Vážení přátelé, příznivci dobrého vína

Komentáře

Transkript

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Vážení přátelé, příznivci dobrého vína,
opět Vás vítáme na již 62. prvomájové výstavě vín ve Bzenci, na které Vám letos
nabízíme 698 vzorků vín, z toho bílých 425, červených 222 a rose+klaret vín 51.
Vína k ochutnání Vám naším prostřednictvím nabízí vinaři nejen bzenečtí, ale i
vinaři z okolních měst a obcí. Jsme přesvědčeni, že naše snaha splní Vaše
očekávání, a i letos si odnesete příjemný zážitek.
Ročník 2015 nebyl pro vinaře tak těžký jako v minulých letech. Osenice polní a
Různorožec trnkový se vyskytoval oproti minulému roku mnohem méně. Celý rok
byl, od jara až do podzimu, teplotně nadprůměrný a dešťové srážky byly velmi
slabé. Obavy vinařů o úrodu byly oprávněné. Sucho vinaře doprovázelo až do
konce srpna, kdy se jako zázrakem objevily dešťové srážky a situace se postupně
začala obracet k dobrému. Díky vysokým teplotám se neprojevil žádný vysoký
tlak na houbové choroby, a i z toho důvodu se zdravotní stav hroznů jevil jako
jeden z nejlepších za posledních 10 let. Vzhledem k dobré vyzrálosti hroznů se
tento rok jevil jako velmi dobrý pro přívlastková vína a především pro červené
odrůdy, i když v některých vinařských oblastech byl problém s nižším obsahem
kyselin. Již teď se dá předvídat, že další rok bude velmi dobrý pro odrůdu
Rýnský Ryzlink, který je typický a velmi vhodný na pěstování pro Bzeneckou
oblast.
A tak ochutnávejte, bavte se s cimbálovou muzikou. Nám bude odměnou, že se k
nám budete vracet za dobrým vínkem, zábavou, setkáním…
NOVINKA: Od příštího roku plánujeme výstavu pořádat vždy první květnovou
sobotu. Bližší informace získáte včas na internetových stránkách města
Bzence.
_________________________________________________________________________1
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
TŘÍDĚNÍ RÉVOVÉHO VÍNA
Hodnocené a vystavované vzorky vín mohou být označeny jako jakostní víno
nebo jakostní víno s přívlastkem, pouze v tom případě, jsou-li tato vína zatříděna
inspekcí (zákon č. 321/2004 sb. Nařízení Rady (E. S.) č. 1493/1999 Komise č.
753/2002.
Nově se v České republice zavádí „ Víno s CHOP (s chráněným označením
původu) do této kategorie patří např. jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem,
jakostní šumivé s.o., jakostní perlivé, jakostní likérové, VOC.
Víno s CHZO (s chráněným zeměpisným označením) do této kategorie patří
např. zemské víno (odrůdy v Státní Odrůdové Knize + odrůdy určené pouze pro
výrobu zemského vína).
Odrůdové víno bez CHOP/CHOZ do této kategorie patří např. odrůdové víno,
perlivé, šumivé, likérové (i směsi, kupáže s uvedením názvu odrůdy)- dříve stolní
víno.
Víno bez CHOP/CHZO do této kategorie patří např. Víno, perlivé šumivé,
likérové (bez uvedení odrůdy)-dříve stolní víno.
Ostatní do této kategorie patří např. mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno
dosycené CO2.
Ostatní hroznový mošt do této kategorie patří např. částečně zkvašený hroznový
mošt z hroznů, burčák.
Jakostní víno s přívlastkem : - kabinetní víno 19°- 21°NM
- pozdní sběr 21°- 24°NM
- výběr z hroznů nejméně 24°NM
Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí, sběr pouze ručně, je dovoleno
vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27°NM
Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb, sběr pouze ručně, je dovoleno
vyrábět pouze z vybraných bobulí, napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z
přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32°NM
Jakostní víno s přívlastkem ledové víno, sběr pouze ručně, je dovoleno vyrábět
pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách –7°C i nižších a v
průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmraženy, a získaný mošt vykazoval
cukernatost nejméně 27°NM
Jakostní víno s přívlastkem slámové víno, sběr pouze ručně, je dovoleno
vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na
slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3
měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27°NM
Nejvýše hodnocená vína v odrůdě (odrůda činí nejméně 5 vzorků) byla oceněna
zlatou pečetí města Bzence.
_________________________________________________________________________2
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
UPOZORNĚNÍ!!
Vzhledem k platným novelizacím vinařského zákona, označení vín s přívlastkem
(KAB., PS, výběr, slámové, ledové) může toto provést pouze výrobce, který má
protokol o ověření hroznů. Tudíž drobní vystavovatelé, pokud vyrobili víno
s přívlastkem, označí na lístek cukernatost
vína (např. 19,5° - pokud dále víno nedoslazovali), pokud víno bylo dále
doslazováno, označí vždy vzorek pouze jako jakostní!!
Pokud nebyly dodrženy výše uvedené pokyny, bylo víno zařazeno bez přívlastku i
bez stupňů cukernatosti!
Dnes my všichni, vinaři, zahrádkáři a výrobci bzeneckých vín, máme jedinou
snahu pokračovat v tradici, kterou oslavuje naše město, jako město dobrého
vína.
Děkujeme Vám všem, kteří jste věnovali své vzorky a rovněž obětavým
organizátorům, kteří svou prací přispěli ke zdárnému úspěchu výstavy.
Dále děkujeme vedení a žákům VOŠ, SOŠ, SOU Bzenec, za pomoc a poskytnutí
prostor pro uskutečnění degustace.
Děkujeme všem členům degustačních komisí, za nestranné posuzování
předložených vzorků.
Vinaři nám dodali k degustaci a na výstavu celkem 698 vzorků vín.
Bílých vín 377 (48 starších ročníků)
Červených vín 172 (50 starších ročníků)
Klaretů a Rosé 47 (4 starší ročníky)
Degustace proběhla dne 22.4.2016 v 17.30 hod. ve Bzenci. Degustátoři zasedali
v 17 odborných komisích.
_________________________________________________________________________3
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Výstavní výbor
Vedoucí výstavy: Ing. Křivánková Milada, Bc. Křivánková Vladimíra
Předseda ČZS: Ing. Fiala Marek
Členové výstavního výboru: Ing. Bezchleb Jan
Ing. Sabolčák Andrej
Ing. Ostrézí Roman
Slováček Jiří
Ostrezi Igor
Nesvalová Marie
Kučera Josef
Na přípravě prvomájové výstavy dále spolupracovali: Ing. Jiří Černý, Ing.
Neduchal Bronislav, Brantál Vratislav, Czeikowitzová Marie, Nesval Ludvík,a
další dobrovolníci - všem patří velké poděkování.
Vystavené víno bylo zdarma poskytnuto vinaři ze Bzence a okolních
vinařských obcí a nebude dále použito k prodeji ani k jiným komerčním
účelům.
Při hodnocení vín byl využit 100 bodový systém hodnocení vín. K tomuto kroku
se výstavní výbor rozhodl z důvodů zkvalitnění a zvýšení objektivity při
hodnocení vín.
Pár slov o 100 bodovém systému hodnocení vín:
Stobodový systém Mezinárodní unie enologů byl navržen s cílem
komplexnějšího, přesnějšího a přísnějšího hodnocení vín. Odborníci
prostřednictvím 100–bodového systému hodnocení můžou spravedlivě posuzovat
příčiny případných nedostatků vína. Současný společný model 100 bodového
hodnotícího systému U.I.OE a O.I.V. je výsledek dlouhodobého vývoje
hodnotících systémů při posuzování kvality hodnocených vín. Jedná se o 100
bodový hodnotící systém, kdy jsou hodnocena vína pomocí 14 kritérií a
zařazována do 7 různých kvalitativních tříd. Tento systém umožňuje velmi
přesnou zpětnou analýzu důvodů bodového výsledku.
_________________________________________________________________________4
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
V současné době byl modifikován společný model 100 bodového hodnotícího
systému U.I.OE a O.I.V. a to vlivem dalších systémů hodnocení. V důsledku
těchto modifikací byl počet hodnotících ukazatelů zredukován do 10-ti kritérií,
zařazovaných do 5-ti různých kvalitativních tříd. Hodnotící stupnice s
vyváženým členěním z hlediska horizontálních a vertikálních kritérií nabízí
jednoduché počítání konečné bodové hodnoty posuzovaného vína. Bodovací
stupnice doznala zjednodušení, které vedlo ke zrychlení samotného průběhu
hodnocení.
Dle kvalitativních tříd je víno děleno na :
- VYNIKAJÍCÍ víno je hodnocené počtem 86-100 bodů,
- VELMI DOBRÉ je hodnocené počtem nejméně 72-86 bodů,
- DOBRÉ je hodnocené počtem nejméně 58-72 bodů,
- DOSTATEČNÉ je hodnocené počtem nejméně 40-58 bodů
- NEDOSTATEČNÉ víno 40 a méně bodů.
Negativně je hodnocené víno s nejnižším počtem kladných bodů.
Výstavním výborem bylo stanoveno, že vzhledem ke komplexnějšímu
a přísnějšímu hodnocení vín byla zlatá medaile udělena 20% nejvýše
hodnoceným vínům v dané odrůdě.
_________________________________________________________________________5
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Degustační komise
Garant výstavy
Mgr. Pavel Navrátil
Subkomise
Ing. Vojtěch Vít
Komise č. 1
RR
Křivánek
Tetera
Tyl
Berčík
Jiří
Radim
Marek
Stanislav
vedoucí komise
Komise č. 2
RR+NG
Ing. Pojzl
Ing. Vítek
Tyl
Petr
Luboš
Pavel
vedoucí komise
Komise č. 3
RB +VČR
Sabolčák
Menšík
Hanáček
Nejezchleba
Andrej
Oldřich
František
Miroslav
vedoucí komise
Komise č. 4
RB+TČ+SZ
Ing. Bezchlebová Jitka
Michálek
Petr
Ing. Machač
Luboš
vedoucí komise
Komise č. 5
RŠ+HIB+MM
Bunža
Ostrezi
Mgr. Fuchs
Lesl
Radek
Igor
Ivo
Pavel
vedoucí komise
Komise č. 6
RV
Žůrek
Vajgara
Píštěk
Lunga
Vladimír
Radek
Stanislav
Roman
vedoucí komise
Komise č. 7
MT + SBN
Vodák
Stodůlka
Helia
Petr
Josef
Petr
vedoucí komise
_________________________________________________________________________6
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Komise č. 8
VZ
Vacho
Hartman
Bc. Křivánková
Jaroslav
František
Vladimíra
vedoucí komise
Komise č. 9
SG+Rosé
Ing.Vaďura
Nesvalová
Horký
Zbyněk
Marie
Jiří
vedoucí komise
Komise č. 10
CHAR+PA+SBU Slováček
Indruch
Popelka
Ing.Křivánková
Jiří
Petr
Martin
Milada
vedoucí komise
Komise č. 11
SBU+Rosé
Ing.Gavlas
Soják
Bc.Rumíšek
Pavel
Petr
Tomáš
vedoucí komise
Komise č. 12
Rosé+DORN
Mgr. Jakša
Tejkl
Bednařík
Plšek
Pavel
Karel
Jaroslav
Miroslav
vedoucí komise
Komise č. 13
MP + CS
Ing. Bunža
Holek
Ing. Ostrézí
Vlastimil
Pavel
Roman
vedoucí komise
Komise č. 14
FR
Kučera
Jakša
Sova
Josef
Ludvík
Radim
vedoucí komise
Komise č. 15
ZW + SV
Bunža
Somr
Dobčák
Něnička
Petr
Pavel
Josef
Rostislav
vedoucí komise
Komise č. 16
RM + CM
Slováček
Sommer
Lacina
František
Josef
Jaroslav
vedoucí komise
Komise č. 17
AND + MER+SČU Kolaja
Štefanov
Sasín
Ing. Těthal
Jiří
Miroslav
Pavel
Jiří
vedoucí komise
_________________________________________________________________________7
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Použité zkratky vín
ALIB
AN
AU
BLAU
CM
CS
DĚV
DORN
FR
HIB
CHAR
Ch.bílá
IO
KER
MER
MM
MT
NER
NG
NIT
OBO
Alibernet
André
Aurelius
Blauburger
Cabernet Moravia
Cabernet Sauvignon
Děvín
Dornfelder
Frankovka
Hibernal
Chardonnay
Chrupka bílá
Irsai Oliver
Kerner
Merlot
Muškát moravský
Müller Thurgau
Neronet
Neuburské
Nitra
Ostatní bílé odrůdy
PA
MP
RB
REV
RM
RR
RŠ
RV
RAN.MUŠ.
SG
SBU
SBN
SČU
SČN
SV
SZ
TČ
VČR
VZ
ZW
OMO
Pálava
Modrý Portugal
Rulandské bílé
Revolta
Rulandské modré
Ryzlink rýnský
Rulandské šedé
Ryzlink vlašský
Ranuše muškátová
Sauvignon
Směs bílá určen
Směs bílá neurčená
Směs červená určená
Směs červená neurčená
Svatovavřinecké
Sylvánské zelené
Tramín červený
Veltlínské červené rané
Veltlínské zelené
Zweigeltrebe
Ostatní modré odrůdy
Označení přívlastků:
KAB
PS
VZH
Kabinetní víno
Pozdní sběr
Výběr z hroznů
VZB
LED
SLA
VZC
Výběr z bobulí
Ledové víno
Slámové víno
