Folie 1 - katastrophenschutz

Komentáře

Transkript

Folie 1 - katastrophenschutz
Eine Konferenz im Rahmen des Projektes save.regions
???
Červený kříž, 21. května 2010 v Tullnu
Eva More-Hollerweger
Jízdní řád
Cíl: Přehled o účasti v dobrovolnické práci v Rakousku jako
podklad pro strategický management dobrovolnictví –
„analýza prostředí“: kdo a jakou formou se účastní?
Těžiště: zásahové organizace („pomoc při katastrofách a
záchranné služby“) ve srovnání s jinými oblastmi
Zastávky:
•
Definice
•
Účast různých skupin obyvatelstva
•
Motivy a překážky
•
Budoucí vývoj
Definice (1)
Dobrovolnická práce
Dobrovolnická práce je práce vykonávaná dobrovolně
(tzn. bez zákonné povinnosti) a bez peněžního
protiplnění, jejíž výsledek konzumují osoby mimo
vlastní domácnost dobrovolníka.


formální: v rámci organizací
neformální: mimo organizace, na soukromé bázi,
např. sousedská výpomoc
Definice (2)
Pomoc při katastrofách a záchranářské služby
(dále stručně: pomoc při katastrofách)
Uváděné příklady:
dobrovolní hasiči, hasičský dorost
zdravotní záchranné služby (např. Červený kříž, Svaz
samaritánů, Horská služba, vodní a jeskynní
záchranná služba)
organizace humanitární pomoci při národních nebo
mezinárodní katastrofách a nouzových situacích
Přehled o účasti v dobrovolnické
práci v Rakousku
6.897.901
obyvatelé Rakouska od 15 let
100 %
3.019.242
dobrovolníci
43,8 %
3.878.659
Nicht freiwillig Engagierte
56,2%
4.972.509
Nicht formell freiwillig Engagierte
72,1%
1.925.392
formální práce
27,9 %
1.871.708
neformální práce
27,1 %
5.026.192
Nicht informell freiwillig Engagierte
72,9%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
Formální dobrovolnická práce a stupeň
urbanizace
Gesamt
celkem
Hohehustota
Bevölkerungsdichte
vysoká
osídlení
27,9%
18,4%
Mittlere Bevölkerungsdichte
střední hustota osídlení
Niedrige
Bevölkerungsdichte
nízká
hustota
osídlení
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
30,6%
34,2%
Formální dobrovolnická práce a gender
obyvatelstvo
celkem
Gesamtbevölkerung
52%
celkem
celkem
(formální)
(formální)
Gesamt
(formell)
48%
43%
57%
Religion
náboženství
69%
Bildung
vzdělání
31%
65%
sociálníSoziales
oblast
36%
53%
Kultur
kultura
48%
46%
Gemeinwesen
obecní
záležitosti
37%
63%
Umwelt
životní prostředí
35%
65%
sport
Sport
28%
72%
politika
Politik
28%
72%
pomocKatastrophenhilfe
při katastrofách
18%
0%
ženy
Frauen
54%
Männer
muži
82%
20%
40%
60%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
80%
100%
Formální dobrovolnická práce a vzdělání
celkem
Gesamt
27,9%
ZŠ
Pflichtschule
Lehrabschluss
vyučení
Berufsbild. mittlere Schule
SŠ
AHS, BHS,VOŠ
Kolleg
UNI, FH, UNI-Lehrgänge
VŠ
19,4%
27,6%
32,3%
31,4%
38,8%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
0%
obyvatelstvo celkem
Gesamtbevölkerung
celkem (formální)
Gesamt (formell)
pomoc při katastrofách
Katastrophenhilfe
obecní
záležitosti
Gemeinwesen
životní prostředí
Umwelt
sport
Sport
kultura
Kultur
náboženství
Religion
politika
Politik
sociální oblast
Soziales
vzdělání
Bildung
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
76%
90% 100%
24%
68%
32%
82%
18%
75%
25%
71%
29%
66%
34%
65%
35%
64%
36%
64%
36%
58%
50%
Zdroj: doplňkové údaje z mikrocensu (2006), vlastní výpočet, osoby nad 15 let
42%
50%
bez Matura
maturity
keine
s maturitou
Matura
Formální dobrovolnická práce a pracovní
zařazení (1)
