fakulta financí a účetnictví získala akreditaci acca

Komentáře

Transkript

fakulta financí a účetnictví získala akreditaci acca
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÍSKALA AKREDITACI ACCA
ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných
účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví
akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA. ACCA
je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ
pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na
Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech. Akreditace je
fakultě udělena od letošního roku na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou absolventi fakulty
využívat až do roku 2013.
ACCA KVALIFIKACE
ACCA kvalifikace je dvoustupňová a celkem musí být složeno 14 zkoušek; první stupeň (část Fundamentals)
obsahuje 9 zkoušek, které jsou absolventům akreditovaných institucí uznávány. Maximálně je možné získat
9 uznaných zkoušek z prvního stupně. Ve druhém stupni kvalifikace není povoleno žádné uznávání zkoušek.
První stupeň – FUNDAMENTALS (celkem 9 zkoušek )
F1
F2
F3
Knowledge
Accountant in Business (AB)
Management Accounting (MA)
Financial Accounting (FA)
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Skills
Corporate and Business Law (CL)
Performance Management (PM)
Taxation (TX)
Financial Reporting (FR)
Audit and Assurance (AA)
Financial Management (FM)
Druhý stupeň – PROFESSIONAL (celkem 5 zkoušek )
P1
P2
P3
Essentials
Professional Accountant (PA)
Corporate Reporting (CR)
Business Analysis (BA)
P4
P5
P6
P7
Options (two to be completed)
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)
Advanced Audit and Assurance (AAA)
PŘEDMĚTY CERTIFIKOVANÉ ACCA NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci na uvedené předměty:
• 1MU305 – Manažerské účetnictví I.; garantuje katedra manažerského účetnictví
• 1FU201 – Účetnictví I.; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
• 1FU485 – Pokročilé účetnictví - vybrané problémy (cash flow, oceňování) garantuje katedra
finančního účetnictví a auditingu
• 1FU486 – Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví; garantuje katedra finančního
účetnictví a auditingu
• 1FU 571 – Konsolidovaná účetní závěrka; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
• 1FU572 – Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů; garantuje katedra finančního účetnictví
a auditingu
V souvislosti s udělenou akreditací výše uvedených předmětů, ACCA uznává studentům jednotlivých oborů FFÚ
následující počet zkoušek v prvním stupni ACCA kvalifikace:
•
•
•
•
Obor Účetnictví a finanční řízení podniku má uděleno uznání 5 zkoušek (F1-F4 a F7)
Obor Finance má uděleno uznání 3 zkoušek (F1-F3)
Obor Zdanění a daňová politika má uděleno uznání 4 zkoušek (F1-F4)
Obor Bankovnictví a pojišťovnictví má uděleno uznání 1 zkoušky (F1)
Podrobnější informace o systému certifikace ACCA a uznávání předmětů lze najít na webu ACCA:
http://www.accaglobal.com/
KONTAKTY
Bližší informace k certifikovaným předmětům ACCA na
Bližší informace ke kvalifikaci ACCA poskytne na
FFÚ VŠE v Praze poskytne:
pražské centrále ACCA:
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., proděkanka pro zahraniční
Karel Čermák, Business Relationship Manager
vztahy
Tel: +420 224 236 509,
Tel.: +420 224 095 119, e-mail: [email protected]
[email protected]
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, nám. Winstona
The Association of Chartered Certified Accountants
Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Žižkov
Na Příkopě 9/11, 110 00 Praha 1
http://ffu.vse.cz 

Podobné dokumenty

acca kvalifikace výjimky pro absolventy fakulty financí a účetnictví v

acca kvalifikace výjimky pro absolventy fakulty financí a účetnictví v PROFESSIONAL (celkem 5 zkoušek) Essentials P1 Governance, Risk and Ethics (GRE) P2 Corporate Reporting (CR) P3 Business Analysis (BA) P4 P5 P6 P7

Více

připravujte se na zkoušky acca s isú

připravujte se na zkoušky acca s isú PŘÍPRAVNÉ KURZY PŘED ZKOUŠKAMI ACCA PROFESSIONAL SCHEME. PRO ZKOUŠKY, KTERÉ SE BUDOU KONAT V ČERVNU 2005, NABÍZÍME KURZY V ANGLIČTINĚ

Více

Accounting and audit courses at the Faculty of Finance

Accounting and audit courses at the Faculty of Finance účetnictví a auditingu f) 1FU 571 - Konsolidovaná účetní závěrka; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu g) 1FU572 - Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů; garantuje katedra ...

Více

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů (ISIS) zde http://isis.vse.cz/pracoviste/pracoviste.pl#20. Seznam kateder je uveden na http://isis.vse.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=20. Seznam vnitřních předpisů VŠE, včetně platného Studijního a...

Více

Leták ke stažení v pdf

Leták ke stažení v pdf Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu

Více

Certifikace účetní profese v České republice

Certifikace účetní profese v České republice účetní profese v naší zemi a dosažení srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi EU a světa. Proces evropské integrace vyžaduje od účetní profese další nové znalosti a kompetence, ale zároveň se t...

Více

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze rozhodnutí týkající se hospodaření školy a vyjadřuje se ke koncepčním otázkám rozvoje školy.

Více

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu není vyžadována). Uhrazení 2 000 Kč je nezbytné, jinak můžete být ubytováni až v průběhu semestru. Platí se pouze inkasem, proto je třeba si zřídit souhlas s inkasem z bankovního účtu, vedeného v K...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva konsolidaci na úkor růstu není zcela jednotný. Ve všeobecnosti však platí, že finanční trhy pozorně sledují tři indikátory: růst, inflaci a rozpočtovou politiku hlavních světových ekonomik.

Více