Výběr z cibéb
Technologie výroby vína:
Barr. – víno zrálo v sudu barrique
_________________________________________________________________________8
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Nejvýše hodnocená vína v jednotlivých odrůdách
55 Vinařství Vaďura
97 Gajoš Petr
106
173
209
256
289
308
358
371
385
414
422
430
442
Adamec Jiří
Žůrci-Vídeňka
Bělík Svatopluk
Vinařství sv.Florian
Něnička Rostislav
Měšťáněk Vladimír ml.
Vajgara Radek
Kundrata Libor ml.
Lorenc Aleš
Varmuža Zbyněk
Krist Petr
Vinum Moravicum a.s.
Vinaři Boršice
458
507
563
566
611
625
637
649
Maňák Štěpán
Michálek Petr
Vinařství Kněží Hora
Zálešák Radek
Šimoník Radim
Kůřil Rostislav
Vinum Moravicum a.s.
Přikryl Vladimír
673 Slováček František
690 Vinum Moravicum a.s.
720 Loprais Vojtěch
Polešovice
Veselí nad
Moravou
Bzenec
Žeravice
Vracov
Bzenec
Vlkoš
Boršice
Těmice
Milotice
Bzenec
Vracov
Milotice
Bzenec
Boršice u
Buchlovic
Žádovice
Bzenec
Bzenec
Vlkoš
Jalubí
Vlkoš
Bzenec
Moravská
nová Ves
Bzenec
Bzenec
Vracov
677 RR
SBU MT+VZ
1418 RB
368 RŠ
VZ
1548 SG
372 TČ
MT
166 RV
260 NG
856 CHAR
1239 MM
191 Hib
338 PA
VČR
54
1352
1469
300
CS rosé
FR
ZW barr.
AND
MP
393 CM
338 CS
DOR
1079 RM
338 SV
558 MER
led
24
22
23
vzh
ps
kab
jak
22
ps
24
vzb
vzh
vzh
ps
21
ps
2010
2015
92 **
89 **
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
90
88
89
90
90
89
90
86
90
87
86
90
80
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2009
2015
90
91
88
88
91
90
92
88
**
**
**
**
**
**
**
**
2008
2011
2015
90 **
90 **
86 **
_________________________________________________________________________9
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
RYZLINK RÝNSKÝ
Odrůda s vysokou mezinárodní prestiží. Hrozny jsou malé, zelenožluté barvy, s
výrazným aroma. Nejlepší ryzlinky pocházejí z pozdních sběrů. O Ryzlinku
rýnském se říká, že je to král vín a víno králů. Víno je zlatavé až světle zelené
barvy, s ovocnou vůní lipového květu. Je delikátní, pikantní, s dominující ale
příjemnou kyselinkou. Doporučuje se k bílým masům a rybám.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Brantál Vratislav
Ďurinová Blanka JUDr.
Horvátová Alena
Jakša Pavel Mgr.
Jelínek Karel
Konečný Josef
Křivánek Jiří
Kučera Josef
Lorenc Aleš
Lorenc Vlastimil
Lunga Roman
Michálek Petr
Nesval Ludvík
Nesvalová Marie
Ostrézi Igor
Ostrézi J+R
Polášek Jaroslav
Rajsigl Libor
Růčka Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slováček Jiří
Slováček Tobias
Sommerová Jiřina
Střední škola Bzenec
Šafář Karel Ing.
Trýska František
Třešňák Petr
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinum Moravicum a.s.
Vinum Moravicum a.s.
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1416
17
1194
869
584
259
505
1202
856
826
1352
1147
1147
226
963
1147
1388
206
1269
1116
705
1173
851
1132
751
1548
1548
1548
338
338
1362
1362
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR 1
RR 2
2013
ps
ps
23,5
21,5
ps
23
22
23
21
ps
ps
23
23
ps
20
21
vzh
vzh
ps
23
23
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
79
78
79
82
75
78
90
80
81
72
75
81
71
68
78
79
78
81
83
80
80
81
84
81
81
84
72
83
77
79
86
84
83
85
_________________________________________________________________________10
*
*
*
*
*
*
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
35 Bzenia, s.r.o.
36 Hlaváček Jaromír
37 Vinařství Dvůr pod
starýma horama
38 Husar Vojtěch
39 Letaši Jarmila
40 Vinné sklepy u Kolajů
41 Dostálek Antonín
42 Jurek Jan
43 Ehrlich Martin
44 Harca Zdeněk
45 Janík Tomáš
46 Kundrata Libor ml.
47 Vinařství u Kundratů
48 Chmel Tomáš
49 Holas Josef
50 Mička Petr
51 Doložílek Zdeněk
52 Indruch Petr
53 Plevákl Radek
54 Šoustek J+J
55 Vinařství Vaďura
56 Machálek Karel
57 Lankaš Vladimír
58 Martinek Martin
59 Vajčner Jan
60 Vinařství Dobčákovi
61 Kostílek Jan
62 Vajgara Radek
63 Holakovský Libor a Zlata
64 Bělík Svatopluk
65 Hubáček Zdeněk
66 Neusar Vojtěch
67 Novotný Miroslav
68 Novotný Miroslav
69 Raiskub Antonín
70 Varmuža Zbyněk
71 Menšík Oldřích
72 Kozina Lubomír
73 Maňák Štěpán
Bzenec
Boršice
Boršice
1547 RR
RR
RR
Domanín
182
Domanín
Ježov
95
Mařatice
Mařatice
Milotice
182
Milotice
145
Milotice
110
Milotice
260
Milotice
64
Moravská nová Ves
Moravský Písek
Moravský Písek 268
Polešovice
726
Polešovice
499
Polešovice
91
Polešovice
482
Polešovice
677
Sady
Strážnice
1383
Strážnice
1753
Strážnice
453
Strážnice
Těmice
250
Těmice
166
Vlkoš
108
Vracov
Vracov
1424
Vracov
1067
Vracov
571
Vracov
571
Vracov
642
Vracov
1239
Žeravice
345
Žeravice
222
Žádovice
54
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
ps
vzh
vzh
ps
ps
ps
24
22
ps
23
kab
ps
ps
vzh
led
ps
21
ps
21
ps
ps
24
23
ps
vzh
22
22
vzb
2012 nehod.
2015
88 *
2012
83
2015
2015
2015
2015
2012
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010
2015
2014
2015
2015
2014
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2011
2015
2015
69
89
82
83
81
82
73
77
73
82
75
68
84
84
84
91
89
92
79
80
81
84
73
80
90
84
85
61
82
76
75
82
75
88
83
81
_________________________________________________________________________11
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
SMĚS BÍLÁ URČENÁ a NEURČENÁ
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Jelínek Karel
Krejčí Miloš
Závodný Leonard
ČZS Domanín
Letaši Jarmila
Uhlík Josef
Synek Radomil
Snopek Jiří
Helia Petr
Heliova Emilia
Janík Jiří
Stodůlka František
Valena Pavel
Medek Josef
Švec Antonín
Švec Alois
Švecová Ivona
Něnička Rostislav
Koutný Josef
Koutný Josef
Raiskub Antonín
Kostílek Jan
Vajgara Radek
Gajoš Petr
Punčochář Zdeněk
Kuchař Aleš
Čožík Josef
ČZS Domanín
Martikán Rostislav
Šupálek Milan
Večeřa Josef
Jakša Ludvik
Bzenec
584
Bzenec
1376
Bzenec
Domanín
Domanín
Domanín
243
Lovčice
Milotice
434
Ořechov
247
Ořechov
247
Ořechov
Ořechov
178
Ostrava
Sady
Syrovín
177
Syrovín
120
Syrovín
177
Vlkoš
372
Vracov
688
Vracov
688
Vracov
642
Těmice
250
Těmice
166
Veselí nad Moravou
Ždánice
Bzenec
1272
Domanín
160
Domanín
Ratíškovice
Strážnice
Těmice
SBU MM+SG
SBU CHAR+NG
SBU RMŠB
SBU MT+VČR
SBU TR+IO
SBU TR+RŠ
SBU VZ+MT
SBU RB+SG
SBU RB+VZ
SBU RB+SG
SBU RB+RŠ
SBU SG+VZ
SBU SG+MM
SBU RR+SG
SBU MT+RB
SBU RR+RB
SBU VZ+MT
SBU RR+NG+MM
SBU VZ+RV
SBU NG+VZ
SBU NG+SG
SBU VZ+RŠ
SBU MT+VZ
SBU MT+VZ
SBU MT+NG
SBN
SBN
SBN
248 SBN
SBN
1594 SBN
232 SBN
2015
2015
22,5 2015
2014
2015
2015
2015
23 2015
2013
2015
ps 2015
2015
2015
ps 2015
ps 2015
ps 2015
ps 2015
kab 2015
2015
2015
ps 2015
2014
kab 2015
2015
ps 2015
2015
2015
2014
2015
2015
20 2015
2015
75
62
82
79
87
75
78
81
81
86
73
81
75
85
78
81
77
86
81
82
84
83
85
89
79
76
79
79
75
73
81
78
_________________________________________________________________________12
*
*
*
*
*
**
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
RULANDSKÉ BÍLÉ
Jedna z nejstarších odrůd pěstovaných v Čechách a na Moravě. Existují
doklady, že toto víno bylo v našich zemích pěstováno již před 700 lety. Na
podzim dosahují hrozny vysoké koncentrace cukru. Pozdržení sklizně nebo
výběr zralých hroznů vede k vynikajícím výsledkům při výrobě vín. Víno má
žlutou až zlatavou barvu. Vůně je neutrální u mladých vín může připomínat
mandle, u vyzrálejších vín pak vystupuje chlebová vůně. Víno má typickou
„botritickou“ chuť. Je plné, kulaté, dobře vyvážené. Harmonie chutí má za
následek jeho velkou popularitu. Rulandské bílé potřebuje typicky alespoň dva
roky zrání k dosažení vrcholu. Víno se doporučuje ke kvalitním sýrům.
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Adamec Jiří
Hartman František
Jelínek Karel
Kmenta Ludvík
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Lunga Martin
Michálek Petr
Neduchal Bronislav
Ostrezi Igor
Pavlíček Dušan
Růčka Jaroslav
Sedlák Vladislav
Slezák Jaroslav
Slováček František
Sommerová Jiřina
Šlajferčík M.
Tejklovi M+K
Ďurinová Blanka JUDr.
Vinařství sv.Florian
Vinný dům Bzenec
Bzenia, s.r.o.
Vinařství Dvůr pod
starýma horama
Dvořan Pavel
Hájek Josef
Ostrezi Vlastimil
Pomajdlík Milan
Dobrý sklep
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Boršice
1418
1116
584
662
482
482
826
1352
1415
226
1475
206
1424
1269
1079
1173
309
374
17
1548
1040
1547
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
24
Buchlovice
Hluk
Kyjov
Milotice 555
Moravská nová Ves
RB
1126 RB 20
RB
RB
RB 26
vzh
ps
22
ps
24
ps
24
kab
24
vzh
ps
ps
2015
90 **
2015
81
2015
75
2015
80
2009
78
2015
80
2015
79
2015
80
2015
81
2015
77
2015
76
2015
84 *
2015
77
2015
76
2005
79
2015
78
2014
67
2013
78
2013
77
2015
78
2015
78
2014 nehod.
2015
78
2015
2015
2015
2015
2015
73
84 *
79
81
75
_________________________________________________________________________13
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Petrjanoš Jiří
Lacina Jaroslav
Mička Petr
Janík Jiří
Pištěk Stanislav
Berčík Stanislav
Gajda Lukáš
Strbačka Stanislav
ing.Luža Tomáš
Kůřil Rostislav
Peringer Milan
Různa Miroslav
Aust Antonín
Fiamoli Oldřich
Hubáček Zdeněk
Loprais Vojtěch
Neusar Vojtěch
Ševelová Zdeňka
Wolf Pavel
Zelinka František
Moravská nová Ves
Moravský Písek
Moravský Písek
Ořechov
Ořechov
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Velehrad
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
817
697
268
217
1387
134
1643
314
393
328
620
1424
558
1067
1012
1402
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
23
ps
ps
vzh
21
24
22
ps
ps
21
ps
25
22
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
66
68
80
78
83
87
80
78
86
81
80
84
79
64
83
85
83
78
83
82
*
*
*
*
*
*
*
*
RULANDSKÉ ŠEDÉ
Víno zlatožluté barvy s jemnou, ale výraznou vůní, vyšším obsahem alkoholu a
vynikající kvalitou. Najdeme zde plnou a výraznou chuť. Výběry z hroznů mají
vysokou úroveň zbytkového cukru a dosahují tak úrovně polosladkých vín.
Vhodné ke studeným předkrmům nebo zákuskům.
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Slováček František
Sommerová Jiřina
Bunža Petr
Vinařství Kněží Hora
Vinařství sv.Florian
Vinum Moravicum a.s.
Vinný dům Bzenec
Vinné sklepy u Kolajů
Vinařství Píšťkovi
Kundrata Libor ml.
Vodák Petr
Bednárik Miroslav
Frýdek Jiří ing.
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Ježov
Mařatice
Milotice
Milotice
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
1079
1173
137
1469
1548
338
1040
95
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
260 RŠ
575 RŠ
944 RŠ
RŠ
2010
24 2015
vzh 2015
ps 2015
23 2015
ps 2015
ps 2015
ps 2014
vzh 2015
ps 2015
vzh 2015
25 2015
ps 2015
84
82
83
78
83
84
87 *
83
75
80
76
77
85 *
_________________________________________________________________________14
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
168
169
170
171
172
173
Horký Jiří
Gazda Jaroslav
Kůřil Rostislav
Motáň Pavel
Vavrinec Josef Mgr.
Žůrci-Vídeňka
Moravský Písek
Strážnice
Vlkoš
Vlkoš
Vracov
Žeravice
653
165
393
110
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ
RŠ barr.
368 RŠ
ps
24
2015
2015
2015
vzh 2015
22 2013
22 2015
79
85 *
81
86 *
83
88 **
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Jedná se o hlavní rakouskou odrůdu, která se s velkým úspěchem pěstuje v
blízkosti českých hranic s Rakouskem. Hrozny jsou zelené, střední velikosti.
Nejlepších výsledků dosahujeme, když ponecháme na každém keři jen několik
hroznů vína. Víno má charakteristickou zelenou až zlatavou barvu. Podle
půdy kde je víno pěstováno, může vůně připomínat med, vůni lipového květu,
