Myofasciální Integrace

Komentáře

Transkript

Myofasciální Integrace
ZCELA NOVÉ TÉMA!
Pozvánka na odborný kurz
Myofasciální Integrace
Úvod do umění a vědy Rolfingu
Praktický prostorový přístup, jak změnit
účinně formu a funkci
Lektor:
Marius Strydom
Termín:
5. 6. – 7. 6. 2015
Pátek 8:00 – 17:00
Sobota a neděle 9:00 – 17:00
Místo konání:
CKP Roseta, Nezamyslova 13a, Praha 2
Objednání:
telefonicky: 241 441 685, 773 590 950 (recepce CKP Roseta)
online: www.roseta.cz, sekce semináře, zde naleznete u
každého kurzu odkaz pro online přihlášení
Cena:
6.800 Kč (platba do 15. 5. 2015)
Další info a kontakt: www.roseta.cz , Mgr. Eliška Marešová, [email protected]
Detailní informace jsou uvedeny na konci pozvánky, ČTĚTE POZORNĚ!
Anotace odborného kurzu:
“Naše tělo není v prostoru jako věc; tělo prostor obývá. Systém možných pohybů z nás vyzařuje do
našeho prostředí.”
(M. Merleau-Ponty: Prvenství vnímání)
“Tělo je naším výrazem ve světě, viditelná forma našich záměrů.”
(M. Merleau-Ponty: Prvenství vnímání)
Svůj postoj a pohybové vzorce uspořádáváme my, jako lidské bytosti, pomocí neuronálních map.
Tělesné schéma a tělesný obraz jsou dvěma z těchto neuronálních map (De Preester, Knockhaert:
Tělesný obraz a tělesné schéma). Tělesné schéma nezahrnuje jen prostor, který zabírá anatomie
našeho vlastního těla, ale také prostor našeho bezprostředního okolí (dosažitelný prostor).
V rámci kurzu se budeme zabývat specifickými zvláštnostmi některých těchto map. Budeme
zkoumat, jakými mechanismy mohou být skrze tyto neuronální mapy ovlivňovány myofasciální
(svalově vazivové) struktury. A také se dozvíme, jak přímo můžeme s mapami pracovat tak, abychom
skrze účinnou metodu manuální manipulace kombinované s pohybovým učením efektivně a zcela
využili svou strukturu a funkci.
Tento kurz je sebezkušenostní. Prožijeme svůj pohyb a své tělo zcela novým způsobem. Naučíme
se, jak použít k účinné práci se svými klienty, toto uvědomění a další metody, které představíme.
Ukážeme si také různé způsoby práce, jak pozvat své klienty do vzrušující interakce se svou vlastní
zkušeností pohybu v prostoru. Cílem této terapeutické práce bude nejen zmírnit symptomy, ale také
objevit vlastní kapacity a to, jak zcela využít svých pohybových možností.
Využijeme techniky testování myofasciálních - kosterních struktur k určení jejich nasměrování v
rámci prostoru. Také užijeme manuální techniky, kterými docílíme změny v prostorové orientaci
tohoto nasměrování. Výsledkem těchto intervencí bude změna postoje a kvality pohybu, který tyto
struktury vytvářejí.
Pro pochopení vzájemného vztahu struktur je důležitá důkladná znalost anatomie. Tento přístup
objasňuje a podtrhuje důležitost anatomie ve vztahu ke každému nasměrování struktury
v prostoru.
Výukové metody zahrnují:
 Teorie
 Prožívání naší vlastní orientace v prostoru
 Praktické ukázky
 Práce ve dvojici – facilitace změn skrze dotek, pohyb a slovní pozvání
 Reflexe a diskuze našeho vlastního vnímání a ztělesnění
Tyto způsoby práce mohou být jednoduše integrovány do již existujících manuálních a/nebo
pohybových postupů.
Lektor:
Marius Strydom je kvalifikovaný „Certified Rolfer“, „Rolfing Movement Practitioner“
a „Certified Advanced Rolfer“. Je také členem „Základny Rolfingové fakulty“ a člen
„Strukturální Rolfingové fakulty“. Vyučuje v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci
Rolfingu v Německu a pro Rolfingovou Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické
republiky, kde žije se svou rodinou. V Jihoafrické republice provozuje vlastní praxi
Rolfingu, vede akreditované kurzy pro fyzioterapeuty a od roku 2010 organizuje
akreditované výcvikové kurzy Rolfingu .
Určeno pro:
Kurz e určen pro absolventy prvního kurzu „Úvod do umění a vědy Rolfingu I.“, absolvování kurz II.
a dalších prohlubujících kurzů není pro účast nezbytné.
Kurz není certifikovaným výcvikem, který by opravňoval k používání registrované obchodní značky
„Rolfing“ a „Rolfer“.
Jazyk:
Odborný kurz bude veden v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.
Akreditace:
Na UNIFY ČR byla podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce
do kreditního systému (12 kreditů).
Občerstvení:
Bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení během čajových přestávek. Oběd si účastníci
zajišťují sami (možnost objednat jídlo z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné
troubě).
Nocleh:
Přespání ve vlastním spacáku je možné v prostorách CKP Roseta, nutné nahlásit se předem!
Cena 200 Kč za noc.
Další tipy na ubytování na http://www.roseta.cz/prakticke-info/ubytovani/
S sebou:
Pohodlné oblečení, blok a psací potřeby.
Časový harmonogram:
Pátek 5. 6. 2015
08.00 – 09.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti
09.00 – 10.00 Úvod – teorie
Fyziologie: fascie jako bohatě vnímající orgán
Tělové schéma: jeho vytvoření a důsledky
Vliv některých reflexů na naši prostorovou orientaci (nasměrování), na formování
postury a ovlivnění pohybových návyků.
Metoda reflexních vektorů prostorového nasměrování v anatomických strukturách
10.00 – 11.00 Pohybový prožitek: každý ve svých jedinečných prostorových mapách
11.00 – 13.00 Účinné dýchání všemi směry - čtení těla a pohybová analýza, praktická ukázka, práce
ve dvojici
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 16.45 Podpůrný systém – čtení těla, analýza pohybu pletence pánevního a dolních končetin,
praktická ukázka, práce ve dvojici
16.45 – 17.00 Otázky a shrnutí, závěr
Sobota 6. 6. 2015
09.00 – 13.00 Laterální a mediální prostorová orientace – čtení těla, praktická ukázka, práce ve
dvojici
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 16.45 Středová prostorová orientace - čtení těla, praktická ukázka, práce ve dvojici
16.45 – 17.00 Otázky a shrnutí, závěr
Neděle 7. 6. 2015
09.00 – 13.00 Zadní prostorová orientace – prožitkové čtení těla, praktická ukázka, práce ve dvojici
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 16.30 Vyvažování krku, hlavy a vnímání v prostoru – prožitkové čtení těla, praktická ukázka,
práce ve dvojici
15.30 – 17.00 Otázky a shrnutí, závěr
Těšíme se na setkání s Vámi,
Mgr. Eliška Marešová a Mgr. Jana Týkalová
Koordinátorky kurzu
POSTUP OBJEDNÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY
Předem děkujeme, že pozorně čtete následující pokyny
1. Rezervace místa:
telefonicky na čísle 241 441 685, 773 590 950 (recepce CKP Roseta). Zde zadejte Vaše jméno
a kontaktní telefon. V případě zrušení Vaší rezervace, prosím, zatelefonujte opět na recepci.
online na webu www.roseta.cz v sekci semináře. U každého kurzu je možnost rezervace místa
online vyplněním dotazníku.
2. Podmínky pro platbu: Nejpozději do 15. 5. 2015 uhraďte poplatek za kurz převodem na účet:
257989520/0300, variabilní symbol 050615, v poznámce uveďte jméno účastníka kurzu!
Pokud potřebujete vystavit daňový doklad, zašlete svoji objednávku na emailovou adresu:
[email protected], která musí obsahovat:
název a termín konání kurzu
částka, kterou budete hradit
jméno a příjmení účastníka
název společnosti (firmy) s uvedením IČO, DIČ, na které má být vystavena faktura
Na základě objednávky Vám obratem zašleme e-mailem fakturu. Až na základě zaslané faktury
proveďte platbu (jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury), a to nejpozději 15. 5. 2015.
Originál faktury dostanete na místě, v den konání kurzu.
!!! Poplatek za zpětné vystavení faktury činí 300 Kč!!!
STORNO PODMÍNKY
Omluvíte-li se na naší recepci 3 týdny před konáním kurzu (tj. do pátku 15. 5. 2015), bude Vám celá
částka, tj. 6.800 Kč vrácena zpět. Vrácení částky po omluvě na recepci dále domlouvejte emailem na
adrese [email protected]
Pokud se omluvíte až po 15. 5. 2015, celá částka, tj. 6.800 Kč propadne našemu zařízení (poplatek
za organizaci, stravu + nemožnost zavolat náhradníkům), nebo může být celá částka využita
náhradníkem, kterého si sami zajistíte. Podmínky vyřízení jsou stejné - domluva e-mailem na adrese
[email protected]
Prosíme, vždy se nám omluvte i v případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost
nebo máte zpoždění. Dejte nám prosím vědět na telefonní číslo 773 590 950.
Děkujeme za pochopení.
Kontaktní osoba pro Vaše případné dotazy:
Mgr. Eliška Marešová
[email protected]

