Výr. Číslo: 305 CZ

Komentáře

Transkript

Výr. Číslo: 305 CZ
Výr. Číslo: 305
CZ:
Přečtěte si a uschovejte tento návod.
JD Bug Scooter-vlastní manuál + bezpečnostní příručka
Skútr - díly a komponenty
Rozložení Bug JD skútry při prvním použití
Kontrola před jízdou
Kola a ložiska
Čištění JD Bug skútru
Jak jezdit
JD Bug Bezpečnostní typy
Omezená záruka
▲ Důležitá zpráva pro rodiče:
Tento manuál obsahuje důležité bezpečnostní informace. Pro bezpečnost vážho dítěte, je vaší
povinností prozkoumat tyto informace s dítětem a ujistit se, že vaše dítě chápe všechna varování,
upozornění, pokyny a bezpečnostní témata. JD BUG doporučuje, abyste pravidelně četli informace
v této příručce s mladšími jezdci. Měli byste také pravidelně kontrolovat a udržovat dětský skútr a
tím pojistit jejich bezpečnost.
▲ Všeobecné varování:
Skákat se skútrem může být riskantní činnost. Skútr je určen pro pohyb a je tedy možné, že se
můžete dostat do nebezpečných situací, ztratit kontrolu, nebo spadnout. Pokud k takové věci dojde,
můžete být vážně zraněn nebo dokonce se můžete zranit smrtelně.
Stejně jako jakýkoli jiný pohybující se výrobek může být vození se na skútru nebezpečná činnost.
Může mít za následek zranění nebo smrt, i při použití řádných bezpečnostních opatření. Použití je
na vlastní nebezpečí. Měli byste používat zdravý rozum.
Vždy používejte správné ochranné pomůcky, jako jsou schváleny přilby, rukavice, chrániče loktů,
kloubů a kolen. Noste košili s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a sportovní obuv. Nikdy nejezděte
naboso nebo v sandálech. Dávejte pozor, aby se vám nedostaly tkaničky do kol.
Skútr používejte pouze na rovném, suchém, podkladu bez volných nečistot a kamenů.
Nikdy nepoužívejte skútr za soumraku nebo v noci, nebo v ledových podmínkách.
▲ Varování ▲ Skútr není vhodný pro děti do 3 let vzhledem k tomu, že obsahuje malé části.
Vyhněte se vodě, rychlostním skokům, písku, štěrku a pod, které by mohly způsobit, že přední kolo
se zastaví. Nárazy mají potenciál zastavit přední kolo. Pokud jste na pochybách, zastavte skútr.
Měly by být používány ochranné prostředky: EN 71 + EN 14619 Aprovel.
Maximální hmotnost jezdce: 100 kg
Prosím, montáž a demontáž skútru by měla provádět dospělá osoba, pokud je použit dětmi a
nedospělými osobami.
Nedovolte dětem mladším 5 let, aby používali skútr. Všechny děti a nedospělé osoby by měly jezdit
pod dohledem dospělých osob za všech okolností.
Nikdy nejezděte v provozu, nebo na ulici a sledujte své okolí. Velkou pozornost soustřeďte na
pěších, kola, skejborty a skútry. Skútr používejte pouze v oblastech bez pevného nebo pohyblivého
nebezpečí, jako jsou sloupy, obrubníky, hydranty, zaparkované automobily, stěny a silniční provoz.
Neschopnost používat zdravý rozum a nedodržení výše uvedených varování dále zvyšuje riziko
vážného poranění. Použití je na vlastní riziko. Věnujte velkou pozornost zajištění bezpečného
provozu. Buďte opatrní.
▲ Upozornění:
Vždy zkontrolujte skútr před jízdou. Správní kontrola a udržování skútru mohou snížit riziko
poranění. Vždy zkontrolujte svůj skútr před jízdou a pravidelně jej udržujte.
▲ Upozornění:
Pokud jde o využívání JD Bug produktů a JD Bug skútrů, váš skútr byl sestaven na designu
koloběžek JD specifikací. Všechna původní vybavění dodávané v době prodeje byly vybrány na
základě jejich kompatibility s rámem, vidlicemi a všemi ostatními díly.
Některé díly na trhu nemusí být kompatibilní s vaším JD Bug skútrem. Nevhodné úpravy mohou
způsobit nebezpečí. Informujte se u prodejce nebo zavolejte do JD Bug před změnou jakékoliv
součásti určitého produktu.
▲ Upozornění:
Zkontrolujte místní zákony týkající se používání skútrů. Prověřte místní zákony a předpisy a
podívejte se, kde a jak se dá využít váš JD Bug skútr legálně. V místních zákonech a nařízeních
