zu T30099
Abfangvorrichtung
Sonda
Probe
Sonde
čištění otvoru při
výměně regulačního
ventilu
klimakompresoru
SANDEN
Carefully and
completely inserting
the cleaning device
into the chamber for
the ECV
die Kammer für das
Regelventil sorgfältig
feinreinigen
- Kompressoren
SANDEN
Stahovák
Puller
Abzieher
Stahovák rozvodových Removing camshaft
kol vaček
sprockets
Sada adaptérů pro
pojistné šrouby ABC
Set of adapters for
secure wheel screws
ABC
Mastersatz ABC
De- a montáž
pojistných šroubů kol
Loosening and
tightening tamperproof wheel bolts
Lösen und Anziehen
von
diebstahlhemmenden
Radschrauben
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnícího
kroužku klikového
hřídele
Assembly sealing
quoits cranked
Montage des
Kurbelwellendichtringe
s
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnících
kroužků příruby
Installing input shaft
oil seal
Montage
Wellendichtring auf
Antriebswelle
T30119
x
T30120
x
T40001
T40001
x
T40004
T40004
x
T40007
T40007
T40008
T40008
T40011
T40011
T40012
T40012
T40013
T40013
T40015
T40015
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kolík aretace
Mandrel
Absteckstift
Aretace napínací
kladky
Locking toothed belt
tensioner
Arretieren des
Zahnriemenspannelem
entes
x
x
x
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Výměna těsnícího
kroužku ventilů bez
demontáže hlavy
Reneving valve stem
covers without
removing cylinder
head
Wechsel der
Ventilschaftabdeckung
en ohne Demontage
Zylinderkopfes
Držák
Lifting aid
Aufhängervorrichtung
Držák pro transport
převodovky
Lifting and
transportation of CVT
gearbox
Hebe- und
Transportvorrichtung
für CVT-Getriebe
Naražeč
Thrust piece
Druckstück
Výměna těsnícího
kroužku hnacího
hřídele
Installing input shaft
oil seal
Montage des
Antriebswellendichtrin
ges
x
x
Abziehen der
Nockenwellenräder
x
x
x
Druckstück
De-Montáž pryžného
lůžka
Removing and
installing bonded
rubber bush of front
axle bracket
Vytahovák
Puller
Abzieher
De-a montáž
zapalovacích modulů
Demontage und
Removing and
Montage von
installing ignition coils
Zündspulen mit
with final output stage
Leistungsendstufe
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Stahování aretace
řadícího hřídele
For removing and
installing selector
shaft
Ausziehen des
Arretiesbuchsen für
Schaltwelle
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
De- a montáž
aretačních pouzder
řazení
For removal and
installation of detent
sleeves with gearbox
installed
De- und Montage der
Rastierhülsen im
eingebauten Zustand
des Getriebes.
Nástrčkový klíč
Socket
Steckschlüsseleinsatz
De - a montáž
vysokotlakého vedení
For loosening and
tightening union nut
connection on highpressure pipe
Überwurfverschraubun
g der
Hochdruckleitung
lösen und anziehen
Adaptér pro
vypouštění oleje z
modulu filtru
Oil drain adapter
Ölablaufadapter
Vypouštění mot.oleje z For draining engine oil Motoröl aus dem
modulu filtru
from oil filter module
Ölfiltermodul ablassen
Nastavovací kolík
Adjust pin
Einstellstift
Nastavovací kolík pro
řízené časování
Setting pin for
controlled timing
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž ozubeného
kola vysokotlakého
čerpadla
For removing the
Zahnriemenrad für
toothed-belt pulley
Hochdruckpumpe
from the high-pressure
abziehen
pump
x
šrouby s válcovou
hlavou
Socket head bolt
Zylinderschraube
Demontáž
vysokotlakého
čerpadla
For removal of hub of
high pressure pump
Držák motoru
Engine support
Motorhalter
Držák motoru
Engine bracket
Motorhalter
Držák motoru
Engine bracket
Motorhalter
x
Klíč
Socket
Steckeinsatz
Klíč na demontáž
nastavovače
vačkových hřídelů
For loosening and
tightening the
camshaft adjuster
securing bolt
x
Závěsné zařízení
Suport
Abfangvorrichtung
De - a montáž motoru
a převodovky z vozu
Dis- and assambly of
engine and gearbox
aut of car
De- und Montage
Motor und Getriebe
aus dem Fzg.
