2013 - KIC FAST VUT

Komentáře

Transkript

2013 - KIC FAST VUT
Seznam diplomových prací FAST 2013
Autor
BILLER Martin
BLAŽEK Jan
BUŘIČ Pavel
ČAIROVIĆ Dorde
ČEJKA Jiří
ČERNÝ Jan
DAREBNÍČEK Pavel
DOLEŽAL Martin
DRAŠKOVÁ Tereza
DVOŘÁKOVÁ Anna
HOFÍREK Radovan
HOŠEK Filip
HURČÍK Vít
KAŠPARŮ Jakub
MACHALA Zdeněk
MATUŠÍK Petr
NÁDVORNÍK Ondřej
NEČAS Daniel
NĚMEC Petr
NOVOTNÝ Jan
PÁLENÍK Petr
REPTA Michal
ROZSYPALOVÁ Anna
SEKANINA Josef
SMOLKA Libor
STARÝ Marek
ŠEDRLA Jakub
TESÁRKOVÁ Václava
VANĚK Štěpán
ZAVADIL Bronislav
ZVOLÁNEK Lukáš
FRYŠ František
HAJN Jakub
MARŠÁLEK Jan
NEKL Jiří
PARGAČ Martin
STŘIŽÍK Jakub
BAŠISTA Ján
BÍLEK Jaroslav
BILÍK Ondřej
BLÁHA Tomáš
ĆMIEL Jiří
DOLEŽAL Martin
DUŠKOVÁ Jitka
GROCHALOVÁ Eva
HOLUB Radim
Název
Signatura Obor
Rekonstrukce stávajícího mostu
B-D 3700 Konstrukce a dopravní stavby
Návrh nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu
B-D 3701 Pozemní stavby
Návrh nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu
B-D 3702 Pozemní stavby
Železobetonová konstrukce obytného domu
B-D 3703 Pozemní stavby
Bytový dům v Praze 6
B-D 3704 Konstrukce a dopravní stavby
Visutá lávka pro pěší
B-D 3705 Konstrukce a dopravní stavby
Statické řešení mostu na dálnici Jánovce-Jablonov
B-D 3706 Konstrukce a dopravní stavby
Čistička odpadních vod
B-D 3707 Pozemní stavby
Most přes železniční trať
B-D 3708 Konstrukce a dopravní stavby
Dálniční most přes údolí potoka Polančice
B-D 3709 Konstrukce a dopravní stavby
Návrh předpjatého komorového mostu
B-D 3710 Konstrukce a dopravní stavby
Dálniční most komorového průřezu
B-D 3711 Konstrukce a dopravní stavby
Biologická vyhnívací linka
B-D 3712 Konstrukce a dopravní stavby
Statické řešení betonového komínu
B-D 3713 Pozemní stavby
Oblouková konstrukce lávky pro pěší
B-D 3714 Konstrukce a dopravní stavby
Monolitická nádrž ČOV
B-D 3715 Pozemní stavby
Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci
B-D 3716 Konstrukce a dopravní stavby
Nosná konstrukce bytového domu Palackého třída 24, Brno
B-D 3717 Pozemní stavby
Projekt zastřešení výstavní haly
B-D 3718 Pozemní stavby
Most na rampě křižovatky v Brně
B-D 3719 Konstrukce a dopravní stavby
Lávka pro pěší přes rychlostní komunikaci
B-D 3720 Konstrukce a dopravní stavby
Dálniční estakáda
B-D 3721 Konstrukce a dopravní stavby
Čistička odpadních vod
B-D 3722 Pozemní stavby
Most přes potok Živný
B-D 3723 Konstrukce a dopravní stavby
Most přes silnici I/48
B-D 3724 Konstrukce a dopravní stavby
Rekonstrukce budovy pivovaru
B-D 3725 Pozemní stavby
Most na dálnici nad Dolanským potokem
B-D 3726 Konstrukce a dopravní stavby
Návrh ŽB konstrukcí dle EC 2 a ACI 318
B-D 3727 Pozemní stavby
Obloukový most přes rychlostní komunikaci
B-D 3728 Konstrukce a dopravní stavby
Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami
B-D 3729 Pozemní stavby
Most přes Lochkovské údolí
B-D 3730 Konstrukce a dopravní stavby
Srovnávací analýza modelování pohledového čela vyztuženého násypu
B-D 3731 Konstrukce a dopravní stavby
Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa
B-D 3732 Konstrukce a dopravní stavby
Zhodnocení výstavby kanalizačního sběrače v Pardubicích metodou mikrotunelování a posouzení možností dalšího
B-D využití
3733 této
Konstrukce
technologie
a dopravní
v pě
stavby
Rekonstrukce železničního tunelu
B-D 3734 Konstrukce a dopravní stavby
Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti
B-D 3735 Konstrukce a dopravní stavby
Analýza vyztužené opěrné stěny založené na jemnozrnných zeminách
B-D 3736 Konstrukce a dopravní stavby
Zastřešení objektu pro společenské účely
B-D 3737 Konstrukce a dopravní stavby
Lávka pro pěší přes řeku Moravu, Mikulčice - Kopčany
B-D 3738 Konstrukce a dopravní stavby
Alternativní návrh železničního mostu v km 19,459 tratě Děčín - Oldřichov přes dálnici D8
B-D 3739 Konstrukce a dopravní stavby
Zesilování ocelových nosníků výztuží na bázi FRP
B-D 3740 Konstrukce a dopravní stavby
Výstavní pavilon v Olomouci
B-D 3741 Konstrukce a dopravní stavby
Silniční most
B-D 3742 Konstrukce a dopravní stavby
Nádražní hala
B-D 3743 Konstrukce a dopravní stavby
Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu
B-D 3744 Konstrukce a dopravní stavby
Horský hotel v Jeseníkách
B-D 3745 Pozemní stavby
Ústav
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. betonových a zděných konstrukcí
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú.ěgeotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. geotechniky
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
Vedoucí
Klusáček Ladislav
Šimůnek Petr
Zich Miloš
Šulák Pavel
Podroužková Božena
Nečas Radim
Zich Miloš
Šulák Pavel
Panáček Josef
Panáček Josef
Zich Miloš
Nečas Radim
Strnad Jiří
Zich Miloš
Nečas Radim
Strnad Jiří
Klusáček Ladislav
Strnad Jiří
Zich Miloš
Panáček Josef
Nečas Radim
Panáček Josef
Strnad Jiří
Panáček Josef
Panáček Josef
Klusáček Ladislav
Zich Miloš
Šimůnek Petr
Nečas Radim
Klusáček Ladislav
Stráský Jiří
Boštík Jiří
Horák Vladislav
Horák Vladislav
Horák Vladislav
Glisníková Věra
Miča Lumír
Karmazínová Marcela
Křižan Lukáš
Nečesal Petr
Karmazínová Marcela
Šmak Milan
Puchner Josef
Pilgr Milan
Straka Bohumil
Šmak Milan
CHALUPA Miroslav
Zastřešení sportoviště
ILAVSKÝ Branislav
Trojlodní skladový objekt
IVÁNEK Robert
Ocelová konstrukce výrobní haly
JETONICKÝ Pavel
Vícepodlažní budova
KOTEŠ Mário
Zastřešení víceúčelového sportovního objektu
KREISEL Martin
Ocelová konstrukce sportovní haly
KUBÍČEK Michal
Nosná konstrukce jízdárny
LOUČKA Miroslav
