Dynamo - stejnosměrný generátor

Komentáře

Transkript

Dynamo - stejnosměrný generátor
Dynamo - stejnosměrný generátor
Dynamo je točivý elektrický stroj, přeměňující mechanickou energii z rotoru hnacího stroje na elektrickou energii ve formě stejnosměrného elektrického proudu.
Jedná se tedy o stejnosměrný elektrický generátor.
Seznam pomůcek

multimetr

násuvné krokosvorky

propojovací vodiče

generátor (souprava MOSEM)
Postup experimentu
Zapojíme pomůcky dle toho obrázku. Na multimetru nastavíme
měření napětí a rozsah do 10-20V (dle použitého dynama).
Při otáčení kličkou ve směru hodinových ručiček, multimetr
zaznamenává generované napětí, jehož velikost je úměrná
rychlosti otáčení.
Při otáčení kličkou opačným směrem, multimetr zaznamenává
záporné napětí, tedy proud prochází obvodem v opačném směru.
Vysvětlení experimentu
Dynamo je točivý stroj na přeměnu mechanické energie na elektrickou energii. Dynamo generuje stejnosměrný proud.
Fyzikální interpretace
Činnost dynama je rovněž založena na elektromagnetické indukci. Budicí proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé
napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné. Z komutátoru
se stejnosměrné napětí odvádí kartáči na svorkovnici stroje, odkud se odebírá potřebný elektrický proud.
Využití v praxi
Výroba elektrické energie, osvětlení na kole, elektrárny, ...
Otázky a úkoly

Jaký je rozdíl mezi alternátorem a dynamem?
http://fyzikalni-experimenty.cz/cz/elektromagnetismus/dynamo -stejnosmerny-generator/

Podobné dokumenty

Snímek 1

Snímek 1 Elektromotory Pokud místo trvalého magnetu použijeme elektromagnet, získáme univerzální elektromotor, který můžeme použít i na střídavý proud. komutátor

Více

Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum - IDEA - cerge-ei

Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum - IDEA - cerge-ei ČR provedena v blízké budoucnosti. Naše studie se snaží vyhnout slabinám obou uvedených analýz. Stejně jako studie TC a CWTS vychází z impaktovaných článků registrovaných ve WoS,16 ale dívá se pouz...

Více

stator dynama vytváří budící magnetické pole

stator dynama vytváří budící magnetické pole  při zatěžování klesá výstupní napětí dynama  úbytek napětí je dán odporem vinutí kotvy  na velikost výstupního napětí má vliv i budicí proud Ib  generátor s cizím buzením se používá např. v Le...

Více

Princip funkce startéru

Princip funkce startéru jednotlivých lamel. Na lamele komutátoru je vždy začátek a konec jednoho z vinutí. Dle počtu lamel komutátoru je možné pohledem zjistit, na jaké napětí je rotor konstruován. Totiž 24V rotory mají s...

Více

Stejnosměrné motory do 400 W ...možnosti řízení

Stejnosměrné motory do 400 W ...možnosti řízení Přehled regulačních vlastnosti motorů

Více

Hydraulická zařízení

Hydraulická zařízení pneumatická kladiva, pneumatické buchary, brzdy u vlaků. Nákladní automobil s hydraulickou rukou

Více

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů  Fh působí na dno i na stěny nádoby  Fh působí na tělesa ponořená do kapaliny

Více

Scorpion Combi PSTN

Scorpion Combi PSTN Scorpion Combi je univerzální, lehká, robustní a vzhledem přitažlivá kombinovaná PSTN (VTS), ISDN basic rate a primary rate testovací sada, vhodná pro techniky telekomunikačních společností, při in...

Více