x
Montážní přípravek
Camshaft fitting tool
NockenwellenEinlegewerkzeug
Montáž vačkových
hřídelů do hlavy válců
For fitting camshafts
in cylinder head
Montage der
Nockenwellen in den
Zylinderkopf
x
x
Montážní přípravek
Camshaft fitting tool
NockenwellenEinlegewerkzeug
Montáž vačkových
hřídelů do hlavy válců
For fitting camshafts
in cylinder head
Montage der
Nockenwellen in den
Zylinderkopf
x
x
Montážní přípravek
Camshaft fitting tool
NockenwellenEinlegewerkzeug
Montáž vačkových
hřídelů do hlavy válců
For fitting camshafts
in cylinder head
Montage der
Nockenwellen in den
Zylinderkopf
Pravítko
Ruler
Lineal
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Odpojení tlačné tyče
posilovače brzd od
brzdového pedálu
For separating brake
servo push rod from
brake pedal
Druckstange des
Bremskraftverstärkes
vom Bremspedal
T40039
T40039
T40054
T40054
T40054/1+/2
T40054/1+/2
T40055
T40055
x
T40057
T40057
x
T40060
T40060
T40064
T40064
x
x
x
x
x
x
x
T40064/2
T40064/2
x
x
x
x
x
x
x
T40074
T40074
T40075A
T40075A
T40076
T40076
T40080
T40080
T40091
T40091
T40094A
T40094A
x
x
x
x
x
x
T40095
T40095
x
x
x
x
x
T40096
T40096
x
x
x
x
x
T40100
T40100
T40136
T40136
x
x
x
Thrust piece
T40023
x
x
Tlačný díl
T40023
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
For removing and
De- a montáž motoru z
installing engine in
vozu pomocí zvedáku
conjunction with
motoru a převodovky
engine and gearbox
např. :V.A.G 1383 A.
jack V.A.G. 1383 A
For removing and
De- a montáž motoru z
istalling engine in
vozu pomocí zvedáku
conjunction whit
motoru a převodovky
engine and gearbox
např. :V.A.G 1383 A.
jack V.A.G1383A
For removing and
De- a montáž motoru z
istalling engine in
vozu pomocí zvedáku
conjunction whit
motoru a převodovky
engine and gearbox
např. :V.A.G 1383 A.
jack V.A.G1383A
De- und Montage
gumilager
Einstellstift für
Steurzeiten W18
Nabe der
Hochdruckpumpe
demontieren
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber V.A.G
1383 A
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber
V.A.G1383A
Aus- und Einbau des
Motors in Verbindung
mit dem Motor- und
Getriebeheber
V.A.G1383A
Lösen und Anziehen
der
Befestigungsschraube
des
Nockenwellenversteller
T40139A
T40139A
T40148
T40148
T40159
T40159
T40173
T40173
T40173/1
T40173/1
T40175
T40175
T40191
T40191
T40195
T40195
T40196
T40196
T40203
T40203
T40204
T40204
T40218
T40218
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Test pin
Prüfstift
Zkouška tloušťky
brzdových destiček a
hloubky desénu
pneumatiky
Checking thickness of
brake pads and depth
of tyre tread
Prüfen der
Bremsbelagstärke und
Reifenprofiltiefe
Stahovák
Puller
Abzieher
Demontáž 12v
zástrčky
For removing 12 volt
socket
Demontage der 12
Volt Steckdose
Klíč XZN 8
Socket XZN 8
Steckeinsatz XZN 8
De- a montáž
výpustného šroubu
oleje
For
De- und Montage der
removing/installing oil
Ölablassschraube
drain plug
x
Držák
Support
Aufnahme
De- a montáž
převodovky a nádrže
na CNG
For removing and
installing gas tank
Kraftstoffbehälter ausund einbauen
x
Adaptér
Adapter
Adapter
De- a montáž
převodovky a nádrže
na CNG ve spojení s
T40173
For removing and
installing gas tank
Kraftstoffbehälter ausund einbauen
Kloubový klíč 24
Socket 24 mm and
jointed extension
Gelenkschlüssel SW 24
For removing and
De- a montáž snímače
installing oil pressure
tlaku oleje
switch
Öldruckschalter ausund einbauen
Distanční měrka
Spacers
Distanzstücke
Aretace podložek
vačkového hřídele
For lacation of sliding
pieces on camshaft
Fixierung der
Schiebestücke auf der
Nockenwelle
Stahovák těsnicích
kroužků
Seal puller
Dichtringauszieher
Demontáž těsnícího
kroužku
For removal of shaft
seal for auxiliary
drive
Demontage der
Wellendichtringe am
Nebenantrieb
x
x
x
x
Testovací pero
x
x
x
x
x
x
x
x
Čep
Drift
Dorn
Nastavení podložek
vačkového hřídele
For sliding sliding
pieces on camshaft
Verschieben der
Schiebestücke auf der
Nockenwelle
x
x
Odjišťovací přípravek