celkem
Gesamt
27,9%
výdělečně
činní
Erwerbstätig
nezaměstnaní
Arbeitslos
Pension
vIndůchodu
Ausschließlich
haushaltsführend
pouze
v domácnosti
SchülerIn/StudentIn
studenti SŠ, VŠ
rodičovská
dovolená
In Elternkarenz
32,6%
16,4%
19,1%
26,5%
35,7%
13,9%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
13%
31%
bez výdělečné činnosti
Nicht-Erwerbspersonen
Arbeitslose
nezaměstnaní
Unselbstständig
závislá činnostErwerbstätige
2%
Selbstständig
Erwerbstätige
OSVČ
54%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
Formální dobrovolnická práce a pracovní
zařazení (2)
0%
obyvatelstvo celkem
Gesamtbevölkerung
celkem (formální)
Gesamt (formell)
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
42%
33%
sociální oblast
Soziales
67%
53%
43%
57%
životní prostředí
Umwelt
37%
63%
kultura
Kultur
35%
65%
obecní
záležitosti
Gemeinwesen
vzdělání
Bildung
32%
28%
72%
24%
76%
sport
Sport
23%
77%
20%
bez výdělečné
Nicht
činnosti
Erwerbstätige
68%
pomoc při katastrofách
Katastrophenhilfe
politika
Politik
90% 100%
58%
47%
náboženství
Religion
80%
80%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
Erwerbstätig
výdělečné činní
Formální dobrovolnická práce a věk
0%
20%
obyvatelstvo
celkem
Gesamtbevölkerung
22%
celkem
Gesamt(formální)
(formell)
24%
pomoc
při katastrofách
Katastrophenhilfe
40%
37%
31,0%
39%
24%
100%
34,8%
38%
27%
sport
Sport
80%
40,4%
41%
31%
kultura
Kultur
60%
33,9%
50%
25,5%
15-29
30-49
náboženství
Religion
18%
Soziales
sociální
oblast
17%
Bildung
vzdělání
17%
Umwelt
životní prostředí
17%
Politik
politika
15%
38%
44,1%
50+
Gemeinwesen
obecní
záležitosti
8%
35%
47,3%
66%
38%
48%
41%
Zdroj: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006), eigene Berechnung
16,9%
45,2%
36,3%
50,9%
Motivy - obecně
0%
25%
"macht Spaß"
50%
75%
64
„zábava“
"anderen
helfen"
„pomáhat
druhým“
29
58
"Menschen
„setkávat
se streffen/Freunde
lidmi, získávatgewinnen"
přátele“
41
"Möglichkeit,
Erfahrungen
zu teilen"
„sdílet možnosti
a zkušenosti“
40
"nützlich für
Gemeinwohl"
„být užitečný
prodas
obecné
blaho“
40
39
44
"dienaučit
Möglichkeit,
dazuzulernen"
„možnost
se novým
věcem“
43
35
"hilft „zůstat
aktiv zuaktivní“
bleiben"
43
33
38
„aby"damit
někdo
mně,
potřebovat“
mirpomohl
geholfen
wird,když
wennbudu
ich Hilfe
benötige"
38
„angažovat
se pro
důležité
věci“
"für
eine wichtige
Sache
engagieren"
„pomáhá
mifür
to den
v mém
povolání“
"hilft
eigenen
Beruf"
13
"hilft, einen bezahlten Job zu finden" 3 5
15
voll
undano
ganz
určitě
eher
schon
spíš
ano
16
33
20
32
9
„pomáhá mi to najít placené místo“
29
21
25
23
eher
spíšnicht
ne
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
10
7
11
8
14
7
14
7
13
38
31
„získat společenské
uznání“
"bringt gesellschaftliche
Anerkennung"
5 2
34
34
„rozšiřovat
si die
životní
zkušenosti“
"erweitert
Lebenserfahrung"
5 1
35
49
"eigene
Fähigkeiten/Kenntnisse
„uplatnit
své schopnosti aeinbringen"
znalosti“
100%
9
14
10
16
9
17
16
23
56
78
überhaupt
určitě nenicht
Motivy – pomoc při katastrofách
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
Překážky
0%
20%
40%
60%
„vytížení rodinnými úkoly“
"durch familiäre Aufgaben ausgefüllt"
68,6%
„nikdo mě neoslovil“
"niemals gefragt worden"
58,4%
„nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a“
"nie darüber nachgedacht"
45,5%
„nelze časově sloučit s mým
povoláním“
"mit dem Beruf zeitlich nicht vereinbar"