Dvoukolejný železniční most
LUPAČ Zbyněk
Obchodní a administrativní centrum
MATUŠKA Martin
Dřevěná nosná konstrukce víceúčelové haly
MENDROKOVÁ Magda Most v obci Návsí přes řeku Olši
MOJŽÍŠ Jan
Lávka přes kolejiště
MUŽNÁ Alena
Víceůčelové obchodní centrum ve Vsetíně
NAVRÁTIL Petr
Objekt pro sportovní účely
NOVÁKOVÁ Hana
Curlingová hala
PETRÍK Tomáš
Pavilon šelem v zoologické zahradě Lešná
PIJÁČKOVÁ Jana
Zastřešení sportovního stadionu
PŘIVŘELOVÁ Veronika Jízdárna
PUPÍK Antonín
Lávka pro chodce a cyklisty
RAPANT Jaromír
Rekonstrukce nosné ocelové konstrukce dvoupodlažního objektu
RŮŽIČKA Jakub
Nosný skelet budovy
SLÁMA Jakub
Spojovací koridor
SOKOLOVÁ Eva
Planetárium
ŠEVČÍKOVÁ Lenka
Bazénová hala v Ostravě
ŠTELCL Jan
Lávka pro chodce
VILD Martin
Zastřešená tribuna sportovního stadionu
ZÁVACKÁ Petra
Administrativní budova
ZOUHAROVÁ Ivana
Budova Muzea
ŽWAKOVÁ Vendula
Administrativní budova JmP
ÁBEL Matúš
Adaptace vojenského objektu - Nové Město nad Váhem
APPELOVÁ Sandra
Polyfunkční dům, Zábřeh na Moravě
BADALOVÁ Pavla
Centrum volnočasových aktivit
BALCAR Jan
Bytový dům na bázi dřeva
BAMBAS Vratislav
Wellness hotel
BÁRTA Hynek
Sportovně relaxační centrum
BELŽÍK Roman
Kulturně vzdělávací centum
BENCÚR Matej
Penzion se zázemím
BOGÁROVÁ Markéta Sportovní centrum
BRTNÍČKOVÁ Jitka
Sportovně relaxační centrum s ubytováním
BURDOVÁ Jana
Hotel v Horské Kvildě
BURIANOVÁ Lenka
Mateřská škola
CAHA Jan
Bytový dům v Brně
CÍCHOVÁ Petra
Dům s pečovatelskou službou
COUFALOVÁ Martina Hasičská zbrojnice
CUPALOVÁ Ivana
Rekonstrukce objektu na bytový dům
ČAPEK Pavel
Polyfunkční dům v Dobříši
ČECH Martin
Pohřební služba s kamenictvím v obci Krhová
ČERMÁKOVÁ Kateřina Rekonstrukce fary v Brankovicích
ČERNÍN Jiří
BIKEZONE.cz - Cykloprodejna s bytovými jednotkami
ČERNOCH Radim
Polyfunkční dům
B-D 3746
B-D 3747
B-D 3748
B-D 3749
B-D 3750
B-D 3751
B-D 3752
B-D 3753
B-D 3754
B-D 3755
B-D 3756
B-D 3757
B-D 3758
B-D 3759
B-D 3760
B-D 3761
B-D 3762
B-D 3763
B-D 3764
B-D 3765
B-D 3766
B-D 3767
B-D 3768
B-D 3769
B-D 3770
B-D 3771
B-D 3772
B-D 3773
B-D 3774
B-D 3775
B-D 3776
B-D 3777
B-D 3778
B-D 3779
B-D 3780
B-D 3781
B-D 3782
B-D 3783
B-D 3784
B-D 3785
B-D 3786
B-D 3787
B-D 3788
B-D 3789
B-D 3790
B-D 3791
B-D 3792
B-D 3793
B-D 3794
B-D 3795
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. kovových a dřevěných konstrukcí
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Brosch Petr
Buchta Stanislav
Štrba Michal
Sýkora Karel
Buchta Stanislav
Štrba Michal
Sýkora Karel
Puchner Josef
Bajer Miroslav
Straka Bohumil
Marván David
Puchner Josef
Šmak Milan
Pilgr Milan
Pilgr Milan
Šmak Milan
Karmazínová Marcela
Pilgr Milan
Puchner Josef
Buchta Stanislav
Brosch Petr
Brosch Petr
Barnat Jan
Šmak Milan
Puchner Josef
Bajer Miroslav
Bajer Miroslav
Barnat Jan
Karmazínová Marcela
Eliáš Luboš
Eliáš Luboš
Utíkalová Ivana
Lavický Miloš
Petříček Tomáš
Utíkalová Ivana
Matějka Libor
Kolář Radim
Lavický Miloš
Mastná Zuzana
Lavický Miloš
Puchýř Bohumil
Müller Jan
Müller Jan
Mastná Zuzana
Krupicová Jana
Vlček Milan
Hradil Dušan
Mastná Zuzana
Šuhajda Karel
Hradil Dušan
ČUNEK Jiří
Domov pro seniory
DAVID Tomáš
Obecní úřad Rapotín
DOLEŽEL Ivo
Nízkopodlažní bytový komplex
DOUPAL Ondřej
Zařízení pro sport a relaxaci
DVOŘÁK Martin
Penzion v Orlických horách
DVOŘÁKOVÁ Jana
Polyfunkční objekt Pardubice
FORMAN Daniel
Základní škola
GIBLO Sergej
Horský penzion Zadov
GŐGHOVÁ Orsolya
Penzion s pivovarem
HAKL Radek
Bytový dům
HALLA Antonín
Výukové a vzdělávací centrum
HAMŠÍK Václav
Dětské centrum
HANTSCHEROVÁ LuciePolyfunkční dům
HANZALOVÁ Šárka
Mateřská školka Bílovice nad Svitavou
HANZEL Petr
Polyfunkční dům v Kutné Hoře
HAVLÍČEK Vilém
Klinika celostní medicíny
HINDRÁKOVÁ Kateřina Sportovní hala
HLADÍKOVÁ Martina
Polyfunkční centrum občanských aktivit
HORÁLEK Jiří
Horský sportovní hotel
HOUŠKA Petr
Rezidenční bydlení: bytový dům Žirovnice
HRADEČNÝ Tomáš
Krematorium
HRADILOVÁ Kateřina Penzion pro seniory
HRADSKÝ Peter
Polyfunkční dům
HRDÝ Václav
Obecní centrum Moutnice
HROBAŘ Pavel
Logistické centrum
HRUBOŇ Ondřej
Wellness centrum v Ostravě
HRŮZA Jan
Bytový dům
HRŮZA Vojtěch
Rekonstrukce kulturně-vzdělávacího centra
HUGYECOVÁ Aneta
Rú. stavební ekonomiky a řízeníeační středisko
HŮLKA Jakub
Polyfunkční dům
HŮLKOVÁ Lucie
Polyfunkční dům v Liberci
CHALUPNÝ František Polyfunkční dům
CHARVÁTOVÁ Eliška Městská knihovna Ivančice
CHLEBÍKOVÁ Monika Sportovní centrum v Hodoníně
CHMIEL Tomáš
Novostavba horského penzionu
CHOCHOLOUŠ Lukáš Polyfunkční dům
JAKEŠ Václav
Budova státní správy s knihovnou
JAKOUBĚ Jiří
Rezidenční dům
JAKUBCOVÁ Eva
Poustevnická kolonie
JANČEKOVÁ Lucie
Polyfunkční objekt, Přerov
JANDOVÁ Petra
Horský penzion
JANEČEK Jan
Koncový polyfunkční dům v Prostějově
JELÉNEK Martin
Polyfunkční dům
JELÍNEK Roman
Bytový dům ve Zlíně
JEŘÁBEK Martin
Podnikatelský inkubátor
JUN Filip
Sakrální stavba
JUN Martin
Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor
JURAČKOVÁ Edita
Moderní poliklinika
JURAČKOVÁ Pavla
Novostavba objektu mateřské školy
JURČO Pavel
Horský hotel
B-D 3796
B-D 3797
B-D 3798
B-D 3799
B-D 3800
B-D 3801
B-D 3802
B-D 3803
B-D 3804
B-D 3805
B-D 3806
B-D 3807
B-D 3808
B-D 3809
B-D 3810
B-D 3811
B-D 3812
B-D 3813
B-D 3814
B-D 3815
B-D 3816
B-D 3817
B-D 3818
B-D 3819
B-D 3820
B-D 3821
B-D 3822
B-D 3823
B-D 3824
B-D 3825
B-D 3826
B-D 3827
B-D 3828
B-D 3829
B-D 3830
B-D 3831
B-D 3832
B-D 3833
B-D 3834
B-D 3835
B-D 3836
B-D 3837
B-D 3838
B-D 3839
B-D 3840
B-D 3841
B-D 3842
B-D 3843
B-D 3844
B-D 3845