najdete zákony týkající se používání přileb a skútrů v provozu ve vaší oblasti.
Rozložení JD Bug skútru pro první použití
Vložte a zajistěte levou a pravou část řidítka stisknutím odpruženého tlačítka a vložením do Ttrubice (obr. 1). Ujistěte se, zda se odpružené tlačítko nachází v otvoru T-trubice na každé straně
řídítek (obr. 2).
Grip ….................................................. Rukojeť
T-tube.................................................... T-trubka
Handlebar …..........................................Řidítká
Steering tube quick-release....................Řídící rychloupínací roura
Safety button..........................................Bezpečnostní tlačidlo
Steering tube/steering column................Řídící trubka / Řídící sloupek
Collar clamp.......................................... Svorka s obručí
Front fork...............................................Předná vidlice
Wheels....................................................Kolo
Steering column adjusting screw...........Řídící sloupek - nastavovací šroub
Joint Lever..............................................Spojovací páka
Baseboard/deck......................................Základní deska
Rear fender/brake...................................Zadní blatník/ brzdy
▲ Upozornění:
Nesprávně zapojené odpružené tlačítko může způsobit, že řídítka se uvolní při jízdě a může to
vést ke ztrátě kontroly a pádu. Správně zapojené řídítka se neotáčejí, ani se nebudou
pohybovat. Všimněte si, že když jsou řídítka správně zabezpečeny, tlačítka jsou jasně viditelné
v otvorech na T-trubici (obr. 2)
Pokud chcete uvolnit skládací mechanismus, uchopte T-trubice s jednou rukou mezi obruč
svorky a druhou rukou zvedněte západku (obr. 3), aby se uvolnila.Západka je odpružená a
automaticky se zablokuje ve vzpřímené poloze (obr. 4).
Obr: 3
Obr: 4
▲ ▲ Upozornění:
Udržujte prsty mimo otáčivého mechanismu při skládání nebo rozkládání skútru. Ujistěte se,
aby rovně stál.
▲ Upozornění!
Před použitím se upraví poloha řídítek na nejvyšší úroveň! Pokud chcete nastavit polohu
řidítek na nejvyšší úrovni, odemkněte řídící trubici tahem ven na rychlé uvolnění svorky.
Vytáhněte T-trubici do polohy, vložte pružinové tlačítko do otvoru na trubce a zajistěte
zatlačením směrem dovnitř na rychlé uvolnění spony (obr. 5 a 5a). Napnutí lze nastavit
rychloupínacím mechanismem utažením nebo povolením šroubu Allen. Dávejte pozor, abyste
ji nepřetáhly. Je nutné, aby ji bylo vždy možné otevřít a zavřít. Rýchloupínací svorky a Ttrubky by se měly lehce otevírat.
▲ Upozornění:
Nesprávné zapojení pro rychlé uvolnění svorky může způsobit ztrátu kontroly nad vaším skútrem, a
následně pád. Řídítka jsou pevně a správně namontovány tehdy, když se nepohybují nahoru nebo
dolů.
Kontrola před jízdou
Svorka s obručí
Pomocí správné velikosti imbusového klíče, zkontrolujte, zda svorka s obručí (obrázek 6) je pevně
spojena (30 - 60 palců). Tato položka se utahuje a kontroluje inspekcí v továrně, ale tam je šance, že
účinkem přepravy nebo manipulací se může šroub uvolnit.
Obrázok:6
Základní deska / řídící sloupek, regulační šroub.
Pomocí imbusového klíče a šroubů ve svislé a uzamčené poloze (obr. 7), utáhněte regulační šroub
na základní desce, dokud nebude volná mezi základní deskou a řídícím sloupkem. Dávejte pozor,
abyste šroub příliš neutáhli. Ověřte nastavení uvolněním řídícího sloupku z uzamknuté polohy a
sejměte koloběžku. Klín se nesmí zadrhávat a skládací pohyb by měl být plynulý.
▲ Upozornění:
Držte prsty od sklápěcího mechanismu při skládání nebo rozkládání skútru.
Kolečka a ložiska
Za normálních okolností a podmínek jsou kola a ložiska JD Bug skútru bezúdržbové. Avšak
povinností vlastníka nebo poručníka je, aby pravidelně kontroloval kola pro opotřebení nápravy pro