Release tool
Entriegelungswerkzeu
g
Uvedení blokovacího
tlačítka na řadící páce
do montážní polohy
For positioning of
locking button on
selector lever handle
Sperrtaste am Griff
für Wählhebel in
Einbaulage bringen
Uzávěr
Plug
Verschlussschraube
Pro zkoušení injektorů
For checking open
injector units
Offenstehende
Einspritzeinheiten
/Ijektoren/ pruefen
Trubkový klíč 27 mm
Socket 27 mm
Steckeinsatz SW 27
De- a montáž
and mounting of the
tlakového a teplotního
oil pressure and oil
čidla
For guiding in the
crankshaft tensioner
x
x
x
x
x
For the dismanthing
x
x
temeprature sender
T40243
T40243
x
T40265
T40265
x
T40266
T40266
x
T40267
T40267
T40270
T40270
T40271
T40271
T40274
T40274
x
x
x
x
x
x
x
Zum einfahren des
Kurbelwellenspanners
Páka
Lever
Hebel
k vedení napínáku
rozvodového řetězu
x
Zajišťovací přípravek
Locking tool
Absteckwerkzeug
Aretace napínáku
řetězu olejového
čerpadla
Abstecken des
To lock chain
Kettenspanners am
tensioner on oil pump
Ölpumpenantrieb
x
Adaptér
Adapter
Adapter
Pro natočení
vačkového hřídele
To turn camshaft over
Drehen der
Nockenwelle
Zajišťovací přípravek
Locking tool
Absteckwerkzeug
Aretace napínáku
Locking tensioner
Arretieren des
Spannelements
Nástavec XZN12
Bit XZN12
Steckeinsatz XZN12
De- a montáž uložení
agregátu
To remove and install Aus- und Einbau der
assembly mounting
Aggregatelagerung
Aretační přípravek
Locating tool
Fixierung
aretace ozubených kol
For locking drive
chain sprockets
Fixierung der
Kettenräder
Vytahovací hák
Puller hook
Ausziehenhaken
Demontáž těsnícího
kroužku klikového
hřídele
For removal of
crankshaft seal
Demontage
Kurbelwellendichtring
x
x
x
x
Öldruck- und
Öltemperaturgeber
aus- und einbauen
x
x
x
x
x
x
x
x
T40276
T40276
x
T50025
T50025
T50026
T50026
MatraV159
MatraV159
MatraV170
MatraV170
x
MatraV172
MatraV172
x
Kukko1/250
Kukko1/250
x
Kukko12/1
Kukko12/1
Kukko17/0
Kukko17/0
x
x
x
Kukko17/1
Kukko17/1
x
x
x
Kukko17/2
Kukko17/2
x
x
x
Kukko18/0
Kukko18/0
x
Kukko18/1
Kukko18/1
x
Kukko18/2
Kukko18/2
Kukko20/10
Kukko20/10
x
Kukko20/2
Kukko20/2
x
Kukko204/1
Kukko204/1
x
Kukko21/1
Kukko21/1
x
Kukko21/2
Kukko21/2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bit 8mm
Steckeinsatz SW8
De- a montáž
rozvodovky
For removal and
installation of bevel
box
Aus- und einbau des
Winkelgetriebes
x
Klíč
Key
Schlüssel
De- a montáž ventilu
Removal and
installation of tank
shut-off valve
De- und Montage des
Tankkabsperrventils
x
Klíč
Handwheel
Handrad
Otevření a zavření
ventilu
Opening and closing
tank shut-off valve
Öffnen und
Verschliessen des
Tankabsperrventils
Klíč napínáku
rozvodového řemene
Pin wrench
Zweilochmutterndrehe Klíč napínáku
r
rozvodového řemene
Pin wrench
Zweilochmutterndrehe
r
Háky
Hooks
Haken
Háky
Hooks
Haken
Stahovací hák 250 mm Hooks
Haken
Tříramenný stahovák
Puller
Trennvorrichtung
Stahnutí hnacího kola
Pulling of wheels gearbox
Abziehen der
Getriebenräder
Dělený stahovák 5 až
60 mm
Puller
Trennvorrichtung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nástavec 8mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dělený stahovák 12 až
Puller
75 mm
Trennvorrichtung
x
x
x
x
x
x
Dělený stahovák 12 až
Puller
115 mm
Trennvorrichtung
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
x
Stahovák
Puller
Abziehvorrichtung
Stažení přesuvné
Withdrawal traverser
objímky a jádra
socket and nuclei
synchronní spojky 3. A synchronous coupling
4. Rychlosti
3. A 4. rate
x
Dvouramenný
vytahovák s hákem
100 mm
Puller
Zweiarmige
Universalabzieher
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Stahovák
Puller
Zweiarmige
Universalabzieher
x
x
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Vnitřní vytahovák 12
až 14,5 mm
Extract tool
Innenauszieher
Vnitřní vytahovák 14,5
Extract tool
až 18,5 mm
Innenauszieher
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zusammenziehung
Schiebebühne
Fassungen und
Obstkern gleichlautend
Bindewörter 3. A 4.