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Petříček Tomáš
Utíkalová Ivana
Rusinová Marie
Čuprová Danuše
Mastná Zuzana
Staněk Roman
Maceková Věra
Eliáš Luboš
Kacálek Petr
Mohelníková Jitka
Lavický Miloš
Donaťáková Dagmar
Čuprová Danuše
Šuhajda Karel
Vlček Milan
Hlavačka Tomáš
Moudrý Ivan
Hubáčková Blažena
Lavický Miloš
Mastná Zuzana
Matějka Libor
Krupicová Jana
Fuciman Ondřej
Štěpánek Ladislav
Lavický Miloš
Štěpánek Ladislav
Hlavačka Tomáš
Donaťáková Dagmar
Maceková Věra
Čupr Karel
Vlček Milan
Lavický Miloš
Eliáš Luboš
Krupicová Jana
Benešová Romana
Fuciman Ondřej
Donaťáková Dagmar
Donaťáková Dagmar
Donaťáková Dagmar
Kolář Radim
Utíkalová Ivana
Vlček Milan
Kalousek Miloš
Benešová Romana
Mastná Zuzana
Lavický Miloš
Mastná Zuzana
Mastná Zuzana
Benešová Romana
Petříček Tomáš
JUŘENÍK Oldřich
Autoškola s autoservisem v Uherském Brodě
KACZYŃSKI Marek
Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby gymnázia
KANTOR Robert
Vliv vnitřního stínění na tepelnou stabilitu místnosti
KERBEROVÁ Lenka
Mateřská škola v Tišnově
KERMES Adam
Vliv volby vstupních parametrů zařízení Blowerdoor testu na výslednou hodnotu průvzdušnosti
KHÁSOVÁ Vendula
Mateřská škola v Horšovském Týně
KLÍVAR Luboš
Polyfunkční dům s pojišťovnou a byty v Hranicích na Moravě
KOHUT Lukáš
Zázemí fotbalového klubu Lučina
KOKOLIA Jakub
Senior park
KONEČNÁ Petra
Domov pro seniory v Telnici
KOPECKÝ Marek
Revitalizace objektu tkalcovny - Jaroměř
KOTMEL Jiří
Polyfunkční dům
KOVÁČ Lukáš
Administrativní budova - OPAVA
KOVÁŘ Kamil
Hotel Garni
KOZŮBKOVÁ Lenka
Bytový dům ve svahu, Uherský Brod
KREJČOVÁ Dita
Komerční objekt
KRETEK Jakub
StarCars Autosalon
KRŠKA Jan
Bytový dům
KUBÁT Pavel
Komerční dům s byty
LAHODNÝ František
Polyfunkční dům
LAKOTA Radek
Hasičská stanice Brno
LANGENBERGER AdamSportovně rehabilitační středisko
LEJČÍK Peter
Administrativní budova
LENOCH Petr
Stáj s dojírnou
LIŠKOVÁ Jana
Penzion pro seniory
MACHÁČEK Pavel
Mateřská škola
MACHÁČKOVÁ Eva
Vícepodlažní dřevostavba
MACHATKA Petr
Hotel na Vysočině
MAJSNIAR Michal
Polyfunkční objekt
MASLÁK Michal
Divadlo Futurama
MATAL Pavel
Bytový dům
MATĚJÍČKOVÁ VeronikaPenzion pro seniory s pečovatelskou službou
MATOUŠEK Radek
Polyfunkční objekt
MATÝS Zdeněk
Víceúčelový dům v Šumperku
MATÝSEK Kamil
Bytový dům
MELNIK Emil
Centrum volnočasových a sportovních aktivit Pardubice
MERENUS Vojtěch
Polyfunkční dům v Čáslavi
MĚŘÍNSKÝ Tomáš
Sportovní klub
MIČUDOVÁ Barbora
Polyfunkční dům
MÍCH Ronald
Hotel v Opavě
MICHALICOVÁ Iva
Polyfunkční dům
MICHALÍK Ondřej
Hotelový komplex v golfovém areálu
MIKOŠEK Marek
Bytový dům s provozovnou
MOUDRÁ Jana
Penzion pro seniory
MŽIK Libor
Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby penzionu
NAGY František
Domov pro seniory
NAISER Jaromír
Sportovní hala se zázemím a restaurací, Valašské Klobouky
NAVAROVÁ Eva
Bytový dům, Uničov
NAVRÁTIL Tomáš
Polyfunkční dům
NEČINOVÁ Lucie
Dům s pečovatelskou službou
B-D 3846
B-D 3847
B-D 3848
B-D 3849
B-D 3850
B-D 3851
B-D 3852
B-D 3853
B-D 3854
B-D 3855
B-D 3856
B-D 3857
B-D 3858
B-D 3859
B-D 3860
B-D 3861
B-D 3862
B-D 3863
B-D 3864
B-D 3865
B-D 3866
B-D 3867
B-D 3868
B-D 3869
B-D 3870
B-D 3871
B-D 3872
B-D 3873
B-D 3874
B-D 3875
B-D 3876
B-D 3877
B-D 3878
B-D 3879
B-D 3880
B-D 3881
B-D 3882
B-D 3883
B-D 3884
B-D 3885
B-D 3886
B-D 3887
B-D 3888
B-D 3889
B-D 3890
B-D 3891
B-D 3892
B-D 3893
B-D 3894
B-D 3895
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Štěpánek Ladislav
Rusinová Marie
Bečkovský David
Štěpánek Ladislav
Bečkovský David
Štěpánek Ladislav
Štěpánek Ladislav
Utíkalová Ivana
Mastná Zuzana
Mastná Zuzana
Eliáš Luboš
Spáčil Miroslav
Šuhajda Karel
Mohelníková Jitka
Bečkovský David
Utíkalová Ivana
Smolka Radim
Sukopová Dáša
Kacálek Petr
Mohelníková Jitka
Kolář Radim
Myslín Jiří
Fuciman Ondřej
Hlavačka Tomáš
Müller Jan
Čuprová Danuše
Lavický Miloš
Petříček Tomáš
Kalousek Lubor
Smolka Radim
Mazánek Pavel
Hlavačka Tomáš
Utíkalová Ivana
Manychová Monika
Čuprová Danuše
Kolář Radim
Kalousek Lubor
Matějka Libor
Krupicová Jana
Štěpánek Ladislav
Kalousek Miloš
Čuprová Danuše
Hlavačka Tomáš
Moudrý Ivan
Rusinová Marie
Maceková Věra
Kacálek Petr
Bečkovský David
Čupr Karel
Kolářová Zuzana
NEDUCHAL Tomáš
Vinařské centrum Šidleny
NĚMEC Jan
Polyfunkční dům, Morašovice
NIESNEROVÁ Lada
Polyfunkční dům Kuřim
NOVÁK Pavel
Polyfunkční centrum občanských aktivit
NOVÁKOVÁ Tereza
Domov pro seniory v Trutnově
NOVOTNÁ Aneta
Novostavba nákupního centra
NOVOTNÁ Michala
Motorest
NOVOTNÁ Petra
Bytový dům
OLŽBUT Peter
Bytový dům
OŠKRDA Michal
Rekonstrukce budovy pro komerční využití
OVÍSEK David
Obecní úřad
PATERA Vojtěch
Horská chata
PAVLŮ Iveta
Mateřská škola v Sedlejově
PELLA Radim
Dům s pečovatelskou službou
PEVNÝ Zdeněk
Penzion pro seniory
PFLEGER Jaroslav
Soubor řadových NED domů pro bydlení - lokalita "vinohrady" ve Vážanech nad Litavou
PÍSAŘÍK Jan
Polyfunkční dům v Brně Medlánkách
PLACHETSKÝ Jiří
Polyfunkční dům
PLAVEC Kamil
Polyfunkční dům, Jihlava
PLÍŠKOVÁ Tereza
Dům s obecními byty a fitness
PODOLANOVÁ Paulína Saleziánské středisko
POLÁKOVÁ Jana
Bytový dům
POLEDŇÁK Michal
Polyfunkční objekt Kroměříž
POSPÍŠIL David
Administrativní budova
PRÍVARA Marek
Penzion
PRKNA Jan
Atletický stadion
PRUDKÁ Daniela
Hotel na Dolní Moravě
PŘICHYSTAL Jan
Bytový dům, Brno - Slatina
PUNDA Jiří
Penzion pro rekreaci
RAMBOUSKOVÁ Eva Hotel - Litvínov
RECMANIK David
Zděný bytový dům
REMEŠ Vlastislav
Polyfunkční dům
ROSZKA Miroslav
Domov důchodců
ROZLÍLEK Patrik
Novostavba bytového domu
RUMLER Jan
Polyfunkční dům Burianovo nám.