nebo hořké mandle.
174 Adamec Jiří
175 Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
176 Hauser Dušan
177 Jakša Pavel Mgr.
178 Křivánek Jiří
179 Křivánek Vladimír
180 Křivánek Vladimír
181 Nesval Ludvík
182 Ostrezi Igor
183 Sedlák Vladislav
184 Slováček Jiří ml.
185 Trýska František
186 Vinařství sv.Florian
187 Vinný dům Bzenec
188 Zámecké vinařství Bzenec
189 Závodný Leonard
190 Čožík Zdeněk
191 Ott František
192 Richter Matyáš
193 Polášek Josef Ing.
194 Kořínek Jozef
195 Graca Vladimír Ing.arch.
196 Kundrata Libor ml.
197 Soják Petr
Bzenec
Bzenec
1418
17
VZ
VZ
20
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Domanín
Domanín
Dolní Němčí
Kyjov
Lovčice
Mařatice
Milotice
Polešovice
326
869
505
482
482
1147
226
1424
1116
1132
1548
1040
1508
1362
362
66
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
2015
ps 2015
ps 2015
2015
22 2015
2015
21 2015
2015
2015
2015
mzv 2015
2015
kab 2015
22 2015
ps 2015
2015
ps 2015
ps 2015
2015
ps 2015
jak 2015
2015
2522
218
398
260
100
2015 85 *
2015 79
74
68
79
82
81
80
78
76
81
86
70
83
81
84
80
79
75
72
79
79
76
83
_________________________________________________________________________15
*
*
*
*
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Mik Andělín
Kudr Bronislav Ing.
Sedlář Pavel
Martinek Martin
Novák Jan
Svoboda František
Jakša Ludvík
Trlida František
Kůřil Rostislav
Peringer Milan
Zálešák Radek
Bělík Svatopluk
Fiamoli Oldřich
Ratuský Radim
Říhák Zdeněk
Vavrinec Josef Mgr.
Šnajdr Milan
Vinařství U Kundratů
Petrjanoš Jiří
Hanáček František
Holas Josef
Prostějov
Ratíškovice
Sady
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Těmice
Těmice 274
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Milotice
Milotice
Moravská nová Ves
Moravský Písek
Moravský Písek
162
1211
1753
1048
405
232
393
300
620
642
1250
362
64
817
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
21
2015
2015
ps 2015
2015
2015
22 2015
kab 2015
21 2015
2015
2015
ps 2015
2015
2015
ps 2015
24 2015
22 2013
2015
kab 2015
21 2015
ps 2015
kab 2015
75
80
79
84
83
77
68
79
83
87
81
89
73
78
80
75
75
76
67
80
71
SAUVIGNON
Odrůda Sauvignon pochází z francouzské oblasti Bordeaux. Víno vyžaduje
výtečné teplé podmínky a relativně chudou půdu, která tak omezí růst hroznů.
Hrozny jsou malé a silně aromatické. Vůně mladého vína připomíná vůni
kopřiv a černého bezu. Po dosažení láhvové zralosti, přejde vůně do
nádherného aroma zralých broskví. Víno je pikantní a chuť může být silně
ovlivněna vůní. Víno se doporučuje k rybám a darům moře.
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
Brantál Vratislav
Jurčík Jiří
Neduchal Bronislav
Růčka Jaroslav
Sedlák Vladislav
Slezák Jaroslav
Slováček František
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Trýska František
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1416
1415
206
1424
1269
1079
1475
1475
1132
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
22
20
20
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010
2014
2015
2015
87 *
82
82
80
78
80
75
74
77
81
_________________________________________________________________________16
*
*
*
*
**
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
Vinařství Kněží Hora
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinum Moravicum a.s.
Vrtej
Kostiha Václav
Světinský Antonín
Vinařství Píšťkovi
Antal Igor Ing.
Hron a spol.
Gazda Jaroslav
Loprais Vojtěch
Varmuža Zbyněk
Menšík Oldřich
Vinařství Žůrek
Žůrci-Vídeňka
Bzenec
1469
Bzenec
1548
Bzenec
1548
Bzenec
338
Bzenec
704/374
Brumovice
365
Dolní Němčí
337
Mařatice
Moravská nová Ves
Sady
Strážnice
165
Vracov
558
Vracov
1239
Žeravice
345
Žeravice
327
Žeravice
368
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
ps
vzh
23
ps
23
2013
2015
2015
2015
2015
2015
ps 2014
vzh 2015
23 2015
ps 2015
24 2015
23 2015
vzh 2015
22 2015
25 2015
22 2015
85
82
90
85
79
82
81
76
85
80
86
85
77
86
84
86
**
*
*
*
TRAMÍN ČERVENÝ
Zlatožluté víno se silnou, kořeněnou a aromatickou vůní a charakteristickou
chutí. V něčem připomíná těžká jižní vína. Je vhodné k teplým předkrmům a
moučníkům.
270 Bunža Petr
271 Bzenecké rodinné
vinařství s.r.o.
272 Jakša Pavel Mgr.
273 Křivánek Vladimír
274 Michálek Petr
275 Ostrezi Igor
276 Sedlák Vladislav
277 Slezák Jaroslav
278 Slováček Jiří
279 Vinařství sv.Florian
280 Vinařství sv.Florian
281 Zámecké Vinařství Bzenec
282 Závodný Leonard
283 Bzenia, s.r.o.
284 Vinařství Ševela
285 Macek Miroslav
Bzenec
Bzenec
137
17
TČ
TČ
vzh 2015
2013
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Brumovice
Moravská
nová Ves
869
482
1352
226
1424
1269
1116
1548
1548
1508
1362
1547
77
983
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
ps
23
81
82
2015
80
2015
79
2015
83
23 2015
73
2015
71
2015
65
21 2015
77
23 2015
78
26 2015
85 *
ps 2015
86 *
25,5 2015
82
ps 2013 nehod.
vzh 2015
84 *
vzh 2015
66
_________________________________________________________________________17
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
286 Petrjanoš Jiří
287
288
289
290
291
292
293
294
Běhávka Jiří
Vinařství Vaďura
Něnička Rostislav
Raiskub Antonín
Vašíček Zdeněk
Vavrinec Josef Mgr.
Wolf Pavel
Maňák Štěpán
Moravská
nová Ves
Polešovice
Polešovice
Vlkoš
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Žádovice
817
TČ
26
2015
80
700
677
372
642
1391
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
TČ
vzh
vzh
vzh
ps
24,5
23
26
vzh
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
83
83
90 **
79
81
75
82
85 *
1012
54
MÜLLER THURGAU
Toto víno je oblíbeno pro své brzké dozrávání, vysoké výnosy, nižší obsah
kyselin a příjemnou aromatickou vůni. Odrůda byla vypěstována německým
botanikem Müllerem ve švýcarském kantonu Thurgau jako kříženec Ryzlinku
rýnského a Sylvánského zeleného. Víno má světle zlatou až zelenkavou barvu.
Vůně v sobě nezapře jemný muškátový nádech a někdy připomíná vůni kopřiv
a broskví. Jde o víno lehké, vyvážené a často polosuché. Doporučuje se k
drůbeži a k sýrům.
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Adamec Jiří
Bunža Petr
Bzenecké rodinné vinařství s.r.o.
Čop Ján
Jelínek Karel
Křivánek Vladimír
Kučera Josef
Kuchař Rostislav
Pavlíček Dušan
Sýkora Jiří
Třešňák Petr
Vinařství sv.Florian
Vinný dům Bzenec
Měšťáněk Vladimír ml.
Vinaři Boršice
Vranka Libor
Kostiha Václav
Vinařství Ševela
Raštica Jiří
Hrabčík Roman
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Boršice
Boršice
Boršice
Brumovice
Brumovice
Buchlovice
Domanín
1418 MT 19 2015
137 MT jak 2015
17
MT
2014
MT
2013
584 MT
2015
482 MT
2015
1202 MT
2015
1266 MT
2015
1475 MT
2015
MT
2015
751 MT
2015
1548 MT 22 2015
1040 MT ps 2015
MT ps 2015
MT
2015
704 MT
2015
365 MT
2015
77
MT ps 2015
MT
2015
336 MT
2015
83
80
87
81
73
82
75
76
79
78
76
73
77
89
82
82
79
82
88
67
*
*
**
*
*
_________________________________________________________________________18
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
Ott František
Kundrata Libor
Šnajdr Zdeněk
Šnajdr Libor
Šamša Jiří
Knebl Martin
Čevela Jiří
Obdržálek Josef
Holokovský Libor a Zlata
Motáň Pavel
Košacký Tomáš
Kořínek Marek
Kořínková Martina
Domanín
Milotice
Milotice
Milotice
Rumburk
Sady
Spytihněv
Spytihněv
Vlkoš
Vlkoš
Žádovice
Ždánice
Ždánice
66
557
343
362
1341
108
110
682
682
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
2015
kab 2015
ps 2015
kab 2015
2015
ps 2015
2015
2015
ps 2015
2015
2014
2015
2015
80
78
83 *
81
83 *
79
73
83 *
78
78
81
75
75
RYZLINK VLAŠSKÝ
Víno nazlátlé až zlaté barvy, s příjemnou, neutrální květinovou vůní. Jde o
víno svěží, harmonické a plné. Typický je vyšší obsah kyselin. Doporučuje se
ke studeným mísám, předkrmům, nebo i k pečenému vepřovému masu.
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Horvátová Alena
Jakša Pavel Mgr.
Křivánek Vladimír
Orlický Petr
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Pavlíček Dušan
Sedlák Vladislav
Slováček Jiří
Slezák Jaroslav
Růčka Pavel
Třešňák Petr
Vinařství sv.Florian
Vinum Moravicum a.s.
Zámecké Vinařství Bzenec
Soviš Křápek
Prát Josef
Ostrezi Vlastimil
Krist Petr
Šnajdr Zdeněk
Macek Miroslav
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Hluk
Jalubí
Kyjov
Milotice
Milotice
Moravská nová Ves
1194 RV
869 RV
482 RV
RV
963 RV
963 RV
1475 RV
1424 RV
1116 RV
1269 RV
206 RV
751 RV
1548 RV
338 RV
1508 RV
388 RV
RV
RV
191 RV
343 RV
983 RV
ps
23
ps
22
jak
ps
21
ps
ps
ps
ps
21
ps
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
73
80
73
80
78
76
78
79
82
77
88 *
70
81
77
85 *
82
83
81
89 *
80
76
_________________________________________________________________________19
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
Petrjanoš Jiří
Gartner Gustav Ing.
Schön Antonín
Soják Petr
Šamša Jiří
Kotlaba Bronislav
Baňař František
Sasín Pavel
Svoboda František
Vajgara Radek
Luža Tomáš Ing.
Zarazické Vinařství
Kůřil Rostislav
Loprais Vojtěch
Novotný Miroslav
Ratuský Radim
Náplava František
Hýbl Jiří
Sedlář Svatopluk
Vinařství Žůrek
Moravská nová Ves
817 RV
Olomouc
RV
Polešovice
596 RV
Polešovice
100 RV
Rumburk
1341 RV
Spytihněv
RV
Strážnice
1693 RV
Strážnice
1019 RV
Strážnice
405 RV
Těmice
166 RV
Velehrad
314 RV
Veselí nad Moravou 309 RV
Vlkoš
393 RV
Vracov
558 RV
Vracov
571 RV
Vracov
642 RV
Žádovice
RV
Žeravice
286 RV
Žeravice
369 RV
Žeravice
327 RV
21 2015
2015
ps 2011
2015
2015
2015
2015
2015
22 2015
kab 2015
ps 2012
ps 2013
2015
2015
21 2015
kab 2015
2014
2015
22 2015
23 2015
76
69
83
73
78
84
79
78
67
90
80
86
82
81
70
67
80
84
87
74
*
**
*
*
*
NEUBURSKÉ
Původem rakouská odrůda, víno má zlatozelenou barvu a neutrální jemnou
vůni. Po dosažení láhvové zralosti dosahuje lehké malinové vůně. Jde o víno
velmi harmonické, s nižším obsahem kyselin. Je vhodné ke všem těžším, ale
chuťově neutrálním jídlům.
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Šlajferčík M.
Bečica Miloslav
Kundrata Libor ml.
Vodák Petr
Absolon Karel
Schön Antonín
Novák Jaroslav
Vinařství Dobčákovi
Trlida František
Gajoš Petr
Volša Radek Ing.
Bzenec
Mařatice
Milotice
Milotice
Moravský Písek
Polešovice
Strážnice
Strážnice
Těmice
Veselí nad Moravou
Ždánice
309 NG
NG
260 NG
575 NG
727 NG
596 NG
53 NG
NG
274 NG
NG
805 NG
kab 2015
2009
jak 2015
kab 2015
kab 2015
ps 2015
21 2015
2015
kab 2015
2015
2015
73
85 *
86 **
82
75
81
74
81
83
80
77
_________________________________________________________________________20
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
CHARDONNAY
Stará francouzská odrůda, která se pěstuje na celém světě. Dosahuje dobré
úrody s vysokým obsahem cukru a kyselin. Při usměrněné sklizni voní po
zelených jablkách a při stárnutí přicházejí vůně akátu a hrušek, citronů a
grapefruitů, medu a nakonec lískových oříšků.
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
Brantál Vratislav
Hauser Dušan
Jelínek Karel
Kuchař Rostislav
Krejčí Miloš
Lorenc Aleš
Neduchal Bronislav
SOŠ Bzenec
Vinařství Kněží Hora
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Zámecké Vinařství
Bzenec
392 Zámecké Vinařství
Bzenec
393 Šrámek Pavel
394 Soviš Křápek
395 Zábranský J+M
396 Dobrý sklep
397 Dobrý sklep
398 Přikryl Vladimír
399
400
401
402
403
Běhávka Jiří
Indruch Petr
Tyl P+M
Novák Jan
Jelínek Antonín
404 Novotný Miroslav
405 Raiskub Antonín