Kukko21/3
Kukko21/3
x
x
x
Kukko21/4
Kukko21/4
x
x
x
Kukko21/5
Kukko21/5
x
x
x
x
Kukko21/6
Kukko21/6
x
x
x
Kukko21/7
Kukko21/7
x
x
x
Kukko21/8
Kukko21/8
Kukko22/1
Kukko22/1
x
x
Kukko22/2
Kukko22/2
x
x
Kukko44/2
Kukko44/2
x
Kukko45/2
Kukko45/2
x
Kukko204/2
Kukko204/2
x
KukkoV176
KukkoV176
x
VW161A
VW161A
x
VW222A
VW222A
x
VW313
VW313
VW382/10
VW382/10
VW385
VW385
VW541/7
VW541/7
2062
2062
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vnitřní vytahovák 18,5
Extract tool
až 23,5 mm
Innenauszieher
Vnitřní vytahovák 23,5
Extract tool
až 30 mm
Innenauszieher
x
Vnitřní vytahovák 30
až 37 mm
Extract tool
Innenauszieher
x
Vnitřní vytahovák 37
až 46 mm
Extract tool
Innenauszieher
x
Vnitřní vytahovák 46
až 58 mm
Extract tool
Innenauszieher
Vnitřní vytahovák 56
až 68 mm
Extract tool
Innenauszieher
x
x
x
demontáž ložiska ze
skříně převodovky
dismantling bearing
from gearbox
Demontage Lager
vom Gehäuse
Wechselgetriebe
Gegenstützen für
Nadellager - Auszieher
x
x
x
x
x
x
Opěra
x
x
x
x
x
x
Opěra
Puller
Gegenstützen für
Nadellager - Auszieher
Stahovák
Puller
Zweiarmige Abzieher
Stahovák
Puller
Zweiarmige Abzieher
Stahovák
Puller
Abzieher
x
Stahovák
Puller
Abzieher
Stahování kloubového
čepu na nosném
rameni a vodicím
rameni
Removing joint pin on
track and guide links
Abziehen von
Gelenkzapfen an
Traglenker und
Führungslenker
Kleště pro pojistné
kroužky
Circlip pliers
Sprengringzange
Demontáž a montáž
pojistných kroužků náprava
Removing and
installing circlips
Sprengringe aus- und
einbauen
Trn
Drift
Dorn
Demontáž a montáž
pístních čepů, montáž
pouzdra startéru v
obalu spojky
Kolbenbolzen aus- und
Removing and
einbauen, Buchse für
installing piston pins,
Anlasser in
pulling starter bush in
Kupplungsgehäuse
clutch housing
einziehen
Držák
Support clamp
Spannbock
Uchycení držáků
převodovek
Supporting gearbox
x
Měřící přípravek
Measuring tool
Messvorrichtung
Kontrola třecího
Checking friction
momentu diferenciálu
torque with torque
pomocí momentového
gauge
měřidla
Reibmoment
Ausgleichgetriebe mit
Drehmomentlehre
prüfen
x
Univerzální měřící
zařízení
Universal measuring
tool
Universal Messvorrichtung
Měření při novém
nastavení hnací
jednotky
Measuring after
resetting drive pinion
set
Messungen bei
Neueinstellung des
Triebsatzes
Tlačný díl
Thrust piece
Druckstück
Demontáž pružiny
ventilu
Removing valve
springs
Ventilfeder ausbauen
Narážeč
Mandrel
Eintreibdorn
Nasazení tesnení
prírubového hrídele
Inserting flange shaft
oil seal
Dichtring für
Flanschwelle einsetzen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aufnahme von
Getrieben
3074
3074
x
x
3078
3078
3110
3110
3113A
3113A
x
3114/2
3114/2
x
3122B
3122B
3138
3138
3192/1
3192/1
3185
3185
x
3186
3186
x
3202
3202
3212
3212
3220
3220
3247
3247
x
3257
3257
3275
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tlačná podložka
Thrust plate
Druckscheibe
demontáž radiálního
kuličkového ložiska ze
skříně převodovky
Pressing out wheel
bearing on front
suspension,pressing
grooved ball bearing
out of gearbox
Radlager auspressen
Radaufhängung
vorn,Rillenkugellager
aus Getriebegehäuse
auspressen
Klíč 22
Socket 22
Steckschlüsseleinsatz
SW 22
Napnutí ozubeného
řemene
Tensioning toothed
belt
Spannen des
Zahnriemens
Trubka
Tube
Rohrstück
Demontáž náboje
předního kola ložiska
kola z pouzdra ložiska
kola
Removing wheel
bearing from wheel
bearing housing of
front hub
Ausbau der
Vorderradnabe des
Radlagers aus dem
Radlagergehäuse
Montážní svorka
Fitting clip
Montageklammer
Demontáž a montáž
pružiny u pedálu
spojky
Aus- und Einbau der
Removing and
installing over-centre Übertotpunktfeder am
spring on clutch pedal Kupplungsfußhebel
Závitový díl M8 a M10 Pin M8 and M10
Bolzen M8 und M10
Klíč
Schlüssel
De a montáž
zapalovacích svíček
Removing spark plugs Zündkerzen ausbauen
Vyrážeč
Drift
Austreiber
Vyražení vnějšího