RYŠÁNKOVÁ Eva
Bytový terasový dům
RZYMANOVÁ Beata
Polyfunkční dům
SALAJ Jan
Penzion s restaurací, Plumlov
SEDLÁČEK Ondřej
Bytový dům, Újezd u Brna
SEDLÁČEK Tomáš
Bytový dům, Holešov
SCHWARZ Vojtěch
Sportovní centrum s mateřskou školou
SIBILLA Luboš
Horský hotel
SÍVEK Zdeněk
Bazén
SKALA Zdeněk
Horský hotel
SMETANOVÁ Lenka
Polyfunkční bytový dům
SMOLÍK Jindřich
Stanice technické kontroly
SMOLKA Miroslav
Koncový dům v Želechovicích n. Dřevnicí
SOŠKA Tomáš
Bytový dům
SOUKUP Ondřej
Centrum integrovaného záchranného systému
SZABÓ Beáta
Polyfunkční dům
B-D 3896
B-D 3897
B-D 3898
B-D 3899
B-D 3900
B-D 3901
B-D 3902
B-D 3903
B-D 3904
B-D 3905
B-D 3906
B-D 3907
B-D 3908
B-D 3909
B-D 3910
B-D 3911
B-D 3912
B-D 3913
B-D 3914
B-D 3915
B-D 3916
B-D 3917
B-D 3918
B-D 3919
B-D 3920
B-D 3921
B-D 3922
B-D 3923
B-D 3924
B-D 3925
B-D 3926
B-D 3927
B-D 3928
B-D 3929
B-D 3930
B-D 3931
B-D 3932
B-D 3933
B-D 3934
B-D 3935
B-D 3936
B-D 3937
B-D 3938
B-D 3939
B-D 3940
B-D 3941
B-D 3942
B-D 3943
B-D 3944
B-D 3945
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
Fuciman Ondřej
Kacálek Petr
Rusinová Marie
Henková Svatava
Kalousek Lubor
Benešová Romana
Maceková Věra
Čupr Karel
Mazánek Pavel
Myslín Jiří
Hlaváček Pavel
Krupicová Jana
Petříček Tomáš
Müller Jan
Utíkalová Ivana
Hradil Dušan
Štěpánek Ladislav
Mohelníková Jitka
Bečkovský David
Utíkalová Ivana
Mohelníková Jitka
Lavický Miloš
Kolář Radim
Hrabincová Dagmar
Hlaváček Pavel
Mohelníková Jitka
Mohelníková Jitka
Müller Jan
Lavický Miloš
Eliáš Luboš
Lavický Miloš
Škramlik Jan
Spáčil Miroslav
Petříček Tomáš
Hubáčková Blažena
Matějka Libor
Maceková Věra
Müller Jan
Müller Jan
Müller Jan
Utíkalová Ivana
Matějka Libor
Matějka Libor
Maceková Věra
Petříček Tomáš
Matějka Libor
Vlček Milan
Vajkay František
Mohelníková Jitka
Maceková Věra
ŠERÁ Zuzana
ŠIBAL Jan
ŠKARVADA Pavel
ŠKODOVÁ Veronika
ŠLANCAR Zdeněk
ŠOTKOVSKÝ David
ŠPAČEK Jaroslav
ŠŤASTNÝ Miroslav
ŠTĚPÁNKOVÁ Věra
ŠTINDLOVÁ Tereza
ŠTOLFA Marek
ŠVAJDA Radim
ŠVEHLA Ľuboš
TEJKL Jakub
TOMAN Michal
TUČEK Lukáš
UHLÍŘ Karel
USTOHAL Libor
VÁCL Jan
VÁCLAVÍK Marek
VAIS Zdeněk
VAŠÍČEK Jiří
VAŠKOVÁ Vendula
VÁVRA Milan
VESELÝ Tomáš
VIRGL Jan
VÍTÁMVÁSOVÁ Lenka
VÍTEK Jan
VOCHOZKOVÁ Jindra
VOJÍŘOVÁ Zuzana
VOJTA Martin
VOJTOVÁ Alena
ZÁPAŘKA Roman
ZOGATA Tomáš
ŽÁKOVÁ Kateřina
BELDA Miroslav
BŘEZINA Ilja
BUDÍK Ondřej
COUFALÍK Pavel
DAŇA Jan
DVOŘÁK Jan
FEICHTINGER Lukáš
FRIEDEL David
GROŠEK Jiří
HALODOVÁ Klára
HLADÍK Aleš
KNOPP Martin
KOMENDA Radek
KOVÁŘOVÁ Veronika
KOZÁK Petr
Novostavba kožního oddělení nemocnice
Školící centrum
Stanice technické kontroly
Nárožní polyfunkční dům v Táboře
Sportovní centrum
Zděný bytový dům
Vinný sklep ve Vlkoši
Hotel
Bytový dům
Sportovní centrum Krumlov
Bytový dům s občanskou vybaveností
Zástavba proluky v Brně
Vysokoškolský internát
Polyfunkční objekt
Minipivovar v Hodoníně
Vinařský dům s ubytováním
Bytový dům
Bytový dům Velká Bíteš
Polyfunkční dům
Autosalon
Obecní úřad
Rekonstrukce fotbalového areálu TJS Mistřice
Polyfunkční dům
Domov pro seniory
Polyfunkční dům
Privátní poliklinika ve Velkém Meziříčí
Věznice Hrotovice
Penzion pro seniory
Centrum pro Hippoterapii
Mateřská škola
Hotel Hlinky
Veterinární klinika
Stanice HZS, Vyškov
Polyfunkční objekt
Mateřská školka
Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava
Nové trendy při údržbě vozovek
Studie MÚK Kuřim na rychlostní silnici R43
Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL)
Poruchy mostních závěrů - prognóza jejich životnosti
Jeseník, Rejvízský most
Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem
Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic
Navrhování konstrukcí vozovek pomocí dimenzačního programu Alize
Optimalizace dopravy v městské části Brno - Medlánky
Sledování modulů pružnosti podloží vozovek
Návrh variantního dopravního připojení rozšiřovaného obchodního areálu v Modřicích
Snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí
Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička
Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523
B-D 3946
B-D 3947
B-D 3948
B-D 3949
B-D 3950
B-D 3951
B-D 3952
B-D 3953
B-D 3954
B-D 3955
B-D 3956
B-D 3957
B-D 3958
B-D 3959
B-D 3960
B-D 3961
B-D 3962
B-D 3963
B-D 3964
B-D 3965
B-D 3966
B-D 3967
B-D 3968
B-D 3969
B-D 3970
B-D 3971
B-D 3972
B-D 3973
B-D 3974
B-D 3975
B-D 3976
B-D 3977
B-D 3978
B-D 3979
B-D 3980
B-D 3981
B-D 3982
B-D 3983
B-D 3984
B-D 3985
B-D 3986
B-D 3987
B-D 3988
B-D 3989
B-D 3990
B-D 3991
B-D 3992
B-D 3993
B-D 3994
B-D 3995
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemního stavitelství
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
Krupicová Jana
Mastná Zuzana
Hradil Dušan
Vlček Milan
Matějka Libor
Lavický Miloš
Šlezingr Miloslav
Radimský Michal
Spáčil Miroslav
Kolářová Zuzana
Čuprová Danuše
Kalousek Lubor
Spáčil Miroslav
Utíkalová Ivana
Sokolář Radomír
Beneš Petr
Sukopová Dáša
Smolka Radim
Maceková Věra
Matějka Libor
Utíkalová Ivana
Kalousek Lubor
Krupicová Jana
Lavický Miloš
Mohelníková Jitka
Štěpánek Ladislav
Petříček Tomáš
Čuprová Danuše
Maceková Věra
Matějka Libor
Kalousek Lubor
Hlavačka Tomáš
Petříček Tomáš
Utíkalová Ivana
Kolářová Zuzana
Kosňovský Michal
Hýzl Petr
Radimský Michal
Kudrna Jan
Pošvářová Miloslava
Holcner Petr
Holcner Petr
Smělý Martin
Varaus Michal
Radimský Michal
Stehlík Dušan
Holcner Petr
Hýzl Petr
Kosňovský Michal
Smělý Martin
KOŽELUHOVÁ Jana
Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy
B-D 3996
KROPÁČ Pavel
Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací
B-D 3997
KVAČEK Ondřej
Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně
B-D 3998
LIBICHOVÁ Jana
Studie MÚK silnic R43 s I/43
B-D 3999
LUTONSKÝ Filip
Asfaltocementový beton
B-D 4000
MAŠEK Jakub
Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek
B-D 4001
MATUSZKOVÁ Radka Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením
B-D 4002
MOJŽÍŠ Martin
Nízkohlučné povrchy vozovek
B-D 4003
MORAVEC Karel
Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací
B-D 4004
MUSÍLEK Lukáš
Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
B-D 4005
NOHEL Čeněk
Zapojení ulice Korejské do ulice Hradecké v Brně
B-D 4006
ODSTRČIL Petr
Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš
B-D 4007
PALÁN Libor
Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně
B-D 4008
PALÁTOVÁ Marcela
Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek.