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1416
326
584
1266
1376
856
1415
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
24
ps
2015
2015
2015
2015
2015
22 2015
21 2015
mzv 2015
vzh 2013
22 2015
23 2015
ps 2015
79
79
70
81
85
90
89
78
89
80
86
80
1469
1548
1548
1508
Bzenec
1508 CHAR vzh 2015 85
Moravská nová
Ves
Hluk
Mařatice
Moravská nová
Ves
Moravská nová
Ves
Moravská nová
Ves
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Strážnice
Veselý nad
Moravou
Vracov
Vracov
148
CHAR vzh 2015 82
388
CHAR
CHAR
CHAR
barr.
CHAR
**
*
*
*
vzh 2015 82
vzh 2015 85
24 2013 75
24
2013 79
CHAR 23
2015 81
700
499
408
1048
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
vzh 2015 85
ps 2015 86 *
ps 2015 83
2015 60
kab 2015 67
571
642
CHAR 23
CHAR ps
2014 83
2015 83
_________________________________________________________________________21
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
MUŠKÁT MORAVSKÝ
Toto víno bylo dříve označováno jako MOPR. Jedná se o křížence Muškát
Ottonel a Prachttraube, což je stará rakouská odrůda. Prachttraube dává vínu
tělo, zatímco Muškát přidává výraznou vůni a eleganci. Víno dosahuje
nejlepších výsledků v chladnějších oblastech, kde neztratí svou příjemnou
kyselinku. Je to víno světle-žluté barvy, velmi aromatické, dobře vyvážené, s
jemnou kyselinkou. Toto víno je doporučováno k sladkým moučníkům.
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
Brantál Vratislav
Bunža Radek
Sedlák Vladislav
Bunža Petr
Vranka Libor
Vinné sklepy u Kolajů
Kundrata Zdeněk
Horký Jiří
Varmuža Zbyněk
Berčík Stanislav
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Boršice
Ježov
Milotice
Moravský Písek
Vracov
Strážnice
1416 MM
MM
1424 MM
137 MM
704 MM
95
MM
319 MM
653 MM
1239 MM
1387 MM
2015
2015
2015
vzh 2015
2015
mzv 2015
2015
ps 2015
ps 2015
22 2015
83
82
81
83
85 *
84
84
74
87 **
80
HIBERNAL
Hibernal je středně pozdní až pozdní, interspecifická moštová odrůda révy,
určená k výrobě bílých vín, která byla vyšlechtěna roku 1944 v Německu,
kříženec odrůd Seibel 7053 (Chancellor) a Ryzlink rýnský. Proti poškození
zimními i jarními mrazy je odrůda odolná, odolnější než její rodič, Ryzlink
rýnský. Mrazu je schopna odolávat až do -28 °C. Hibernal je vhodný k
produkci kvalitních přívlastkových vín a jako hybrid též k výrobě biovín.
Odrůdová vína jsou značně rozdílná, odrůda velmi ctí terroir, charakterem
mohou připomínat vína odrůd Ryzlink rýnský či Sauvignon, ale někdy též vína
odrůd Neuburské nebo Rulandské šedé z chladnějších oblastí.
421
422
423
424
425
Jurčík Jiří
Krist Petr
Snopek Jiří
Bečica & Juračka
Smištík Ivo
Bzenec
Milotice
Milotice
Sady
Sady
Hib
191 Hib
434 Hib
Hib
Hib
21
24
22
ps
ps
2015
2015
2015
2015
2015
80
86 **
70
85
81
_________________________________________________________________________22
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
PÁLAVA
Kříženec odrůd Tramín červený a Müller Thurgau. Víno s bohatým,
intenzivním aroma. Je to víno plné a vyvážené. Vhodné například k pečené
kachně nebo bažantovi.
426 Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
427 Křivánek Jiří
428 Sova Radim
429 Vinařství sv.Florian
430 Vinum Moravicum a.s.
431 Šnajdr Zdeněk
432 Vlček Pavel Bc.
433 Petrjanoš Jiří
434 Indruch Petr
435 Punčochář Zdeněk
Bzenec
17
PA ps 2013 86
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Milotice
Milotice 493
Moravská nová Ves
Polešovice
Ždánice
505
1117
1548
338
343
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
817
499
vzh 2015
2015
23 2015
vzb 2015
ps 2015
25 2015
23 2015
ps 2015
ps 2015
80
80
86
90 **
85
88 *
76
83
83
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ
Původ není jednoznačný, ampelograficky je tato odrůda zcela odlišná od
Veltlínského zeleného. Stejně jako Neuburské vzniklo nahodilým opylením
Sylvánského zeleného pylem Veltlínského červeného. Má nižší kyseliny a
menší buket, používá se především do směsí. Velmi rychle zraje.
444
441
440
442
443
445
Baňař Jindřich
Kořínek Horymír
Sýkora Jiří
Vinaři Boršice
Hanáček František
Lessl Pavel
Strážnice
Boršice
Bzenec
Boršice u Buchlovic
Moravský Písek
Strážnice
55
VČR
2015
VČR
2015
VČR
2015
VČR
2015
VČR 21 2015
286 VČR 22 2015
71
79
73
80 **
73
72
RŮZNÉ DRUHY BÍLÝCH VÍN
446
447
420
418
417
419
448
Raiskub Antonín
Pištěk Stanislav
Šlajferčík M.
Jakša Radek
Hauser Dušan
Sedlák Vladislav
Raiskub Antonín
Vracov
Ořechov
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Vracov
642
217
309
AU
vzh
Bacchus
IO
kab
IO
326 IO
1424 IO
642 Kerner ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
81
87 *
77
78
79
80
86 *
_________________________________________________________________________23
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
449
416
438
439
436
437
Tyl Pavel
Vinný dům Bzenec
Polášek Josef Ing.
Novotný Miroslav
Ostrezi Igor
Vinné sklepy u Kolajů
Polešovice
Bzenec
Kyjov
Vracov
Bzenec
Ježov
408
1040
2522
571
226
95
450 Vinné sklepy u Kolajů
Ježov
95
451 Vinařství Dobčákovi
Strážnice
452
453
454
455
456
457
458
459
Bzenec
Bzenec
Milotice
Strážnice
Žádovice
Polešovice
Žádovice
Bzenec
Leanka
MO
SZ
SZ
SZ
SZ
ps
ps
ps
23
21
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84
84
80
81
82
86 *
VÍNA KLARET A ROSÉ
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
Brantál Vratislav
Neduchal Bronislav
Polášek Zbyněk
Dudík Jan
Chvátal Martin
Vinařství Vaďura
Maňák Štěpán
Bzenecké rodinné
vinařství s.r.o.
Křivánek Jiří
Orlický Petr
Sommerová Jiřina
Vinařství sv.Florian
Vinařství Ševela
Polášek Josef Ing.
Stodůlka Ondřej
Bednařík Jaroslav
Gajda František
Kostílek Jan
Jakša Pavel Mgr.
Michálek Petr
Knotek Marek
Třešňák Petr
Ehrlich Martin
Popelka Martin
Dudík Jan
Švec Antonín
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Brumovice
Kyjov
Ořechov
Polešovice
Strážnice
Těmice
Bzenec
Bzenec
Milotice
Bzenec
Milotice
Milotice
Strážnice
Syrovín
Agni
rosé
AND
rosé
1416 CM rosé
1415 CM rosé
270 CM rosé
1550 CM rosé
CM rosé
677 CS rosé
54
CS rosé
17
FR rosé
505
1173
1548
77
2522
178
731
226
250
869
1352
456
751
529
62
1550
177
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
FR rosé
MP rosé
SV rosé
RM rosé
SV rosé
SV rosé
SV rosé
SV rosé
SV rosé
ps
2015 70
2015 83
2015
2015
ps 2015
2015
ps 2015
ps 2015
vzh 2015
2015
77
85
77
85
77
77
90
88
ps
kab
21
24
80
77
85
84
80
76
76
82
85
83
65
83
85
80
89
86
86
75
ps
ps
21
21
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
_________________________________________________________________________24
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
Novák Jan
Ostrezi Igor
Slováček Jiří
Střední škola Bzenec
Krejčí Miloš
Vinařství sv.Florian
Čožík Zdeněk
Štefanov Martin
Blahuš Roman
Frýdek Jiří Ing.
Doložílek Zdeněk
Šupálek Milan
Hynek Ladislav
Goliáš Josef Ing.
Kostílek Jan
Vinařství Kněží Hora
Polášek František
Gajoš Petr
496 Ševelová Zdeňka
497 Křivánek Jiří
498 Vinařství sv.Florian
499 Němeček Michal
500 Bzenia, s.r.o.
Veselí nad Moravou
Bzenec
226
Bzenec
1116
Bzenec
Bzenec
1376
Bzenec
1548
Domanín
362
Domanín
369
Jalubí
Moravská nová Ves
Polešovice
726
Ratíškovice
Rohatec
17
Těmice
Těmice
250
Bzenec
1469
Žádovice
Veselí nad Moravou
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW rosé
ZW+AND
rosé
Vracov
SRN
Bzenec
505 FR
klaret
Bzenec
1548 SV
klaret
Veselí nad Moravou
ZW
klaret
Bzenec
1547 RM
klaret
kab 2015
2015
22 2015
2015
2015
2015
2015
2014
ps 2015
kab 2015
2015
2015
2015
2015
2015
ps 2014
2014
ps 2015
70
76
80
75
81
72
82
63
75
79
88 *
73
80
78
78
80
80
83
ps
2015 79
2015 82
22
2015 82
2015 76
ps
2014 nehod.
FRANKOVKA
Odrůda běžně pěstovaná v Rakousku a v Německu. Jedná se o jednu z našich
nejcennějších odrůd pro výrobu červeného vína. Víno je tmavě, rubínové
červené, plné a silně kořeněné, s výraznou vůní. Po několika letech zrání
získává příjemnou čokoládovou vůni. Toto víno má typicky dobré předpoklady
pro archivaci. Doporučuje se k hovězímu masu.
501 Schön Antonín
502 Bzenecké rodinné
vinařství s.r.o.
503 Hauser Dušan
Polešovice
Bzenec
596
17
FR
FR
Bzenec
326
FR
ps
2015 83
2015 82
2015 80
_________________________________________________________________________25
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Jelínek Karel
Kučera Josef
Loprais Vojtěch
Michálek Petr
J+R Ostrézí
Slováček Jiří
Tejklovi M+K
Třešňák Petr
Vinařství sv.Florian
Vajčner Jan
Kořínková Martina
Jakša Ludvík
Vinaři Boršice
Raštica Jiří
Čožík Zdeněk
Štefanov Martin
Prát Josef
Ostrezi Vlastimil
Víno Jež Vinaři Mařatice
Antal Igor Ing.
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
Dula Miroslav Ing.
Kožušník Josef
Šamša Jiří
Baňař František
Procházka Josef
Ratuský Radim
Vinařství sv.Florian
Kučera Josef
Košacký Tomáš
Polášek František
Bunža Petr
Polášek Jaroslav
Zarazické Vinařství
537
538
539
540
Kořínek Marek
Vinum Moravicum a.s.
Svoboda František
Bzenia, s.r.o.
Bzenec
Bzenec
Vracov
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Strážnice
Ždánice
Těmice
Boršice
Buchlovice
Domanín
Domanín
Jalubí
Kyjov
Mařatice
Moravská nová
Ves
Moravský Písek
Ořechov
Rumburk
Strážnice
Strážnice
Vracov
Bzenec
Bzenec
Žádovice
Žádovice
Bzenec
Bzenec
Veselí nad
Moravou
Ždánice
Bzenec
Strážnice
Bzenec
584
1202
558
1352
963
1116
374
751
1548
453
682
232
362
369
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
494
241
1341
1693
1105
642
1548
1202
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR barr.
FR
FR
FR
137 FR
1147 FR
309 FR
682
338
405
1547
FR
FR
FR
FR
2015
2015
2015
2015
2015
2015
22 2015
2015
23 2015
2015
2015
kab 2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
ps 2015
22 2015
81
86
87
91
83
83
84
77
81
73
82
86
83
82
77
85
85
84
86
69
ps
80
87
85
80
78
56
70
85
90
88
87
70
74
ps
23
ps
21
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2015
vzh 2012
24 2012
ps 2012
*
*
**
*
*
*
*
*
*
82
89 *
84
nehod.
_________________________________________________________________________26
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
ZWEIGELTREBE
Je odrůda vyšlechtěná v Rakousku na počátku 20. století, křížením
Svatovavřineckého a Frankovky. Je to příjemné, středně červené víno, s
výrazným charakterem kořeněné, příjemné chuti. Mladé hrubé víno se zjemní
po jednom roce archivace. Toto víno se doporučuje k pečenému vepřovému,
nebo hovězímu masu.
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
Jakša Pavel Mgr.
Krejčí Miloš
J+R Ostrézí
Bělík Milan
Šupálek Milan
Sova Radim
Střední škola Bzenec
Dula Miroslav Ing.
Vinařství sv.Florian
Doložílek Radek
Čožík Zdeněk
Koutný František
Raiskub Antonín
Tetera Radim
Různa Miroslav
Kostílek Jan
Vinařství Dobčákovi
Dudík Jan
Němec Gustav
Štefanov Miroslav
Ostrezi Igor
Bečica & Juračka
Vinařství Kněží Hora
Popelka Martin
Křivánek Jiří
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Labuty
Ratíškovice
Bzenec
Bzenec
Moravský Písek
Bzenec
Boršice
Domanín
Vracov
Vracov
Těmice
Vlkoš
Těmice
Strážnice
Strážnice
Žádovice
Domanín
Bzenec
Sady
Bzenec
Milotice
Bzenec
869
1376
963
101
1117
494
1548
494
362
983
642
135
328
250
1550
226
1469
62
505
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW barr.
ZW
ZW
2015
2015
22 2015
22 2015
2015
2015
2015
ps 2015
2015
2015
2015
2015
ps 2015
ps 2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
ps 2014
vzh 2013
2013