kroužku pro malé
kuželové ložisko z
pouzdra kuželového
soukolí
Driving small taper
roller bearing outer
race out of bevel gear
housing
Außenring für kleines
Kegelrollenlager aus
Kegeltriebgehäuse
austreiben
Měrka řadicí páky
Gear-lever gauge
Schalthebellehre
Nastavení ovládání
řazení, 5. rychlostní
stupeň u mechanické
převodovky
Servicing selector
mechanism, 5-speed
manual gearbox
Schaltbetätigung
einstellen, 5 Gang
Schaltgetriebe
Kloubový klíč 10
T - bar and socket, 10
mm
Gelenkschlüssel SW 10
Povolení a dotažení
šroubů olejové vany
Loosening and
tightening oil sump
bolts
Ölwannenschrauben
lösen und anziehen
Trubkový klíč 21
Special socket wrench
21 mm
Steckschlüsseleinsatz
SW 21
Trubkový klíč SW 21
Special socket wrench
21 mm
Steckschlüsseleinsatz
SW 21
x
Montážní přípravek
Fitting sleeves
Einziehhülsen
Těsnění klikového
hřídele
Crankshaft oil seal
Kurbelwellendichtring
x
Klíč pro dvouotvorové
matice
Pin wrench
Zweilochmutterndrehe Demontáž a montáž
r
viskózní spojky
Removing and
installing viscous fan
coupling
Visco - Lüfterkupplung
aus- und einbauen
Klíč
Wrench
Schlüssel
Removing and
De a montáž žhavících installing spark plugs
svíček
when performing
compression test
Glühkerzenaus- und
einbau bei
Kompressionsdruckprü
fung
Nástrčkový klíč 8
Hexagon key
extension, 8 mm
Steckeinsatz SW 8
6-vál. motor se
vstřikováním
Loosening lower screw
of gearbox support at
assembly work of
exhaust pipe
Untere Schraube der
Getriebestütze lösen
bei Montagearbeiten
am Abgasrohr
x
Nástrčkový klíč 27
Socket, 27 mm
Steckeinsatz SW 27
Torzní tyče
Torsion bars
Drehstäbe
3275
x
Stahovák
Inside puller
Innenauszieher
Sejmutí vnitřního
kroužku čtyřbodového
ložiska
Removing inner race
for four-point bearing
Innenring für
Vierpunktlager
abziehen
3276
3276
x
Montážní přípravek
Pressing tool
Druckvorrichtung
Nalisování napínacího
kolíku do skříně
převodovky
Driving spring pin in
gearbox
Spannstift in
Getriebegehäuse
eintreiben
3282
3282
x
Uchycení převodovky
Gearbox support
Getriebeaufnahme
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/2
3282/2
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3282/5
3282/5
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/8
3282/8
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/10
3282/10
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/12
3282/12
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/18
3282/18
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/19
3282/19
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
3282/24
3282/24
3282/27
3282/27
3282/29
3282/29
3282/31
3282/31
3282/33
3282/33
x
x
x
x
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
x
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Čep
Mandrel
Bolzen
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plates
Justierplatten
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
For adjusting gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
Ustavovací deska
Adjustment plate
Justierplatte
Ustavení převodovky
To align gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3282/36
3282/36
x
3282/38
3282/38
3282/39
3282/39
x
x
x
x
3282/42A
3282/42A
x
3282/46
3282/46
x
x
x
Ustavení převodovky
x
3282/59
3282/59
x
3282/62
3282/62
x
x
x
3282/63
3282/63
x
3282/64
3282/64
3283A
3283A
3287A
3287A
3295
3295
3307
3307
3309
3309
3312
3312
3314
3314
3317
3317
3320
3320
3337
3337
3340
3340
3356
3356
3358B
3358B
3359
3359
3366
3366
3368
3368
3371
3371
3378
3378
x
x
x
x
x
x
x
x
Vytlačovák
Pressing - out
appliance
Ausdrücker
Vytlačení
kloub.hřídele z
unaščeče kola
Pressing out ball joint
when removing and
installing drive shaft
Gelenkwelle
ausdrücken bei
Achsgelenk DeMontage
x
x
x
x
x
Stahovák kulového
kloubu
Ball joint puller
Kugelgelenkabzieher
Stahování kloubového
čepu na nosném
rameni a vodicím
rameni
Removing joint pin on