B-D 4009
PASZANDOVÁ Zuzana Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně
B-D 4010
PAVLIČÍK Petr
Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu
B-D 4011
PODHORNÁ Iva
Návrh parkovišť u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně
B-D 4012
POKLUDA Radim
Stavební recykláty pro stmelené směsi vozovek
B-D 4013
PUČÁLKA Radoslav
Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích
B-D 4014
RENZOVÁ Martina
Prodloužení životnosti cementobetonových krytů
B-D 4015
ROUS Vojtěch
Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí
B-D 4016
SEKANINOVÁ Viola
Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra
B-D 4017
ŠŤASTNÁ Barbora
Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod
B-D 4018
ŠŤASTNÝ Radek
Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1
B-D 4019
TESÁČEK Svatopluk
Rekonstrukce ulice Roviny
B-D 4020
TOBEK Miroslav
Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu
B-D 4021
URBANEC Luboš
Problematika zvyšování podílu R - materiálu v asfaltových směsích
B-D 4022
VACULÍKOVÁ Barbora Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje
B-D 4023
VALENTOVÁ Gabriela Mimoúrovňová křižovatka silnic I/43 a II/385 v Kuřimi
B-D 4024
VENCL Martin
Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD
B-D 4025
ADÁMEK Ondřej
Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě
B-D 4026
ANOVČÍN Josef
Agregované ceny stavebních konstrukcí
B-D 4027
Marketing management cementových filtračních technologií pro stavební průmysl v České a Slovenské republice
B-D
(v anglič
4028
BERÁNEK Petr
BILOVÁ Jana
Výpočet pořizovací ceny stavby investorem
B-D 4029
BOKOROVÁ Martina
Analýza ekonomického rizika výstavbového projektu
B-D 4030
BURIANOVÁ Nikola
Variantní příprava stavební zakázky
B-D 4031
ČAPKOVÁ Radka
Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru
B-D 4032
ČERNOCKÝ Tomáš
Řízení rizik ve stavebním podniku
B-D 4033
DOČEKAL Luboš
Facility management jako komplex servisních činností při správě majetku
B-D 4034
DRMOTOVÁ Štěpánka Vícezdrojové financování realizace investice v obci
B-D 4035
DVOŘÁKOVÁ Michala Stanovení obvyklého nájemného z pozemků
B-D 4036
EIS Jan
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
B-D 4037
FABIANOVÁ Miriama Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
B-D 4038
FRANK Jaromír
Analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti
B-D 4039
HANKE Václav
Příprava velkoplošné investice pro sport a rú. stavební ekonomiky a řízeníeaci
B-D 4040
HLOUCAL Jan
Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství
B-D 4041
HOLAN Michal
Pojištění individuální výstavby rodinného domu
B-D 4042
CHARVÁT Lukáš
Oceňování ocelových konstrukcí
B-D 4043
KLIMENTOVÁ Veronika Finanční posouzení stavebního podniku pomocí finanční analýzy
B-D 4044
KOUDELKOVÁ MichaelaAnalýza cen nemovitostí ve vybraných regionech České republiky
B-D 4045
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Management stavebnictví
Management stavebnictví
ěManagement stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. pozemních komunikací
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
Hýzl Petr
Stehlík Dušan
Pavlíček Jan
Radimský Michal
Hýzl Petr
Stehlík Dušan
Apeltauer Tomáš
Hýzl Petr
Radimský Michal
Kudrna Jan
Pavlíček Jan
Smělý Martin
Pavlíček Jan
Hýzl Petr
Pavlíček Jan
Varaus Michal
Pavlíček Jan
Stehlík Dušan
Pavlíček Jan
Varaus Michal
Kudrna Jan
Smělý Martin
Pošvářová Miloslava
Moudrý Ivan
Holcner Petr
Smělý Martin
Hýzl Petr
Pavlíček Jan
Kosňovský Michal
Radimský Michal
Linkeschová Dana
Marková Leonora
Linkeschová Dana
Marková Leonora
Korytárová Jana
Petříček Tomáš
Korytárová Jana
Vítková Eva
Tichá Alena
Puchýř Bohumil
Rubina Aleš
Nováková Jana
Nováková Jana
Aigel Petr
Puchýř Bohumil
Korytárová Jana
Hanák Tomáš
Marková Leonora
Vítková Eva
Hanák Tomáš
KREJSOVÁ Iva
Oceňování staveb pro pozemkové úpravy
KRISCHKOVÁ Radka Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví
KYMLIČKA Aleš
Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU
LATTENBERG Marek Nízkoenergetická výstavba
LUCKÝ Jan
Řízení stavební zakázky zhotovitelem
LUKELOVÁ Petra
Problematika prosazení své ceny na trhu s nemovitostmi
MATĚJKOVÁ Jana
Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku
MENŠÍK Ondřej
Zhodnocení budovy investicí do inteligentního domovního systému
MLČÁKOVÁ Denisa
Facility management - efektivní správa stavebních objektů
NAŇKA Martin
Oceňování prací při pozemkových úpravách
NAVRÁTILÍK Pavel
Efektivnost a finanční stabilita investičního projektu
OVEČKOVÁ Lenka
Metody rozpočtování inženýrských a vodohospodářských staveb
PAŠTĚKA Petr
Manažerské účetnictví jako nástroj při řízení rizika stavebního podniku
PEŘINA Josef
Metody opotřebení staveb a jejich použitelnost v praxi
PLEVA Martin
Řízení výstavbových projektů
POSPÍŠIL Petr
Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce
PTÁČKOVÁ Jitka
Proces hodnocení veřejné zakázky z pohledu investora
RUSÍNOVÁ Alena
Posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu
RUSZ Vojtěch
Inspekce práce a její působení v odvětví stavebnictví
SKALICKÝ Martin
Řízení developerských projektů
SOUKUP Jiří
Výběr optimální varianty financování investice inženýrského charakteru
STARÝ Jan
Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability
STEJSKAL Pavel
Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb
STOLAŘOVÁ Petra
Finanční proveditelnost a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření
SVOBODA Petr
Financování developerských projektů
ŠČEVÍK Vojtěch
Dopady finanční krize na financování developerského projektu stavebního podniku
ŠMÝDOVÁ Lucie
Řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky
ŠTRÁCHAL Jakub
Řízení rizika zhotovitele stavební zakázky
TURKOVÁ Jiřina
Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže
TUSCHER Martin
Vliv světové ekonomické krize na stavebnictví v ČR
VLČOVÁ Zuzana
Hodnocení ekonomické efektivnosti EPC projektů
VOZÁKOVÁ Petra
Optimalizace nákladů investičního záměru
VYHNÁNKOVÁ KristýnaTechnické zhodnocení budovy
WASZEK Jan
Optimalizace nákladů ve stavebním podniku
ZÁHORSKÁ Hana
Finanční zajištění veřejného investičního projektu
ZOUHAR Matěj
Vývoj trhu obchodních nemovitostí v Brně
BEDÁŇ Jan
Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace
BRAVENEC Ladislav Porovnání různých metod nelineárního výpočtu konstrukcí s hlediska rychlosti, přesnosti a robustnosti.
