svět dobrodružství a fantazie

Komentáře

Transkript

svět dobrodružství a fantazie
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ZDEŇKA BURIANA, KOPŘIVNICE, příspěvková organizace
vyhlašuje
VI.ročník výtvarné soutěže
věnované výtvarnému odkazu malíře Zdeňka Buriana
pod názvem
SVĚT DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE
Soutěž je určena dětem, mládeži i dospělým. Podmínkou účasti
v soutěži je vytvoření výtvarného díla v tématickém rozpětí, v němž
tvořil Zdeněk Burian.
Inspiraci pro svá díla naleznete ve stejných knihách, které kdysi četl Burian.
Neomezujte však své pátrání pouze na tyto zdroje. Hledejte ji také v jiných
povídkách a románech s podobnou tématikou. Účelem není kopírovat Z.Buriana
ale vlastním originálním způsobem zpracovat stejné téma.
Výběr nejlepších prací bude vystaven od 4.listopadu v galérii ZUŠ a
v Šustalově vile v Kopřivnici. Nejzajímavější práce budou oceněny
věcnými cenami a pamětními listy na vernisáži v Šustalově vile
v Kopřivnici 4.11.2008.
Práce, označené adresou a věkem autora, zašlete nebo dodejte na adresu
ZUŠ Zdeňka Buriana
Štramberská 294, 742 21 KOPŘIVNICE
v době od 20.10. do 30.10.2008
Práce označte vzadu štítkem s těmito údaji:
Jméno autora
Věk
Škola
Název práce
Soutěžní kategorie:
1.
2.
3.
4.
plošné práce – kresba, malba, grafika, koláž
prostorové práce (textilní aplikace, keramika, kašírované objekty,...)
komiks (kreslený i tištěný)
počítačová grafika – práce vytvořené v libovolném grafickém editoru
a zaslané vytištěné na formátu A4 + uložené na CD s označením jako
ostatní práce
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zaslané práce použít k propagaci
soutěže, reprodukovat je v katalogu a v tisku. Výběr nejlepších prací bude
použit pro obměnu stálé výstavy dětských prací v Dětském centru
v Kopřivnici. O možnosti vyzvednutí prací budou školy informovány emailem.
Případné dotazy směřujte na [email protected]
www.zuszb.cz

Podobné dokumenty

SVĚT DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE

SVĚT DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE Práce, označené adresou a věkem autora, zašlete nebo dodejte na adresu

Více

Dodatek č. 1 FBC Vikings

Dodatek č. 1 FBC Vikings Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho platnosti a platnosti dnem jeho uzavření.

Více