track and guide links
Abziehen von
Gelenkzapfen an
Traglenker und
Führungslenker
Narážeč
Thrust piece
Druckstück
Montáž těsnění
Installing oil seal
Montagen Dichtring
Klíč palivového
čerpadla
Fuel pump tool
Schlüssel für
Kraftstoffpumpe
Montáž palivového
čerpadla
Installing fuel pump
Montagen
Kraftstoffpumpe
Uvolňovací přípravek
Releasing tool
Entriegelungswerkzeu
g
Entriegeln
Releasing master
Uvolnění ovládací tyče
Betätigungsstange/Ge
cylinder push rod from
od spojkového pedálu
berzylinder vom
clutch pedal
Kupplungspedal
Klíč 32
Open-end spanner
Maulschlüssel
Montáž viskózního
větráku
Installing viscous fan
Montage Visco-Lüfter
Kleště
Pliers
Zange
De a montáž kabelů
žhavících svíček
Removing and
installing spark plugs
when performing
compression test
Glühkerzenaus- und
einbau bei
Kompressionsdruckprü
fung
Montážní svěrka
Instalation clamp
Montageklammer
Montáž pružiny bodu
záběru u nožního
pedálu vozidel s
levostranným řízením
Montagen der
Installing over-centre
Übertotpunktfeder am
spring on pedal cluster
Fußhebelwerk
of LHD vehicles
Linkslenker-Fahrzeuge
Klíč
Spanner
Schlüssel
De- a montáž
rozdělovače paliva
Removing and
Aus- und Einbau der
installing lower part of
Saugrohrunterteil
intake manifold
Sada klíčů
Oper ring spanner set
Ringschlüsselsatz
De- a montáž lambda- Installing Lambda
sond
probes
De- und Montage der
Lambdasonden
Kleště
Pliers
Zange
Montáž spony na hnací Installing input shaft
hřídel
clamp
Montage der Schelle
an der Antriebswelle
Přítlačná kladka
Roller
Andrückrolle
Montáž vnějšího
dveřního těsnění
Applying outer seal
door
Anrollen der äussere
Türdichtung
Nastavovací přípravek
pro raménka stěračů
Windscreen wiper
setting tool
Einstellvorrichtung für Nastavení ramének
Schreibenwischer
stěračů
Adjusting windscreen
wiper arm
Einstellen der
Scheibenwischerarme
Kolík pro naftové
vstřikovací čerpadlo
Diesel injection pump
locking pin
Aretace kola
vstřikovacího čerpadla
Absteckstift für Diesel při demontáži a
Einspritzpumpe
montáži ozubeného
řemene
Locking fuel injection
pump when removing
and installing toothed
belt
Einspritzpumpenrad
arretieren bei
Zahnriemenaus- und
einbau
Držák pro napínání
řetězu
Retainer
Halter für
Kettenspanner
Demontáž a montáž
napínáku řetězu
Removing and
installing chain
tensioner
Aus- und Einbau des
Kettenspanners
Šroub s okem
Eye-head bolt
Ringschraube
Uchycení naftového
motoru
Supporting diesel
engine
Abfangen des
Dieselmotors
Nastavovací měrky
Setting gauge
Einstellehre
Nastavení a kontrola
spár u nárazníku, víka
motoru a
zavazadlového
prostoru, dveří
Adjusting and
checking shock
absorbers, flaps and
door gaps
Einstellen und Prüfen
von Stoßfänger-,
Klappen, und Türfugen
Montážní pouzdro
Fitting sleeve
Einziehhülse
Montáž těsnícího
kroužku krycího víka
Pulling in grooved ball
Dichtringe des
bearing with conical
Abdeckteils einbauen
ring and spring
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Justieren der
Getriebeaufnahme
3282 bei Aus- und
Einbau des Getriebes
x
x
x
To adapt gearbox
support 3282 when
removing and
installing gearbox
x
x
x
Ustavení převodovky
x
x
x
Adapter
x
x
x
Adapter
x
x
x
Adapter
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3381
3381
3382
3382
3383
3383
3384
3384
3390
3390
3409
3409
x
x
x
3417
3417
x
x
x
3421
3421
3422
3422
3424
3424
3438
3438
3459
3459
10-208A
10-208A
10-222A/12
10-222A/12
10-222A/31A
nebo/oder/or 10222A/31+10222A/31-5
10-222A/31A
nebo/oder/or 10222A/31+10222A/31-5
Tlačný díl
Fitting tool
Einpreßhilfe
Montáž olejové trubky
vnitřní
Installing inner oil
pipe
Montage Ölrohr innen
Montážní trn
Drift
Montagedorn
Montáž těsnicího
kroužku pravého
přírubového hřídele
Installing right-hand
flange shaft oil seal
Dichtring für rechte
Flanschwelle
montieren
x
Narážeč
Drift
Einschlagdorn
Montáž dvojitého
kroužku ve skříni
diferenciální
převodovky