ps 2011
78
78
80
80
75
80
84
70
78
77
82
83
70
82
83
80
87
80
84
80
83
80
88
73
85
*
*
*
**
*
ANDRÉ
Jedná se o křížence odrůd Svatovavřinecké a Frankovka. Barva silně závisí na
půdě. Mladé víno je hrubé s vyšším obsahem tříslovin.
566
567
568
569
Zálešák Radek
Lunga Ludvík
Krejčí Miloš
Ostrezi Igor
Vlkoš
Bzenec
Bzenec
Bzenec
300
1328
1376
226
AND
AND
AND
AND
ps
2015
2015
2014
2015
88 **
81
74
83
_________________________________________________________________________27
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
Slováček Jiří
Třešňák Petr
Vinařství sv.Florian
Koutný František
Raiskub Antonín
Sedláček Jiří
Synek Radomil
Chmel Tomáš
Wolf Pavel
Trlida František
Kmenta Ludvík
Štefanov Miroslav
Vinařství Dobčákovi
Vinařství sv.Florian
Bzenec
1116
Bzenec
751
Bzenec
1548
Vracov
983
Vracov
642
Domanín
377
Lovčice
Moravská nová Ves
Vracov
1112
Těmice
274
Bzenec
662
Domanín
Strážnice
Bzenec
1548
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND barr.
AND
2015
2015
21 2015
2015
ps 2015
2015
2015
20 2015
2015
kab 2015
2014
2014
2014
2013
79
78
86
81
78
69
77
79
81
78
79
84
87
84
*
*
*
*
MODRÝ PORTUGAL
Granátově červené víno, krásné a měkké chuti, s příjemnou ovocnokvětinovou vůní. Je to lehčí a dobře pitelné červené víno. Odborníci jej
doporučují k paštikám a kuřeti.
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
Bunža Petr
Čop Ján
Deutscharová
Volša Radek Ing.
Jakša Pavel Mgr.
Lásková Kristína
Sommerová Jiřina
Sova Radim
Střední škola Bzenec
Vinařství sv.Florian
Závodný Leonard
Ježík Milan
Kostiha Václav
Dohnal Václav
Letaší Jarmila
Čech Jaromír
Hapla Jan
Novotný Miroslav
Kuřimský Petr
Ostrezi Vlastimil
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Ždánice
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Boršice
Brumovice
Dolní Němčí
Domanín
Domanín
Domanín
Vracov
Kunovice
Kyjov
137
1560
805
869
1173
1117
1548
1362
612
365
366
24
229
571
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
20
21
20
kab
22
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2015
2015
2015
2015
85
84
73
75
76
85
80
78
85
88 *
79
83
85
87 *
80
86 *
82
85
82
76
_________________________________________________________________________28
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
604
605
606
607
608
609
610
611
Dudík Jan
Možnar Štefan
Bělík Svatopluk
Gavlas Pavel ing.
Kůřil Rostislav
Loprais Vojtěch
Fiamoli Oldřich
Šimoník Radim
Strážnice
Strážnice
Vracov
Milotice
Vlkoš
Vracov
Bzenec
Jalubí
1550 MP
47
MP
MP
MP ps
393 MP
558 MP
1161 MP
MP
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
82
90 *
82
84
89 *
80
73
91 **
CABERNET MORAVIA
Charakteristická chuť výrazné kořenitosti, s vyšším obsahem tříslovin a
bohatým obsahem aromatických látek merlíkového typu. Dále je sametový
charakter vína postupně obohacován o tóny čerstvé kůže, typické pro jižní
provenience. Víno vhodné k pikantním a ostrým úpravám skopového a
hovězího masa a zvěřině. Dále pak skvěle chutná ke kozímu a ovčímu sýru,
měkkým sýrům a sýrům s modrou a bílou ušlechtilou plísní.
612
613
614
615
616
617
Brantál Vratislav
Kmenta Ludvík
Křivánek Vladimír
Kuchař Aleš
Neduchal Bronislav
Vinařství sv.Florian
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1416
662
482
1272
1415
1548
CM
CM
CM
CM
CM
CM
2015
2015
2015
2015
2015
21 2015
618
619
620
621
622
623
624
Bednárik Miroslav
Šrámek Pavel
Andrísek Stanislav
Šoustek J+J
Bednařík Jaromír
Pittel Roman
Jelínek Antonín
944
148
482
CM
21 2015 86
CM
20 2015 85
CM
2015 75
CM barr.
2015 86
CM
2015 85
CM
2015 83
CM
kab 2015 87 *
625
626
627
628
629
630
Kůřil Rostislav
Kmenta Ludvík
Tesař Alois ing.
Světinský Antonín
Slováček František
Tetera Radim
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Polešovice
Polešovice
Spytihněv
Spytihněv
Veselý nad
Moravou
Vlkoš
Bzenec
Bzenec
Dolní Němčí
Bzenec
Těmice
393
662
1347
337
1079
135
CM
CM
CM
CM
CM
CM
ps
2015
2014
2014
2014
2010
2009
88 *
83
81
70
72
69
90 **
85
79
75
75
89 *
_________________________________________________________________________29
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
CABERNET SAUVIGNON
Vznikl náhodným opylením odrůd Cabernet Franc a odrůdy Sauvignon.
Pěstuje se po celém světě, v poslední době se stal nejmódnější červenou
odrůdou. Spolu s odrůdou Cabernet Moravia a Alibernet patří mezi
aromatické odrůdy.
631
632
633
634
635
636
637
Vinařství sv.Florian
Šnaidr Zdeněk
Sabolčák Andrej
Musil Josef Vinaři Mařatice
Polášek František
Světinský Antonín
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec
Milotice
Bzenec
Mařatice
Žádovice
Dolní Němčí
Bzenec
1548 CS
343 CS
1539 CS
CS
CS
337 CS
338 CS
vzh
ps
24
ps
ps
ps
2015
2015
2014
2014
2014
2013
2009
85
78
91 *
84
84
90
92 **
DORNFELDER
V česku poměrně nová odrůda, pocházející z Německa. Je křížencem málo
známých odrůd (Hefensteiner x Heroldrebe). Víno je tmavě červené, středně
plné, příjemně aromatické.
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
Hauser Dušan
Horvátová Alena
Kmenta Ludvík
Krejčí Miloš
Křivánek Vladimír
J+R Ostrézí
Šafář Karel
Urban J.
Vinařství sv.Florian
Soviš Křápek
Kundrata Libor ml.
Přikryl Vladimír
Stodůlka Milan Ing.
Vaněk St.
Obdržálek Josef
Dudík Jan
Švec Antonín
Jakša Ludvík
Kmenta Ludvík
Sommerová Jiřina
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Hluk
Milotice
Moravská nová Ves
Ořechov
Polešovice
Spytihněv
Strážnice
Syrovín
Těmice
Bzenec
Bzenec
326
1394
662
1376
482
963
1346
1548
388
260
178
85
1550
177
232
662
1173
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
2015
2015
2015
2015
2015
2015
ps 2015
2015
21 2015
2015
2015
21 2015
2015
2015
2015
2015
ps 2015
kab 2015
2014
20 2014
76
84
72
82
78
74
82
81
87
79
82
88
85
85
79
83
65
84
80
83
*
**
*
*
_________________________________________________________________________30
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
RULANDSKÉ MODRÉ
Tato odrůda pocházející původně z oblasti Burgundska ve Francii, se v našich
oblastech pěstuje již od 14. století, kam ji přivezl ze svých cest král Karel IV.
Víno má typickou světle-granátovou barvu. Je plné, kořenité, aromatické a
sametově elegantní. Jde o víno obzvláště vhodné k uložení do archivního
sklepa. Při delším zrání v láhvi, dosahuje víno sametového charakteru a jemné
vůně švestek. Toto víno se doporučuje k vepřovému, nebo hovězímu masu a
zvěřině.
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
Kundrata Libor ml.
Bunža Radek
Kmenta Ludvík
Sedlák Vladislav
Slezák Jaroslav
Tejklovi M+K
Trýska František
Vinařství sv.Florian
Kudr Bronislav Ing.
Světinský Antonín
Hapla Jan
Vinné sklepy u Kolajů
Chvátal Martin
Sabolčák Andrej
Bzenia, s.r.o.
Slováček František
Milotice
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Ratíškovice
Dolní Němčí
Domanín
Ježov
Žádovice
Bzenec
Bzenec
Bzenec
260
662
1424
1269
374
1132
1548
1211
337
229
95
1539
1547
1079
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM barr.
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
vzh
23
23
ps
ps
22
ps
2015 85
2015 81
2015 80
2015 80
2015 74
2015 84
2015 87 *
2015 82
2015 83
2015 77
2014 75
2014 86
2014 79
2013 89 *
2012 nehod.
2008 90 **
SVATOVAVŘINECKÉ
Ačkoliv je tato odrůda původně z Francie, nyní je pěstována hlavně v
sousedním Rakousku a u nás. Vůně připomíná švestková povidla. Víno je
hladké, tmavě až rubínově červené a má charakteristickou sametovou chuť. V
některých letech je chuť doprovázena vyšším obsahem kyselin. Toto víno se
doporučuje k výrazným sýrům a červeným masům.
674
675
676
677
678
679
680
Michálek Petr
Pavlíček Dušan
Vinařství sv.Florian
Vajgara Radek
Čech Jaromír
Hájek Josef
Kořínek Jozef
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Těmice
Domanín
Hluk
Lovčice
1352
1475
1548
166
24
1126
218
SV
2015
SV
2015
SV
2015
SV kab 2015
SV
2015
SV 19 2015
SV
2015
84 *
78
81
70
83
80
81
_________________________________________________________________________31
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
Šamša Jiří
Vinařství Dobčákovi
Tetera Radim
Trlida František
Švec Antonín
Koutný Josef
Ratuský Radim
Kořínková Martina
Novotný Miroslav
Vinum Moravicum a.s.
Rumburk
Strážnice
Těmice
Těmice
Syrovín
Vracov
Vracov
Ždánice
Vracov
Bzenec
1341
135
274
177
688
642
682
571
338
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
ps
ps
ps
22
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2011
79
86
84
80
65
70
80
80
85
90
*
*
*
**
RŮZNÁ ČERVENÁ VÍNA
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
Slováčková Julie
Slováček František
Hauser Dušan
Horvátová Alena
Glos Jaroslav
Jurčík Jiří
Wolf Pavel
Ondráš Dušan
Píštěk Stanislav
Indruch Petr
Ondráš Dušan
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Žeravice
Bzenec
Vracov
Jalubí
Ořechov
Polešovice
Jalubí
ALIB
22
2015
1079 ALIB
2012
326 Blau
2015
1194 Blau
2015
371 Blau
22
2015
Nero
19
2015
1012 Nero
2015
Agni
ps
2015
217 Golubok
2013
499 Polešovskej Granát Likérové
Nitra
ps
2015
85
86
90 *
68
88 *
79
82
86
84
85
85
SMĚS ČERVENÁ URČENÁ a NEURČENÁ
702 Nesval Ludvík
703
704
705
706
Petrjanoš Jiří
Vajgara Radek
Zelinka František
Vajgara Radek
Bzenec
Moravská nová
Ves
Těmice
Vracov
Těmice
707
708
709
710
Sabolčák Andrej
Helia Petr
Vavrinec Josef Mgr.
Gajda František
Bzenec
Ořechov
Vracov
Strážnice
1147 SČU SV+FR
1539 SČU CS+MER 24
247 SČU ZW+FR
SČU SV+MER
226 SČU AND+FR
817
166
1402
166
SČU ZW+FR
SČU ZW+SV
SČU SV+ZW
SČU CM+FR
2015 74
20
ps
2015
2015
2015
2015
2014
+15
2014
2013
2012
79
84
83
84
81
69
79
84
_________________________________________________________________________32
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
722
711
712
713
714
715
716
Švec Alois
Tetera Radim
Sasín Pavel
Hlaváč Rudolf
Martikán Rostislav
Čožík Josef
Urban J.
Syrovín
Těmice
Strážnice
Polešovice
Domanín
Domanín
Bzenec
120
135
1019
362
248
160
1346
SČU RM+SV
SČN
SČN
SČN
SČN
SČN
SČN
kab 2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84
84
85 *
82
85 *
85 *
77
MERLOT
Tradiční francouzská odrůda, která se stává oblíbenou i u nás. Je to středně
pozdní až pozdní moštová odrůda k výrobě červených vín. Patrně pochází
z regionu Bordeaux, kde vznikla spontánním křížením odrůd Magdeleine
Noire des Charentes a Cabernet Franc.
717
718
719
720
721
Glos Jaroslav
Sabolčák Andrej
Vinařství sv.Florian
Loprais Vojtěch
Nesvalová Marie
Žeravice
Bzenec
Bzenec
Vracov
Bzenec
371
1539
1548
558
1147
MER
MER
MER
MER
MER
22
26
23
2015
2015
2015
2015
2013
88
82
84
86 **
80
_________________________________________________________________________33
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
SEZNAM DLE OBCÍ:
U zvýrazněného vína, se jedná o nejvýše hodnocené víno v dané obci.
Boršice
550
36
441
308
310
410
595
309
442
516
37
Doložílek Radek
Hlaváček Jaromír
Kořínek Horymír
Měšťáněk Vladimír ml.
Vranka Libor
Vranka Libor
Ježík Milan
Vinaři Boršice
Vinaři Boršice
Vinaři Boršice
Vinařství Dvůr pod
starýma horama
129 Vinařství Dvůr pod
starýma horama
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
Boršice
494
704
704
612
Boršice
ZW
RR
VČR
MT
MT
MM
MP
MT
VČR
FR
RR
2015
2015 ps
2015
2015 ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012 vzh
77
88
79
89
82
85
83
82
80
83
83
RB
2015 ps
78
*
**
*
**
průměrné hodnocení
82,
4
365
365
365
77
77
77
82
79
85
84 *