FIDLER Tomáš
Zatížení střechy vzdušným proudem vrtulníku při montážních pracích
HARAZIM Petr
Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou
HOŘKÝ Radek
Statická analýza stavebních prvků ze skla
HRUBÝ Pavel
Zatížení větrem lehké mostní konstrukce
JANOŠKOVÁ Lenka
Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením
KALINA Martin
Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí
KOPŘIVA Josef
Nelineární analýza železobetonových konstrukcí
LANG Rostislav
Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu
MRÁČKOVÁ Martina
Statické řešení vodovodního potrubí při bezvýkopové technologii
PLÁŠIL Pavel
Interakce konstrukce ocelové nádrže a kapaliny při seizmické události
ROZSYPALOVÁ Veronika
Výpočet plastické únosnosti desek
RUNŠTUKOVÁ Monika Statické řešení ocelových prvků při požáru
B-D 4046
B-D 4047
B-D 4048
B-D 4049
B-D 4050
B-D 4051
B-D 4052
B-D 4053
B-D 4054
B-D 4055
B-D 4056
B-D 4057
B-D 4058
B-D 4059
B-D 4060
B-D 4061
B-D 4062
B-D 4063
B-D 4064
B-D 4065
B-D 4066
B-D 4067
B-D 4068
B-D 4069
B-D 4070
B-D 4071
B-D 4072
B-D 4073
B-D 4074
B-D 4075
B-D 4076
B-D 4077
B-D 4078
B-D 4079
B-D 4080
B-D 4081
B-D 4082
B-D 4083
B-D 4084
B-D 4085
B-D 4086
B-D 4087
B-D 4088
B-D 4089
B-D 4090
B-D 4091
B-D 4092
B-D 4093
B-D 4094
B-D 4095
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Management stavebnictví
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební ekonomiky a řízení
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
Tichá Alena
Tichá Alena
Hrabincová Dagmar
Krejza Zdeněk
Waldhans Miloš
Linkeschová Dana
Hroníková Marta
Krejza Zdeněk
Tichá Alena
Tichá Alena
Hromádka Vít
Tichá Alena
Vítková Eva
Staněk Roman
Nový Martin
Košíčková Ivana
Hromádka Vít
Hromádka Vít
Tichá Alena
Waldhans Miloš
Puchýř Bohumil
Hroníková Marta
Hanák Tomáš
Starý Miloš
Ivanička Koloman
Vítková Eva
Chovancová Jitka
Marková Leonora
Chovancová Jitka
Kocourková Gabriela
Korytárová Jana
Kocourková Gabriela
Marková Leonora
Hanák Tomáš
Hromádka Vít
Ivanička Koloman
Frantík Petr
Němec Ivan
Nevařil Aleš
Salajka Vlastislav
Kytýr Jiří
Nevařil Aleš
Vlk Zbyněk
Frantík Petr
Hradil Petr
Němec Ivan
Gratza Roman
Salajka Vlastislav
Němec Ivan
Gratza Roman
SYCHROVÁ Šárka
Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce.
B-D 4096
VALÍČEK Jan
Statická a dynamická posouzení konstrukce vyhlídkové věže
B-D 4097
VODÁK Ondřej
Analýza porušování kvazikřehkých materiálů za použití numerického modelování a akustické/elektromagnetickéB-D
emise
4098
BALAS Jan
Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce
B-D 4099
BARTULÍKOVÁ Radka Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu
B-D 4100
BILÍKOVÁ Ivana
Průzkum a hodnocení zděné budovy na Palackého ul. v Brně
B-D 4101
KRÁLÍKOVÁ Monika
Monitorování staveb v souvislosti s okolní stavební činností
B-D 4102
KUNC Vojtěch
Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu
B-D 4103
MICHNIAK Radomír
Možnosti využití rozptýlené výztuže pro konstrukční betony
B-D 4104
NOVOTNÁ Aneta
Možnosti využití rozptýlené výztuže pro lehké konstrukční betony
B-D 4105
POKORNÝ Jakub
Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce
B-D 4106
ŘEHÁK Zdenek
Experimentální a numerická analýza ŽB prvku namáhaného kroucením
B-D 4107
VÝPUSTEK Libor
Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2
B-D 4108
ZELENÝ Petr
Experimentální a numerická analýza spřažených dřevobetonových konstrukcí
B-D 4109
ZLÁMAL Miroslav
Měření deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí
B-D 4110
ŽÁČKOVÁ Lucie
Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu.
B-D 4111
BLAŽKOVÁ Klára
Teorie vnitřního prostředí
B-D 4112
BUKOVJANOVÁ Eva Systémy ú. technických zařízení budov v objektech se spotřebou energie blízkou nule
B-D 4113
CAP Petr
Energetické hodnocení systémů ú. technických zařízení budov
B-D 4114
CARBOL Ladislav
Analýza stropního vytápění
B-D 4115
DOHNAL Ondřej
Vzduchotechnika autocentra
B-D 4116
DOSEDLOVÁ Anna
Vzduchový kolektor v tepelné bilanci budovy
B-D 4117
DVOŘÁKOVÁ Hana
Vliv prosklení na vnitřní mikroklima objektů
B-D 4118
EGERLE Dušan
Kotelny na biomasu
B-D 4119
EKL Martin
Experimentální stanovení charakteristik proudění vzduchu z distribučních prvků
B-D 4120
FIBICH Marek
Tvorba vnitřního mikroklima v domu s "téměř nulovou spotřebou" energie
B-D 4121
FOJTŮ Pavel
Energetické hodnocení obytných budov
B-D 4122
GAŠPÁR Juraj
Energetické hodnocení systémů VRF
B-D 4123
HELÁNOVÁ Blanka
Energetická náročnost přípravy teplé vody
B-D 4124
JANEČEK Tomáš
Mikroklima shromažďovacích prostorů
B-D 4125
JANÍKOVÁ Hana
Energetické hodnocení obecní budovy
B-D 4126
JELÍNEK Ondřej
Akustické mikroklima nevýrobních objektů
B-D 4127
KRÁLOVÁ Martina
Velkoplošné solární systémy
B-D 4128
KŘOUSTEK Jiří
Zdravotně technické a plynovodní instalace v tělocvičně
B-D 4129
KYSILKA Michal
Optimalizace vzduchotechniky wellness
B-D 4130
LACINA Martin
Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie
B-D 4131
MOŽNÁ Pavlína
Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení
B-D 4132
MUSIL Marek
Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice
B-D 4133
NIKRMAJER Vojtěch Zdravotně technické instalace s nízkou spotřebou vody a energie
B-D 4134
PATÁK Jiří
Hydraulika otopných soustav
B-D 4135
ROHLÍKOVÁ Věra
Teplovzdušné vytápění
B-D 4136
SEDLÁK Tomáš
Aplikace obnovitelných zdrojů energie v občanských stavbách
B-D 4137
SLANINOVÁ Anna
Zdravotně technické instalace ve výškovém domě
B-D 4138
ŠTEFKOVÁ Daniela
Aplikace obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině
B-D 4139
ŠUSTÁK Jakub
Vzduchotechnika hotelového objektu
B-D 4140
TENORA Tomáš
Solární zisky v budovách
B-D 4141
TICHÁ Hana
Vytápění bytových domů
B-D 4142
VYHLÍDALOVÁ KarolínaDenni osvětlení a solární tepelná zátěž budov
B-D 4143
WERNEROVÁ Pavla Odsávací vzduchotechnická zařízení
B-D 4144
ZAŤKOVÁ Miroslava
Tepelná čerpadla ve vytápění
B-D 4145
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
Pozemní stavby
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavební mechaniky
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. stavebního zkušebnictví
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
ú. technických zařízení budov
Němec Ivan
Salajka Vlastislav
Veselý Václav
Anton Ondřej
Kocáb Dalibor
Cikrle Petr
Cikrle Petr
Schmid Pavel
Láník Jaromír
Láník Jaromír
Anton Ondřej
Žítt Petr
Cikrle Petr
Žítt Petr
Žítt Petr
Láník Jaromír
Rubina Aleš
Počinková Marcela
Hořínková Lucie
Hořínková Lucie
Gebauer Günter
Rubinová Olga
Utíkalová Ivana
Počinková Marcela
Horák Petr
Horák Petr
Hořínková Lucie
Rubina Aleš
Hořínková Lucie
Rubinová Olga
Hirš Jiří
Rubina Aleš
Počinková Marcela
Vrána Jakub
Šikula Ondřej
Horák Petr
Bárta Ladislav
Rubinová Olga
Bárta Ladislav
Počinková Marcela
Počinková Marcela
Horák Petr
Vrána Jakub
Hořínková Lucie
Gebauer Günter
Rubinová Olga
Wierzbická Helena
Rubinová Olga
Šikula Ondřej
Počinková Marcela
ZEMÁNEK Jan
Vliv vnějšího prostředí na kvalitu vnitřního prostoru
B-D 4146
BÍNA Tomáš
Prověření možnosti transformace nebezpečného odpadu v nový materiál
B-D 4147
ČERVENKA Jiří
Vliv přísad redukujících smrštění na reologické vlastnosti vysokopevnostního betonu
B-D 4148
DOKOUPIL Martin
Vývoj tepelně-izolační hmoty určené pro použití při vysokých teplotách
B-D 4149
DRAŽIL Luboš
Nové typy kompozitů pro sanaci stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšení korozní odolnosti výztuže
B-D 4150
DYWOR Michal
Modifikace plniva cementotřískových desek alternativními vláknitými plnivy
B-D 4151
ELFMARKOVÁ VeronikaVliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu
B-D 4152
FICHTOVÁ Zlata
Chování cementových kompozitních materiálů s vláknovou výztuží při působení vysokých teplot
B-D 4153
FRIC Jan
Možnosti zvýšení užitných vlastností lehčeného cihlářského střepu
B-D 4154
FRIČEK Jakub
Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů
B-D 4155
GREGOR Petr
Výplňové hmoty pro svislé a vodorovné konstrukce s využitím obnovitelných surovin
B-D 4156
GROMEŠ Vít
Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatemB-D 4157
HELAN Tomáš
Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů
B-D 4158
JANOUŠEK Petr
Vývoj kompozitů na bázi anorganických pojiv určených pro extrémní aplikace
B-D 4159
KLAUDOVÁ Dana
Možnosti testování a zlepšování trvanlivosti provzdušněných betonů
B-D 4160
KOCHOVÁ Kateřina
Studium vlivu přísady XYPEX na reologii čerstvých betonů a trvanlivosti zatvrdlých betonů
B-D 4161
KOTÁSEK Martin
Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii
B-D 4162
KOVÁČ Michal
Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin.