Installing double seal
in differential
housing/gearbox
Montage
Doppeldichtring im
DifferentialGetriebegehäuse
x
Montážní trn
Drift
Montagedorn
Montáž těsnicího
kroužku pro levý
přírubový hřídel
Installing left-hand
flange shaft oil seal
Dichtring für linke
Flanschwelle
montieren
Unašeč
Carrier
Mitnehmer
Nasazení těsnění
vstřikovačů
Checking friction
torque
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Demontážní klín
Removal wedge
Demontagekeil
Demontáž clon a
obložení
Removing trims and
covers
Demontage von
Blenden und
Verkleidungen
x
x
Klíč na olejový filtr
Spanner for oil-filter
Schlüssel für Oilfilter
Montáž uzavíracího
krytu olejového filtru
Installing oil filter
sealing cap
Montage
Verschlussdeckel für
Ölfilter
x
Měrka řadicí páky
Gear-lever gauge
Schalthebellehre
Nastavení ovládání
řazení
Adjusting selector
mechanism
Einstellen der
Schaltbetätigung
x
Měrka řadicí páky
Gear-lever gauge
Schalthebellehre
Nastavení ovládání
řazení
Adjusting selector
mechanism
Einstellen der
Schaltbetätigung
Rozpínák
Spreader
Spreizer
Demontáž pérovací
jednotky od pouzdra
ložiska kola
Separating suspension Federbein vom
Radlagergehäuse
strut from wheel
trennen
bearing housing
Hák
Hook
Haken
Demontáž pružiny
spojkového pedálu
Removing spring
clutch pedal
x
Nastavovací přípravek
Setting tool
Einstellvorrichtung
Nastavení 2. a 4.
stupně - brzdy
Adjusting 2nd and 4th Einstellung 2. und 4.
gear brake
Gang Bremse
x
Kleště
Pliers
Zange
Demontáž ovládací
tyče/válečku
spojkového pedálu
Entriegeln
Releasing master
Betätigungsstange/Ge
cylinder push rod from
berzylinder vom
clutch pedal
Kupplungspedal
Závěsné oka
Shackle
Schäkel
Supporting engine
Uchycení motoru při
when removing and
demontáži převodovky
installing gearbox
Závěsné zařízení
Suport
Abfangvorrichtung
De - a montáž motoru
a převodovky z vozu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
B- T10125 nebo komunální nářadí 12-ti hran SV36 / T10125 or standard werkzeug 12 - angle tool SV36 / T10125 oder Handelsübliches-werkzeug 12-Kante SV36
C - T10058 nebo komunální nářadí např. Matador 4085 SV5 / T10058 or standard werkzeug (for exapmle Matador 4085 SV5) / T10058 oder Handelsübliches-werkzeug (zum Beispiel Matador 4085 SV5
3249 byl nahražen přípravekem T10058 / 3249 was substituted by T10058 / 3249 wurde mit T10058 erstezt
3452 je nahrazen přípravkem T10070, 3452 is substituted by T10070, 3452 wurde ersetzt mit T10070
T10006 je nahrazen přípravkem T10006/A, T10006 is substituted by T10006/A, T10006 wurde ersetzt mit T10006/A
3375 je nahrazen přípravkem T10101, 3375 is substituted by T10101, 3375 wurde ersetzt mit T10101
T10084 je nahrazen přípravkem T10084A, T10084 is substituted by T10084A, T10084 wurde ersetzt mit T10084A
T10060 je nahrazen přípravkem T10060A, T10060 is substituted by T10060A, T10060 wurde ersetzt mit T10060A
T10240 pro pravostranné řízení, T10238 pro levostranné řízení / T10240 fuer Rechtslenker, T10238 fuer Linkslenker / T10240 for steering wheel right, T10238 for steering wheel left
MP1-302 byl nahražen přípravekem T10020 / MP1-302 was substituted by T10020 / MP1-302 wurde mit T10020 erstezt
MP5-530byl nahražen přípravekem MP5-404 / MP5-530 was substituted by MP5-404 / MP5-530 wurde mit MP5-404 erstezt
MP9-401 +MP9401/1je nahrazen přípravkem T10165, MP9-401+MP9-401/1is substituted by T10165, MP9-401+MP9-401/1wurde ersetzt mit T10165
T10094 je nahrazen přípravkem T10094A,T10094 is substituted by T10094A, T10094 wurde ersetzt mit T10094A
T30076 je nahrazen přípravkem T10246,T30076 is substituted by T10246, T30076 wurde ersetzt mit T10246
Dichtringe für
Einspritzeinheiten
ersetzen
Dis- and assambly of
engine and gearbox
aut of car
Demontage die Feder
dem Kupllungspedal
Abfangen des Motors
beim Aus- und
Einbauen des
Getriebes
De- und Montage
Motor und Getriebe
aus dem Fzg.
