ke stažení ve formátu pdf

Komentáře

Transkript

ke stažení ve formátu pdf
Tisková zpráva
Čestné uznání prof. Antonínu Holému
Prostějov 13. června 2015
Na základě hlasování mezi svými členy udělila dnes společnost Mensa ČR Čestné uznání in
memoriam profesoru Antonínu Holému (1936–2012), jenž významně přispěl k objevu léku
proti syndromu HIV AIDS či žloutence typu B.
„Práce a odhodlání profesora Holého motivuje celou společnost,“ uvedl Tomáš Blumenstein.
„Jménem rodiny mého manžela, prof. Antonína Holého, děkuji Mense České republiky za
rozhodnutí udělit mu in memoriam Čestné uznání za rok 2015. Je sice krásné mít inteligenci a
třeba i genialitu, ale bez soustavné, cílevědomé a poctivé práce zůstane tento duševní
potenciál zmarněn,“ citovala Ludmila Holá životní krédo svého zesnulého manžela. Symboly
myšlení a inteligence zpracované akademickým malířem Karlem Šafářem jsou tématem
pamětního listu, který bude předaný rodině oceněného vědce.
Mezi nominovanými pro rok 2015 jsou socioložka Jiřina Šiklová, ředitel společnosti Scio
Ondřej Šteffl, publicista Josef Veselý a cestovatel Miroslav Zikmund. V minulých letech
Mensa ocenila pedagoga prof. Milana Hejného, psychiatra Karla Nešpora, neuropatologa
Františka Koukolíka, bývalou předsedkyni Akademie věd prof. Helenu Illnerovou a
astrofyzika Jiřího Grygara.
Mensa je mezinárodní organizace, která se snaží o využití lidské inteligence ve prospěch celé
společnosti. Podporuje například nadané děti, jejich rodiče a učitele. Mensa v České republice
každoročně oceňuje osobnosti společenského života, které se zasloužily o dobré jméno České
republiky ve světě. Ocenění má ukázat, že inteligence přispívá výrazným způsobem ke
zvýšení kvality života všech členů společnosti. Doplňující informace jsou k dispozici na
adrese http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.
Kontakt:
Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
[email protected]
tel. +420 603 726 030
Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
[email protected]
tel. +420 603 400 184
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult., (1936–2012) český vědec a chemik
světového významu, objevitel řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS,
hepatitidy typu B či oparů.
Prof. Antonín Holý získal titul RNDr. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze v oboru chemie (specializace organická chemie). Celý život pracoval v Ústavu
organické chemie a biochemie ČSAV (později AV ČR), kde v roce 1963 získal hodnost
kandidáta věd a v roce 1984 nejvyšší vědeckou hodnost doktor věd za práci věnovanou
syntéze nukleotidů a nukleosidů. V roce 2004 se habilitoval na Univerzitě Palackého
v Olomouci a o rok později jej prezident republiky jmenoval profesorem organické chemie.
Profesor Holý se zasloužil například o objev látek, které jsou základem zatím nejúčinnějšího
léku proti AIDS, léku proti hepatitidě typu B a mnoha jiných. Hlavním výsledkem výzkumné
práce prof. Holého byla celá skupina léků proti virovým nemocem, tzv. antivirotik. Jedná se
především o léky proti virům hepatitidy B, pásového oparu, pravých neštovic či proti
virovému zánětu oční sliznice, ale hlavně proti viru HIV, původci nemoci AIDS. Léky jako
Viread (tenofovir), schválený v USA v roce 2001 pro léčení AIDS, zcela změnily léčbu této
nemoci a zachránily život milionům lidí.
Za svoji práci byl oceněn několika čestnými doktoráty a profesurami zahraničních univerzit,
z domácích ocenění lze jmenovat např. státní cenu Česká hlava, stříbrnou pamětní medaili
Senátu Parlamentu České republiky a Stříbrnou medaili hlavního města Prahy.

Podobné dokumenty

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2015 PROGRAM

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2015 PROGRAM Konference Mensa pro rozvoj nadání 2015 PROGRAM

Více