Stáhnout soubor

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor
Konzervace přírodnin a taxidermie
Bakalářský studijní obor, prezenční forma
Studijní plán na akademický rok 2015/16
Povinné předměty
Ročník: 1
1. semestr: zimní
Kód
předmětu
LLL16E
ZVL03Z
LML04E
RTX12Z
Předmět
Botanika pro KPT
Environmentální chemie I
Etologie živočichů
Tělesná výchova
př. cv. TC KR z
2
2
2
0
2
1
1
2
5
3
4
1
z
z
z
z
LML13Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
1
0
1
z
LXL09Z
LOL14E
LOL01E
LML13E
LRL50E
VPL01E
ZOL02Z
LOL03E
RTX13Z
1
2
2
2
0
1
2
2
1
4
4
5
z
z
z
z
Úvod do studia
Základy ekologie pro KPT
Zoologie I. - bezobratlí
Zoonózy
Ekonomika podniku
Didaktické a prezentační dovednosti
Environmentální analytická chemie
Metody sběru přírodnin I. (živočichové)
Tělesná výchova
2. semestr: letní
zk př. cv. TC KR z
zk
zk
Garant
předmětu
Mgr. Karlík
doc. Vach
Mgr. Policht
KTV
zk
Ing. Hart
2
1
2
1
0
2
1
1
2
2
5
3
4
3
1
z
z
z
z
z
proděkan
Ing. Horák
doc. Nakládal
MVDr. Forejtek
zk prof. Šišák
zk prof. Slavík
doc. Chrastný
zk prof. Holuša
KTV
2
2
4
z
zk Ing. Nováková
0
2
3
z
zk kat. jazyků (PEF)
1
1
z
Mgr. Policht
Mgr. Karlík
3
1
z
prof. Holuša
LOL38Z Praxe I.
15
5
z
Ing. Horák
LML14Z Zoologie lesnická - TC
4
2
z
doc. Farkač, Ing.
Nováková
zk
zk
zk
LML12E Zoologie lesnická
Světový jazyk I.
0
2
2
z
1
z
Terénní cvičení
LML17Z Etologie živočichů
LLL16Z Botanika pro KPT - TC
Metody sběru přírodnin 1 (živočichové) LOL01Z
TC
Celkem
2
14 13
2
31 11
5
8
12 23 32 11
5
Konzervace přírodnin a taxidermie
Bakalářský studijní obor, prezenční forma
Studijní plán na akademický rok 2015/16
Povinné předměty
Ročník: 2
Kód
předmětu
3. semestr: zimní
Předmět
Ochrana a bezpečnost práce
Toxikologie a nakládání s odpady
Tvorba expozic a výstavnictví
Základy preparátorských metod - bezobratlí
LML2AZ Anatomie živočichů 1*
LML2AE Anatomie živočichů*
LML1AZ Myslivost 1*
LML1AE Myslivost*
Grafické metody 1*
Grafické metody*
Bakalářská práce
Metody sběru přírodnin 2 (geologie,
paleontologie, rostliny)
Osteologická preparace
Světový jazyk II. *
př. cv. TC KR z
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
5
4
4
3
z
z
z
z
z
2
2
3
z
2
2
3
z
0
2
2
4. semestr: letní
zk př. cv. TC KR z
zk
zk
zk
z
zk
Garant
předmětu
Ing. Kušta
doc. Anděl
Ing. Hart
prof. Turčáni
prof. Burda
zk prof. Burda
prof. Červený
2
2
5
z
2
2
4
z
2
2
4
1
z
z
zk prof. Červený
prof. Červený
zk prof. Červený
vedoucí BP
1
2
4
z
zk Mgr. Skalický
2
0
2
2
5
3
z
z
zk prof. Koubek
zk kat. jazyků (PEF)
* Místo 4. úrovně předmětu Světový jazyk lze studovat předmět Odborná lesnická angličtina (LDX02E)
Ing. Janeček
Terénní cvičení
Tvorba expozic a výstavnictví
LML1BZ Myslivost 1 - TC*
LML2BZ Myslivost - TC*
Toxikologie a nakládání s odpady
Praxe II.
Celkem
3
1
13 14
4
1
1
z
z
28 10
3
9
2 1 z
2 1 z
15 5 z
12 19 33 10
Ing. Hart
prof. Červený
prof. Červený
doc. Anděl
prof. Červený
6
* Jedná se o jeden dvousemestrový předmět. Nelze vykonat "z"/"zk" v LS bez splnění "z" v ZS. Nelze zapsat kteroukoliv část předmětu
samostatně.

Podobné dokumenty

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor doc. Nakládal MVDr. Forejtek zk prof. Šišák zk prof. Slavík doc. Chrastný zk prof. Holuša KTV zk Ing. Nováková

Více

kompletní přehled pomaturitních oborů

kompletní přehled pomaturitních oborů Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty Živočišná produkce Dřevařství Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Forestry Game Management Hospodářská a správní služba v lesním ho...

Více

Stáhnout soubor - Česká zemědělská univerzita v Praze

Stáhnout soubor - Česká zemědělská univerzita v Praze plánu jako volitelný předmět jiné fakulty ČZU nebo výjimečně jiné VŠ po projednání s proděkanem FAPPZ, který zapsaný předmět ohodnotí kreditními body. Na základě žádosti a po předložení dokladu o a...

Více

zde.

zde. Každý profesionální preparátor si většinou vždy vytvoří svůj modifikovaný postup práce. V mé práci jsem se právě proto nejvíce zaměřil na kritický rozbor těchto postupů. Jednotlivé části preparace ...

Více

Koncepce rozvoje muzejnictví

Koncepce rozvoje muzejnictví v muzeích, včetně muzejních knihoven. Bylo nezbytné přijmout okamžitá opatření. Klíčovou roli sehrálo Ministerstvo kultury. Od roku 1991 podnikalo dílčí kroky, vedoucí ke zvýšení úrovně ochrany mov...

Více

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské

výhody studia na fld - Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské Konzervace přírodnin a taxidermie Tento profesní bakalářský obor je koncipován tak, aby budoucím studentům poskytl univerzitní vzdělání v oblasti sběru, preparace, konzervace a uchovávání přírodnin...

Více