správnou těsnost, ložiska kol či volné částice.
Pokud je ložisko kola opotřebované, je nutná výměna. Vyměňte ihned kola za originální náhradní
od JD BUG.
Pneumatiky / kola / ložiska jsou považovány za spotřební materiál a ani v případě roztržení nejsou
pokryty JD BUG omezenou zárukou. Kola jiné než originální JD BUG nemusí být kompatibilní s
vaším skútrem. Použití jiných než originálních náhradních dílů JD BUG může ovlivnit vaši
bezpečnost.
Čištění JD BUG skútru
Skútr čistěte vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a prach.
Nepoužívejte průmyslové čističe nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrch. Nepoužívejte
alkohol, prostředky na bázi alkoholu nebo amoniaku, protože mohou poškodit nebo rozpustit
plastové díly.
Jak jezdit
Položte jednu nohu na základní desku, druhým chodidlem se odrážejte od země.V strmých
zatáčkách snižte rychlost, držte se ve směru zatáčky.
Pro kontrolované zastavení použijte brzdový mechanismus na zadním blatníku / brzdy. JD BUG
doporučuje abyste cvičili brzdění při různých otáčkách a na otevřeném prostranství bez překážek.
Zadní blatník / brzda se z nepřetržitého provozu oteplí, nedotýkejte se jí po brzdění.
JD BUG Bezpečnostní typy
Vždy používejte správné ochranné pomůcky, jako jsou schváleny přilby, ochrany loketních kloubů a
kolen. Noste košili s dlouhým rukávem, rukavice, dlouhé kalhoty, pevné boty, chrániče loktů a
kolen jsou povinné. Používejte sportovní boty (šněrovací boty s gumovou podrážkou). Nejezděte
naboso nebo v sandálech. Uchovávejte šňůrky mimo kol.
Stejně jako u in-line bruslí, by mohla voda, písek a štěrk způsobit zaustavení předního kola. Nárazy
mají potenciál zastavit přední kolo. Pokud jste na pochybách, zastavte skútr.
Budete vidět lidi v televizi a možná i lidi, které znáte dělat triky a kaskadérské kousky. Jsou to lidé,
kteří cvičili na skútrech po velmi dlouhou dobu. Nezkoušejte něco, dokud nejste připraveni.
Vyhněte se strmým svahem a nejezděte příliš rychle, můžete ztratit kontrolu a spadnout.
Skateboardové parky nejsou navrženy pro jízdu na skútrech. Nikdy nejezděte v silniční dopravě
nebo na ulici a sledujte své okolí. Dbejte na pěších, cyklisty a bruslaře.
Udržujte prsty na rukou a nohou od skládacího mechanismu během skládání a rozkládání JD BUG
skútru.
Utáhněte všechny šrouby a ujistěte se před každou jízdou, že váš skútr je bezpečný. Držte ruce na
řídítkách za všech okolností.
Omezená záruka
Tato omezená záruka je pouze pro JD BUG skútry. Neexistují žádné jiné výslovné nebo
předpokládané záruky.
Výrobce poskytuje záruku na tento produkt, který je bez výrobních vad, po dobu šesti měsíců od
data nákupu. Tato omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na škody, závady nebo
ztráty způsobené nesprávnou montáží, údržbou, skladováním nebo používáním skútru.
Tato omezená záruka bude neplatná, pokud se tento produkt:
•
•
•
používá jiným způsobem než pro rekreaci nebo dopravu
byl nějakým způsobem změněn
byl pronajatý a poškozený
Zkontrolujte místní zákony a předpisy na zobrazení, kde můžete jezdit na skútru legálně.
Výrobce není zodpovědný za náhodné nebo následné ztráty nebo škody v důsledku přímého
nebo nepřímého použití tohoto produktu.
Pokud chcete získat servis na základě této záruky, musíte se během záruční doby obrátit na
JD Components Co, Ltd přímo, e-mailem, nebo na stránku JD: www.jdco.com.tw
JD Bug poskytuje záruční výměnu na základě vlastního uvážení.
Autorizovaný záruční servis je k dispozici pouze od JD Components Co Ltd
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Podobné dokumenty

Koloběžka JD MS 185P

Koloběžka JD MS 185P při škodách způsobených při nevhodné montáži, údržbě, skladování nebo při nesprávném používání koloběžky.

Více