T10027 je nahrazen přípravkem T10027A, T10027 is substituted by T10027A, T10027 wurde ersetzt mit T10027A
T30021 je nahrazen přípravkem T10159,T30021 is substituted by T10159, T30021 wurde ersetzt mit T10159
T10107 je nahrazen přípravkem T10107A,T10107 is substituted by T10107A, T10107 wurde ersetzt mit T10107A
T10006/A je nahrazen přípravkem T10159,T10006/A is substituted by T10159, T10006/A wurde ersetzt mit T10159
T10171 je nahrazen přípravkem T10171A,T10171 is substituted by T10171A, T10171 wurde ersetzt mit T10171A
MP8-506 je nahrazen přípravkem MP8-602/1,MP8-506 is substituted by MP8-602/1, MP8-506 wurde ersetzt mit MP8-602/1
T40075 je nahrazen přípravkem T40075A,T40075 is substituted by T40075A, T40075 wurde ersetzt mit T40075A
T10040/2 je nahrazen přípravkem T10040/2A+/3,T10040/2 is substituted by T10040/2A+/3, T10040/2 wurde ersetzt mit T10040/2A+/3
T10159 je nahrazen přípravkem T10159A,T10159 is substituted by T10159A, T10159 wurde ersetzt mit T10159A
T10101 je nahrazen přípravkem T10101A,T10101 is substituted by T10101A, T10101 wurde ersetzt mit T10101A
T10112 je nahrazen přípravkem T10112A,T10112 is substituted by T10112A, T10112 wurde ersetzt mit T10112A
T10007 je nahrazen přípravkem T10007A,T10007 is substituted by T10007A, T10007 wurde ersetzt mit T10007A
T10170 je nahrazen přípravkem T10170A,T10170 is substituted by T10170A, T10170 wurde ersetzt mit T10170A
T10422 je nahrazen přípravkem T10422A,T10422 is substituted by T10422A, T10422 wurde ersetzt mit T10422A
T10486+T10486/1 je nahrazen přípravkem T10486A,T10486+T10486/1 is substituted by T10486A, T10486+T10486/1 wurde ersetzt mit T10486A
T10133/16 je nahrazen přípravkem T10133/16A,T10133/16 is substituted by T10133/16A, T10133/16 wurde ersetzt mit T10133/16A
MP6-427 je nahrazen přípravkem 3186,MP6-427 is substituted by 3186, MP6-427 wurde ersetzt mit 3186
T10478+T10478/5 je nahrazen přípravkem T10478A,T10478+T10478/5 is substituted by T10478A, T10478+T10478/5 wurde ersetzt mit T10478A
T10479+T10479/4 je nahrazen přípravkem T10479A,T10479+T10479/4 is substituted by T10479A, T10479+T10479/4 wurde ersetzt mit T10479A
10-222A/31+10-222A/31-5 je nahrazen přípravkem 10-222A/31A,10-222A/31+10-222A/31-5 is substituted by 10-222A/31A, 10-222A/31+10-222A/31-5 wurde ersetzt mit 10-222A/31A
T30004/1+T30004/2 je nahrazen přípravkem T30004,T30004/1+T30004/2 is substituted by T30004, T30004/1+T30004/2 wurde ersetzt mit T30004
T10071/3+4+T10071/5 je nahrazen přípravkem T10071,T10071/3+4+T10071/5 is substituted by T10071, T10071/3+4+T10071/5 wurde ersetzt mit T10071
T10162 je nahrazen přípravkem T10162A,T10162 is substituted by T10162A, T10162 wurde ersetzt mit T10162A
T40094/12 je součástí T40094 ,T40094/12 ist Bestandteil T40094 ,T40094/12 is part of T40094
T10395/6+/7 je součástí T10395 ,T10395/6+/7 ist Bestandteil T10395 ,T10395/6+/7 is part of T10395
T10030/1A je součástí T10030 ,T10030/1A ist Bestandteil T10030 ,T10030/1A is part of T10030
MP1-301 je nahrazen přípravkem 3359,MP1-301 is substituted by 3359, MP1-301 wurde ersetzt mit 3359
T10172 +T10172/4 +T10172/5-9+T10172/11 je nahrazen přípravkem T10172A,T10172 +T10172/4 +T10172/5-9+T10172/11 is substituted by T10172A, T10172 +T10172/4 +T10172/5-9+T10172/11 wurde ersetzt mit T10172A
T40094+T40094/12 je nahrazen přípravkem T40094A, T40094+T40094/12 is substituted by T40094A, T40094+T40094/12 wurde ersetzt mit T40094A
MP1-213+MP1-213/1 je nahrazen přípravkem MP1-213, MP1-213+MP1-213/1 is substituted by MP1-213, MP1-213+MP1-213/1 wurde ersetzt mit MP1-213

Podobné dokumenty