B-D 4163
KUŠIAK Petr
Ověření trvanlivosti popílkových betonů v prostředí XF
B-D 4164
MAGRLA Radek
Modifikace vlastností portlandských cementů orientovaná na snížení emisí CO2
B-D 4165
MELO Michal
Analýza možnosti využití odpadů vznikajících při výrobě cementotřískových desek
B-D 4166
RAJCHOT Václav
Vývoj tepelně izolačních a sanačních omítek pro památkovou péči
B-D 4167
RUMEL Ivo
Vývoj pokročilých zdicích materiálů s integrovanou tepelnou izolací
B-D 4168
SLÍPKOVÁ Andrea
Vývoj tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken
B-D 4169
SMUTNÝ Vojtěch
Ověření možností pro zvýšení tepelně-izolační schopnosti pěnových plastů
B-D 4170
SOKOLT Stanislav
Studium trvanlivosti hmot na bázi účelového vzniku ettringitu
B-D 4171
SOPKO Marek
Možnosti snížení surovinových nákladů při výrobě kordieritu
B-D 4172
STAVAŘ Tomáš
Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí
B-D 4173
STEINBERGEROVÁ Ivana
Experimentální ověření fotokatalytického působení TiO2 v betonech
B-D 4174
SVOZIL Jaroslav
Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů
B-D 4175
ŠAFAŘÍKOVÁ Hana
Vliv obsahu kalcitu v cihlářských zeminách na vlastnosti vypáleného střepu
B-D 4176
ŠMERDOVÁ Ludmila Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem
B-D 4177
TILLOVÁ Jana
Studium chování betonů při působení vysokých teplot
B-D 4178
TOMAN Boris
Vývoj anortitové keramiky
B-D 4179
VOREL Pavel
Vlastnosti betonů s přídavkem plazmatem upravených polypropylenových vláken
B-D 4180
WALTER Martin
Vlastnosti portlandských cementů s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu výroby
B-D 4181
ANDRES Josef
Bytový dům U Vojanky – stavebně technologická příprava
B-D 4182
BAJEROVÁ Radka
Řadové rodinné domy ve Svitavách - stavebně technologický projekt
B-D 4183
BEDLIVÁ Hana
Stavebně technologický projekt výstavby penzionu pro seniory
B-D 4184
BLÁHOVÁ Barbora
Obchodní dům - stavebně technologický projekt
B-D 4185
DOKOUPIL Jan
Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby
B-D 4186
DRAŽILOVÁ Michaela Stavebně technologický projekt výstavby polyfunkčního domu v ulici Opuštěná, Brno
B-D 4187
FIEDLEROVÁ Michaela Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava
B-D 4188
GARLÁTHY Michal
Vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci
B-D 4189
GURGUL Roman
Vybrané části stavebně technologického projektu realizace obloukového mostu
B-D 4190
HALOUZKA Jakub
Rekreační objekt Kouty nad Desnou - stavebně technologický projekt
B-D 4191
HLUŠIČKOVÁ Lenka Bytový dům Brno,Vídeňská- příprava a realizace stavby.
B-D 4192
HRDLIČKA Michal
Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín - stavebně technologický projekt
B-D 4193
CHYTKOVÁ Monika
Stavebně technologický projekt Výzkumného centra Fakulty informačních technologií VUT v Brně
B-D 4194
INVALD Roman
Stavebně technologická příprava bytového domu ve Velkém Meziříčí
B-D 4195
Pozemní stavby
ú. technických zařízení budov
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Stavebně materiálové inženýrství
ú. technologie stavebních hmot a dílců
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Rubinová Olga
Drochytka Rostislav
Daněk Petr
Drochytka Rostislav
Drochytka Rostislav
Bydžovský Jiří
Hela Rudolf
Bodnárová Lenka
Sokolář Radomír
Nevřivová Lenka
Bydžovský Jiří
Bodnárová Lenka
Hubáček Adam
Dufka Ámos
Hubáček Adam
Hela Rudolf
Sokolář Radomír
Drochytka Rostislav
Hela Rudolf
Fridrichová Marcela
Bydžovský Jiří
Zach Jiří
Zach Jiří
Zach Jiří
Šťastník Stanislav
Žižková Nikol
Nevřivová Lenka
Stehlík Michal
Hela Rudolf
Bodnárová Lenka
Sokolář Radomír
Rovnaníková Pavla
Bodnárová Lenka
Matějka Libor
Bodnárová Lenka
Fridrichová Marcela
Vlčková Jitka
Motyčka Vít
Diaz Yvetta
Henková Svatava
Hrazdil Václav
Mohapl Martin
Biely Boris
Mohapl Martin
Motyčka Vít
Henková Svatava
Kovářová Barbora
Kantová Radka
Diaz Yvetta
Vlčková Jitka
JANSOVÁ Markéta
Stavebně technologický projekt přístavby traktu rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí
JURÁSEK David
Bytový dům Suchdolské Zahrady - stavebně technologický projekt
KLEVAR Lukáš
Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby
KOBIELUSZ Petr
Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby
KOLÁŘ Jan
Bytový dům Nové Pitkovice,objekt T+S - stavebně technologický projekt
KOVAŘÍK Jan
Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně - stavebně technologický projekt
LECH Martin
Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava
MARIÁNKOVÁ Eva
Penzion K1 - stavebně technologická příprava
MATUŠ Ondřej
Pavilon P brněnského výstaviště - vybrané části stavebně technologického projektu
MICHLOVSKÝ Jiří
Komplex Moravia Thermal Pasohlávky - stavebně technologický projekt
MRÁČEK Ondřej
Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská - stavebně technologický projekt
MUŽÁTKO Pavel
Bazén v Litomyšli - stavebně technologický projekt
NEČADOVÁ Klára
Bytový dům ve Vsetíně - stavebně technologická příprava
NOVÁK Jiří
Novostavba Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - příprava realizace stavby
NOVÁK Jiří
Obchodní středisko Royal Crystal - stavebně technologický projekt
PAVLÍČEK Jan
Stavebně-technologický projekt výstavby výrobního objektu - areál Papírny Brno a.s.
PETRÍK Tomáš
Stavebně technologický projekt skladovací haly
PÍŠTĚK Kamil
Vybrané části stavebně technologického projektu bioplynové stanice v Herálci
PIVOŇKA Josef
Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt
PLAČEK Michal
Stavebně technologický projekt polyfunkčního souboru EASTGATE
POLÁCH Miroslav
Logistické centrum odpadů - příprava a organizace výstavby
PROCHÁZKA Miroslav Vybrané části stavebně technologického projektu železobetonového mostu v obci Mostkovice
PRUSKOVÁ Nikola
Samoobslužné obchodní centrum - stavebně technologický projekt
RYLKO Dominik
Stacionář Ropice- stavebně technologický projekt
ŘEHÁČEK Martin
Příprava a organizace výstavby výrobního areálu
SELNÍK Petr
Stavebně technologický projekt dvoulodní haly ve Fulneku
SMOLKOVÁ Pavlína
Administrativní areál v Praze - Hostivař, příprava a organizace výstavby objektu
SRNA Michal
Apartmánový hotel - stavebně technologický projekt
STACH Jakub
Apartmány Farské lúky, Čeladná - příprava a realizace stavby.
SURÝ Václav
Stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu
ŠOSOVÁ Lenka
Stavebně technologický projekt bytového domu
ŠUSTÁK Miroslav
Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby.
