Občasník č. 20/2012

Komentáře

Transkript

Občasník č. 20/2012
ČACHROVSKÝ OBČASNÍK č.20/2012
Dobrý den,vážení spoluobčané
,
dovoluji si Vám podat zprávy o dění na Uřadě městyse
Cachrov
v
Dne 25.10 .2012 se koná 20. zasedání zastupitelstva městyse
Čachrov v Kunkovicích "U Sikstů" od 20.00 hod.
Na programu máme:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 296/8 v k.ú. Březí
4. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 7/2 v k.ú. Javomá
na Šumavě
5. Projednání podepsání SOBS, týkající se přeložky části cesty
na Svinnou.
6. Projednání uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem
Železná Ruda
7. Projednání uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou GEMOS
CZ spol. s.r.o.
8. Schválení rámcové smlouvy na prodej bytů v č.p. 15 na
Čachrově
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr
OSLAVY 660 let
Ve dnech 28. - 30.9.2012 proběhly na Čachrově oslavy 660 let od první
písemné zmínky o Čachrově, přesněji o tamním farním kostele. Na tyto dny
jsme připravili vítání občánků, komentovanou prohlídku místního kostela,
hasičské hry a posezení u táboráku, koncert skupiny Petra Beneše Jeepers
Creepers s Katkou Jarolímovou. Po všechny tři dny také probíhala výstava
obecních a školních kronik, o kterou byl velkým zájem. Na této výstavě se sešlo
mnoho bývalých absolventů i učitelů, působících na čachrovské škole v průběhu
let.
Dojemné bylo shledání po padesáti letech mezi paní učitelkou Ivanou
Kalistovou (tehdy Hynoušovou) a Stanislavou Gollovou (tehdy Klimentovou).
Mezi návštěvníky se našli i tací, kteří na výstavu zavítali dva dny za sebou a
studovali dnes již historické materiály a fotografie, dokumentující život
Čachrova a okolí za posledních 90 let.
Na této výstavě byl také zahájen prodej 17 druhů nových pohlednic, které
městys Čachrov u příležitosti výročí vydal. Jsou na nich zachyceny všechny
obce v katastru a některé místní části. Všechny pohlednice jsou stále ke koupi na
Úřadě
městyse
Čachrov
a
k prohlédnutí
na
stránkách
www.mestyscachrov.sumava.net.
Komentovanou prohlídku kostela sv. Václava na Čachrově, která proběhla
v sobotu 29.9., uvedl fundovaně zdejší kostelník pan Petr Kaiser a navštívilo ji
asi 30 zájemců o historii této památky, kteří byli s výkladem velmi spokojeni.
Hasiči zorganizovali zábavné odpoledne s různými soutěžemi pro děti, do
tohoto programu bohužel nepříznivě zasáhlo počasí. Večer se ale dospělí na
hřišti u školy rádi sešli a vychutnali si občerstvení.
Nedělní koncert skupiny Petra Beneše Jeepers Creepers a Katkou
Jarolímovou nás přenesl do doby slavných hitů Louise Annstronga a zlaté éry
jazzu, pro některé posluchače do dob jejich mládí, a kvalitní provedení skladeb
bylo příjemnou tečkou za prodlouženým víkendem hlavního bloku
čachrovských oslav.
Navazující akcí byla přednáška doc. RNDr. Aleny Šolcové, Ph.D.
s názvem "Středověká města, městečko Čachrov - poznámky kjeho vzniku a
vývoji", která se uskutečnila 13.10. Tato beseda měla velkou účast občanů všech
věkových kategorií, zajímajících se o historii našeho městyse, a byla pro
posluchače zdrojem zajímavých informací a historických souvislostí.
Vaše starostka Jana Kocurová

Podobné dokumenty

cachrov_660 let

cachrov_660 let tohoto programu bohužel nepříznivě zasáhlo počasí. Večer se ale dospělí na hřišti u školy rádi sešli a vychutnali si občerstvení. Nedělní koncert skupiny Petra Beneše Jeepers Creepers a Katkou Jaro...

Více