82 *
80
73
88 *
82
81,
7
Brumovice
259
311
596
284
312
464
130
313
517
Kostiha Václav
Kostiha Václav
Kostiha Václav
Vinařství Ševela
Vinařství Ševela
Vinařství Ševela
Dvořan Pavel
Raštica Jiří
Raštica Jiří
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
SG
2015
MT
2015
MP
2015
TČ
2015 vzh
MT
2015 ps
FR rosé 2015
RB
2015
MT
2015
FR
2015
průměrné hodnocení
Bzenec
106
174
295
1
243
Adamec Jiří
Adamec Jiří
Adamec Jiří
Brantál Vratislav
Brantál Vratislav
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1418
1418
1418
1416
1416
RB
VZ
MT
RR
SG
2015 24
2015 20
2015 19
2015 22
90
85
83
79
87
**
*
*
*
_________________________________________________________________________34
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
380
406
452
612
157
270
296
409
534
584
407
659
175
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
35
128
283
500
Brantál Vratislav
Brantál Vratislav
Brantál Vratislav
Brantál Vratislav
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Petr
Bunža Radek
Bunža Radek
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenecké rodinné vinařství
s.r.o.
Bzenia, s.r.o.
Bzenia, s.r.o.
Bzenia, s.r.o.
Bzenia, s.r.o.
540
672
298
585
586
2
125
610
107
176
381
417
Bzenia, s.r.o.
Bzenia, s.r.o.
Čop Ján
Čop Ján
Deutscharová
Ďurinová Blanka JUDr.
Ďurinová Blanka JUDr.
Fiamoli Oldřich
Hartman František
Hauser Dušan
Hauser Dušan
Hauser Dušan
271
297
426
459
502
1416
1416
1416
1416
137
137
137
137
137
137
CHAR
MM
CM rosé
CM
RŠ
TČ
MT
MM
FR
MP
MM
RM
VZ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
Bzenec 17
TČ
2013
82
Bzenec 17
MT
2014
87 *
Bzenec 17
PA
2013 ps
86
Bzenec 17
FR rosé
2015
88 *
Bzenec 17
FR
2015
82
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1547
1547
1547
1547
2012
2014 ps
2013 ps
2014 ps
nehod.
nehod.
nehod.
nehod.
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1547
1547
RR
RB
TČ
RM
klaret
FR
RM
MT
MP
MP
RR
RB
MP
RB
VZ
CHAR
IO
2012
2012
2013
2015
2015
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015
nehod.
nehod.
81
84
73
78
77
73
81
74
79
79
17
1560
17
17
1161
1116
326
326
326
24
vzh
vzh
jak
vzh
ps
ps
ps
kab
ps
79
83
77
88 *
83
81
80
83
87 *
85
82
81
79
_________________________________________________________________________35
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
503
638
693
3
328
639
694
177
272
329
470
541
588
4
418
5
74
Hauser Dušan
Hauser Dušan
Hauser Dušan
Horvátová Alena
Horvátová Alena
Horvátová Alena
Horvátová Alena
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Pavel Mgr.
Jakša Radek
Jelínek Karel
Jelínek Karel
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
326
326
326
1194
1194
1394
1194
869
869
869
869
869
869
869
108
299
382
504
244
421
696
109
580
613
626
640
656
660
6
75
Jelínek Karel
Jelínek Karel
Jelínek Karel
Jelínek Karel
Jurčík Jiří
Jurčík Jiří
Jurčík Jiří
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Kmenta Ludvík
Konečný Josef
Krejčí Miloš
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
584
584
584
584
662
662
662
662
662
662
662
259
1376
384
482
542
568
641
7
Krejčí Miloš
Krejčí Miloš
Krejčí Miloš
Krejčí Miloš
Krejčí Miloš
Křivánek Jiří
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1376
1376
1376
1376
1376
505
584
584
FR
DOR
Blau
RR
RV
DOR
Blau
VZ
TČ
RV
MP rosé
ZW
MP
RR
IO
RR
2015
2015
2015
2015 ps
2015
2015
2015 ps
2015 ps
2015
2015
2015
2015
ps
2015
SBU
MM+SG
2015
RB
MT
CHAR
FR
SG
Hib
Nero
RB
AND
CM
CM
DOR
DOR
RM
RR
2015
2015
2015
2015
2015 20
2015 21
2015 19
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
SBU
CHAR+NG
2015
CHAR
ZW rosé
ZW
AND
DOR
RR
2015
2015
2015
2014
2015
ps
80
76
90 *
79
73
84
68
68
80
80
65
78
76
82
78
75
75
75
73
70
81
82
80
79
80
79
83
85
72
80
80
78
62
85
81
78
74
82
90 *
_________________________________________________________________________36
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
178
427
460
497
565
111
112
179
180
273
300
330
614
642
8
301
505
531
99
615
302
383
589
9
385
10
567
113
11
12
114
274
471
507
674
115
245
386
453
616
Křivánek Jiří
Křivánek Jiří
Křivánek Jiří
Křivánek Jiří
Křivánek Jiří
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Křivánek Vladimír
Kučera Josef
Kučera Josef
Kučera Josef
Kučera Josef
Kuchař Aleš
Kuchař Aleš
Kuchař Rostislav
Kuchař Rostislav
Lásková Kristína
Lorenc Aleš
Lorenc Aleš
Lorenc Vlastimil
Lunga Ludvík
Lunga Martin
Lunga Roman
Michálek Petr
Michálek Petr
Michálek Petr
Michálek Petr
Michálek Petr
Michálek Petr
Neduchal Bronislav
Neduchal Bronislav
Neduchal Bronislav
Neduchal Bronislav
Neduchal Bronislav
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
505
505
505
505
505
482
482
482
482
482
482
482
482
482
1202
1202
1202
1202
1272
1272
1266
1266
856
856
1328
826
826
1352
1352
1352
1352
1352
1352
1415
1415
1415
1415
1415
VZ
PA
FR rosé
FR klaret
ZW
RB
RB
VZ
VZ
TČ
MT
RV
CM
DOR
RR
MT
FR
FR
SBN
CM
MT
CHAR
MP
RR
CHAR
RR
AND
RB
RR
RR
RB
TČ
SV rosé
FR
SV
RB
SG
CHAR
CM rosé
CM
2015
2015
2015
2015
2011
2009
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
ps
vzh
ps
ps
ps
22
23
23
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
24
22
22
ps
vzh
ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015 ps
2015 20
2015 21
2015
2015
79
80
80
82
85
78
80
82
81
79
82
73
81
78
80
75
86
85
76
70
76
81
85
81
90
72
81
79
75
81
80
83
83
91
84
81
82
89
85
72
*
*
**
**
*
*
*
_________________________________________________________________________37
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
13 Nesval Ludvík
181 Nesval Ludvík
702 Nesval Ludvík
Bzenec 1147
Bzenec 1147
Bzenec 1147
14
721
331
461
15
116
182
275
436
479
561
569
16
332
333
508
543
643
117
251
252
303
334
675
17
535
18
19
118
247
338
633
671
707
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Nesvalová Marie
Nesvalová Marie
Orlický Petr
Orlický Petr
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrezi Igor
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Ostrézi J+R
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Pavlíček Dušan
Polášek Jaroslav
Polášek Jaroslav
Rajsigl Libor
Růčka Jaroslav
Růčka Jaroslav
Růčka Jaroslav
Růčka Pavel
Sabolčák Andrej
Sabolčák Andrej
Sabolčák Andrej
718 Sabolčák Andrej
1147
1147
226
226
226
226
226
226
226
226
963
963
963
963
963
963
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1147
1147
1388
206
206
206
206
1539
1539
1539
Bzenec 1539
RR
VZ
SČU
SV+FR
RR
MER
RV
FR rosé
RR
RB
VZ
TČ
SZ
ZW rosé
ZW
AND
RR
RV
RV
FR
ZW
DOR
RB
SG
SG
MT
RV
SV
RR
FR
RR
RR
RB
SG
RV
CS
RM
SČU
CS+MER
MER
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2013
2014
+15
2015
71
80
74
23
23
ps
kab
22
22
21
23
21
ps
ps
ps
ps
24
22
24
68
80
80
77
78
77
78
73
82
76
83
83
79
78
76
83
80
74
76
74
77
79
78
78
78
70
81
83
84
80
88
91
89
81
26
82
23
22
22
21
21
*
*
*
*
_________________________________________________________________________38
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
119
183
248
276
335
408
419
661
20
120
249
277
337
662
121
155
250
629
673
692
21
278
336
480
509
570
184
22
691
23
122
156
462
590
657
428
546
591
24
387
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Sedlák Vladislav
Slezák Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slezák Jaroslav
Slováček František
Slováček František
Slováček František
Slováček František
Slováček František
Slováček František
Slováček Jiří
Slováček Jiří
Slováček Jiří
Slováček Jiří
Slováček Jiří
Slováček Jiří
Slováček Jiří ml.
Slováček Tobias
Slováčková Julie
Sommerová Jiřina
Sommerová Jiřina
Sommerová Jiřina
Sommerová Jiřina
Sommerová Jiřina
Sommerová Jiřina
Sova Radim
Sova Radim
Sova Radim
Střední škola Bzenec
Střední škola Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1079
1079
1079
1079
1079
1079
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
705
1173
1173
1173
1173
1173
1173
1117
1117
1117
RB
VZ
SG
TČ
RV
MM
IO
RM
RR
RB
SG
TČ
RV
RM
RB
RŠ
SG
CM
RM
ALIB
RR
TČ
RV
ZW rosé
FR
AND
VZ
RR
ALIB
RR
RB
RŠ
FR rosé
MP
DOR
PA
ZW
MP
RR
CHAR
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2005
2010
2010
2010
2008
2012
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
ps
21
jak
22
23
22
23
24
24
21
20
20
mzv
77
76
78
71
79
81
80
80
80
76
80
65
77
74
79
84
75
75
90 **
86
80
77
82
80
83
79
81
81
85
84 *
78
82
85 *
80
83
80
80
78
81
78
_________________________________________________________________________39
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
481
547
592
304
440
644
25
123
369
420
124
510
663
627
26
185
253
664
27
305
339
473
511
571
645
716
158
254
388
493
563
28
29
30
126
159
186
255
256
279
Střední škola Bzenec
Střední škola Bzenec
Střední škola Bzenec
Sýkora Jiří
Sýkora Jiří
Šafář Karel
Šafář Karel Ing.
Šlajferčík M.
Šlajferčík M.
Šlajferčík M.
Tejklovi M+K
Tejklovi M+K
Tejklovi M+K
Tesař Alois ing.
Trýska František
Trýska František
Trýska František
Trýska František
Třešňák Petr
Třešňák Petr
Třešňák Petr
Třešňák Petr
Třešňák Petr
Třešňák Petr
Urban J.
Urban J.
Vinařství Kněží Hora
Vinařství Kněží Hora
Vinařství Kněží Hora
Vinařství Kněží Hora
Vinařství Kněží Hora
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
851
309
309
309
374
374
374
1347
1132
1132
1132
1132
751
751
751
751
751
751
1346
1346
1469
1469
1469
1469
1469
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
ZW rosé
ZW
MP
MT
VČR
DOR
RR
RB
NG
IO
RB
FR
RM
CM
RR
VZ
SG
RM
RR
MT
RV
SV rosé
FR
AND
DOR
SČN
RŠ
SG
CHAR
ZW rosé
ZW barr.
RR
RR
RR
RB
RŠ
VZ
SG
SG
TČ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2013
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2014
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
ps
ps
ps
kab
kab
24
22
23
ps
ps
vzh
ps
vzh
20
21
vzh
24
23
mzv
vzh
23
23
75
84
85
78
73
82
81
67
73
77
78
84
84
79
84
86
81
87
72
76
70
80
77
78
81
77
78
85
89
80
88
83
77
79
78
83
70
82
90
78
*
*
*
*
*
**
**
_________________________________________________________________________40
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
280
306
340
389
390
429
463
483
498
512
530
549
572
583
593
617
631
646
665
676
719
127
161
187
307
416
31
32
160
257
341
430
538
637
690
258
188
281
342
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Vinařství sv.Florian
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
1548
TČ
MT
RV
CHAR
CHAR
PA
FR rosé
ZW rosé
SV
klaret
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
FR
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
FR barr.
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
ZW
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
AND
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
AND
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
MP
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
CM
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
CS
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
DOR
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
RM barr.
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
SV
Vinařství sv.Florian
Bzenec 1548
MER
Vinný dům Bzenec
Bzenec 1040
RB
Vinný dům Bzenec
Bzenec 1040
RŠ
Vinný dům Bzenec
Bzenec 1040
VZ
Vinný dům Bzenec
Bzenec 1040
MT
Vinný dům Bzenec
Bzenec 1040
MO
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
RR
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
RR