UZEL Filip
Rekonstrukce památkově chráněného objektu pozemního stavitelství - stavebně technologický projekt
ZEMÁNEK Michal
Stavebně technologický projekt rekonstrukce a nástavby pavilonu polikliniky v Praze
BEZDĚK Josef
Posouzení kapacity mostních profilů na toku Bobrava
HOLÝ Jan
Studie řešení ochrany malé obce před extravilánovou vodou
HUMLÍČEK Aleš
Ochrana obce Světnov před extravilánovou vodou
CHOVANCOVÁ KateřinaStudie rybích přechodů na Bečvě
PITKA Roman
Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Popovice
STOLÁŘOVÁ Alena
Doplnění protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka
STRÁDALOVÁ Lucie Návaznost ÚSES na prvky protierozní a protipovodňové ochrany v KPÚ
ŠEBESTA Radek
Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku
ŠILHAN Vlastimil
Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení
ŠKRABAL Tomáš
Studie návrhu přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v povodí Jičínky
ŠOUREK Jan
Vodohospodářské řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka
ŠRÁMKOVÁ Dagmar Simulace proudění vody v jímce
ZBOROVSKÁ Jarmila Fosfor v sedimentech drobných vodních toků
BARANOVÁ Zuzana
Poruchové stavy úpraven vody
BĚLOUŠKOVÁ Pavla Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra
FUKS Josef
Upravitelnost povrchových vod
B-D 4196
B-D 4197
B-D 4198
B-D 4199
B-D 4200
B-D 4201
B-D 4202
B-D 4203
B-D 4204
B-D 4205
B-D 4206
B-D 4207
B-D 4208
B-D 4209
B-D 4210
B-D 4211
B-D 4212
B-D 4213
B-D 4214
B-D 4215
B-D 4216
B-D 4217
B-D 4218
B-D 4219
B-D 4220
B-D 4221
B-D 4222
B-D 4223
B-D 4224
B-D 4225
B-D 4226
B-D 4227
B-D 4228
B-D 4229
B-D 4230
B-D 4231
B-D 4232
B-D 4233
B-D 4234
B-D 4235
B-D 4236
B-D 4237
B-D 4238
B-D 4239
B-D 4240
B-D 4241
B-D 4242
B-D 4243
B-D 4244
B-D 4245
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Pozemní stavby
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Realizace staveb
ú. technologie, mechanizace a řízení staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství krajiny
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Šlanhof Jiří
Biely Boris
Vlčková Jitka
Šlanhof Jiří
Henková Svatava
Kantová Radka
Biely Boris
Vlčková Jitka
Mohapl Martin
Kantová Radka
Henková Svatava
Biely Boris
Vlčková Jitka
Šlanhof Jiří
Hubáčková Blažena
Novotný Michal
Diaz Yvetta
Mohapl Martin
Henková Svatava
Vlčková Jitka
Vlčková Jitka
Motyčka Vít
Kantová Radka
Henková Svatava
Vlčková Jitka
Mohapl Martin
Šlanhof Jiří
Biely Boris
Kovářová Barbora
Novotný Michal
Diaz Yvetta
Kovářová Barbora
Henková Svatava
Novotný Michal
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Milerski Rudolf
Doležal Petr
Hromádka Vít
Dumbrovský Miroslav
Králová Helena
Dumbrovský Miroslav
Dumbrovský Miroslav
Starý Miloš
Kriška Michal
Malá Jitka
Kučera Tomáš
Biela Renata
Kučera Tomáš
HORÁK Ondřej
Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku
JANČA Štěpán
Zákal vody ve vodovodních sítích
KLÍMA Aleš
Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel
KRUPICA Radek
Návrh čistírny odpadních vod v lokalitě s extrémními požadavky na jakost vyčištěných vod.
MAKOVÁ Petra
Hospodaření s vodou na plaveckém stadionu Lužánky
MARŠÍK Miroslav
Energetická náročnost membránových procesů
NOVOTNÝ Jan
Energetická bilance čistíren odpadních vod
PĚKNÝ Mojmír
Odstraňování vybraných kovů z vody
PERNIČKA Jan
Studie variant čištění specifických odpadních vod
STEHLÍKOVÁ Veronika Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách
STŘÍTESKÝ Luboš
Využití oxidačních procesů (AOP) pro odstraňování mikropolutantů
ŽĎÁRA Jan
Energetické náročnosti kanalizačních sítí
BAKALA Filip
Revitalizace vybraného úseku vodního toku
BENDOVÁ Gabriela
Matematické modelování větrových vln
HAMOUZ Vladimír
Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě
KNÉBLOVÁ Michaela Analýza vlivu relativní výšky pravoúhlého přelivu se širokou korunou na součinitel průtoku
KOCMAN Tomáš
Návrh vakového jezu v Oslavanech
KOZUBÍK Jiří
Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav
KROČEK Tomáš
Posouzení stavu břehového území a návrh stabilizace na vybrané údolní nádrži
MAREK Vít
Protipovodňová ochrana obce Želešice na tocích Bobrava a Hajanský potok
PATOČKA Filip
Studie proveditelnosti průtočné MVE
ROHÁČOVÁ Denisa
Vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna
SLAVĚTÍNSKÝ Radek Studie převedení extrémních povodní bezpečnostními přelivy VD Nové Mlýny
SVĚDÍNKOVÁ Renáta Revitalizace malého vodního toku
ŠANDOVÁ Iva
Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS
ŠPAČEK Jakub
Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu)
TKÁČ Matěj
Úprava toku – Luha v Jeseníku n/Odrou
VRUBEL Jan
Měření rychlosti v dnové mezní vrstvě kanálu použitím rovinné laserové anemometrie
BARTHALOS Csaba
Rekonstrukce žst. Moravské Bránice a Rakšice
GUZIUR Petr
Rekonstrukce železniční stanice Brno-Slatina
HAŠEK Jan
Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h
KORKEŠ Ondřej
Rekonstrukce žst. Opatov
MASTILOVÁ Hana
Studie modernizace železničního uzlu Žilina
ONDRA Michal
Rekonstrukce depa Praha Libeň
RATISLAVOVÁ Eva
Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu
SOBOTKA Lukáš
Rekonstrukce železničních stanic Ledeč nad Sázavou a Chotěboř
ŠKOVRANOVÁ MichaelaVyhodnocení geometrických parametrů koleje s podpražcovými podložkami
ŠTRUMFA David
Návrh modernizace žst. Brandýs nad Orlicí
VALEHRACH Jan
Studie rekonstrukce žst. Blažovice a zdvoukolejnění úseku Blažovice - Holubice
ZEMÁNEK František
Rekonstrukce žst. Šlapanice
B-D 4246
B-D 4247
B-D 4248
B-D 4249
B-D 4250
B-D 4251
B-D 4252
B-D 4253
B-D 4254
B-D 4255
B-D 4256
B-D 4257
B-D 4258
B-D 4259
B-D 4260
B-D 4261
B-D 4262
B-D 4263
B-D 4264
B-D 4265
B-D 4266
B-D 4267
B-D 4268
B-D 4269
B-D 4270
B-D 4271
B-D 4272
B-D 4273
B-D 4274
B-D 4275
B-D 4276
B-D 4277
B-D 4278
B-D 4279
B-D 4280
B-D 4281
B-D 4282
B-D 4283
B-D 4284
B-D 4285
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodního hospodářství obcí
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Vodní hospodářství a vodní stavby
ú. vodních staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Konstrukce a dopravní stavby ú. železničních konstrukcí a staveb
Raclavský Jaroslav
Ručka Jan
Raclavský Jaroslav
Hlavínek Petr
Biela Renata
Hluštík Petr
Hluštík Petr
Biela Renata
Hluštík Petr
Tuhovčák Ladislav
Hlavínek Petr
Raclavský Jaroslav
Šlezingr Miloslav
Jandora Jan
Žoužela Michal
Zachoval Zbyněk
Uhmannová Hana
Dráb Aleš
Šlezingr Miloslav
Veselý Jaroslav
Dráb Aleš
Zachoval Zbyněk
Jandora Jan
Uhmannová Hana
Pařílková Jana
Matějka Libor
Julínek Tomáš
Zubík Pavel
Svoboda Richard
Svoboda Richard
Plášek Otto
Hruzíková Miroslava
Plášek Otto
Svoboda Richard
Smutný Jaroslav
Svoboda Richard
Hruzíková Miroslava
Plášek Otto
Hruzíková Miroslava
Hruzíková Miroslava

Podobné dokumenty