Souhrn

Komentáře

Transkript

Souhrn
Robert Háva
Podzim 2008
Co je ICA
€ Princip ICA
€ Nezávislost komponent
€ Nejednoznačnost ICA
€ Úpravy
€ Fast ICA
€ Literatura
€
-metoda separace signálů, která se snaží oddělit
nezávislé signály, které byly smíchány
-Cocktail-party efekt
A
W
s(t)
x(t)
s(t)
S =W ⋅ X
s1,…sn - originální signál
x1,…xn - naměřený signál
A - směšovací matice
W - inverzní matice k směšovací matici
X = A⋅ S
x1 = a11s1 + a12 s2
x2 = a21s1 + a22 s2
Nezávislé komponenty:
Definice pomocí hustot pravděpodobností:
p ( y ) = ∫ p( y , y )dy
p ( y ) = ∫ p( y , y )dy
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
p( y , y ) = p ( y ) ⋅ p ( y )
1
2
1
1
2
2
Korelace: urcuje směr a sílu lineaní
závislosti mezi dvěma signály
Kovarianace – míra linearní závislosti
E{ y y } − E{ y }E{ y } = 0
1
2
1
2
Nezávislé jsou nekorelované
Nekorelované nemusí být nezávislé
Kriteria
€ špičatost
- měří hustotu rozdělení vůči normálnímu
- citlivá na extrémy a chyby měření
€ negativni entropie
- Entropie
H (Y ) = − ∑ P (Y ) log P (Y )
i
rozdílová negativní entropie
- střední počet bitů, pomocí niž lze
informaci zakódovat
J(Y) = H(y ) − H(y)
gauss
-
Je relativně složitá na výpočet
Negativni entropie gaussoveho
rozložení - 0
Proměnné Gaussova rozložení nelze
rozseparovat.
€
neurčí pořadí jednotlivých kanálů
€
můžeme, ale nemusíme dostat původní
směšovací matici
pro lepší výsledky ICA
€ Centrování:
- odstranění střední hodnoty
- mean(X)
€
-
Bělení:
odstranění jakékoliv korelace
iterační metoda – hledáme max. wtx
w- váhový vektor, aby wtx max.
nenormální
Negativni Entropie
€ velká rychlost konvergence
€ jednoduché použití
€
€
neuronová sít
€
aplikace v neuronových sítích
€
€
€
Ondřej Konopka- Analýza nezávislých
komponent
Aapo Hyvärinen, Erkki Oja –
http://www.cis.hut.fi/projects/ica/
Arnaud Delorme http://sccn.ucsd.edu/~arno/indexica.html

Podobné dokumenty

SG/2016 - Český drezurní pohár

SG/2016 - Český drezurní pohár Drezurní soutěž stupně " ST" - SG/2016 Sbor rozhodčích

Více

V14 - Pegas Děpoltovice

V14 - Pegas Děpoltovice Poslední drezurní šance s volnými sestavami

Více

V7 - Pegas Děpoltovice

V7 - Pegas Děpoltovice Poslední drezurní šance s volnými sestavami

Více

od 449,- 399,-

od 449,- 399,- tvrzené sklo, bílá barva. Talíře lze používat do mikrovlné trouby i do myčky na nádobí. Nádobí je vysoce odolné proti poškrábání, otěru, tepelnému šoku, je neporézní a tudíž zabraňuje usazování bak...

Více

IS FAČR - TJ Jiskra Litomyšl

IS FAČR - TJ Jiskra Litomyšl FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

IS FAČR

IS FAČR FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

3. NÁVOD NA OBSLUHU DNC SÍTĚ

3. NÁVOD NA OBSLUHU DNC SÍTĚ 3.6 Databázová nadstavba Databázová nadstavba je řešena na bázi databázového systému dBASE IV, ve kterém je napsán aplikační program pro ovládání DNC sítě a správu partprogramů. Pro aplikaci však n...

Více

Šašek Vladimír,ing.,Rantířov - Asociace chovatelů plemene Angus

Šašek Vladimír,ing.,Rantířov - Asociace chovatelů plemene Angus (ČSCHMS). Tato reklamace může mít písemnou nebo ústní formu. Po skončení základního výběru býků vyzve předseda výběrové komise k podání případných protestů (reklamací). Reklamace se podává nejpozdě...

Více

Šumavský angus spol. s r.o. Soběsuky

Šumavský angus spol. s r.o. Soběsuky (ČSCHMS). Tato reklamace může mít písemnou nebo ústní formu. Po skončení základního výběru býků vyzve předseda výběrové komise k podání případných protestů (reklamací). Reklamace se podává nejpozdě...

Více