Několik rad pro výběr správné stříkací pistole

Komentáře

Transkript

Několik rad pro výběr správné stříkací pistole
Několik rad pro výběr správné stříkací pistole
Pokud se právě rozhodujete, které zařízení si chcete koupit, položte si následující otázky:
- jaký materiál chci stříkat?
- jak často?
- venku, uvnitř anebo obojí?
- jakou cenovou hladinu hledám?
Naše rady:
u firmy Wagner narazíte na dvě základní kategorie pistolí :
- pístové
- HVLP (High Volume Low Pressure – vysoký výkon nízký tlak)
Znáte rozdíl mezi pístovou a HVLP stříkací pistolí? A kterou z nich zvolit? Pojďme si vše společně ujasnit :
1. schema stříkací pistole "klasické", kde je materiál hnán přes trysku pomocí pístu
2. schema
HVLP
systému:
A teď si vše ujasněme....
K tomu, aby se materiál (barva apod.) na povrch dostal v co nejlepší kvalitě, potřebujeme, aby se co nejlépe
"atomizoval", tzn. prošel tryskou pistole v co nejmenších částečkách. Pístová pistole na to jde "silou", snaží se nahnat
materiál na trysku pod velkým tlakem (100-180 BAR není výjimkou). Nevýhodou tohoto řešení je to, že až 2/3 materiálu
které projdou tryskou neskončí na povrchu, ale rozptýlí se do okolí. Tím jsou tyto pistole předurčeny především pro
venkovní použití anebo prostory, kde není třeba nic chránit před oblakem barvy vznášející se v prostoru.
Výrobci stříkacích pistolí hledali mnohem efektivnější řešení, kde by se atomizace nemusela řešit velkou silou tlaku a
vynalezli HVLP systém. Základem je multi-lopatková turbína, která je schopna pod relativně malým tlakem zásobovat
trysku ohromným množstvím vzduchu. Materiál se vhání dvěma cestami
- jednou do nádobky a vytlačuje jej ven přívodní hadičkou do trysky
- druhou kolem trysky
Výsledkem je to, že velký objem vzduchu atomizuje materiál na velmi jemné částice a zároveň jej při výstřiku z trysky
"zabalí" do vzduchového obalu a zabrání tak jeho rozptýlení do okolí. HVLP systém tak umí dopravit na povrch 3/4
materiálu nejen ve velmi dobré kvalitě, ale i velmi přesně, cíleně a v předdefinovaných tvarech. Nastavením trysky do 3
různých poloh dokáže vytvořit vertikální, horizontální nebo konusový tvar proudu materiálu.
Výhody a nevýhody :
Pístová stříkací pistole :
Výhody:
a) obvykle podstatně levnější
b) snadno ovladatelná
Nevýhody:
a) plýtvání materiálem
b) vysoký rozptyl do okolí - nutnost zakrývání
c) nevhodná pro užití v uzavřených prostorech
d) horší atomizace
HVLP stříkací pistole
Výhody:
a) minimální plýtvání materiálem
b) minimální rozptyl mimo stříkanou plochu
c) přesnější nástřik
d) výborná atomizace
e) velký výběr nástavců pro různé druhy prací
f) snadno se čistí
Nevýhody:
a) celé zařízení je obvykle robustnější
b) vyšší pořizovací náklady
Závěr:
Pokud hledáte rychlé a levnější řešení, kde nekladete velký důraz na kvalitu nástřiku a budete pistoli používat především
venku (ploty, vrata apod.), pak klidně zvolte jednu z pístových pistolí. Odvede svou práci zcela jistě k
dokonalé spokojenosti, pokud byste ji srovnali např. s natíráním štětcem nebo válečkem.
Pokud ale hledáte pomocníka do bytů, chat, domů, ale i na ven, pak za vyšší pořizovací cenu systému HVLP získáte
multifunkční zařízení, které se snadno ovládá, neplýtvá materiálem, stříká ve vysoké kvalitě a pomocí kombinace různých
nástavců vám ušetří čas s natíráním plotů nebo malováním bytů válečkem nebo štětkou.