CLA-VAL 210-01

Komentáře

Transkript

CLA-VAL 210-01
CLA-VAL 210-01
Bezplovákové hlídání hladiny
systém otevřeno/zavřeno
 Jednoduchý, spolehlivý a přesný
3-cestný pilotní ventil
hlídání hladiny CDS-6A
otevřeno/zavřeno
 Zcela autonomní řízení
 Snadné nastavení a údržba
 Prověřené kvalitní materiály
 Zákaznická podpora po celém světě
 CLA-VAL SÉRIE 210 Hlavní funkce
Uzavření
s přesností 2 cm
Ventil CLA-VAL SÉRIE 210 zabezpečuje bezplovákové
udržování
hladiny
akumulace
systémem
otevřeno/zavřeno. Zůstává naplno otevřen až do
dosažení maximální hladiny v akumulaci. Hlavní ventil
musí být min. 1,5 m v.sl. pod úrovní minimální hladiny!
Jinak je nutné použít plovákový způsob regulace.
Vnitřní průměr spojovacího potrubí min.
20 mm a připojit k vypouštěcímu potrubí
akumulace (cí)
Vyberte si individuální konfiguraci pro Váš ventil!
 CLA-VAL 210-01 Typická aplikace
Ventil CLA-VAL 210-01 je vhodný pro uzavřené vodojemy
s odděleným nátokem a výtokem. Požadovaná výška
hladiny je nastavena předpětím pružiny pilotního ventilu.
Pilotní ventil sleduje rozdíl sil mezi předpětím pružiny a
výškou hladiny vody (tlakem vody) ve vodojemu.
Ventil CLA-VAL 210-01 umožňuje pouze jednosměrný
nátok. Vnitřní průměr přívodní trubky k řídícímu ventilu
musí být min. 20 mm (3/4“) a měřící potrubí doporučujeme
napojit na vypouštěcí potrubí každé akumulace, aby
nemohlo dojít k zavzdušnění. Pokud hrozí zavzdušnění
měřícího potrubí, doporučuje se montáž automatického
odvzdušňovacího ventilu 3/8“ těsně u ventilu.
LFS Varianta?
Lepší regulace nízkých a nočních průtoků
KO Varianta?
Delší životnost s antikavitační úpravou
KG1 Varianta?
Úprava hřídele ventilu pro agresivní vody
Údržba?
Kontroly během pravidelné údržby
Vnější vlivy?
Přizpůsobení vysokým teplotám či mrazu
Bezpečnost?
Doplňte funkci bezpečnostního uzavření
vašemu ventilu
Ochrana?
Zbavte se tlakových rázů v systému
Koroze?
Ochraňte Váš ventil použitím vylepšených
materiálů
Nejen výrobek, ale zároveň i řešení: neváhejte nás kontaktovat!
Doporučený způsob instalace pro automatické regulační
ventily CLA-VAL
Filtr AQUA 90-501 společně se vzdušníkem AQUA 70-506
zajišťují nejoptimálnější provoz ventilu.
CLA-VAL
210-01
Vzdušník
AQUA 70-506
Filtr
AQUA 90-501
 CLA-VAL Europe
www.cla-val.ch
[email protected]
© Copyright CLA-VAL Europe - Specifications subject to change without notice - no contractual illustrations.
1 - 210001DE
cesky.doc
B 12/09

Podobné dokumenty

CLA-VAL 208-01

CLA-VAL 208-01 kopíruje odběr z VDJ – ventil postupně otvírá při klesající hladině a přivírá při stoupající hladině.

Více

CLA-VAL 40-01

CLA-VAL 40-01 v podmínkách stabilizovaného průtoku v úseku dál za ventilem.

Více