36. velké ceny města plzně

Komentáře

Transkript

36. velké ceny města plzně
Sportovní klub Radbuza Plzeň o.s., oddíl plaveckých sportů.
ROZPIS
36. VELKÉ CENY MĚSTA PLZNĚ
na 1500 m volný způsob mužů a žen,
400 m polohový závod žáků a žaček
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Sportovní klub Radbuza Plzeň, o. s.
oddíl plaveckých sportů (OPS)
Datum konání: sobota 4. října 2014
Místo konání: Sportovní klub Radbuza Plzeň o. s.
Kozinova 2788 / 3
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00
bazén 25m, 6 drah, časomíra OMEGA.
Přihlášky:
do 28. září 2014.
Zasílají kluby a oddíly POUZE on-line na stránkách ČSPS.
Podle soutěžního řádu plavání 11.3, 11.4,
na e-mail: [email protected], předmět – odhlášky do 2.10.
do 8:45 hodin
Přijatí závodníci: Seznam přijatých závodníků bude zveřejněn na
webových stránkách www.statistikaplavani.cz/
Odhlášky:
Informace: Petra Kočandrlová
Marcela Čermáková
mob.: 603 923 061 e-mail: [email protected]
mob.: 602 826 635 e-mail: [email protected]
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Soutěží se podle Pravidel plavání, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.
Program dopoledne … rozplavání / zahájení: 8:00 / 8:45
1.
100 m prsa muži
2.
100 m prsa žáci ročník 2000 – 2004
3.
100 m volný způsob ženy
4.
100 m volný způsob žačky ročník 2000 – 2004
5. 1500 m volný způsob žáci 2000 – 2002 a muži
6.
400 m polohový závod žačky ročník 2000 – 2002
7.
100 m motýlek muži
8.
100 m motýlek žáci ročník 2000 – 2004
9.
100 m znak ženy
10. 100 m znak žačky ročník 2000 – 2004
Program odpoledne … rozplavání / zahájení: 14:00 / 14:45
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
100 m prsa ženy
100 m prsa žačky ročník 2000 – 2004
100 m volný způsob muži
100 m volný způsob žáci ročník 2000 – 2004
1500 m volný způsob žačky 2000 – 2002 a ženy
400 m polohový závod žáci ročník 2000 – 2002
100 m motýlek ženy
100 m motýlek žačky ročník 2000 – 2004
100 m znak muži
100 m znak žáci ročník 2000 – 2004
Startují závodníci a závodnice, kteří se přihlašovanými výkony dostali do stanoveného počtu rozplaveb.
Pro kvalitní průběh závodů si pořádající klub vyhrazuje právo upravit počet rozplaveb.
Kvalifikační čas = nejlepší výkon zaplavaný od 1. 1. 2014.
Prezentace a úhrada startovného bude od 7.45 hodin v klubovně, startovné ve výši 80,- Kč pro discipliny 5, 6 a 15, 16, ostatní
discipliny ve výši 60,- Kč za každý přijatý start. Za každý neodhlášený start v souladu s pravidly dle článku A3.1 – 3.3 STD uhradí
vedoucí oddílů startovné v plné výši.
Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vedoucí jednotlivých oddílů.
- hlavní partneři klubu -
statutární město Plzeň
Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury
Systém soutěže: Závodníci budou nasazeni na dráhy podle nahlášených časů. Všechny discipliny se plavou v rozplavbách přímo
na čas. U disciplin č. 5. a 15. plavou v rozplavbách vždy dva závodníci nebo závodnice na dráze, s výjimkou poslední nejrychlejší
rozplavby. V soutěži bude použito pravidlo 1 startu (pravidlo SW 4.1). Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet rozplaveb podle
časového rozvrhu závodů. Pokud závodník nenastoupí k závodu, bude pořadateli neprodleně uhrazena částka 100,-Kč za každý start
dle čl. 11 soutěžního řádu.
Ceny: V hlavní disciplině 1500 m volný způsob mužů a žen obdrží vítěz peněžitou prémii ve výši 1000,- Kč a diplom, závodníci
na druhém místě 700,- Kč a diplom, na třetím místě 400,- Kč a diplom. V disciplíně 1500m volný způsob a 400PZ žáků a žaček
obdrží první tři závodníci diplom a věcnou cenu. V ostatních disciplinách obdrží závodníci v obou věkových kategoriích na prvním
místě diplom a věcnou cenu, na druhém a třetím místě diplom.
Velké a zvláštní poděkování patří našemu hlavnímu partnerovi,
Městskému obvodu Plzeň 3,
který zařídil pro závodníky hlavního závodu v disciplíně 1.500 metrů volný způsob na 1. místě putovní poháry,
které nesou jméno starosty pana Jiřího Strobacha,
dále pak pamětní medaile pro všechny umístěné na stupních vítězů na této trati.
Námitky a protesty: Podávají písemně vedoucí družstev, nejpozději však do 15 minut po skončení příslušného půldne vrchnímu
rozhodčímu se vkladem 300,- Kč viz článek 18 soutěžního řádu. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Nashledanou se s Vámi těší …
Lenka Kohoutová, prezidentka SK
Václav Čermák, předseda OPS
Luboš Ibrmajer, viceprezident SK
Petra Kočandrlová, STK OPS
Rekordy Velké ceny města Plzně – 1.500m volný způsob
Muži: Micka Jan
Ženy:
Passerová Petra
USK
15:21,92
2011
USK
16:48,6
1994
Rekordy České republiky – 1.500m volný způsob (bazén 25 m)
Muži: Jan Micka
USK
14:44,34
2013
Ženy:
KomBr
16:24,62
2010
Pechanová Jana
sponzoři
mediální partneři
- hlavní partneři klubu -
statutární město Plzeň
Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

Podobné dokumenty

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29. (10-8-6-5-4-3-2-1). Klub v součtu s nejvyšším počtem bodů získá putovní pohár Velké ceny Ústí nad Labem do ročního držení.

Více

PLZEŇSKÝ VYTRVALEC

PLZEŇSKÝ VYTRVALEC Plavecký bazén Plzeň - Slovany, Nám.gen.Píky 42 326 00 Plzeň

Více

Západočesk½ pohár 12. ročník 2. dubna 2016

Západočesk½ pohár 12. ročník 2. dubna 2016 diplom. Po adatel si vyhrazuje právo omezit po et rozplaveb a p ijatých závodník , v disciplínách . 1, 2, 19, 20, 33 a 34 mohou být plavci nasazeni po dvou na dráze. Za nejlepší bodovaný výkon v ka...

Více

plzeňské sprinty - Statistika plavání

plzeňské sprinty - Statistika plavání butterfly, 50m freestyle, 100m medley) becam every swimmer on the place 1 - 3 price money 1st place 1500 CZK 2nd place 1000 CZK 3rd place 500 CZK

Více

33. mezinárodní mistrovství čr dorostu, dospělých a masters na 5km

33. mezinárodní mistrovství čr dorostu, dospělých a masters na 5km Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla – součet časů 5 + 10 km Memoriál Jana Tykvarta – součet časů 5 + 10 km v kategorii dorost

Více

Propozice k poháru - Město Jindřichův Hradec

Propozice k poháru - Město Jindřichův Hradec rozplavání 8:00 – 8:50, závod od 9:00 Rozpis závodu.pdf

Více