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
RŠ
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
SG
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
RV
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
PA
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
FR
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
CS
Vinum Moravicum a.s.
Bzenec 338
SV
Vrtej
Bzenec 704/374 SG
Zámecké vinařství Bzenec Bzenec 1508
VZ
Zámecké Vinařství Bzenec Bzenec 1508
TČ
Zámecké Vinařství Bzenec Bzenec 1508
RV
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
26
22
21
22
23
23
24
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2009
2011
2015
2015
2015
2015
23
23
22
21
21
21
vzh
21
23
vzh
ps
ps
ps
vzh
ps
ps
ps
ps
vzb
vzh
ps
ps
23
kab
ps
ps
85 *
73
81
80
86 *
86
84
72
82
81
70
78
86
84
88
69
85
87
82
81
84
78
87
83
77
84
86
84
84
85
77
90
89
92
90
79
81
86
85
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
**
**
*
*
_________________________________________________________________________41
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
391
392
33
34
76
189
282
594
Zámecké Vinařství Bzenec
Zámecké Vinařství Bzenec
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Závodný Leonard
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
1508
1508
1362
1362
CHAR
CHAR
RR 1
RR 2
2015
2015
2015
2015
SBU RMŠB
2015
1362
VZ
2015
1362
TČ
2015
1362
MP
2015
průměrné hodnocení
ps
vzh
23
23
23
22
26
20
80
85
83
85 *
82
84 *
82
79
80,2
kab
ps
ps
ps
ps
ps
87 *
75
81
75
90
77
80,8
Dolní Němčí
597
192
260
628
636
667
Dohnal Václav
Richter Matyáš
Světinský Antonín
Světinský Antonín
Světinský Antonín
Světinský Antonín
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
366
MP
2015
VZ
2015
337
SG
2014
337
CM 2014
337
CS
2013
337
RM 2015
průměrné hodnocení
24
24
160
160
362
362
362
362
Domanín
599
678
100
715
190
484
518
551
77
Čech Jaromír
Čech Jaromír
Čožík Josef
Čožík Josef
Čožík Zdeněk
Čožík Zdeněk
Čožík Zdeněk
Čožík Zdeněk
ČZS Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
101
600
668
314
38
39
78
598
102
714
ČZS Domanín
Hapla Jan
Hapla Jan
Hrabčík Roman
Husar Vojtěch
Letaši Jarmila
Letaši Jarmila
Letaší Jarmila
Martikán Rostislav
Martikán Rostislav
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
MP
SV
SBN
SČN
VZ
ZW rosé
FR
ZW
SBU
MT+VČR
229
229
336
182
SBN
MP
RM
MT
RR
RR
SBU TR+IO
MP
248 SBN
248 SČN
2012
2015
2015
2015
2015 ps
2015
2015
2015
2014
86 *
83
79
85 *
80
82
77
82
79
2014
2015
2014
2015
2015 vzh
2015
2015
2015
2015
2015
79
82
75
67
69
89 *
87 *
80
75
85 *
_________________________________________________________________________42
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
191
315
575
485
519
560
581
79
Ott František
Ott František
Sedláček Jiří
Štefanov Martin
Štefanov Martin
Štefanov Miroslav
Štefanov Miroslav
Uhlík Josef
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
Domanín
66
66
377
369
369
VZ
MT
AND
ZW rosé
FR
ZW
AND
2015
2015
2015
2014
2015
2014
2014
243 SBU TR+RŠ 2015
průměrné hodnocení
79
80
69
63
85
80
84 *
75
79,1
Hluk
Hluk
Hluk
Hluk
Hluk
1126 RB
2015
1126 SV
2015
388
RV
2015
388
CHAR 2015
388
DOR
2015
průměrné hodnocení
20
19
ps
vzh
84 *
80
82
82
79
81,4
Jalubí
Jalubí
Jalubí
Jalubí
Jalubí
Jalubí
ZW rosé 2015
Agni
2015
Nitra
2015
RV
2015
FR
2015
MP
2015
průměrné hodnocení
ps
ps
ps
ps
75
86
85
83
85
91 **
84,2
Ježov
Ježov
Ježov
Ježov
Ježov
Ježov
95 Agni rosé 2015
95 RM
2014
95 RR
2015
95 RŠ
2014
95 MM
2015
95 SZ
2015
průměrné hodnocení
ps
ps
ps
ps
mzv
ps
70
86
82
83
84
86 *
81,8
Hluk
131
679
343
394
647
Hájek Josef
Hájek Josef
Soviš Křápek
Soviš Křápek
Soviš Křápek
Jalubí
486
698
701
344
520
611
Blahuš Roman
Ondráš Dušan
Ondráš Dušan
Prát Josef
Prát Josef
Šimoník Radim
Ježov
450
669
40
162
411
437
Vinné sklepy u Kolajů
Vinné sklepy u Kolajů
Vinné sklepy u Kolajů
Vinné sklepy u Kolajů
Vinné sklepy u Kolajů
Vinné sklepy u Kolajů
Kunovice
602 Kuřimský Petr
Kunovice
MP
2015
82
_________________________________________________________________________43
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Kyjov
345
521
603
132
193
438
465
Ostrezi Vlastimil
Ostrezi Vlastimil
Ostrezi Vlastimil
Ostrezi Vlastimil
Polášek Josef Ing.
Polášek Josef Ing.
Polášek Josef ing.
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
RV
2015
FR
2015
MP
2015
RB
2015
2522 VZ
2015 ps
2522 SZ
2015 ps
2522 FR rosé 2015 ps
průměrné hodnocení
81
84
76
79
72
80
76
78,3
Labuty
101
ZW
2015 22
80
Lovčice
Lovčice
Lovčice
Lovčice
218
218
VZ
SV
AND
2015
2015
2015
2015
79
81
77
78
průměrné hodnocení
78,8
NG
2009
RR
2015
398
VZ
2015
RR
2012
CS
2014
RŠ
2015
SG
2015
FR
2015
CHAR 2015
průměrné hodnocení
85 *
83
79
81
84
75
76
86 *
85
81,6
Labuty
544 Bělík Milan
Lovčice
194
680
576
80
Kořínek Jozef
Kořínek Jozef
Synek Radomil
Synek Radomil
SBU
VZ+MT
Mařatice
370
41
195
42
634
163
261
522
395
Bečica Miloslav
Dostálek Antonín
Graca Vladimír Ing.arch.
Jurek Jan
Musil Josef Vinaři Mařatice
Vinařství Píšťkovi
Vinařství Píšťkovi
Víno Jež Vinaři Mařatice
Zábranský J+M
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
Mařatice
ps
ps
ps
vzh
vzh
ps
vzh
Milotice
43
474
607
44
Ehrlich Martin
Ehrlich Martin
Gavlas Pavel ing.
Harca Zdeněk
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
182 RR
529 SV rosé
MP
145 RR
2015 ps
2015 21
2015 ps
2015
82
89 *
84
73
_________________________________________________________________________44
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
45
472
346
422
316
46
164
196
371
648
658
412
454
475
564
81
Janík Tomáš
Knotek Marek
Krist Petr
Krist Petr
Kundrata Libor
Kundrata Libor ml.
Kundrata Libor ml.
Kundrata Libor ml.
Kundrata Libor ml.
Kundrata Libor ml.
Kundrata Libor ml.
Kundrata Zdeněk
Polášek Zbyněk
Popelka Martin
Popelka Martin
Snopek Jiří
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
423
632
318
214
317
347
431
47
215
165
372
432
133
Snopek Jiří
Šnaidr Zdeněk
Šnajdr Libor
Šnajdr Milan
Šnajdr Zdeněk
Šnajdr Zdeněk
Šnajdr Zdeněk
Vinařství u Kundratů
Vinařství U Kundratů
Vodák Petr
Vodák Petr
Vlček Pavel Bc.
Pomajdlík Milan
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
Milotice
110
456
191
191
557
260
260
260
260
260
260
319
270
62
62
434
RR
2015
RM rosé 2015
RV
2015
Hib
2015
MT
2015
RR
2015
RŠ
2015
VZ
2015
NG
2015
DOR
2015
RM
2015
MM
2015
CM rosé 2015
SV rosé 2015
ZW
2013
SBU
2015
RB+SG
434 Hib
2015
343 CS
2015
362 MT
2015
362 VZ
2015
343 MT
2015
343 RV
2015
343 PA
2015
64 RR
2015
64 VZ
2015
575 RŠ
2015
575 NG
2015
493 PA
2015
555 RB
2015
průměrné hodnocení
24
21
24
kab
22
ps
jak
jak
vzh
ps
21
23
22
ps
kab
ps
ps
ps
ps
kab
vzh
kab
25
77
85
89
86
78
73
80
76
86
82
85
84
77
86
73
81
*
*
**
**
*
70
78
81
75
83 *
80
85
82
76
76
82
88 *
81
80,7
Moravská nová Ves
262
523
166
618
134
396
Antal Igor Ing.
Antal Igor Ing.
Bednárik Miroslav
Bednárik Miroslav
Dobrý sklep
Dobrý sklep
397 Dobrý sklep
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
944
944
SG
FR
RŠ
CM
RB
CHAR
barr.
CHAR
2015
2015
2015
2015
2015
2013
23
22
25
21
26
24
85
69
77
86
75
75
2013 24
79
_________________________________________________________________________45
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
167 Frýdek Jiří Ing.
487 Frýdek Jiří Ing.
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
48
577
285
348
135
216
286
349
433
703
Chmel Tomáš
Chmel Tomáš
Macek Miroslav
Macek Miroslav
Petrjanoš Jiří
Petrjanoš Jiří
Petrjanoš Jiří
Petrjanoš Jiří
Petrjanoš Jiří
Petrjanoš Jiří
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
2015 ps
2015 kab
85 *
79
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
23
20
vzh
ps
23
21
26
21
23
20
75
79
66
76
66
67
80
76
76
79
398
649
393
619
Přikryl Vladimír
Přikryl Vladimír
Šrámek Pavel
Šrámek Pavel
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
Moravská nová Ves
CHAR 2015
DOR
2015
148
CHAR 2015
148
CM
2015
průměrné hodnocení
23
21
vzh
20
81
88 **
82
85
77,7
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
Moravský Písek
727
494
494
kab
ps
ps
ps
21
kab
kab
ps
ps
ps
75
80
70
80
73
68
71
79
74
68
84 *
80
75,2
983
983
817
817
817
817
817
817
RŠ
ZW
rosé
RR
AND
TČ
RV
RB
VZ
TČ
RV
PA
SČU
ZW+FR
Moravský
Písek
373
524
548
217
443
49
218
168
413
136
50
137
Absolon Karel
Dula Miroslav Ing.
Dula Miroslav Ing.
Hanáček František
Hanáček František
Holas Josef
Holas Josef
Horký Jiří
Horký Jiří
Lacina Jaroslav
Mička Petr
Mička Petr
NG
2015
FR
2015
ZW
2015
VZ
2015
VČR 2015
RR
2015
VZ
2015
653
RŠ
2015
653
MM 2015
697
RB
2015
268
RR
2015
268
RB
2015
průměrné hodnocení
Olomouc
350 Gartner Gustav
Ing.
Olomouc
RV
2015
69
_________________________________________________________________________46
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Ořechov
82 Helia Petr
708 Helia Petr
83
84
138
525
139
447
699
85
650
466
Heliova Emilia
Janík Jiří
Janík Jiří
Kožušník Josef
Pištěk Stanislav
Pištěk Stanislav
Píštěk Stanislav
Stodůlka František
Stodůlka Milan Ing.
Stodůlka Ondřej
Ořechov
Ořechov
247
247
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
247
241
217
217
217
178
178
178
SBU RB+VZ
SČU ZW+FR
2013
2014
SBU RB+SG
2015
SBU RB+RŠ
2015 ps
RB
2015 ps
FR
2015
RB
2015 vzh
Bacchus
2015
Golubok
2013
SBU SG+VZ
2015
DOR
2015
FR rosé
2015
průměrné hodnocení
81
69
86
73
78
87
83
87
84
81
85
76
80,8
*
*
*
*
*
Ostrava
86 Valena Pavel
SBU
SG+MM
Ostrava
2015
75
Polešovice
620
467
287
399
51
488
713
52
400
434
700
Andrísek Stanislav
Bednařík Jaroslav
Běhávka Jiří
Běhávka Jiří
Doložílek Zdeněk
Doložílek Zdeněk
Hlaváč Rudolf
Indruch Petr
Indruch Petr
Indruch Petr
Indrůch Petr
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
731
700
700
726
726
362
499
499
499
499
53
351
374
501
197
352
54
621
Plevák Radek
Schön Antonín
Schön Antonín
Schön Antonín
Soják Petr
Soják Petr
Šoustek J+J
Šoustek J+J
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
91
596
596
596
100
100
482
482
CM
2015
FR rosé
2015 ps
TČ
2015 vzh
CHAR
2015 vzh
RR
2015 ps
ZW rosé
2015
SČN
2015
RR
2015
CHAR
2015 ps
PA
2015 ps
Polešovskej Granát
Likérové
RR
2015 ps
RV
2011 ps
NG
2015 ps
FR
2015 ps
VZ
2015
RV
2015
RR
2015 vzh
CM barr.
2015
75
82
83
85
84
88
82
84
86
83
85
*
*
*
*
91 *
83
81
83
83 *
73
89 *
86
_________________________________________________________________________47
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
401
449
651
55
288
457
Tyl P+M
Tyl Pavel
Vaněk St.
Vinařství Vaďura
Vinařství Vaďura
Vinařství Vaďura
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
Polešovice
408
408
85
677
677
677
CHAR
2015
Leanka
2015
DOR
2015
RR
2010
TČ
2015
CS rosé
2015
průměrné hodnocení
ps
ps
led
vzh
ps
83
84
85 *
92 **
83
77
83,6
Prostějov
198 Mik Andělín
Prostějov
162
VZ
2015 21
75
Ratíškovice
199
666
103
489
545
Kudr Bronislav Ing.
Kudr Bronislav Ing.
Šupálek Milan
Šupálek Milan
Šupálek Milan
Ratíškovice
Ratíškovice
Ratíškovice
Ratíškovice
Ratíškovice
1211 VZ
2015
1211 RM
2015
SBN
2015
ZW rosé
2015
ZW
2015
průměrné hodnocení
80
83
73
73
75
76,8
Rohatec
490 Hynek Ladislav
Rohatec
17
ZW
rosé
2015
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
1341 MT
2015
1341 RV
2015
1341 FR
2015
1341 SV
2015
průměrné hodnocení
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Sady
Hib
2015
ZW
2014
SG
2015
MT
2015
VZ
2015
Hib
2015
SBU RR+SG 2015
RR
2015