45,1%
"Krankheit oder Behinderung"
25,6%
"keine attraktiven Möglichkeiten in der Nähe"
25,5%
„nemoc nebo handicap“
„v blízkosti nejsou atraktivní možnosti“
"nichts für die eigene Altersgruppe"
23,2%
„nic pro moji věkovou skupinu“
"mit zu hohen Kosten verbunden"
17,2%
„spojeno s příliš velkými náklady“
"Gefühl, keinen nützlichen Beitrag zu leisten"
13,3%
„pocit že bych nebyl užitečný/-á“
"schlechte Erfahrungen gemacht"
„mám špatné zkušenosti“
80%
6,1%
Zdroj: BMASK (2009). Freiwilliges Engagement in Österreich.1. Freiwilligenbericht. Wien: BMASK.
100%
Vývoj a trendy (1)
Hlavní rámcové podmínky:
1.
•
•
Politické rámcové podmínky: Jaký význam se přikládá dobrovolnictví?
politika dobrovolnictví
jiné oblasti politiky: např. urbanismus, věk odchodu do důchodu
2. Životní styl a podmínky:
• uspořádání „podzimu života“
• přizpůsobení dobrovolné angažovanosti pro konkrétní životní fáze – ty jsou
stále heterogennější, a proto se špatně prognostikují
• „Fun-Factor“ – radost z objevování nových věcí – např. výměnný program
pro starší dobrovolníky
Vývoj a trendy (2)
3. Vývoj při získávání dobrovolníků
• odstraňování hranic – stále plynulejší hranice mezi prací a volným
časem – kde bude mít své místo dobrovolnictví?
• dobrovolnictví jako výraz stálosti a loajality v dynamických procesech
výdělečné činnosti
• prekérní poměry zaměstnanosti – rostoucí nutnost přivýdělku k důchodu
4. Vývoj organizace
• profesionalizace – vyšší požadavky na dobrovolníky
• jak lze dobrovolníky pevněji zapojit? – právo spolurozhodovat
• jednání s dospělými dobrovolníky
Literatura a prameny
Favry, Eva; Hiess, Helmut, Hollerweger, Eva (2006): LEDA Leistungen der Daseinsvorsorge im ländlichen
Raum unter besonderer Berücksichtigung von Nonprofit Organisationen. Endbericht des im Rahmen des
TRAFO-Forschungsprogramms „Transdisziplinäres Forschen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften"
durchgeführten Projekts. Download:
www.npo.or.at/downloads/texte/freiestudien/LEDA_endbericht_kurz_final1.pdf
Meyer, Michael; More-Hollerweger, Eva; Rameder, Paul (2009): „Freiwilligenarbeit im Alter." In: HanappiEgger, E./ Schnedlitz, P. (Ed.): Ageing Society – Altern in der Stadt. Aktuelle Trends und ihre Bedeutung
für die strategische Stadtentwicklung. Wien: Facultas, 439-482.
More-Hollerweger, Eva, Rameder, Paul, Sprajcer, Selma (2009): Die Beziehung zwischen Freiwilligenarbeit
und Erwerbsarbeit aus individueller Sicht. In: Freiwilliges Engagement in Österreich. 1. Freiwilligenbericht,
Ed.: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 74-89. Wien: BMASK.
More-Hollerweger, Eva, Rameder, Paul (2009): Freiwilliges Engagement und ältere Menschen. In: Freiwilliges
Engagement in Österreich. 1. Freiwilligenbericht, Ed. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, 120-136. Wien: BMASK.
Neumayr, Michaela, More-Hollerweger, Eva (2009): Freiwilliges Engagement und Gender. In: Freiwilliges
Engagement in Österreich. 1. Freiwilligenbericht, Ed. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, 90-103. Wien: BMASK.
Rameder, Paul; More-Hollerweger, Eva (2009): Beteiligung am freiwilligen Engagement in Österreich. In:
BMASK (Ed.) (2009): 1. Bericht zum freiwilligen Engagement in Österreich, Wien.
Statistik Austria. 2006. Mikrozenus-Zusatzerhebung. 4. Quartal 2006. Wien.

Podobné dokumenty