Podobné dokumenty

Myofasciální Integrace

Myofasciální Integrace Anotace odborného kurzu: Rolfing neboli strukturální či myofasciální integrace je technika manipulace s pojivovou tkání, jejímž smyslem je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby se mohly vrátit n...

Více

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací zajišťují sami - v okolí je několik restaurací i možnost ohřát si oběd v mikrovlnné troubě v CKP Roseta.

Více

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace Odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, masérů, kondičních trenérů a souvisejících profesí. Kurz poskytne účastníkům úvod do souvislostí, teorie a praxe Rolfingu. Praktická a zkušenostní část kurzu...

Více

Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací První den se budeme zabývat prohloubením práce s myofasciální integrací, budeme se věnovat intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Dozvíme se zde podrobnou anatomii a vzt...

Více

Rolfing

Rolfing češtiny. Na závěr semináře jsem měla možnost být spolupracujícím dobrovolníkem a zkusit, jak Marius rozpouští napětí v okolí krční páteře a rovná moje dolní končetiny. Informací pro ty, kteří by se...

Více

Neviditelná síť

Neviditelná síť špagety na vidličku. Každé sebemenší pootočení jehly se přeneslo přímo do tkáně, která se začala natahovat. Fibroblasty reagovaly podobně jako při cvičení jógy: Asi po půl hodině terapie se rozpína...

Více

Rolfing

Rolfing jako senioři. Napoprvé každého vyzpovídá, zajímá se nejen o jeho zdravotní problémy, ale i o způsob sezení a chůze či pohybové návyky. „Pomocí manuální techniky pak propracuji celé tělo od povrchu ...

Více

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro slouží jako variabilní symbol platby. Platbu pošlete na účet číslo: 255925822/0300, variabilní symbol = číslo faktury, nejpozději do 18. 12. 2015. Zpětné vystavení faktury je zpoplatněno částkou 30...

Více

s alesem urbanczikem 0 jeho koleni, rolfterapii a ceste za rovnovahou

s alesem urbanczikem 0 jeho koleni, rolfterapii a ceste za rovnovahou vazivova tkan reaguje na stresove harmony nezavisle na svalech. To by mohlo vysvetlovat, proc rolfterapie, j6ga a jine techniky protahovani pusobi tak blahodarne na lidske telo, proc marne pocit, z...

Více