průměrné hodnocení
80
Rumburk
319
353
526
681
Šamša Jiří
Šamša Jiří
Šamša Jiří
Šamša Jiří
83 *
78
85
79
81,3
Sady
424
562
263
320
200
425
87
56
Bečica & Juračka
Bečica & Juračka
Hron a spol.
Knebl Martin
Sedlář Pavel
Smištík Ivo
Medek Josef
Machálek Karel
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
ps
85
80
80
79
79
81
85 *
79
81,0
_________________________________________________________________________48
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Spytihněv
622
321
354
322
652
623
Bednařík Jaromír
Čevela Jiří
Kotlaba Bronislav
Obdržálek Josef
Obdržálek Josef
Pittel Roman
Spytihněv
Spytihněv
Spytihněv
Spytihněv
Spytihněv
Spytihněv
CM 2015
MT
2015
RV
2015
MT
2015
DOR 2015
CM 2015
průměrné hodnocení
85
73
84 *
83 *
79
83
81,2
Strážnice
355
527
444
140
415
455
476
558
604
653
468
710
141
169
264
57
445
58
201
605
202
402
375
528
356
712
142
203
357
539
Baňař František
Baňař František
Baňař Jindřich
Berčík Stanislav
Berčík Stanislav
Dudík Jan
Dudík Jan
Dudík Jan
Dudík Jan
Dudík Jan
Gajda František
Gajda František
Gajda Lukáš
Gazda Jaroslav
Gazda Jaroslav
Lankaš Vladimír
Lessl Pavel
Martinek Martin
Martinek Martin
Možnar Štefan
Novák Jan
Novák Jan
Novák Jaroslav
Procházka Josef
Sasín Pavel
Sasín Pavel
Strbačka Stanislav
Svoboda František
Svoboda František
Svoboda František
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
1693
1693
55
1387
1387
1550
1550
1550
1550
1550
226
226
134
165
165
1383
286
1753
1753
47
1048
1048
53
1105
1019
1019
1643
405
405
405
RV
FR
VČR
RB
MM
CM rosé
SV rosé
ZW
MP
DOR
FR rosé
SČU AND+FR
RB
RŠ
SG
RR
VČR
RR
VZ
MP
VZ
CHAR
NG
FR
RV
SČN
RB
VZ
RV
FR
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
21
22
24
24
24
21
22
ps
21
22
22
22
24
79
80
71
87
80
85
86
80
82
83
85
84
80
85
86
80
72
81
84
90
83
60
74
78
78
85
78
77
67
84
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
_________________________________________________________________________49
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
59
513
104
60
376
451
557
582
682
Vajčner Jan
Vajčner Jan
Večeřa Josef
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Dobčákovi
Vinařství Dobčákovi
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
453
453
1594
RR
2015 21
FR
2015
SBN
2015 20
RR
2014
NG
2015
AND rosé
2015
ZW
2015
AND barr.
2014
SV
2015
průměrné hodnocení
84
73
81
73
81
83
87
87
86
80,5
*
*
*
*
Syrovín
89 Švec Alois
Syrovín
120
SBU
RR+RB
2015 ps
81
722 Švec Alois
Syrovín
120
2015 kab
84
Syrovín
177
SČU
RM+SV
SBU
MT+RB
2015 ps
78
Syrovín
Syrovín
Syrovín
Syrovín
177
177
177
177
SV rosé 2015
DOR
2015 ps
SV
2015 ps
SBU
2015 ps
75
65
65
77
88 Švec Antonín
477
654
685
90
Švec Antonín
Švec Antonín
Švec Antonín
Švecová Ivona
VZ+MT
průměrné hodnocení
75,0
Těmice
491
105
204
515
655
61
95
Goliáš Josef Ing.
Jakša Ludvik
Jakša Ludvík
Jakša Ludvík
Jakša Ludvík
Kostílek Jan
Kostílek Jan
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
232
232
232
232
250
250
469
492
556
554
630
683
711
Kostílek Jan
Kostílek Jan
Kostílek Jan
Tetera Radim
Tetera Radim
Tetera Radim
Tetera Radim
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
250
250
250
135
135
135
135
ZW rosé
SBN
VZ
FR
DOR
RR
SBU
VZ+RŠ
FR rosé
ZW rosé
ZW
ZW
CM
SV
SČN
2015
2015
2015 kab
2015 kab
2015 kab
2013
2014
78
78
68
86 *
84
80
83
2015
2015
2015
2015 ps
2009
2015
2015
83
78
80
82
89 *
84 *
84
_________________________________________________________________________50
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
205
377
579
684
62
96
Trlida František
Trlida František
Trlida František
Trlida František
Vajgara Radek
Vajgara Radek
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
358
677
704
706
Vajgara Radek
Vajgara Radek
Vajgara Radek
Vajgara Radek
Těmice
Těmice
Těmice
Těmice
274
274
274
274
166
166
VZ
2015
NG
2015
AND
2015
SV
2015
RR
2015
SBU
2015
MT+VZ
166 RV
2015
166 SV
2015
SČU
ZW+SV
166
2015
SČU
CM+FR
166
2015
průměrné hodnocení
21
kab
kab
ps
ps
kab
79
83
78
80
90 *
85 *
kab
kab
90 **
70
84
84
81,7
ps
Velehrad
143 Luža Tomáš Ing.
359 Luža Tomáš Ing.
Velehrad
Velehrad
314
RB
2015 ps
314
RV
2012 ps
průměrné hodnocení
86 *
80
83,0
Veselí nad Moravou
97 Gajoš Petr
378 Gajoš Petr
495 Gajoš Petr
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
499 Němeček Michal
Veselí nad Moravou
360
536
478
403
624
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Zarazické Vinařství
Zarazické Vinařství
Novák Jan
Jelínek Antonín
Jelínek Antonín
SBU MT+VZ
NG
ZW+AND
rosé
2015
2015
2015 ps
ZW
2015
klaret
309 RV
2013
309 FR
2013
ZW rosé 2015
CHAR
2015
CM
2015
průměrné hodnocení
89 **
80
83
76
ps
ps
kab
kab
kab
86 *
74
70
67
87 *
79,1
Vlkoš
63
323
144
170
206
361
608
625
Holakovský Libor a Zlata
Holokovský Libora Zlata
Kůřil Rostislav
Kůřil Rostislav
Kůřil Rostislav
Kůřil Rostislav
Kůřil Rostislav
Kůřil Rostislav
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
108
108
393
393
393
393
393
393
RR
MT
RB
RŠ
VZ
RV
MP
CM
2015 ps
2015 ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
84
78
81
81
83
82
89
90
*
*
*
**
_________________________________________________________________________51
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
171 Motáň Pavel
324 Motáň Pavel
91 Něnička Rostislav
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
110 RŠ
110 MT
372 SBU RR+
289
145
207
146
555
208
566
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
372 TČ
2015 vzh
RB
2015 ps
VZ
2015
328 RB
2015
328 ZW
2015
300 VZ
2015 ps
300 AND
2015
průměrné hodnocení
Něnička Rostislav
Peringer Milan
Peringer Milan
Různa Miroslav
Různa Miroslav
Zálešák Radek
Zálešák Radek
NG+MM
2015 vzh
2015
2015 kab
86 *
78
86 *
90
80
87
84
83
81
88
83,9
**
*
*
**
Vracov
147
64
209
606
148
210
65
149
552
573
92
Aust Antonín
Bělík Svatopluk
Bělík Svatopluk
Bělík Svatopluk
Fiamoli Oldřich
Fiamoli Oldřich
Hubáček Zdeněk
Hubáček Zdeněk
Koutný František
Koutný František
Koutný Josef
93 Koutný Josef
686
150
265
362
506
609
720
66
151
67
68
363
404
Koutný Josef
Loprais Vojtěch
Loprais Vojtěch
Loprais Vojtěch
Loprais Vojtěch
Loprais Vojtěch
Loprais Vojtěch
Neusar Vojtěch
Neusar Vojtěch
Novotný Miroslav
Novotný Miroslav
Novotný Miroslav
Novotný Miroslav
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
2015 21
2015
2015
2015
2015 ps
2015
2015
2015
2015
2015
2015
79
85 *
89 **
82
64
73
61
83 *
83
81
81
Vracov
RB
RR
VZ
MP
620 RB
620 VZ
1424 RR
1424 RB
983 ZW
983 AND
688 SBU
VZ+RV
SBU
688
2015
82
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
688
558
558
558
558
558
558
1067
1067
571
571
571
571
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2014
70
85
85
81
87
80
86
82
83
76
75
70
83
NG+VZ
SV
RB
SG
RV
FR
MP
MER
RR
RB
RR
RR
RV
CHAR
23
24
23
21
23
*
*
**
*
_________________________________________________________________________52
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
439
601
689
69
94
Novotný Miroslav
Novotný Miroslav
Novotný Miroslav
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
571
571
571
642
642
290
405
446
448
553
574
211
364
529
687
212
152
496
70
266
414
291
172
213
292
709
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Raiskub Antonín
Ratuský Radim
Ratuský Radim
Ratuský Radim
Ratuský Radim
Říhák Zdeněk
Ševelová Zdeňka
Ševelová Zdeňka
Varmuža Zbyněk
Varmuža Zbyněk
Varmuža Zbyněk
Vašíček Zdeněk
Vavrinec Josef Mgr.
Vavrinec Josef Mgr.
Vavrinec Josef Mgr.
Vavrinec Josef Mgr.
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
1250
153
293
578
697
154
705
Wolf Pavel
Wolf Pavel
Wolf Pavel
Wolf Pavel
Zelinka František
Zelinka František
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
Vracov
1012
1012
1112
1012
1402
1402
1239
1239
1239
1391
SZ
MP
SV
RR
SBU
NG+SG
TČ
CHAR
AU
Kerner
ZW
AND
VZ
RV
FR
SV
VZ
RB
SRN
RR
SG
MM
TČ
RŠ
VZ
TČ
SČU
SV+MER
RB
TČ
AND
Nero
RB
SČU
SV+ZW
2015
2015
2014
2015
2015
23
22
22
ps
ps
81
85
85 *
82
84
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2013
ps
ps
vzh
ps
ps
ps
ps
kab
ps
ps
24
79
83
81
86 *
70
78
78
67
56
80
80
78
79
75
77
87 **
81
83
75
75
79
vzh
vzh
ps
25
22
22
23
2015 25
2015 26
2015
2015
2015 22
2015
průměrné hodnocení
83 *
82
81
82
82
83
79,4
Žádovice
456 Chvátal Martin
670 Chvátal Martin
325 Košacký Tomáš
Žádovice
Žádovice
Žádovice
CM rosé 2015 ps
RM
2014
MT
2014
77
79
81
_________________________________________________________________________53
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
532
73
294
458
365
559
494
533
635
Košacký Tomáš
Maňák Štěpán
Maňák Štěpán
Maňák Štěpán
Náplava František
Němec Gustav
Polášek František
Polášek František
Polášek František
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
Žádovice
FR
2014
54 RR
2015 vzb
54 TČ
2015 vzh
54 CS rosé 2015 vzh
RV
2014
ZW
2014
ZW rosé 2014
FR
2014
CS
2014
průměrné hodnocení
90
81
85
90
80
84
80
88
84
83,3
Kořínek Marek
Kořínek Marek
Kořínková Martina
Kořínková Martina
Kořínková Martina
Punčochář Zdeněk
Ždánice
Ždánice
Ždánice
Ždánice
Ždánice
Ždánice
682
682
682
682
682
2015
2015
2015
2015
2015
2015 ps
75
82
75
82
80
79
435 Punčochář Zdeněk
379 Volša Radek Ing.
587 Volša Radek Ing.
Ždánice
Ždánice
Ždánice
PA
2015 ps
805
NG
2015
805
MP
2015
průměrné hodnocení
83
77
75
78,7
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
Žeravice
371
371
286
222
345
345
369
327
327
368
Žeravice
368
SG
2015 22
průměrné hodnocení
*
*
**
*
*
Ždánice
326
537
327
514
688
98
MT
FR
MT
FR
SV
SBU
MT+NG
Žeravice
695
717
366
72
267
71
367
268
368
173
Glos Jaroslav
Glos Jaroslav
Hýbl Jiří
Kozina Lubomír
Menšík Oldřich
Menšík Oldřích
Sedlář Svatopluk
Vinařství Žůrek
Vinařství Žůrek
Žůrci-Vídeňka
269 Žůrci-Vídeňka
Blau
MER
RV
RR
SG
RR
RV
SG
RV
RŠ
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
22
22
22
22
22
22
25
23
22
88
88
84
83
86
88
87
84
74
88
*
*
*
*
*
**
86 *
85,1
_________________________________________________________________________54
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
Pečeť města Bzence
Na viděnou v Bzenci na Májové výstavě vín 2017
_________________________________________________________________________55
č. v___jméno___________________obec________č.p._odrůda._přívlastek__ročník_hodnoc.
POZNÁMKY:
_________________________________________________________________________56

Podobné dokumenty

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína František Bzenec Ján Bzenec Jiří Vracov

Více

katalog vín 2013

katalog vín 2013 Tímto chceme upřímně poděkovat všem vinařům, kteří nám bezplatně poskytli 800 vzorků vín, z toho 474 bílých a 326 červených. Sdružení zámeckých vinařů bučovicka, Organizační výbor koštu Vystavovaná...

Více

Vinný list - Restaurace U Zmeškalů

Vinný list - Restaurace U Zmeškalů clinging residual sugar balanced by spring fresh acid will delight the mouth. Thanks to a pleasantly fruity aftertaste and rich body, this wine will tempt you to further and further

Více

Výsledky hodnocení vín 2014

Výsledky hodnocení vín 2014 SM ZM SM SM SM BM ZM SM SM BM BM ZM SM SM ZM SM ZM BM SM SM SM ZM ZM SM SM SM ZM ZM SM SM ZM ZM ZM ZM ZM BM

Více

Katalog 2014

Katalog 2014 Zemské víno - může být vyráběno jen z hroznů, které dosáhly nejméně 14°NM cukernatosti. Na etiketě smí být uvedena odrůda pouze pokud tato obsahuje minimálně 85%-ní podíl objemu vína. Je-li ve ví...

Více